UBND TỈNH TIỀN GIANG TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Mỹ Tho, ngày …… tháng …… năm 2009

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
NGÀNH ĐÀO TẠO: PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG 1. Tên học phần: BỆNH HỌC GIA SÚC GIA CẦM Mã số: 75813 2. Loại học phần: Lý thuyết – thực hành 3. Trình độ sinh viên năm thứ: 2 4. Số tín chỉ: 3 (30 tiết LT+45 tiết TH) Phân bổ thời gian: + Lên lớp: 26 tiết + Thảo luận: 4 tiết + Thực hành, thí nghiệm: 45 tiết + Tự học: 90 giờ 5. Điều kiện tiên quyết: Sinh học đại cương 6. Mục tiêu của học phần: Khi hoàn thành học phần này sinh viên sẽ: Có kiến thức về các khái niệm bệnh, những nguyên tắc cơ bản trong thú y, kiến thức về vi sinh thú y, dược lý, một số bệnh phổ biến thường gặp trên gia súc, gia cầm (bệnh ký sinh trùng, truyền nhiễm, ngoại khoa, sản khoa…). 7. Mô tả vắn tắt nội dung học phần: -Lý thuyết: Học phần sẽ cung cấp các khái niệm về bệnh, trình tự khám bệnh, Vi sinh thú y, Dược lý thú y, một số bệnh ký sinh trùng, ngoại khoa, sản khoa và truyền nhiễm thường gặp. -Thực hành: Phân biệt một số triệu chứng bệnh tích qua hình ảnh. Phương pháp sử dụng các dụng cụ phục vụ trong ngành chăn nuôi thú y. Phương pháp mổ khám bệnh tích trên gia súc gia gầm. 8. Nhiệm vụ của sinh viên: + Dự lớp: Nghe giảng trên lớp + Chuẩn bị: Đọc sách, tham khảo các tài liệu trong thư viện, trên internet…có liên quan đến bài học để bổ sung thêm kiến thức trên lớp, nâng cao khả năng ứng dụng của bài học trong thực tiễn. 9. Tài liệu học tập: - Sách, tài liệu chính Bài giảng môn học: Bệnh gia súc, gia cầm -Sách tham khảo:
ĐCCTHP-BM CNTY – BỆNH GS-GC/02 Trang 1/8
BM-QTGD-01/02

1. Nguyễn Vĩnh Phước, 1978. Giáo trình Bệnh Truyền Nhiễm gia súc. NXB Nông Nghiệp. 2. Trần Thanh Phong,1996. Bệnh Truyền Nhiễm do virus trên heo. Tủ sách trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. 3. Hồ Thị Việt Thu, 2000. Bài giảng Bệnh Truyền Nhiễm gia súc. Tủ sách trường đại học Cần Thơ. 4. Trần Thị Minh Châu, 1999. Bệnh học Đại Cương. Tủ sách trường Đại học Cần Thơ. 5. Mai Phương Mai, 2005. Dược lý Thú y. Bài giảng Cao học Đại học Cần Thơ. 6. Lê văn Thọ, 2005. Phẫu Thuật gia súc. Bài giảng Cao học Đại học Cần Thơ. 7. Trần Đình Từ,2005. Bệnh Lý Thú y. Trung tâm nghiên cứu thú y Công ty thuốc thú y TW 2. 8. C.M. Fraser and A. Mays, 1986.The Merck veterinary manual. Merck & Co., INC. Rahway, N.J.,USA. 9. Archie Hunter. Sổ Tay Dich Bệnh Động Vật, do Phạm Gia Ninh và Nguyễn Đức Tâm dịch từ nguyên bản tiếng Anh năm 2000. + Các Website liên quan http://www.agroviet.gov.vn/ http://www.vietlinh.vn/ http://khuyennongvn.gov.vn/ 10.Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên: 10.1. Điểm đánh giá quá trình: Trọng số: x =40 % + Kiểm tra thường xuyên: kiểm tra kiến thức cũ vào đầu giờ lên lớp hoặc thảo luận theo nhóm. Hệ số: 1 + Chuyên cần: Đánh giá bằng hình thức điểm danh Hệ số: 1 - Dự lớp bắt buộc (trên 80% tương đương 24 tiết lí thuyết) - Tham dự đầy đủ các buổi thực hành Tiêu chuẩn cho điểm: Có mặt 100% 10 điểm Vắng < 3 tiết 8 điểm Vắng < 6 tiết 5 điểm Vắng >= 6 tiết 0 điểm + Thi giữa học phần: Hệ số: 2 Hình thức: tự luận, thời lượng: 30 phút, thời điểm thực hiện: tuần thứ 6 + Thực hành: : Hệ số: 2 Trung bình cộng các bài thực báo cáo thực hành. 10.2. Điểm thi kết thúc học phần: Trọng số: y = 60 % , (x + y = 100) 10.3. Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc HP nhân với trọng số tương ứng. 11. Thang điểm 10 (từ 0 đến 10). Điểm học phần, điểm đánh giá quá trình và điểm thi kết thúc HP được làm tròn đến một chữ số thập phân. 12. Hình thức thi kết thúc học phần:
ĐCCTHP-BM CNTY – BỆNH GS-GC/02 Trang 2/8
BM-QTGD-01/02

+ Tự luận + Vấn đáp + Bài tập lớn 13. Thời gian thi :
60 phút x

x

+ Trắc nghiệm + Tiểu luận + ……………

x

90 phút

120 phút

150 phút

180 phút

......phút

14. Nội dung chi tiết học phần phân theo tuần: PHẦN I: LÝ THUYẾT Tuần 1: (3 tiết) Giới thiệu ĐCCTHP BÀI 1: ĐẠI CƯƠNG VỀ CHẨN ĐOÁN BỆNH I. Khái niệm về chẩn đoán II. Khái niệm về triệu chứng III. Khái niệm về tiên lượng IV. Các biến đổi 1.Thoái hoá 2. Hoại tử 3. Bất dưỡng 4. Xuất huyết, sung huyết, tụ huyết 5. Phản ứng viêm 6. Phản ứng sốt V. Các phương pháp khám bệnh BÀI 2: TRÌNH TỰ KHÁM BỆNH 1. Hỏi chủ nhà về con bệnh 2. Khám tổng quát 3. Khám các hệ thống khí quan trong cơ thể BÀI 3: VI SINH VẬT HỌC I. VI KHUẨN 1. Cấu trúc của vi khuẩn 2. Phân loại và nhận dạng vi khuẩn 3. Một số vi khuẩn gây bệnh quan trọng đối với người và gia súc 4. Vi khuẩn đặc biệt II. VIRUS 1 Hình thái và cấu trúc của virus 1.1. Kích thước và hình thái của virus 1.2. Cấu trúc 1.3. Sự nhân lên của virus 2. Các virus gây bệnh thường gặp 2.1. Myxovirus 2.2. Enterovirus 2.3. Poliovirus III Những phương pháp diệt vi sinh vật 1. Vật lý
ĐCCTHP-BM CNTY – BỆNH GS-GC/02 Trang 3/8
BM-QTGD-01/02

a. Sức nóng b. Lọc 2. sinh học 3. Hóa học a. Tác nhân hoá học b. Phenol và các hợp chất có liên quan IV. NẤM HỌC THÚ Y 1. Hình thái 2. Đặc tính sinh học 3. Tính gây bệnh 4. Chẩn đoán 5. Điều trị Tuần 2: (3 tiết) BÀI 4: THUỐC THÚ Y I. Định nghĩa kháng sinh II. Cơ chế tác động của kháng sinh III. Cơ chế đề kháng của vi khuẩn IV. Phối hợp kháng sinh V. Nguyên tắc sử dụng kháng sinh VI. Các nhóm kháng sinh 1. Nhóm Beta-lactam 2. Nhóm Macrolid 3. Nhóm Phenicol 4. Nhóm Tetracylin 5. Nhóm Quinolone 6. Nhóm Sulfamide VII. Vitamin 1. Vitamin tan trong nước 2. Vitamin tan trong dầu VIII. Hormon Tuần 3: (3 tiết) BÀI 5: SẢN KHOA VÀ BỆNH SẢN KHOA I. Thời gian mang thai của một số gia súc II. Sự sanh đẻ 1.Những dấu hiệu tiền sản 2. Săn sóc thú mẹ và thú con VI. Bệnh của thú mẹ 1. Trước khi sanh 1.1 Sẩy thai 1.2 Bại liệt trước và sau khi sanh 2. Sau khi sanh-Hội chứng MMA 2.1 Nguyên nhân 2.2 Cơ chế gây bệnh
ĐCCTHP-BM CNTY – BỆNH GS-GC/02 Trang 4/8
BM-QTGD-01/02

2.3 Triệu chứng lâm sàng 2.4 Phòng trị Tuần 4+5: (6 tiết) BÀI 6: CÁC BỆNH KÝ SINH TRÙNG THƯỜNG GẶP I. BỆNH GIUN ĐŨA (HEO, TRÂU BÒ, CHÓ) 1. Căn bệnh 2. Ký chủ 3. Dịch tễ 4. Vòng đời 5. Cơ chế sinh bệnh 6. Triệu chứng, bệnh tích 7. Chẩn đoán 8. Điều trị, phòng bệnh II. BỆNH SÁN LÁ GAN (TRÂU, BÒ) 1. Căn bệnh 2. Ký chủ 3. Dịch tễ 4. Vòng đời 5. Cơ chế sinh bệnh 6. Triệu chứng, bệnh tích 7. Chẩn đoán 8. Điều trị, phòng bệnh III. BỆNH CẦU TRÙNG (GÀ) 1. Căn bệnh 2. Ký chủ 3. Dịch tễ 4. Vòng đời 5. Cơ chế sinh bệnh 6. Triệu chứng, bệnh tích 7. Chẩn đoán 8. Điều trị, phòng bệnh IV. BỆNH TIÊN MAO TRÙNG TRÂU BÒ (Trypanosomosis) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Căn bệnh Ký chủ Dịch tễ Vòng đời Cơ chế sinh bệnh Triệu chứng, bệnh tích Chẩn đoán Điều trị, phòng bệnh
Trang 5/8
BM-QTGD-01/02

ĐCCTHP-BM CNTY – BỆNH GS-GC/02

Tuần 6: (3 Tiết)) BÀI 7: NGOẠI KHOA VÀ BỆNH NGOẠI KHOA I. HERNIA (SA RUỘT, THOÁT VỊ) 1. Hernia rốn 2. Hernia dịch hoàn 3. Gãy xương 4. Sai khớp II. KỸ THUẬT THIẾN GIA SÚC ĐỰC (HEO, CHÓ, TRÂU BÒ) III. KỸ THUẬT MỔ LẤY THAI (TRÂU, BÒ, HEO) Thi giữa học phần Tuần 7+8: (6 tiết) BÀI 8: CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM THƯỜNG GẶP I. BỆNH ĐÓNG DẤU SON 1. Mầm bệnh 2. Dịch tễ học 3. Triệu chứng 4. Bệnh tích 5. Chẩn đoán 6. Phòng bệnh và điều trị II. BỆNH DỊCH TẢ 1. Mầm bệnh 2. Dịch tễ học 3. Triệu chứng 4. Bệnh tích 5. Chẩn đoán 6. Phòng bệnh và điều trị III. BỆNH PHÓ THƯƠNG HÀN 1. Mầm bệnh 2. Dịch tễ học 3. Triệu chứng 4. Bệnh tích 5. Chẩn đoán 6. Phòng bệnh và điều trị IV. BỆNH TỤ HUYẾT TRÙNG 1. Mầm bệnh 2. Dịch tễ học 3. Triệu chứng 4. Bệnh tích 5. Chẩn đoán 6. Phòng bệnh và điều trị Tuần 9: (3 tiết) BÀI 8: CÁC BỆNH TRUYỀN NHIỄM THƯỜNG GẶP (TT) V. BỆNH LỞ MỒM LÔNG MÓNG (FMD)
ĐCCTHP-BM CNTY – BỆNH GS-GC/02 Trang 6/8
BM-QTGD-01/02

VI. BỆNH CÚM GIA CẦM 1. Mầm bệnh 2. Dịch tễ học 3. Triệu chứng 4. Bệnh tích 5. Chẩn đoán 6. Phòng bệnh và điều trị VII. HỘI CHỨNG RỐI LOẠN SINH SẢN VÀ HÔ HẤP Ở HEO (PRRS, HEO TAI XANH) 1. Mầm bệnh 2. Dịch tễ học 3. Triệu chứng 4. Bệnh tích 5. Chẩn đoán 6. Phòng bệnh và điều trị Tuần 10: (3 tiết) BÀI 9: DẠ CỎ CHƯỚNG HƠI CẤP TÍNH (TRÂU BÒ) 1. Đặc điểm 2. Nguyên nhân 3. Cách sinh bệnh 4. Triệu chứng 5. Chẩn đoán 6. Tiên lượng 7. Phòng bệnh -Điều trị BÀI 10: BỆNH VIÊM RUỘT Ở GIA SÚC NON (Dispepsia) 1. Nguyên nhân 2. Triệu chứng 3. Điều trị 4. Phòng bệnh -Điều trị PHẦN II: THỰC HÀNH (45 TIẾT)
Dụng cụ, thiết bị sử dụng PP Chẩn đoán bệnh gia súc, gia cầm. Dụng cụ gieo tinh Tuần Phân biệt thân nhiệt, nhịp thở, nhịp bò, ống tiêm, kim 8 tim bình thường của gia súc tiêm, nhiệt kế, ống nghe, dụng cụ mổ PP sử dụng dụng cụ trong thý y. gia súc – gia Tuần Sử dụng nhiệt kế, cầm…. 9 Cách đo thân nhiệt Các đường cấp thuốc Giới thiệu và hướng dẫn phương Một số chai, nhãn Tuần pháp đọc (nhận biết), sử dụng một hiệu các loại thuốc 10 số loại thuốc hiện có trên thị trường. có trên thị trường Tuần Mổ khám bệnh tích gia súc, gia cầm Gà, thỏ, heo ĐCCTHP-BM CNTY – BỆNH GS-GC/02 Tuần Nội dung thực hành Định mức vật tư/nhóm SV Dụng cụ hiện có tại phòng thí nghiệm khoa NN

10 loại thuốc

2con/nhóm Trang 7/8
BM-QTGD-01/02

Bệnh tích một số bệnh trên các loài Máy chiếu gia súc khác Ghi chú: Việc phân bổ thời gian lên lớp hàng tuần có thể thay đổi tùy theo điều kiện thực tế khách quan của nhà trường.

11 Tuần 12 Tuần 13 Tuần 14 Tuần 15

Một số bệnh tích trên gia cầm Một số bệnh tích trên heo Một số bệnh tích trên bò

Pene, dao, kéo Máy chiếu Máy chiếu Máy chiếu

TRƯỞNG BỘ MÔN

TRƯỞNG KHOA

BAN GIÁM HIỆU

Nơi nhân:
- P. ĐT (file + bản in); -Lưu: VP khoa (file + bản in).

ĐCCTHP-BM CNTY – BỆNH GS-GC/02

Trang 8/8
BM-QTGD-01/02

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful