Tầm quan trọng của rừng Rừng là hợp phần quan trọng tao nên sinh quyển Là nơi

chứa đựng tài nguyên động thực vật phong phú Yếu tố địa lý không thể thiếu trong tự nhiên Hình ảnh: rừng ở INDO Tầm quan trọng của rừng Tạo cảnh quan và tác động mạnh mẽ tới yếu tố khí hậu và đất đai Cung cấp vật liệu xây dựng, năng lượng, nguyên liệu y dược, nguyên liệu chế biến lương thực Hình ảnh: Rừng cao su Tầm quan trọng của rừng Là nhà che chở cho loài động vật, là “lá phổi” của sự sống Nói chung rừng là một hệ sinh thái lớn, quan trọng, có đa dạng sinh học cao Có ý nghĩa phát triển kinh tế xã hội Hình ảnh: rừng ở Mpumalanga Tầm quan trọng của rừng Có ý nghĩa đặc biệt trong bảo vệ môi trường Rừng Điều hòa khí hậu. Rừng chắn gió, làm sạch không khí, cân bằng O2 và CO2 trong khí quyển, giảm tiếng ồn Rừng bảo vệ nguồn nước, bảo vệ đất chống sói mòn Hình ảnh: Rừng phòng hộ đầu nguồn hồ Phú Vinh Tầm quan trọng của rừng Thảm mục rừng chứa chất dinh dưỡng và ảnh hưởng đến độ phì nhiêu của đất Tạo một hoàn cảnh tiểu khí hậu tác động tốt đến sức khỏe con người Làm giảm nhiệt độ, tăng độ ẩm không khí Hình ảnh: rừng mao 7 năm tuổi Tầm quan trọng của rừng Như vậy mất rừng sẽ làm mất dần nguồn tài nguyên thiên nhiên dẫn đến sự tuyệt chủng của nhiều loài sinh vật Hình ảnh: phá rừng ở quảng ngãi http://baigiang.violet.vn/present/showprint/entry_id/258177 http://tailieu.vn/xem-tai-lieu/anh-huong-cua-rung-den-san-xuat-nong-nghiep.71808.html http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080120182735AAbY1uQ http://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080713230147AAaoCpY http://dictionary.bachkhoatoanthu.gov.vn/default.aspx? param=161CaWQ9NDc2OSZncm91cGlkPSZraW5kPXN0YXJ0JmtleXdvcmQ9dA==&p age=1
theo dõi diễn biến tài nguyên rừng bao gồm: thay đổi về diện tích rừng, trữ lượng rừng, chất lượng rừng, số lượng và thành phần các loài thực vật rừng, động vật rừng. Sự thay đổi của rừng

trong mối quan hệ với những yếu tố kinh tế, xã hội, môi trường, phát hiện những quy luật diễn biến tài nguyên rừng.

Read more: http://www.luatgiapham.com/phap-luat/t-ai/359-nghi-dinh-so-232006ndcp-.html?start=4#ixzz0c7mdecVG http://baoquangnam.com.vn/su-viec-va-y-kien/su-kien-van-de/14195-bao-dong-o-nhiemtai-cac-khu-cum-cong-nghiep.html

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful