Giáo án chủ nhiệm

GVHD:

GIÁO ÁN CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM
Trường THPT THỐNG NHẤT B Lớp: 11B1. Hoạt động: Sinh hoạt lớp. Thứ hai ngày 10 tháng 03 năm 2009. Họ tên sinh viên: Nguyễn Thành Tiến MSSV: 2041592.

- Công việc: Tổng kết hoạt động của lớp 11B1 tuần qua và đề ra phương hướng tuần này - Thời gian: từ 16h 15 phút - 17h - Địa điểm: lớp 11B1. - Họ và tên GVHD: ……………………. I. Mục đích và yêu cầu công việc: - Về tư tưởng, tình cảm: Uốn nắn, sửa chửa từng khuyết điểm tạo cho học sinh thành người có ích cho xã hôi. Giáo dục học sinh về nếp sống, tác phong. Giúp học sinh có quan niệm đúng đắn về hoạt động chung của lớp, những mặt tốt và những mặt chưa tốt để khắc phục và có ý thức nghiêm túc trong các tiết học. - Về tổ chức, kỷ luật: Nhắc nhở học sinh thực hiện tốt nội quy của nhà trường. - Về rèn luyện kỹ năng: Rèn luyện cho học sinh về nếp sống tập thể, có tinh thần trách nhiệm đối với bản thân và tập thể, tinh thần đoàn kết tương trợ và giúp đỡ lẫn nhau trong tập thể và trong cuộc sống. II. Nội dung họat động: Thời gian Nội dung công việc A- Ổn định tổ chức: * Chuẩn bị: - Kiểm tra sĩ số lớp, ổn định trật tự. - Nắm số liệu các tiết A, B, C; điểm thi đua, thứ hạng, danh sách học sinh vi phạm trong tuần để có biện pháp xử phạt hợp lí. * Nhấn mạnh mục đích yêu cầu: Tổng kết hoạt động tuần qua, từ đó đánh giá tình hình học tập và rèn luyện của học sinh, đưa ra biện pháp khắc phục trong tuần sau. Phân công Biện pháp

- Giáo sinh kết hợp với ban cán sự lớp

Báo cáo, thu thập số liệu

- Giáo sinh

B- Tiến hành: SVTH: NGUYỄN THÀNH TIẾN Trang 1

Giáo án chủ nhiệm

GVHD:

- Báo cáo sĩ số lớp. - Tổng kết thi đua trong nội bộ - Lớp trưởng lớp: - Các tổ trưởng + HS vắng. + Không thuộc bài. + HS tích cực tiêu biểu + Một số vi phạm khác - Nhận xét của ban cán sự lớp. - Lớp trưởng, lớp phó học tập,các tổ trưởng. - Đối với HS vi phạm, cho các em nêu ý kiến và phương hướng - Giáo sinh và cá khắc phục. nhân. - Giáo sinh nhận xét và đưa ra hình thức phạt nếu các em còn vi - Giáo sinh và tập phạm. thể lớp. - Nhận xét chung về tình hình lớp. Khen thưởng đối với các HS tích cực. * Phương hướng tuần tới: -Tiếp tục thi đua giữa các tổ nhằm thúc đẩy tinh thần học tập và - Giáo sinh. nâng cao tính kỷ luật của học sinh. - Thực hiện nghiêm túc nội quy nhà trường, ý thức tổ chức kỉ luật của lớp. - Học tập: Yêu cầu học sinh thường xuyên học bài. Nghiêm túc trong giờ học, đặc biệt là giờ truy bài, không còn tình trạng mất trật tự trong giờ học. - Củng cố lại nề nếp, tác phong. - Thực hiện tốt vấn đề vệ sinh lớp học và hành lang của lớp. Giữ gìn vệ sinh nhà trường. - Hình thành tổ, nhóm, đôi bạn học tốt. - Phổ biến kế hoạch về hoạt động Đoàn trong thời gian tới. - Bí thư chi đoàn. C- Kết thúc: SVTH: NGUYỄN THÀNH TIẾN

Kiểm tra Tổng kết và ghi lên bảng

Nhận xét

Tự kiểm điểm của cá nhân Thảo luận

Dựa trên phương hướng của nhà trường

Báo cáo Trang 2

Giáo án chủ nhiệm

GVHD:

- Nhận xét chung về tiết sinh hoạt chủ nhiệm. - Giáo sinh - Dặn dò một số nội dung khác.

Quan sát từ đầu tiết.

Giáo viên hướng dẫn Ngày duyệt:………….......................... Chữ ký:

Ngày 10 tháng 03 năm 2008. Sinh viên thực hiện

…………………………

Nguyễn Thành Tiến

SVTH: NGUYỄN THÀNH TIẾN

Trang 3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful