You are on page 1of 28

Bạn hãy học tập tại nước Hung!

NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI NƯỚC HUNG BẰNG TIẾNG NƯỚC NGOÀI Đích đến: Nước Hung

NỘİ DUNG:
1 BẠN HÃY ĐẾN HỌC TẬP HAY NGHİÊN CỨU TẠİ NƯỚC HUNG
3 3 3 4 6 6 6 7 7 8 8 8 10 10 10 10 12 12 15 15

1.1 1.2 1.3

Về nước Hung Những thực tế và số liệu liên quan đến nước Hung Những người Hung nổi tiếng

2

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7

GİÁO DỤC ĐẠİ HỌC CỦA HUNG – PHẦN MỞ ĐẦU GİỚİ THİỆU CHUNG

Giới thiệu chung về giáo dục Đại học của Hung Những trường Đại học và Cao đẳng Những bằng cấp, đào tạo chuyên môn Cơ cấu giáo dục đại học của Hung Lịch trình năm học Chất lượng và năng lực cạnh tranh Sự hợp tác giữa những trường Đại học và những Công ty, xí nghiệp

3

3.1 3.2 3.3

NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP VÀ NGHİÊN CỨU CẤP TİẾN SĨ TẠİ HUNG
Những chương trình học tập cấp Tiến sĩ, Những sự hợp tác nghiên cứu Quốc tế Những thành tựu khoa học nổi bật của Hung

4

4.1 4.2 4.3

NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TẠİ HUNG
Những chương trình giáo dục Đại học tại Hung – với tư cách là học sinh nước ngoài Học phí Những sinh viên nước ngoài tại Hung

5

5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7

NHỮNG THỰC TẾ CẦN BİẾT (CHO NHỮNG NGƯỜİ CHUẨN BỊ ĐẾN NƯỚC HUNG) 16
Tiếng Hung Thị thực (Visa) Giấy phép cư trú Những chi phí để sinh sống Chỗ ở Bảo hiểm sức khỏe Sự chuẩn bị - 10 bước hữu ích cho những người chuẩn bị đến nước Hung

16 16 17 18 20 20 21

6 7

NHỮNG LĨNH VỰC KHOA HỌC CHÍNH CỦA NHỮNG SỰ ĐÀO TẠO VÀ NGHİÊN CỨU DANH SÁCH NHỮNG TRƯỜNG ĐẠİ HỌC VÀ CAO ĐẲNG CỦA HUNG

22 23

BẠN SİNH VİÊN TƯƠNG LAİ THÂN MẾN CỦA CHÚNG TÔİ!
Bạn muốn học ở nước ngoài ư? Bạn mong muốn học giữa lòng của Châu Âu, bạn muốn học tại nước Hung, phải không nhỉ? Nước Hung là nước có quá khứ lịch sử phong phú. Trong cuốn tập thông tin hay trên trang web của chúng tôi, chúng tôi muốn cung cấp những thông tin về hệ thống giáo dục Đại học của Hung, chú trọng về những sự đào tạo bằng tiếng nước ngoài, về những khả năng học tập và nghiên cứu được mở ra cho những học sinh nước ngoài, cũng như những điều cần biết tiện lợi, quan trọng cho những người mong muốn đi du lịch (trong đó có nội dung về những khả năng du lịch và nơi ở, về những học phí, và những yêu cầu về visa). Mục đích của cuốn tập thông tin này là khêu gợi sự quan tâm của những người có kế hoạch học tập tại nước ngoài đối với việc giáo dục đại học tại nước Hung – ngay cả người đang chuẩn bị làm bằng tốt nghiệp, lẫn những người đã có bằng cấp- mong muốn tham dự trong chương trình đào tạo lấy bằng đại học hay Tiến sĩ (cử nhân, thạc sỹ, đào tạo tiến sĩ) hoặc trong các chương trình nghiên cứu tại nước Hung. Trong những trang tiếp theo chúng tôi sẽ giới thiệu một cách ngắn gọn về hệ thống giáo dục Đại học của Hung, giới thiệu về những khả năng học tập có thể đạt được tại nước Hung và tất nhiên cũng giới thiệu về nước Hung cho những học sinh nước ngoài. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ thấy những điều ghi ở đây là bổ ích. Chúng tôi tin rằng là sau đây bạn sẽ quyết định là đến nước Hung để học tập và tận dụng những khả năng do sự giáo dục Đại học Hung cung cấp, sự mến khách của những trường Đại học và Cao đẳng xuất sắc của chúng tôi, và đồng thời bạn sẽ làm quen với nền văn hóa Hung và di sản văn hóa giàu có của chúng tôi. TẠİ SAO NÊN HỌC Ở NƯỚC NGOÀİ? Trong xã hội thông tin toàn cầu hiện nay có xu thế ngày càng mạnh mẽ là trong thời gian học tập của mình, những sinh viên học đại học sẽ học một hay nhiều học kỳ tại trường Đại học hay Cao đẳng nước ngoài để tăng sâu hơn những hiểu biết, hay là cũng vì để họ làm quen với những nền văn hóa khác và để họ luyện ngôn ngữ của những nước đó, tiếp theo để họ thu thập thêm được những kinh nghiệm mới. Trên thị trường nhân lực quốc tế, là nơi có sự cạnh tranh ngày một căng thẳng hơn – thì kinh nghiệm học tập ở nước ngoài có nghiã là lợi thế, vì môi trường làm việc cũng ngày càng trở nên có tính chất quốc tế và ngày nay giữa những sự mong đợi của những Công ty khác nhau cũng có vai trò của những khả năng đa văn hóa và sự hiểu biết về chuyên môn.

CHƯƠNG TRÌNH CAMPUS HUNGARY
Mục đích của chương trình Campus Hungary là khuyến khích và hỗ trợ cho sự năng động của những sinh viên quốc tế tại Hung, cùng với việc nâng cao số lượng sinh viên nước ngoài học tại Hung và số lượng sinh viên Hung học ở nước ngoài. Chương trình giúp đỡ đồng thời cho những sinh viên đến và đi, cùng với việc đảm bảo những thông tin cần thiết cho họ. Chương trình Campus Hungary được tiến hành trong năm 2012, là một phần của Chương trình chất lượng xuất sắc Quốc gia, nhằm mục đích để giới thiệu và quảng bá về nền giáo dục Đại học của Hung. Văn phòng Chương trình Campus Hungary hoạt động như là một đơn vị trong cơ cấu tổ chức của Trường Balassi, chương trình này chịu sự giám sát của Bộ Nhân lực và Bộ Hành chính và Tư pháp. BẠN HÃY ĐẾN HỌC TẬP TẠİ NƯỚC HUNG VÀ HÃY CÓ NHỮNG TUẦN LỄ, NHỮNG THÁNG HAY NHỮNG NĂM KHÔNG THỂ QUÊN ĐƯỢC TẠİ MỘT TRONG SỐ NHỮNG TRƯỜNG ĐẠİ HỌC HAY CAO ĐẲNG NỔİ TİẾNG CỦA CHÚNG TÔİ! CHÚNG TÔİ TİN RẰNG SẼ NHANH CHÓNG ĐƯỢC CHÀO ĐÓN BẠN TẠİ TỔ QUỐC CỦA CHÚNG TÔİ!

Đội ngũ Campus Hungary

1. BẠN HÃY ĐẾN NƯỚC HUNG ĐỂ HỌC TẬP HAY NGHİÊN CỨU
1.1 Về nước Hung
Nước Hung là một quốc gia nhỏ, nhưng có hơn một nghìn năm lịch sử giữa lòng Châu Âu. Vị vua Hung đầu tiên gắn liền với tên Szent (Thánh) Isván I. lập nên nhà nước Thiên chúa giáo thống nhất tại nước Hung trong thế kỷ thứ 11. bằng cách như vậy đã tạo liên minh với Rôma. Trong thế kỷ thứ 15. nước Hung đã là một trong những Quốc gia mạnh nhất về cả kinh tế, quân sự, và văn hóa. Đất nước chúng tôi từ khi thành lập đến nay đều đóng vai trò quan trọng trong lịch sử khu vực và lịch sử của cả Châu Âu. Những văn nghệ sĩ, những bác học và những nhà chính trị đặc biệt có năng lực đã đóng góp để nước Hung hiện diện đồng đều trong lĩnh vực chính trị quốc tế, khoa học và văn hóa với vai trò quyết định.

5

1.2 Những thực tế và những số liệu liên quan đến nước Hung
DÂN SỐ: 9.935 triệu DİỆN TÍCH: 93,030 km2 MỨC ĐÔ THỊ HÓA: Khoảng 70 phần trăm dân số sống trong những thành phố hay những khu vực được đô thị hóa. Dân số của Budapest và khu vực lân cận chiếm 30 % dân số sống ở thành phố. • Thủ đô: Thủ đô của nước Hung là Budapest, dân số Thủ đô là 1,74 triệu người. Theo nhiều người thì đây là một trong những thành phố đẹp nhất Châu Âu. • Những thành phố lớn: Những thành phố có ý nghĩa quan trọng, thí dụ như Debrecen, • Szeged, Miskolc, Pécs và Győr có thể đi lại dễ dàng nhờ có mạng lưới giao thông lan rộng và hệ thống đường xá. NGÔN NGỮ: Ngôn ngữ chính thức là tiếng Hung, cũng là tiếng mẹ đẻ của phần lớn dân số (97%). KHÍ HẬU: Khí hậu của nước Hung là khí hậu lục địa. Hệ thống chính trị: • Hình thức Nhà nước: Nước Hung là nước Dân chủ quốc hội. • Từ ngày 01.05.2004. đến nay nước Hung là thành viên chính thức của Khối liên minh Châu Âu. • Kinh tế: Kinh tế của Nước Hung là kinh tế thị trường Trong hai mươi năm qua, nước Hung đã trở thành tâm điểm đối với những nhà đầu tư và rất nhiều những Công ty quốc tế lớn đã đặt trụ sở khu vực tại nước của chúng tôi. Trong những năm qua những Công ty, xí nghiệp Hung đã chiếm được vị trí thị trường nổi bật cho mình trong khu vực.

6

VĂN HÓA VÀ SỰ MẾN KHÁCH: • Người dân Hung nổi tiếng về sự mến khách và về ẩm thực. • Những sự kiện và tổ chức về văn hóa và thể thao, và các diễn đàn (thí dụ những buổi biểu diễn nhạc kịch và sân khấu hạng nhất, những chương trình phim ảnh và những cuộc thi đấu thể thao quốc tế) cấu thành nên một phần hữu cơ trong cuộc sống hàng ngày của những người dân Hung. • Tại Budapest, tất cả mùa hè, trên một hòn đảo của sông Đa nuýp có tổ chức Lễ hội đảo, là Lễ hội nhạc Pop lớn nhất Châu Âu. BẠN CÓ THỂ BIẾT NHIỀU HƠN VỀ NƯỚC HUNG TRÊN TRANG WEB www.gotohungary.com CHÚNG TÔI TỰ HÀO VỀ NHIỀU NHỮNG NƠI NỔI TIẾNG CỦA NƯỚC HUNG CŨNG CÓ THỂ TÌM THẤY TRONG DANH SÁCH DI SẢN QUỐC TẾ CỦA UNESCO: • Budapest với bờ sông Đa nuýp, với khu Thành Buda, và với đường Andrássy út • Vùng rượu vang, cảnh quan văn hóa lịch sử Tokaj • Cuộc đi bộ busó ở Mohács (Busó-walking): cuộc diễu hành mặt nạ hóa trang tạm biệt mùa đông • Làng cổ kính Hollókő và vùng lân cận • Cảnh quan văn hóa Fertő/ Neusiedlersee • Những hang động của vùng núi đá vôi Aggteleki và Xlô- vác ở miền Bắc nước Hung • Vườn Quốc gia Hortobágy – Vùng đồng cỏ • Tu viện Bencés và môi trường tự nhiên của tu viện • Nghĩa trang Thiên chúa giáo cổ kính của tỉnh Pécs (Sopianae) • Thêu dệt áo váy truyền thống • Truyền thống nuôi chim ưng của Hung

1.3 Những người Hung nổi tiếng
Những người Hung là những người có tài năng và khéo léo, và như vậy những người Hung có ở vị trí sang trọng trong danh sách tổng kết những nhà phát minh, những nhạc sĩ, những nghệ sĩ, và những nhà thể thao nổi bật. Sau đây là một vài người trong số họ: NHỮNG NHÀ PHÁT MİNH: • Szent-Györgyi Albert (1893-1986), nhà bác học đoạt giải Noel về y học và về sinh lý (1937). Việc khám phá ra vitamin C hay những thành phần và phản ứng của vòng tuần hoàn axit citric liên quan đến tên tuổi của nhà bác học trên. • Bíró József László (1899-1985) là người phát minh ra bút bi. • Rubik Ernő (năm sinh khoảng là 1944), việc sáng tạo ra trò chơi giải đố cơ học ba chiều nổi tiếng nhất thế giới, gọi là khối lập phương Rubik liên quan đến tên tuổi của nhà sáng tạo trên. • Galamb József (1881-1955) kỹ sư máy, là nhà đồng thiết kế của mẫu xe T-Ford, là xe ô tô dân dụng đầu tiên của thế giới.

• Irinyi János (1817-1895) là người phát minh ra diêm không có tiếng ồn và không gây nổ. • Gábor Dénes (1900-1979) đã nhận giải Nobel về vật lý do phát minh hình nổi ba chiều trong năm 1971. • Puskás Tivadar (1844-1893) kỹ sư, là nhà phát minh. Trong năm 1892 ông đã đăng ký một trong những phát minh xuất sắc của mình là đọc tin điện thoại, là phương tiện phát những tin tức và chương trình và trong nhiều lĩnh vực có thể coi là tiền thân của ráđiô. NHỮNG LĨNH VỰC NGHỆ THUẬT Những nhà soạn nhạc, họa sĩ, và những nhà nghệ sĩ khác – được kê thành một hàng dài đã đóng góp cho sự tăng trưởng của Di sản văn hóa thế giới (thí dụ như Kodály Zoltán, Bartók Béla, và Victor Vasarely). • Liszt Ferenc (1811-1886) là nhà soạn nhạc và nghệ sĩ piano nổi bật của thế kỷ 19. là một trong số những đại diện xuất sắc của nhạc cổ điển, là người cũng đóng vai trò nổi bật trong việc thành lập Viện hàn lâm âm nhạc Hung. • Bartók Béla (1881-1945) là người đã lấy nguồn cảm hứng từ nhạc dân gian truyền thống của khu vực trong nửa phần đầu của thế kỷ 20. • Kodály Zoltán (1882-1967) những bản dân ca đã gây ảnh hưởng lớn đến công việc soạn nhạc của ông. Sự hình thành của một phương pháp giảng dạy âm nhạc mới cũng gắn liền đến tên tuổi của ông. Phương pháp đó quen thuộc với tên gọi là „phương pháp Kodály”. THỂ THAO VÀ GİẢİ TRÍ • Nước Hung có truyền thống đáng nể về olimpic, đặc biệt là ở lĩnh vực bóng nước, đấu kiếm, và năm môn điền kinh phối hợp. • Polgár Judit (1976-) là một trong những nữ kiện tướng về cờ vua lớn nhất hiện đang sống trên thế giới – nếu không phải là lớn nhất -. • Puskás Ferenc (1927-2006) là đội trưởng của đội bóng vàng của những năm 1950., là một trong số những ngôi sao bóng đá lớn nhất đã từng sống

7

8

2. GİÁO DỤC ĐẠİ HỌC CỦA HUNG – PHẦN MỞ ĐẦU GİỚİ THİỆU CHUNG
2.1 Giới thiệu chung về giáo dục Đại học của Hung
Giáo dục Đại học của Hung có quá khứ lâu dài, bắt nguồn từ thế kỷ 14. Trường Đại học đầu tiên của Hung được thành lập năm 1367. ở Pécs, trong cùng một thời điểm với việc thành lập những trường Đại học Trung Âu khác (Praha, Krakkó, Viên). Sau khi thay đổi chế độ, kết quả của sự phát triển đã diễn ra trong hai thế kỷ qua là số lượng sinh viên đã ghi danh, cũng như dung lượng của những trường Đại học đã gia tăng một cách đáng kể. Giữa năm 1990. và 2010. tại nước Hung số lượng sinh viên ghi danh học Đại học tăng gấp bốn lần, từ 90.000 đã tăng lên khoảng 400.000.

2.2 Những trường Đại học và Cao đẳng
Hiện tại có 66 trường giáo dục Đại học được Nhà nước công nhận và kiểm định tại nước Hung – duy trì quản lý ở cấp Nhà nước, cấp Giáo hội và tư nhân (19 trường Đại học cấp Nhà nước, 09 trường Cao đẳng cấp Nhà nước, 7 trường Đại học không thuộc cấp Nhà nước và 31 trường Cao đẳng không thuộc cấp Nhà nước). Danh sách những trường được kiểm định do Hội đồng kiểm định Hung công nhận có thể tìm thấy trên trang web của Chương trình Campus Hungary (Campus Hungary Program) . Tất cả những trường Đại học Hung có thể tìm thấy hoặc là ở trong Thủ đô, hoặc là trong những thành phố có trường Đại học truyền thống. Tất cả những thành phố có trường Đại học của chúng tôi đều có thể tự hào với cuộc sống sinh viên mang tính quốc tế nở rộ. Những yếu tố này cũng làm cho nước Hung trở thành điểm ngắm lý tưởng cho những sinh viên nước ngoài muốn được học Đại học tại đây.

2.3 Những bằng cấp, đào tạo chuyên môn
Những bằng Đại học của Hung được công nhận và có uy tín cao trên khắp thế giới. Những chương trình bằng ngoại ngữ có tiêu chuẩn cao, và học phí cũng được thuận lợi trong so sánh quốc tế. Trong tương quan quốc tế, những chi phí về chỗ ở và sinh kế có thể coi là thấp cũng góp phần làm cho nước Hung thành nước tâm điểm hấp dẫn đối với những sinh viên nước ngoài.

9

2.4 Cơ cấu giáo dục đại học của Hung
Đồng bộ với những nguyên tắc giáo dục đại học của Châu Âu, trong năm 2006. nước Hung đã đưa ra hệ thống giáo dục đại học ba chu trình (BA/BSc, MA/MSc, PhD/DLA). Trong cấu trúc này việc đào tạo BA/BSc dẫn đến bằng ở mức cơ bản, còn để tiến đến đào tạo thạc sỹ thì cần phải có bằng cơ bản. Trên những lĩnh vực nhất định của giáo dục đại học tồn tại việc đào tạo truyền thống không thể phân chia 10 hay 12 học kỳ (thí dụ như lĩnh vực học luật và y khoa). Bằng cấp BA/BSc, cũng như MA/MSc đều đảm bảo những cơ hội phù hợp trên thị trường nhân lực. Ngoài những sự đào tạo dẫn đến bằng tốt nghiệp, những trường Đại học cũng có những chương trình đào tạo ngắn hạn, trong số đó có dạng trường Đại học mùa hè và dạng đạo tạo từng phần. Những bằng cấp có thể đạt được trong giáo dục Đại học của Hung:

Số Học phần

Số học kỳ

Đào tạo có bằng cấp
BA, BSc MA, MSc MA không thể chia PhD, DLA
180-240 học phần (credit) 60-120 credit 300-360 credit 180 credit 6-8 học kỳ 2-4 học kỳ 10-12 học kỳ 6 học kỳ

Đào tạo từng phần
Đào tạo chuyên môn lấy thêm bằng (postgradualis) Đào tạo đại học mùa hè Đào tạo từng phần Đào tạo chuyên môn cấp Đại học, đào tạo chuyên môn nâng cấp trong thời hạn ngắn
60-120 credit thay đổi thay đổi thay đổi 2-4 học kỳ 2-4 học kỳ

10

2.5 Qui chế năm học
Một năm học chia làm hai học kỳ, với thời gian học là 14-15 tuần và thời gian thi là 6 tuần.

2.6 Chất lượng và năng lực cạnh tranh
Đối với những trường Đại học thì việc duy trì được khả năng cạnh tranh quốc tế là nhiệm vụ nghiêm chỉnh và là sự thách thức. Mục tiêu quan trọng được đặt ra là các trường Đại học phải liên tục nâng cao trình độ của trường, năng cao khả năng cạnh tranh của trường và củng cố vai trò của trường trong lĩnh vực giáo dục đại học tại Châu Âu. Những sinh viên đã có được bằng tốt nghiệp tại những trường Đại học của Hung hay những giảng viên và những nhà nghiên cứu làm việc trong sự giáo dục đại học được hưởng sự công nhận quốc tế, cũng như những trường đại học và những chương trình đào tạo đều được hưởng sự công nhận quốc tế. Hàng năm có nhiều sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu nước ngoài đến những trường đại học của Hung để làm phong phú thêm kiến thức của họ, để có được bằng tốt nghiệp hay để thực hiện việc nghiên cứu của họ tại đây. Để đảm bảo những tiêu chuẩn quốc tế và đảm bảo trình độ cao cũng đã được công nhận cấp quốc tế nên trong thực tế có những hệ thống đảm bảo chất lượng nghiêm khắc được áp dụng. Hội đồng kiểm định Hung liên tục thực hiện hoạt động theo dõi trường đại học và theo dõi chương trình kiểm định, cũng như hoạt động kiểm tra của mình, cũng như thường xuyên kiểm tra hoạt động giảng dạy, phù hợp với những tiêu chuẩn và nguyên tắc chỉ đạo của Châu Âu.

2.7 Sự hợp tác giữa những trường Đại học và những Công ty, xí nghiệp
Xuất phát từ quan điểm hiện đại hóa và nâng cao chất lượng của nền giáo dục đại học Hung thì sự hợp tác giữa những trường Đại học và những Công ty, xí nghiệp là quan trọng thiết yếu. Theo tinh thần đó cách nay không lâu có một chương trình hỗ trợ cho những nghiên cứu dựa trên cơ sở hợp tác mới đang được tiến hành tại Viện Hàn lâm khoa học Hung và tại một số trường Đại học. Chương trình này cũng tạo khả năng để những trường Đại học có thể mời những nhà nghiên cứu nước ngoài đứng hàng đầu thế giới . Sự hợp tác giữa trường Đại học và Công ty, xí nghiệp có rất nhiều những thí dụ tuyệt vời, tại đó sự đào tạo hướng vào việc thực hành, và việc nghiên cứu và đổi mới được chú trọng.

Một vài thí dụ đối với sự hợp tác giữa những trường Đại học và những Công ty, xí nghiệp • Công ty Công nghiệp dầu khí Hung dẫn đầu trong khu vực là Hãng Công nghiệp dầu và ga của Hung MOL đã xây dựng mối quan hệ đối tác chiến lược với tám trường Đại học của Hung và bốn trường Đại học của Xlô-vác. • Tập đoàn Bosch cũng đã hỗ trợ cho nhiều trường Đại học và Cao đẳng dưới dạng những dự án phát triển và những chương trình thực tập có thể dành cho những học sinh. • Những sự hợp tác với Công nghiệp sản xuất xe hơi: - Do có sự hợp tác giữa trường Đại học Széchenyi István ở Győr và Hãng Audi Hungary nên tại Khoa khoa học kỹ thuật của trường Đại học đã thành lập được nhóm Tổ bộ môn kỹ sư phương tiện giao thông Audi độc lập. - Nhà máy Mercedes ở Kecskemét đã thành lập sự đối tác chiến lược với trường Cao đẳng Kecskemét để có thể khởi đầu chương trình đào tạo kép chung tại trường Cao đẳng, chương trình này đào tạo những nhân viên chuyên nghề được đào tạo phù hợp với những nhu cầu của nhà máy. • Sự hợp tác với nghành Công nghiệp kỹ thuật tin học: - Tại Budapest, Hãng Ericsson đã thành lập Trung tâm xác định năng lực đầu tiên, Trung tâm đã trở thành một trong những Trung tâm quan trọng nhất của những nghiên cứu về viễn thông. • Sự hợp tác trên lĩnh vực y tế và Công nghiệp dược: - Tập đoàn Richter Gedeon, là một trong số những đại diện nổi bật nhất của Công nghiệp dược tại nước Hung, cũng đã tạo nên sự hợp tác với nhiều trường Đại học trên lĩnh vực đào tạo dược sĩ. - Với sự hợp tác của Viện Hàn lâm Khoa học Hung, của Tập đoàn EGIS và những xí nghiệp khác nên Trung tâm kiến thức Sinh học thần kinh ở Nam-Alföld đã được hình thành, tại đó họ làm việc trên đề tài phát triển những phương tiện chuẩn đoán mới, có hiệu quả để chữa những bệnh về não và về cột sống.

11

12

3. NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP VÀ NGHİÊN CỨU TİẾN SĨ TẠİ NƯỚC HUNG
3.1 Chương trình học tập Tiến sĩ (PhD) tại nước Hung
Một trong những thế mạnh của nền giáo dục Đại học của Hung tiềm tàng trong những sự đào tạo Tiến sĩ (PhD), và trong những chương trình, kế hoạch nghiên cứu. Những cấp bậc Tiến sĩ có thể có được tại những trường Đại học của Hung chiếm được sự công nhận Quốc tế.

3.2 Những sự hợp tác nghiên cứu Quốc tế
Trên lĩnh vực nghiên cứu và phát triển sự hợp tác Quốc tế đáng kể đều được thực hiện trong việc nghiên cứu cơ bản, trong những sự nghiên cứu đã được áp dụng, trong những sự nghiên cứu cấp Viện Hàn lâm và cấp Đại học. Chúng tôi tin rằng việc chia xẻ những kinh nghiệm nghiên cứu và những kết quả, cũng như sự hợp tác quốc tế với những tổ chức đối tác và những cơ quan có thể có được là hết sức quan trọng. Những cơ quan nghiên cứu của Hung cũng tham gia trong những kế hoạch nghiên cứu Quốc tế.

3.3 Những thành tựu khoa học nổi bật của Hung
Nước Hung đã sản sinh cho thế giới 13 nhà khoa học đoạt giải Nobel và nhiều nhà phát minh nổi tiếng, những người mà tên tuổi của họ gắn liền với việc phát minh ra rất nhiều thứ, trong đó có nhiều các vật dụng - thí dụ như bút bi, diêm an toàn, đầu tầu điện, và những cơ sở truyền thông qua điện thoại. NHỮNG THÀNH TỰU KHOA HỌC NỔİ BẬT CỦA HUNG TRONG THỜİ GİAN VỪA QUA: • Trung tâm nghiên cứu Vật lý Wigner (CERN). Trung tâm nghiên cứu Vật lý Wigner là nơi có Trung tâm số liệu của CERN, là một trong số những hệ thống tin học có công suất truyền tải số liệu hiện đại nhất Thế giới và lớn nhất Châu Âu. Thông qua Trung tâm số liệu Wigner nên sự tham gia của nước Hung đã tăng đáng kể cho những công trình nghiên cứu của Châu Âu. Trung tâm đảm bảo khả năng tiếp cận với công nghệ mới nhất cho khoảng năm mươi cán bộ nghiên cứu. • Extreme Light Infrastructure (ELI). ELI (là một trong những sự đầu tư về mặt khoa học quan trọng nhất của Liên minh Châu Âu), hiện tại (năm 2013) đang trong giai đoạn xây dựng ở Szeged. Trong ba thập kỷ qua những nhà nghiên cứu tia laser Hung đã đóng vai trò tiên phong trong việc thực hiện những công trình nghiên cứu góp phần để xây dựng ELI. Với sự hình thành Trung tâm nghiên cứu, trong năm 2015. giai đoạn đầu tiên của việc xây dựng có thể kết thúc, còn trong năm tiếp theo những công trình nghiên cứu độc nhất vô nhị ở Châu Âu có thể được tiến hành trong Trung tâm trên. ELI là cơ sở hạ tầng laser lớn có tầm quan trọng nhất của khu vực Trung-Đông Châu Âu.

• Trung tâm Sinh học - Điện tử: Một trong những kết quả nổi bật của nền giáo dục đại học của Hung là sự phát triển tại nước Hung của Sinh học - Điện tử (là một ngành khoa học mới bao trùm nhiều ngành khoa học chuyên môn). Sinh học - Điện tử – được ra đời xuất phát từ sự gặp gỡ của Công nghệ sinh học và Công nghiệp thông tin điện tử - là ngành Công nghiệp công nghệ cao (high-tech) năng động nhất trong thời đại của chúng ta. Kết quả sự cộng tác của mười hai Trung tâm nghiên cứu của Hung là sự ra đời của Trung tâm nghiên cứu Thông tin- Sinh học - Điện tử Hung hoạt động dưới hình thức ảo. Một vài kết quả nghiên cứu nổi bật: • Szemerédi Endre (sinh năm: 1940) là nhà toán học, trong năm 2012. thành tựu của ông đã được công nhận với giải thưởng Abel. Giải thưởng này là sự công nhận quốc tế xếp hạng cao nhất có thể có được trên lĩnh vực những ngành khoa học về toán học, tương đương với giải thưởng Nobel. Szemerédi Endre dành được sự công nhận quốc tế về chuyên môn với những kết quả đã đạt được trên lĩnh vực tổ hợp, lý thuyết số và thuật toán. • Lovász László (sinh năm: 1948) là Viện sĩ Viện Hàn lâm đã nhận được giải thưởng Kyoto trong năm 2010. (Giải thưởng này được coi là „giải thưởng Nobel Nhật bản”) trong lĩnh vực những ngành khoa học cơ bản, vì những công trình nghiên cứu của ông đã thực hiện „trên lĩnh vực các cấu trúc rời rạc”. Theo lý do nhận giải thưởng thì Lovász László đã nhận được giải thưởng vì sự tạo lập mối quan hệ giữa những ngành khác nhau của toán học, cũng như vì tác động của thành tựu của ông đối với những lĩnh vực khoa học xây dựng trên nền tảng toán học. • Ba nhà nghiên cứu về não đã nhận được giải thưởng Brain trong năm 2011. Buzsáki György, Freund Tamás, và Somogyi Péter đã khám phá ra sự tổ chức và hoạt động của những mạng lưới dây thần kinh đóng vai trò quan trọng thiết yếu trong những quá trình học tập và trí nhớ. Lĩnh vực quan tâm của cả ba nhà bác học là quá trình những mạng lưới của những tế bào thần kinh xử lý thông tin bằng cách như thế nào trong não. • MASAT-1: Đầu năm 2012. vệ tinh nhân tạo đầu tiên của Hung đã được đưa lên quỹ đạo, là vệ tinh nhân tạo do riêng những kỹ sư Hung sáng tạo. Không có điều gì để có thể chứng minh tốt hơn là sự nghiên cứu, phát triển và giáo dục về kỹ sư của Hung đã bước vào giai đoạn mới. MASAT-1 đã được hoàn thành là kết quả của công trình chung của những học sinh, những sinh viên đang làm luận án Tiến sĩ và những giảng viên Đại học. • Ôtô tiết kiệm năng lượng: Vòng thi năm 2012. Shell Eco-marathon đã đưa đến kết quả sự thành công của Hung: Ô tô của nhóm chung những sinh viên và giảng viên Đại học của họ đã chạy được 2696 km với duy nhất một lít xăng. Vì thành tích nổi bật đó nhóm trên đã nhận được huy chương bạc.

13

14

4. NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP TẠİ NƯỚC HUNG
4.1 Những chương trình giáo dục Đại học tại Hung – với tư cách là học sinh nước ngoài
NHỮNG KHẢ NĂNG HỌC TẬP BẰNG NGOẠİ NGỮ Trong những thập niên đã qua, nước Hung đã trở thành Quốc gia là đích đến được ưu chuộng trong những sinh viên nước ngoài. Trong mọi năm những sinh viên nước ngoài đến Hung với số lượng tăng lên, vì những sự đào tạo của nền giáo dục Đại học có chất lượng cao, thêm nữa đó là tiền học phí có ưu thế cạnh tranh và những chi phí sinh sống tại nước chúng tôi cũng có thuận lợi. NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH VÀ NHỮNG SỰ ĐÀO TẠO BẰNG NGOẠİ NGỮ Những bằng đại học BSA/BSc, MA/MSc, và bằng Tiến sĩ (PhD/ DLA) có thể có được trong nền giáo dục đại học của Hung cũng được công nhận và chấp nhận trong tất cả những nước thành viên của Khối liên minh Châu Âu hay trong những nước khác. Những chương trình và sự đào tạo bằng ngoại ngữ của những trường Đại học và Cao đẳng của Hung có chất lượng tương tự với những sự đào tạo của những trường Đại học Tây Âu. Danh sách của những sự đào tạo cấp BA/BSc, MA/MSc, và PhD/DLA bằng ngoại ngữ do những trường Đại học Hung cung cấp có thể tìm thấy trên trang web của Campus Hungary. Về những khả năng giáo dục đại học bằng ngoại ngữ có thể đạt được đối với những học sinh nước ngoài có thể tham khảo rộng hơn trong mục Study Finder của trang web www.campushungary.org.

SỰ LỰA CHỌN RỘNG RÃİ CỦA NHỮNG KHẢ NĂNG ĐỐİ VỚİ HỌC SİNH NƯỚC NGOÀİ Những trường Đại học Hung cung cấp sự lựa chọn rộng rãi của những khả năng học tập và đào tạo cấp đại học cho những sinh viên nước ngoài (chương trình học ngắn hạn, chương trình trao đổi, cũng như những chương trình đào tạo cấp Đại học và Cao đẳng cấp bằng trong toàn bộ thời gian) trên tất cả mọi lĩnh vực khoa học. Bên cạnh những chương trình đào tạo nhằm mục đích lấy bằng , những trường đại học cũng cung cấp những chương trình đào tạo bậc đại học không cấp trình độ, thí dụ như đào tạo chuyên môn, đào tạo chuyên môn sau đại học (căn cứ vào bằng BA/BSc hay MA/MSc), đại học mùa hè và đào tạo từng phần. Những trường Đại học Hung còn cung cấp phạm vi rộng rãi của những chương trình đào tạo, học tập và nghiên cứu bằng ngoại ngữ (cũng ở cấp bằng BA/BSc, MA/MSc, và PhD/DLA). Trong niên học 2012/2013. những trường Đại học và Cao đẳng đã xúc tiến tổng cộng hơn 400 chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ, là những chương trình có 85 % là tiếng Anh, 11 % là tiếng Đức. Những chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ bao gồm toàn bộ mọi lĩnh vực khoa học (trong đó có lĩnh vực y học, dược học, nha khoa, kỹ thuật học, kinh tế học, những ngành khoa học tự nhiên, những ngành khoa học Xã hội, khoa học nhân văn, mỹ thuật và cả âm nhạc). Cũng có thể tham khảo trên trang web của chúng tôi ở mục tìm kiếm đào tạo (Study Finer). Cơ sở số liệu của Campus Hungary Study Finder bao gồm thông tin chi tiết về tổng cộng hơn 400 chương trình bằng ngoại ngữ do các trường đại học của Hung cung cấp. SỰ CÔNG NHẬN NHỮNG HỌC PHẦN (ĐİỂM CREDİT) Từ năm 2004. nước Hung là thành viên của Khối liên minh Châu Âu, do vậy những trường đại học của chúng tôi là những thành viên của Khu vực giáo dục đại học Châu Âu. Tương ứng với yếu tố này, những điểm credit và bằng đại học có được ở nước Hung cũng có thể được tiếp nhận và được công nhận trong những trường đại học khác ở Châu Âu. ECTS, có nghĩa là Europan Credit Transfer System, trong tháng 09. 2003. đã được thực hiện trong tất cả mọi trường đại học của Hung. Mục đích quan trọng nhất của việc áp dụng hệ thống credit là sự hài hòa giữa những hệ thống giáo dục khác nhau hay là sự khuyến khích cho sự luân chuyển của những sinh viên. Kết quả của quá trình này là những trường đại học Châu Âu chấp nhận và công nhận những điểm credit đã cóđược tại nước Hung và ngược lại những trường đại học của Hung chấp nhận và công nhận những điểm credit đã có được ở nước ngoài.

15

SỰ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KİỂM ĐỊNH, CÔNG NHẬN Hội đồng Kiểm định Hung (MAB) kiểm định những trường đại học và những chương trình đào tạo Hung. MAB là một Hội đồng độc lập, là tổ chức đảm bảo chất lượng giáo dục đại học quốc tế, là thành viên của International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE). MAB kiểm định những trường đại học cũng như những chương trình đào tạo, và đánh giá trình độ giảng dạy và nghiên cứu đang có trong những trường Đại học và Cao Đẳng. Việc đảm bảo chất lượng và kiểm tra chất lượng được căn cứ trên cơ sở đánh giá thường xuyên, tái thực hiện từng thời kỳ của kế hoạch năm học, những đòi hỏi và trình độ của những giáo viên giảng dạy, liên quan đến tất cả từng chương trình đào tạo và học tập của những trường đại học. NHỮNG YÊU CẦU TUYỂN SİNH ĐỂ ĐƯỢC NHẬN VÀO TRƯỜNG ĐẠİ HỌC CỦA HUNG Theo pháp luật có hiệu lực thi hành có liên quan thì việc được nhận để đào tạo cử nhân (bachelor) chính quy (BA/BSc) cũng như đào tạo cấp thạc sỹ (Master) không phân chia (MA) được căn cứ theo những yêu cầu tuyển sinh. Những điều kiện tiên quyết để đăng ký tuyển sinh: bằng tốt nghiệp phổ thông Trung học đã được cấp trong trường học của Hung (a), hoặc bằng tốt nghiệp phổ thông Trung học nước ngoài (b) tương ứng với bằng tốt nghiệp của Hung, hoặc bằng tốt nghiệp đại học đã được cấp trong trường đại học được kiểm định và công nhận tại Hung (c), cần thiết để được nhận đào tạo đại học ở bất cứ lĩnh vực nào.Trong một vài trường hợp cũng có thể có yêu cầu kiểm tra khả năng thực hành và khả năng thích ứng. Những người đăng ký để được đào tạo về mỹ thuật và âm nhạc cần phải chứng tỏ những năng khiếu về nghệ thuật của mình. Nếu bạn muốn có được cấp bậc Tiến sĩ PhD/DLA tại nước chúng tôi thì điều kiện cơ bản để đăng ký là bạn phải có chứng chỉ được đào tạo cấp đại học, có bằng tốt nghiệp đại học tương đương với bằng đại học MA. Điều kiện để được nhận vào chương trình đào tạo Tiến sĩ là phải có bằng MA/MSc. Bạn có thể tham khảo trên trang web của chúng tôi về chi tiết của những yêu cầu tuyển sinh của từng chương trình đào tạo (www.campushungary.org). Nếu bây giờ bạn biết rõ là cụ thể bạn sẽ học ở đâu, sau đó bạn muốn biết chính xác là bạn thích học ở trường nào, khi đó bạn có thể tìm trang web riêng của từng trường đại học. Nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin và công nhận tương đương Hung hoạt động với tư cách bộ phận của Văn phòng Giáo dục, là cho quyền sử dụng những bằng tốt nghiệp được cấp tại nước ngoài hoặc công nhận hóa và tương thích những sự đào tạo đã được cấp bằng tại nước Hung với nước ngoài.

4.2 Học phí
Những trường đại học – không phụ thuộc là trường được quản lý ở cấp Nhà nước hay tư nhân hay không – cung cấp những xuất học được Nhà nước tài trợ và những xuất học phải tự trả chi phí. Bên cạnh đó từng trường đại học cũng có thể đảm bảo những học bổng cho học sinh của trường. Hàng năm số xuất học được Nhà nước tài trợ do Chính phủ quyết định, còn tiền học phí do tự những trường đại học quyết định, phù hợp với những qui định do những Nghị định Chính phủ xác định. Học phí tại nước Hung thấp hơn một cách cơ bản so với trong những nước Tây Âu; Bắt đầu từ 1.200 euro/1.500 USD. Học phí của những chương trình đào tạo bác sĩ khoảng 3.000-5.000 euro mỗi học kỳ - là chương trình đào tạo thuộc dạng tốn nhiều chi phí nhất.

4.3 Những sinh viên nước ngoài tại nước Hung
Trong năm học 2012/2013. đã có 20.500 học sinh nước ngoài học tại nước Hung, phần lớn họ học những chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ. Theo khảo sát do Academic Cooperation Association (ACA) thì nước Hung là một trong những Quốc gia là đích đến để học tập được ưu chuộng nhất liên quan đến những chương trình học bằng tiếng Anh.

18

5. NHỮNG THỰC TẾ CẦN BİẾT
(CHO NHỮNG NGƯỜİ CHUẨN BỊ ĐẾN HUNG)

5.1 Tiếng Hung
Tôi có cần phải nói tiếng Hung trôi chảy hay không? Không, vì những trường đại học cung cấp diện rộng rãi của những chương trình đào tạo bachelor (cơ bản), master, và doctor (tiến sĩ) bằng ngoại ngữ, chủ yếu là bằng tiếng Anh, tiếng Đức và tiếng Pháp. (Nhưng cũng có một vài chương trình đào tạo bằng ngoại ngữ, trong quá trình đào tạo cần thiết phải biết chút ít tiếng Hung để dùng cho phần thực hành của chương trình đào tạo, thí dụ trong phần thực hành tại bệnh viện là yếu tố bắt buộc đối với những người học về y khoa, tại đó việc giao tiếp với bệnh nhân là không thể bỏ qua được). HỌC TİẾNG HUNG Không phụ thuộc vào yếu tố nói trên, cũng có khả năng để bạn có thể học tiếng Hung trong thời gian bạn cư trú tại đây; kể cả để làm cho hàng ngày được dễ dàng, hay kể cả để tiếp tục học tập bằng tiếng Hung. Nếu bạn muốn theo học chương trình đại học bằng tiếng Hung tại nước Hung, thì khi đó bạn cũng phải thi kiểm tra tiếng Hung, đó là một phần của việc thi tuyển. Trong trường Balassi có khả năng để học tiếng Hung, tiếp theo bạn cũng có thể học dự bị tiếng một năm, nếu điều đó là cần thiết trước khi bắt đầu học tập. Trong cả năm, trường Balassi xúc tiến liên tục những khóa học tiếng Hung ở mọi trình độ cho học sinh nước ngoài.

5.2 Thị thực (visa)
NHỮNG YÊU CẦU VİSA ĐỐİ VỚİ NHỮNG SİNH VİÊN ĐẾN TỪ KHỐİ LİÊN MİNH CHÂU ÂU VÀ KHU VỰC KİNH TẾ CHÂU ÂU Những sinh viên đến từ Khối liên minh Châu Âu và Khu vực Kinh tế Châu Âu, tiếp theo những người là công dân của nước có trong phụ lục số 2. (Annex II.) của quyết định số 539/2001/EC do Hội đồng Châu Âu đưa ra thì không bắt buộc phải có visa, họ có thể đến nước Hung không cần visa. Sau khi đến Hung họ cần phải nộp đơn để có giấy phép cư trú, nếu thời gian có thể cư trú của họ vượt quá 90 ngày. Những bước nộp đơn yêu cầu cấp giấy phép cư trú có thể tìm thấy ở phần sau.

QUY ĐỊNH XİN THỊ THỰC LİÊN QUAN ĐẾN NHỮNG CÔNG DÂN KHÔNG THUỘC KHỐİ LİÊN MİNH CHÂU ÂU (VİSA REGULATİONS FOR İNTERNATİONAL STUDENTS FROM OUTSİDE THE EUROPAN UNİON) Những sinh viên nước ngoài đến từ ngoài Khối liên minh Châu Âu và những người không phải là công dân của nước có trong phụ lục số 2. của quyết định số 539/2001/EC do Hội đồng Châu Âu đưa ra thì bắt buộc phải có visa. Đơn xin visa có thể nộp tại Đại diện ngoại giao Hung hoặc tại Đại diện lãnh sự Hung tại nước của người có địa chỉ cư trú thường xuyên, hoặc trong trường hợp nếu trong nước sở tại không có Cơ quan đại diện như vậy thì có thể đến bất cứ Cơ quan ngoại giao hay đại diện lãnh sự Hung ở bất cứ đâu để nộp đơn xin visa. Khi nộp đơn xin visa cần thiết phải chứng nhận tư cách sinh viên. Việc cấp visa mất khoảng 1 tháng.

19

5.3 Giấy phép cư trú
Khi có visa hợp pháp, thì cũng sẽ cần thiết phải có giấy phép cư trú. Bạn cần thiết phải nộp visa kèm theo đơn xin giấy phép cư trú, giấy chứng nhận của trường đã lựa chọn hay giấy tờ về việc miễn trả học phí hay giấy chứng nhận đã đóng học phí, tiếp theo phải nộp giấy chứng nhận đã được nhận vào trường, giấy chứng nhận nhà ở, khả năng sinh kế, và giấy chứng nhận bảo hiểm sức khỏe. Nên lưu ý đến yếu tố là có thể phải mất khoảng hai tháng để được cấp giấy phép cư trú. Những thông tin tiếp theo liên quan đến visa và việc nhập cảnh • www.campushungary.org (trong mục: Welcome guide/ making preparations/visa and residence permit) • Trang web của Sở Nhập cư và Quốc tịch: http://www.bmbah.hu (bằng tiếng Anh) • Trang web của Bộ Ngoại giao Hung: http://www.kormany.hu/en/ministy-of-foreign-affairs

20

5.4 Những chi phí để sinh sống
Mỗi tháng ít nhất cần thiết phải có 150.000 forint (số tiền này khoảng bằng 520 euro hay 690 đô la) để trang trải chi phí sinh sống, cùng với tiền điện nước và chi phí đi lại, hay tính cả những chương trình thời gian tự do. Số tiền này phải trang trải được chi phí thuê nhà (hay chi phí ở ký túc xá), chi phí điện nước, việc mua sắm hàng ngày và chi phí đi lại, nhưng ngược lại không đủ để trả học phí. Vì những chi phí nhà ở là phần quyết định của những chi phí trong một tháng, trong tổng số những chi phí của việc sinh sống phụ thuộc vào yếu tố bạn thuê một phòng hay thuê cả nhà, trong trường hợp ở bạn có ở ký túc xá học sinh hay không. Về địa lý cũng có thể có những khác biệt nhỏ. Ở Budapest cuộc sống đắt hơn so với những thành phố khác của Hung. MỘT SỐ THÍ DỤ VỀ GİÁ CẢ 1 EUR = khoảng 290 forint /HUF 1 USD = 220 forint /HUF/ • Tiền thuê một căn nhà tương đối nhỏ (một tháng) ở Budapest: 60-70.000 HUF + chi phí điện nước (200-230 EUR; 280-330 USD) • Chi phí giao thông ở Budapest: 10.000 HUF (35 EURO; 22 USD) • Giá một vé xe buýt ở Budapest: 350 HUF (1,5 EURO; 2 USD) • 1 ổ bánh mì: 270 HUF (1 EUR; 1,5 USD) • 1 chai bia: 250 HUF (1 EUR; 1,4 USD) • 1 chai rượu vang từ: 1.000 HUF (3,5 EUR; 3,5 USD) • 1 lít sữa: 250 HUF (1 EUR; 1,4 USD) • Ăn nhà hàng: 1.500-2.500 HUF (5-8 EUR; 6-12 USD) • Vé xem phim: 1.000 HUF (4 EUR; 5,5 USD) Để tham khảo giá hối đoái đổi tiền cập nhật, chúng tôi cung cấp trang web của Ngân hàng Quốc gia Hung: http://english.mnb.hu/

22

5.5 Chỗ ở
Cũng có nhiều khả năng để lựa chọn, khi bạn tìm chỗ ở cho mình trong những thành phố đại học của chúng tôi. Bạn có thể lựa chọn bạn sẽ ở trong ký túc xá của trường, hay chỉ thuê phòng hay thuê nhà cùng với người khác hay để ở một mình. Quyết định của bạn một phần lớn sẽ xác định những khả năng vật chất tiếp theo, vì những chi phí của chỗ ở cũng có thể chiếm nhiều hơn phân nửa những chi phí hàng tháng phải chi ra . Đồng thời bạn cũng không được quên là khả năng có được những phòng của ký túc xá (thông thường là phòng có hai giường) là có hạn. Thông tin về những căn nhà do những người cá nhân cho thuê có thể tìm thấy trong mục đăng tin của báo chí hay trên bảng đăng tin của trường đại học. Trong việc tìm chỗ ở thì cũng có thể có sự giúp đỡ của những văn phòng quan tâm đến vụ việc của sinh viên người nước ngoài hay những tổ chức giúp đỡ những sinh viên tại trường đại học. Tiền thuê nhà bắt đầu khoảng từ 50-70.000 forint (180-250 euro hay 250-330 đôla) trở lên, phụ thuộc vào thành phố và vị trí chính xác của căn nhà. Chi phí ít hơn nếu bạn cùng thuê nhà hay thuê phòng với người khác.

5.6 Bảo hiểm sức khỏe
Những thành viên của Khu vực Kinh tế Châu Âu và những công dân Thụy sĩ, những người được hưởng quyền được phục vụ y tế tại nước của riêng họ hay tại nơi họ cư trú, ở nước Hung họ cũng được phục vụ miễn phí, nếu họ có thẻ bảo hiểm y tế Châu Âu. Những công dân của những nước có ký hiệp ước song phương với nước Hung liên quan đến yếu tố trên, họ được hưởng quyền chăm sóc miễn phí trong trường hợp cấp cứu. Người tham gia trong chương trình trao đổi và những sinh viên có học bổng cũng được hưởng chế độ y tế miễn phí. Những sinh viên xuất thân từ những nước khác bắt buộc phải đóng bảo hiểm y tế toàn phần. Những học sinh người nước ngoài cư trú tại nước Hung nhận được sự chăm sóc căn cứ theo sự thỏa thuận được ký kết với quỹ bảo hiểm y tế toàn quốc (OEP). NHững chi tiết tiếp theo có ở trang web của OEP (www.oep.hu)

23

5.7 Về việc chuẩn bị - 10 bước hữu ích cho những người chuẩn bị đến nước Hung
Lựa chọn sự đào tạo hay chương trình 1. Tìm và lựa chọn sự đào tạo hay chương trình phù hợp 2. Tìm và lựa chọn trường Đại học, trường Cao đẳng phù hợp Kiểm tra những điều kiện, những yêu cầu 3. Những yêu cầu đăng ký và tuyển sinh vào trường đại học 4. Những yêu cầu về ngôn ngữ 5. Những chi phí/nguồn tài chính Đăng ký/Visa/Chỗ ở
6. Đăng ký đối với một chương trình đào tạo 7. Những điều kiện để nhập cảnh vào nước/Visa 8. Chỗ ở

Sự giúp đỡ và tư vấn trước khi đi 9. Những sự tư vấn từ Văn phòng chương trình của Campus Hungary 10. Những hội chợ về giáo dục

24

6. NHỮNG LĨNH VỰC KHOA HỌC CHÍNH CỦA NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ NGHİÊN CỨU
Những ngành khoa học về Nông Nghiệp Những ngành về nghệ thuật (Nghệ thuật biểu diễn, Mỹ thuật và Công nghệ mỹ thuật, Âm nhạc) Ngành Kinh tế Ngành giáo dục và tâm lý Những ngành khoa học kỹ thuật Ngành khoa học nhân văn Công nghệ tin học Những ngành về luật và về Xã hội học Y khoa và ngành dược Những ngành khoa học tự nhiên Thần học

7. DANH SÁCH NHỮNG TRƯỜNG ĐẠİ HỌC VÀ CAO ĐẲNG CỦA HUNG
NHỮNG TRƯỜNG ĐẠİ HỌC CỦA NHÀ NƯỚC
Trường Đại học Kỹ thuật và Khoa học Kinh tế Budapest Trường Đại học Corvinus Budapest Trường Đại học Tổng hợp Eötvös Loránd Trường Đại học Mỹ thuật Hung, Budapest Trường Đại học Nghệ thuật âm nhạc Liszt Ferenc Trường Đại học Mỹ thuật Moholy-Nagy Trường Đại học Quân sự-Hành chính công- An Ninh Quốc gia Trường Đại học Pannon Trường Đại học Semmelweis Trường Đại học Széchenyi István Trường Đại học Szent István Trường Đại học Óbuda Trường Đại học Debrecen Trường Đại học Nghệ thuật sân khấu và điện ảnh Trường Đại học Kaposvár Trường Đại học Miskolc Trường Đại học Tổng hợp Pécs Trường Đại học Tổng hợp Szeged Trường Đại học Miền Tây nước Hung

25

NHỮNG TRƯỜNG ĐẠİ HỌC KHÔNG DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ
Trường Đại học tiếng Đức Andrássy Gyula thuộc Budapest Trường Đại học Trung-Hung Trường Đại học Thần học đạo Tin lành Debrecen Trường Đại học Thần học giáo phái Lutheran Trường Đại học đào tạo Linh mục Do thái toàn quốc Trường Đại học đạo Tin lành Károli Gáspár Trường Đại học hiên chúa giáo Pázmány Péter

NHỮNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỦA NHÀ NƯỚC
Trường Cao đẳng Kinh tế Budapest Trường Cao đẳng Dunaújváros Trường Cao đẳng Nyíregyház Trường Cao đẳng Szolnok Trường Cao đẳng Eötvös József Trường Cao đẳng Eszterházy Károly,Eger Trường Cao đẳng Nghệ thuật múa Hungari Trường Cao đẳng Kecskemét

26

NHỮNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KHÔNG DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ
Trường Cao đẳng Thần học Adventista Trường Cao đẳng Thần học cố đạo Veszprém Trường Cao đẳng Thần học Baptista Trường Cao đẳng Thần học Bhaktivedanta Trường Cao đẳng Kinh doanh thông dụng Trường Cao đẳng múa hiện đại Budapest Trường Cao đẳng thông tin và Kinh doanh Budapest Trường Cao đẳng Thần học Golgota Trường Cao đẳng Phật giáo cửa Pháp (Dharma Gate) Trường Cao đẳng Edutus Trường Cao đẳng Gábor Dénes Trường Cao đẳng Thần học Gál Ferenc International Bisiness School, Budapest Viện Quốc tế Pető Trường đào tạo linh mục Wesley János Trường Cao đẳng Zsigmond Király Trường Cao đẳng Kodolányi János Trường Đại học Thần học đạo Tin lành Pápa Trường Cao đẳng Thần học Adventista Trường Cao đẳng Thần học thầy tu Sapientia Viện Hàn lâm Thần học đạo Tin lành Sárospatak Trường Cao đẳng Thần học Sola Scriptura Trường Cao đẳng Thần học Thiên chúa giáo Hy lạp Szent Atanáz Viện Hàn lâm Szent Pál Trường Cao đẳng Thần học Eger Trường Cao đẳng Thần học Esztergom Trường Cao đẳng Thần học Győr Trường Cao đẳng Thần học Pécs Trường Cao đẳng Tomori Pál Trường Cao đẳng Kinh doanh Wekerle Sándor

NHỮNG ĐỊA CHỈ LİÊN LẠC CỦA CHÚNG TÔİ:
BALASSİ INTÉZET CAMPUS HUNGARY PROGRAMİRODA Trang web: www.campushungary.org Email: info@campushungary.hu Tel: +36-1-666-7930 Fax: +36-1-666-7909 Budapest Iroda H-1016 Budapest, Somlói u. 51. Pécsi Iroda 7633, Szántó Kovács János u. 1/B.

© Balassi Inézet. Budapeşte, 2013 Trường duy trì mọi quyền về mặt pháp luật. Việc sao chép thành nhiều bản trong bất cứ hình thức nào đều bị cấm nếu không có sự cho phép bằng văn bản!

www.campushungary.org © Balassi Institute

HUNGARY

National Development Agency www.ujszechenyiterv.gov.hu 06 40 638 638

The projects are supported by the European Union and co-financed by the European Social Fund.