ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH Đoàn Trung Tâm, GDTX-HN BR BR, ngày 20 tháng 10 năm 2009

BÁO CÁO KIỂM ĐIỂM BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN
NHIỆM KỲ 2008 - 2009 Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2008 - 2009 (tháng 10/2008) với số lượng 07 đồng chí, trong đó có 05 nữ - nam 2 đ/c). Ban chấp hành đã phân công như sau : 1. Đ/c Phạm Hùynh minh Phú Bí thư Điều hành chung 2. Đ/c Mai Thị Thủy Phó bí thư Hồ sơ – công tác quản lý 3. Đ/c Trương Thị Hằng Ni ủy viên Giám sát hoạt động Chi đoàn 4. Đ/c Bùi Thị Lan Uỷ viên Phụ trách học tập 5. Đ/c Nguyễn Lê Thái Châu Uỷ viên Phụ trách hoạt động phong trào 6 Trần Thị Diễm HẰNG UV Phụ trách cờ đỏ 7 Trần Thúy Nữ uv Công tác kiễm tra Nhiệm kỳ 2008 – 2009; Ban chấp hành Chi đoàn tự nhận xét ưu, khuyết điểm như sau : 1. Ưu điểm : Ban chấp hành Chi đoàn là một tập thể đoàn kết, có tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình công tác, hoạt động có hiệu quả, lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ, mục tiêu mà Đại hội nhiệm kỳ 2008 - 2009 đề ra. Ban chấp hành Chi đoàn tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy, của Đoàn cấp trên và có sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Chi đoàn. Hoạt động của Ban chấp hành đoàn, của các ban chuyên môn theo đúng qui định của Điều lệ Đoàn TNCS HCM và các văn bản khác của Cấp uỷ, chính quyền và Đoàn cấp trên. Duy trì tốt chế độ sinh hoạt, hội họp, giữ đúng nguyên tắt công khai, dân chủ bàn bạc và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo lên cấp trên theo quy định. Mỗi hoạt động phong trào Ban chấp hành đoàn đã xây dựng chương trình công tác có bài bản và chi tiết nên đã chủ động trong việc tổ chức, thực hiện. Ban chấp hành đoàn cũng đã chú ý đổi mới các hoạt động theo hướng hiệu quả, thiết thực. Công tác chăm lo bảo vệ quyền lợi, lợi ích chính đáng của đoàn viên đoàn được thực hiện nghiêm túc, bước đầu đã tạo được niềm tin nơi đoàn viên Chi đoàn. Ban chấp hành đoàn có nhiều hoạt động phong phú, sáng tạo, hiệu quả, đưa ra nhiều chương trình hành động, hiệu quả, phù hợp, mang lại hiệu quả cao trong các hoạt động phong trào. 2. Khuyết điểm : Các thành viên trong ban chấp hành hoạt động chưa đều, một số đồng chí do bận công tác chuyên môn, kiêm nhiệm nhiều công tác, chưa dành nhiều thời gian cho hoạt động đoàn nên hiệu quả công việc phần nào còn hạn chế. Một số ủy viên Ban chấp hành Chi đoàn được phân công phụ trách các hoạt động của Chi đoàn chưa thật sự đi sát, thiếu sáng tạo trong công việc. Năng lực của cán bộ Chi đoàn còn hạn chế, chưa đáp ứng với nhiệm vụ. Một số đoàn viên trong BCH đã chuyển công tác Năng lực lãnh đạo chưa cao và còn ít sáng tạo trong công việc
Kiểm điểm BCH Chi đoàn Trang 1

Kính thưa Đại hội; nhiệm kỳ 2008 - 2009 của Ban chấp hành Chi đoàn kết thúc, Ban chấp hành đoàn xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các đồng chí Cấp ủy, chính quyền, các đoàn viên đoàn và toàn thể CB – GV – CNV trong Nhà trường; các đồng chí đã tín nhiệm, ủng hộ nhiệt tình cho Ban chấp hành đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần tích cực xây dựng đơn vị vững mạnh. Toàn thể Ban chấp hành đoàn xin chân thành cảm ơn các Cấp uỷ, chính quyền và Đoàn cấp trên đã quan tâm chỉ đạo sát sao và tạo điều kiện thuận lợi cho BCH hoạt động trong suốt nhiệm kỳ qua. Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2008 – 2009 mong rằng Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ 2009 - 2010, gồm các đồng chí có năng lực và tâm huyết sẽ phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, dân chủ, năng động và dành nhiều thời gian, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Chi đoàn. Góp phần xây dựng Trường Phan Bội Châu ngày càng vững mạnh. Xin cảm ơn và trân trọng kính chào! TM. BCH Chi đoàn Bí thư

Kiểm điểm BCH Chi đoàn

Trang 2

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful