TRƯỜNG ĐH KIẾN TRÚC TP.

HCM PHÒNG QUẢN LÝ KH&CN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc TP.Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2010

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐĂNG KÝ VÀ TIẾP TỤC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI NCKH NĂM 2010
ST HỌ TÊN T KHOA KIẾN TRÚC ( 25 ĐT) ĐỀ TÀI GVHD

1

2

3 4 5 6 7 8 9

- Nguyễn Hồng Hạnh K06A1 Xây nhà bằng vật liệu đất - Nguyễn Bảo Trân (Building with earth) - Hồ Thị Minh Hà - Nguyễn Thị Thanh Trúc - Hồ Thị Minh Hà K06A1 Floating Houses (Nhà nổi trên - Nguyễn Thị Thanh Trúc mặt nước) - Nguyễn Bảo Trân - Nguyễn Hồng Hạnh - Tưởng Chí Nhân KT05VL Ứng dụng phần mềm Ecotect - Nguyễn Ngọc Vĩnh Khang Analysis vào thiết kế kiến trúc QHĐT06 - Nguyễn Hoàng Tú K07A2 Tổ chức cảnh quan trong Resort - Nguyễn Trọng Thụy Trần Cao Quốc Trí K06A2 Ứng dụng âm học vào trong loại hình nhà phố + thương mại - Hoàng Lê Nam Hải K06A2 Hướng phát triển cho kiến trúc - Nguyễn Đình Hòa phật giáo ngày nay tại TP.HCM Trương Tuấn Tài - Trương Thị Hương Hiền - Lê Văn Thanh - Nguyễn Hoàng Lộc - Nguyễn Đông Phong - Nguyễn Nhật Anh - Nguyễn Tấn Cường - Trần Viết Minh Nguyễn Hoàng Vỹ Lê Tấn Đạt Phạm Phú Song Hưng K07A2 KT05VL KT06VL K08A1 CFD (Computational fluid dynamics) và ứng dụng trong thiết kế kiến trúc Đề xuất “Mô hình du lịch nghỉ dưỡng sinh thái vùng Đồng bằng sông Cửu Long” Giải pháp kết cấu cho vấn đề thẩm mỹ của mái che trong công trình FRESH HOUSES Giải pháp kiến trúc truyền thống ứng dụng trong thiết kế Lọc khí cho nhà ống tại TP.HCM

ThS.KTS Giang Ngọc Huấn ThS.KTS Giang Ngọc Huấn KTS Nguyễn Hồng Minh ThS.KTS Lê Hồng Quang ThS.KTS Trương Nguyễn Hoàng Long ThS.KTS Phạm Phú Cường ThS.KTS Hồ Đình Chiêu ThS.KTS Hồ Đình Chiêu ThS. KTS Nguyễn Huy Văn

10 11 12

KT_VL07 K07A2 K07A1

ThS.KTS Giang Ngọc Huấn ThS.KTS Trần Đình Nam ThS.KTS Trần Đình Nam

1

13

14 15 16 17

- Hồ Minh Nhân - Trần Quốc Hương - Nguyễn Thị Vân Anh - Võ Thanh Tuyền - Tôn Nữ Xuân Thanh - Lại Kim Tú - Đậu Sỹ Nghĩa - Lê Hoàng Đức - Trần Hồng Quang - Nguyễn Thị Bích Huệ - Thái Thiện Hảo - Huỳnh Anh Tuấn - Phan Khắc Tùng - Quách Trần Ngọc Nga - Nguyễn Trần Khoa Nam - Nguyễn Thành Trung - Nguyễn Tăng Quang - Vũ Hoài Nam - Trần Thị Thủy Nguyễn Đức Cường

KT06A2

Nhà ở dành cho người vô gia cư ở Việt Nam Kiến trúc và trạng thái tâm lý con người Kiến trúc truyền thống VN dưới góc nhìn sinh khí hậu Ảnh hưởng của văn hóa và khí hậu đối với Kiến trúc Sự mai một các giá trị truyền thống trong công tác trùng tu di tích kiến trúc cổ và những giải pháp Khung nhà cổ và vì kèo trong nhà ở dân gian VN

ThS.KTS Lê Hồng Quang

KT07A2 K07A1 K07A2 K07A1 KT07A1 KT06A1 KT08A1

ThS.KTS Võ Ngọc Lĩnh ThS.KTS Giang Ngọc Huấn ThS.KTS Giang Ngọc Huấn ThS.KTS Trần Đình Nam

18

ThS.KTS Nguyễn Bích Hoàn

19

K05A3

20 21

22 23 24 25

- Nguyễn Thị Hiệp KT08A1 - Nguyễn Thị Ngọc Bích - Trần Mỹ Kim - Lê Nguyễn Huy Linh K07A1 Kiểm tra hiệu quả năng lượng tối - Nguyễn Diễm Diên Xuân ưu sử dụng năng lượng trong nhà - Lại Anh Khôi ở tại TP.HCM - Nguyễn Cao Phi Yến - Trầm Chí Thuận - Võ Quốc Huy K07A3 Mô hình “Nhà hai lớp ở vùng tây - Nguyễn Văn Nam Bắc Bộ” - Nguyễn Ngọc Minh - Đỗ Trọng Huy K07A3 Mô hình nhà ở nghỉ dưỡng ven - Quảng Ngọc Hậu biển Vũng Tàu - Trần Thị Minh Trí - Đinh Bá Chiến K07A3 Nhà trên cát - Doãn Văn Hân - Trần Văn Thanh - Vữ Thụy Vy K07A3 Mô hình nhà phố có năng lượng - Dương Ngọc Loan Thanh xây dựng – năng lượng vận hành tối thiểu

Nghiên cứu yếu tố văn hóa truyền thống bản địa và vùng miền trong kiến trúc du lịch , nghỉ dưỡng ở miền Trung Phong Thủy trong Kiến trúc

ThS. KTS Phạm Phú Cường ThS. KTS Hà Anh Tuấn ThS.KTS Nguyễn Thị Kim Tú

ThS.KTS Giang Ngọc Huấn ThS.KTS Giang Ngọc Huấn ThS.KTS Hồ Đình Chiêu ThS.KTS Giang Ngọc Huấn

2

KHOA XÂY DỰNG ( 16 ĐT) 1 - Lê Hiếu Hồng Phúc - Nguyễn Thanh Tùng 2 - Phan Văn Sinh - Nguyễn Cao Nhân 3 - Tôn Tấn Đông - Nguyễn Minh Tuấn - Nguyễn Văn Thi - Trần Quang Khúc - Trần Khánh Chân - Nguyễn Quốc Ái - Lại Hợp Hồng Đức - Phạm Văn Lê Cường - Liên Phước Huy Phương - Lê Hoàng Lung - Nguyễn Đình Toàn - Nguyễn Anh Tài - Đỗ Thành Công - Huỳnh Ngọc Thịnh - Nguyễn Thị Hằng Nga - Nguyễn Ngọc Xuất - Nguyễn Đình Nghĩa - Đặng Thị Hồng Phượng Cao Xuân Phong Đậu Quốc Tuấn - Hồ Diệu Huyền - Lý Hán Ân - Nguyễn Thị Ngọc Dung

X07A1 XD07A3 XD08A2

Tính toán độ lún ổn định và độ lún theo thời gian Giải pháp xây dựng và bảo vệ công trình nhà ở nông thôn trong vùng bão miền Trung – VN Ứng dụng phần mềm MDSOLIDS vào phục vụ giảng dạy và học tập môn sức bền vật liệu

KS. Phan Ngọc Anh ThS.KTS Giang Ngọc Huấn KS. Phan Ngọc Anh

4 5 6

XD07A1 Ảnh hưởng của tải trọng ngang đối với độ lún của tường chắn động lực X07A2 Ảnh hưởng của sự thay đổi mực nước ngầm đến các công trình xây dựng khu vực TP.HCM X07A4 Lựa chọn sức chịu tải của cọc trong điều kiện địa chất TP.HCM XD06A1 XD06A1 XD06A2 XD06A2 XD07A2

ThS. Đào Nguyên Vũ TS. Tô Văn Lận TS. Đinh Hoàng Nam

7

Nghiên cứu sự phân bố ứng suất TS. Đinh Hoàng Nam trong đất, ứng xử của đất qua các mô hình đất và ứng dụng

8 9 10

Ảnh hưởng của hình dạng bề mặt ThS. Mai Thị Hằng công trình cao tầng đối với tải trọng gió theo một phương XD06A4 Ứng dụng phần mềm Plaxis ThS. Đào Nguyên Vũ V8.2 phân tích tác động tương hỗ của đất và tường chắn đất. XD07A2 Phân tích kết cấu của sân vận ThS.Trần Minh Thi động tổ chim và tòa nhà CCTV XD07A1 Lựa chọn sức chịu tải của móng cọc Các biện pháp sửa chữa gia cố nền móng ứng dụng cho nâng tầng công trình Phối hợp giữa cột và đế móng, ảnh hưởng của hình dạng móng lên nền móng. Tính toán một số móng đặc biệt 3 ThS. Phan Tá Lệ ThS. Nguyễn Khắc Mạn

11 12

13

- Trần Song Ánh XD07A1 - Nguyễn Minh Chiến - Ngô Anh Dũng - Trương Thiện Tâm XD07A1 - Đặng Như Hoàng Nam - Trần Vũ Công Hiếu - Lê Văn Trường -Vũ Quang Hợp X07A3 - Huỳnh Nguyễn Huy Thịnh

ThS. Trương Quang Thành

14

15 16

- Nguyễn Toàn Phát - Hồ Nguyễn Tân Thuấn - Tạ Xuân Trình - Vũ Mạnh Tuấn - Hồ Thanh Trung - Cao Duy Minh - Nguyễn Thái Bình - Phan Anh Chiến - Nguyễn Quốc Hải

XD07A3

Sức chịu tải của cọc đóng khi xét TS. Tô Văn Lận đến sự làm chặt đất ở khoảng giữa các cọc Phân tích tác động của gió và ThS. Trần Minh Thi động đất lên hệ kết cấu nhà nhiều tầng theo tiêu chuẩn VN “Cọc xi măng đất” khả năng ứng ThS. Phan Tá Lệ dụng tại Việt Nam

XD07A3 XD07A4

KHOA QUY HOẠCH ( 07 ĐT) 1 2 - Huỳnh Vũ Phùng - Lê Đức Huy - Trần Đức Huy - Hà Huy Thạch - Lý Hoàng sơn - Đoàn Ngọc Khánh Đạt - Nguyễn Thế Hiển Trần Văn Đào Lê Vinh Nguyên - Lê Nguyễn Việt Lam - Nguyễn Duy Khoa - Lê Thị Huyền Trang - Vũ Tiến Trình Q08A1 Giải pháp xanh cho nhà ở tại TP.HCM Q08A2 Ý tưởng và quá trình tìm ý trong đồ án sáng tác kiến trúc của SV ThS.KTS Giang Ngọc Huấn ThS.KTS Trần Đình Nam

3 4 5 6 7

- Vũ Ngọc Khánh - Trần Thiện nghĩa - Trương Anh Bích Châu - Nguyễn Thị Minh Trang - Chu Phạm Đăng Quang KHOA KỸ THUẬT ĐÔ THỊ ( 2 ĐT) 1 - Nguyễn Văn Thành - Hồ Thanh Quế Trâm - Huỳnh Vũ Phùng - Trần Yến Dương - Đỗ Minh Đức - Dương Đức Tài - Nguyễn Duy Tấn - Nguyễn Hoàn Thiện

Thánh địa Mỹ Sơn – Kiến trúc và những giá trị văn hóa QH08A2 Nghiên cứu ứng dụng và phát triển không gian thiền trong kiến trúc Việt Nam QH08A1 Sân vườn chùa (trong Tp.HCM) không chỉ là không gian cảnh quan QH07A2 Không gian vui chơi cho trẻ em TP.HCM và các khu dân cư ở TP.HCM QHĐT07 Nghiên cứu hình thái đô thị học TP.HCM từ 1975 đến nay.

QH07A2

ThS.KTS Nguyễn Bích Hoàn KTS. Trần Đình Nam ThS.KTS Trương Thị Thanh Trúc ThS.KTS Nguyễn Thị Bích Ngọc ThS.KTS Trần Thị Thu Hằng

2

KD07 Tái sử dụng rác thải trong học KD06 đường Q08A1 KD07 Q08A2 KD07 Hệ thống giao thông thông minh (ITS): Giải pháp hiệu quả nhằm giải quyết vấn đề ùn tắc giao thông

- ThS. Phan Đình Xuân Vinh - ThS.Võ Thị Phương Trâm - KS. Đỗ Văn An - KS.Trần Văn Chí

4

KHOA MTCN ( 05 ĐT) 1 - Nguyễn Thị Ngọc - Đỗ Ngọc Lan Phương - Ngô Đinh Lệ Thủy - Lê Thị Cẩm Tú - Nguyễn Quỳnh Thơ - Phạm Khôi Nguyên - Nguyễn Thị Hà My - Phạm Ngô Thu Ái - Nguyễn Phương Thảo M07TD Cho yêu thương trọn vẹn CN. Nguyễn Thị Ngọc Ánh

2

M08A1 Nghiên cứu và ứng dụng màu sắc trong thiết kế M07TD Ly nhựa tái chế

CN. Ngô Minh Ngọc

3

CN. Nguyễn Quang Huy

4

M07ĐH Hệ thống nhận diện thương hiệu trường ĐH Kiến trúc TP.HCM Trạm chờ xe buýt thân thiện với con người và môi trường

CN. Nguyễn Thị Việt Hà

5

- Hồ Trương Thanh Trúc M08A1 - Trần Mỹ Kiều Trâm - Nguyễn Thị Thu Trang KHOA THIẾT KẾ NNT ( 06ĐT) 1 - Lâm Lệ Thanh - Quách Thúy Vy NT06A2

CN. Nguyễn Quang Huy

Đồ họa trong nội thất

ThS. Phạm Thị Ngân

2

3

4

- Nguyễn Ngọc Quyên M06NT2 - Phạm Thị Hương Giang M06NT2 - Châu Ngọc Thu Thu M06NT1 - Nguyễn Phương Thảo M06NT1 - Nguyễn Đức Bách M06NT1 - Nguyễn Lương Thùy Dung NT06A2 - Lương Thị Thanh Bình - Nguyễn Thị Phương Hiền - Nguyễn Hạnh Thanh Thảo NT06A1 - Dương Minh Lộc NT06A2 - Nguyễn Thị Hoài Huyên - Phạm Thị Kiều Diễm - Đỗ Thị Thùy Linh M06NT1

Nghiên cứu tính Eco trong không gian nội – ngoại thất – giải pháp về trồng rau sạch trong không gian nội ngoại thất Hàng rào - cổng tường rào. Giải pháp phủ xanh cải thiện bộ mặt phố Thiết bị cảm ứng cho người khuyết tật Phong thủy – nước trong thiết kế nội thất Không gian mới cho café kiến trúc

CN. Nguyễn Hữu Vinh

CN. Nguyễn Hữu Vinh

CN. Nguyễn Minh Bình Quốc CN. Nguyễn Hữu Vinh

5

6

- Nguyễn Vy Diệp M06NT2 - Phạm Nguyễn Khánh Ngân - Tạ Thị Thủy Vân - Văn Thị Thu Hiền - Hoàng Thị Thanh Vân

CN. Nguyễn Minh Bình Quốc

PHÒNG QL KH&CN
5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful