PHƯỚC TOÀN HƯNG - CTY TNHH PHƯỚC TOÀN HƯNG

Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
966 AN DƯƠNG VƯƠNG, P.13, Q.6, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8751036
Fax:
(08)8776686
Email:
phuoctoanhung@hcm.vnn.vn; pthcoltd@vnn.vn
thông tin quảng cáo ...
LẬP THUẬN LỢI - CTY TNHH SX - TM LẬP THUẬN LỢI
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
79/3B PHAN ANH, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7512240
Fax:
(08)7512242
Email:
lapthuanloi@hcm.vnn.vn
thông tin quảng cáo ...
HOÀNG VIỆT VINA - CTY TNHH BAO BÌ HOÀNG VIỆT VINA
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
69/11 PHẠM VĂN CHIÊU, P.12, Q.GV, TP. HCM
Điện thoại:
(08)2952556
Fax:
(08)2952557
Email:
hohoran@hcm.vnn.vn
thông tin quảng cáo ...
HỒNG PHÚC - DNTN IN HỒNG PHÚC
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
3C-3D-3E KP12 ĐƯỜNG 14, P.BÌNH HƯNG HÒA A, Q.BTÂN, TP.
Địa chỉ:
HCM
Điện thoại:
(08)7504192
Fax:
(08)9783277
thông tin quảng cáo ...
RẠNG ĐÔNG SG - CTY TNHH RẠNG ĐÔNG SG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
62/7/17 TRẦN BÌNH TRỌNG, P.5, Q.BT, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8943789
Website:
www.rangdongsg.com
Email:
rangdongsg@yahoo.com
thông tin quảng cáo ...
ĐỨC TƯỜNG - CTY TNHH ĐỨC TƯỜNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
483 KP3 QL1A, P.BÌNH HƯNG HÒA, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7503880
Fax:
(08)7503881
thông tin quảng cáo ...

HOÀN HẢO - CTY TNHH SX TM IN BAO BÌ HOÀN HẢO
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
180/8C KINH DƯƠNG VƯƠNG, P.AN LẠC A, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8753142
Fax:
(08)7510174
Email:
hoanhaovn@hcm.fpt.vn
thông tin quảng cáo ...
SAIGON TRAPACO - CTY TNHH TM & BAO BÌ SÀI GÒN
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
LÔ B56-57/II ĐƯỜNG 2E, KCN VĨNH LỘC, X.VĨNH LỘC A, H.BC,
Địa chỉ:
TP. HCM
Điện thoại:
(08)7652180
Fax:
(08)7652191
Website:
www.saigontrapaco.com.vn
thông tin quảng cáo ...
Á CHÂU - CTY TNHH TM BAO BÌ Á CHÂU
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
144/17 TẠ UYÊN, P.6, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8552262
Fax:
(08)9554982
Website:
www.asiapacking.com
Email:
sales@asiapacking.com
thông tin chi tiết...
A.D VƯƠNG - CTY TNHH TMDV QUẢNG CÁO A.D VƯƠNG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
82/4 LÊ KHÔI, P.PHÚ THẠNH, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)4088587
Fax:
(08)9787446
Website:
www.advuong.com
Email:
info@advuong.com
thông tin chi tiết...
ANH HOÀNG - CTY TNHH SX - TM BAO BÌ ANH HOÀNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
143/8D UNG VĂN KHIÊM, P.25, Q.BT, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9139046
Fax:
(08)5126825
thông tin chi tiết...
BA LAN - CTY TNHH BA LAN
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
18 NGUYỄN LÂM, P.6, Q.10, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8533520

Fax:
(08)8554362
Website:
www.saigonbox.com.vn
Email:
cttnhhbalan@vnn.vn
thông tin chi tiết...
C & C - CTY TNHH C & C
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
378 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.17, Q.BT, TP. HCM
Điện thoại:
(08)2161401
Fax:
(08)2944124
Website:
www.candcdesign.net
Email:
mail@candcdesign.net
thông tin chi tiết...
CẦU TRE - DNTN IN CẦU TRE
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
46 Ỷ LAN, P.HIỆP TÂN, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8609667
Email:
incautre@vnn.vn
thông tin chi tiết...
CHÂU PHÁT - CTY TNHH TM - SX ỐNG GIẤY CHÂU PHÁT
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
B1/12E ĐƯỜNG LIÊN ẤP 2-6, ẤP 2, X.VĨNH LỘC A, H.BC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7654995
thông tin chi tiết...
CHÍNH ĐỨC - DNTN IN ẤN - BAO BÌ GIẤY CHÍNH ĐỨC
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
339/49 LÊ VĂN SỸ, P.13, Q.3, TP. HCM
Điện thoại:
(08)5261981
Fax:
(08)5261983
Email:
chinhduc@gmail.com
thông tin chi tiết...
ĐẠI LẬP THÀNH - DNTN SX - TM ĐẠI LẬP THÀNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
176/33A HÒA BÌNH, P.TÂN THỚI HÒA, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9733848
Fax:
(08)9733883
Email:
dailapthanh@hcm.vnn.vn; dailapthanh@gmail.com
thông tin chi tiết...
ĐỨC KÝ - CS ĐỨC KÝ
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
294 HÀN HẢI NGUYÊN, P.10, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8583371

Fax:
(08)9630538
thông tin chi tiết...
GIA LONG - DNTN DV GIA LONG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
167/7/40/19 PHÚ ĐỊNH, P.16, Q.8, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9127033
Fax:
(08)9805423
thông tin chi tiết...
JAPAN PAPER TECHNOLOGY VN CO., LTD
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
S37-38A KCX TÂN THUẬN ĐƯỜNG 19, P.TÂN THUẬN ĐÔNG,
Địa chỉ:
Q.7, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7701915
Fax:
(08)7701917
Email:
jptvn1@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
KIM ĐẠT THÀNH - CTY TNHH SX DV TM KIM ĐẠT THÀNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
213/9N NGUYỄN TRÃI, P.2, Q.5, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8363260
Fax:
(08)9239351
Email:
kimdatthanh@yahoo.com
thông tin chi tiết...
LALAM - CTY TNHH SX TM LALAM
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
215/32 NƠ TRANG LONG, P.13, Q.BT, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8055624
Fax:
(08)5533839
Website:
www.lalamprinting
Email:
lalam@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
LINH LAN - CTY TNHH SX TM LINH LAN
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
16B PHAN VĂN TRỊ, P.7, Q.GV, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9897239
Fax:
(08)9897293
Email:
linhlanori@vnn.vn; linhlanori@yahoo.com
thông tin chi tiết...
LONG ĐẰNG - CTY TNHH SX TM LONG ĐẰNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
777B1/3 AN PHÚ TÂY - HƯNG LONG, ẤP 2, X.AN PHÚ TÂY, H.BC,

TP. HCM
Điện thoại:
(08)7602981
Fax:
(08)7602601
Website:
www.longdangpapertube.com
Email:
info@longdangpapertube.com
thông tin chi tiết...
NAM CÁT TIÊN - CTY TNHH NAM CÁT TIÊN
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
118 CHU VĂN AN, P.26, Q.BT, TP. HCM
Điện thoại:
(08)2581793
Fax:
(08)2581794
Website:
www.namcattien.com
Email:
info@namcattien.com
thông tin chi tiết...
QUANG LONG - DNTN IN BAO BÌ QUANG LONG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
20-22-24 TỰ DO, P.TÂN SƠN NHÌ, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8108924
Fax:
(08)8123714
Email:
quanglong_label@vnn.vn
thông tin chi tiết...
QUANG VINH - CTY TNHH QUANG VINH
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
2900 PHẠM THẾ HIỂN, P.7, Q.8, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9800252
Fax:
(08)9800082
Website:
www.aomuaquangvinh.com
thông tin chi tiết...
TÂN ĐẠI THỊNH - CTY TNHH SX TMDV TÂN ĐẠI THỊNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
58C4 CX 304 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.25, Q.BT, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8980949
Fax:
(08)8999333
Website:
www.tandaithinh.com
thông tin chi tiết...
TÂN ĐỨC - CTY TNHH TMDV TÂN ĐỨC
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
36 HUỲNH KHƯƠNG NINH, P.ĐK, Q.1, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8201334
Website:
www.tanducdesign.com
Email:
tanduccom@hcm.vnn.vn

thông tin chi tiết...
TÂN GIA PHÚ - DNTN TM SX BAO BÌ GIẤY TÂN GIA PHÚ
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
161 GIA PHÚ, P.1, Q.6, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9505138
Fax:
(08)9508224
thông tin chi tiết...
TÂN TOÀN PHÁT - CTY TNHH SX - TM - DV BAO BÌ TÂN TOÀN PHÁT
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
LÔ 14 KCN TÂN TẠO, TÂN TẠO, P.TÂN TẠO A, Q.BTÂN, TP.
Địa chỉ:
HCM
Điện thoại:
(08)7542580
Fax:
(08)7542535
Website:
www.tatophaco.com
Email:
baobitantoanphat@vnn.vn
thông tin chi tiết...
THIÊN LỘC - CS THIÊN LỘC
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
8/1 KP2 BÙI VĂN BA, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8725003
Email:
thienloc_nth@yahoo.com.vn
thông tin chi tiết...
THUẬN HƯNG - CS THUẬN HƯNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
20A VĂN THÂN, P.8, Q.6, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9671033
thông tin chi tiết...
VĨNH AN - CTY TNHH SX & IN BAO BÌ VĨNH AN
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
230 NHẬT TẢO, P.8, Q.10, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8557054
Fax:
(08)8553258
Email:
thinhndo@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
VISINGPACK - CTY TNHH CÔNG NGHIỆP BAO BÌ VISINGPACK
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
LÔ C10/I KHU C KCN VĨNH LỘC ĐƯỜNG 2F, X.VĨNH LỘC A,
Địa chỉ:
H.BC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7653381
Fax:
(08)7653380
Website:
www.visingpack.com

Email:
visingpack@visongpack.com
thông tin chi tiết...
THIÊN HOÀNG ÂN - CTY TNHH SX TM THIÊN HOÀNG ÂN
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
88/3 NGUYỄN SƠN, P.PHÚ THỌ HÒA, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9171466
Fax:
(08)4448409
thông tin chi tiết...
TRUNG HOÀNG MINH - CTY TNHH TM - SX TRUNG HOÀNG MINH
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
262/6 LŨY BÁN BÍCH, P.HÒA THẠNH, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9736381
Fax:
(08)9736382
thông tin chi tiết...
AN HUY - CTY TNHH SX TMDV XD AN HUY
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
TL8, ẤP MŨI LỚN, X.TÂN AN HỘI, H.CC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7903446
thông tin chi tiết...
AN LỘC THÀNH - CTY TNHH SX TMDV THIẾT KẾ AN LỘC THÀNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
K3 LÊ ĐỨC THỌ, P.17, Q.GV, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9845457
thông tin chi tiết...
ÂU CƠ - CS ÂU CƠ
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
127/16/24 ÂU CƠ, P.14, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8652878
thông tin chi tiết...
C.P.M - CTY CP C.P.M
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
96E VÕ THỊ SÁU, P.TĐ, Q.1, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8202156
thông tin chi tiết...
CAM KÝ - CS MẠ VÀNG, BẾ HỘP CAM KÝ
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
49/3 PHÓ CƠ ĐIỀU, P.12, Q.5, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8566400
thông tin chi tiết...
CƯỜNG VIỆT - CTY TNHH CƯỜNG VIỆT

Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
3 TẠ QUANG BỬU, P.6, Q.8, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9812763
thông tin chi tiết...
ĐẠT THUẬN - CTY TNHH BAO BÌ ĐẠT THUẬN
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
879/36 KP8 HL2, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7625550
thông tin chi tiết...
DIỆU NI - DNTN DIỆU NI
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
15/22 LẠC LONG QUÂN, P.9, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8619400
thông tin chi tiết...
DOÃN TƯỜNG - CTY TNHH SX TMDV DOÃN TƯỜNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
75 TÙNG THIỆN VƯƠNG, P.11, Q.8, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9514921
thông tin chi tiết...
DOANH ĐẠI - CTY TNHH DOANH ĐẠI
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
101 TỔ 337 KP16 MIẾU BÌNH ĐÔNG, P.BÌNH HƯNG HÒA,
Địa chỉ:
Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9784359
thông tin chi tiết...
ĐÔNG CHÂU - CS ĐÔNG CHÂU
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
E4/111 ẤP 5, X.PHONG PHÚ, H.BC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7611888
thông tin chi tiết...
ĐỒNG HIỆP THÀNH - CTY TNHH BAO BÌ ĐỒNG HIỆP THÀNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
83 CX ĐÀI RA ĐA PHÚ LÂM ĐƯỜNG 10, P.13, Q.6, TP. HCM
Điện thoại:
(08)2435888
Email:
donghiepthanh@viettel.vn
thông tin chi tiết...
ĐỨC TIẾN - CTY TNHH IN ẤN BAO BÌ ĐỨC TIẾN
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
161A PASTEUR, P.6, Q.3, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8292146
thông tin chi tiết...

DƯƠNG CƯỜNG - DNTN THIẾT KẾ IN BAO BÌ DƯƠNG CƯỜNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
49B/6 CẦU XÉO, P.TÂN QUÝ, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)5591409
thông tin chi tiết...
HẢI ANH - CTY TNHH TM SX HẢI ANH
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
TL9, ẤP 4B, X.BÌNH MỸ, H.CC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7977336
thông tin chi tiết...
HẢI ĐĂNG - CTY TNHH BAO BÌ HẢI ĐĂNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
60/406A2 TỔ 154 PHAN HUY ÍCH, P.12, Q.GV, TP. HCM
Điện thoại:
(08)5899284
thông tin chi tiết...
HIỆP NGUYÊN - CTY TNHH SX TM HIỆP NGUYÊN
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
B2/3A QL1A, ẤP 2, X.TÂN KIÊN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8771062
thông tin chi tiết...
HIỆP PHƯỚC - NM SX BAO BÌ HIỆP PHƯỚC - CN CTY CP CÔNG NGHỆ
PHẨM ĐÀ NẴNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
LÔ A4D KCN HIỆP PHƯỚC X.LONG THỚI, H.NB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7800454
thông tin chi tiết...
HIỆP THÀNH - CS HIỆP THÀNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
44/8 TÂN HƯNG, P.12, Q.5, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8553868
thông tin chi tiết...
HIỆP TOÀN THẮNG - DNTN HIỆP TOÀN THẮNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
220/19 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, P.8, Q.PN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8458271
thông tin chi tiết...
HOA HOA - CTY TNHH BAO BÌ HOA HOA
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
128 NGÔ NHÂN TỊNH, P.13, Q.5, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8552603

thông tin chi tiết...
HOÀNG ANH - CTY TNHH HOÀNG ANH
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
9/19 KỲ ĐỒNG, P.9, Q.3, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8439616
Email:
tnp@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
HOÀNG HÀ - CTY TNHH BAO BÌ HOÀNG HÀ
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
LÔ 3-24B KCN TÂN BÌNH ĐƯỜNG 19/5A, P.TÂY THẠNH, Q.TP,
Địa chỉ:
TP. HCM
Điện thoại:
(08)8156218
Website:
www.hoanghalabel.com
Email:
hoanghalabel@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
HOÀNG HẢI - DNTN HOÀNG HẢI
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
31A ĐƯỜNG 17, P.HIỆP BÌNH PHƯỚC, Q.TĐ, TP. HCM
Điện thoại:
(08)2836585
thông tin chi tiết...
HỒNG HÀ - CTY TNHH BAO BÌ HỒNG HÀ
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
LÔ 2 KCN TÂN TẠO ĐƯỜNG 4, P.TÂN TẠO A, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7542845
thông tin chi tiết...
HỒNG PHÁT - CTY TNHH IN BAO BÌ HỒNG PHÁT
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
14-16-18-20 ĐƯỜNG 36, P.10, Q.6, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7552392
Email:
hongphat1@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
HỒNG PHONG - CS HỒNG PHONG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
58-60 NGUYỄN CHÍ THANH, P.16, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9691507
thông tin chi tiết...
HƯNG - CS BAO BÌ CARTON & GỖ HƯNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
53D-53F NGUYỄN DU, P.BN, Q.1, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8299022
thông tin chi tiết...

HỮU NGHỊ - CS BAO BÌ HỮU NGHỊ
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
216 VĨNH LỘC, X.PHẠM VĂN HAI, H.BC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7661164
thông tin chi tiết...
KHANG THỊNH - CTY TNHH ĐÓNG GÓI MỸ PHẨM KHANG THỊNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
114 CAO LỖ, P.4, Q.8, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8508918
thông tin chi tiết...
KHANG VỸ - CTY TNHH TMDV SX KHANG VỸ
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
100/2 KP5 LÊ VĂN KHƯƠNG, P.HIỆP THÀNH, Q.12, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7176774
thông tin chi tiết...
LÂM HƯNG - CS BAO BÌ LÂM HƯNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
38/6D LÝ THÁNH TÔNG, P.HIỆP TÂN, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8753166
thông tin chi tiết...
LÊ PHAN - CTY TNHH LÊ PHAN
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
227/17 ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.15, Q.BT, TP. HCM
Điện thoại:
(08)5126441
thông tin chi tiết...
LIKSIN - TCTY CÔNG NGHIỆP IN BAO BÌ LIKSIN
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
159 KINH DƯƠNG VƯƠNG, P.12, Q.6, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7512562
Website:
www.liksin.com.vn
Email:
liksin@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
LINH KÝ - CS LINH KÝ
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
48 CHIÊU ANH CÁC, P.5, Q.5, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9238235
thông tin chi tiết...
MINH HƯNG - CS MINH HƯNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
252 TRẦN QUÝ, P.6, Q.11, TP. HCM

Điện thoại:
(08)8560073
thông tin chi tiết...
MINH KÝ - CS BAO BÌ GIẤY MINH KÝ
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
182 DƯƠNG TỬ GIANG, P.4, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8574724
thông tin chi tiết...
MINH QUÝ - CTY TNHH SX XNK MINH QUÝ
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
83/14 BẠCH ĐẰNG, P.2, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8487690
Email:
minhquypaper@vnn.vn
thông tin chi tiết...
MINH THÀNH - CTY TNHH SX TM BAO BÌ GIẤY MINH THÀNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
C101BIS KP1 NGUYỄN VĂN QUÁ, P.ĐÔNG HƯNG THUẬN, Q.12,
Địa chỉ:
TP. HCM
Điện thoại:
(08)7156929
thông tin chi tiết...
MÙA XUÂN - CTY TNHH MTV BAO BÌ MÙA XUÂN
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
1D CX PHÚ LÂM D LÝ CHIÊU HOÀNG, P.10, Q.6, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7553931
thông tin chi tiết...
MƯỜI NHÀN - CTY TNHH SX TM MƯỜI NHÀN
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
57 ĐÀO DUY ANH, P.9, Q.PN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8477240
thông tin chi tiết...
NAM VIỆT - CTY TNHH TM BAO BÌ NAM VIỆT
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
285/6 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.12, Q.10, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8634661
Website:
www.baobinamviet.com
Email:
namviet@baobinamviet.com
thông tin chi tiết...
NGỌC BẠCH - CTY TNHH TMDV NGỌC BẠCH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
TỔ 3 HL2, ẤP 3, X.PHƯỚC VĨNH AN, H.CC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7923595
thông tin chi tiết...

NGUYÊN HẢI - CTY TNHH DVTM NGUYÊN HẢI
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
28/328 THỐNG NHẤT, P.15, Q.GV, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7169448
Email:
nguyenhaicompany@gmail.com
thông tin chi tiết...
NGUYỄN HÀO - CTY TNHH SX TM XNK NGUYỄN HÀO
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
162/89 TÔN THẤT HIỆP, P.13, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8581026
thông tin chi tiết...
NGUYÊN PHƯƠNG - CTY TNHH SX TMDV NGUYÊN PHƯƠNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
748/19 HỒNG BÀNG, P.1, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)2150585
thông tin chi tiết...
NHÃN VÀNG - CTY CP NHÃN VÀNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
27 TAM BÌNH, P.HIỆP BÌNH CHÁNH, Q.TĐ, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7266487
thông tin chi tiết...
NHƯ HUY - CTY TNHH SX TM NHƯ HUY
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
62 CHÂU VĂN LIÊM, P.11, Q.5, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8555064
thông tin chi tiết...
P/S - CTY CP P/S
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
513C NAM HÒA, P.PHƯỚC LONG A, Q.9, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7313004
Website:
www.hoaphamps.com
Email:
pskd@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
PHÁT HIỆP - CTY TNHH SX TMDV PHÁT HIỆP
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
53/4A KP3 P.TÂN THỚI HIỆP, Q.12, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7171202
thông tin chi tiết...
PHÁT LỢI - CS BAO BÌ NHỰA PHÁT LỢI
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ

Địa chỉ:
323B MINH PHỤNG, P.2, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8589479
thông tin chi tiết...
PHÁT MINH - DNTN GIẤY PHÁT MINH
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
151/10 TRẦN BÌNH TRỌNG, P.2, Q.5, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9236739
thông tin chi tiết...
PHONG THÁI - CTY TNHH PHONG THÁI
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
76 ĐÀO DUY TỪ, P.5, Q.10, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8565718
Website:
www.phongthai.net
Email:
thai172@yahoo.com
thông tin chi tiết...
PHONG TIẾN - CTY TNHH TM IN BAO BÌ PHONG TIẾN
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
24 PHAN TÂY HỒ, P.7, Q.PN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8418996
thông tin chi tiết...
PHÚ THỌ - CTY TNHH GIẤY PHÚ THỌ
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
10 TỐNG VĂN TRÂN, P.5, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8601594
thông tin chi tiết...
PHÚC THỊNH - CTY TNHH TMDV PHÚC THỊNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
435C/10 KP1 MAI VĂN VĨNH, P.TÂN QUY, Q.7, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7718185
thông tin chi tiết...
PHƯỚC LỘC THỌ - CTY TNHH PHƯỚC LỘC THỌ
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
68/1 LÊ ĐỨC THỌ, P.13, Q.GV, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9961599
thông tin chi tiết...
PHƯỚC THỊNH - CTY TNHH SX TM PHƯỚC THỊNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
9/5 KP2 BÙI VĂN BA, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8729863
thông tin chi tiết...

PHƯƠNG NAM - CTY TNHH SX TM BAO BÌ PHƯƠNG NAM
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
ẤP GIỮA, X.TÂN PHÚ TRUNG, H.CC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7963644
thông tin chi tiết...
PHƯƠNG NHƯ - CTY TNHH SX TM PHƯƠNG NHƯ
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
364A/15 QL1A, X.AN PHÚ TÂY, H.BC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7602265
Email:
dnvanphuong@yahoo.com
thông tin chi tiết...
PRESTIGE VIỆT NAM - CTY TNHH BAO BÌ PRESTIGE VIỆT NAM
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
E5 ẤP ÍCH THẠNH, P.TRƯỜNG THẠNH, Q.9, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7301800
thông tin chi tiết...
QUẢ TÁO - CTY TNHH KỸ THUẬT BAO BÌ QUẢ TÁO
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
211 NGUYỄN BIỂU, P.2, Q.5, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9239824
thông tin chi tiết...
QUẢNG DƯƠNG - CS QUẢNG DƯƠNG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
186/1C X.TÂN HIỆP, H.HM, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7133787
thông tin chi tiết...
QUỲNH TRANG - SẠP BAO BÌ QUỲNH TRANG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
67/5 HUỲNH KHƯƠNG AN, P.5, Q.GV, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8958791
thông tin chi tiết...
REPROFLEX VIỆT NAM - CTY TNHH REPROFLEX VIỆT NAM
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
E26-K300 CỘNG HÒA, P.12, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8112385
thông tin chi tiết...
SÀI GÒN 3 - CTY TNHH SX TM SÀI GÒN 3
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
49/6B TRẦN VĂN ĐANG, P.9, Q.3, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9310798

thông tin chi tiết...
SAN SAN - CTY TNHH SAN SAN
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
10/16 LẠC LONG QUÂN, P.9, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9741904
thông tin chi tiết...
SANMIGUEL PHÚ THỌ - CTY TNHH BAO BÌ SANMIGUEL PHÚ THỌ
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
1 LÊ VĂN KHƯƠNG, P.HIỆP THÀNH, Q.12, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7175515
Email:
smpt1@hcm.vnn.vn; smpt@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
SƯƠNG THÀNH - CS SƯƠNG THÀNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
146 PHONG PHÚ, P.12, Q.8, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8570976
thông tin chi tiết...
TA - CTY TNHH BAO BÌ TA
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
18/25M THỐNG NHẤT, P.16, Q.GV, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9162804
thông tin chi tiết...
TÂN BÌNH TANIMEX - CTY TNHH MTV SX DV TÂN BÌNH TANIMEX
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
LÔ 4-18 KCN TÂN BÌNH TÂY THẠNH, P.TÂY THẠNH, Q.TP, TP.
Địa chỉ:
HCM
Điện thoại:
(08)8155141
Website:
www.tanimex.com.vn
Email:
dichvu@tanimex.com.vn
thông tin chi tiết...
TÂN ĐẠI LỢI - CTY TNHH TMDV TÂN ĐẠI LỢI
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
290D/19 DƯƠNG BÁ TRẠC, P.1, Q.8, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8511208
thông tin chi tiết...
TÂN HỒNG THANH - DNTN TÂN HỒNG THANH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
3C10 HÀ HUY GIÁP, P.THẠNH LỘC, Q.12, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7161435
thông tin chi tiết...

TÂN MINH NHẬT - CTY TNHH TM BAO BÌ TÂN MINH NHẬT
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
1442/11 ĐƯỜNG 3 THÁNG 2, P.2, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9696436
thông tin chi tiết...
TÂN QUỐC SINH - CTY TNHH SX TMDV QUẢNG CÁO TÂN QUỐC SINH
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
2/17 LÒ SIÊU, P.16, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9695534
Email:
tqsinh@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
TÂN SƯƠNG - CTY TNHH DV BAO BÌ TÂN SƯƠNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
253 KP5 QL1K, P.LINH XUÂN, Q.TĐ, TP. HCM
Điện thoại:
(08)4430673
thông tin chi tiết...
TÂN VẠN LỢI - DNTN TÂN VẠN LỢI
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
3/8 LƯƠNG ĐỊNH CỦA, P.AN PHÚ, Q.2, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7470288
thông tin chi tiết...
THÁI PHƯƠNG - DNTN SX TMDV THÁI PHƯƠNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
224 TRẦN THỦ ĐỘ, P.PHÚ THẠNH, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8610439
thông tin chi tiết...
THẮNG LỢI - CS BAO BÌ GIẤY XUẤT KHẨU THẮNG LỢI
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
553-555 MINH PHỤNG, P.10, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9633407
thông tin chi tiết...
THANH ĐA - XN CƠ KHÍ BAO BÌ THANH ĐA
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
368 KINH DƯƠNG VƯƠNG, P.AN LẠC, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8761022
thông tin chi tiết...
THÀNH ĐẠT - CTY TNHH BAO BÌ THÀNH ĐẠT
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
LÔ R5-6 KHU TTCN ĐƯỜNG 6, X.TÂN NHỰT, H.BC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7661636

thông tin chi tiết...
THÀNH LỢI - CS BAO BÌ GIẤY THÀNH LỢI
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
23 VÕ THÀNH TRANG, P.11, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8654809
thông tin chi tiết...
THÀNH PHÁT - CTY TNHH BAO BÌ THÀNH PHÁT
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
29-29B SƯ VẠN HẠNH, P.3, Q.10, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8395652
thông tin chi tiết...
THẢO NGUYÊN - CH BAO BÌ THẢO NGUYÊN
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
131 ĐỒNG ĐEN, P.12, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)2172998
thông tin chi tiết...
THIÊN GIA PHÚC - CTY TNHH SX TM THIÊN GIA PHÚC
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
2640/3B KP3 P.AN PHÚ ĐÔNG, Q.12, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7199486
thông tin chi tiết...
THIÊN LỘC - CS THIÊN LỘC
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
281/50BIS1 LÝ THƯỜNG KIỆT, P.15, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8650901
thông tin chi tiết...
THIÊN PHÚC THÀNH - CTY TNHH SX TMDV BAO BÌ THIÊN PHÚC THÀNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
2346/3B KP3 P.AN PHÚ ĐÔNG, Q.12, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8804311
thông tin chi tiết...
THÔNG NGUYÊN - CTY TNHH THÔNG NGUYÊN
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
A85BIS NGUYỄN THẦN HIẾN, P.18, Q.4, TP. HCM
Điện thoại:
(08)2015135
thông tin chi tiết...
THÔNG XANH - CTY TNHH THIẾT KẾ BAO BÌ THÔNG XANH
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
8 ĐỐNG ĐA, P.2, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)5470008

thông tin chi tiết...
THƯ - CTY TNHH TM MỸ THUẬT ỨNG DỤNG MAY THƯ
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
24 TRƯƠNG QUỐC DUNG, P.8, Q.PN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8475686
thông tin chi tiết...
THUẬN SANH - CTY TNHH TM SX THUẬN SANH
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
83/17 LŨY BÁN BÍCH, P.3, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9612744
thông tin chi tiết...
THUẬN TIẾN - CTY TNHH SX TM THUẬN TIẾN
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
LÔ 2 KCN TÂN TẠO ĐƯỜNG 1, P.TÂN TẠO A, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7540194
thông tin chi tiết...
TIẾN MINH - CTY TNHH TMDV TIẾN MINH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
529/45 HUỲNH VĂN BÁNH, P.14, Q.PN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9907650
Email:
tienminh@hcm.fpt.vn
thông tin chi tiết...
ÍN THÀNH - CTY TNHH IN TRÁNG BAO BÌ TÍN THÀNH (BATICO)
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
53-55 QUÂN SỰ, P.11, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8580704
Website:
batico.com
Email:
batico@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
TOÀN AN - CTY TNHH BAO BÌ TOÀN AN
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
76/790 NGUYỄN VĂN DUNG, P.17, Q.GV, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9858286
thông tin chi tiết...
TRUNG TÍN - CTY TNHH GIA CÔNG BAO BÌ TRUNG TÍN
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
1525/15 ĐƯỜNG 3 THÁNG 2, P.16, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9609399
Email:
trungtin98@yahoo.com
thông tin chi tiết...

TRƯỜNG THÀNH V.N - CTY TNHH SX TM XNK TRƯỜNG THÀNH V.N
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
30 PHẠM VĂN SÁNG, ẤP 2, X.XUÂN THỚI THƯỢNG, H.HM, TP.
Địa chỉ:
HCM
Điện thoại:
(08)7135248
thông tin chi tiết...
TRƯỜNG THỊNH - CS TRƯỜNG THỊNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
60/30 ẤP 7, X.XUÂN THỚI THƯỢNG, H.HM, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7129152
thông tin chi tiết...
TRƯƠNG THUẬN LƯƠNG - DNTN TRƯƠNG THUẬN LƯƠNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
113/11 PHÚ THỌ HÒA, P.PHÚ THỌ HÒA, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9122576
thông tin chi tiết...
TƯỜNG NGHỆ - CTY TNHH SX TM TƯỜNG NGHỆ
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
53 BẾN PHÚ ĐỊNH, P.16, Q.8, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9804408
thông tin chi tiết...
TUYỀN HƯNG PHÚ - CTY TNHH SX TM TUYỀN HƯNG PHÚ
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
6A THĂNG LONG, P.4, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8426733
Website:
www.mmpfilm.com
Email:
thppack@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
UNITED - CTY LD BAO BÌ UNITED
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
KCN XUÂN THỚI SƠN X.XUÂN THỚI SƠN, H.HM, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7157102
thông tin chi tiết...
VẠN LỢI - CS BAO BÌ NHỰA VẠN LỢI
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
B12/5D TRẦN ĐẠI NGHĨA, ẤP 2, X.TÂN KIÊN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8770657
thông tin chi tiết...
VẠN PHÁT - CTY TNHH GIẤY VẠN PHÁT
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ

Địa chỉ:
361 AN DƯƠNG VƯƠNG, P.3, Q.5, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8391019
Website:
www.vanphatpaper.com
Email:
vphatpaper@hcm.fpt.vn
thông tin chi tiết...
VẠN QUỐC VIỆT - CTY TNHH SX TMDV IN BAO BÌ VẠN QUỐC VIỆT
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
343E5-E6 LẠC LONG QUÂN, P.5, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8604787
thông tin chi tiết...
VIỆT HÙNG - CTY TNHH IN BAO BÌ VIỆT HÙNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
533/8C PHÚ THỌ HÒA, P.PHÚ THỌ HÒA, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8612307
thông tin chi tiết...
VIỆT MỸ HÃNG - CTY TNHH VIỆT MỸ HÃNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
64 ƯU LONG, P.11, Q.8, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8547505
thông tin chi tiết...
VIỆT QUỐC - CTY TNHH SX TMDV BAO BÌ VIỆT QUỐC (BAVICO)
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
354/31 LÝ THƯỜNG KIỆT, P.14, Q.10, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8663120
Email:
bbvietquoc@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
VIỆT TIẾN - CTY TNHH BAO BÌ GIẤY VIỆT TIẾN
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
1A15 TL10, ẤP 1, X.PHẠM VĂN HAI, H.BC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8822293
thông tin chi tiết...
VINACALI - CTY TNHH SX TM VINACALI
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
425A PHẠM VĂN CHÍ, P.7, Q.6, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8540641
thông tin chi tiết...
VINH HÒA - DNTN VINH HÒA
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
105 LÊ LỢI, P.3, Q.GV, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9857058

thông tin chi tiết...
VĨNH PHÚ CƯỜNG - CTY TNHH TM SX VĨNH PHÚ CƯỜNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
3 LÊ QUANG SUNG, P.2, Q.6, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9600872
thông tin chi tiết...
VINH QUANG - CS VINH QUANG
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
139A TÂN KHAI, P.4, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8557890
thông tin chi tiết...
VĨNH THÀNH - CS VĨNH THÀNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
101 NGUYỄN CHẾ NGHĨA, P.12, Q.8, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8562709
thông tin chi tiết...
VINH TRÍ - CTY TNHH SX TM VINH TRÍ
Ngành nghề:
BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
141/6C ẤP TÂN THỚI 2, X.TÂN HIỆP, H.HM, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7105673
thông tin chi tiết...
XƯƠNG HINH - DNTN BAO BÌ GIẤY XƯƠNG HINH
Ngành nghề: BAO BÌ - DỊCH VỤ
Địa chỉ:
C4/22 ẤP 3, X.TÂN KIÊN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7560713
thông tin chi tiết...
FUJI IMPULSE VIET NAM CO., LTD
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
KCX LINH TRUNG 1 P.LINH TRUNG, Q.TĐ, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8975387
Fax:
(08)8975389
Website:
www.fujiimpulse.co.jp
thông tin quảng cáo ...
TRIỂN THÀNH - CTY TNHH KỸ THUẬT - TM TRIỂN THÀNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
3 LÔ D NGUYỄN DUY TRINH, P.BÌNH TRƯNG ĐÔNG, Q.2, TP.
Địa chỉ:
HCM
Điện thoại:
(08)7432226
Fax:
(08)7432223
thông tin quảng cáo ...

BENISON - CTY TNHH KHKT BENISON
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
109 ĐƯỜNG 5, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)2603063
Website:
www.benison.com.tw
Email:
benison@viettel.vn
thông tin quảng cáo ...
THANH BÌNH - CTY TNHH TM CHẾ BIẾN THỦY SẢN THANH BÌNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
66 LÝ NAM ĐẾ, P.7, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9555795
Fax:
(08)8560688
Website:
www.thanhbinhmachine.vn; www.thanhbinh.com.vn
Email:
info@thanhbinhmachine.vn; info@thanhbinh.com.vn
thông tin quảng cáo ...
NGUYỄN LONG - CTY TNHH TM DV NGUYỄN LONG
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
27/26 CỘNG HÒA, P.4, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8118696
Fax:
(08)8111826
thông tin quảng cáo ...
AUPACK - CTY TNHH
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
2959 KP5 QL1A, P.TÂN THỚI NHẤT, Q.12, TP. HCM
Điện thoại:
(08)2136720
Email:
aupack@vnn.vn
thông tin chi tiết...
CTY TNHH GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA CÔNG NGHIỆP CƠ
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
750 TRẦN HƯNG ĐẠO, P.2, Q.5, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9236219
Fax:
(08)9242899
Website:
www.transicom.com.sg
Email:
sale1_traisicom@hcm.fpt.vn
thông tin chi tiết...
DIAMOND TAPE - CTY CP SX TM BĂNG KEO VẠN PHƯỚC
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
1/3 TÔ KÝ, ẤP ĐÔNG, X.THỚI TAM THÔN, H.HM, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7030272
Fax:
(08)7181023
Website:
www.bangkeovanphuoc.com.vn

Email:
bangkeovanphuoc@vnn.vn
thông tin chi tiết...
HOÀNG KIM - CTY CP HOÀNG KIM
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
153/13 NGUYỄN TIỂU LA, P.5, Q.10, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8577318
Fax:
(08)8532769
Website:
www.hoangkim.vn
Email:
hoangkimravure@hcm.hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
KHẢI VIỆT - CTY TNHH TM-DV-SX & IN BAO BÌ KHẢI VIỆT
Ngành nghề: BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
ẤP TRUNG, X.TÂN THÔNG HỘI, H.CC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8920063
Fax:
(08)7900366
Email:
khaiviet@hcm.vnn.vn; khaiviet2@vnn.vn
thông tin chi tiết...
MS - CƠ KHÍ MS
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
19 DƯƠNG VĂN DƯƠNG, P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8473245
Fax:
(08)8474759
thông tin chi tiết...
NAM PHƯƠNG Á CHÂU - CTY TNHH NAM PHƯƠNG Á CHÂU
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
104/37 THÀNH THÁI, P.12, Q.10, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8621783
Fax:
(08)8626853
Website:
www.namphuongasia.com
thông tin chi tiết...
TÂN BÁCH ĐẠT - CTY TNHH SX TM XNK TÂN BÁCH ĐẠT
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
90A/B48 LÝ THƯỜNG KIỆT, P.14, Q.10, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8649612
Fax:
(08)8663796
Website:
www.tanbachdat.com
Email:
tanbachdat@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
THUẦN HUY - CTY TNHH MÁY MÓC THIẾT BỊ THUẦN HUY
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
128 TRẦN TUẤN KHẢI, P.5, Q.5, TP. HCM

Điện thoại:
(08)9232434
Fax:
(08)9232433
Email:
machinery@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
CƯỜNG PHÁT - CS LẮP RÁP MÁY ÉP CƯỜNG PHÁT
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
1327 ĐƯỜNG 3 THÁNG 2, P.16, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9606967
thông tin chi tiết...
ĐÀI BẮC - XƯỞNG CƠ KHÍ ĐÀI BẮC
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
TỔ 8 QL22, ẤP BÀU SIM, X.TÂN THÔNG HỘI, H.CC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8922691
Email:
gigi3371@yahoo.com.taiwan
thông tin chi tiết...
ĐẠI ĐỒNG THÀNH - CTY TNHH TMDV ĐẠI ĐỒNG THÀNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
16/5/7 KP2 ĐƯỜNG 16, P.BÌNH HƯNG HÒA, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)4355891
Website:
www.daidongthanhco.com
Email:
info@daidongthanhco.com
thông tin chi tiết...
ĐẠI NAM THIÊN - CTY TNHH TM ĐẠI NAM THIÊN
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
172A/7/1 LẠC LONG QUÂN, P.10, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9636661
thông tin chi tiết...
ĐẠI THỐNG - CTY TNHH TM SX ĐẠI THỐNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
143 ĐỖ NGỌC THẠNH, P.4, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9555341
Email:
dathong168pack_machine@yahoo.com
thông tin chi tiết...
DIA - CTY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DIA
Ngành nghề: BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
73 ĐƯỜNG A4, P.12, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9485237
Email:
diaco@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
DTB - DNTN DTB

Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
108 CHIẾN LƯỢC, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)4070524
Website:
www.dtbco.com
thông tin chi tiết...
JAW FENG MACHINERY CO., LTD (NEW DIAMOND) - REP. OFFICE
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
24-26 CX BÌNH THỚI ĐƯỜNG 5, P.8, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9620009
Email:
newdiamond@vnn.vn
thông tin chi tiết...
LIÊN PHÁT - CTY TNHH TM THIẾT BỊ MÁY MÓC LIÊN PHÁT
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
32/6 CX BÌNH THỚI ĐƯỜNG 3, P.8, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9625843
thông tin chi tiết...
NAM PHONG - CS NAM PHONG
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
117 XÔ VIẾT NGHỆ TĨNH, P.17, Q.BT, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8991796
thông tin chi tiết...
NHÂN HÒA - CTY TNHH THIẾT BỊ ĐÓNG GÓI NHÂN HÒA
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
104/23 THÀNH THÁI, P.12, Q.10, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8631080
Email:
winpack@vnn.vn
thông tin chi tiết...
PHÚ ĐẠI LỢI - CTY TNHH TMDV PHÚ ĐẠI LỢI
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
114/2 YÊN THẾ, P.2, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8421913
Email:
n.p.lenguyen@hcm.fpt.vn
thông tin chi tiết...
PHÚ GIA MỸ - CTY TNHH TM SX PHÚ GIA MỸ
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
606/25 ĐƯỜNG 3 THÁNG 2, P.14, Q.10, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8669228
thông tin chi tiết...
SÁNG TẠO - CTY TNHH CHẾ TẠO MÁY SÁNG TẠO
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT

Địa chỉ:
347/92-94 PHAN VĂN HỚN, P.TÂN THỚI NHẤT, Q.12, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7191525
thông tin chi tiết...
TÂM HIỆP LỰC - CTY TNHH TÂM HIỆP LỰC
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
333/33/7 NGUYỄN VĂN CÔNG, P.3, Q.GV, TP. HCM
Điện thoại:
(08)4272449
thông tin chi tiết...
TÂN PHONG - CTY TNHH DV KỸ THUẬT TM BAO BÌ NHỰA TÂN PHONG
Ngành nghề: BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
2 LÔ F KCN TÂN BÌNH P.SƠN KỲ, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8164698
Email:
tanphongpack@viettel.vn; spengcl@hcm.fpt.vn
thông tin chi tiết...
TÂN PHƯƠNG VINH - CTY TNHH IN BAO BÌ ĐÓNG GÓI TÂN PHƯƠNG
VINH
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
4 LẦU 2 PHÒNG 209 HỒ TÙNG MẬU, P.NTB, Q.1, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9140833
thông tin chi tiết...
TÂN THANH - CH TÂN THANH
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
139 HÀN HẢI NGUYÊN, P.2, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8584565
thông tin chi tiết...
THÁI HƯNG LONG - CTY TNHH SX TMDV THÁI HƯNG LONG
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
10-11 LÔ H CX TÂN CẢNG ĐIỆN BIÊN PHỦ, P.25, Q.BT, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8035544
Website:
www.thaihunglong.com
Email:
thlco@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
UY PHÁT - CTY TNHH TMDV UY PHÁT
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
20 TRẦN XUÂN HÒA, P.7, Q.5, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8536816
thông tin chi tiết...
VIỆT QUANG - CTY TNHH TỰ ĐỘNG VIỆT QUANG
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
171 THỐNG NHẤT, P.TÂN THÀNH, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)2179260

Email:
ngquangthang@vnn.vn
thông tin chi tiết...
VINH CƯỜNG - DNTN TM SX DV VINH CƯỜNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
47/50 LƯƠNG MINH NGUYỆT, P.TÂN THỚI HÒA, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9615482
Email:
vinhcuong171@yahoo.com
thông tin chi tiết...
XANH DƯƠNG XANH LÁ - CTY TNHH XANH DƯƠNG XANH LÁ
Ngành nghề: BAO BÌ - MÁY & DỤNG CỤ SẢN XUẤT
Địa chỉ:
117P PHAN VĂN TRỊ, P.10, Q.GV, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8941954
Website:
www.bluegreenvn.com
Email:
nguyentung@bluegreenvn.com
thông tin chi tiết...

TRƯỜNG AN - CTY TNHH SX - TM - DV TRƯỜNG AN
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
A9 CCN NHỊ XUÂN X.XUÂN THỚI SƠN, H.HM, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7137857
Fax:
(08)7137860
Email:
truongancoltd@hcm.vnn.vn; truonganpacking@vnn.vn
thông tin chi tiết...
MINH PHÁT - CTY TNHH SX TMDV BAO BÌ IN MINH PHÁT
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
2/4 NGUYỄN THỊ SÓC, ẤP HƯNG LÂN, X.BÀ ĐIỂM, H.HM, TP.
Địa chỉ:
HCM
Điện thoại:
(08)8835789
Fax:
(08)8835131
Website:
www.minhphat.org
Email:
mppolybag@viettel.vn
thông tin quảng cáo ...
NAM NAM VIỆT - CTY TNHH HỘP CAO CẤP NAM NAM VIỆT
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
158A AN DƯƠNG VƯƠNG, P.AN LẠC, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7553459
Fax:
(08)7553462

Website:
www.vinabox.com.vn
Email:
marketing@vinabox.com.vn
thông tin quảng cáo ...
MINH PHÚC - CTY CP SX & TM MINH PHÚC
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
400 NGUYỄN DUY, P.9, Q.8, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9540815
Fax:
(08)9540816
Website:
www.minhphucco.com
Email:
minhphuccom@hcm.vnn.vn
thông tin quảng cáo ...
BÌNH MINH P.A.T - CTY TNHH BÌNH MINH P.A.T
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
31 LÊ CAO LÃNG, P.PHÚ THẠNH, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9133573
Fax:
(08)9787656
Website:
www.binhminhpat.com
Email:
info.binhminhpat@gmail.com
thông tin chi tiết...
HOÀNG HOÀNG HƯNG - CTY TNHH TMDV QUẢNG CÁO HOÀNG HOÀNG
HƯNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
126A TRẦN KẾ XƯƠNG, P.7, Q.PN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)5104231
thông tin chi tiết...
HƯNG THỊNH PHÁT - DNTN IN HƯNG THỊNH PHÁT
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
115 NGUYỄN TRÃI, P.2, Q.5, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8383781
Fax:
(08)9138028
thông tin chi tiết...
LAN ANH - DNTN LAN ANH
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
70 KP3 AN PHÚ ĐÔNG 25, P.AN PHÚ ĐÔNG, Q.12, TP. HCM
Điện thoại:
(08)2716278
Email:
dntnlananh2000@yahoo.com
thông tin chi tiết...
LẬP THUẬN LỢI - CTY TNHH SX - TM LẬP THUẬN LỢI
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
79/3B PHAN ANH, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7512240

Fax:
(08)7512242
Email:
lapthuanloi@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
MINH THẢO - DNTN SX BAO BÌ MINH THẢO
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
B23/466 TRẦN ĐẠI NGHĨA, X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7662493
Fax:
(08)7662492
NCL - CTY TNHH DV - TM - SX TÂN CHẤN LONG
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
184 CAO LỖ, P.14, Q.8, TP. HCM
Điện thoại:
(08)2630622
Fax:
(08)2631061
thông tin chi tiết...
RẠNG ĐÔNG SG - CTY TNHH RẠNG ĐÔNG SG
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
62/7/17 TRẦN BÌNH TRỌNG, P.5, Q.BT, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8943789
Website:
www.rangdongsg.com
Email:
rangdongsg@yahoo.com
thông tin chi tiết...
SỞ PHƯƠNG - CTY TNHH SX TMDV SỞ PHƯƠNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
86/63 ÔNG ÍCH KHIÊM, P.5, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8616622
Fax:
(08)9749787
Email:
sophuongltd@yahoo.com
thông tin chi tiết...
TÂN Á CHÂU - CTY TNHH TÂN Á CHÂU
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
14A PHAN VĂN TRỊ, P.7, Q.GV, TP. HCM
Điện thoại:
(08)5886786
Fax:
(08)5886787
thông tin chi tiết...
THIÊN BÚT - CTY TNHH THIẾT KẾ IN BAO BÌ THIÊN BÚT
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
28 Phan Chu Trinh, P.HIỆP PHÚ, Q.9, TP. HCM
Điện thoại:
(08)2144817
Email:
thienbutdpp@gmail.com
thông tin chi tiết...

THỜI VIỆT - DNTN THỜI VIỆT
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
67/14 LÊ LÂM, P.PHÚ THẠNH, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9782287
thông tin chi tiết...
TRI LONG - CTY TNHH THIẾT KẾ MỸ THUẬT - IN BAO BÌ TRI LONG
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
230 NGUYỄN THÁI BÌNH, P.12, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)2939208
Fax:
(08)9485493
Website:
www.trilongdnp.com; www.trilong.com
Email:
info@trilongdnp.com
thông tin chi tiết...
VI LỮ - CTY TNHH NHỰA VI LỮ
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
1113 P A Q BTÂN QL1A, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7505693
Fax:
(08)7505694
Email:
vilu@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
VINA - CTY TNHH SX TM MÀNG ĐÓNG GÓI VINA
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
100 TRẦN ĐẠI NGHĨA, P.TÂN TẠO A, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7561872
Fax:
(08)7561874
Website:
www.vinapackingfilms.com
Email:
sales@vinapackingfilms.com
thông tin chi tiết...
VINA TOYO - CTY TNHH SXKD BAO BÌ CARTON GẤP NẾP VINA TOYO
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
61/6 TRUÔNG TRE, P.LINH XUÂN, Q.TĐ, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8974473
Fax:
(08)8974626
Email:
vinatoyo@hcm.vnn.vn
LĨNH NAM - CTY TNHH LĨNH NAM
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
302/73 KP5 LÊ ĐÌNH CẨN, P.TÂN TẠO, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)4268959
Fax:
(08)4268961
Website:
www.box-worldbox.com.vn
Email:
worldboxcoltd@yahoo.com

thông tin chi tiết...
QUANG TRUNG - CƠ KHÍ QUANG TRUNG - CN TẠI TP. HCM
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
46/5 QL1A, P.LINH XUÂN, Q.TĐ, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7240711
Fax:
(08)7240712
Email:
nvtrieu@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
Á ÂU - CTY TNHH SX TMDV BAO BÌ ĐỊA ỐC Á ÂU
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
53 HOÀNG DƯ KHƯƠNG, P.12, Q.10, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8621737
Email:
aau_pretpts@gmail.com
thông tin chi tiết...
AN BÌNH - CTY TNHH AN BÌNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
ẤP 5, X.PHẠM VĂN CỘI, H.CC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7949053
thông tin chi tiết...
AN HẠ - CTY CP BAO BÌ GIẤY AN HẠ
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
69 CX BÌNH THỚI ĐƯỜNG 2, P.8, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9626133
Email:
baobianha@vnn.vn
thông tin chi tiết...
AN HIỆP - CTY TNHH SX TM AN HIỆP
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
448 ĐẶNG THÚC VỊNH, X.ĐÔNG THẠNH, H.HM, TP. HCM
Điện thoại:
(08)5930166
thông tin chi tiết...
AN PHÚ - DNTN BAO BÌ AN PHÚ
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
793/72 TRẦN XUÂN SOẠN, P.TÂN HƯNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7751650
thông tin chi tiết...
AN PHÚ A.P.P - CTY TNHH TM SX AN PHÚ A.P.P
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
110/2 KP1 QL1A, P.THẠNH XUÂN, Q.12, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7169814
thông tin chi tiết...

AN SINH AN - CTY TNHH AN SINH AN
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
141 ĐƯỜNG D3, P.25, Q.BT, TP. HCM
Điện thoại:
(08)5129254
thông tin chi tiết...
AN VIỆT - CTY TNHH MỸ THUẬT AN VIỆT
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
684/28A TRẦN HƯNG ĐẠO, P.2, Q.5, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9232534
NH HOÀNG TIẾN - DNTN ANH HOÀNG TIẾN
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
233/2A BẾN CHƯƠNG DƯƠNG, P.CG, Q.1, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9206479
thông tin chi tiết...
BA SAO - CTY TNHH SX TMDV BA SAO
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
33C NGUYÊN HỒNG, P.1, Q.GV, TP. HCM
Điện thoại:
(08)5883540
thông tin chi tiết...
BÁCH KHOA - CS BÁCH KHOA
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
25/14B KP4 P.TÂN CHÁNH HIỆP, Q.12, TP. HCM
Điện thoại:
(08)2521938
thông tin chi tiết...
BẠCH LAN - CH TÚI XỐP BẠCH LAN
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
1016 PHAN VĂN KHỎE, P.2, Q.6, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8570151
thông tin chi tiết...
BẢO NAM - CS BẢO NAM
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
578C LÊ QUANG ĐỊNH, P.1, Q.GV, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8941282
thông tin chi tiết...
BẢO QUANG - CTY TNHH SX TMDV BAO BÌ BẢO QUANG - CN
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
87-89-91-93-95 ĐƯỜNG 21B, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG B, Q.BTÂN, TP.
Địa chỉ:
HCM
Điện thoại:
(08)7626629
thông tin chi tiết...

BẢO THẠNH - CTY TNHH TM SX BẢO THẠNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
33 ƯU LONG, P.11, Q.8, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9504166
thông tin chi tiết...
BẢO TÍN - CTY TNHH TM SX BẢO TÍN
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
F17 AN NHƠN, P.17, Q.GV, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8950248
thông tin chi tiết...
BÌNH TÂY - CTY CP BAO BÌ BÌNH TÂY
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
697-699 KINH DƯƠNG VƯƠNG, P.AN LẠC, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7521997
thông tin chi tiết...
CẦN PHÁT - CS CẦN PHÁT
Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
186 TÔN THẤT HIỆP, P.13, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8581015
thông tin chi tiết...
CCH ENGRG ASIA PACIFIC - REP. OFFICE
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
10 PHỔ QUANG (WASECO BLDG), P.2, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9971428
thông tin chi tiết...
CH 236
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
236 MAI XUÂN THƯỞNG, P.2, Q.6, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9690023
thông tin chi tiết...
CHÍ HUY - CTY TNHH SX TM CHÍ HUY
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
283 BÃI SẬY, P.8, Q.6, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9675398
Email:
jeantibi@hcm.fpt.vn; hanquocch@hcmc.netnam.vn
thông tin chi tiết...
CÔNG TÔ - CTY TNHH SX TM CÔNG TÔ
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
367/5 QL13, P.HIỆP BÌNH CHÁNH, Q.TĐ, TP. HCM
Điện thoại:
(08)2839536

thông tin chi tiết...
CTY CP BAO BÌ THỦY SẢN
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
T326 ẤP TIỀN LÂN, X.BÀ ĐIỂM, H.HM, TP. HCM
Điện thoại:
(08)5925003
thông tin chi tiết...
CTY KD BAO BÌ LƯƠNG THỰC
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
LÔ 3 KCN TÂN TẠO ĐƯỜNG D, P.TÂN TẠO A, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7541391
thông tin chi tiết...
CTY SX BAO BÌ HÀNG XUẤT KHẨU - CN
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
575/24 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.15, Q.10, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9708876
thông tin chi tiết...
CTY TNHH BAO BÌ 99
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
A29/22 ẤP 1, X.BÌNH HƯNG, H.BC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9812324
thông tin chi tiết...
CƯỜNG VIỆT - CTY TNHH SX TMDV CƯỜNG VIỆT
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
3 KCN BÌNH ĐĂNG TẠ QUANG BỬU, P.6, Q.8, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9815652
thông tin chi tiết...
D.P.T - CTY CP D.P.T
Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
1079 TẠ QUANG BỬU, P.6, Q.8, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9816885
thông tin chi tiết...
GIA PHÚ - CTY TNHH BAO BÌ GIA PHÚ
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
KCX TÂN THUẬN ĐƯỜNG 1, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7701045
thông tin chi tiết...
GIAI KHÁNH - DNTN GIAI KHÁNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
F2/1 KP6 X.LÊ MINH XUÂN, H.BC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7661542

thông tin chi tiết...
GIANG SƠN - CTY TNHH TM XD GIANG SƠN
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
175/1H TẠ UYÊN, P.4, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9556137
thông tin chi tiết...
HẢI ÂU - CTY TNHH TM SX BAO BÌ GIẤY HẢI ÂU
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
173/44/8 LÊ ĐỨC THỌ, P.5, Q.GV, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9850623
thông tin chi tiết...
HẢI VƯƠNG - CTY TNHH TM SX BAO BÌ GIẤY NHỰA HẢI VƯƠNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
403/11 KP8 HL3, P.BÌNH HƯNG HÒA, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)4084151
thông tin chi tiết...
HẰNG SINH - CTY TNHH SX TM HẰNG SINH
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
243A QL50, ẤP 1, X.ĐA PHƯỚC, H.BC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7780020
thông tin chi tiết...
HIỆP CHUNG - CTY TNHH SX TM HIỆP CHUNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
648 NGUYỄN CHÍ THANH, P.4, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8558783
thông tin chi tiết...
HIỆP HÒA - CH HIỆP HÒA
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
845 ĐƯỜNG 3 THÁNG 2, P.7, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8575471
thông tin chi tiết...
HIỆP LỢI - CTY TNHH SX BAO BÌ HIỆP LỢI
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
299/22 LÝ THƯỜNG KIỆT, P.15, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8666966
thông tin chi tiết...
HIỆP LỰC - DNTN CHẾ BIẾN LÂM SẢN HIỆP LỰC
Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
57/4C PHẠM VĂN CHIÊU, P.12, Q.GV, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8940141

Email:
hiepluc@hcmc.netnam.vn
thông tin chi tiết...
HIỆP THÀNH - HTX BAO BÌ GIẤY HIỆP THÀNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
123/72-74 HỒNG BÀNG, P.6, Q.6, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9694407
thông tin chi tiết...
HIẾU TRUNG QUÂN - CTY TNHH TMDV SX HIẾU TRUNG QUÂN
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
427 KINH DƯƠNG VƯƠNG, P.AN LẠC, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7508445
thông tin chi tiết...
HÒA NGUYÊN - CTY TNHH TM HÒA NGUYÊN
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
10 LÔ E CC HÙNG VƯƠNG P.11, Q.5, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9506588
Email:
ctyhoanguyøenyahoo.com
thông tin chi tiết...
HÒA NGUYỆT - CTY TNHH HÒA NGUYỆT
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
293 TRƯƠNG VĨNH KÝ, P.TÂN THÀNH, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8123359
thông tin chi tiết...
HÒA NHÂN - CTY TNHH SX TM HÒA NHÂN
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
483/19 LẠC LONG QUÂN, P.5, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8601309
thông tin chi tiết...
HÒA PHƯƠNG - CS HÒA PHƯƠNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
197/33A HÀN HẢI NGUYÊN, P.2, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8585297
thông tin chi tiết...
HOA TÂN - DNTN TM SX CÔNG NGHIỆP HOA TÂN (HOTAPA)
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
301 BÌNH ĐÔNG, P.14, Q.8, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8579895
Email:
hoatan@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
HOÀN THÀNH - CTY TNHH SX TMDV HOÀN THÀNH

Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
LÔ 29 KCN TÂN TẠO ĐƯỜNG 2, P.TÂN TẠO A, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7507112
thông tin chi tiết...
HOÀNG CAO - CTY TNHH SX TM HOÀNG CAO
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
504A ẤP PHÚ HIỆP, X.PHÚ HÒA ĐÔNG, H.CC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7925309
thông tin chi tiết...
HOÀNG LONG THANH BÌNH - CTY TNHH BAO BÌ HOÀNG LONG THANH
BÌNH
Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
78/C47 PHẠM NGŨ LÃO, P.3, Q.GV, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9132844
Email:
thanhbinhco@hcm.fpt.vn
thông tin chi tiết...
HOÀNG LONG THANH BÌNH - CTY TNHH BAO BÌ HOÀNG LONG THANH
BÌNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
212 LÊ LỢI, P.3, Q.GV, TP. HCM
Điện thoại:
(08)5886353
thông tin chi tiết...
HOÀNG NGỌC - CTY TNHH BAO BÌ HOÀNG NGỌC
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
107/3 KHA VẠN CÂN, P.HIỆP BÌNH CHÁNH, Q.TĐ, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7269431
thông tin chi tiết...
HOÀNG NHẬT THỊNH - DNTN HOÀNG NHẬT THỊNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
178 LÊ THỊ BẠCH CÁT, P.11, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9624643
thông tin chi tiết...
HỒNG LÊ - CTY TNHH SX TM HỒNG LÊ
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
56-58 BÀU CÁT, P.11, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)2939251
thông tin chi tiết...
HỒNG LĨNH - CS HỒNG LĨNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
245 BÙI VĂN BA, P.TÂN THUẬN ĐÔNG, Q.7, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8726090

thông tin chi tiết...
HỒNG NAM - DNTN HỒNG NAM
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
248 KP5 ĐƯỜNG 12, P.BÌNH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7290228
thông tin chi tiết...
HỒNG PHÁT - DNTN BAO BÌ GIẤY HỒNG PHÁT
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
240/39 KP3 P.BÌNH HƯNG HÒA A, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7503438
thông tin chi tiết...
HỒNG TẤN PHÁT - CTY TNHH BAO BÌ HỒNG TẤN PHÁT
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
3/24 KP2 QL22, TT.HÓC MÔN, H.HM, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8913539
thông tin chi tiết...
HỢP THÔNG - CS HỢP THÔNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
2 KP4 ĐƯỜNG 1, P.LINH CHIỂU, Q.TĐ, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7201704
thông tin chi tiết...
HƯNG THÀNH - CTY CP BAO BÌ HƯNG THÀNH
Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
551/212/29 KP5 LÊ VĂN KHƯƠNG, P.HIỆP THÀNH, Q.12, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7112039
thông tin chi tiết...
HỮU QUANG - CTY TNHH SX TM HỮU QUANG
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
194 LÊ THỊ BẠCH CÁT, P.11, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9622169
thông tin chi tiết...
HUY HOÀNG - DNTN CÔNG NGHIỆP TM HUY HOÀNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
13 TẠ QUANG BỬU, P.6, Q.8, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9814365
thông tin chi tiết...
HUỲNH GIANG - CH BAO BÌ HUỲNH GIANG
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
539 CÁCH MẠNG THÁNG TÁM, P.15, Q.10, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8628857

thông tin chi tiết...
KHẢI HOÀN MỚI - CTY TNHH TM SX BAO BÌ GIẤY KHẢI HOÀN MỚI
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
1/60/20BIS TRẦN VĂN ĐANG, P.9, Q.3, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9317238
thông tin chi tiết...
KHẢI PHÁT - CTY TNHH BAO BÌ KHẢI PHÁT
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
147-149-151 LÊ THỊ BẠCH CÁT, P.11, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9627756
thông tin chi tiết...
KHÁNH PHƯƠNG - CTY TNHH SX TM BAO BÌ KHÁNH PHƯƠNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
40/9B ẤP TRUNG ĐÔNG, X.THỚI TAM THÔN, H.HM, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7104639
thông tin chi tiết...
KIÊN MINH QUÂN - CTY TNHH SX TM IN BAO BÌ KIÊN MINH QUÂN
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
4/37 HẺM 116 NGUYỄN PHÚC CHU, P.15, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8156390
thông tin chi tiết...
KIẾN MỸ THÀNH - CTY TNHH SX TMDV KIẾN MỸ THÀNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
286B HÒA BÌNH, P.HIỆP TÂN, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8648969
thông tin chi tiết...
KIM HÀ - CTY TNHH TM-SV-DV KIM HÀ
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
299/2/19 LÝ THƯỜNG KIỆT, P.15, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8656638
thông tin chi tiết...
KIM HOÀNG LONG - CTY TNHH SX TMDV KIM HOÀNG LONG
Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
89 ĐINH BỘ LĨNH, P.26, Q.BT, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8995848
thông tin chi tiết...
KIM TRƯỜNG THÀNH - CTY TNHH KIM TRƯỜNG THÀNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
221/8 HÀ TÔN QUYỀN, P.6, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8557370

Email:
vinhoa@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
L & E INT'L LTD - REP. OFFICE
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
159 ĐIỆN BIÊN PHỦ (HUD BLDG LẦU 7), P.15, Q.BT, TP. HCM
Điện thoại:
(08)5180891
Website:
www.le_intl.com
thông tin chi tiết...
LẠC HỒNG - TT VĂN HÓA & TM LẠC HỒNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
91B2 PHẠM VĂN HAI, P.3, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8441100
thông tin chi tiết...
LÂM HƯNG - CTY TNHH CƠ KHÍ BAO BÌ LÂM HƯNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
97/4 KINH DƯƠNG VƯƠNG, P.12, Q.6, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8759458
thông tin chi tiết...
LÂM THỊNH PHÁT - CTY TNHH SX TM BAO BÌ LÂM THỊNH PHÁT
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
495 KP5 LÊ VĂN KHƯƠNG, P.HIỆP THÀNH, Q.12, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7176576
thông tin chi tiết...
LẬP TÍN - CTY TNHH SX TM BAO BÌ LẬP TÍN
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
407 BẾN PHÚ LÂM, P.9, Q.6, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9695165
Email:
laptincao@yahoo.com
thông tin chi tiết...
LIÊN ANH - CTY TNHH SX TM LIÊN ANH
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
9 THĂNG LONG, P.4, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8115526
thông tin chi tiết...
LĨNH NAM - CTY TNHH SX TM BAO BÌ LĨNH NAM
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
532/16 ÂU CƠ, P.10, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9746990
thông tin chi tiết...
LỘC SƠN - CTY TNHH LỘC SƠN - CN

Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
131/29 THÀNH THÁI, P.14, Q.10, TP. HCM
Điện thoại:
(08)4045198
thông tin chi tiết...
LONG HOÀNG PHƯƠNG - CTY TNHH BAO BÌ LONG HOÀNG PHƯƠNG
Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
4/1 PHẠM VĂN HAI, P.3, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9913413
Email:
longhoangphuong@gawab.com
thông tin chi tiết...
MAI LỆ VĂN - CTY TNHH MAI LỆ VĂN
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
254/63A ÂU CƠ, P.9, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9748352
Email:
mlv.co2006@yahoo.com.vn
thông tin chi tiết...
MAI THANH TRÚC - CTY TNHH MAI THANH TRÚC
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
2/63 KP1 HÀ HUY GIÁP, P.THẠNH LỘC, Q.12, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7161175
thông tin chi tiết...
MẬU ANH - DNTN MẬU ANH
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
666/30/23 ĐƯỜNG 3 THÁNG 2, P.14, Q.10, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8647445
thông tin chi tiết...
MINH NHẬT CƯỜNG - CTY TNHH MINH NHẬT CƯỜNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
581/32 TRƯỜNG CHINH, P.TÂN SƠN NHÌ, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8126537
thông tin chi tiết...
MINH TƯỜNG - CS BAO BÌ TÚI XỐP MINH TƯỜNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
1BIS PHÚ THỌ, P.1, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8582898
thông tin chi tiết...
MỸ HƯNG - CS NHỰA MỸ HƯNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
85/17 LÒ SIÊU, P.16, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9694635

Email:
lamduchien2007@yahoo.com
thông tin chi tiết...
MỸ SINH TÀI LỘC - DNTN TMDV SX MỸ SINH TÀI LỘC
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
94/1024L DƯƠNG QUẢNG HÀM, P.17, Q.GV, TP. HCM
Điện thoại:
(08)4465166
Website:
www.myhapaper.com
Email:
mysinhtai@yahoo.com
thông tin chi tiết...
MỸ THÀNH ĐẠT - DNTN MỸ THÀNH ĐẠT
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
3225P BA TƠ, P.7, Q.8, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9817179
thông tin chi tiết...
NAM QUỐC - CTY TNHH SX TM NAM QUỐC
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
201 THỐNG NHẤT, P.TÂN THÀNH, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8426057
thông tin chi tiết...
NAM TRUNG - CTY TNHH TMDV QUẢNG CÁO NAM TRUNG
Ngành nghề: BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
409/12 NGUYỄN TRỌNG TUYỂN, P.2, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9916668
thông tin chi tiết...
NGA - TIỆM NGA
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
110 CAO VĂN LẦU, P.2, Q.6, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9606243
thông tin chi tiết...
NGHỆ THÀNH - CS NGHỆ THÀNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
127/44/10B MAI XUÂN THƯỞNG, P.4, Q.6, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9670263
Email:
tiendunggiai@yahoo.com
thông tin chi tiết...
NGHIỆP HOA - CTY TNHH TMDV NGHIỆP HOA
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
3/23 KP6 QL1A, P.BÌNH HƯNG HÒA B, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7500616
thông tin chi tiết...

NGỌ - CH BAO BÌ NGỌ
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
38 NGUYỄN XÍ, P.26, Q.BT, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8991123
thông tin chi tiết...
NGUỒN HÀNG VIỆT - CTY TNHH CUNG ỨNG NGUỒN HÀNG VIỆT
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
51 KP4 ĐƯỜNG 265, P.HIỆP PHÚ, Q.9, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7309164
Email:
vietsourcing@vnn.vn
thông tin chi tiết...
NGUYÊN CÁC - CTY TNHH SX TM NGUYÊN CÁC
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
311/55 NGUYỄN XÍ, P.13, Q.BT, TP. HCM
Điện thoại:
(08)4452341
thông tin chi tiết...
NGUYỄN LÊ - CTY CP SX BAO BÌ NGUYỄN LÊ
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
A4/41 ẤP 1, X.VĨNH LỘC B, H.BC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7543048
thông tin chi tiết...
NGUYÊN PHONG - CTY TNHH TM SX BAO BÌ GIẤY NGUYÊN PHONG
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
49 NGUYỄN ẢNH THỦ, P.HIỆP THÀNH, Q.12, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8857308
thông tin chi tiết...
NHÂN KIỆT - CTY TNHH SX TMDV NHÂN KIỆT
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
19/14 BÌNH THỚI, P.11, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9650422
thông tin chi tiết...
P & H - CTY TNHH XD SX TM P & H
Ngành nghề:
BAO BÌ - SẢN XUẤT & BUÔN BÁN
Địa chỉ:
27A2 VÕ VĂN HÁT, P.LONG TRƯỜNG, Q.9, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7300023
VŨ TRẦN - CTY TNHH MỸ THUẬT ỨNG DỤNG & QUẢNG CÁO VŨ TRẦN
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
44 HOA SỨ, P.2, Q.PN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)5170879
Fax:
(08)5170584

Website:
Email:

www.vutranart.com
vutrandesign@hcm.vnn.vn
• Thiết kế – In ấn – Gia công thành phẩm các loại bao bì giấy cao
cấp với công nghệ hiện đại nhất: In offset và Flexo nhiều màu,
phun UV định hình, cán màng metallized, dán hộp tự động với
công suất cao.
thông tin chi tiết...
TÂN ĐẠI HƯNG - CTY CP NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
414 LŨY BÁN BÍCH (ACB BLDG, LẦU 5), P.HÒA THẠNH, Q.TP,
Địa chỉ:
TP. HCM
Điện thoại:
(08)9737277
Fax:
(08)9737279
Website:
http://tandaihungplastic.com
Email:
daihungplastic@hcm.vnn.vn
thông tin quảng cáo ...
THỊNH KHANG - CTY TNHH SX TMDV THỊNH KHANG
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
LÔ 14-16 KCN TÂN TẠO ĐƯỜNG 3, P.TÂN TẠO A, Q.BTÂN, TP.
Địa chỉ:
HCM
Điện thoại:
(08)7505389
Fax:
(08)7505390
Website:
www.thinhkhangplastic.com; ww.thinhkhangplastic.vn
Email:
thinhkhang@hcm.vnn.vn
thông tin quảng cáo ...
BẢO MÃ - CTY TNHH SX & TM BẢO MÃ
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
LÔ 21 KCN TÂN TẠO ĐƯỜNG 3, P.TÂN TẠO A, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7540999
Fax:
(08)7541168
Website:
www.pomaplastic.com.vn
Email:
info@pomaplastic.com.vn
thông tin quảng cáo ...
TOVECAN - CTY HỘP SẮT TOVECAN
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
LÔ A60/I - A61/II KCN VĨNH LỘC ĐƯỜNG 7, P.BÌNH HƯNG HÒA
Địa chỉ:
B, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8653606
Fax:
(08)8650784
Email:
tovecan@hcm.fpt.vn
thông tin quảng cáo ...

ĐỨC KÝ - CS ĐỨC KÝ
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
294 HÀN HẢI NGUYÊN, P.10, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8583371
Fax:
(08)9630538
thông tin quảng cáo ...
MỸ CHÂU - CTY CP IN & BAO BÌ MỸ CHÂU
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
18 LŨY BÁN BÍCH, P.TÂN THỚI HÒA, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9611587
Fax:
(08)9612737
Website:
www.mychau.com.vn
Email:
mychauco@hcm.vnn.vn
thông tin quảng cáo ...
BỬU CẢNH - CTY TNHH BAO BÌ & IN BỬU CẢNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
1960 HỒNG LẠC, P.10, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8650856
Fax:
(08)9713289
Email:
buucanh@gmail.com
thông tin quảng cáo ...
VISINGPACK - CTY TNHH CÔNG NGHIỆP BAO BÌ VISINGPACK
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
LÔ C10/I KHU C KCN VĨNH LỘC ĐƯỜNG 2F, X.VĨNH LỘC A,
Địa chỉ:
H.BC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7653381
Fax:
(08)7653380
Website:
www.visingpack.com
Email:
visingpack@visongpack.com
thông tin quảng cáo ...
CTY CP BAO BÌ SÀI GÒN (SAPACO)
Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU
LÔ III-13 NHÓM CN3 KCN TÂN BÌNH ĐƯỜNG 13, P.TÂY THẠNH,
Địa chỉ:
Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8155581
Fax:
(08)4252372
Website:
www.sapaco.com.vn; www.baobisaigon.com.vn
Email:
sapaco@sapaco-vn.com
thông tin quảng cáo ...
RƯƠNG TÍN PHÁT - CTY TNHH SX BAO BÌ GIẤY TRƯƠNG TÍN PHÁT
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU

Địa chỉ:
F10/21B VĨNH LỘC, X.VĨNH LỘC B, H.BC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7652787
Fax:
(08)7652775
Website:
www.truongtinphathcm.com.vn
Email:
truongthinhphat@vnn.vn
thông tin quảng cáo ...
VINA TOYO - CTY TNHH SXKD BAO BÌ CARTON GẤP NẾP VINA TOYO
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
61/6 TRUÔNG TRE, P.LINH XUÂN, Q.TĐ, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8974473
Fax:
(08)8974626
Email:
vinatoyo@hcm.vnn.vn
thông tin quảng cáo ...
DHQ - CTY CP SX BAO BÌ NHỰA TMDV DHQ
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
85 TRƯƠNG VĨNH KÝ, P.TÂN THÀNH, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8107013
Fax:
(08)8101887
Website:
www.nnplastic.com
Email:
nnplastic@yahoo.com
thông tin quảng cáo ...
GIA PHÁT - CTY TNHH BAO BÌ NHỰA GIA PHÁT
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
19/34 MÃ LÒ, P.BÌNH HƯNG HÒA A, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8123841
Fax:
(08)7670347
Email:
giaphatplastic@vnn.vn
thông tin quảng cáo ...
TÂN THÀNH PHÁT - CS BAO BÌ GIẤY TÂN THÀNH PHÁT
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
C16/60 VÕ VĂN VÂN, P.TÂN TẠO, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7660022
Fax:
(08)7660021
Website:
www.tanthanhphat.com.vn
Email:
tathaphaco@yahoo.com
thông tin quảng cáo ...
NAM VIỆT - CTY TNHH SX BAO BÌ NAM VIỆT
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
LÔ 28 KCN TÂN TẠO ĐƯỜNG 2, P.TÂN TẠO A, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7505976
Fax:
(08)7507819

Website:
www.namviet-packaging.vn
Email:
namviet@namviet-packaging.vn
thông tin quảng cáo ...
CHÂU BỬU - CTY TNHH SX - TMDV - XNK CHÂU BỬU
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
29 CALMETTE, P.NTB, Q.1, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9141684
Fax:
(08)8223887
Website:
www.chaubuu.com.vn
Email:
chaubuu@chaubuu.com.vn
thông tin quảng cáo ...
CHUNG HƯNG - CTY TNHH BAO BÌ GIẤY CHUNG HƯNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
449 HL2, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9615049
Email:
baobigiaychunghung@yahoo.com.vn
thông tin chi tiết...
ĐẠI HƯNG - DNTN DI ĐẠI HƯNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
62G AN DƯƠNG VƯƠNG, P.16, Q.8, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9605731
Fax:
(08)9605616
Website:
www.tashing.com.vn
Email:
thinh@tashing.com.vn
thông tin chi tiết...
ĐẠI VŨ SƠN - CTY TNHH TM DV ĐẠI VŨ SƠN
Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
17 VƯỜN CHUỐI, P.4, Q.3, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8357939
Fax:
(08)9290767
Email:
daivuson@gmail.com
thông tin chi tiết...
ĐỨC TƯỜNG - CTY TNHH ĐỨC TƯỜNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
483 KP3 QL1A, P.BÌNH HƯNG HÒA, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7503880
Fax:
(08)7503881
thông tin chi tiết...
DƯƠNG MINH LỢI - CTY TNHH SX TM DƯƠNG MINH LỢI
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
259/5A1 KHUÔNG VIỆT, P.PHÚ TRUNG, Q.TP, TP. HCM

Điện thoại:
(08)8605345
Fax:
(08)8608922
Email:
minhloi_bb@yahoo.com
thông tin chi tiết...
DY KHANG - MỰC IN DY KHANG
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
LÔ A25/I-A26/I KCN VĨNH LỘC ĐƯỜNG 2C, P.BÌNH HƯNG HÒA
Địa chỉ:
B, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7652436
Fax:
(08)7652420
Website:
www.dykhanginks.com.vn
thông tin chi tiết...
HẠ - PHONG - CTY TNHH SX TM HẠ - PHONG
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
LÔ I.14 KP2 KDC TÂN THỚI HIỆP, ĐƯỜNG B1, P.TÂN THỚI HIỆP,
Địa chỉ:
Q.12, TP. HCM
Điện thoại:
(08)5370961
Fax:
(08)7174890
Email:
haphongcoltd@yahoo.com
thông tin chi tiết...
HÂN THUẬN PHÁT - CTY TNHH SX - TM HÂN THUẬN PHÁT
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
168 LẠC LONG QUÂN, P.10, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8828405
Fax:
(08)8619413
thông tin chi tiết...
HƯNG NGÂN - CTY TNHH HƯNG NGÂN
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
83/47 PHẠM VĂN BẠCH, P.15, Q.TB, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8158638
Fax:
(08)8158641
Website:
www.thaonhandecal.com
Email:
thaonhandecal@yahoo.com
thông tin chi tiết...
JAPAN PAPER TECHNOLOGY (VN) CO., LTD
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
S37-38A KCX TÂN THUẬN ĐƯỜNG 19, P.TÂN THUẬN ĐÔNG,
Địa chỉ:
Q.7, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7701915
Fax:
(08)7701917
Email:
jptvn1@hcm.vnn.vn

thông tin chi tiết...
LAI TRƯỜNG SƠN - CTY TNHH TM & SX BAO BÌ LAI TRƯỜNG SƠN
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
730/77 HL2, P.BÌNH TRỊ ĐÔNG A, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8775982
Fax:
(08)7623297
thông tin chi tiết...
LEE YANG PAPER CO., LTD - REP. OFFICE
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
41 NGUYỄN THỊ MINH KHAI (YOCO OFFICE BLDG LẦU 9), P.BN,
Địa chỉ:
Q.1, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8228146
Fax:
(08)8226832
Email:
lyp@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
LIÊN SINH - DNTN BAO BÌ LIÊN SINH
Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
ẤP 4, X.TÂN THẠNH ĐÔNG, H.CC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7953601
Fax:
(08)7953604
Email:
linsinpackaging@yahoo.com
thông tin chi tiết...
S PACK - CTY TNHH LS PACK
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
KCN TÂY BẮC CỦ CHI, X.TÂN AN HỘI, H.CC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8924670
Fax:
(08)8924671
Website:
www.lspack.com.vn
Email:
nt.hanh@lspack.com.vn
thông tin chi tiết...
MINH PHÁT - CTY TNHH SX TMDV BAO BÌ IN MINH PHÁT
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
2/4 NGUYỄN THỊ SÓC, ẤP HƯNG LÂN, X.BÀ ĐIỂM, H.HM, TP.
Địa chỉ:
HCM
Điện thoại:
(08)8835789
Fax:
(08)8835131
Website:
www.minhphat.org
Email:
mppolybag@viettel.vn
thông tin chi tiết...
NGHIỆP TÀI (747) - DNTN SX - TM NGHIỆP TÀI (747)
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU

Địa chỉ:
39-41 TÂN KHAI, P.4, Q.11, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8557472
Fax:
(08)9553205
thông tin chi tiết...
PHÚ MINH PHÚ - CTY TNHH SX NHỰA PHÚ MINH PHÚ
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
242/2-4-6 THOẠI NGỌC HẦU, P.PHÚ THẠNH, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9731489
Fax:
(08)8608698
Email:
minhphuplastic@yahoo.com.vn
thông tin chi tiết...
SAIGON TRAPACO - CTY TNHH TM & BAO BÌ SÀI GÒN
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
LÔ B56-57/II ĐƯỜNG 2E, KCN VĨNH LỘC, X.VĨNH LỘC A, H.BC,
Địa chỉ:
TP. HCM
Điện thoại:
(08)7652180
Fax:
(08)7652191
Website:
www.saigontrapaco.com.vn
thông tin chi tiết...
SÁNG NGHIỆP - DNTN NHỰA BAO BÌ SÁNG NGHIỆP
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
3C8 ẤP 3, X.PHẠM VĂN HAI, H.BC, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8595727
Fax:
(08)9541493
thông tin chi tiết...
TÂN ĐẠT VIỆT - CTY TNHH BAO BÌ NHỰA TÂN ĐẠT VIỆT
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
128 LÊ HỒNG PHONG, P.3, Q.5, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8381620
Fax:
(08)8381619
Website:
www.tandatviet.com
Email:
tandatviet@vnn.vn
thông tin chi tiết...
TÂN LONG - CS BAO BÌ GIẤY TÂN LONG
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
17/44 KP7 LINH ĐÔNG, P.LINH ĐÔNG, Q.TĐ, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7201712
Fax:
(08)7201713
thông tin chi tiết...
TÂN MỸ VINH - CTY TNHH TM - SX - DV TÂN MỸ VINH
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU

247/27-29 (SỐ MỚI 158/39-41) PHAN ANH, P.TÂN THỚI HÒA, Q.TP,
TP. HCM
Điện thoại:
(08)7512018
Fax:
(08)9610957
thông tin chi tiết...
Địa chỉ:

TẤN PHONG - CS TẤN PHONG
Ngành nghề: BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
284/1 HÒA BÌNH, P.HIỆP TÂN, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9733486
Fax:
(08)9733518
Website:
www.tanphongco.com
Email:
bb_tanphong@yahoo.com; info@tanphong.com
thông tin chi tiết...
TÂN QUANG HUY - DNTN SX TM TÂN QUANG HUY
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
176/33A HÒA BÌNH, P.TÂN THỚI HÒA, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)9733849
Fax:
(08)8605348
Email:
tanquanghuy@vnn.vn
thông tin chi tiết...
TÂN THÁI PHƯƠNG - CTY TNHH IN BAO BÌ TMDV TÂN THÁI PHƯƠNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
34 ĐƯỜNG 49, P.HIỆP BÌNH CHÁNH, Q.TĐ, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7266307
Fax:
(08)4224637
Website:
www.vnprint.net
Email:
phuongmyt@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
THÁI BÌNH - DNTN NHỰA THÁI BÌNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
B1 BÙI ĐÌNH TÚY, P.24, Q.BT, TP. HCM
Điện thoại:
(08)5112995
Email:
thaibinhplastic@saigonnet.vn; thaibinhplastics@yahoo.com
thông tin chi tiết...
THUẬN THIÊN - CTY TNHH SX & TM THUẬN THIÊN
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
B7/II KCN VĨNH LỘC ĐƯỜNG 2A, P.TÂN TẠO A, Q.BTÂN, TP.
Địa chỉ:
HCM
Điện thoại:
(08)7650572
Fax:
(08)7650570
Website:
www.thuanthienplasticstube.com

Email:
thuanthien@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
TIẾN THÀNH - CTY TNHH SX TM BAO BÌ - DÂY & CÁP ĐIỆN TIẾN THÀNH
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
98 TRẦN ĐẠI NGHĨA, P.TÂN TẠO A, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8771078
Fax:
(08)8771077
Email:
tithacompany@vnn.vn
thông tin chi tiết...
TRUNG ĐÔNG - CTY CP TRUNG ĐÔNG
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
2/3B ẤP TRUNG ĐÔNG, X.THỚI TAM THÔN, H.HM, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7100247
Fax:
(08)7102074
Website:
www.baobitrungdong.com.vn
Email:
baobitrungdong@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
VIỆT TÂN - DNTN SX BAO BÌ NHỰA & GIẤY VIỆT TÂN
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
176/27 HÒA BÌNH, P.TÂN THỚI HÒA, Q.TP, TP. HCM
Điện thoại:
(08)8609321
Fax:
(08)9732520
Email:
viettan-pte@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...
VINA - CTY TNHH SXTM MÀNG ĐÓNG GÓI VINA
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
100 TRẦN ĐẠI NGHĨA, P.TÂN TẠO A, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7561872
Fax:
(08)7561874
Website:
www.vinapackingfilms.com
Email:
sales@vinapackingfilms.com
thông tin chi tiết...
LĨNH NAM - CTY TNHH LĨNH NAM
Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
302/73 KP5 LÊ ĐÌNH CẨN, P.TÂN TẠO, Q.BTÂN, TP. HCM
Điện thoại:
(08)4268959
Fax:
(08)4268961
Website:
www.box-worldbox.com.vn
Email:
worldboxcoltd@yahoo.com
thông tin chi tiết...
TÂN SÀI GÒN - CTY TNHH SX - TM - XD & BAO BÌ GIẤY TÂN SÀI GÒN

Ngành nghề:
BAO BÌ - VẬT LIỆU
Địa chỉ:
27E/5 NGÔ CHÍ QUỐC, P.TAM BÌNH, Q.TĐ, TP. HCM
Điện thoại:
(08)7293778
Fax:
(08)7293957
Email:
newsaigon@hcm.vnn.vn
thông tin chi tiết...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful