Tên :Nguyễn Thanh Tâm Lớp :DHDT1 MSSV:0503457 MẠCH ĐẾM DÙNG IC GIẢI MÃ 74247 I )Vài nét

về mạch điện : - Mạch dùng để giải mã và hiển thị led 7 đoạn (hiển thị số từ 0à27) - mạch điện gồm 2 phần chính : thành phần tạo xung clock dùng IC 4093 và mạch đếm gồm thành phần tạo mã nhị phân tăng dần và thành phần giải mã và hiển thị led 7 đoạn . Sơ Đồ Mạch :

II)Chức năng của các linh kiện trong mạch : - Mạch tạo dao động 4093: mạch tạo dao động theo trạng thái nạp xã của tụ .giả sử lúc đầu khi tụ nạp chân 1,2 có áp ở mức cao cho ra mức thấp ở cổng 3 vào mạch đếm và ở cổng 4 có áp cao do đó led tắt .Ngược lại khi tụ xã 1,2 có áp ở mức thấp cho ra mức cao ở cổng 3 vào mạch đếm và ở cổng 4 có áp thấp do đó led sáng . cứ như vậy mạch tạo ra xung clock đưa vào mạch đếm .

- Mạch đếm : + IC 7490 : có tác dụng tạo ra mã nhị phân tương ứng với các số tăng dần khi có xung clock .Ta có thể kết họp với các cổng logic để đếm được các số bất kì .IC gồm có 4 J-K flip flop đếm theo kiểu nối tiếp ,chân R01,R02 được tích hợp bằng cồng đảo , được nối với chân clear có tác dụng RESET mạch .Xung clock được nối với chân 14 (input A).mạch logic của IC như hình vẽ.

+ Mạch giải mã và hiển thị led 7 đoạn : IC 74247 : Đây là IC chuyển từ mã nhị phân sang các số tương ứng được hiển thị trên led 7 đoạn . IC có ngõ ra tích cực mức thấp .Mạch logic của IC như hình vẽ .

IC có 8 ngõ ra từ Q0à Q7 , 4 ngõ vào dữ liệu IC là loại Decorder .Nhìn hình vẽ ta thấy ở ngõ ra các tín hiệu được nối với nhau qua cổng NAND do đó ngõ ra luôn ở mức thấp . Led 7 đoạn :dung hiển thị số theo mã của IC 74247 . Vì IC giải mã 74247 có ngõ ra tích cực mức thấp nên led dùng là loại có ANOD chung .Các đoạn của led được kí hiệu tương ứng với số chân như hình vẽ

Các số hiển thị của led được giải mã tương ứng với các mã nhị phân theo hình vẽ dưới đây

III) Nguyên lí hoạt động của mạch : - khi có xung clock thì IC 7490 tạo ra các mã nhị phân tăng dần ,do chân MR2 được nối với chân Q3 của IC(1) 7490 và MR1 được nối với chân Q1 của IC(2) 7490 nên khi mạch đếm đến số 28 sẽ được RESET trở lại . Các mã nhị phân ở ngõ ra của IC được IC 74247 giải mã thành các số tương ứng và hiển thị trên led 7 đoạn . IV) Ứng dụng của mạch : mạch đếm số theo thứ tự tăng dần do đó có thể dung trong các mạch như : Đèn giao thông Đồng hồ số ,và các lĩnh vực khác .

Read more: http://www.ant7.com/forum/forum_posts.asp?TID=851#ixzz0pEWGuwC5

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful