You are on page 1of 28

Sự hướng dẫn của Campus

về nền giáo dục
Đại học của Hungary

CONTENTS
GIÁO DỤC ĐẠI HỌC TẠI HUNGARI
CHƯƠNG TRÌNH CAMPUS HUNGARY
GIỚI THIỆU NGẮN GỌN VỀ KHU VỰC TRUNG - HUNG

3
5
6
6
6
7
7
7
8
8
9
9
9
10
10
10
11
11
12
12
12
13
13
13
14

Trường đại học tổng hợp Eötvös Loránd
Trường Đại học Kỹ thuật và Kinh tế Budapest
Đại học Corvinus
Trường Đại học Semmelweis
Trường Đại học Quân sự-Hành chính công-An ninh quốc gia
Trường Đại học Óbuda
Trường Đại học Szent István
Trường Đại học Mỹ thuật Hung
Trường Cao đẳng nghệ thuật múa
Trường Đại học Nghệ thuật Moholy-Nagy
Trường Đại học sân khấu và điện ảnh
Trường Đại học Nghệ thuật âm nhạc Liszt Ferenc
Trường Cao đẳng Kinh tế Budapest
Trường Cao đẳng Thông tin và Kinh doanh Budapest
Trường Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế IBS
Trường Cao đẳng kinh doanh Wekerle Sándor
Trường Đại học thiên chúa giáo Pázmány Péter
Trường Đại học tin lành Károli Gáspár
Trường cao đẳng phật giáo cửa Pháp (Dharma gate)
Trường Đại học Andrássy
Trường Cao đẳng Gábor Dénes
Trường Đại học Trung Âu

GIỚI THIỆU NGẮN GỌN VỀ KHU VỰC BẮC-HUNG

15

Trường Đại học Miskolc
Trường Cao đẳng Eszterházy Károly
Trường Cao đẳng Károly Róbert

15
15
16

Trường Đại học Debrecen
Trường Cao đẳng Nyíregyház
Trường Cao đẳng Szolnok

17
17
18

Trường Đại học Tổng hợp Szeged
Trường Cao đẳng Eötvös József
Trường Cao đẳng Kecskemét
Trường Cao đẳng Tomori Pál

GIỚI THIỆU NGẮN GỌN VỀ KHU
MIỀN TRUNG- HỮU NGẠN SÔNG ĐA NUÝP

19
19
20
20

21

Trường Đại học Pannon
Trường Cao đẳng Dunaújváros
Trường Cao đẳng Kodolányi János

GIỚI THIỆU NGẮN GỌN VỀ KHU
MIỀN TÂY- HỮU NGẠN SÔNG ĐA NUÝP

21
21
22

23

Trường Đại học Széchenyi István
Trường Đại học miền tây nước Hung

23
23

Trường Đại học Tổng hợp Pécs
Trường Đại học Kaposvár

GIỚI THIỆU NGẮN GỌN VỀ KHU ĐỒNG BẰNG PHÍA BẮC 17

GIỚI THIỆU NGẮN GỌN VỀ KHU ĐỒNG BẰNG PHÍA NAM 19

GIỚI THIỆU NGẮN GỌN VỀ KHU
MIỀN NAM- HỮU NGẠN SÔNG ĐA NUÝP

24
24
25

Giáo dục đại học tại Hungari
Lịch sử giáo dục đại học của Hungari bắt đầu toàn bộ từ thế kỷ
14. Trường đại học học đầu tiên của đất nước được thành lập năm
1367 tại Pécs, gần như cùng một thời gian với các trường đại học
ở Praha, Krakov và Viên . Nhờ sự mở rộng trong hai thập niên gần
đây của nền giáo dục đại học nên khả năng tiếp nhận và số sinh
viên đăng ký học tăng lên đáng kể.
Cấu trúc đào tạo
Phù hợp với các nguyên tắc giáo dục đại học chung ở châu Âu,
trong năm 2006 Hungari đã đưa vào hệ thống đào tạo gồm ba chu
kỳ (BA/BSc, MA/MSc, PhD/DLA). Trong quá trình đào tạo cơ bản ba
hoặc bốn năm, các sinh viên sẽ nhận được chứng chỉ tốt nghiệp
chuyên ngành cơ bản (theo tiếng nước ngoài là: „bachelor” hoặc
„baccalaureus”), còn trong quá trình đào tạo kéo dài một hoặc hai
năm thì sẽ nhận được chứng chỉ thạc sỹ (theo tiếng nước ngoài
là: „master” hoặc „magister”). Đào tạo thạc sỹ thống nhất, không
phân chia giai đoạn kéo dài năm hoặc sáu năm chỉ có đạt được
ở một số ngành khoa học nhất định; những ngành đào tạo này
không xây dựng trên việc đào tạo cơ bản, nhưng sẽ được cấp bằng
ngang với bằng MA/MSc. Tất cả mọi bằng cấp cơ bản và thạc sỹ
đều đảm bảo cho việc bước chân vào thị trường lao động. Người
có bằng thạc sỹ (hoặc có bằng cấp nước ngoài tương đương) có
quyền được tham gia giai đoạn thứ ba, sau thời gian học ba năm
trong giai đoạn này thì có thể nhận được bằng PhD hoặc Doctor
of LiberalArts (DLA).
Trong giáo dục đại học có những lĩnh vực khoa học (ví dục như luật
học và y học), mà ở đó hình thức học tập đã được quen biết tiếp tục
vẫn là đào tạo không phân chia giai đoạn (10-12 học kỳ).
Các bằng cấp nhận được trong giáo dục đại học của Hungari có uy
tín trên khắp thể giới.

3

CHƯƠNG TRÌNH CAMPUS HUNGARY
Mục đích của chương trình Campus Hungary là thúc đẩy, giúp đỡ
và củng cố tính lưu động của sinh viên quốc tế tại Hungari, để sao
cho có nhiều hơn những sinh viên nước ngoài học tập tại đất nước
chúng ta, và đồng thời có nhiều hơn những sinh viên Hung học
tập tại nước ngoài. Mục tiêu tiếp theo của chương trình là giúp
đỡ và cung cấp thông tin thích hợp cho những sinh viên đến
nước Hung, hay những sinh viên ra nước ngoài học tập. Campus
Hungary là một phần của Chương trình Đào tạo Nhân tài Quốc
gia được tiến hành trong năm 2012, nhằm nâng cao tên tuổi của
nền giáo dục đại học Hungari. Văn phòng chương trình Campus
Hungary là một đơn vị tổ chức của Viện Balassi.
Chương trình Campus Hungary và cơ sở dữ liệu có tên là Study
FinderDatabase do các cơ sở đào tạo đại học Hung duy trì cung
cấp thông tin về hơn 400 ngành đào tạo mà các trường đại học và
cao đẳng Hungari tiến hành thực hiện bằng tiếng Anh hoặc bằng
ngoại ngữ khác . Bạn hãy xem qua bản đề nghị và lựa chọn chương
trình đào tạo phù hợp nhất cho các mục tiêu của mình!
http://www.campushungary.org/study-finder

5

6

Giới thiệu ngắn gọn về khu vực Trung - Hung
Khu vực này là „trái tim của nước Hung”, là trung tâm của đời sống
tinh thần, văn hóa, là trung tâm của các hoạt động giải trí và du
lịch. Budapest là thành phố nổi tiếng thế giới về tắm mát: đã có
mười nhà tắm trị bệnh được xây dựng dựa vào các nguồn nước
điều trị có những thành phần đặc biệt, phần nhiều trong số này là di
tích lịch sử. Trong khu vực này có hầu hết mọi ngành công nghiệp.
Khu vực này đóng vai trò thiết yếu trong giáo dục – trong đó có
giáo dục phổ thông và giáo dục cao cấp có trình độ thế giới –,
cũng như trong nghiên cứu, mà có nhiều trường, viện có danh
tiếng, có truyền thống lâu đời tham gia.

Trường đại học tổng hợp
Eötvös Loránd (ELTE)
Đây là trường đại học số một của Hungari, nằm ở trung tâm đất
nước. ELTE đảm bảo môi trường nghiên cứu và giảng dạy có chất
lượng tuyệt vời, cũng như ở nơi đây có thể thấy nhiều sự lựa chọn
nhất các khóa đào tạo cấp bằng, các chương trình trao đổi sinh
viên và các chương trình đào tạo tổ chức cùng với các cơ quan
nước ngoài.
ELTE là trường đại học của Nhà nước có danh tiếng, hoạt động liên
tục kể từ khi được thành lập (1635) đến nay. Có năm người Hung của
chúng ta được giải thưởng Nobel, cũng như bao nhiêu những đại
diện xuất sắc khác của các ngành khoa học kỹ thuật, đời sống xã hội
và văn hóa Hung đã tốt nghiệp tại đây. Trường đóng một vai trò nổi
bật trong đào tạo và nghiên cứu của Hungari, Trường đã nhận danh
hiệu “ Trường đại học nổi bật” về thành tích được công nhận của mình.
Có thể tìm thấy thêm thông tin về các ngành trong trang
mạng sau: www.elte.hu/en/degree_programs
Liên hệ www.elte.hu/en, www.facebook.com/elteinternational

Trường Đại học Kỹ thuật và
Kinh tế Budapest (BME)
BME là trường đại học hoạt động từ năm 1782 đến nay, đây là trường
đào tạo kỹ sư lớn nhất Hungari và là một trong những trường đào
tạo kỹ sư lớn nhất của Trung Âu . Trong quá khứ và hiện tại đã có
nhiều nhà bác học xuất sắc xuất thân là những sinh viên của trường.
BME đào tạo các hệ BSc, MSc és PhD bằng tiếng Anh cho những
sinh viên nước ngoài.
Đào tạo cơ sở (BSc)
Kỹ sư xây dựng
Kỹ sư máy
Kỹ sư hóa học
Kỹ sư điện
Kỹ sư tin học
Đào tạo thạc sỹ (MSc)
Kỹ sư xây dựng
Kỹ sư máy
Kiến trúc sư

Kỹ sư hóa học
Kỹ sư điện
Kỹ sư tin học
Kỹ sư giao thông
Kỹ sư về lĩnh vực hậu cần
Kỹ sư về phương tiện giao
thông
Toán học ứng dụng
Toán học
Vật lý học

Thông báo chung:
http://www.kth.bme.hu/en/oie/regularstudents/academicprograms

Đại học Corvinus

7

Những sinh viên xuất sắc và thành công – là những người lao động
có khả năng cạnh tranh thị trường của tương lai.
Các ngành học bằng tiếng Anh
Các ngành đào tạo cơ sở (BA)
Quản trị và kinh doanh
Kinh tế đối ngoại
Kinh tế ứng dụng
Xã hội học
Các mối quan hệ quốc tế
Khoa học thông tin
và truyền thông
Các ngành đào tạo
thạc sỹ (MA/MSc)
MBA
Tiếp thị
Kinh tế đối ngoại
và ngoại thương
Quản lý công và chính
sách cộng đồng
Các mối quan hệ quốc tế
Kỹ sư về vườn tược

Kiến trúc sư về cảnh quan
Kỹ sư thực phẩm
Các ngành đào tạo
thạc sỹ chung (MA)
Kinh tế, nhà nước và
xã hội (MA quốc tế)
Phân tích chính sách chuyên
ngành về nông nghiệp, công
nghiệp thực phẩm và
bảo vệ môi trường
Các nghiên cứu để đối chiếu
so sánh về phát triển
địa phương
Đào tạo PhD
Xã hội học
Các quan hệ quốc tế

www.uni-corvinus/eng

Trường Đại học Semmelweis
„Sự kính trọng lẫn nhau và hợp tác giữa các giảng viên và sinh viên
là giá trị cốt lõi của chúng ta. Bên cạnh việc đào tạo và giảng dạy thì
công tác nghiên cứu ở mức độ cao cũng là nhiệm vụ của chúng ta.
Trong quá trình hoạt động của mình, chúng ta cần phải sẵn sàng, với
trách nhiệm lớn lao nhất và dám hy sinh, chúng ta hãy gìn giữ chăm
sóc những tính mạng được giao phó cho chúng ta.”
Đào tạo bằng tiếng nước ngoài
Bằng tiếng Anh và tiếng Đức
Bác sỹ đa khoa
Bác sỹ nha khoa
Dược sỹ

Bằng tiếng Anh
Y tá
Chuyên viên dinh dưỡng
Thể dục trị liệu - vật lý trị liệu
Nữ sản khoa
Thanh tra viên y tế cộng đồng
Nhân viên đo mắt

www.semmelweis.hu

Trường Đại học Quân sự-Hành
chính công-An ninh quốc gia
„Phụng sự Tổ quốc”
Trường Đại học Quân sự-Hành chính công-An ninh Quốc gia sẽ
cung cấp sự đào tạo đặc biệt, tổng hợp và ở trình độ cao cho những
sinh viên. Với những kiến thức đã tiếp thu được như vậy những sinh
viên có khả năng thực thi tốt cả trên lĩnh vực quốc tế nữa, như là các
chuyên gia ở chức vụ lãnh đạo, làm việc trên lĩnh vực ngoại giao,
hành chính công, trên lĩnh vực trật tự công cộng và quốc phòng.

8

Đào tạo bằng tiếng Anh
Chương trình „Học viện ngoại giao Budapest”, với những nghiên
cứu đặc biệt về chính sách an ninh và quốc phòng, cũng về châu Âu.
www.uni-nke.hu

Trường Đại học Óbuda
Tri thức và đổi mới phục vụ cho kinh tế.
Các chương trình cấp Bằng:
Các ngành đào tạo cơ sở (BSc)
Công nghệ thông tin
Kỹ sư môi trường
Kỹ sư điện
Kỹ sư cơ khí điện tử
Các ngành đào tạo
thạc sỹ (MSc)
Toán học ứng dụng
Kỹ sư công nghệ thông tin
Kỹ sư cơ khí điện tử

Các ngành đào tạo
sau đại học (PhD)
Tin học ứng dụng và
toán ứng dụng
An toàn thông tin và
khoa học về an ninh mạng
Các ngành khoa học
vật liệu và công nghệ

Bên cạnh đó Trường Đại học Óbuda còn đưa ra các chương trình
nghiên cứu khoa học tuyệt vời, và đảm bảo các phương tiện hiện
đại nhất tại Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới của trường.
http://www.uni-obuda.hu/en

Trường Đại học Szent István
Tri thức và phụng sự cho sự bảo tồn
Toàn bộ các ngành
BSc và MSc
Khoa học kinh tế và xã hội
Khoa học Nông nghiệp
và môi trường
Kỹ sư máy
Khoa học thú y
Các ngành đào
tạo cơ sở (BA)
Kỹ sư nông nghiệp
Bảo vệ động vật hoang
dã và quản lý động
vật hoang dã
Quản trị và kinh doanh
Kỹ sư máy
Các ngành đào
tạo thạc sỹ (MA)
Kỹ sư máy
Kỹ sư nông nghiệp
Kỹ thuật viên về công nghệ
sinh học nông nghiệp

www.sziu.hu

Bảo vệ động vật hoang
dã và quản lý động
vật hoang dã
Kỹ sư trồng trọt
Kỹ sư về thức ăn gia súc
và an toàn thức ăn gia súc
Kỹ sư nông nghiệp phát
triển nông thôn
Lãnh đạo và tổ chức
Quản lý
Bác sỹ thú y
Đào tạo PhD
Khoa học về chăn nuôi gia súc
Khoc học sinh học
Khoa học về thực vật
Các ngành khoa học kỹ thuật
Khoa học về môi trường
Quản trị và kinh doanh
Các nghiên cứu khoa
học về vùng lãnh thổ
Khoa học thú y

Trường Đại học
Mỹ thuật Hung

9

Trường Đại học có 143 năm tuổi thực hiện công tác đào tạo mỹ
thuật truyền thống, tiếp nối việc tiếp cận đặc biệt. Công tác sáng
tạo, hiện đại được xây dựng trên những kỹ năng đồ họa ở trình độ
cao và trên những kiến thức về lịch sử mỹ thuật trải rộng trên tất cả
mọi lĩnh vực của mỹ thuật.
Đào tạo bằng tiếng Anh
Thực hành nghề
Họa sỹ
Nghệ sỹ điêu khắc
Nghệ sỹ đồ họa
Thiết kế đồ họa

Nghệ thuật truyền thông
Nghệ thuật phục chế
Nghệ sỹ thiết kế phông
Lý thuyết về nghệ thuật

Đào tạo đặc biệt có thời hạn một năm. Trong trường hợp cần thiết
có thể tổ chức các khóa học theo nhóm trên tất cả mọi lĩnh vực
mỹ thuật.
www.mke.hu

Trường Cao đẳng nghệ thuật múa
Mục tiêu trước tiên của Trường Cao đẳng nghệ thuật múa là việc
đào tạo những nghệ sỹ múa đa năng, các giảng viên về múa, các
vũ đạo và các chuyên gia về lý thuyết, là những người biết rõ
những giá trị văn hóa thế giới và dân tộc, với sự lưu ý đặc biệt đến
nghệ thuật múa.
Đào tạo bằng tiếng nước ngoài
Nghệ sỹ múa (BA), các chuyên ngành ba lê cổ điển và múa hiện đại
www.mtf.hu

Trường Đại học Nghệ thuật
Moholy-Nagy (MOME)
Triết lý của MOME dựa trên quá khứ 130 năm tuổi của Trường;
đồng thời Trường cũng cố gắng để liên tục đổi mới và cởi mở với
thế giới. MOME là một cơ sở trí tuệ, tại đó công tác nghiên cứu,
giảng dạy và sáng tạo tạo thành một thể thống nhất. Hệ thống
đào tạo của Trường bao gồm công tác thiết kế, kiến trúc, nghệ
thuật truyền thông và lý thuyết.
Các ngành đào tạo thạc sỹ (MA)
Hoạt hình
Kiến trúc sư
Thiết kế mẫu và quản lý nghệ
thuật
Thiết kế gốm
Lý thuyết tạo mẫu

www.mome.hu

Thiết kế mốt và vật liệu vải
Thiết kế đồ họa
Thiết kế mẫu phương tiện
truyền thông
Nghệ thuật với kim loại
Nghệ thuật nhiếp ảnh
Thiết kế mẫu

10

Trường Đại học sân khấu và điện ảnh
Trường đại học này vào năm 2015 sẽ có 150 tuổi, đây là một trong
những trường đại học cổ nhất và có ý nghĩa nhất của nước Hung.
Mục tiêu chính của trường là đào tạo những nghệ sỹ tài năng, có
những kiến thức sâu rộng, đào tạo những chuyên gia nghệ thuật
có kiến thức chuyên môn lớn, là những người biết đáp ứng được
những sự đòi hỏi của những nghệ thuật biểu diễn và những cơ
quan nghệ thuật (nhà hát, nghệ thuật điện ảnh, truyền hình).
Đào tạo bằng tiếng nước ngoài
DocNomads – đạo diễn phim thời sự,
Đào tạo thạc sỹ chung Erasmus Mundus
Thông báo thêm www.docnomads.eu
http://www.filmacademy.hu/en/

Trường Đại học Nghệ
thuật âm nhạc Liszt Ferenc
Truyền thống duy nhất và cam kết lâu dài: Trường Đại học Nghệ
thuật âm nhạc Liszt Ferenc chờ đón những người mong muốn trở
thành nhạc sỹ thực sự.
Đào tạo bằng tiếng Anh
Âm nhạc với các nhạc cụ
cổ điển
Các nhạc cụ có phím và hợp âm:
dương cầm, ác-mô-ni-ca, đàn
cla-vi-co, đàn đại phong cầm
Các nhạc cụ kéo dây: vĩ cầm,
vĩ cầm trung, hồ cầm, gordon
Các nhạc cụ thổi bằng gỗ và
bằng đồng: sáo, kèn oboa, kèn
clarinet, kèn phagốt,
tù và, kèn trôm bi ta,
kèn 2 ống, kèn tuba
Các nhạc cụ cổ điển khác:
Thụ cầm, đàn xibalum,
các nhạc cụ thuộc bộ gõ
Ca hát
Ca hát cổ điển (BA),
ca hát orato- và hát bài (MA),
hát nhạc kịch (MA)

Những ngành đào
tạo khác
Soạn nhạc (BA, MA): Chuyên
môn hóa – soạn nhạc cổ điển,
nhạc điện tử và ứng dụng,
nhạc trưởng và trưởng
hợp xướng.
Đào tạo bằng tiếng Anh
phải có ít nhất 3 sinh viên
nước ngoài.
Đào tạo tiếp tục
Nghệ sỹ độc tấu đàn piano
Ở mọi lĩnh vực nêu trên cũng
có thể thực hiện được chương
trình đào tạo từng phần, cũng
như có thể lựa chọn đặc biệt
như nhạc jazz, nhạc dân tộc
và nhạc cổ.

http://lfze.hu/en/home

Trường Cao đẳng Kinh tế Budapest
Mục tiêu của Trường Cao đẳng là trở thành cơ sở đào tạo cao cấp
hấp dẫn và đặc sắc ở cả nước Hung và nước ngoài trên các lĩnh vực
về khoa học kinh tế và khoa học xã hội (trong đó có cả các lĩnh vực
có liên quan đến các lĩnh vực khoa học nói trên), tại đây có đào tạo
ở mức cơ bản, đào tạo chuyên môn có trình độ, có đào tạo thạc sỹ,
đào tạo tiếp tục về chuyên môn và có các chương trình giảng dạy
dành cho người lớn.

Đào tạo bằng tiếng nước ngoài
Các ngành đào tạo cơ sở (BA)
Kinh doanh và tiếp thị
(bằng tiếng Anh và tiếng Đức)
Tài chính và kế toán
(bằng tiếng Anh)
Quản trị quốc tế
(ngành này cấp bằng kép
bằng tiếng Anh và tiếng Đức)
Du lịch và khách sạn
(bằng tiếng Anh và tiếng Đức)

11
Các ngành đào tạo thạc sỹ
(MA) (bằng tiếng Anh)
Quản trị quốc tế – trong
sự hợp tác với Anglia
Ruskin University
Những nghiên cứu
thuộc về quốc tế
Du lịch và khách sạn
Đào tạo PhD (bằng tiếng Anh)
Quản trị quốc tế – đào tạo đốc
tơ (PhD) trong sự hợp tác với
Anglia Ruskin University

http://en.bgf.hu/

Trường Cao đẳng Thông tin
và Kinh doanh Budapest
Chúng ta phát triển sự suy nghĩ sáng tạo.
Đào tạo bằng tiếng nước ngoài
Các ngành đào tạo cơ sở (BA)
Nhà quay phim
(đào tạo nghệ thuật)
Hoạt hình
Quản lý và điều hành
Kinh doanh và tiếp thị
Thông tin và khoa học
truyền thông
Thủ công
Văn hóa phim ảnh và
hiểu biết về truyền thông
Thiết kế đồ họa
Quản trị quốc tế

Thiết kế truyền thông
Nghệ thuật nhiếp ảnh
Thực hiện chương trình TV
Du lịch và khách sạn
Các ngành đào tạo
thạc sỹ (MA)
Nghệ sỹ quay phim
Thông tin và khoa học
truyền thông
Lãnh đạo và tổ chức
Quản lý du lịch

Liên hệ Dobák Zoltán, +36 20 583 22 79, zdobak@bkf.hu

Trường Cao đẳng
Kinh doanh Quốc tế IBS
IBD là Trường đại học tư nhân được Nhà nước công nhận nằm ở giữa
lòng châu Âu. Trường cung cấp các chương trình đào tạo tổng hợp
ở chi nhánh Budapest và Viên của mình. Ngôn ngữ giảng dạy
tất cả các ngành BSc và MSc là bằng tiếng Anh. Những sinh viên
tốt nghiệp tại đây sẽ là những đối tác chiến lược của IBS, họ sẽ nhận
bằng cấp của The University of Buckingham, bằng cấp này được
công nhận trên cả thế giới và nó sẽ mở ra trước mắt những sinh viên
tốt nghiệp khả năng thành công trong sự nghiệp kinh doanh.
IBS tiến hành các chương trình BSc ba năm sau đây tại chi nhánh
của mình tại Budapest:
Quản trị
Quản trị nghệ thuật
Quản trị tài chính
Quản trị và tâm lý học

Kinh doanh và ngoại giao
Kinh doanh và du lịch

12

IBS tiến hành các chương trình MSc một năm sau đây tại chi
nhánh của mình tại Budapest và Viên:
Quản trị quốc tế
Quản trị tài chính

Quản lý tiếp thị
Quản lý nguồn nhân lực

Chương trình đào tạo tích cực tiếng Anh trong thời hạn một
năm giúp cho các sinh viên chuẩn bị để họ tiếp tục học tập cấp
cao bằng tiếng Anh
Chương trình Pre-med có thời hạn một năm giúp cho các sinh
viên chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh của các trường đại học y khoa.
http://web.ibs-b.hu/

Trường Cao đẳng kinh
doanh Wekerle Sándor
Giảng dạy là một dịch vụ tổng hợp, mà mục đích của nó là để
những người lãnh đạo tương lai được đào tạo phù hợp, để họ trở
thành những chuyên gia ham học hỏi kiến thức, để họ trở thành
những chuyên gia cố gắng để trở nên xuất sắc về mặt chuyên môn
và về mặt con người.
Đào tạo bằng tiếng nước ngoài
Kinh doanh và tiếp thị (BA)

http://wbsc-h.eu/

Trường Đại học thiên
chúa giáo Pázmány Péter
Những hướng ưu tiên của trường chúng tôi là sự tiếp cận khoa
học dựa trên sự quan tâm về mặt tinh thần và về khả năng tổng
hợp, là cá nhân con người, cũng như là sự tôn trọng các tư tưởng
giáo dục thiên chúa giáo và giáo dục châu Âu, là khả năng hợp
tác và thừa nhận các giá trị của những người khác; cũng như
tính cởi mở, tính quốc tế và tính độc lập của các lĩnh vực khoa
học. Những ưu tiên tiếp theo của chúng tôi là bảo vệ tự do của
trường đại học trong những khuôn khổ được xác định, có lưu ý
đến những quyền của cá nhân và của tập thể, đồng thời có chú ý
đến lẽ phải và điều tốt chung cho xã hội.
Đào tạo bằng tiếng nước ngoài
Ngữ văn Anh (MA) – tiếng Anh
Ngôn ngữ Pháp, văn học và
văn hóa (MA) – học bằng tiếng
Pháp, bằng tốt nghiệp kép
Ngôn ngữ Ý, văn học và văn

hóa (MA) – học bằng tiếng Ý
Xử lý ảnh và nhìn bằng máy
(MSc) – học bằng tiếng Anh,
bằng tốt nghiệp ba

www.ppke.hu

Trường Đại học tin lành Károli Gáspár

KÁROLI GÁSPÁR UNIVERSITY
OF THE REFORMED CHURCH IN HUNGARY

„Hãy nắm lấy tương lai trong tay bạn!”
Trường Đại học tin lành Károli Gáspár kết hợp truyền thống giáo
dục tin lành với sự cởi mở hướng về sự đổi mới về chuyên môn.
Những yếu tố được nhấn mạnh trong hoạt động của trường là tinh
thần thiên chúa giáo, ý thức về giá trị, cũng như giúp đỡ các cộng
đồng nhỏ.

Đào tạo bằng tiếng nước ngoài
Ngữ văn Anh MA
(bằng tiếng Anh)
Văn hóa Kodály ở nước Hung
và ngành đào tạo tiếp tục
chuyên ngành ở nước ngoài
(bằng tiếng Anh)
EMLex: Europaischer Master

13
fürLexikographie MA
(bằng tiếng Đức)
Thần học (PhD) (bằng tiếng
Đức và bằng tiếng Anh )
Luật kinh doanh châu Âu
và quốc tế LLM
(bằng tiếng Anh)

www.kre.hu

Trường cao đẳng phật giáo
cửa Pháp (Dharma gate)
„Mục tiêu của chúng tôi là mở rộng cánh cổng chỉ giáo của Nhà Phật
trước những người quan tâm.”
Đào tạo bằng tiếng nước ngoài
Chương trình đào tạo mang tên ,,những nghiên cứu về Phật giáo”
của Trường Đại học Hoàng gia Thái Lan Mahachulalongkornrajavidyalaya (MA/PhD) hợp tác với Trường Cao đẳng Phật giáo cửa Pháp.

www.tkbf.eu, www.ebtc.hu

Trường Đại học Andrássy
Đặc trưng cho Trường là hướng hoạt động đổi mới của thế giới.
Tại Budapest, Trường thực hiện những khóa đào tạo tại một trong
những trung tâm của đời sống khoa học; Khẩu hiệu của trường là:
„Chúng tôi chuẩn bị cho bạn đến châu Âu!”
Các ngành đào tạo thạc sỹ (bằng tiếng Đức):
Những nghiên cứu về vùng
Đa nuýp
Quản lý điều hành châu
Âu và quốc tế
Kinh tế quốc tế và quản lý
Các quan hệ quốc tế
Lịch sử Trung Âu

Chương trình LLM (là chương
trình đào tạo có thể thực
hiện bên cạnh việc vừa học
vừa làm)
Các nghiên cứu về Trung Âu
- chuyên môn hóa về ngoại
giao về văn hóa

Đào tạo liên ngành PhD (bằng tiếng Đức) trong đề tài ,,Tương lai
của Trung Âu trong Liên minh châu Âu”
Liên hệ www.andrassyuni.eu, www.studienstart.eu

Trường Cao đẳng Gábor Dénes
Mục tiêu của chúng tôi là thực hiện đào tạo ở trình độ cao,
theo hướng thực hành, để đáp ứng được với các nhu cầu của
thị trường nhân lực lao động. Mục tiêu của trường cao đẳng là
truyền thụ kiến thức cơ bản, có thể tin cậy được và về mặt thực
hành, có thể được áp dụng tốt trong quá trình lao động chuyên
môn. Nhà trường đào tạo những chuyên gia có khả năng áp
dụng linh hoạt các công nghệ mới và - nhờ kiến thức ngoại ngữ
của họ - có khả năng giao tiếp và hợp tác quốc tế.
Đào tạo bằng tiếng Anh
Kỹ sư tin học (BSc)
Tin học kinh tế (BSc)

www.gdf.hu

Quản lý và điều hành (BA)

14

Trường Đại học Trung Âu (KEE)
KEE thuộc Budapest đã đưa ra những chương trình đào tạo thạc
sỹ và đào tạo đốc tơ bằng tiếng Anh, những chương trình đào
tạo này cũng đã được thẩm định công nhận ở Hoa kỳ và ở nước
Hung, Những sinh viên và giảng viên đến đây từ khoảng 100
quốc gia; mạng lưới sinh viên đã tốt nghiệp ở trường bao phủ
lên toàn thế giới.
Những khoản học bổng
Trong niên khóa 2013-14 KEE đã tài trợ cho 82% số sinh viên học
thạc sỹ , còn tài trợ cho 94% số học nghiên cứu sinh với mức độ
tài trợ đáng kể.
Có thể tìm thấy thêm thông tin tại đây: www.ceu.hu/financialaid
Các lĩnh vực học tập
Quản lý
Những nghiên cứu về
nhận thức
Khoa học kinh tế
Khoa học môi trường và
chính sách môi trường
Nghiên cứu về những giới
tính thuộc về Xã hội
Lịch sử
Những mối quan hệ quốc tế
và những nghiên
cứu về châu Âu

www.ceu.hu

Khoa học Luật
Toán học và những ứng
dụng của toán học
Khoa học thời trung cổ
Những nghiên cứu về
chủ nghĩa dân tộc
Triết học
Khoa học chính trị
Chính trị chung
Xã hội học và Nhân chủng
học về xã hội

Giới thiệu ngắn gọn về khu vực Bắc-Hung
Khu vực này được giới hạn từ phía bắc là Xlô - vác, từ phía đông là
U-crai-na. Ý nghĩa về mặt sinh thái của khu vực này được thể hiện
là có 13% diện tích được bảo vệ, là vùng đất tự nhiên giàu nước trị
liệu bệnh, giàu nước nóng và các nguồn nước khoáng.
Trong khu vực này có thể tìm thấy vùng nông thôn rượu vang Tokaji lịch sử, là một phần di sản thế giới của UNESCO. Các hang động
ở vùng núi đá vôi Aggteleki và một số hang động ở vùng núi đá
vôi ở Xlô-vác, các thành quách và các di tích còn xót lại (Diósgyőr,
Sárospatak và Eger), cũng như những địa danh có ý nghĩa lịch sử
cũng thể hiện giá trị đáng kể.

Trường Đại học Miskolc
„Trường chúng tôi được thành lập vào năm 1735, với tư cách là trường
đại học kỹ thuật đầu tiên của thế giới. Chúng tôi đúc kết truyền thống
hàng thế kỷ của chúng tôi với việc tiếp cận hiện đại được áp dụng
trong các lĩnh vực kỹ thuật, khoa học tự nhiên và khoa học xã hội.”
Đào tạo bằng tiếng nước ngoài
Quản lý và kinh tế
Các khoa học quản lý và
khoa học tổ chức
Quản lý và điều hành
Các nghiên cứu về Trung Âu
Hòa giải nói chung và hòa
giải về tư pháp
Kỹ sư vật liệu
Kỹ sư luyện kim
Kỹ sư vật liệu
Kỹ sư về khoa học
trái đất (MSc)

Kỹ sư dầu khí (MSc)
Kỹ sư dầu khí (MSc)
Kỹ sư địa chất thủy văn (MSc)
Khóa học về địa kỹ thuật và
bảo vệ môi trường
châu Âu (EGEC)
Đào tạo qui trình kỹ thuật
châu Âu (EMEC)
Khoa học trái đất (PhD)
Các ngành khoa học
thông tin và công nghệ
Kỹ sư máy

Có thể tìm thấy thêm thông tin tại đây:
http://www.uni-miskolc.hu

Trường Cao đẳng
Eszterházy Károly (EKF)
„EKF là quyết định đúng đắn.”
Trường Cao đẳng Eszterházy Károly phát triển hệ thống đào tạo
của mình để đáp ứng được với những yêu cầu về mặt kinh tế và xã
hội của thế kỷ XXI: đưa ra một danh mục rộng lớn những ngành
đào tạo trong những cơ sở giáo dục có trình độ, hiện đại của mình.
Những dịch vụ được cung cấp cho sinh viên cung có chất lượng
cao; sinh viên nước ngoài có thể lựa chọn trong số những hoạt
động đa dạng, ngoài thời khóa biểu.
Đào tạo bằng tiếng Anh
Ngữ văn Anh (BA)
Khoa học máy tính (BA)
Văn hóa Hoa kỳ (BA)

http://uni-eger.hu/

Các nghiên cứu quốc tế (BA)
Đào tạo thạc sỹ MBA (MA)

15

16

Trường Cao đẳng Károly Róbert
„Với kiến thức vì tương lai”
Trong bốn trường của chúng tôi, sinh viên của chúng tôi sẽ có thể
tiếp thu được kiến thức về lý thuyết và thực hành cập nhật, đáp
ứng cho thị trường lao động.
Đào tạo bằng tiếng nước ngoài
Quản lý và điều hành (BA)
Du lịch và khách sạn (BA)
Trồng nho - nấu rượu (BA)
Kỹ sư môi trường
và nông nghiệp (BSc)

www.karolyrobert.hu

Phát triển doanh nghiệp (BA)
Lãnh đạo và tổ chức (MA)
Quản trị du lịch (MA)

Giới thiệu ngắn gọn về khu đồng bằng phía Bắc
Vùng này là cửa ngõ phía đông của Liên minh châu Âu; được giới
hạn bởi Xlô-vác, U-crai-na và Rumani.
Những trung tâm nghiên cứu và đào tạo đại học có thể tìm thấy tại
Debrecen, Nyíregyháza và Szolnok.
Nên đến thăm Hortobágy, đây là một phần của di sản thế giới.
Dòng sông Tisza và hồ Tisza là điểm đến lý thú của du lịch nước,
du lịch sinh thái và du lịch tích cực. Trong vùng còn có các nhà tắm
điều trị bệnh và tắm nước nóng.

Trường Đại học Debrecen
„Đại học Debrecen: nhiều hơn một bằng cấp.”
Đào tạo bằng tiếng nước ngoài
Các ngành đào tạo
cơ sở (BA/BSc)
Quản lý và điều hành
Kỹ sư nông nghiệp về kinh
tế và phát triển nông thôn
Tin học kinh tế
Kỹ sư tin học
Kỹ sư cơ điện tử
Kỹ sư hóa học
Kỹ sư sinh học
Kỹ sư điện
Kỹ sư máy
Kỹ sư xây dựng
Vật lý trị liệu
Nghệ thuật và âm nhạc
Các ngành đào tạo
cơ sở (BA/BSc) và thạc
sỹ (MA/MSc)
Ngữ văn Anh
Tin học lập trình
Kỹ sư nông nghiệp

Thanh tra viên về y tế
cộng đồng
Nghệ thuật biểu diễn
Những đào tạo khác
Luật kinh doanh châu
Âu và quốc tế (LLM)
Bác sỹ nha khoa (DMD)
Dược sỹ (PharmD)
Sinh học phân tử (MSc)
Văn hóa Hoa kỳ (MA)
Kỹ sư nông nghiệp về
kinh tế (MSc)
Đào tạo thạc sỹ MBA (MBA)
Quản lý và điều hành
quốc tế (BA)
Phát triển doanh nghiệp (MSc)
Kỹ sư bảo vệ môi trường (MSc)
Kỹ sư về an toàn và chất
lượng thực phẩm (MSc)
Kỹ sư chăn nuôi (MSc)

www.edu.unideb.hu

Trường Cao đẳng Nyíregyház
„Khoa học – kỹ năng – khoanh vùng”
Đào tạo bằng tiếng nước ngoài
Kỹ sư giao thông (BSc) – Hướng chuyên ngành giao
thông hàng không và lái tàu thủy (bằng tiếng Anh)

http://www.nyf.hu/nyf-en/

17

18

Trường Cao đẳng Szolnok
Cơ hội để có kiến thức, để phát triển và để thành công.
Các ngành đào tạo cơ sở bằng tiếng Anh (BA)
Du lịch - khách sạn
Quản lý hành chính quốc tế

www.szolf.hu

Giới thiệu ngắn gọn về khu đồng bằng phía Nam
Khu đồng bằng phía Nam là khu vực lớn nhất nước Hung. Xuất
phát từ những đặc trưng về mặt tự nhiên nên khu vực này là điểm
đến tuyệt vời cho những người ưa thích du lịch nước, dã ngoại, đi
xe đạp, cưỡi ngựa, săn bắn, câu cá, và du lịch sinh thái. Những địa
danh di tích văn hóa, những nơi nổi tiếng đáng được chú ý tới và
những tuyến đường dã ngoại sẽ làm cho chương trình của những
du khách tới đây trở nên phong phú.
Tỉnh Bács-Kiskun là khu vực giàu có về các giá trị thiên nhiên; ở đây
có Công viên quốc gia Kiskunság và công viên quốc gia Duna-Dráva. Địa danh triển lãm được quốc tế thừa nhận và đáng kể nhất là
Công viên Di tích Lịch sử Quốc gia Ópusztaszer.

Trường Đại học Tổng hợp Szeged (SZTE)
Trường Đại học Tổng hợp Szeged là một trong những trường đại
học thành công nhất, nổi tiếng thế giới của nước Hung. Trường
có lịch sử từ năm 1581, và trong khuôn viên của trường đã có
những nhà nghiên cứu, giảng viên nổi tiếng làm việc, ví dụ như
Szent-Györgyi Albert, là người đã đạt giải Nobel.
SZTE là trường đại học có lịch sử lâu đời, là nơi có trình độ đào tạo
có chất lượng cao, hiện đại gần như ở tất cả mọi lĩnh vực chuyên môn.
Hoạt động nghiên cứu của Trường ở cấp Quốc gia và quốc tế đều
đã được công nhận: Bên cạnh danh hiệu Trường đại học nghiên
cứu dành được trong năm 2010, trong năm 2013 Trường còn nhận
được sự phân loại là ,, Trường đại học nổi bật”.
Đào tạo bằng tiếng nước ngoài (BA/BSc, MA/MSc, PhD, đào
tạo sau tiến sỹ):
Các nghiên cứu về
luật và quốc tế
Y khoa
Nghệ thuật và các
khoa học nhân văn
Bác sỹ nha khoa
Kinh tế và quản lý

Dược sỹ
Giảng dạy
Nông nghiệp
Kỹ sư
Âm nhạc
Các khoa học tự
nhiên và tin học

Có thể tìm thêm thông tin về tất cả chương trình đào tạo bằng
tiếng nước ngoài tại đây:
www.u-szeged.hu/eduprogrammes

Trường Cao đẳng Eötvös József
Đào tạo bằng tiếng nước ngoài và những điều có liên quan
Kỹ sư xây dựng (BSc)
Kỹ sư môi trường (BSc)
Quản lý và kinh tế (BA)

Nuôi dạy trẻ sơ
sinh và trẻ nhỏ (BA)
Đào tạo giáo viên (BA)

www.ejf.hu, www.international.ejf.hu

19

20

Trường Cao đẳng Kecskemét
„Tương lai bắt đầu với chúng ta.”
Đối với tất cả những sinh viên mong muốn học tập tại cơ sở đào
tạo nhỏ hơn, gần gũi như ở nhà hơn thì Trường Cao đẳng Kecskemét là một lựa chọn đúng đắn.
Đào tạo bằng tiếng nước ngoài
Lịch sử của Liên minh châu Âu
Các ngôn ngữ ở châu Âu
Chính sách giáo dục của EU
Chiến lược về đọc và phát
triển về việc hiểu biết khi đọc.

Những câu chuyện
thần tiên của châu Âu
Thời đại giảng dạy ngoại
ngữ trong tuổi thơ
Hội nhập về giáo dục

Thông tin khác: http://kefoportal.kefo.hu/study-in-kecskemet

Trường Cao đẳng Tomori Pál
Các đào tạo bằng tiếng Anh (BA)
Quản lý và điều hành
Quản lý quốc tế

www.tpfk.hu

Những nghiên cứu về quốc tế

Giới thiệu ngắn gọn về khu miền Trung- hữu
ngạn sông Đa nuýp
Đây là vùng mà từ nhiều thành phố lớn của Hungari có thể đến
được đây trong một thời gian ngắn, vì vậy đây sẽ là một nơi lý
tưởng cho những ai có thể không muốn sống ở thành phố lớn ồn
ào, nhưng cũng không muốn rời quá xa nó.
Đặc thù tự nhiên của khu vực rất đa dạng: các khu vực đồng bằng,
đồi núi và khu vực có nước đều có thể tìm thấy tại đây, bên cạnh
đó nơi đây còn được biết đến về nhiều sự nổi tiếng về lịch sử và
văn hóa. Nơi đây còn thấy đồ sứ Herendi nổi tiếng thế giới, pháo
đài Komárom, thành Sümeg và hội chợ thành, đây chỉ là một số
trong những danh lam thắng cảnh có lịch sử hàng trăm năm tuổi
và những địa danh có ý nghĩa về mặt khảo cổ học có thể tìm thấy
trong khu vực này.

Trường Đại học Pannon
Trường Đại học Pannon là một trường mạnh, ổn định và đang phát
triển liên tục, trường được xây dựng dựa vào thể thống nhất của
công tác giảng dạy, nghiên cứu và đổi mới. Bằng cấp nhận được ở
trường này có giá trị thực thụ: những sinh viên có thể xây dựng cho
mình một sự nghiệp dài hạn dựa vào nó.
Đào tạo bằng tiếng nước ngoài
Đào tạo cơ sở
Nông nghiệp
Du lịch và khách sạn
Tiếng Anh
Tin học lập trình
Kỹ sư hóa học
Đào tạo thạc sỹ
Bảo vệ thực vật
Nông nghiệp
Phân tích kinh tế
Quản trị Du lịch
Tiếng Anh
Ngôn ngữ học ứng dụng
Giáo viên tiếng Anh
Những nghiên cứu về quốc tế
Kỹ sư môi trường
Khoa học môi trường
Kỹ sư hóa học

Đào tạo PhD
Khoa học môi trường
nông nghiệp
Các khoa học về chăn nuôi
Các khoa học về kỹ sư hóa
chất và về vật liệu
Các khoa học về hóa học,
các khoa học về môi trường
Các khoa học về nuôi trồng
thực vật và thực vật
trong vườn
Các khoa học về tin
học và công nghệ
Các khoa học về quản
lý và tổ chức
Công nghệ phân tử và
công nghệ nano

www.uni-pannon.hu

Trường Cao đẳng Dunaújváros
„Tương lai của bạn – quyết định của bạn!”
Những đào tạo bằng tiếng nước ngoài
Các đào tạo cơ bản
Kỹ sư vật liệu
Quản trị
Kỹ sư máy
Thông tin và khoa học truyền

thông
Kỹ sư tin học
Quản lý kỹ thuật

21

22

Đào tạo thạc sỹ
Giáo viên -giáo viên kỹ thuật
Kỹ sư máy

Thông tin tiếp theo về những bộ môn
http://www.duf.hu/english

Trường Cao đẳng
Kodolányi János (KJF)
„Luôn ở giữa những người giỏi nhất.”
KJU tiến hành những chương trình đào tạo sau đây:
Du lịch - khách sạn (BA)
Quản lý và điều hành (BA)
Các quan hệ quốc tế (BA)
Nghệ thuật biểu diễn (BA)
(jazz, pop-rock và ethno)
Truyền thông và
thông tin (BA)
Công tác xã hội (BA)
LL và quản lý về văn hóa (BA)
Lịch sử (BA)
Đào tạo thạc sỹ
Quản trị du lịch (MSc)

www.kodolanyi.hu

Phát triển doanh nghiệp (MSc)
Các quan hệ quốc tế (MA)
Đào tạo bổ sung
Quản lý doanh nghiệp du lịch
Các chương trình ngắn hạn
Năm học tạo cơ bản quốc tế
Khóa dự bị quốc tế
Nửa học kỳ quốc tế
Các khóa học hè
Các chuyến đi khảo sát và
thực tập dành cho sinh
viên và các chuyên gia.

Giới thiệu ngắn gọn về khu miền Tây- hữu
ngạn sông Đa nuýp
Vùng này được giới hạn bởi bốn nước là Xlô-vác, Áo, Croatia và
Xlô-vê-nia. Đây là vùng giàu có khoáng sản tự nhiên, có nhiều
nước chữa trị bệnh và nước nóng. Nơi đây đều thích hợp cho việc
dã ngoại bằng xe đạp hay đi bộ; trong các rừng của vùng này có
nhiều tuyến đường du lịch đã được xác định chạy qua.
Trong các chương trình văn hóa muôn màu muôn vẻ cũng có bốn
chương trình văn hóa có ý nghĩa nổi bật là : Các tuần lễ hội Sopron,
các chương trình Ba-rốc Győr, các ngày văn hóa dân gian quốc tế ở
Sárvár và Lễ hội lịch sử Savaria (Szombathely).

Trường Đại học Széchenyi István
Tương lai được xây dựng tại Győr.
Đào tạo bằng tiếng nước ngoài (MSc)
Tiếp thị
Kỹ sư về các phương tiện giao

thông
Kỹ sư xây dựng hạ tầng cơ sở

http://ipc.sze.hu

Trường Đại học miền tây nước Hung
„Chúng ta xây dựng tương lai.”
Đào tạo bằng tiếng nước ngoài
Đào tạo chuyên môn cao cấp
Quản lý và điều hành
(bằng tiếng Đức)
Kỹ sư nông nghiệp
(bằng tiếng Anh)
Kỹ sư chăn nuôi
(bằng tiếng Anh)
Kỹ sư nuôi trồng thực
vật (bằng tiếng Anh)
Kỹ sư thực phẩm
(bằng tiếng Anh)
Kỹ sư máy nông nghiệp
và công nghiệp thực phẩm
(bằng tiếng Anh)

www.nyme.hu, www.uniwest.hu

Những chương trình
đào tạo được cấp bằng
Quản lý và điều hành (BA)
(bằng tiếng Đức)
Quản trị quốc tế (BA)
(học kỳ thứ 5 và thứ 6 được
học bằng tiếng Anh)
Nuôi dạy trẻ mẫu giáo (BA)
(bằng tiếng Đức)
Ngữ văn Anh (BA)
(bằng tiếng Anh)
Kỹ sư công nghiệp chế biến gỗ
(MSc) (bằng tiếng Anh)
Các khoa học về quản lý và tổ
chức (PhD) (bằng tiếng Đức)

23

24

Giới thiệu ngắn gọn về khu miền Nam- hữu
ngạn sông Đa nuýp
Ở vùng này có công viên Quốc gia Duna–Dráva, đây là môi trường
sống bị ngập liền kề lớn nhất châu Âu. Do những đặc trưng về địa
chất và thực vật được bảo vệ của vùng đồi núi mà nơi đây xứng
đáng là điểm đến được ưa thích của những người đi dã ngoại. Khu
vực này cũng nổi tiếng về các khu bể tắm điều trị bệnh và tắm
nước nóng cổ xưa của mình; những nơi được biết đến nhiều nhất
là Harkány, Nagyatád, Dombóvár. Hoạt động nấu rượu vang của
địa phương có truyền thống hàng trăm năm.
Trung tâm của khu vực này là Pécs, đây là thành phố nổi tiếng về
các lễ hội nghệ thuật và về các nghệ sỹ của mình, trong năm 2010
thành phố là Thủ đô Văn hóa của châu Âu. Những kiến trúc cổ xưa
nhất của Pécs là các hầm mộ thiên chúa giáo cổ xưa, từ năm 2000
đến nay những hầm mộ này là một phần của di sản thế giới.

Trường Đại học Tổng hợp Pécs (PTE)
Trường Đại học đầu tiên của nước Hung (1367)
Trường Đại học Tổng hợp Pécs là trường đại học đầu tiên của nước
Hung, trường được thành lập trong năm 1367. Với số lượng 22.000
sinh viên thì đây là một trong những trường đại học lớn nhất của
đất nước. PTE là một trong những trường đại học xuất sắc nhất
trong lĩnh vực lưu động quốc tế, trường tiến hành đào tạo để cấp
bằng cho khoảng 50 ngành đào tạo và tiến hành khóa học dự bị
cho những sinh viên nước ngoài bằng tiếng Anh và tiếng Đức.
Hiện nay trong trường của chúng tôi có 2.200 sinh viên nước ngoài
học tập, các sinh viên này đến từ 70 quốc gia.
Những đào tạo bằng tiếng Anh được cấp bằng tốt nghiệp
Đào tạo năm năm không phân chia được cấp bằng thạc sỹ:
Bác sỹ đa khoa, bác sỹ nha khoa, dược sỹ
Đào tạo cơ sở (BA/BSc)
Sinh vật
Quản trị
Hóa học
Kỹ sư xây dựng
Kỹ sư tin học
Khoa học máy tính
Các khoa học về trái đất
Ngữ văn Anh và văn hóa Mỹ
Địa lý
Toán học
Nuôi dưỡng và chăm
sóc bệnh nhân
Giáo viên -huấn luyện
viên thể dục
Vật lý
Vật lý trị liệu
Tâm lý học
Quản lý thể thao
Đào tạo thạc sỹ (MA/MSc)
Quản trị ứng dụng
Kiến trúc sư
Thiết kế đồ gốm

Kỹ sư kết cấu xây dựng
Kỹ sư tin học
Ngữ văn Anh
Luật kinh doanh châu
Âu và quốc tế
Cố vấn nguồn nhân lực
Các mối quan hệ quốc tế
Công nghệ sinh học
thuộc về y khoa
Âm nhạc
Đào tạo Phd
Kiến trúc sư
Sinh vật
Quản lý
Hóa học
Các khoa học về trái đất
Ngôn ngữ học ứng dụng tiếng
Anh và tiếng Anh được
coi là ngoại ngữ trong
giảng dạy và học tập
Khoa học về sức khỏe
Vật lý

Thông báo về các khóa đào tạo bằng tiếng Đức và đào tạo dự bị có
thể tìm thấy trên trang web của chúng tôi:
www.international.pte.hu, Facebook: Studyin Pécs, Hungary

Trường Đại học Kaposvár

25

Trường Đại học của chúng tôi là một cơ sở định hướng dịch vụ,
hiện địa, là trường thực hiện nghiên cứu có chất lượng cao và cũng
đào tạo sinh viên nước ngoài, các giá trị cốt lõi của Trường là một
cộng đồng khoan dung và mang tính chuyên môn.
Đào tạo bằng tiếng nước ngoài
Các nghiên cứu quốc tế (BSc)
Kinh tế học khu vực
và môi trường (MSc)
Kỹ sư về thức ăn chăn nuôi và
an toàn thực phẩm (MSc)

www.ke.hu

Các khoa học về
động vật (PhD)
Các khoa học về lãnh
đạo và tổ chức (PhD)

Trường Đại học Kỹ thuật và Kinh tế Budapest
Đại học Corvinus thuộc Budapest
Trường Đại học Semmelweis
Trường Đại học Quân sự-Hành chính
công-An ninh quốc gia
Trường Đại học Óbuda
Trường Đại học Szent István
Trường Đại học Mỹ thuật Hung
Trường Cao đẳng nghệ thuật múa
Trường Đại học Nghệ thuật Moholy-Nagy
Trường Đại học sân khấu và điện ảnh
Trường Đại học Nghệ thuật âm nhạc Liszt Ferenc
Trường Cao đẳng Kinh tế Budapest
Trường Cao đẳng Thông tin
và Kinh doanh Budapest
Trường Cao đẳng Kinh doanh Quốc tế IBS
Trường Cao đẳng kinh doanh Wekerle Sándor
Trường Đại học thiên chúa giáo Pázmány Péter
Trường Đại học tin lành Károli Gáspár
Trường cao đẳng phật giáo cửa Pháp
Trường Đại học tiếng Đức Andrássy Gyula
Trường Cao đẳng Gábor Dénes
Trường Đại học Trung Âu
Khu vực Bắc-Hung
Trường Đại học Miskolc
Trường Cao đẳng Eszterházy Károly
Trường Cao đẳng Károly Róbert
Khu đồng bằng phía Bắc
Trường Đại học Debrecen
Trường Cao đẳng Nyíregyház
Trường Cao đẳng Szolnok
Khu đồng bằng phía Nam
Trường Đại học Tổng hợp Szeged
Trường Cao József đẳng Eötvös
Trường Cao đẳng Kecskemét
Trường Cao đẳng Tomori Pál
Khu miền Trung- hữu ngạn sông Đa nuýp
Trường Đại học Pannon
Trường Cao đẳng Dunaújváros
Trường Cao đẳng Kodolányi János
Khu miền Tây- hữu ngạn sông Đa nuýp
Trường Đại học Széchenyi István
Trường Đại học miền tây nước Hung
Khu miền Nam- hữu ngạn sông Đa nuýp
Trường Đại học Tổng hợp Pécs
Trường Đại học Kaposvár

*Những số liệu nêu tại đây có tính chất thông báo
Để có được thêm thông tin: http://www.campushungary.org/study-finder

PhD/DLA

Nghệ thuật

Khu vực Trung-Hung
Trường đại học tổng hợp Eötvös Loránd

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

Nông
nghiệp

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

Những trường đại học được
ưu chuộng nhất tại Hungary
và những chương trình
đào tạo*

Kinh tế học

26

tiếng Anh

Tiếng Đức

tiếng Anh và tiếng Đức

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

PhD/DLA

MA/MSc

BA/BSc

Kỹ thuật

Khoa học
Xã hội

Khoa học
tự nhiên

Y học –
Khoa học
y tế

Luật học

Công nghệ
tin học

Khoa học
nhân văn

27

Bạn có muốn học
và muốn khám phá
những điều mới mẻ
tại Hungary không?

HUN

www.campushungary.org
© Balassi Institute

Y
GAR