Câu hỏi và bài tập Thuế (cuối giáo trình

)

Thuế
Phần 1 – Câu hỏi ôn luyện Câu 1: Thuế ra đời gắn với yếu tố nào ? – Yếu tố Nhà nước Câu 2: Thuế có những đặc điểm nào ? – Tính bắt buộc gắn với quyền lực nhà nước, tính ổn định, tính không hoàn trả trực tiếp (Tính bắt buộc, tính không hoàn trả trực tiếp, tính pháp lý cao) Câu 3: Về nguyên tắc, thuế phải được quy định trong những loại văn bản nào ? – Văn bản luật vì luật là văn bản pháp lý cao nhất Câu 4: Trong 1 sắc thuế có thể không có những yếu tố nào ? – Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế Câu 5: Yếu tố nào được coi là linh hồn của 1 sắc thuế ? – Mức thuế (Thuế suất, mức thuế tuyệt đối) Câu 6: Thuế GTGT là sắc thuế có tính chất ntn ? – Lũy thoái Câu 7: Thuế GTGT có thể xếp cùng nhóm với sắc thuế nào ? – Thuế TTĐB Câu 8: Thuế GTGT là sắc thuế ntn ? – Tiêu dùng qua nhiều giai đoạn Câu 9: Luật thuế GTGT của VN được thông qua năm nào ? – 10/5/1997,hiệu lực từ 1/1/1999 thay cho Luật thuế Doanh thu Câu 10: Luật thuế GTGT sửa đổi của VN có hiệu lực từ ngày nào ? – 1/1/2006 Câu 11: Thuế GTGT hiện hành ở VN có mấy mức thuế suất ? – 3 mức 0%, 5%, 10% Câu 12: Mức thuế suất thuế GTGT cao nhất hiện nay là bao nhiêu ? – 10% Câu 13: So với thuế TTĐB, phạm vi điều tiết của thuế GTGT ntn ? – Rất rộng Câu 14: Thuế TTĐB là sắc thuế ntn ? – Tiêu dùng 1 giai đoạn Câu 15: So với thu nhập, thuế TTĐB có tính chất ntn ? – Lũy thoái Câu 16: Luật thuế TTĐB sửa đổi của VN được ban hành năm nào ? – QH thông qua 29/11/2005, ban hành 09/12/2005 Câu 17: Luật thuế TTĐB sửa đổi của VN có hiệu lực từ ngày nào ? – 1/1/2006 (20/5/1998->17/6/2003>1/1/2006) Câu 18: Luật thuế XNK sửa đổi của VN được ban hành năm nào ? – 7/1993, 5/1998, 6/2005 Câu 19: Luật thuế XNK sửa đổi của VN có hiệu lực thi hành từ ngày nào ? – 1/1/2006 Câu 20: Trường hợp nào không thuộc diện chịu thuế XNK ? – Quá cảnh; viện trợ; từ khu phi thuế quannước ngoài hoặc khu phi thuế quan khác ; phần dầu khí thuộc thuế Tài nguyên Câu 21: Trường hợp nào thuộc diện chịu thuế XNK ? – HH xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu biên giới VN Câu 22: Giá tính thuế đối với hàng hóa xuất khẩu là giá nào ? – Giá bán hàng tại cửa khẩu xuất (FOB), không bao gồm phí vận tải, phí bảo hiểm Câu 23: Thuế suất thuế xuất khẩu được quy định trong Biểu thuế xuất khẩu do cơ quan nào ban hành ? – Bộ Tài chính Câu 24: Có mấy nhóm thuế suất thuế nhập khẩu ? – 3 nhóm : ưu đãi, ưu đãi đặc biệt, thông thường Câu 25: Thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ quan hệ nào với VN ? – Thực hiện đối xử tối huệ quốc Câu 26: Luật thuế XNK quy định thuế suất thuế nhập khẩu thông thường là bao nhiêu ? – Không quá 50% so với thuế suất ưu đãi Câu 27: Theo Thông tư hướng dẫn thi hành luật thuế XNK của Bộ Tài chính, Thuế suất thuế nhập khẩu thông thường được quy định ntn ? – = Thuế suất ưu đãi x 150% Câu 28: Đối với hàng hóa nhập khẩu có hợp đồng ngoại thương, việc xác định trị giá tính thuế được thực hiện theo 1 hệ thống gồm mấy phương pháp ? – 6 phương pháp Câu 29: Thuế TNDN là sắc thuế thuộc loại thuế nào ? – Thuế trực thu Câu 30: Thuế TNDN được coi là sắc thuế khấu trừ trước cho loại thuế nào ? – Thuế TNCN Câu 31: Thuế TNDN phụ thuộc trực tiếp vào kết quả nào ? – Sản xuất, kinh doanh Câu 32: So với thuế TNCN, mức độ gây phản ứng từ phía đối tượng nộp thuế của thuế TNDN ntn ? – Không gây phản ứng mạnh mẽ như thuế TNCN Câu 33: Luật thuế TNDN của VN được ban hành thay thế cho luật thuế nào ? – Thuế Lợi tức Câu 34: Luật thuế TNDN của VN có hiệu lực thi hành từ ngày nào ? – 1/1/1999 Câu 35: Luật thuế TNDN sửa đổi của VN có hiệu lực thi hành từ ngày nào ? – 1/1/2004 Câu 36: Tổ chức, cá nhân nào không là đối tượng nộp thuế TNDN ? – Hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ gia đình và cá nhân nông dân có thu nhập từ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản Câu 39: Mức thuế suất thuế TNDN phổ thông hiện nay là bao nhiêu ? – 28%
Jun. 23

[1]

Câu hỏi và bài tập Thuế (cuối giáo trình)
Câu 40: Thuế Thu nhập cá nhân là loại thuế ntn ? – Thuế trực thu đánh vào thu nhập chịu thuế của cá nhân có được trong kỳ tính thuế Câu 41: Thuế TNCN thường có tính chất ntn ? – Trực thu, nhạy cảm cao, lũy tiến, không ảnh hưởng đến giá cả, xác định theo “nơi cư trú” và “nguồn gốc thu nhập” Câu 42: Các nước thường đánh thuế TNCN theo nguyên tắc nào ? – Nơi cư trú và nguồn gốc của thu nhập Câu 43: Thuế Tài nguyên là sắc thuế thuộc loại nào ? – Trực thu, đánh vào tài nguyên thiên nhiên khai thác được, là khoản thu bắt buộc đối với người khai thác và sử dụng tài nguyên không phụ thuộc vào hiệu quả sản xuất kinh doanh của người khai thác Câu 44: Thuế tài nguyên là sắc thuế có tính chất ntn ? – Có tính bắt buộc, trực thu, trong nhiều trường hợp mang tính chất 1 loại phí sử dụng Câu 45: Khi Nhà nước bãi bỏ chi phí quản lý tài nguyên thì thuế tài nguyên được coi là gì ? – Phí khai thác sử dụng tài nguyên Câu 46: Lệ phí là khoản tiền phải nộp khi nào ? – khi được cơ quan Nhà nước hoặc tổ chức được ủy quyền phục vụ công việc quản lý Nhà nước được quy định trong Danh mục lệ phí do Nhà nước ban hành Câu 47: Phí thuộc Ngân sách Nhà nước là khoản tiền phải trả khi được cung cấp hàng hóa, dịch vụ ntn ? – Thuộc Danh mục phí do Nhà nước ban hành Câu 48: Những loại phí, lệ phí do cơ quan thuế trực tiếp tổ chức thu thì phải nộp vào NSNN bao nhiêu ? – Tất cả Câu 49: Vì sao nói thuế tồn tại và phát triển là 1 tất yếu khách quan ? – Thuế là phạm trù kinh tế xuất hiện và tồn tại cùng với sự hình thành và phát triển của Nhà nước Câu 50: Tại sao thuế là một biện pháp động viên bắt buộc, cưỡng chế quyền lực của Nhà nước đối với các thể nhân và pháp nhân ? – Thuế là khoản trích 1 phần thu nhập do kinh doanh, do lao động, do đầu tư tài chính mang lại nộp vào NSNN Câu 51: Tại sao nói thuế góp phần thực hiện công bằng xã hội, bình đẳng giữa các thành phần kinh tế và các tầng lớp dân cư ? – Thuế là 1 khoản thu vào các thể nhân, pháp nhân có thu nhập do lao động, do hoạt động sản xuất kinh doanh... tạo ra Câu 52: Mục đích của việc phân loại thuế thành thuế gián thu và thuế trực thu ? – Để tổ chức đúng đắn việc thu nộp thuế phù hợp với quy trình thu từng loại thuế Câu 53: Dựa vào tiêu thức nào để phân loại thuế thành thuế trực thu và thuế gián thu ? – Theo khả năng chuyển dịch gánh nặng của thuế Câu 54: Thuế trực thu là gì ? – Là khoản thuế thu vào thu nhập của người có thu nhập Câu 55: Thuế gián thu là gì ? – Là khoản thu qua giá bán hàng hóa và dịch vụ bán ra Câu 56: Ưu điểm của thuế trực thu ? – Đảm bảo sự công bằng giữa các đối tượng chịu thuế có thu nhập, có tài sản Câu 57: Ưu điểm của thuế gián thu ? Phạm vi điều chỉnh rộng, bỏ ít chi phí mà thu được nhiều thuế, tạo nguồn thu ổn định cho NSNN, không gây phản ứng từ phía người nộp thuế Câu 58: Thuế gián thu là loại thuế có khả năng chuyển dịch gánh nặng thuế từ người nộp thuế theo luật định sang người khác nộp thông qua công cụ nào ? – Cơ chế giá mua bán Câu 59: Thông qua công cụ nào để thuế thực hiện chức năng mở rộng kinh tế đối ngoại đồng thời bảo vệ lợi ích sản xuất trong nước ? – Hệ thống thuế suất, mức thuế Câu 60: Đặc điểm nào nói lên sự khác biệt giữa thuế, phí và lệ phí ? –Thuế là một khoản không hoàn trả trực tiếp cho người nộp thuế Câu 61: Đặc điểm của doanh thu tính thuế doanh thu là gì ? – Trong doanh thu đã có thuế nộp ở khâu trước Câu 62: Doanh thu tính thuế GTGT đầu ra theo phương pháp khấu trừ là doanh thu như thế nào ? – Doanh thu gồm cả phụ phí, phụ thu được hưởng chưa có thuế GTGT Câu 63: Doanh thu tính thuế GTGT đầu ra theo phương pháp trực tiếp là doanh thu như thế nào ? – Doanh thu có thuế GTGT bao gồm cả phụ thu phụ phí mà người mua phải thanh toán Câu 64: Thuế GTGT đầu ra theo phương pháp khấu trừ thuế, khi nào người bán phải nộp 2 lần hộ người mua ? – Tính trên doanh thu đã có thuế Câu 65: Khi nào thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ mua để sản xuất hàng hóa dịch vụ được khấu trừ 100% ? – Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ dùng để sản xuất hàng hóa dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT Câu 66: Khi nào thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ mua để sản xuất hàng hóa dịch vụ không được khấu trừ 100% ? – Khi hàng hóa dich vụ sản xuất kinh doanh là đối tượng không chịu thuế GTGT (2) ; Khi hàng hóa dich vụ sản xuất kinh doanh là đối tượng chịu thuế và không chịu thuế GTGT (3)
Jun. 23

[2]

Câu hỏi và bài tập Thuế (cuối giáo trình)
Câu 67: Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế, muốn được khấu trù thì cơ sở phải làm gì ? – Phải hạch toán rõ ràng thuế VAT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ Câu 68: Khi thuế GTGT đầu vào không hạch toán riêng được thì cơ sở phải dựa vào căn cứ nào để được khấu trừ ? – Cơ sở chỉ được khấu trừ theo tỷ lệ % doanh thu của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra trong kỳ Câu 78: Phí của Nhà nước gắn với yếu tố nào ? – Thu trực tiếp từ người nộp là những người đc hưởng thụ các dịch vụ công cộng do nhà nc cung cấp Câu 79: Tổ chức, cá nhân nào được thu lệ phí ? – UBND quận, huyện Câu 80: Thẩm quyền ban hành danh mục phí, lệ phí thuộc cơ quan nào ? – UBTV Quốc hội Câu 81: Đối với tổ chức được Nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động, tỷ lệ % nộp phí, lệ phí thu được vào NSNN là bao nhiêu ? – 100% Câu 82: Cơ quan nào không có thẩm quyền quy định mức thu phí ? – Từ UBND cấp huyện trở xuống Câu 83: Thẩm quyền quy định chi tiết danh mục phí, lệ phí thuộc cơ quan nào ? – Chính phủ Câu 84: Việc hướng dẫn xác định mức thu phí, lệ phí cho các cơ quan được phân cấp quy định mức thu là cơ quan nào ? – Chính phủ hướng dẫn thực hiện Câu 85: Đối tượng nộp phí, lệ phí ? – Các tổ chức, cá nhân sử dụng hàng hóa dịch vụ công cộng hay hàng hóa, dịch vụ tư nhân do xã hội cung cấp Câu 86: Bản chất của việc thu phí Nhà nước ? – Để thu hồi 1 phần hay toàn bộ chi phí đầu tư các dịch vụ công cộng Câu 87: Nguyên tắc xác định mức thu “không nhằm bù đắp chi phí” được áp dụng đối với loại nào ? – Lệ phí Câu 88: Nguyên tắc xác định mức thu “đảm bảo thu hồi vốn trong thời gian hợp lý và phù hợp với khả năng đóng góp của người nộp” được áp dụng với loại nào ? – Phí Câu 89: Đặc điểm chỉ có ở phí, lệ phí mà không có ở thuế là gì ? – Phí, lệ phí là khoản thu có đối khoản trực tiếp từ phía Nhà nước Câu 90: Sự khác nhau cơ bản giữa phí với lệ phí là ở yếu tố nào ? – Phí trả cho tổ chức cá nhân. Lệ phí trả cho các cơ quan Nhà nước được ủy quyền Câu 91: Khoản thu nào không có tính đối khoản cụ thể ? – Thuế Câu 92: Khoản thu nào không có tính hoàn trả trực tiếp ? – Thuế Câu 93: Cơ quan nào có thẩm quyền sửa đổi Danh mục phí, lệ phí ? – Ủy ban Thường vụ Quốc hội Câu 94: Trình bày khai niệm về thuế GTGT và nêu ví dụ minh họa về cơ chế đánh thuế GTGT ? – Là 1 loại thuế đánh trên phần giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh qua mỗi khâu của quá trình sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng Câu 96: Vì sao phải thay thuế doanh thu bằng thuế GTGT ? – Vì thuế GTGT khắc phục được những nhược điểm của thuế doanh thu: Không thu trùng lặp, ít mức thuế suất (3), khuyến khích đầu tư và xuất khẩu Câu 97: Những hàng hóa dịch vụ không thuộc diện chịu thuế GTGT có đặc điểm gì ? – Hàng hóa,dịch vụ của : 1)ngành sản xuất kinh doanh phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên; 2)thiết yếu phục vụ nhu cầu toàn xã hội,nâng cao đời sống; 3)không nhằm mục đích lợi nhuận; 4)không tiêu dùng ở VN; 5)mang tính xã hội tính nhân đạo cao; 6)Nhà nước khuyến khích đầu tư Câu 100: Cơ sở sản xuất kinh doanh nhiều loại hàng hóa dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau thì kê khai thuế GTGT ntn ? – Theo từng mức thuế suất đối với từng loại hàng hóa dịch vụ Câu 104: Phạm vi áp dụng thuế TTĐB ở nước ta hiện nay ? – Rất hẹp Câu 105: Trình bày phương pháp xác định thuế TTĐB đối với hàng sx trong nước và hàng nhập khẩu ? – Hàng sản xuất trong nước:Giá tính thuế TTĐB = (Giá bán chưa có thuế GTGT)/(1 + Thuế suất thuế TTĐB) ; Hàng nhập khẩu: Giá tính thuế TTĐB = Giá tính thuế nhập khẩu + thuế nhập khẩu Câu 106: Có bao nhiêu trường hợp được hoàn thuế TTĐB ? – 8 trường hợp Câu 108: Trình bày phạm vi áp dụng Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ở nước ta ? – Tất cả các hàng hóa được phép xuất khẩu, nhập khẩu qua cửa khẩu, biên giới VN Câu 110: Có bao nhiêu trường hợp được hoàn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ? – 14 trường hợp Câu 111: Vì sao phải đổi tên Luật thuế Lợi tức thành Luật thuế TNDN ? – Thuế TNDN bao quát được hết các khoản thu nhập của cơ sở kinh doanh dịch vụ Câu 112: Phạm vi áp dụng của thuế TNDN hiện hành ở nước ta ? – Tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế, không phân biệt doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại VN
Jun. 23

[3]

Câu hỏi và bài tập Thuế (cuối giáo trình)
Câu 131: Hàng hóa bị bán phá giá nhập khẩu vào VN gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước thì Nhà nước đã phải sử dụng loại thuế nào để chống lại hiện tượng nói trên ? – Thuế chống bán phá giá Câu 132: Hàng hóa được trợ cấp nhập khẩu vào VN gây ra thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất trong nước thì Nhà nước đã phải sử dụng loại thuế nào để chống lại hiện tượng nói trên ? – Thuế chống trợ cấp giá Câu 133: Hàng hóa được nhập khẩu vào VN có xuất xứ từ nước khối nước hoặc vùng lãnh thổ mà ở đó có sự phân biệt đối xử gây bất lợi cho hàng hóa VN nhập khẩu vào nước đó thì Nhà nước đã phải sử dụng loại thuế nào để chống lại hiện tượng nói trên ? – Thuế chống phân biệt đối xử Câu 210: Doanh thu tính thuế TNDN đối với hàng hóa, dịch vụ dùng để trao đổi, biếu tặng được xác định ntn ? – Theo giá bán của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cùng loại hoặc tương đương trên thị trường tại thời điểm trao đổi Câu 211: Doanh thu tính thuế TNDN đối với SP tự dùng là gì ? – Chi phí để sản xuất ra sp đó (Giá thành) Câu 212: Chi phí lãi vay của cơ sở kinh doanh được xác định như thế nào khi tính chi phí hợp lý để tính thuế TNDN ? – Theo lãi suất thực tế, tối đa không quá 1,2 lần mức lãi suất cho vay của NHTM tại thời điểm vay Câu 213: Chi phí cho giáo dục đào tạo, y tế trong nội bộ doanh nghiệp được tính vào chi phí hợp lý theo nguyên tắc nào ? – Theo số thực chi nhưng không quá 1,3 lần so với các khoản chi có định mức của Nhà nước
Jun. 23

Phần 2 – Bài tập Câu 135: Hàng hóa thuộc diện chịu thuế suất 10% có giá chưa thuế GTGT là 1 triêu đồng. Do bị giảm chất lượng khi bán hàng, doanh nghiệp giảm giá 5%, chỉ bán với giá chưa thuế 0,95 triệu đồng và chỉ ghi trên hóa đơn tổng giá thanh toán là 1,095 triệu đồng, không ghi riêng giá chưa thuế GTGT. Giá tính thuế GTGT trong trường hợp này là bao nhiêu ? – 1,095 triệu Câu 136: Lô hàng xe máy được nhập khẩu từ nước ngoài vào VN. Giá nhập chưa bao gồm chi phí vận tải theo hợp đồng ngoại thương là 9 tỷ đồng. Giá tính thuế nhập khẩu là 10 tỷ đồng. Mặt hàng này chịu thuế nhập khẩu với thuế suất 20%. Giá tính thuế GTGT của lô hàng này là ? – 10+(10x20%)=12 tỷ Câu 137: Một lô hàng đồ điện nhập khẩu theo khai báo của chủ hàng và các hóa đơn chứng từ xuất trình như sau: FOB tại nước ngoài quy ra VND 5 tỷ đồng, chi phí vận tải quốc tế 0,6 tỷ đồng, phí bảo hiểm quốc tế 0,4 tỷ đồng. Giá khai báo này được chấp nhận làm giá tính thuế nhập khẩu. Thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng này là 10%. Giá tính thuế GTGT là ? – 5+0,6+0,4= 6 tỷ  6+(6x10%)=6,6 tỷ Câu 138: Một lô hàng tiêu dùng nhập khẩu có giá CIF là 10 tỷ đồng. Giá này được chấp nhận làm giá tính thuế nhập khẩu. Thuế suất thuế nhập khẩu của mặt hàng này là 10%. Trong qua trình vận chuyển từ tàu lớn vào cửa khẩu, do bị thiên tai nên thiệt hại do vậy được cơ quan hải quan chập nhận cho giảm thuế nhập khẩu 50%. Giá tính thuế GTGT trong trường hợp này là ? – 10+(10x10%x50%)=10,5 tỷ Câu 139: Một lô hàng điều hòa nhiệt độ nhập khẩu có giá tính thuế nhập khẩu là 5 tỷ đồng. Lô hàng này bị thiệt hại nên được giảm thuế. Thuế nhập khẩu lúc chưa giảm là 1 tỷ đồng. Thuế nhập khẩu sau khi được giảm là 0,7 tỷ. Thuế TTĐB phải nộp với thuế suất 15%. Giá tính thuế GTGT của lô hàng này là ? – 5+0,7+[(5+0,7)x15%]=6,555 tỷ Câu 140: Một lô hàng tiêu dùng nhập khẩu có giá tính thuế nhập khẩu 10 tỷ đồng, thuộc diện áp dụng thuế suất thuế nhập khẩu 5%. Tuy nhiên sau khi xem xét hồ sơ của tổ chức nhập khẩu, cơ quan hải quan đã quyết định miễn thuế nhập khẩu đối với lô hàng này. Giá tính thuế GTGT của lô hàng này là ? – 10 tỷ Câu 141: Trong tháng tính thuế, một công ty TNHH sản xuất hàng hóa chịu thuế GTGT có tài liệu sau: Nhận thông báo nộp thuế GTGT cho một lô hàng nhập khẩu 50 triệu đồng. Nộp thuế GTGT cho lô hàng nhập khẩu tháng trước 100 triệu. Mua lô hàng có hóa đơn bán hàng của một cơ sở kinh doanh khác, thuế GTGT ghi trên hóa đơn này là 20 triệu. Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của công tỵ trong tháng này là ? – 70 triệu Câu 142: Trong tháng tính thuế, một công ty TNHH sản xuất kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT có tài liệu sau: Nhận thông báo nộp thuế GTGT cho một lô hàng nhập khẩu 50 triệu đồng. Nộp thuế GTGT cho lô hàng nhập khẩu tháng trước 100 triệu. Mua lô hàng có hóa đơn bán hàng của một cơ sở kinh

[4]

Câu hỏi và bài tập Thuế (cuối giáo trình)
doanh nộp thuế theo phương pháp trực tiếp, giá mua 150 triệu. Mặt hàng này có thuế suất 10%. Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của công ty trong tháng này là ? – 50+(150/1,1)x10%=63,6 triệu Câu 143: Trong tháng tính thuế, một công ty TNHH kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT có tài liệu sau: Nhận thông báo nộp thuế GTGT cho một lô hàng nhập khẩu 70 triệu đồng. Nộp thuế GTGT cho lô hàng nhập khẩu tháng trước 110 triệu. Mua lô hàng thuế suất thuế GTGT 10%, có hóa đơn GTGT của một cơ sở kinh doanh khác, hóa đơn này chỉ ghi tổng giá thanh toán là 220 triệu. Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của công ty trong tháng này là ? – 70 triệu Câu 144: Trong tháng tính thuế, một công ty TNHH kinh doanh hàng hóa chịu thuế GTGT có tài liệu sau: Nhận thông báo nộp thuế GTGT cho một lô hàng nhập khẩu 70 triệu đồng. Nộp thuế GTGT cho lô hàng nhập khẩu tháng trước 110 triệu. Mua lô hàng có hóa đơn GTGT của một cơ sở khác, thuế GTGT ghi trên hóa đơn này là 20 triệu đồng. Một số vé ôtô đi công tác tập hợp được là 105 triệu. Thuế suất dịch vụ vận tải khách là 5%. Tổng số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của công ty trong tháng này là ? – 70+20+[(105/1,05)x5%]=95 triệu Câu 145: Một chiếc điều hòa nhiệt độ công suất 12.000 BTU có giá nhập theo kê khai là 3 triệu, giá tính thuế nhập khẩu là 4 triệu. Thuế suất thuế nhập khẩu điều hòa 20%. Giá tính thuế TTĐB của chiếc điều hòa này là ? – 4+(4x20%)=4,8 triệu Câu 146: Một chiếc điều hòa nhiệt độ công suất 12.000 BTU có giá nhập theo kê khai là 5 triệu, giá tính thuế nhập khẩu là 6 triệu. Thuế suất thuế nhập khẩu điều hòa 20%.Do bị thiên tai trong qua trình vận chuyển và bị thiệt hại được cơ quan hải quan chấp nhận giảm thuế nhập khẩu 50%. Giá tính thuế TTĐB của chiếc điều hòa này là ? – 6+(6x20%x50%)=6,6 triệu Câu 147: Một lon bia 500ml nhập khẩu có giá nhập khẩu tại cửa khẩu VN theo kê khai là 5.000 đ, giá tính thuế nhập khẩu là 6.000 đ. Thuế suất thuế nhập khẩu đối với bia lon 40%. Giá tính thuế TTĐB của lon bia này là ? – 6000+(6000x40%)–(3800/2)=6.500 đ Câu 148: Một chiếc điều hòa nhiệt độ công suất 12.000 BTU có giá nhập theo kê khai là 4 triệu, giá tính thuế nhập khẩu là 5 triệu. Thuế suất thuế nhập khẩu điều hòa 20%. Thuế suất thuế TTĐB đối với điều hòa 15%. Thuế TTĐB phải nộp của điều hòa là ? – [5+5x20%]x15%=0,9 triệu Câu 149: Một chiếc điều hòa nhiệt độ công suất 12.000 BTU có giá nhập theo kê khai là 5 triệu, giá tính thuế nhập khẩu là 6 triệu. Thuế suất thuế nhập khẩu điều hòa 20%. Do bị thiên tai trong qua trình vận chuyển và bị thiệt hại được cơ quan hải quan chấp nhận giảm thuế nhập khẩu 50%. Thuế TTĐB phải nộp của chiếc điều hòa này là ? – 6+(6x20%x50%)=6,6 triệu  6,6x15%=0,99 triệu Câu 150: Một doanh nghiệp nhập khẩu lô hàng có trị giá nhập tính đến cảng đích ghi trên hợp đồng là 1 triêu USD. Tỷ giá tính thuế 1 USD=16.000 VND. Giả sử lô hàng này thỏa mãn điều kiện tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch thực tế, trị giá tính thuế nhập khẩu của lô hàng này là ? – 16 tỷ Câu 151: Một doanh nghiệp nhập khẩu lô hàng có trị giá nhập trả cho người bán ghi trên hợp đồng theo giá FOB là 5 tỷ đồng. Chi phí vận tải quốc tế doanh nghiệp trả cho doanh nghiệp nước khác là 1 tỷ. Phí bảo hiểm quốc tế trả cho Công ty bảo hiểm AIA là 0,2 tỷ. Giả sử lô hàng thỏa mãn điều kiện tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch thực tế, trị giá tính thuế nhập khẩu của lô hàng này là ? – 6,2 tỷ Câu 152: Một DN nhập khẩu lô hàng có trị giá nhập trả cho người bán ghi trên hợp đồng theo giá FOB là tỷ. Chi phí vận tải quốc tế doanh nghiệp trả cho một doanh nghiệp khác là 1 tỷ. Doanh nghiệp không mua bảo hiểm cho lô hàng này. Hoa hồng mua hàng doanh nghiệp phải trả là 0,1 tỷ. Giả sử lô hàng này thỏa mãn điều kiện tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch thực tế, trị giá tính thuế nhập khẩu của lô hàng này là ? – 7 tỷ Câu 153: Một doanh nghiệp nhập khẩu lô hàng có trị giá nhập khẩu trả cho người bán ghi trên hợp đồng theo giá FOB là 8 tỷ. Chi phí vận tải quốc tế doanh nghiệp trả cho một doanh nghiệp khác là 1 tỷ. Doanh nghiệp không mua bảo hiểm cho lô hàng này. Ngoài ra doanh nghiệp còn phải trả thêm cho người bán chi phí bao bì đồng nhất với sản phẩm là 0,2 tỷ. Giả sử lô hàng này thỏa mãn điều kiện tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch thực tế, trị giá tính thuế nhập khẩu của lô hàng này là ? – 9,2 tỷ Câu 154: Một doanh nghiệp nhập khẩu lô hàng có trị giá nhập trả cho người bán ghi trên hợp đồng theo giá CIF là 10 tỷ. Ngoài ra doanh nghiệp còn phải trả phí môi giới cho doanh nghiệp VN theo giá chưa thuế GTGT 0,2 tỷ, thuế GTGT 0,02 tỷ. Giả sử lô hàng này thỏa mãn điều kiện tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch thực tế, trị giá tính thuế nhập khẩu của lô hàng này là ? – 10,2 tỷ Câu 155: Một doanh nghiệp nhập khẩu một lô hàng có giá nhập khẩu trả cho bên bán trong hợp đồng theo giá CIF là 20 tỷ. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải bỏ tiền mua một số container trị giá 0,3 tỷ. Số container này dự kiến sử dụng cho 5 chuyến hàng nhập khẩu. Sau khi nhập khẩu, bên mua phải trả thêm cho bên bán 0,5 tỷ tiền bản quyền về quy trình sản xuất của hàng hóa nhập khẩu. Giả sử lô hàng
Jun. 23

[5]

Câu hỏi và bài tập Thuế (cuối giáo trình)
này thỏa mãn điều kiện tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch thực tế, trị giá tính thuế nhập khẩu của lô hàng này là ? – 20,5 tỷ Câu 156: Một doanh nghiệp nhập khẩu một lô hàng có giá nhập khẩu trả cho bên bán trong hợp đồng theo giá CIF là 15 tỷ. Ngoài ra, doanh nghiệp còn phải bỏ tiền thuê một số container trị giá 0,1 tỷ. Sau khi nhập khẩu, bên mua phải trả thêm cho bên bán 0,5 tỷ tiền bản quyền về quy trình sản xuất của hàng hóa nhập khẩu. Giả sử lô hàng này thỏa mãn điều kiện tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch thực tế, trị giá tính thuế của lô hàng này là ? – 15,6 tỷ Câu 157: Một doanh nghiệp nhập khẩu lô hàng là máy móc thiết bị, giá nhập khẩu trả cho bên bán trong hợp đồng theo giá C & F là 10 tỷ đồng, giá này bao gồm cả 0,2 tỷ chi phí lắp đặt và bảo dưỡng máy sau khi nhập khẩu vào VN. Chi phí bao hiểm quốc tế doanh nghiệp này phải trả cho một công ty bảo hiểm của nước ngoài là 0,3 tỷ. Giả sử lô hàng này thỏa mãn điều kiện tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch thực tế, trị giá tính thuế của lô hàng này là ? – 10+0,3-0,2=10,1 tỷ Câu 158: Một doanh nghiệp nhập khẩu một lô hàng, giá nhập ghi trong hợp đồng ngoại thương tính đến kho của doanh nghiệp là 12 tỷ; trong đó, giá trị hàng hóa nhập khẩu là 11 tỷ, chi phí vận tải quốc tế 0,5 tỷ , chi phí bao hiểm quốc tế 0,4 tỷ , chi phí vận tải từ cửa khẩu về kho của doanh nghiệp 0,1 tỷ. Giả sử lô hàng này thỏa mãn điều kiện tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch thực tế, trị giá tính thuế của lô hàng này là ? – 11+0,5+0,4=11,9 tỷ Câu 159: Một doanh nghiệp nhập khẩu một lô hàng, giá nhập ghi trong hợp đồng ngoại thương tính đến kho của doanh nghiệp là 15 tỷ; trong đó, giá trị hàng hóa nhập khẩu là 13,5 tỷ, chi phí vận tải quốc tế 1 tỷ, chi phí bảo hiểm quốc tế 0,4 tỷ, một số loại phí phải nộp ở VN khi nhập khẩu 0,1 tỷ. Giả sử lô hàng này thỏa mãn điều kiện tính thuế theo phương pháp trị giá giao dịch thực tế, trị giá tính thuế của lô hàng này là ? – 13,5+0,4=14,9 tỷ Câu 160: Một doanh nghiệp nhập khẩu một lô hàng theo hợp đồng 1.000 sản phẩm A. Giá tính thuế nhập khẩu 1 triệu đồng/sản phẩm. Tuy nhiên bên mua chỉ thực xuất khẩu 950 sản phẩm, số lượng này được ghi trên vận đơn hàng hải. Với thuế suất thuế nhập khẩu 10%. Số thuế nhập khẩu doanh nghiệp phải nộp cho lô hàng này là ? – 950x1tr x10%=95 triệu Câu 161: Một DN nhập khẩu lô hàng có xuất xứ từ một quốc gia áp dụng thuế suất thông thường. Số lượng hàng hóa theo hợp đồng là 1.000 sản phẩm A. Giá tính thuế nhập khẩu 2 triệu đồng/sản phẩm. Tuy nhiên bên mua chỉ thực xuất khẩu 950 sản phẩm, số lượng này được ghi trên vận đơn hàng hải. Với thuế suất nhập khẩu ưu đãi 10%. Số thuế nhập khẩu DN phải nộp cho lô hàng này là ? – 950x2tr x 10%x 150%=285 triệu Câu 162: Một doanh nghiệp nhập khẩu 2 loại hàng hóa thuộc diện phải tính thuế tuyệt đối. Giá nhập tại cửa khẩu đầu tiên của VN đối với hàng hóa A là 3 triệu/chiếc, đối với hàng hóa B là 4 triệu/chiếc. Số lượng hàng hóa A nhập khẩu là 100 chiếc và hàng hóa B là 200 chiếc. Mức thuế tuyệt đối đơn vị hàng hóa A là 1 triệu đồng và hàng hóa B là 3 triệu đồng. Tổng số thuế nhập khẩu phải nộp của 2 loại hàng trên là ? – 700 triệu Câu 163: Một DN nhập khẩu một lô hàng theo hợp đồng kí kết với bên nước ngoài như sau: nhập khẩu 1.000 sản phẩm, giá CIF theo hợp đồng 1 triệu/sản phẩm; 200 sản phẩm B, giá CIF theo hợp đồng 2 triêu/sản phẩm. Giá CIF được coi là giá tính thuế nhập khẩu. Thuế suất thuế nhập khẩu sản phẩm A 10%, sản phẩm B 20%. Do sử dụng vào mục đích nghiên cứu khoa học nên sản phẩm A được miễn thuế nhập khẩu. Tổng số thuế nhập khẩu mà doanh nghiệp này phải nộp là ? – 200x2tr x20%=80 triệu Câu 164: Một doanh nghiệp nhập khẩu một lô hàng kí kết với bên nước ngoài như sau: nhập khẩu 1.000 sản phẩm, giá CIF theo hợp đồng 2 triệu/sản phẩm, 200 sản phẩm B, giá CIF theo hợp đồng 3 triệu/sản phẩm. Giá CIF được coi là giá tính thuế nhập khẩu. Thuế suất thuế nhập khẩu sản phẩm A 10%, sản phẩm B 20%. Sản phẩm B là hàng kinh doanh theo phương thức tạm nhập tái xuất và doanh nghiệp đã tái xuất trong thời hạn quy định. Tổng số thuế nhập khẩu mà doanh nghiệp này phải nộp là ? – 1.000x2tr x10%=200 triệu Câu 165: Một doanh nghiệp sản xuất gia công hàng hóa xuất khẩu. Trong kỳ nhập khẩu 10.000 đơn vị nguyên liệu A về để sản xuất sản phẩm X. Định mức tiêu hao 1 đơn vị nguyên liệu A sản xuất được 2 sản phẩm X. Trước khi hết thời hạn giao hàng theo hợp đồng gia công 2 tháng, doanh nghiệp đã xuất khẩu được 12.000 sản phẩm X. Một tháng tiếp theo, doanh nghiệp xuất khẩu được 2.000 sản phẩm X. Hết hạn giao hàng theo hợp đồng gia công, doanh nghiệp xuất khẩu tiếp được 2.000 sản phẩm X. Số sản phẩm còn lại doanh nghiệp bán trong nước. Giá tính thuế nhập khẩu một đơn vị nguyên liệu A là 1 triệu đồng. Thuế suất thuế nhập khẩu nguyên liệu A 10%. Thuế nhập khẩu doanh nghiệp này phải nộp có liên quan đến tình hình trên là ? – [(10.000x2)-12.000-2.000-2000]x 10%= 200 triệu Câu 166: Một công ty TNHH trong năm tính thuế có tài liệu sau: Doanh thu bán hàng trong nước chưa thuế GTGT 1.000 triệu; Doanh thu xuất khẩu theo giá FOB 500 triệu; Sản phẩm tự dùng có chi phí là
Jun. 23

[6]

Câu hỏi và bài tập Thuế (cuối giáo trình)
200 triệu. Thuế suất thuế GTGT các mặt hàng mà doanh nghiệp kinh doanh 10%. Doanh thu tính thuế của doanh nghiệp này là ? – 1.000+500+200=1.700 triệu Câu 167: Một DNNN trong năm tính thuế có tài liệu sau: Doanh thu bán hàng 1.110 triệu đồng, trong đó có một số hóa đơn ghi nhầm tổng giá thanh toán trị giá 110 triệu đồng, còn 1.000 triệu ghi theo giá chưa thuế GTGT; Trị giá hàng khuyến mại cho khách hàng theo quy định 50 triệu. Thuế suất thuế GTGT của các mặt hàng mà doanh nghiệp kinh doanh là 10%. Doanh thu tính thuế của doanh nghiệp này là ? – 1.110 triệu Câu 168: Một doanh nghiệp nhà nước trong năm tính thuế có tài liệu sau: Doanh thu bán hàng trong nước chưa thuế GTGT đã nhận được tiền 500 tỷ đồng; Giá hàng gửi bán chưa thuế GTGT 400 tỷ, trong đó 300 tỷ đã được bên mua báo nhận hàng và chấp nhận thanh toán, 100 tỷ chưa có thông báo của người mua. Doanh thu tính thuế TNDN của doanh nghiệp này là ? – 500+300=800 triệu Câu 169: Một công ty cổ phần trong năm tính thuế có tài liệu sau: Doanh thu hàng xuất khẩu theo giá FOB là 700 tỷ; Doanh thu bán hàng trong nước theo giá chưa thuế GTGT 400 tỷ đồng; Giá trị hàng bán bị trả lại 50 tỷ, số này doanh nghiệp đã bán rẻ thu được 30 tỷ (giá chưa thuế GTGT). Thuế suất thuế GTGT mà doanh nghiệp kinh doanh 10%. Doanh thu tính thuế TNDN mà doanh nghiệp phải nộp là ? – 700+400-50+30=1080 tỷ Câu 170: Một công ty TNHH trong năm tính thuế có tài liệu sau: Doanh thu bán hàng trong nước chưa thuế GTGT 100 tỷ; Giá trị hàng bán trong nước bị trả lại 10 tỷ; Giảm giá hàng bán chưa trừ trên hóa đơn 5 tỷ. Thuế suất thuế GTGT các mặt hàng mà doanh nghiệp kinh doanh là 10%. Doanh thu tính thuế TNDN của công ty này là ? – 100-10-5= 85 tỷ Câu 171: Một công ty cổ phần trong năm tính thuế có tài liệu sau: Doanh thu bán hàng trong nước chưa thuế GTGT 150 tỷ; giá trị hàng bán bị trả lại 20 tỷ; chiết khấu thanh toán 5 tỷ; Doanh thu xuất khẩu theo giá FOB 100 tỷ. Thuế suất thuế GTGT của mặt hàng mà doanh nghiệp kinh doanh 10%. Doanh thu tính thuế TNDN của công ty này là ? – 150-20-5+100=225 tỷ Câu 172: Một doanh nghiệp sản xuất trong năm tính thuế có tình hình sau: Doanh thu bán sản phẩm sản xuất ra trong nước chưa thuế GTGT 20 tỷ; giảm giá hàng bán chưa trừ trên hóa đơn 0,5 tỷ; Thu từ việc cho thuê làm cửa hàng một khu nhà chưa dùng đến, giá cho thuê một năm chưa thuế GTGT 0,6 tỷ. Thuế suất thuế GTGT các mặt hàng mà doanh nghiệp kinh doanh là 10%. Doanh nghiệp hạch toán chi phí của hoạt động cho thuê nhà theo từng năm. Doanh thu tính thuế TNDN của doanh nghiệp này là ? – 20-0,5+0,6=20,1 tỷ Câu 173: Một doanh nghiệp kinh doanh xây dựng va bất động sản trong năm tính thuế có tài liệu sau: Doanh thu bán nhà xây dựng chưa thuế GTGT 300 tỷ; Doanh thu cho thuê nhà loại thu tiền trước cho cả 5 năm theo giá cho thuê chưa có thuế GTGT 50 tỷ; Thu từ môi giới bất động sản 2 tỷ. Thuế suất thuế GTGT các mặt hàng mà doanh nghiệp kinh doanh là 10%. Doanh nghiệp hạch toán chi phí của hoạt động cho thuê nhà theo từng năm. Doanh thu tính thuế TNDN của doanh nghiệp này là ? – 300+(50/5)+2=312 tỷ Câu 174: Một doanh nghiệp kinh doanh xây dựng và bất động sản trong năm tính thuế có tài liệu sau: Doanh thu bán nhà xây dựng chưa thuế GTGT 200 tỷ; Doanh thu cho thuê nhà loại thu tiền trước cho cả 5 năm theo giá cho thuê chưa có thuế GTGT 50 tỷ; Thu từ môi giới bất động sản 5 tỷ. Thuế suất thuế GTGT các mặt hàng mà doanh nghiệp kinh doanh là 10%. Doanh nghiệp hạch toán chi phí của hoạt động cho thuê nhà cho cả 5 năm. Doanh thu tính thuế TNDN của doanh nghiệp này là ? – 200+50+5= 255 tỷ Câu 175: Một hộ kinh doanh cá thế kinh doanh tổng hợp chưa thực hiện đầy đủ chế độ kế toán, hóa đơn chứng từ, nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp có kê khai trong tháng tính thuế có tài liệu sau: Doanh thu cho thuê nhà loại thu tiền từng tháng 10 triệu; Doanh thu cho thuê nhà loại bên thuê nhà trả tiền trước 6 tháng 30 triệu; doanh thu bán cơm bình dân 48 triệu. Doanh thu nói trên là doanh thu đã có thuế GTGT. Thuế suất thuế GTGT các loại hàng hóa, dịch vụ mà hộ kinh doanh này kinh doanh là 10%. Doanh thu tính thuế TNDN trong tháng của hộ kinh doanh này là ? – 10+30= 40 triệu ???? Câu 176: Một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực sản xuất hàng hóa chịu thuế GTGT trong năm tính thuế có tài liệu: Tổng các khoản chi từ 1 đến 10 được coi là hợp lý 200 tỷ; Chi phí quảng cáo, tiếp thị, hội họp, hoa hồng môi giới (Khoản chi thứ 11) là 25 tỷ; Các chi phí khác được coi là hợp lý 10 tỷ. Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong năm 22 tỷ. Tổng chi phí hợp lý để tính thuế TNDN của doanh nghiệp trong năm tính thuế là ? – 200+(10%x200)+10=230 tỷ Câu 177: Một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động kinh doanh thương mại (tất cả các mặt hàng đều chịu thuế GTGT) trong năm tính thuế có tài liệu: Tổng các khoản chi từ 1 đến 10 được coi là hợp lý 300 tỷ(trong đó giá vốn hàng bán ra 180 tỷ); Chi phí quảng cáo tiếp thị, hội họp, hoa hồng môi
Jun. 23

[7]

Câu hỏi và bài tập Thuế (cuối giáo trình)
giới (khoản chi thứ 11) 20 tỷ; Các chi phí khác được coi là hợp lý 10 tỷ. Tổng chi phí hợp lý để tính thuế TNDN của doanh nghiệp này là ? – 300+[(300-180)x10%]+10=322 tỷ Câu 178: Một doanh nghiệp có tài liệu về chi phí sản xuất kinh doanh như sau: Tổng chi phí 15.000 triệu đồng. Trong đó: chi trả lãi vay vốn kinh doanh của nhân viên theo lãi suất 1,5%/tháng là 600 triệu; Chi ủng hộ đồng bào bão lụt 100 triệu; chi hỗ trợ một trường đại học công lập có chứng từ hợp pháp 200 triệu. Các khoản chi còn lại được coi là hợp lý. Biết lãi suất cho vay của ngân hàng thương mại mà doanh nghiệp có quan hệ giao dịch là 1%/tháng. Tổng chi phí hợp lý để tính thuế TNDN của doanh nghiệp này trong năm tính thuế là ? –15.000-600+480-100=14.870 triệu Câu 179: Một doanh nghiệp có tài liệu về chi phí sản xuất kinh doanh như sau: Tổng chi phí 10.000 triệu đồng. Trong đó: chi ăn giữa ca 165 triệu, chi ủng hộ đồng bào bão lụt 150 triệu; chi hỗ trợ một trường đại học công lập có chứng từ hợp pháp 100 triệu. Các khoản chi còn lại được coi là hợp lý. Biết doanh nghiệp có 300 nhân viên. Tổng chi phí hợp lý để tính thuế TNDN của doanh nghiệp này trong năm tính thuế là ? – 10.000-165+(540Kx300)-150=9.847 triệu (Mức lương tối thiểu 540K/tháng) Câu 180: Một công nhân VN trúng thưởng một vé xổ số trị giá 20 triệu. Số thuế thu nhập người này phải nộp là ? – 20x10%= 2 triệu Câu 181: Một người nước ngoài công tác ở VN đã tiến hành chuyển giao công nghệ như sau: tặng cho một cơ sở kinh doanh dành riêng cho người tàn tật một bí quyết làm bánh, trị giá của bí quyết sản xuất này là 20 triệu; ký hợp đồng bán cho một cơ sở sản xuất một bí quyết pha chế nước giải khát, trị giá hợp đồng 50 triệu. Số thuế thu nhập mà người này phải nộp cho hoạt động chuyển giao công nghệ tại VN là ? – 50x5%= 2,5 triệu Câu 182: Một người nước ngoài đến công tác ở VN không liên tục từ ngày 1/5/năm đến 30/4/năm N+1. Trong quãng thời gian này, tổng số ngày có mặt ở VN là 120 ngày. Tổng thu nhập nhận được ở VN là 120 triệu. Thuế thu nhập người này phải nộp ở VN là ? – 120x25%=30 triệu Câu 185: Công ty du lịch Hà Nội ký hợp đồng trọn gói với khách du lich Pháp là 38.000 USD/khách. Trong đó tiền vé máy bay từ Paris tới Hà Nội là 30.850 USD/khách, thuế suất thuế GTGT là 10%. Xác định giá tính thuế GTGT ? – (38.000-30.850)/1,1= 6.500 USD Câu 186: Công ty dệt may Thăng Long thang 01.2004 có số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ là 6,58 triệu đồng. Trong tháng công ty tiêu thụ sản phẩm có doanh thu là 56,4 triệu. Thuế suất thuế GTGT là 10%. Xác định thuế GTGT đầu vào tiếp tục được khấu trừ ở kỳ sau là ? – (56,4x10%)-6,58 = -0,94 triệu Câu 187: Doanh nghiệp A bán cho doanh nghiệp B 100 tấn bột mì với giá 3.200.000 đ/tấn, trên hóa đơn ghi gộp giá bán là 352.000.000 đ, thuế suất thuế GTGT là 10%. Yêu cầu xác định số thuế GTGT đầu ra của doanh nghiệp A và số thuế GTGT đầu vào được khấu trừ của doanh nghiệp B là ? - A: 35,2 triệu, B: 0 Câu 189: Giá bán ra của một chai rượu hoa quả là 12.000đ, trong đó giá trị vỏ chai là 1.100đ, thuế suất thuế TTĐB là 20%, thuế suất thuế GTGT là 10%. Yêu cầu xác định giá tính thuế TTĐB đối với loại rượu này ? – 12.000/1,1/1,2=9090 đ Câu 190: Cơ sở SXKD (đã đăng kí nộp thuế GTGT và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ) có dự án đầu tư mới là 100 tỷ đồng trong thời gian 3 năm. Năm đầu đã thanh toán cho bên nhận thầu 20 tỷ và nhập toàn bộ máy móc thiết bị 9,5 tỷ, thuế suất thuế GTGT là 10%. Cơ sở được hoàn thuế đầu vào là bao nhiêu ? – (20+9,5)x10%=2,95 tỷ Câu 191: Cơ sở A có dự án đầu tư mới với thời gian là 4 năm (1999-2004). Năm 1999, cơ sở đã nhập số thiết bị là 8,5 tỷ, đồng thời thanh toán phần xây lắp đã hoàn thành cho đơn vị thi công là 32 tỷ. Thuế suất thuế GTGT là 10%, cơ sở A được hoàn thuế là ? – (32+8,5)x10%= 4,05 tỷ Câu 192: Một Công ty nhập khẩu một lô hàng điện , trị giá CIF quy ra tiền VN là 200 triệu đồng. Doanh nghiệp đã tiêu thụ toàn bộ lô hàng trên ngay trong kì tính thuế với tổng doanh thu là 300 triệu đồng. Đơn vị dùng hóa đơn GTGT hợp lệ. Hãy xác định thuế TNDN mà Công ty phải nộp trong kì ? Biết thuế suất thuế GTGT là 10%, thuế suất thuế TNDN là 28% (không lấy số lẻ) – [(300/1,1)-200-20]x28%=14 triệu Câu 193: Có lô hàng rượu nhập khẩu theo giá CIF là 320 triệu. Xác định số thuế nhập khẩu là 32 triệu. Do khách quan, lô hàng này được giảm 100% thuế nhập khẩu. Xác định giá tính thuế TTĐB của lô hàng này ? – 320 triệu Câu 194: Doanh nghiệp A nhận được thu nhập từ nước ngoài 368,75 triệu đồng, sau khi đã nộp thuế TNDN ở nước đó là 100 triệu đồng. Xác định số thuế TNDN phải nộp theo luật thuế TNDN ở VN? Biết rằng thuế suất thuế TNDN là 28% - [(368,75+100)x28%]-100= 31,25 triệu
Jun. 23

[8]

Câu hỏi và bài tập Thuế (cuối giáo trình)
Câu 195: Một doanh nghiệp nhận ủy thác nhập khẩu một lô thiết bị chuyên dụng, theo giá CIF là 10 triệu USD. Lô hàng này do trong nước chưa sản xuất được nên được miễn thuế nhập khẩu. Doanh nghiệp được hưởng hoa hồng 5% tính trên giá CIF, thuế suất thuế GTGT đối với hoa hồng ủy thác là 10%, tỷ giá 1USD=16.000VND. Xác định số thuế GTGT mà doanh nghiệp phải nộp ? – (10tr x5%)x16.000x10%= 800 triệu Câu 196: Một công ty nhập 3.000 tủ lạnh. Giá mua tại cửa khẩu nước xuất là 300 USD/cái. Chi phí vận tải, bảo hiểm cho toàn bộ lô hàng này là 15.000USD. Đơn vị đã bán toàn bộ lô hàng này với giá 5.600.000 đ/cái. Xác định số thuế GTGT còn phải nộp của toàn bộ lô hàng trên? Biết rằng thuế suất thuế GTGT là 10%, thuế suất thuế nhập khẩu tủ lạnh là 20%, tỷ giá 1USD=16.000VND – Vat còn phải nộp = 0 Câu 197: Một xưởng gia công may mặc có số liệu báo cáo: -Số áo nhận gia công là 55.000 áo và đã hoàn thành bàn giao cho đơn vị gia công là 20.000 áo với đơn giá gia công là 35.000 đ/áo. –Chi phí gia công được xác định hợp lý là 485 triệu. –Doanh thu hoạt động khác =35% doanh thu gia công và chi phí khác =40% chi phí gia công. Xác định thuế TNDN mà xưởng phải nộp (không lấy số lẻ). Biết rằng thuế suất thuế TNDN là 28% - 74,480 triệu Câu 198: Một doanh nghiệp sản xuất bánh kẹo có tình hình sau đây: -Doanh thu tiêu thụ bánh kẹo thực tế trong kỳ 785 triệu. –Bánh kẹo làm quà biếu CBCNV và một số cơ quan nhân ngày lễ trị giá 25 triệu. –Tiền thu được từ hoạt động sử dụng một phần tài sản để kinh doanh khác là 150 triệu. –Chi phí hợp lý được trừ để tính thuế là 750 triệu đồng. Thuế suất thuế TNDN là 28%.Xác định thuế TNDN mà doanh nghiệp phải nộp ? – 58,8 triệu Câu 199: Một cơ sở kinh doanh nhập khẩu 150 máy tính giá CIF là 400 USD/chiếc. Trên đường vận chuyển từ tàu lớn vào cảng bị thiên tai nên đã bị thiệt hại, tỷ lệ thiệt hại theo giám định của Vinacontrol là 10%. Giả sử với thuế suất nhập khẩu là 10%, thuế suất thuế GTGT là 10%, tỷ giá 1USD=16.000VND. Cơ sở kinh doanh này phải nộp số thuế GTGT ở khâu nhập khẩu là ? – [(150x400)+(150x400x90%x10%)]x10%= 104,64 triệu Câu 200: Một cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừu khi kê khai thuế GTGT tháng có tình hình sau (Đvị: triệu đồng): -Tổng doanh thu là 1.200, trong đó có một số hóa đơn chỉ ghi tổng giá thanh toán (Không ghi riêng giá chưa thuế) là 100. –Giá mua vào của hàng hóa để sản xuất hàng hóa chịu thuế GTGT là 1.000, trong đó có một số hóa đơn chỉ ghi giá thanh toán là 300, số còn lại 700 ghi theo giá chưa có thuế. –Thuế GTGT đầu vào của các hàng hóa, dịch vụ mua ngoài khác là 35. Biết răng thuế suất thuế GTGT của cả hàng hóa mua vào và bán ra đều là 10%. Số thuế GTGT đơn vị phải nộp tháng đó là bao nhiêu ? – 120-(70+35)= 15 triệu Câu 201: Một lô hàng nhập khẩu có giá CIF là 15.000 , thuế suất thuế nhập khẩu là 30%. Trên đường từ tàu lớn về cảng, bị thiên tai hư hại theo giám định của Vinacontrol là 35%, với thuế suất thuế TTĐB là 100%. Số thuế TTĐB phải nộp là ? – [15.000+15.000x(100%-35%)x30%]x100%= 17.925 Câu 202: Một doanh nghiệp nhập khẩu một lô hàng gồm có 200 điều hòa nhiệt độ, giá CIF 8.000.000 đ/cái; 15.000 chai rượu, giá CIF 35.000 đ/chai. Trên đường vận chuyển từ tàu lớn vào cảng bị vỡ hoàn toàn 1.500 chai rượu, tỷ lệ thiệt hại của điều hòa là 30%. Thuế suất thuế nhập khẩu của điều hòa là 20%, rượu là 50%. Số thuế nhập khẩu doanh nghiệp phải nộp là ? – 460,25 triệu Câu 203: Một doanh nghiệp sau khi quyết toán thuế TNDN (Đvị: triệu đồng) –Thu nhập chịu thuế của hoạt động kinh doanh là 800. –Thu từ cho thuê tài sản là 75. –Bán tài sản không cần dùng thu được 130 (tài sản này có giá trị còn lại là 70, chi phí môi giới bán tài sản là 15). –Thu nhập được chia từ liên doanh (sau khi nộp thuế TNDN) là 200. Tổng thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp này là ? – 800+75+(13070-15)= 920 Câu 204: Một cơ sở sản xuất nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi quyết toán thuế TNDN có tình hình: -Doanh thu bán hàng 1000. –Khấu hao TSCĐ 30. –Chi phí nguyên vật liệu 250. –Chi phí tiền lương 70. –Chi góp vốn vào một công ty TNHH 70. –Chi lãi vay theo lãi suất 1,5%: 30. –Thuế GTGT phải nộp 100. Biết rằng lãi suất cơ bản do NHNN công bố là 0,8%; lãi suất cho vay cao nhất của các NHTM trên địa bàn là 1%.Thuế suất thuế TNDN là 28%. Thuế TNDN cơ sở sản xuất này phải nộp là ? -1000-30250-70-(30x1,2/1,5)-100= 147,28 ~148 triệu Câu 205: Một DNNN kinh doanh khách sạn khi quyết toán thuế TNDN có tình hình sau (Đvị: triệu đồng): -Doanh thu cho thuê phòng 4000,trong đó số tiền thuê phòng khách hàng nợ quá hạn là 500. – Doanh thu cho thuê cửa hàng, bên thuê trả trước 5 năm: 700. –Doanh thu ăn uống 1500. –Tổng chi phí 4200, trong đó phần chi phí thuê các thiết bị điện lạnh phục vụ cho các cửa hàng cho thuê, doanh nghiệp phải thuê, trả trước 5 năm là 200. Số thuế TNDN mà doanh nghiêp này phải nộp là ? – [(4000+700/5+1500)-(4200-200+200/5)]x28%= 448
Jun. 23

[9]

Câu hỏi và bài tập Thuế (cuối giáo trình)
Câu 206: Ngân hàng cổ phần A có các hoạt động tính đến ngày 31.12.2004 như sau: -Tổng số tiền huy động từ khách hàng lũy kế 200 tỷ. –Tổng số tiền ngân hàng cho vay lũy kế 180 tỷ. –Số lãi tiền gửi trả cho người gửi 1,8 tỷ. –Số lãi tiền cho vay mang lại 2,7 tỷ, trong đó số chưa thu hồi được: 600 triệu. –Tiền thu về dịch vụ thanh toán qua ngân hàng 450 triệu. Xác định doanh thu tính thuế TNDN ? – 2,7+0,45=3,15 tỷ Câu 207: Ngân hàng ANZ trong năm 2004 có tình hình hoạt động như sau: -Số lãi tiền cho vay mang lại 5 tỷ, trong đó số chưa thu hồi được 700 triệu, trong số 700 triệu chưa thu hồi được có 300 triệu được coi là không có khả năng thanh toán trong niên độ kế toán 2003. –Tiền thu về dịch vụ thanh toán qua ngân hàng 450 triệu. –Tiền thu về dịch vụ chiết khấu hối phiếu 50 triệu. –Tiền trả lương cho nhân viên 165 triệu. –Chi phí khấu hao TSCD, chi phí khác 550 triệu (trong đó khoản trích trước dự phòng công nợ khó đòi là 150 triệu). –Lãi do liên doanh 23 triệu. Xác định chi phí hợp lý để tính thuế TNDN biết rằng quỹ dự phòng công nợ khó đòi đã được trích theo chế độ quy định (số dư đầu năm là 200 triệu) – 715 triệu (665?) Câu 208: Một doanh nghiệp nhà nước kinh doanh tổng hợp trong năm tính thuế có tài liệu sau: Tổng doanh thu chưa thuế GTGT 12.000. Trong đó, doanh thu chuyển quyền sử dụng đất chưa thuế GTGT 11.000 triệu; doanh thu hoạt động kinh doanh môi giới nhà đất chưa thuế GTGT 600 triệu; doanh thu cho thuê nhà chưa thuế GTGT 400 triệu. Doanh thu tính thuế TNDN đối với hoạt động kinh doanh quyền sử dụng đất của doanh nghiệp này là ? – 11.600 triệu Câu 214: Một DNNN nhập khẩu một lô nguyên liệu để sản xuất hàng hóa theo giá mua tại cửa khẩu nhập là 500 triệu, thuế nhập khẩu của lô hàng này là 100 triệu, thuế GTGT ở khâu nhập khẩu là 60 triệu, chi phí vận chuyển bốc xếp về kho của DN là 10 triệu. Giá vật tư thực tế khi xuất kho cả lô hàng để SXSP tính vào chi phí hợp lý là ? – 500+100+10= 610 triệu Câu 215: Trong năn tính thuế, 1DN trích chi phí dự phòng công nợ khó đòi 50 triệu. Thực tế trong năm không phát sinh một khoản nợ nào được coi là nợ khó đòi. Số dư trên TK dự phòng công nợ khó đòi đầu năm là 30 triệu. Tình hình trên sẽ được xử lý ntn về thuế TNDN khi quyết toán ? – Cộng thêm vào doanh thu chịu thuế 80 triệu Câu 216: Một DN có tình hình sau khi quyết toán thuế TNDN (Đvị: triệu đồng): thu nhập chịu thuế của hoạt động kinh doanh là 500; thu từ cho thuê tài sản là 50; bán tài sản không cần dùng thu được 100 (Tài sản này có GTCL là 60, CP môi giới bán tài sản là 10); thu nhập được chia từ liên doanh là 100; thu nhập từ mọi hợp đồng dịch vụ ký thuật phục vụ trực tiếp SX nông nghiệp là 100. Tổng thu nhập chịu thuế của doanh nghiêp này là ? – 500+50+100-60-10+100= 680 triệu Câu 217: Một cơ sở nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, khi quyết toán thuế TNDN có tình hình sau(Đvị: triệu đồng): +Doanh thu bán hàng 500. +Khấu hao TSCD 20. +Chi phí NVL 300. +Chi phí tiền lương 50. +Chi góp vốn vào 1 Công ty TNHH 50. +Chi lãi vay theo lãi suất 1,5%: 30. +Thuế GTGT phải nộp 50. Biết rằng lãi suất cơ bản do NHNN công bố là 0,8%; lãi suất cho vay cao nhất của các NHTM trên địa bàn là 1%. Thuế TNDN cơ sở này phải nộp là ? – [500-20-300-(30x1,2/1,5)-50]x28%=15,68 triệu Câu 218: Một DN kinh doanh khách sạn khi quyết toán thuế TNDN có tình hình sau: +D.thu cho thuê phòng 3000 trong đó số tiền thuê phòng khách hàng nợ quá hạn là 400. +Doanh thu cho thuê cửa hàng, bên thuê trả trước 5 năm: 600. +Doanh thu ăn uống 1.000. +Tổng chi phí 3.500 trong đó phần chi phí thuê các thiết bị điện lạnh phục vụ cho các cửa hàng cho thuê, DN phải thuê ngoài và trả trước 5 năm là 100. Số thuế TNDN mà DN này phải nộp là ? – (4120-3420)x28%=196 triệu Câu 219: Một DN kinh doanh xây dựng khi quyết toán thuế TNDN có tình hình sau: +Tổng doanh thu 903.000. +Tổng giá thành công xưởng 850.000, trong đó chi phí giáo dục trong nội bộ DN là 600 bằng 1,2 lần định mức của nhà nước; chi phí quảng cáo DN chi ra là 52.500 tương đương với 7% so với 10 khoản chi phí theo chế độ; chi phí khấu hao nhà thi đấu thể thao phục vụ đời sống công nhân là 500. +Chi phí quản lý doanh nghiệp 5.000. Biết rằng DN này đã thành lập được 10 năm. Số thuế TNDN phải nộp là ? – (903.000-850.000)x28%=14.840 Câu 220: Một ca sỹ người VN trong năm tính thuế có tình hình thu nhập như sau: thu nhập từ biểu diễn nhận được từ các công ty tổ chức biểu diễn 800 triệu; tiền thưởng kèm theo một giải thưởng nghệ thuật quốc tế được Nhà nước VN công nhận 100 triệu. Thu nhập bình quân tháng của ca sỹ này làm cơ sở tính thuế thu nhập là ? – (800-800x25%)/12= 50 triệu Câu 221: Một vận động viên bóng đá người VN trong năm tính thuế có tình hình thu nhập như sau: Tiền lương nhận được từ các câu lạc bộ sau khi đã bảo hiểm xã hội 128 triệu; tiền thưởng theo thành tích thi đấu của câu lạc bộ 80 triệu; giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất tháng do liên đoàn bóng đá Châu Á trao tặng (giải thưởng này được Nhà nước VN công nhận) tri giá 40 triệu. Thu nhập b/q tháng làm cơ sở tính thuế thu nhập của vdv này là ? [(128+80)x75%]/12= 13 triệu
Jun. 23

[10]

Câu hỏi và bài tập Thuế (cuối giáo trình)
Câu 222: Một kỹ sư VN trong năm tính thuế có tình hình thu nhập sau: Thu nhập từ tiền lương sau khi đã trừ bảo hiểm xã hội 108 triệu; tiền thưởng tăng năng suất lao động 18 triệu; tiền thưởng sáng chế kỹ thuật do Nhà nước VN trao tặng 60 triệu. Thu nhập bình quân tháng làm cơ sở tính thuế thu nhập của kỹ sư này là ? – (108+18)/12= 10,5 triệu Câu 223: Một kỹ sư VN trong năm tính thuế có tình hình thu nhập sau: Thu nhập từ tiền lương sau khi đã trừ bảo hiểm xã hội 126 triệu; tiền thưởng tăng năng suất lao động 24 triệu; tiền bồi thường do tham gia bảo hiểm trách nhiệm dân sự do chủ xe cơ giới 60 triệu. Thu nhập bình quân tháng làm cơ sở tính thuế thu nhập của kỹ sư này là ? – (126+24)/12= 12,5 triệu Câu 224: Một người Trung Quốc định cư không thời hạn tại VN trong năm tính thuế có tài liệu sau: thu nhập từ tiền lương, tiền công sau khi đã nộp phí bảo hiểm xã hội 110 triệu; lương tháng thứ 13: 10 triệu; lãi mua trái phiếu 24 triệu. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao người này phải nộp trong năm tính thuế là ? – Tổng TN trong năm 110+10=120tr 1 tháng 10tr TTNCN 1 tháng:0+5tr x10%=500.000 TTNCN 1 năm=500x12= 6 triệu Câu 225: Một người Thái Lan định cư không thời hạn tại VN trong năm tính thuế có tài liệu sau: thu nhập từ tiền lương, tiền công sau khi đã nộp phí bảo hiểm xã hội 220 triệu; lương tháng thứ 13: 20 triệu; thu nhập từ kinh doanh chứng khoán 36 triệu. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao người này phải nộp trong năm tính thuế là ? – 220+20=240 240/12 =20 0+10x10%+5x20% =2tr 2x12 =24 triệu Câu 226: Một người nước ngoài là đối tượng cư trú của VN trong năm tính thuế có tài liệu sau: Thu nhập từ tiền lương 400 triệu; thu nhập từ tiền thưởng tăng năng suất lao động 80 triệu; tiền giải thưởng sáng tạo kỹ thuật do Nhà nước VN trao tặng 60 triệu. Số thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao mà người này phải nộp là ? – 400+80=480 480/12 =40 0+12x10%+20x20% =5,2tr 5,2x12 =62,4 triệu Câu 227: Một người nước ngoài là đối tượng cư trú của VN trong năm tính thuế có tài liệu sau: Thu nhập từ tiền lương 220 triệu; thu nhập từ tiền thưởng tăng năng suất lao động 80 triệu; tiền do cơ quan chi trả thu nhập chi trả hộ 60 triệu. Số thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao mà người này phải nộp là ? – 220+80=300 300/12 =25 0+12x10%+5x20% =2,2tr 2,2x12 =26,4 triệu Câu 228: Ông X là cán bộ làm việc ở một doanh nghiệp Nhà nước trong năm tính thuế có tài liệu sau: Thu nhập từ tiền lương thực nhận 114 triệu; phụ cấp khu vực 12 triệu; phụ cấp độc hại 30 triệu. thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao mà ông X phải nộp trong năm tính thuế là ? – 114/12=9,5 0+4,5x10%=0,45  0,45x12= 5,4 triệu Câu 229: Ông A là một cán bộ làm việc trong một công ty liên doanh với nước ngoài trong năm tính thuế có tài liệu sau: Tiền lương thực nhận 144 triệu; phụ cấp chức vụ lãnh đạo 12 triệu. Ngoài ra ông còn được ăn giữa ca tại cơ quan (không nhận tiền) trị giá 6 triệu. Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao ông A phải nộp trong năm tính thuế là ? – 144/12=12 0+7x10%=0,7  0,7x12= 8,4 triệu Câu 230: Ông B là một công chức nhà nước khi kê khai quyết toán thuế thu nhập có tài liệu sau: thu nhập từ tiền lương 72 triệu, trong đó: tiền lương theo cấp bậc 60 triệu, phụ cấp trách nhiệm 12 triệu; tiền thưởng nhân ngày lễ 24 triệu; tiền nhuận bút một tập hồi kí nhận được 5,4 triệu sau khi đã khấu trừ tại nhà xuất bản 0,6 triệu đồng. Số thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao ông B còn phải nộp sau khi quyết toán thuế là ? – 60+24=84 84/12=7  0+2x10%=200K  200Kx12= 2,4 triệu
Jun. 23

[11]

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful