Trường ĐH Sư Phạm TP.

Hồ Chí Minh – Thực tập Sư phạm đợt I – 2010

Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Văn Tâm

KẾ HOẠCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY TRONG TUẦN
Tuần thứ : 1 (từ ngày 22/2 đến 27/2) Họ tên sinh viên thực tập : Đặng Minh Nhựt Trường thực tập : THPT Lương Văn Can Họ và tên giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Văn Tâm
Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Ngày 22/02 23/02 24/02 2 25/02 26/02 27/02 28/02 Tiết 3-4 Nội dung công việc Nghiên cứu nội dung giảng dạy của tổ bộ môn trong suốt đợt thực tập 10A9 Dự giờ giáo viên hướng dẫn để học hỏi kinh nghiệm Sinh hoạt với ban giám hiệu trường THPT Lương Văn Can Họp nhóm sau khi dự giờ để rút kinh nghiệm Nghiên cứu bài : Phương sai và độ lệch chuẩn để thứ 5 (ngày 25/02 ) dự giờ 10A11 Dự giờ giáo viên hướng dẫn để học hỏi kinh nghiệm Họp nhóm sau khi dự giờ để rút kinh nghiệm Tìm hiểu cách kiểm tra, đánh giá, cho điểm và phân loại học lực của học sinh đối với bộ môn phụ trách Họp nhóm trong khoa đóng góp ý kiến, phản ánh cho nhóm trưởng khi họp đoàn thực tập ngày 27/02 Họp nhóm lên kế hoạch cho toàn đợt Lên kế hoạch giảng dạy cho tuần 2 Lớp Ghi chú Trao đổi với giáo viên hướng dẫn Tiết bài tập ôn tập chuẩn bị kiểm tra Tại phòng giáo viên Tại hội trường Tại hội trường Bài : Phương sai và độ lệch chuẩn Tại hội trường Trao đổi với giáo viên hướng dẫn Tại hội trường Tại hội trường

Khoa : Toán – Tin Lớp chủ nhiệm : 10A9

Phê duyệt của giáo viên hướng dẫn

Ngày 26 tháng 02 năm 2010 Sinh viên kí tên

Giáo sinh thực tập : Đặng Minh Nhựt

Trường ĐH Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh – Thực tập Sư phạm đợt I – 2010

Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Văn Tâm

KẾ HOẠCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY TRONG TUẦN
Tuần thứ : 2 (từ ngày 01/03 đến 07/03) Họ tên sinh viên thực tập : Đặng Minh Nhựt Trường thực tập : THPT Lương Văn Can Họ và tên giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Văn Tâm
Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Ngày 01/03 02/03 03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 5 10A9 Tiết 3-4 Lớp 10A9 Nội dung công việc Dự giờ giáo viên hướng dẫn để học hỏi kinh nghiệm Sinh hoạt dưới cờ trường THPT Lương Văn Can Họp nhóm sau khi dự giờ để rút kinh nghiệm Họp tổ bộ môn Toán Soạn giáo án giảng dạy thứ 1 Dự giờ giáo viên hướng dẫn để học hỏi kinh nghiệm Họp nhóm sau khi dự giờ để rút kinh nghiệm Gặp gở giáo viên hướng dẫn hỏi những thắc mắc trong bài giáo án Chỉnh sửa những thiếu soát trong bài giáo án Tập giảng với các bạn trong nhóm Lên kế hoạch giảng dạy cho tuần 3 Ghi chú Tiết bài tập ôn tập chuẩn bị kiểm tra Tại sân trường Tại hội trường Thời gian: 8 h tại phòng giáo viên Bài : Phương trình đường thẳng Tiết bài tập ôn tập chuẩn bị kiểm tra Tại hội trường Bài : Phương trình đường thẳng Bài : Phương trình đường thẳng

Khoa : Toán – Tin Lớp chủ nhiệm : 10A9

Phê duyệt của giáo viên hướng dẫn

Ngày 26 tháng 02 năm 2010 Sinh viên kí tên

Giáo sinh thực tập : Đặng Minh Nhựt

Trường ĐH Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh – Thực tập Sư phạm đợt I – 2010

Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Văn Tâm

KẾ HOẠCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY TRONG TUẦN
Tuần thứ : 3 (từ ngày 08/03 đến 14/03) Họ tên sinh viên thực tập : Đặng Minh Nhựt Trường thực tập : THPT Lương Văn Can Họ và tên giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Văn Tâm
Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN Ngày 08/03 09/03 10/03 11/03 12/03 13/03 14/03 2 5 Tiết Nội dung công việc Nộp giáo án thứ 1 cho giáo viên hướng dẫn Nghỉ buổi chiều Nghỉ Nghỉ 10A11 Dự giờ tiết dạy của Thảo 10A9 Dự giờ tiết dạy của Thảo Giáo viên hướng dẫn góp ý để rút kinh nghiệm Họp nhóm rút kinh nghiệm cho các lần dạy Soạn giáo án giảng dạy thứ 2 Lên kế hoạch giảng dạy cho tuần 4 ngày 08 tháng 03 năm 2010 Sinh viên kí tên Lớp Ghi chú Bài: Phương trình đường thẳng Lễ 08/03 Thi giữa kì II Thi giữa kì II Bài: Phương trình đường thẳng Bài: Phương trình đường thẳng Tại hội trường Bài: Giá trị lượng giác của một cung lượng giác.

Khoa : Toán – Tin Lớp chủ nhiệm : 10A9

Phê doạt của giáo viên hướng dẫn

Giáo sinh thực tập : Đặng Minh Nhựt

Trường ĐH Sư Phạm TP. Hồ Chí Minh – Thực tập Sư phạm đợt I – 2010

Giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Văn Tâm

KẾ HOẠCH THỰC TẬP GIẢNG DẠY TRONG TUẦN
Tuần thứ : 4 (từ ngày 15/03 đến 21/03) Họ tên sinh viên thực tập : Đặng Minh Nhựt Trường thực tập : THPT Lương Văn Can Họ và tên giáo viên hướng dẫn : Nguyễn Văn Tâm
Thứ Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Ngày 15/03 1603 17/03 18/03 19/03 20/03 Tiết 2 4 3 5 Nội dung công việc Nộp giáo án thứ 2 cho giáo viên hướng dẫn Tập giảng với các bạn trong nhóm 10A11 Giáo sinh_Nhựt dạy 10A9 Giáo sinh_Nhựt dạy Giáo viên hướng dẫn góp ý để rút kinh nghiệm 11A12 Dự giờ tiết dạy của Sơn 11A12 Dự giờ tiết dạy của Sơn Giáo viên hướng dẫn góp ý để rút kinh nghiệm Họp nhóm khoa Toán rút kinh nghiệm toàn đợt thực tập. Gặp gỡ giáo viên hướng dẫn xin góp ý kiến về thiếu sót trong đợt thực tập. Lớp Ghi chú Bài: Giá trị lượng giác của một cung lượng giác. Tại hội trường Bài: Giá trị lượng giác của một cung lượng giác. Bài: Giá trị lượng giác của một cung lượng giác. Bài:Qui tắc tính đạo hàm Bài:Qui tắc tính đạo hàm

Khoa : Toán – Tin Lớp chủ nhiệm : 10A9

Phê doạt của giáo viên hướng dẫn

ngày 13 tháng 03 năm 2010 Sinh viên kí tên

Giáo sinh thực tập : Đặng Minh Nhựt

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful