Em này thu?c d?ng thích g?n trai, suu t?m ngu?i tình thì dúng hon...Do d?

c trung công
vi?c nên em nó liên t?c nh?n du?c di?n tho?i cu?c h?n g?p khách hàng, anh em c? nói là
anh c?n g?p em tìm hi?u v? d?ch v? d? li?u c?a FPT là Okie...Mobile 0902313653 ho?c
là 01273000903
Chúc anh em ngon trim...
Em ?y tên là Lan Anh (sinh viên nam th? 2 tru?ng Tài Chính)
ÐT: 0985.144.288
Tên: Võ Th? Hi?n
Age: 24
Sdt: 0937067199, Khu v?c mi?n Nam , Q. Bình Tân
Em Thu Q.3,
DT : 01225112713

Y?n Q.5 300/h
ngu?i nh? nh?n, noi chuyen d? thuong, bj k?, m?i t?i lông nhi?u
DT : 0972002412
C?n tìm 1 b?n nam d? tâm s? v? chuy?n âý! N?u có ai thì liên h? v?i em wa s? dt 0906
609 685 g?p Hi?u
em tên Tuy?t Hà, nam nay em ... tu?i, s? thích c?a em là d? trai hí hí... anh nào thích thì
g?ii em nha! 0982376487
Lan anh la mot e 9X song noi tam coi trong tinh cam, cam ghet vat chat.
anh em nao quan tam goi vao ban ngay, thu 7 va chu nhat luc nao cung duoc
0983.102.180 hoi gap Lan Anh
Em ten LOAN da co chong.song nhu cau ve xxx cua em manh me.Mong tim duoc nguoi d
an ong manh me.nhung kin dao.ton trong lan nhau.neu thien chi lien lac so nay he
n gap nhau 0907345452 Vi em dang co chong.nen neu ko tien nghe may ,thi n t cho
em.Mong tim duoc nguoi em muon tim
Tim ban trai co cung so thich. Lien he lam quen so:0953733531-0956229831(Gap
Phuong) HN

B?n trai em nó nói em dâm quá, nó ch?u ko n?i, nên chia tay.Em dang r?t bu?n,có anh nào r?n
thì phone cho em mình tâm s?,em ko thích chat qua yahoo,ch? thích ngu?i th?t vi?c th?t thô
.Có gì liên l?c s? dt 0906334126,em dang r?t bu?n s?n sàng ti?p máy 24/24
Ch?ng mình di làm công trình t?n trong C?n Tho 1 nam v? có 2 l?n nhung m?i l?n v? ch?
?y có 1 l?n, lão ?y có bi?u hi?n chán mình, m?c dích ch? vì v? tham con nh?. M?t mình
tr?ng v?ng trong dêm l?nh. Mình mu?n du?c chia s? nh?ng dêm cô don. hãy Liên h? v?i
mình: 01233364953. Ch? tin
Em là m?t ngu?i con gái s?ng r?t tho?i máinhung chuy?n trinh ti?t thì ph?i ch? ngày xu?t
giá. T?i em quan h? ?m?c d? bên ngoài thôi. Vì em nh?t quy?t không trao thân nên anh
?y dãchia tay. Bu?n quá, tu?ng là dã quên du?c,không ng? bây gi? em b? b?nh"bi?n thái"
r?t thèm du?c bú li?m và u?ng tinh d?ch c?a dàn ông (tru?ckia dã t?ng làm v?i anh ?y).
Có anh hay chú nào ch?u giúp em không?Ði?u ki?n hoi khó khan: làm gì em cung du?c
nhung không du?c l?y cáiquý báu nh?t c?a ngu?i con gái. Em s? không cho th?y m?t em
(vì ba m?em có d?a v? trong xã h?i), không du?c b?n tinh d?ch ra ngoài mà ph?id? cho em
u?ng. Em bi?t là làm nhu v?y các anh r?t khó ch?u, ch?c khôngai s?n lòng dâu. Em dang
tin này th? c?u may v?y mà. N?u anh hay chúnào d?ng ý thì goi so 096 277 69 48
Em ? C?n Tho,Em mu?n th? chuy?n này , anh nào c?n liên h? v?i em qua 01228131590 ,
em tên C?m Tú . Không yahoo ho?c nt nhé
Em muon duoc kham pha ve tinh duc. lien lac cho em nhe 0907345452
Em ten Tram sinh vien truong cao dang du lich sai Gon.
Em dang co don can co nguoi tam su
Anh nao thich thi nt cho em nhe dt 0962776948
Rat vui dc chia se cung moi nguoi. Chuc moi nguoi vui ve.

0903388784.250K . ng?c d?p. 500/2h 0958899642 22/H?nh. ngu?i d?y d?n 18/ Th?o 0919147860 . 21t.0909212300 và Em Di?m . da tr?ng.22t 500k/h . 300/2h 0907399231 23/ Thu?.1 6/ Em H?ng .400k/sh guong m?t d?p.23t 100$/h SG dân HN. bình dân nhung di?n nu?c d?y d? 19/ Vy -Q.500k/h. nhà nghèo nên hay di khách. m?t khá.Cu?ng M?p gt 36/ Uyên Phuong .Q.300k/h (r?t chi?u khách. chim bot nuoc nhieu nguc dep va trang. 400k/ 2h.6 Em Th?o.0919142919 .2tr/night SG 29/ Vy 0908206605 . hoi kén khách 34/ Nga 0913972902 .0909312894.dt: 0909365176.tr?ng h?ng choi c?c su?ng . g cao.0909112855 20/B?o Trâm. Hàng du?c. tr?ng. m?i anh em cùng khám phá.Q.25t ch? Tân Ð?nh.hãy liên h? v?i em nhé : 01684679789 Em ten Lan quê ? b?n tre hi?n dang lam du?c tá.500/90 or 1. anh em nao mu?n thì mình chia se cho 0933534246. ng?c to lông t?a hình trái tim 31/ Trang 0958855183 . 22t 300/2h 0909306553 25/ Thúy:0909273017 150k/2s 26/Trang. Quan 3. khu No Trang Long.0903177338.n?ng cuc k?. em dang còn trinh .3.250K 0903177388 .. Guong m?t d?p.22t 300k/sh can deal if khéo nói.20t. . an nói nh? nh?.300K . Gia 300-400/s 27/ Qu?nh Lan 0918110700 . Da tr?ng ng?c to. thân hình g?n d?p.300K/h/2S . 0909488572.300k/h chua tính hotel. choi bót. giá c? so v?I ch?t lu?ng thì phù h?p 37/ H?nh 0903384133 .Thanh da 17/ Huong: 0909680266.200K . ko so cho soba y 1/ Em An . Em nay tuong ngon.0908913191 . da m cuc ki. sinh viên.em này không c?n ti?n ch? choi xu?ng la du?c Em An.6 300k/h 30/ Lan 0908838389 .300K .300K . 150/h . ko tr?ng.23tu?i -0907034462-200k/s 12/em Thùy Dung 300/h/2s .300K . Xin ko nói tên vì em hay dùng tên gi?.200K.600k/night 300/h 38/ Mai .em tên là th?y em chua t?ng quan h? . s?ch s?.Minh Khue bthan h 35/ Ng?c 0918330811 . bao dam test rui.Su V?n H?nh 4/ Em Th?o . 22t.0918239355 . Ti?p viên nhà hang Oshin. r?t kén khách. em mu?n tìm m?t anh hi?u em d? em dân hi?n. 22t 300/2h 0903356155 21/Nhi. em dang còn trinh . Vú và d?p. Hàng c?c hot.0908331749 .Gò V?p 9 / Em Loan . ng?c to và san ch?c. 33/ Oanh 0908413319 . xe Atila. em xin dong gop voi anh em.Em Vân .0902029599 . 22t.Q. 300n/shot.hãy liên h? v?i em nhé : 01684679789 em tên là th?y em chua t?ng quan h? . S? này d? b? 01228700673 Nói chuy?n và thuy?t ph?c em t? t?. HCM. em d? phòng cao l?m.0909488572 .Bình Th?nh Em Huong . va . va dat biet chieu anh em toi ben.3 2/ Em Bích . s? di?n tho?i: 0933117984. em mu?n tìm m?t anh hi?u em d? em dân hi?n. mang ki?ng c?n trông trí th?c 32/ Lâm Nhi 0918567798 . an noi dieu dang de thuong. k/n chi?u khách cao 1. có gì thông tin cho m?i ngu?i bi?t! Gia nhap lau rui ma ko dong gop cung ky.

0913972902 - Trang Hùng (dylan do) gt. Tân Bình.200/h Ng?c Thanh 0908392501 . U20.0903342349: Qu?nh Nhu ho?c Hi?n H?ng Ngân Hê 0908665243: B?o Trân . ai cung bi?t 45/em Mai(hu?) 0908667486 200k/h /2s chi di ban ngày. thu?ng di ? các KS ? 25 NTBình.20t . lêm ? khu sg. .0918330811 .0958809242: Mai 0958859479: Ng?c .0903606992: .0903763491: Nguy?t .Price: 200k/2s/2h (n?u >2h cung ch?ng sao.0903879006 . thu?ng ? khu ch? Pham van Hai.0918578760: Trâm 200/h . . anh Tu?n gt .200K/shot. choi ? Q5.0908696151: Th?y .200/h Ng?c .Lan .0918507914: Trâm . .Xuyên .200/h . Oanh 500/h.0918812161 .0918519444 . Nga 300/1h .0918036941: Lan . .0903774078: Trinh . gái mátxa t?i nhê. khu No Trang Long.0909365176 200/h.Price: 200k/1h/2s . nh? nh?n.0908584071: . nói anh .0903396936 .0908805276 .Tú 400/h .0913916988: Bêch Cuong . xe Atila.Nguy?t . t? th?a thu?n l?y. bình dân nhung di?n nu?c d?y d? .0918376748 . em di Attila tr?ng.0908392501: Ng?c Thanh 200/h .0908165412 .khu v?c ho?t d?ng là CV Lê Th? Riêng 49/ Huong: 0909680266.0903963106: Thanh Thúy .0908461173 .Thúy H? 150/h. .Tuy?n .0903413319 . .0903644553 . Hàng du?c.200/h Loan 0918215832300/h 44/ Nhu ( H?i Phòng ) 0909868795 200 Kh?i nói. TÂN PHÚ. m?t khá. 300n/shot. ngu?i d?y d?n 50/ Th?o 0919147860 .0918215832: Loan 300/h .Dung 150/h.0903661672: Th?y .Trâm Anh . 300/h tênh luôn ti?n mát xa.Ng?c 500/h nói Cu?ng m?p gt. ÐU?NG GÒ D?U 46/Thanh (Gò V?p): 0902532435 .0918734645 150/h 41/ Trâm . nói lê anh Vu VK Pháp gi?i thi?u.0918734645: Ng?c 150/h .H?i . Q.200K. ch? s? em nó xin thêm 1s thì b? m?a) 47/ Em Ni: 0909933157 .0903394144: Lan.0918578760 .150/h.

. Sai nick YM la bebui000" Ma' mi NGA. em di Attila tr?ng. ho?t d?ng ? khu SG ho?c d?c du?ng SVH?nh ? Q10 . noi cho gap Linh roi hen di choi ra gia .0903 675369: Tú.0908805276: H?i (ch? ch?ng con dung dó).0908838389: Lan 0908352692: Hê . thu di may bro toi vua moi xin duoc so phone cua may em gai goi ."Nguoi d ay dan. nen nho phai co it nhat 300.0912 076730: Tiên .500K/over. trang va xinh lam . -Thi. ti?n phg t? lo . hang cuc dep luon .Ðây lê s? ÐT c?a em má mì tên Thu Huong 0908699967 .0908145494: Qu?nh Nhu massage and fuck . nói anh Hoên gt .300K/shot . dien 3 pha. 300/ over (khach tu tra tien KS)".0903644553: Lan 150/h.000d moi choi duoc may em n ay .0903636267: Mai 22t.sai gon. nguoi ngon. em thu nhat : 031620384.0913 532517: Thanh) 0908 449172: Lan .0903337567: Minh Phuong ."100/ 1h.0903916722: Bêch .5". em ten Ngoc : 0918017095: em khac ten Thu: 0918077620 .dep cuc ki.08.0913 369837: Nguy?t .0908298664 .8350394. nói anh Nghia vi tênh gt . . bac nao o Sai gon thi goi may em sau . mat tam duoc" Nhi. chi toi gia ca hoi mac .500/1h .0908 808133: Y?n .0903879006: Tú 400/h Thao Linh. có th? t?m chung tru?c khi bùm. Q. . cùng lê nhóm gái quê thôi. Goi Van so DT : 0904 4291317 noi anh Hien(co dau hoi) gioi thieu Gia 300K/shot. may khit.so dien thoai la 0908576790. tien KS minh chiu .0903396936: Dung giá kho?ng 150/h.0903 718700: Trang .. Hien em dang o tro gan san bay TSN.4."Nuoc dau nguon. So dt cu a em la :0903930134.0908 573764: Mai ."234 Le Hong Phong P. em nêy v?a hát v?a lêm tình khá hay thi den k.0918514376: Kim ? Gò V?p . Thu?ng choi ? các ks du?ng NTBình. cao 1m6.0913 732498: Thanh Tuy?n . em nua co so phone la: 0912 239922. .0903615183: Loan . dây lê nhóm gái xa wê.913836521.Sai Gon.No1 . o Hai Phong co 2 em.0903760816: Huy?n. Chuc cac bac vui ve nha.918413784. choi ? Q5.Co khoang 30 em gai rat xinh nhung phai vao 234 LHP truoc roi roi moi cho cac em di. nhung giá thì 200/h.Ngoc Linh 0909292233 Cúc 0918551434 (300N/h Yahoo ID: giaytrang2003 -Em ten Huong.0903177338: Di?m 200/1h.

rang kh?nh. d?c bi?t là em n?y cung h?c th? c l?m . 0903840439(200K/hour) nguoi kien giang. rang khenh.Yen 0908276061 OK . Mông to . nhin cung hay.có con nh? tên MInh Phuong cung ch?u chìa m?y anh l?m.em Hà ph?i kg? dt 0908444216 giá 1tr . bu cung duoc... em doi 200k/lan.Linh 0908590332 . vu hoi nheo.DU 0918418608 500.TRANG 0908125574 300/1h .. tuy ! OK .0904250367 gap Linh .th?i ng?m nu?c ?m..Oanh: 0908413319 .Oanh: 0904152220 . va lam tinh thi dac biet fe loi daiiiii OK * So dt 0908805276 gap Phuong .000/1h .0913763828 gap Kim Anh .Thuy 0909555884 300.Em lam trong TIACS VN airlines . em nay ten Lan.0903977052 gap Truc . nh? nh?n. Attila d?. gia 20 0k/1 hay 2 cai . 24t . .tien nao cua day ma . 0903622353. Hieu gioi thireu OK . nguc tuong doi dep. noi anh Tuâ´n chi?. . nhiet tinh. bac nao thich luc em nguoi o tren vua dzong xuong va em vua hat. noi Dung cho so. noi anh thang nguoi Hn goi thieu.Nguoi mau hoa hoc duong. choi khoi nghi luon ! 090.. noi a th ang o ks hoang anh. dang cao rao. cuc ky la hap dan va fe .000/1du .0903879006 gap thuy. 300k/h nhung neu 2 n guoi 1 luc cung duoc gia la 600/h.. khu Bx Mi?n Ðông.. d? thuong.Lam Nhi 0918567798 . coi chung thang nho nha. em nay choi cung tinh cam va rat thich hat .0909354124 gap Hue noi Thang gioi thieu -. dac b iet la doi em nay em co the goi ban em den va 2 em 1 anh .con nho nay dam lam do . cao 1. tuong ta cung nho con .000/1du OK .. da trang. 0908650208 DUNG. toi da thu ca 2 truong hop roi . 21t . da trang vu to ) . 0903337567.so tel la 09041 61792-ten la nhung.Lam 0908692024 . dat nhung that ra mon . . nhe nhang. THANH + LONG DI AVENIS -* So dt 0903 615183 cua em Loan la okie ..pác nói BìnhH?i Phòng gi?i thi?u. chac va da den den. tr?ng. 369 nguyen thai binh OK * So dt 0903 644553 .Cao 1m63.68-0908443664 gap Phuo? ng. có d?ng ti?n.may bot..Nhi: 0918567798 -THUY 0909555884 300. long it.3615183 (200k/h) nguoi Q7.Diem 0903177338 ( cao .Phuong. vú v?a y . . . Nói anh . chay chiec Wave bien so 72H. duong nguyen huu cau gioi thieu.0908125574 gap Trang no a.Toi bi?t 1 E rát hay (chiêu lam nhe) gia binh dan-150 E bao phong.

Tu?n gt. lien lac so dt 0935870722 em nay ngon nam bac nao thich goitheo so dt 0975888345 ten uyen em no ten trang o q3.dt 0968870121 . xinh dep. dap ung nhu cau cua cac ban.giá 300/h. H?ng 0903776131 gai de thuong.khu cv lê th? riêng. sddt: 01675553989 Em thy u23 ? qu?n tan bình.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful