LỜI MỞ ĐẦU

1/ Lý do chọn đề tài và mục đích nghiên cứu của đề tài:
Trong bất kì một tổ chức nào, người lãnh đạo đóng vai trò vô cùng quan trọng. Mỗi nhà lãnh đạo sẽ lựa chọn cho mình một phong cách lãnh đạo phù hợp dựa trên nhiều yếu tố. Là sinh viên ngành quản trị kinh doanh, chúng tôi nhận thấy việc nghiên cứu về phong cách lãnh đạo của những nhà lãnh đạo thành công trên thế giới có ý nghĩa hết sức quan trọng, đặc biệt là đối với những người có ý định dấn thân vào con đường kinh doanh đầy thử thách và thử sức mình trong vai trò lãnh đạo. Chính vì vậy, chúng tôi chọn Steve Jobs – một nhà lãnh đạo đã gặt hái vô số thành công, đưa Apple từ một công ty không tên tuổi trở thành một đế chế hùng mạnh, một đại gia tên tuổi trong lĩnh vực công nghệ thông tin và công nghiệp giải trí. Thông thường, khi nhắc đến phong cách lãnh đạo độc đoán, người ta thường có những thành kiến không hay đối với nhà lãnh đạo sử dụng phong cách lãnh đạo đó. Họ nghĩ rằng những nhà lãnh đạo ấy thường lạm dụng quyền lực để buộc cấp dưới phục tùng theo mệnh lệnh của mình. Vậy phong cách lãnh đạo độc đoán có phải là một phong cách mà những nhà lãnh đạo không nên áp dụng, đặc biệt là trong nền kinh tế hiện nay hay không. Một người đã từng nói :” Dân chủ không tạo nên những sản phẩm tuyệt vời. Để làm được điều đó , các anh cần một nhà độc tài thông thái”. Với Steve Jobs dường như ông đã đồng tình với câu nói này và ông lựa chọn cho mình một phong cách lãnh đạo duy nhất, đó là phong cách lãnh đạo độc đoán . Thực tế cho thấy, qua 12 năm ở Apple với cương vị là giám đốc điều hành , dưới sự lãnh đạo tài tình của ông, Apple đã tạo ra những sản phẩm vô cùng tuyệt vời có thể kể đến như Ipod, Iphone, Imac, Macbook Air, … Tuy nhiên, không chỉ mang lại những thành công vang dội, phong cách lãnh đạo độc đoán của ông cũng tạo ra những hệ quả tiêu cực. Xét về thời gian lâu dài, việc Steve vẫn khăng khăng giữ phong cách lãnh đạo độc đoán có ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của Apple hay không? Để góp phần trả lời cho những vấn đề trên, nhóm chúng tôi đã lựa chọn đề tài này và mong muốn sẽ học hỏi tích lũy được kinh nghiệm lãnh đạo, hỗ trợ cho công việc tương lai. 2/ Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp phân tích và tổng hợp. Phương pháp diễn dịch. Phương pháp quy nạp. Phương pháp logic biện chứng.

3/ Tên và kết cấu đề tài: Tên đề tài : “ Phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs tại Apple”. Kết cấu đề tài : Gồm 3 chương : - Chương 1 : Cơ sở lý luận về phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs tại Apple. Chương 2 : Phân tích thực trạng về phong cách lãnh đạo của Steve Jobs tại Apple.

5

-

Chương 3 : Giải pháp về phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs tại Apple.s

Mặc dù đã cố gắng, song trong quá trình nghiên cứu chúng tôi không tránh khỏi những sai sót, kính mong thầy thông cảm và góp ý cho nhóm chúng tôi để thực hiện những đề tài sau được tốt hơn.

6

Chương 1: Cơ sở lý luận về phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs tại Apple 1.1 Lãnh đạo là gì? 1.1.1 Lãnh đạo là gì? _ Lãnh đạo là một thuật ngữ chưa được hoàn chỉnh và vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu. Nghiên cứu về lãnh đạo là nghiên cứu về sự tác động của con người vào con người. Hiện nay, có rất nhiều những quan điểm khác nhau về lãnh đạo. Một trong những quan điểm phù hợp và được sử dụng phổ biến nhất chính là: Lãnh đạo là tiến trình điều khiển, tác động đến người khác để họ góp phần làm tốt các công việc, hướng đến việc hoàn thành các mục tiêu đã định của tổ chức. Hơn nữa, lãnh đạo còn là khả năng lôi cuốn người khác đi theo mình, đồng thời biết thông tin cho nhân viên cấp dưới để họ biết họ cần làm những gì và đạt được những gì. _ Các hoạt động lãnh đạo cơ bản là: + Chỉ đạo: cung cấp các chỉ dẫn và giám thị việc hoàn thành nhiệm vụ của nhân viên ở mức độ cao nhất + Gợi ý: hướng dẫn, giải thích các quyết định, vạch ra hướng tác nghiệp và giám sát nhân viên thực hiện. + Hỗ trợ - động viên: tạo điều kiện thuận lợi về mọi mặt cho các cố gắng của nhân viên nhằm hoàn thành nhiệm vụ và chia sẻ trách nhiệm với họ trong việc lựa chọn quyết định, tạo cho nhân viên cơ hội để thoả mãn cao nhất trong công việc. + Đôn đốc: thúc đẩy nhân viên hoàn thành công việc + Làm gương trong mọi sự thay đổi + Uỷ quyền: trao trách nhiệm, quyền quyết định và giải quyết vấn đề cho nhân viên. 1.1.2 Nhà lãnh đạo là ai? _ Nhà lãnh đạo: nhà lãnh đạo là danh từ chỉ chủ thể thực hiện hành động lãnh đạo. Hiểu rộng hơn, nhà lãnh đạo là người có khả năng tạo ra tầm nhìn cho một tổ chức hay một nhóm và biết sử dụng quyền lực của mình để gây ảnh hưởng cho những người đi theo thực hiện tầm nhìn đó. _ Một nhà lãnh đạo phải đảm bảo được 3 yếu tố: khả năng tạo tầm nhìn, khả năng truyền cảm hứng và khả năng gây ảnh hưởng _ Để thực hiện công việc chính của nhà lãnh đạo là tạo ra tầm nhìn cho tổ chức, truyền cảm hứng và gây ảnh hưởng, nhà lãnh đạo phải có những phẩm chất đặc biệt. Năng lực lãnh đạo phụ thuộc nhiều vào phẩm chất của nhà lãnh đạo. Phẩm chất chính là những yếu tố tạo nên giá trị của nhà lãnh đạo. Chuyên gia trong nghiên cứu đặc tính cá nhân Ralph Stogdill đã tiến hành hàng loạt nghiên cứu về lãnh đạo và kết luận: “Nhà lãnh đạo phải có động cơ mạnh mẽ, sự đam mê mãnh liệt và lòng kiên nhẫn trong việc đạt được mục đích đề ra, khả năng dám mạo hiểm và tính sáng tạo

7

độc đáo trong cách giải quyết vấn đề. Lãnh đạo phải có khả năng khởi xưởng các hoạt động mới mẻ với sự tự tin, sự sẵn lòng chấp nhận hậu quả cho các quyết định và hành động của mình, có khả năng đối phó với căng thẳng, sẵn lòng tha thứ”.  Những lưu ý về lãnh đạo: _ Lãnh đạo là quá trình gây ảnh hưởng. _ Lãnh đạo và quyền lực là 2 phạm trù gắn liền và liên quan với nhau. Trong đó, quyền lực là khả năng ảnh hưởng, tác động đến hành vi của người khác và là phương tiện để người nắm giữ quyền lực đạt được mục đích của mình. Người lãnh đạo có vị trí cao nhất trong một tổ chức là người có quyền lực lớn nhất trong tổ chức đó. 1.2 Phong cách lãnh đạo là gì? 1.2.1 Khái niệm: _ Văn hóa quản lý lâu nay vẫn được xem là cấu thành bởi rất nhiều phong cách lãnh đạo khác nhau. Những phong cách này được hình thành dựa trên hệ thống những giả định và luận thuyết riêng. Mỗi người sẽ lựa chọn cho mình một phong cách lãnh đạo riêng dựa trên kết hợp các yếu tố bao gồm: niềm tin, giá trị và những tiêu chuẩn cá nhân liên quan, những yếu tố về văn hóa doanh nghiệp và các chuẩn mực chung mà trên một hệ thống tổng thể chung đó. _ Phong cách lãnh đạo là những phương pháp hoặc cách thức nhà lãnh đạo thường dùng để gây ảnh hưởng đến đối tượng bị lãnh đạo. Phong cách lãnh đạo không chỉ thể hiện về mặt khoa học và tổ chức lãnh đạo, quản lý mà còn thể hiện tài năng, chí hướng, nghệ thuật điều khiển, tác động người khác của người lãnh đạo. _ Phong cách lãnh đạo là hệ thống các dấu hiệu đặc trưng của hoạt động và quản lý của nhà lãnh đạo, được quy định bởi các dặc điểm nhân cách của họ. _ Phong cách lãnh đạo là kết quả của mối quan hệ giữa cá nhân và sự kiện, và được biểu hiện bằng công thức: Phong cách lãnh đạo = cá tính * môi trường( môi trường gồm: môi trường làm việc, hệ tư tưởng, nền văn hoá,…). Như vậy, Phong cách lãnh đạo là kiểu hoạt động đặc thù của người lãnh đạo được hình thành trên cơ sở kết hợp chặt chẽ và tác động qua lại biện chứng giữa yếu tố tâm lý chủ quan của người lãnh đạo và yêu tố môi trường xã hội trong hệ thống quản lý. 1.2.2 Phân loại phong cách lãnh đạo: Phong cách lãnh đạo được chia làm 3 loại: _ Phong cách độc đoán. _ Phong cách dân chủ. _ Phong cách tự do. 1.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo: _ Các mối quan hệ được dựa trên sự tôn trọng và tin tưởng hay dựa trên sự thiếu tôn trọng? _ Ai là người nắm giữ thông tin – người lãnh đạo, các nhân viên hay là cả hai? _ Các nhân viên được huấn luyện ra sao và người lãnh đạo hiểu rõ các nhiệm vụ như thế nào? _ Các mâu thuẫn nội bộ.

8

_ Mức độ sức ép: sự kì vọng của cấp trên, của các cổ đông và của nhân viên. 1.3 Phong cách lãnh đạo độc đoán là gì? 1.3.1 Lãnh đạo độc đoán (chuyên quyền) _ Nhà quản trị áp đặt nhân viên; các nhân viên nhận và thi hành mệnh lệnh. _ Thông tin là một chiều từ trên xuống. 1.3.2 Khái niệm phong cách lãnh đạo độc đoán: _ Phong cách lãnh đạo độc đoán : Kiểu quản lý mệnh lệnh độc đoán được đặc trưng bằng việc tập trung mọi quyền lực vào tay một người quản lý, người lãnh đạo – quản lý bằng ý chí của mình, trấn áp ý chí và sáng kiến của mọi thành viên trong tập thể. _ Phong cách lãnh đạo này xuất hiện khi các nhà lãnh đạo nói với các nhân viên chính xác những gì họ muốn các nhân viên làm. _ Người lãnh đạo có phong cách làm việc độc đoán sẽ điều hành với tư tưởng nhân viên phải làm những gì họ nói, hoàn thành công việc theo định hướng được các ông chủ vạch ra và đã được xác định bởi mong muốn của việc sản xuất. Các nhà lãnh đạo độc tài thường gọi cho các nhà quản lý cấp dưới và đưa cho họ chỉ thị cũng như lời khuyên với tư tưởng nhân viên sẽ tuân theo. Họ cảm thấy nhân viên cần sự chỉ đạo nghiêm ngặt hơn, các biện pháp kiên quyết và quyết định mạnh mẽ hơn. Phong cách quản lý này cho phép nhân viên biết những gì họ cần phải làm, họ sẽ làm như thế nào và lúc nào các nhiệm vụ phải hoàn thành. 1.3.3 Đặc điểm: _ Những nhà lãnh đạo chuyên quyền cao độ ít có lòng tin với cấp dưới, thúc đẩy người ta bằng đe doạ và thưởng phạt bằng những phần thưởng hiếm hoi, tiến hành thông tin từ trên xuống và giới hạn việc ra quyết định ở cấp cao nhất. _ Nhân viên ít thích lãnh đạo. Đặc biệt là đối với những nhân viên có đầy đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm. _ Hiệu quả làm việc cao khi có mặt lãnh đạo, thấp khi không có mặt lãnh đạo. Nhân viên thường làm việc một cách thụ động. Nhà lãnh đạo không khơi dậy và tận dụng khả năng sáng tạo của nhân viên dưới quyền vì nhân viên đã quen làm theo mệnh lệnh và chỉ dẫn của mình. _ Không khí trong tổ chức: gây hấn, căng thẳng, phụ thuộc vào định hướng cá nhân. 1.3.4 Những giai đoạn cần áp dụng phong cách lãnh đạo độc đoán. _ Giai đoạn bắt đầu hình thành của một tổ chức hay doanh nghiệp: là giai đoạn tập thể chưa ổn định, mọi thành viên thường chỉ thực hiện công việc theo nhiệm vụ được giao. _ Giai đoạn tương đối ổn định: + Trong những tình huống đòi hỏi nhà lãnh đạo cần phải có những hành động khẩn trương kịp thời, có những quyết định nhanh chóng. Ví dụ như: đứng trước những cơ hội lớn nhưng nhà lãnh đạo vẫn chưa tìm được tiếng nói đồng thuận của nhân

9

viên, khi ấy nhà lãnh đạo cần phải tự mình đưa ra những quyết định dứt khoát và kịp thời… + Khi có sự bất đồng trong tập thể, có sự thù địch, chia rẽ nội bộ, nhà lãnh đạo cần phải áp dụng kiểu lãnh đạo độc đoán, sử dụng tối đa quyền lực của mình để hoàn thành mục tiêu của tổ chức. 1.3.5. Những đối tượng cần áp dụng phong cách lãnh đạo độc đoán. _ Đối với các nhân viên ưa chống đối, không có tính tự chủ, thiếu nghị lực, không có kỉ luật, kém tính sáng tạo… 1.4 Phong cách quản lý: 1.4.1 Có 4 kiểu phong cách quản lý: _ Quản lý kiểu hướng dẫn. _ Quản lý kiểu tư vấn. _ Quản lý kiểu hỗ trợ. _ Quản lý kiểu phân cấp hay ủy quyền. 1.4.2 Quản lý kiểu hướng dẫn: _ Nhà quản lý sẽ hướng dẫn nhân viên làm thế nào để hoàn thành công việc kiểm tra chặt chẽ hoạt động của nhân viên và tự mình đưa ra hầu hết quyết định. _ Đây là phong cách thích hợp nhất để quản lý nhân viên mới vào nghề hoặc đối với những người thực hiện công việc không tốt. _ Nếu nhà quản lý chỉ sử dụng một phong cách này thì sẽ trở thành tiểu tiết, độc đoán. 1.5 Nguyên nhân dẫn đến phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs:  Cá tính: _ Tự tin, có tính tự lập, tự chủ cao.  Steve Jobs sinh ngày 24/2/1955 tại California, Mỹ. Ngay trong tuần đầu tiên chào đời, số phận của Jobs dường như đã được định sẵn. Bố mẹ Steve là sinh viên nên đã đưa cậu bé mới sinh vào trại mồ côi. May mắn là gia đình Pol và Carla Jobs nhận Jobs làm con nuôi. _ Sau 6 tháng học đại học Reed, Jobs đã bỏ học và sống những ngày tháng cơ cực nhất cuộc đời mình. Không được ở kí túc xá, ông phải ngủ ở sàn nhà phòng các bạn, trả vỏ lon Coca để lấy 5 cent mua thức ăn, và đi bộ hơn 10 cây số dọc thành phố vào các ngày chủ nhật để đến ăn một bữa làm phúc hàng tuần của đền Hare Krishna. Steve Jobs cho rằng ông ”thật sự thích cuộc sống đó” bởi “chính những gì đã xem, nghe, thấy, khám phá bằng trí tò mò và tri giác của tuổi trẻ…lúc đó đã biến thành những kinh nghiệm quý báu cho tôi sau này”. Chính nhờ một xuất thân tầm thường cùng những năm tháng cơ cực phải bươn chải một mình để kiếm sống đã khiến tính cách của Steve Jobs trở nên độc lập. Ông luôn nghĩ có thể một mình quyết định và vượt qua mọi chuyện một cách tốt đẹp. _ 1985, Steve Jobs bị buộc rời khỏi Apple, ra đi với bàn tay trắng, ông đã lập ra NeXT Computer và hãng phim hoạt hình nổi tiếng Pixar Amination, và năm 1997

10

Jobs quay về Apple trong vinh quang với vai trò của người thủ lĩnh. Như vậy một lần nữa ông lại vượt qua khó khăn và thành công bằng chính đôi chân của mình.  Tóm lại, với bản tính sẵn có cùng với sự tác động của cuộc sống đầy thử thách đã tạo nên một Steve Jobs như ngày hôm nay, tự lập và đầy nghị lực, tự tin và bản lĩnh, luôn ngạo nghễ với đời và đầy chất độc đoán. Vì vậy khi ông trở thành tổng giám đốc của Apple, ông luôn áp đặt suy nghĩ và cách làm của mình cho người khác, tự mình lựa chọn và đưa ra phương thức giải quyết vấn đề một cách độc đoán mà không cần sự tham gia hay góp ý của bất kì ai. _ Cầu toàn, bướng bỉnh, lối nghĩ khác người. + Steve Jobs là người cầu toàn, luôn muốn mọi việc mình làm đạt kết quả hoàn hảo nhất chính vì vậy ông luôn nghiêm khác với bản thân, với nhân viên và với chính những việc mình đang làm. + Ông có suy nghĩ khác người và khả năng tư duy sáng tạo. Ông thể hiện điều đó ngay từ những ngày tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, thầy giáo của ông đã nhận xét rằng: "Steve khác mọi người ở hai điểm: Luôn lầm lũi, cô đơn và có khả năng nhìn tuyệt vời các sự vật, các hiện tượng trong một thế giới khác". + Không một CEO nào bướng bỉnh, ngoan cố, như Jobs khi đưa ra những nguyên tắc riêng của ông, cả tốt và xấu. Với tính cách ngang tàng luôn làm theo những gì mình thích, ông không muốn bị chi phối bởi mọi thứ xung quanh. _ Có khả năng lôi cuốn người khác. + Steve Jobs có khả năng thuyết phục và lôi cuốn người khác, chính khả năng này đã tạo cho ông thói quen được người khác nghe theo, phục tùng, từ đó hình thành nên phong cách độc đoán của ông.  Môi trường: _ Năm 1997, khi Steve Jobs quay trở lại Apple, công ty đang ở trong thời kì tuột dốc. Để vực dậy một đế chế đang lụi tàn, cần phải thẳng tay loại bỏ những phần tử mục rỗng, thối nát và sáng tạo ra những thứ mới hơn, hoàn hảo hơn bằng sự nỗ lực hết mình. Chính vì vậy, sự cứng rắn và uy quyền của nhà lãnh đạo là vô cùng cần thiết đối với Apple lúc này. _ Lúc quay trở về Apple, nhân viên không có tính tự chủ, thiếu kỉ luật, thiếu nghị lực và không sáng tạo, thậm chí còn chống đối. Chính vì vậy, Steve Jobs cần áp dụng phong cách lãnh đạo độc đoán. _ Việc ông “bị đá ra khỏi công ty” do chính mình thành lập và tâm huyết với nó đã khiến ông trở nên độc đoán sau khi quay lại công ty, nhằm mục đích khiến nhân viên khiếp sợ và phục tùng mình. _ Do Steve Jobs nắm giữ chức vụ cao nhất ở Apple nên ông có quyền hạn vị trí và quyền lực cao nhất công ty, do đó, ông dễ lạm dụng quyền hạn của mình. _ Môi trường cạnh tranh khốc liệt và tính chất của ngành công nghệ thông tin đòi hỏi Apple phải có những chiến lược kinh doanh tạo ra bước đột phá mang tính sáng tạo và bảo mật tuyệt đối. Các sản phẩm được tạo ra luôn đạt đẳng cấp cao, hoàn hảo và

11

vượt trên sự mong đợi của khách hang, như ông đã từng nói: “Dân chủ không tạo ra những sản phẩm tuyệt vời. Để làm điều này, các anh cần một nhà độc tài thông thái.” Chương 2: Phân tích thực trạng về phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs tại Apple. 2.1 Thực trạng về phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs tại Apple: 2.1.1 Những biểu hiện độc đoán của Steve Jobs: _ Biểu hiện độc đoán của Steve Jobs tại Apple: + Ông thường xuyên áp đặt những suy nghĩ khác người của mình lên người khác. Ông hay đưa ra những quyết định một cách độc đoán trong chớp mắt, khiến không ít lần Jobs làm mọi người phải ngạc nhiên sững sờ. Sự ra đời của chiếc máy iMac năm 1997 chính là minh chứng cho sự độc đoán của ông. Với ý tưởng kỳ lạ về thiết kế như quả cầu trong phim khoa học viễn tưởng, Jobs đã nhận được 38 lý do từ chối từ bộ phận kỹ sư, họ cho rằng ý tưởng này là không thể thực hiện được. Nhưng Jobs gạt phắt đi và khẳng định “ Tôi là tổng giám đốc và tôi nghĩ chúng ta làm được”. Tuy nhiên, không phải lúc nào Jobs cũng đúng. Việc ra những quyết định mang tính độc đoán mà không bàn bạc kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến của mọi người đã đưa Jobs đối mặt với những sai lầm chết người. Một ví dụ điển hình là vào trước 1985, trong khi các hãng máy tính sản xuất phần cứng khác ứng dụng phần mềm điều hành của Microsoft, thì Jobs lại khăng khăng tự nghiên cứu và sản xuất phần mềm điều hành riêng cho máy của mình. Tuy nhiên, khi sản xuất ra thì phần mềm đã lỗi thời so với các đối thủ cạnh tranh khác. + Trước khi Jobs tiếp quản, khu công sở có một bầu không khí thoải mái. Các nhân vên thích đi loanh quanh hút thuốc và tán gẫu trong sân khu liên hiệp R&D. Vài nhân viên có vẻ tiêu phí hầu hết thời gian để ném thức ăn cho chó của họ. Jobs bắt buộc phải có những nguyên tắc mới. Ông ra lệnh là không cho hút thuốc tại bất cứ nơi nào trong tổ chức. Rồi ông cấm chó vào công sở, lấy cớ vì chó bẩn thỉu và vài người dị ứng với nó. Các nhân viên đã rất bất bình và cho rằng Jobs không hiểu họ. Mọi người đang nhận thức rằng Jobs có thể khẳng định uy quyền của mình ở bất cứ mặt nào trong công ty. Mọi việc trong Apple đã, đang và sẽ đi theo tầm nhìn của nhà giám đốc độc đoán này, từ quy định cấm hút thuốc, cách nấu nướng có lợi cho sức khỏe đến việc biên tập những mẩu quảng cáo trên truyền hình. + Trước khi Jobs tiếp quản công ty, mọi người tại Apple rất thích tiết lộ bí mật. Họ làm vậy một phần vì công ty ít có sự tiếp thị. Họ cho rằng cách duy nhất để mọi người biết về nó là tự bản thân mình tiết lộ. Tuy nhiên, Jobs đi ngược lại hoàn toàn những quan niệm đó và khăng khăng cách làm việc của mình. Đầu tiên, các nhân viên đã rất nổi giận và bất bình. Đây là tiền đề để Steve Jobs xây dựng nên luật im lặng- văn hóa công ty nổi tiếng của Apple.

12

+ Steve Jobs có thái độ rất khắt khe đối với nhân viên của mình, ông luôn đòi hỏi sự hoàn hảo đến từng chi tiết và không chấp nhận một sai sót nào dù là nhỏ nhất. + Jobs còn nổi tiếng với tính lạm quyền cá nhân, bởi ông có thể sa thải bất cứ một nhân viên nào trong cơn nóng giận. Nhiều nhân viên cấp cao của ông tại Apple đã làm việc với Jobs nhiều năm liền, trong số đó một số người đã phải ngậm ngùi ra đi, họ cho rằng, tuy Jobs tàn bạo, nhưng khi ở bên ông, họ chưa bao giờ làm việc tốt hơn thế. + Jobs cũng khét tiếng trong việc la hét các giám đốc và các nhân viên của công ty một cách không thương tiếc. Cựu giám đốc PR của Apple – bà Laurence Clavere khi được hỏi đã cư xử như thế nào với sếp của mình, đã trả lời rằng, trước khi bắt đầu cuộc họp với Jobs bà luôn ôm trong đầu ý nghĩ: “Tôi giả vờ như tôi đã chết”. Đồng thời lưu ý thêm: “ Làm việc với Jobs là một thách thức khủng khiếp, thú vị khủng khiếp và đôi khi cũng khó khăn khủng khiếp.” + Bên cạnh đó, Jobs còn là người nổi tiếng quá khắt khe với công đoàn, ông đã áp dụng nhiều biện pháp để đàm phán với đại diện công đoàn, như: dọa phá sản, thuê ngoài… để có thể đạt được những thỏa thuận có lợi.  Chính vì vậy, không khí làm việc ở Apple luôn căng thẳng và nghẹt thở dưới áp lực của công việc và đòi hỏi nghiêm khắc từ vị giám đốc. _ Cách thức điều hành của Jobs trong công việc: + Là cha đẻ của 103 bản quyền của Apple, mọi thứ từ giao diện của iPod đến hệ thống hỗ trợ cho bộ thang máy được dùng trong các cửa hàng bán lẻ của Apple, ông luôn có sự tham gia và giám sát đến từng chi tiết nhỏ nhất. Ông không thể yên tâm mọi thứ sẽ hoàn hảo nếu không có sự giám sát chặt chẽ trong mọi khâu. Viết về Steve Jobs trong hồi ký của mình, Jonh Sculley- tình địch ngày nào của Steve Jobs đã phát biểu như sau: “ Một người cuồng tín với cái nhìn thực tế như thế lại không thể thích ứng với môi trường chưa hoàn thiện xung quanh.” + Steve dường như đứng đầu và có mặt ở khắp mọi nơi trong công ty. 2.1.2 Luật im lặng - hệ quả từ phong cách điều hành độc đoán của Steve Jobs tại Apple: Bí mật không chỉ là “chiến lược” quan hệ với giới truyền thông mà đã trở thành thứ văn hóa đặc trưng của Apple. Đó là hệ quả được đưa đến từ những hành động độc đoán của Steve Jobs. _ Luật im lặng: do Steve Jobs đặt ra. Luật này quy định nghiêm ngặt về việc tuyệt đối bảo mật mọi thông tin liên quan đến Apple đối với khách hàng, đối thủ cạnh tranh và thậm chí đối với chính các nhân viên và cổ đông của mình. _ Biện pháp trừng phạt của Apple là hết sức nghiêm khắc: + Với bất kì ai vi phạm nguyên tắc im lặng, dù là vô tình hay chỉ là sự vi phạm “chút xíu” đều phải nhận án phạt thường là sa thải ngay lập tức.

13

+ Điển hình là Edward Eigerman – một người đã từng có 4 năm kinh nghiệm làm kĩ sư cho Apple đã bị đuổi khỏi hãng hồi năm 2005 khi đồng nghiệp của anh dính líu vào vụ tiết lộ một vài phác thảo về phần mềm mới cho khách hàng. Mặc dù không liên quan nhưng Eigerman bị đuổi vì là bạn của thủ phạm. _ Không khí làm việc: + Bí mật tuyệt đối – đó là nguyên tắc đầu tiên và cũng là nguyên tắc quan trọng nhất đối với tất cả những ai đang làm việc tại Apple bất kể đó là một nhân vật bình thường hay là một quản lí cấp cao. + Những người đã từng có cơ hội được làm việc tại Apple không ngần ngại gọi đó là thứ văn hóa doanh nghiệp có phần “kì cục”. + Apple còn là một trong số những hãng công nghệ hiếm hoi nổi tiếng với truyền thống luôn luôn cung cấp những thông tin giả cho nhân viên của chính mình về sản phẩm sắp ra mắt. Một cựu nhân viên của Apple cho biết Phillip Schiller, Phó chủ tịch kiêm giám đốc Marketing của hãng thường xuyên tổ chức những cuộc họp nội bộ bí mật. Trong những cuộc họp đó, các thành viên luôn nhận được các thông tin về cấu hình, tên gọi cũng như giá bán của những sản phẩm mới mà Apple sắp ra mắt. Trước khi tham dự cuộc họp, mọi người đều phải kí một bản cam kết không tiết lộ thông tin. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu tất cả những thông tin ấy không phải là giả. Sau đó, Apple còn liên tục theo dõi những phương tiện thông tin đại chúng để kiểm tra xem những thông tin giả đó có bị rò rỉ ra ngoài hay không. + Chính vì vậy, việc hãng này tiết lộ về tình trạng sức khỏe của vị tổng giám đốc kiêm đồng sáng lập hãng Steve Jobs, người đang phải đối đầu với căn bệnh ung thư tuyến tụy và vừa phải trải qua một ca cấy ghép gan được cho là một sự ngoại lệ phi thường. _ Thái độ của nhân viên: + “Luật im lặng” của Apple khắc nghiệt đến nỗi ngay cả những quản lí cấp cao cũng cảm thấy rất sợ khi phải đối diện hay chỉ là “đi ngang” qua Steve Jobs. Một nhân viên cao cấp hiện nay đang làm việc cho Apple, vốn rất cởi mở và hay nói chuyện cũng “tái mặt” và chối đây đẩy khi được hỏi về tình trạng sức khỏe của Jobs mặc dù những thông tin đó đã được công bố trên báo chí. Vị quản lí nói: “Đừng nói về chuyện đó, vấn đề này quá nhạy cảm”. + Cách vận hành của các phòng ban: Jobs lãnh đạo công ty theo kiểu “ai làm việc nấy” và mọi người phòng này không hề biết những đồng nghiệp phòng bên đang làm gì.  Bộ phận bảo mật: + Những nhân viên trong các dự án bí mật phải đi qua một loạt những cánh cửa an ninh. Túi xách của họ bị kiểm tra, lục soát và phải nhận một mật mã riêng biệt cho từng người mới có thể bước chân vào văn phòng của họ. Tất cả các khu vực trong trụ sở của hãng đều được theo dõi bằng carmera an ninh.

14

+ Với sản phẩm, cấp độ bảo mật sản phẩm của Apple xứng đáng được cả những cơ quan tình báo phải “học tập”. Chỉ một số nhân viên rất hạn chế được làm việc trong bộ phận kiểm tra thử sản phẩm có cơ hội chạm tay và sản phẩm trước khi chúng chính thức được tung ra thị trường. Trong phòng kiểm thử, mỗi nhân viên chỉ có thể biết được bộ phận hay chi tiết mà họ đang làm việc chứ không bao giờ được biết hết tất cả. Mỗi chi tiết đều phải được bọc trong một chiếc túi màu đen trong suốt quá trình làm việc. Nếu có lúc nào đó, sản phẩm cần phải được bỏ ra ngoài túi, nhân viên làm việc với sản phẩm đó phải bấm một chiếc đèn đỏ để cảnh báo mọi người không được để ý.  Bộ phận Marketing: + Trong thị trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay khi mà tất cả các doanh nghiệp khác ngày càng muốn được xích lại gần với khách hàng của mình hơn thông qua cả những “kênh” giao tiếp không chính thức như blog, Twitter, Facebook, … thì Apple lại khăng khăng giới hạn đến mức tối đa việc giao tiếp với giới truyền thông, khách hàng và cổ đông của mình. + Không có bất cứ một thông tin nào dù là nhỏ nhất về sản phẩm được tiết lộ cho đến khi sản phẩm được ra mắt. Nguyên tắc đó được áp dụng với cả những nhân viên trong công ty. Hầu hết tất cả nhân viên của Apple cũng đều ngạc nhiên và háo hức với sản phẩm mới của họ không kém gì những người đang xếp hàng chờ mua sản phẩm. Một kĩ sư hệ thống của Apple đã từng phát biểu: “Tôi đã có dịp chứng kiến một buổi ra mắt của sản phẩm iPod. Thật kì lạ là tất cả những người trong hãng mà tôi quen biết đều chư bao giờ được biết về sản phẩm này”. _ Một số vụ kiện của Apple: chính vì văn hóa “im lặng” một cách kì quặc của Apple đã không ít lần làm hãng dính líu vào những vụ kiện làm tổn hại đến danh tiếng của “Quả táo”. + Cách đây 5 năm, Apple đã đệ đơn kiện một loạt các blog với cáo buộc rằng họ đã vi phạm luật bí mật thương mại cũng như vi phạm “quyền được bảo vệ thứ nhất trong hiến pháp Hoa Kỳ”. Nhưng sau đó tòa án bang California đã tuyên cho các blog kia thắng kiện và buộc Apple phải trả tới 700.000$ tiền án phí. + Apple còn là nguyên đơn nhiều lần khởi kiện blog có tên là “Think Secret” và trở thành một trong những tác nhân chính khiến blog đó phải đóng cửa. 2.1.3 Những vấn đề đang đặt ra hiện nay cho Apple: 2.1.3.1 Khách hàng trung thành dần rời bỏ Apple vì luật im lặng: Không ai có thể phủ nhận Apple là hãng công nghệ đang được ưa chuộng và hấp dẫn nhất thế giới. Cũng không ai có thể phủ nhận các sản phẩm của họ luôn luôn khiến những tín đồ công nghệ háo hức. Nhưng có điều mọi người đều cảm thấy rất khó hiểu khi Apple luôn luôn là “kẻ lạnh lùng và xa cách đối với khách hàng”. _ Một khách hàng lâu năm của hãng đã tâm sự: “Từ hơn một năm nay, tình yêu của tôi với Apple ngày càng rạn nứt. Vẻ ngoài bí hiểm, kín đáo và đạo mạo của Steve Jobs khiến tôi dần cảm thấy không còn “khoái” nữa. Cùng với đó, tôi nhận ra

15

Microsoft ngày càng thu hút mình hơn, với mối quan hệ ngày càng bình đẳng, thân thiện hơn với người dùng chứ không bí bách, bắt người khác phải tò mò chờ đợi các tin mới như cách Apple vẫn đang làm”. _ Một khách hàng khác: “Vài năm tới, rất có thể Apple sẽ phải đối mặt với một cuộc nổi dậy của người dùng, khi những gì Microsoft, Google và cả một số công ty mới nổi khác đang ngày càng tỏ ra vượt trội “Quả táo” ở khả năng PR. Ngoài ra sản phẩm và dịch vụ của các hãng này cũng ngày càng trở nên ổn định và có tính mở hơn. Sáng tạo ra những sản phẩm tuyệt vời không hẳn đã giúp bạn trở thành đại gia”. 1.2.3.2 Những thành tựu nổi bật mà Steve Jobs đã mang lại cho Apple: Nhìn chung, tuy đôi lúc phong cách lãnh đạo của Steve có dấy lên không ít dư luận nhưng có thể thấy dưới sự lãnh đạo của Steve, Apple đã lấy lại vị thế thủ lĩnh của mình bằng những đột phá trong công nghệ số. Năm 1997, Jobs quay trở lại với “Quả táo” đã tạo nên cơn sốt lớn trên thị trường, nhanh chóng đưa Apple sánh vai với các đối thủ như Dell, Hewlett – Packard. Nhờ tài cầm quân của Steve Jobs, Apple phát triển mạnh mẽ, liên tục vươn tới những “lãnh địa” vốn không phải là thế mạnh của họ với những phát minh độc đáo. _ Trên thị trường máy tính: + Phải kể đến là sự trở lại “đường đua” trên thị trường máy tính của Apple khi Steve Jobs tiếp quản lại vào những năm 1997 – 1998 với các dòng máy tính được thay đổi kiểu dáng và sản xuất với nhiều màu sắc khác nhau. Hệ điều hành Mac OS X của Apple cũng được hoàn thiện không ngừng với giao diện người dùng còn ấn tượng hơn cả Window. + Với những cách tân liên tục, các dòng máy tính của Apple ngày càng được tiêu thụ nhiều như máy tính xách tay Power Book, máy tính để bàn iMac G5. + Với dòng máy iMac, ngành máy tính thế giới lại phải sững sờ trước óc sáng tạo và ý tưởng táo bạo của Steve Jobs: máy với kiểu dáng ấn tượng và một hệ điều hành có khả năng hỗ trợ tất cả các ứng dụng quan trọng. + Trong năm 2007, Apple cũng cho ra mắt hệ điều hành Leopard và được đánh giá là đối thủ xứng tầm của Window Vista. _ Thị trường điện tử giải trí: + Cột mốc đầu tiên là năm 2001, Steve và Apple tung ra sản phẩm thiết bị nghe nhạc số iPod làm cả thế giới phải chú ý với những tính năng vượt trội như: dung lượng nhớ 30G, có thể chứa 7500 bài hát, 25000 bức hình và 75 giờ xem video, … Ipod đã ngay lập tức chiếm lĩnh hầu hết thị trường. + Không dừng lại ở đó, Steve lại làm cả thế giới âm nhạc xôn xao khi cho ra đời dịch vụ tải nhạc số iTunes trên Internet với hàng triệu bài hát được download mỗi tuần. Hiện nay, Apple chính là ông trùm dẫn đầu thị trường download nhạc hợp pháp trên Internet.

16

+ Năm 2007, Steve lại tiếp tục tung ra thị trường sản phẩm đầu thu kĩ thuật số iTV với ổ cứng lên đến 40G, cho phép lưu tới 50 giờ phim cho phép người dùng download video từ mạng Internet về máy tính và bắn clip lên màn hình TV thông thường. + Cuối năm 2007, với “Quả bom tấn” iPhone, Steve Jobs đã làm cho cả thế giới phải thực sự thán phục về sức sáng tạo. iPhone – chiếc điện thoại di động kết hợp với máy nghe nhạc iPod, tính năng xem phim, duyệt Internet, check mail, … với kiểu dáng mỏng, không có phím bấm thông thường mà là màn hình cảm ứng là mẫu điện thoại được chờ đợi nhất trong lịch sử và sau vài tháng đã nhanh chóng bỏ xa tất cả các mẫu điện thoại thông minh khác đã có mặt trên thị trường Mỹ với “tốc độ” chưa từng có trong lịch sử thị trường di động. 1.2.3.3 Sức khỏe của Steve Jobs hiện nay và văn hóa im lặng của Apple. Có thể nói, sức khỏe của Giám đốc điều hành luôn là vấn đề lớn của bất cứ doanh nghiệp nào. Nhưng với Apple, nơi Jobs đã chèo lái suốt một thập kỷ qua và gặt hái vô số thành công khổng lồ, vấn đề ấy lại càng trọng đại. Năm 2004, Jobs thông báo ông vừa trải qua một cuộc phẫu thuật thành công để điều trị một chứng bệnh ung thư hiếm gặp. Mặc dù vậy, nỗi lo sợ rằng Apple sẽ "đánh mất" vị lãnh đạo tài ba của mình đã lan rộng trong cả năm 2008, khi Jobs ngày càng xanh xao, mệt mỏi và gương mặt hốc hác một cách dễ thấy. Sự vắng mặt của Jobs suốt năm 2008, cộng với việc ông sẽ không thuyết trình trên sân khấu Macworld 2009 như thông lệ hàng năm, đã làm dấy lên tin đồn rằng tình trạng sức khỏe của Jobs đang rất xấu. Vào thời điểm đó, Apple cũng không đưa ra bất kỳ bình luận nào. Các thành viên quản trị Apple đã nhắc đi nhắc lại rằng sức khoẻ của Steve Jobs là một vấn đề riêng tư. Dưới thời Steve Jobs, Apple vẫn luôn im lặng như thế. Không bao giờ có một lời giải thích, một lời bình luận trước những lời đồn thổi. Những sản phẩm mới hay quyết định quan trọng của Apple chỉ được "tiết lộ" trong những hội nghị thường niên của Apple, chẳng hạn như MacWorld hay WWDC. Tuy nhiên, sự kín tiếng của "Quả táo" đã gây ra không ít sự bực dọc cho các nhà đầu tư cũng như các chuyên gia phân tích. Khi các nhà đầu tư "thì thầm" về vấn đề sức khoẻ của Jobs, đó không phải là câu chuyện phiếm trong những buổi gặp gỡ của họ, mà bởi vì sức khoẻ của Steve Jobs có tác động thực sự tới tương lai của Apple Như Charles Wolf, chuyên gia phân tích của Needham & Company, đã từng nói: "Apple là Steve Jobs và Steve Jobs là Apple. Tôi tin rằng cổ phiếu của Apple sẽ giảm ít nhất là 25% giá trị nếu như Steve Jobs rời khỏi công ty". Có thể nói Steve Jobs chính là Apple. 2.2 Phân tích thực trạng phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs tại Apple: 2.2.1Ưu điểm: 2.2.1.1 Phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs:

17

_ Việc Steve Jobs áp đặt những suy nghĩ của mình lên nhân viên và đưa ra

những quyết định độc đoán trong chớp mắt giúp Jobs tận dụng được thời gian, giúp giải quyết nhanh những việc khẩn cấp mà nếu chần chừ có thể gây hậu quả nghiêm trọng cho công ty, giúp nhà lãnh đạo tận dụng được thời cơ, tránh được những bàn cãi không cần thiết. Đặt biệt từ việc áp đặt những suy nghĩ khác người của ông lên toàn bộ công ty, hàng loạt sản phẩm độc đáo và mang tính đột phá cao đã ra đời. Sản phẩm của Apple là sự đẳng cấp trong thiết kế và không giống bất kỳ một sản phẩm nghe nhìn giải trí điện tử nào. _ Những đòi hỏi khắt khe của Jobs trong công việc, cùng với việc không ngần ngại sa thải bất kỳ nhân viên nào không đáp ứng đủ yêu cầu đã tạo sức ép lên nhân viên để bản thân họ phải thật sự cố gắng, không những hoàn thành công việc được giao mà còn phải hoàn thành một cách xuất sắc. Một người chỉ làm xuất sắc công việc được giao khi anh ta đứng trước áp lực về thời gian hoàn thành và yêu cầu cao về chất lượng công việc. _ Trong giai đoạn sau khi Jobs về tiếp quản Apple, công ty đang trong tình trạng tuột dốc thảm hại, đội ngũ nhân viên kỷ luật thấp, không có nghị lực, thiếu tính sáng tạo, bộ máy hoạt động quan liêu . Lúc này, chính cách điều hành độc đoán của Jobs đã đưa nhân viên đi vào khuôn khổ, mọi người làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, tính kỷ luật cao và bộ máy công ty vận hành một cách hiệu quả nhất. _ Việc tham gia và giám sát đến từng chi tiết nhỏ nhất của Steve Jobs góp phần giảm thiểu đến mức tối đa những sai sót, tiết kiệm được chi phí, tạo ra những sản phẩm tương đối hoàn hảo, mang tính vượt trội của Apple so với các đối thủ cạnh tranh. 2.2.1.2 Luật im lặng: _ Giữ bí mật tuyệt đối về thông tin sản phẩm cho tới lúc tung sản phẩm ra thị trường giúp Apple tránh được nguy cơ bị sao chép hoặc giả mạo sản phẩm. Điều này khiến nhân viên vững tâm tin tưởng vào thành quả lao động của mình. _ Việc Apple tuyệt đối bảo mật thông tin về các sản phẩm mới làm cho không chỉ khách hàng mà ngay cả nhân viên của công ty cũng không khỏi tò mò và háo hức đón chờ sự ra đời của các sản phầm này. Sự ra đời của mỗi sản phẩm luôn là một sự bất ngờ thú vị cho những người đón chờ. Chính điều này đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm của Apple. 2.2.2 Nhược điểm: 2.2.2.1 Phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs: _ Việc áp đặt những suy nghĩ của mình lên người khác và đưa ra những quyết định mang tính độc đoán mà không bàn bạc và tham khảo ý kiến của bất kì ai, sẽ làm tăng tính rủi ro trong những quyết định, xác suất xảy ra sai lầm là rất lớn. _ Việc Steve Jobs tự đưa quyết định và áp đặt ý kiến cho nhân viên khiến cho họ bất mãn và khó chịu vì ý kiến của mình không được tôn trọng. Hơn nữa, điều này làm cho họ cảm thấy nhà lãnh đạo không hiểu được tâm tư và nguyện vọng của họ, từ đó mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới ngày càng xa cách. Nhân viên không còn

18

hứng thú đóng góp ý kiến cho công việc. Hậu quả là công ty bỏ phí nguồn ý tưởng sáng tạo dồi dào từ nhân viên của mình. _ Việc đòi hỏi quá khắt khe của Jobs trong công việc sẽ tạo áp lực lớn lên nhân viên, khiến nhân viên dễ xảy ra tình trạng bị stress, không khí làm việc lúc nào cũng đầy căng thẳng, nhân viên đôi lúc sẽ không có được một môi trường làm việc thoải mái, hiệu quả làm việc bị giảm sút. _ Việc Jobs can thiệp vào tất cả mọi công việc từ việc lớn nhất đến việc nhỏ nhất khiến nhân viên cảm thấy khó chịu, không thoải mái. Hơn nữa, việc này cũng làm cho ông không có thời gian cũng như sự tập trung cần thiết để giải quyết những vấn đề quan trọng. _ Phong cách lãnh đạo độc đoán của Jobs làm cho ông có tầm ảnh hưởng quá lớn đối với Apple đến nỗi bất cứ một động tĩnh nào của ông cũng dẫn đến một hệ quả rất lớn đối với công ty, chẳng hạn như sau khi nghe tin ông bị ung thư thì ngay lập tức giá cổ phiếu của Apple giảm xuống nhanh chóng… 2.2.2.2 Luật im lặng: _ Luật im lặng của Jobs tạo ra một môi trường làm việc thiếu thiện cảm, không khí làm việc nặng nề và mối quan hệ giữa các nhân viên trở nên xa cách. _ Thông tin được bảo mật khiến cho khách hàng ngày càng xa cách công ty vì hầu như tất cả các thông tin về sản phẩm đều được giữ bí mật tuyệt đối cho đến khi sản phẩm được tung ra thị trường. Điều này đi ngược lại hoàn toàn các nguyên tắc tiếp thị thông thường. _ Việc bảo mật thông tin một cách tuyệt đối như Apple xem ra không còn phù hợp trong thời đại hiện nay khi mà “sự minh bạch ngày càng trở nên quan trọng và càng cung cấp nhiều thông tin, thị trường của doanh nghiệp đó sẽ càng tốt hơn”. Việc Apple liên tục bưng bít thông tin về sản phẩm cũng như sức khỏe của Steve Jobs đã mang lại tâm lý hoang mang và hoài nghi cho khách hàng cũng như các cổ đông của công ty. Và vấn đề này cũng khiến cho các nhà chức trách liên bang không khỏi đặt ra nghi vấn về tính hợp pháp của việc bảo mật thông tin một cách thái quá của Apple. Chương 3: Giải pháp về phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs tại Apple. 3.1 Mục tiêu: Nhằm tìm ra câu trả lời cho 4 vấn đề: _Steve vốn nổi tiếng với thái độ thiếu tôn trọng nhân viên thuộc cấp đồng thời ông cũng là chuyên gia trong việc làm cho bầu không khí làm việc trở nên áp lực, căng thẳng. Vậy đâu là giải pháp để giải quyết vấn đề đó? _Với tình trạng bị bao trùm trong bầu không khí thiếu sự minh bạch về tin tức như hiện nay không ít các cổ đông của Apple đã tỏ thái độ “bực dọc”. Vậy giải pháp nào cho Steve Jobs và Apple trong việc giữ chân các cổ đông không quay lưng lại với hãng?

19

_Văn hóa “im lặng tuyệt đối” đã gây ra không ít cản trở cho Apple nhất là trong việc gặp gỡ và trao đổi với khách hàng. Câu hỏi đặt ra là cần đưa ra những giải pháp nào để củng cố lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu “Quả táo”? _Charles Wolf, chuyên gia phân tích của Nedham & Company đã từng nhận định: “Apple là Steve Jobs và Steve Jobs là Apple”. Vậy vấn đề đặt ra là liệu trong tương lai Apple sẽ đi về đâu khi không còn sự hiện diện của Steve Jobs? 3.2 Giải pháp: 3.2.1 Nhân viên: _Mỗi nhân viên khi được nhận về công ty đều có những trách nhiệm và quyền hạn cụ thể. Chính vì vậy, Jobs không nên can thiệp quá sâu vào công việc chi tiết của từng bộ phận. Cần thể hiện sự tôn trọng quyền tự chủ, tự quyết và khả năng sáng tạo của nhân viên bằng cách thử đặt niềm tin vào họ. Có thể vẫn áp dụng biện pháp kiểm soát, đôn đốc chặt chẽ với những nhân viên mới là những người chưa kịp nắm bắt nhịp độ làm việc, chưa thể hòa mình vào nên văn hóa của công ty. _Mỗi người bất kể là ai đều có nhu cầu cảm thấy mình được tôn trọng. Vì vậy Jobs và Apple nên có nhiều hơn nữa những chính sách ưu đãi cụ thể cho nhân viên để họ cảm thấy được quan tâm và tôn trọng. Những chính sách có thể đơn giản như: cho nhân viên mua sản phẩm với giá ưu đãi, gửi thư mời tham gia những buổi giới thiệu sản phẩm ... _Luật im lặng đã trở thành một văn hóa đặc trưng của Apple chính vì vậy không thể có giải pháp nhằm thay đổi sự im lặng đó. Thế nhưng, cần phải chấm dứt việc hãng liên tục tung ra những thông tin và bắt các nhân viên phải kí vào bản cam kết “tử thần” để bảo mật những thông tin đó. Hệ quả là gây ra những áp lực và căng thẳng không đáng có cho bầu không khí làm việc. Và thử tưởng tượng xem các nhân viên sẽ cảm giác như thế nào khi biết đó chỉ là những thông tin giả được tung ra chỉ vì lí do thử độ im lặng của họ. 3.2.2 Cổ đông: Steve Jobs và Apple cần tạo thêm niềm tin cho các cổ đông bằng cách: _Minh bạch những thông tin về tình hình tài chính – doanh thu của Apple cũng như thông tin về Steve Jobs, cơ cấu tổ chức và những vị lãnh đạo khác của công ty. Bởi lẽ mỗi cổ đông khi bỏ tiền đầu tư vào một công ty đều có quyền được biết những thông tin chính xác, minh bạch về công ty đó nhằm ngăn ngừa đến mức thấp nhất những rủi ro trong đầu tư kinh doanh. VD: tình trạng sức khỏe của Steve Jobs... _Thường xuyên tổ chức các buổi Đại hội để qua đó các cổ đông có thể cập nhật những thông tin cần thiết về tình hình chính thức của công ty. Đồng thời đóng góp ý kiến của mình vào chính sách phát triển của hãng. Bởi lẽ khi sở hữu trong tay cổ phiếu của một công ty đồng nghĩa với việc các cổ đông cũng sở hữu một phần công ty đó. 3.2.3 Khách hàng: Mặc dù là ông trùm trong ngành công nghệ số với những sản phẩm luôn tạo được sự háo hức đến tột độ trong lòng khách hàng thế nhưng một sự thực không thể chối bỏ đó là khách hàng của Apple luôn phải chạy theo công ty chứ

20

công ty lại không chú trọng đến khách hàng. Chính vì vậy một bộ phận khách hàng đã rời thương hiệu “Quả táo” để đếnvới những thương hiệu khác. Để khắc phục tình trạng này, Steve Jobs và Apple cần phải có những hành động cụ thể: _Chú trọng phát triển các dịch vụ chăm sóc khách hàng đặc biệt là các cửa hàng đại lý bởi với hệ thống bán lẻ, khách hàng có thể tiếp cận trực tiếp với các sản phẩm được trưng bày đẹp mắt và sang trọng đồng thời được hướng dẫn làm thế nào để sử dụng sản phẩm một cách thành thạo. _Lập những trang thông tin như forum, website để thu nhận ý kiến phản hồi từ khách hàng qua đó kịp thời nhận biết và giải quyết những sai sót đồng thời khảo sát được phản ứng, thái độ của khách hàng với dòng sản phẩm mới. Có thể, đôi khi những phản hồi không thực sự cần thiết cho sự phát triển của sản phẩm tuy nhiên nó khiến khách hàng cảm thấy được lắng nghe và tôn trọng hơn. _Khi thiết kế sản phẩm cần chú trọng hơn nữa thị hiếu của khách hàng. Đặc biệt sản phẩm nên có tính thông dụng tạo sự tiện lợi cho khách hàng. Hạn chế tình trạng độc quyền trong việc cài đặt các ứng dụng bất chấp ý kiến phản đối của người sử dụng. Đơn cử như trường hợp Apple đã làm dấy lên làn sóng phản đối của người dùng khi thẳng tay loại bỏ ứng dụng Google Voice trên iPhone. _Ngoài những kênh phản hồi trên interenet nên đưa những dịch vụ phản hồi vào chính các sản phẩm . VD: 1 sản phẩm có kết nối interenet khi thiết kế nen đưa thêm mục phản hồi thành 1 ứng dụng ngay trên giao diện sản phẩm để mỗi khi muốn gửi thôn tin phản hồi người dùng chỉ cần kết nối internet là có thể thực hiện quá trình. _Tăng cường PR, đưa hình ảnh công ty đến gần công chúng. Phá vỡ hình tượng một Apple “lạnh lùng, xa cách” thay vào đó là hình ảnh một Apple thân thiện hơn với cộng đồng. VD: tham gia vào các hoạt động từ thiện, tài trợ các chương trình ... 3.2.4 Tương lai của Apple khi không còn Steve Jobs: Với phong cách lãnh đạo độc đoán, Steve Jobs nắm hết mọi quyền hành ở Apple. Tầm ảnh hưởng của ông là vô cùng lớn. Ngoài Steve Jobs không có người thứ hai nắm rõ tất cả cơ cấu làm việc, các bộ phận, phòng ban của Apple. “Steve Jobs là Apple, Apple là Steve Jobs”. Vậy những giải pháp nào để Apple có thể tiếp tục phát triển hùng mạnh khi Steve Jobs không còn nắm quyền nữa? _ Phân tán quyền lực. _ Dân chủ hơn trong các cuộc họp, lắng nghe ý kiến của nhân viên không nên tự mình quyết định giải quyết mọi việc. _ Định hướng cho nhân viên, bàn giao nhiệm vụ đặc biệt là trong khâu kiểm tra giám sát cần bổ sung những nhân viên khác. _ Lựa chọn, bổ nhiệm những người đáng tin cậy kế nhiệm mình. _ Giới thiệu cho mọi người những thành viên chủ chốt trong công ty vừa để các nhân viên có sự chuẩn bị tâm lí cho sự ra đi của Jobs đồng thời giúp họ biết được những ứng viên sẽ lên thay vị trí Tổng giám đốc.

21

_ Tạo điều kiện cho những ứng viên thể hiện năng lực của mình để tạo uy tín bước đầu trước khách hàng và nhân viên. _ Tạo cơ hội cho những người kế nhiệm xuất hiện trước công chúng nhiều hơn nhất là khi tung ra các sản phẩm mới để khi nhắc đến Apple mọi người không còn chỉ nghĩ về một mình Steve Jobs. 3.3 Kiến nghị: _ Hiệp Hội Bảo Vệ Người Tiêu Dùng nên can thiệp vào vần đề chống độc quyền sản phẩm. Bởi đa số các sản phẩm hiện nay của các hãng nổi tiếng đều có thể thích ứng với các phần mềm khác nhau nhằm phục vụ thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng. Apple cũng không ít lần chịu những đòn công kích của công chúng và dư luận vì sự độc quyền các dòng sản phẩm, phần mềm chỉ tương thích với nhau. Họ không thể sử dụng
những phần mềm khác với các dòng sản phẩm của Apple.

22

KẾT LUẬN
Qua quá trình nghiên cứu luận án, dễ nhận thấy lãnh đạo là một nhiệm vụ khó khăn mà mỗi phong cách lãnh đạo khi sử dụng độc lập, không kết hợp hài hòa về lâu dài sẽ mang lại những hệ quả tiêu cực . Cụ thể là phong cách lãnh đạo độc đoán được Steve Jobs – giám đốc điều hành của Apple sử dụng trong vòng 12 năm trở lại đây đã tạo nên một Apple huy hoàng trong quá khứ và có được vị trí như hiện nay. Tuy vậy, Apple cũng đang phải đối mặt với những vấn đề nan giải do phong cách lãnh đạo của vị giám đốc điều hành mang lại. Vì lý do thời gian nghiên cứu ngắn ngủi và giới hạn dung lượng cho phép của một tiểu luận bộ môn, chúng tôi chỉ xin phân tích một vài vấn đề cơ bản và cấp thiết dựa trên những kiến thức tài liệu mà chúng tôi đã học hỏi và nghiên cứu được , với hi vọng góp phần khắc phục những nhược điểm mà phong cách lãnh đạo độc đoán của Steve Jobs đã tạo ra ở Apple. Cuối cùng, chúng tôi xin được cảm ơn tiến sĩ Huỳnh Thanh Tú và các thầy đã hướng dẫn chúng tôi thực hiện đề tài này. TPHCM, Tháng 10 năm 2009

23

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. TS Huỳnh Thanh Tú (2009), Đề cương bài giảng tâm lý và nghệ thuật lãnh đạo, ĐH Kinh Tế TPHCM. 2. Dale Carnegine, Đắc nhân tâm, Alpha book .
3. Steve Jobs và Apple, Ebook.

Các website : 4. www.vietnamnet.com
5. www.vneconomy.vn 6. www.vi.wikipedia.org 7. www.saga.vn 8. www.doanhnhan.com.vn

24

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful