You are on page 1of 5

Báo cáo hoạt động

Chương trình “Tôi và đại học” 2017


07/2017

Thành phố Vinh – Thành phố Hà Tĩnh

Hà Nội, 1/8/2017

Người báo cáo: Nguyễn Thị Hà Phương


Mục lục:

1. Giới thiệu về dự án
2. Mục tiêu của dự án
3. Đánh giá
4. Kế hoạch đề xuất

TOVADAHO2017 – ĐẠI HỌC TÔI VẼ GÌ?

I. Giới thiệu về dự án

“Tôi và Đại học #Tovadaho” là một chương trình cộng đồng khởi xướng và phát triển
bởi NYDO - với mục tiêu xây dựng một môi trường Chia sẻ, Tư vấn và Kết nối các thế
hệ học sinh Nghệ Tĩnh nhằm giúp đỡ các bạn học sinh trong kì thi Đại học”
“Tôi và Đại học #Tovadaho” chú trọng tới các hoạt động chia sẻ thông qua các hình
thức online và offline: với những chủ đề người trẻ quan tâm như: Chọn ngành – Chọn
trường; Thích nghi và phát triển ở môi trường đại học; Kiếm việc làm khi còn là sinh
viên; Kĩ năng mềm cần thiết,… Được tổ chức thường niên vào mỗi năm, trước dịp các
sĩ tử tiến hành chọn trường và ngành học bậc Đại học.
“ Tôi và Đại học #Tovadaho” kết nối cộng đồng giới trẻ có chung mối quan tâm, kết
nối giới trẻ với những người có kinh nghiệm liên quan đến từng chủ đề.

II. Mục tiêu của dự án:

1. Giúp các bạn học sinh đang đứng trước ngưỡng cửa đại học chuẩn bị hành
trang cho mình.
2. Tạo ra không gian sẻ chia và kết nối thế hệ trẻ.

Phương pháp tiếp cận:

- Tổ chức các buổi workshop chia sẻ những kiến thức hữu ích.
- Khởi xướng một chương trình chia sẻ cộng đồng, cho phép tất cả mọi người
tham gia đóng góp, chia sẻ những điều họ quan tâm.
III. Đánh giá kết quả:

Chương trình “Đại học – Tôi vẽ gì?” diễn ra vào ngày 1/7/2017 tại thành phố Vinh và
Thành phố Hà Tĩnh đã thu hút hơn 200 người tham dự bao gồm các bạn học sinh, sinh
viên và cả các bậc phụ huynh trên địa bàn

Chương trình được diễn ra 3 tiếng ở mỗi địa điểm với 2 phần chính:
Phần 1: Chia sẻ
Khách mời của chương trình là các bạn sinh viên đã mang đến những câu chuyện về chủ
đề “Học tập” , “ Hoạt động ngoại khóa” và “ Công việc làm thêm” ở bậc học đại học.
Sau mỗi chủ đề, người tham gia có cơ hội tương tác trực tiếp với khách mời về chủ đề.

Phần 2: Vòng tư vấn


Phần tương tác trực tiếp giữa khách mời và người tham dự về những thắc mắc về mọi
vấn đề mà mình quan tâm

Chi tiết chương trình:

THỜI
NỘI DUNG LƯỢNG

CHECK IN Đón tiếp các khách mời, tư vấn viên và người tham gia chương trình. 30 phút

Mini game: Ice - breaking game 10 phút

Khởi động Giới thiệu về chương trình, khách mời và các nhà tài trợ 15 phút

Giới thiệu chủ đề 1: HỌC TẬP 5 phút

Phiên thảo Hỏi đáp : Người tham gia và khách mời cùng tương tác, bàn luận với những câu
luận 1 hỏi liên quan đến chủ đề 15 phút

Giới thiệu chủ đề 2: HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 5 phút

Phiên thảo Hỏi đáp : Người tham gia và khách mời cùng tương tác, bàn luận với những câu
luận 2 hỏi liên quan đến chủ đề 15 phút
Giải lao 15 phút

Giới thiệu chủ đề 3: CÔNG VIỆC LÀM THÊM 5 phút

Phiên thảo Hỏi đáp : Người tham gia và khách mời cùng tương tác, bàn luận với những câu
luận 3 hỏi liên quan đến chủ đề 15 phút

Người tham gia hỏi đáp chi tiết với tư vấn viên tại các bàn booth ( bàn tư vấn)
theo các nhóm trường, hoặc nhóm ngành
• Nhóm ngành kinh tế
• Nhóm ngành tự nhiên
• Nhóm ngành ngân hàng
• Nhóm ngành kỹ thuật
• Nhóm ngành kiến trúc - xây dựng
Net-working • Nhóm ngành Y - Dược 30 phút

Chụp ảnh kỉ niệm cùng Ban tổ chức, tư vấn viên, khách mời và người tham gia
Check out Ghi lại feedback của người tham gia 20 phút

Kết quả khảo sát

Sau chương trình, chúng tôi đã tổng hợp khảo sát người tham gia và đưa ra thống kê:

- 71% người tham gia cho rằng chương


Ý kiến người tham gia trình có chất lượng tốt hơn mong đợi

- 22% người tham gia cho rằng chương


Hơn mong đợi trình có kết quả như mong đợi

Như mong đợi - 7% chưa thỏa mãn với nội dung và hình
Chưa hài lòng thức tổ chức của chương trình
IV. Kế hoạch và đề xuất tương lai cho dự án:

- Tiếp tục tổ chức work-shop thường niên


- Xây dựng sự kết nối qua hình thức online giữa người tham gia và diễn giả cũng như học
sinh cấp 3 và sinh viên đại học
- Xây dựng bộ tài liệu tham khảo sau mỗi chương trình

Link ảnh và clip dự án:


https://drive.google.com/drive/folders/0B9zA9lKAOS14Y0RjekFvcUJQa2M

https://photos.google.com/share/AF1QipPxsaWcDLwfHVrWuYOUQPGpvPmoKf30DnQIKh
19NkXVvdke6ReefVm1P51PdB697Q?key=ZTd2ZHRQU3QtN2U5RExCdUNHNTVIWGNq
NzRwOUpB