Cấp thoát nước: Đề thi số 1

1, Cơ sở để xác định cao trình đặt két nước
A,tổn thất áp lực từ két nước đến thiết bị vệ sinh bất lợi nhât
B,tạo được đủ áp lực tự do tại thiết bị vệ sinh bất lợi nhât
C, cao trình của thiết bị vệ sinh bất lợi nhất về cấp nước của nha
D, tất cả các phương án chọn
Đáp án : D
2, ống kiểm tra của hệ thống thoát nước trong nhà được bố trí ở:
Đáp án : A,Trên ống đứng thoát nước
3, Sắp xếp thứ tự các công trình trong dây chuyền công nghệ xử lý nước mặt :
Đáp án : B, Trộn hóa chất(phèn)- phản ứng(keo tụ)-Lắng- Lọc –Khử trùng
4. Các bước tính toán thủy lực tuyến ống cấp nước trong nhà:
Đáp án : D, Xác định lưu lượng tính toán, tính đường kính, tính tổn thất áp lực
Chú ý: “ tính toán thủy lực” thường có “ tính đường kính”
5.Trên mạng lưới cấp nước, van thu và xả khí được bố trí ở các vị trí:
C, các điểm cao, gãy góc của đường ống theo trắc dọc
6, hệ thống chữa cháy áp lực cao được thiết kế:
A,để chữa cháy cục bộ cho từng công trình, các xí nghiệp công nghiệp
7, Mục đích tính toán thủy lực mạng lưới thoát nước trong nhà:
C, xác định đường kính ống thoát nước và độ dốc đặt ống
8. loại hệ thống thoát nước đảm bảo an toàn về mặt vệ sinh là:
C, HTTN nửa riêng với trạm xử lý nước thải
9. Khi mực nước ven bờ sâu, bờ sông dốc ,điều kiện địa chất ven bờ tốt,. Nên xây dựng
loại công trình thu nước:
A, kiểu ven bờ sông , loại Kết hợp
Chú ý:
Khi mực nước ven bờ sâu, bờ sông dốc, nhưng điều kiện địa chất ven bờ xấu ,thì xây
công trình thu nước loại Phân ly
Khi mực nước dao đông lớn, bờ thoải, nước nông, thì xây công trình thu nước Lòng sông
10, Áp lực cần thiết tại ngôi nhà 3 tầng ở vị trí bất lợi nhất trên mạng lưới phải có giá tri:
A, Hct = 16m
Chú ý:
Nếu nhà 1 tầng Hct=10m
N tầng Hct= 4.N+4
2 tầng Hct=12m
3 tầng Hct=16m
v.v.v

11, Cơ sở tính toán Hệ thống thoát nước mưa trên mái nhà:
C, chiếu sâu lớp nước mưa sau 5 phút của trận mưa lớn nhất qua nhiều năm
12, Sự chênh lệch về lưu lượng giữa trạm bơm cấp 2 và lượng nước tiêu thụ thực tế Trên
mạng lưới được điều tiết bởi:
C, đài nước trên mạng lưới
Chú ý:
Điều hòa Trạm bơm cấp 1 và 2 thì dùng Bể chứa
13. Chức năng HTTN mưa trên mái nhà:
D, thu gom , dẫn nước mưa trên mái nhà chảy vào HTTN mưa ngoài nhà
14,Tác dụng xi phông:
A, dùng để ngăn mùi hôi và khí độc hại vào nhà
15,HTCN trong nhà có trạm bơm và két nước áp dụng khi:
C, Hng < Hct và Dng>200, Hng>5m
Chú ý:
Dùng mỗi két nước khi Hng min< Hct < Hng max
Dùng két nước+ trạm bơm + bể chứa khi Hng < Hct và Dng<200, Hng<5m
16.độ sâu chôn cống thoát nước được xác định để:
Đảm bảo cống ko bị phá hủy bởi tác động cơ học (1)
Đảm bảo khả năng đấu nối với mạng lưới thoát nước tiểu khu(2)
B, cả (1) và (2)
17. ống thoát nước tự chảy làm bằng:
D, ống bề tông, BTCT, ống nhựa, ống sành , ống fibro xi măng
Chú ý:
Đáp án nào có” ống gang” hoặc ‘ ống thép “ thì loại vì 2 loại ống này dùng cho ống thoát
nước có áp
18, cách bố trí ống đứng thoát nước trong nhà:
A, trong góc tường khu vệ sinh hoặc hộp kĩ thuật
19, HT chữa cháy có áp lực thấp yêu cầu áp lực tại điểm bất lợi nhất là:
C, 10 m cột nước
20, Mục đích của việc tính toán thủy lực MLTN:
B, để xác định đường kính, độ dốc và độ sâu đặt cống thoát nước
21.Người ta thường chìa khu dân cư thành các lưu vực thoát nước,căn cứ theo:
A, địa hình khu vực
22, Phạm vi ứng dụng HTCN chữa cháy tự đông:
D, những ngôi nhà có chứa các chất chữa cháy, dễ nổ

Chú ý:HTCN chữa cháy thông thường áp dụng khi:
-nhà ở 4 tầng trở lên
-khách sạn , nhà tập thể , cửa hàng ăn từ 5 tầng trở lên
-cơ quan hành chính và trường học 3 tầng trở lên
-bệnh viện, nhà trẻ có khối tích 5000m3 tro len
-rạp hát,chiếu bóng, câu lạc bộ ,nhà văn hóa 300 chỗ ngồi trở lên
-sân vận động 5000 chỗ ngồi xem trở lên
23,đài nước trên MLCN được tính toán với dung tích:
B, điều hòa sự chênh lệch về lưu lượng giữa trạm bơm cấp 2 và mạng lưới + lượng nước
chữa cháy trong vòng 10phut đầu khi có cháy
24, công trình thuộc nhóm xử lý nước thải bằng PP sinh học trong điều kiện Nhân tạo:
A, bể aeroten
25. Chức năg của nút đồng hồ đo nước trong HTCN trong nhà:
A, đo lượng nước tiêu thụ của ngôi nhà
26, trình thuộc nhóm xử lý nước thải bằng PP sinh học trong điều kiện tự nhiên:
b. hồ sinh học tùy tiện
27, mục đích tính toán thủy lực MLCN:
B, chọn đường kính ống và tổn thất áp lực từng đoạn ống
28.chức năg của giếng thăm trên MLTN:
C, để kiểm tra, tẩy rửa, nạo vết cặn lắng trong cống thoát nước
29, bố trí ống đứng cấp nước trong nhà ntn:
c, góc tường khu vệ sinh hoặc hộp tường kĩ thuật
30.dây chuyền công nghệ truyền thống của Trạm xử lý nước thải đô thị :
C, song chắn rác- bể lắng cát- bể lắng đợt 1- bể aeroten-bể lắng đợt 2- máng trộn hóa chất
( clo)- bể tiếp xúc- công trình xả nước ra nguồn
31.chức năng của bể tự hoại:
b. dùng để lắng và phân hủy cặn trong nước thải của ngôi nhà
32.HTCN truyền thống:
C, thu nước-vận chuyển nước thô-xử lý nước-điều hòa-dự trữ nước-vận chuyển- phân
phối nước
33.vận tốc tự rửa sạch trong cống thoát nước :
C, 0.7 -1.5 m/s
34,Mục đích tính toán thủy lực MLCN trong nhà:
A,chọn đường kinh ống, xác định tổn thất áp lực từng đoạn ống

35. vị trí Két nước của HTCN trong nhà:
A, trên mái nhà
36.Tiêu chuẩn dùng nước tính toán trong HTCN sinh hoạt được hiểu là lớn nhất trong
năm theo từng giai đoạn xây dựng:
A, lượng nước tiêu thụ trung bình của 1 ngưoi trong 1 ngày đêm của ngày dùng nước lớn
nhất trong năm , theo năng giai đoạn xây dựng
37.HTCN trong nhà có két nước trên mái :
D, Hngmin<=Hct<=Hngmax
38, chức năg của két nước trong HTCN trong nhà
A, điều hòa Q giữa máy bơm và nước tiêu thụ của nhà, dự trữ nước chữa cháy
39. Thiết kế HTCN với trạm bơm cấp I có chế độ làm việc điều hòa để:
A, để giảm kích thước và đảm bảo chế độ làm việc ổn định của tram xử lý nươc
40, công thức xác định lưu lượng tính toán ống thoát nước trong nhà:
D, Q = Qc+ Qdc max
41, giêng thăm được bố trí trên mạng lưới thoát nước ở vị trí:
A, trước các trạm bơm thoát nước
B, tất cả các phương án chọn
C, trên cống thoát nước, theo những khoảng cách quy định.
D, điểm đầu nối các tuyến cống thoát nước và khi cống thoát nước thay đổi đường kính,
độ dốc , hướng
Đáp án: B :tất cả
42. yêu cầu với HTCN:
A, tất cả các phưog án
b. đảm bảo cung cấp dầy đu và liên tục lượng nước cần thiết đến nơi tiêu thụ
c, đảm bảo chất lượng nước
d.giá xây dựng và quản lý rẻ
đáp án: A tất
43.mạng lưới thoát nước sinh hoạt dược tính toán với 1 phần độ đầy ống , với mục đích:
A, đảm bảo thông hơi….
B, tạo điều kiện tốt để vận chuyển các cặn lơ lửng
C, tất cả
D, tạo 1 phần tiết diện dự phòng…
Đáp án:C:tất
44.vì sao ống thoát nước sân nhà phải đặt có độ dốc:
A,để nước thải tự chảy

45.Thông ống thoát nước dùng:
A, dùng pit tông bằng cao su để thụt
b. dùng ống cao su hoặc gậy mềm để thông
c, tất
d, dùng dòng nước có áp
đáp án: c.tất
46, chức năng của hệ thống thoát nước trong nhà:
B, thu gom, vận chuyển nước thải ra khỏi nhà và xử lý cục bộ nước thải
47,vận tốc kinh tế D100-600 mm
C, 0.5-1.8 m/s
49.mục đích của việc cấp khí vào bể aeroten
A, cấp dưỡng khí cho vi sinh vật
50, bể lọc nhanh trọng lực với vật liệu lọc cát thạch anh :
D, v= 5-10m/h
51, cấu tạo của MLCN trong nhà gồm:
B, Ống và phụ tùng nối, thiết bị dùng nước , thiết bị quản lý
Chú ý: loại phương án nào có” bể chứa”, “trạm bơm”,”két nước”
52,HTCN trong nhà có bể chứa, trạm bơm, két nước được áp dụng:
D , Hng<Hct, Dng<200mm,Hng<5m
53, độ dốc nhỏ nhất khi đặt ống thoát nước
C, I=1/D ( với D: đường kính ống)
54, Hệ thống chữa cháy thông thường được dùng cho các loại nhà:
B, nhà cơ quan, trường học>=3 tầng; nhà ở, khách sạn>=5 tầng
55.chức năng của bể chứa nước của HTCN trong nhà:
A, điều hòa lưu lượng giưa nước đến ngôi nhà và lưu lượng máy bơm (1)
b. dùng để dự trữ nước cho ngôi nhà(2)
c , kết hợp (1) và(3)
d, dự trữ nước chữa cháy cho ngôi nhà(3)
đáp án: C, (1) và (3)
56, điều kiện để áp dụng khử sắt trong nước ngầm….
A, Fe<9 mg/L ,pH>6.8, Fe3/Fetp <30%
57, Dây chuyền công nghệ xử lý nước ngầm:
C, Làm thoáng ( oxy hóa sắt) – Lắng tiếp xúc – Lọc - Khử trùng
58, cách bố trí ống nhánh thoát nước trong nhà:

B, đặt trong lớp xỉ đệm của sàn nhà hoặc treo dưới trần nhà
59. Các thiết bị thu nước thải của HTTN trong nhà gồm:
D, các loại chậu rửa, chậu giặt, thùng rửa xí, âu tiểu, lưới thu sàn
Chú ý: loại đáp án có” xi phông”, “ các loại ống”
60, Giếng thăm ( hố ga) được bố trí ở:
A, nơi cống giao nhau, cống chuyển hướng và trên cống thẳng nhưng dài
MỘT SỐ CHÚ Ý:
1, Sơ đồ thoát nước :
A, Sơ đồ vuông góc: sử dụng với mạng lưới thoát nước mưa, xả thẳng nước mưa ra
nguồn và không cần xử lý
B, Sơ đồ chéo nhau: sử dụng khi địa hình dốc thoải dần về phía sông và cần phải xử lý
nước thải
C, Sơ đồ song song: sử dụng khi địa hình có độ dốc lớn về phía sông
D, Sơ đồ phân vùng: sử dụng khi địa hình có độ dốc rất lớn hoặc dốc không đều tới dòng
sông hoặc không thể thoát nước cho toàn vùng bằng tự chảy
E, Sơ đồ ly tâm: sử dụng ở những nơi địa hình phức tạp và thành phố lớn
1, ý nghĩa của trị số “ đương lượng đơn vị”?
để quy đổi lưu lượng của các thiết bị vệ sinh về cùng 1 dạng
2, Trong mạng lưới cấp nước đô thị thì Khóa thường được đặt ở?
Trước và sau bơm hoặc các vị trí có ống giao nhau
3. các yếu tố ảnh hưởng đến qtrinh lên men cặn lắng trong bể tự hoại?
Nhiệt độ và độ pH
4.Nhiệm vụ của giếng tràn tách nước mưa?
tách 1 phần nước mưa Đợt sau,khi lưu lượng nước mưa quá lớn, và xả ra nguồn
tiếp nhận
5, đài nước và bể chứa nước sạch trong HTCN đô thị có chức năng gì giống nhau?
Điều hòa lưu lượng và dự trữ nước khi có cháy
6.Tại vị trí nào trên MLTN đô thị Không cần bố trí giếng thăm?
Những vị trí có mực nước ngầm cao
7, Bùn cặn thường được lấy ra từ những công trình nào trong sơ đồ dây chuyền công
nghệ xử lý nước thải?
Bể lắng đợt 1 và bế lắng đợt 2
8. đặc điểm cấu tạo ống tháo của hệ thống thoát nước bên trong công trình?
Có đường kính lớn hơn hoặc bằng ống đứng.
9. Độ sâu chôn ống cấp nước trong đô thị được bố trí ngầm dưới đất ntn?
Song song và cách mặt đường tối thiểu 0.7m
10, ý nghĩa của trị số “ đương lượng đơn vị”?
để quy đổi lưu lượng của các thiết bị vệ sinh về cùng 1 dạng
minkichun

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful