Revit Architecture 2009 – Thiết bị chiếu sáng

1

CHIẾU SÁNG NHÂN TẠO

1 Đưa thiết bị chiếu sáng vào dự án
1. Ra lệnh bằng một trong các cách sau: Trình đơn: File Load from Library  Family Ra lệnh gắn vật dụng vào công trình: Component, trên thanh Option, nhấn nút Load. 2. Hộp thoại hiện ra.

3.

Nhấn vào thư mục Lighting Fixtures – thiết bị chiếu sáng. Trên hộp thoại, có các thư mục con và các tệp chứa các loại đèn hiện ra.

4. 5.

Nhấn chọn tên tệp, hình minh họa hiện ra tại ô trên cùng bên phải. Nhấn Open. Đèn đã chọn được đưa vào dự án.

Nguyễn Văn Thiệp

Revit Architecture 2009 – Thiết bị chiếu sáng

2

2
1. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Gắn thiết bị chiếu sáng
Việc gắn các thiết bị chiếu sáng cũng giống như các đồ vật nội thất khác. Mở khung nhìn mặt bằng cần gắn thiết bị chiếu sáng như mặt bằng nền, mặt bằng trần, mặt đứng. Ra lệnh Component – đưa các đồ nội thất vào công trình. Trên ô Selector, nhấn chọ kiểu đèn. Nếu không có, nhấn nút Load để đưa thiết bị vào (xem phần trên). Thiết bị gắn với con trỏ, đưa con trỏ đến vị trí cần thiết nhấn chuột. Mỗi lần nhấn, một thiết bị được gắn vào. Có thể thay đổi vị trí bằng các ô nhập khoảng cách như các đối tượng khác. Nhấn Modify, kết thúc lệnh.

2.1 Các chú ý khi đặt thiết bị
1. Các loại đèn trần: Phải tạo trần trước. Mở mặt bằng trần cần gắn đèn. Tên: M_Ceilling Light … 2. Các loại đèn đặt trên nền: Mở mặt bằng nền cần gắn đèn. Tên: Floor Lamp, … 3. Đèn bàn: Mở mặt bằng nền cần gắn đèn. Tạo mặt cắt đi qua bàn. Kết hợp khung nhìn mặt bằng và mặt cắt để đặt đèn vào đúng vị trí trên mặt bàn, nếu không đèn sẽ ở bên dưới bàn. Tên: Table Lamp, …. 4. Đèn gắn vào tường: Mở khung nhìn mặt đứng hoặc hình cắt có bức tường cần gắn đèn.

2.2 Thay đổi vị trí của thiết bị
Đối với một thiết bị chiếu sáng, cũng như các thiết bị nội thất khác, chúng ta có thể thực hiện các công việc thay đổi sau: 1. 2. 3. 4. 5. Nhấn trái chuột vào thiết bị (đèn). Nhấn, giữ và rê chuột, đưa đèn đến vị trí khác. Cho các giá trị khác tại ô nhập liệu để thay đỏi vị trí trên mặt bằng. Dùng các lệnh Move (di chuyển), Copy (sao chép), Rotate (xoay hình) như các đối tượng nội thất khác. Nhấn nút , hộp thoại hiện ra, thay đổi giá trị:

Nguyễn Văn Thiệp

Revit Architecture 2009 – Thiết bị chiếu sáng

3

Nhấn vào ô Value của Level, chọn cao độ tầng để gắn đèn, nếu là đèn đặt trên nền hoặc đèn trần. 6. Nhấn nút Rehost: chọn hình khối chủ để gắn thiết bị như trần, nền, tường v.v…

3 Thay đổi thông số độ sáng của thiết bị
1. 2. 3. Nhấn trái chuột vào thiết bị (đèn). Nhấn nút , hộp thoại hiện ra. Nhấn nút Edit/New, hộp thoạit hông số hiện ra.

Tùy loại đèn, có các thông số khác nhau. Tại đây chúng tôi giới thiệu tất cả cá thông số, khi vào một thiết bị cụ thể, chúng ta tìm thông số tương ứng để thay đổi. 4. Nhấn nút Duplicate: tạo kiểu mới dựa trên kiểu đã chọn (tránh thay đổi hình gốc). Hộp thoại hiên ra để đặt tên kiểu mới.

Nguyễn Văn Thiệp

Revit Architecture 2009 – Thiết bị chiếu sáng

4

Name: cho tên mới. Nhấn OK, kết thúc, hộp thoại, trở lại hộp thoại chính. 5. Các thông số của thiết bị hiện ra.

6.

Light Source Symbol Length: độ chiếu xa của nguồn sáng. Gõ số cho giá trị.

7.

Lamp: loại bóng đèn. Nhấn nút

, chọn loại bóng đèn.

Nguyễn Văn Thiệp

Revit Architecture 2009 – Thiết bị chiếu sáng Wattage Comments: công suất bóng đèn. Nhấn nút , chọn số có sẵn hoặc gõ số mới. Spot Beam angle: góc của chùm sáng tập trung. Góc này cho từ 0 đến 160o. Spot Field angle: góc của chùm sáng lan tỏa. Góc này cho từ 0 đến 160o. Tilt angle: góc nghiêng của tia sáng. Hình dưới minh họa các góc này.

5

8. 9. 10. 11.

12. Light Loss Factor: hệ số suy giảm độ sáng. Nhấn nút Hộp thoại hiện ra để chọn hệ số. Simple: đơn giản. Tại đây dùng thanh trượt thay đổi hệ số.

.

Advanced: cao cấp, hộp thoại có các hệ số như hình dưới. Cũng dùng thanh trượt thay đổi: o o o o Temperature Loss/Gain Factor: suy giảm nhiệt năng. Voltage Loss/Gain Factor: suy giảm công suất. …… Total Light Loss Factor: tổng suy giảm.

Nguyễn Văn Thiệp

Revit Architecture 2009 – Thiết bị chiếu sáng

6

Nhấn OK, kết thúc hộp thoại. 13. Initial Intensity: cường độ ánh sáng. Nhấn nút ra. , hộp thoại hiện

Tại đây, chọn một trong các tham số để cho cường độ sáng: Wattage: cho công suất bóng đèn. Kèm theo hiệu suất: Efficacy. Luminous Flux: luồng sáng. Luminous Intensity: cường độ phát sáng. Illuminance: độ rọi sáng. Kèm theo độ rọi xa: At a distance of. 14. Initial Color: màu ánh sáng. Nhấn nút màu. , hộp thoại hiện ra để chọn

Nguyễn Văn Thiệp

Revit Architecture 2009 – Thiết bị chiếu sáng

7

Color Preset: đặt màu. Nhấn nút , các loại màu ánh sáng hiện ra. Nhấn chọn loại cần dùng, hình bố hoa bên trên sẽ thay đổi theo màu đã chọn. Nhấn OK, kết thúc chọn màu. 15. Color Filter: bộ lọc màu. Nhấn nút, bảng màu hiện ra để chọn. 16. Nhấn OK, tại các hộp thoại kết thúc lệnh.

4 Nhóm các thiết bị chiếu sáng
Khi đã hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, để tạo ra hiệu ứng ánh sáng trong kiến trúc, chúng ta có thể tạo thành từng nhóm. Các nhóm có thể bật, tắt vào các thời điểm khác nhau như hai hình dưới.

Nguyễn Văn Thiệp

Revit Architecture 2009 – Thiết bị chiếu sáng

8

1. 2.

Nhấn trái chuột vào thiết bị (đèn). Tại tham số Light Group, nhấn nút

, chọn Edit/New. Hộp thoại hiện ra.

3.

Nhấn New – tạo nhóm mới. Hộp thoại hiện ra.

Name: cho tên nhóm. Nhấn OK, kết thúc hộp thoại. Tên nhóm được đưa vào danh sách trong hộp thoại ban đầu. Nguyễn Văn Thiệp

Revit Architecture 2009 – Thiết bị chiếu sáng

9

4.

Thao tác với nhóm: Nhấn trái chuột vào tên nhóm. Các nút lệnh hiện ra. Rename: đổi tên nhóm. Edit: sửa nhóm. Thanh công cụ hiện ra để thêm, bớt thiết bị.

o o o

Add: thêm thiết bị. Các thiết bị đã thuộc các nhóm bị mờ đi, những đối tượng nào ngoài nhóm sẽ hiện rõ, nhấn vào đối tượng, nó được đưa vào nhóm hiện thời. Remove: loại ra khỏi nhóm. Những thiết bị thuộc nhóm hiện thời sẽ hiện rõ, những dôid tượng khác mờ đi. Nhấn vào đói tượng cần loại. Nhấn Finish, kết thúc lệnh.

Delete: xóa nhóm. 5. Thao tác với thiết bị: Nhấn trái chuột vào tên thiết bị. Các nút lệnh hiện ra.

o

Move to Group: chuyển vào nhóm khác. Hộp thoại hiện ra để chọn tên nhóm.

Nguyễn Văn Thiệp

Revit Architecture 2009 – Thiết bị chiếu sáng

10

o 6.

 Nhấn nút , chọn tên nhóm cần đưa thiết bị vào.  Nhấn OK, kết thúc. Remove From Group: loại ra khỏi nhóm. Thiết bị được đưa vào danh sách những thiệt bị chưa tạo nhóm – Ungrouped Light.

Nhấn OK, kết thúc lệnh.

Nguyễn Văn Thiệp

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful