You are on page 1of 8

Báo cáo

Chương trình tập huấn


“Active Citizens NgheTinh ” 2016

Hà Nội, ngày 01/07/2016

Người báo cáo: Nguyễn Thị Dạ Ly


MỤC LỤC

Giới thiệu ......................................................................................................................................... 3


Thông tin về chương trình ............................................................................................................... 4
Mục đích chung của chương trình ................................................................................................... 4
Hình ảnh trong chương trình ............................................................ Error! Bookmark not defined.
Chương trình hoạt động .................................................................................................................. 6
CHƯƠNG TRÌNH TẬP HUẤN PHÁT TRIỂN LÃNH ĐẠO XÃ HỘI TRẺ TẠI MIỀN TRUNG

Đơn vị tổ chức: Tổ chức thanh niên NYDO

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển bền vững CSDS


Thời gian thực hiện: Thời gian 03 ngày , 11,12,13/6/2016

Đối tượng: 30 bạn học viên đã được tuyển chọn

Địa điểm: Trường THCS Kim Liên - Nam Đàn - Nghệ An

Giới thiệu
Chương trình tập huấn Phát triển lãnh đạo thanh niên tại miền Trung vừa hoàn thành xong chuyến tập
huấn kéo dài 3 ngày (11-13/6/2016) tại huyệnNam Đàn, tỉnh Nghệ An. Chuyến trình được triển khai
trong khuôn khổ dự án xây dựng mạng lưới lãnh đạo thanh niên tại Nghệ An và Hà Tĩnh do NYDO sáng
lập.

Học viên của khóa tập huấn là các bạn thanh niên được tuyển chọn trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh. Với
mục tiêu xây dựng nhóm làm việc hiệu quả nâng cao năng lực thực hiện các dự án xã hội, sau đợt tập
huấn kéo dài 3 ngày, các học viên là đội ngũ hỗ trợ tổ chức chương trình tập huấn mở rộng cho các đối
tượng thanh niên trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh, kết hợp với các tập huấn viên đến từ CSDS.

Cảm nhận của học viên được đăng tải tại : https://nydoprojects.wordpress.com
Thông tin về chương trình
Công dân tích cực (Active Citizens) là chương trình toàn cầu của Hội đồng Anh bắt đầu từ năm 2009 với
hơn 100.000 thành viên tham dự tại 40 quốc gia trên toàn thế giới. Tại Việt Nam, chương trình do Hội
đồng Anh tại Việt Nam phối hợp với nhiều tổ chức cùng thực hiện, trong đó có CSDS. Năm 2014, Công
dân tích cực lần đầu tiên được tổ chức dành cho các bạn trẻ tại Hà Nội.

Tập huấn "Active Citizens Nghệ Tĩnh 2016" là chương trình phát triển lãnh đạo trẻ đầu tiên được tổ
chức tại miền Trung dành cho các bạn trẻ Nghệ AN và Hà Tĩnh. Chương trình phối hợp thực hiện giữa
NYDO và CSDS.

Mục đích chung của chương trình


- Tăng cường khả năng tự nhận thức và khám phá năng lực bản thân cho thanh niên.
- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của thanh niên về các vấn đề của cộng đồng, xã hội từ đó
giáo dục các thanh niên trở thành những công dân tích cực.
- Xây dựng các dự án cộng đồng nhỏ giúp ích cho cộng đồng xung quanh.

Đánh giá khóa tập huấn


Phần tổng hợp kết quả đánh giá của học viên về khóa học được dựa trên phản hồi của 30 học viên, bao
gồm các phần:

(1) Đánh giá mức độ đáp ứng của khóa học so với mong đợi ban đầu của học viên

(2) đánh giá sự thay đổi về kiến thức, kỹ năng, thái độ sau khi tham gia khóa học

(3) Những góp ý giúp cải thiện những khóa học tiếp theo

(4) Nhu cầu học tập trong tương lai.


Đánh giá mức độ đáp ứng của tập huấn so với mong đợi

Đánh giá chung về chất lượng tập huấn, có Đánh giá chất lượng khóa
25/30 học viên cho rằng chất lượng tốt hơn so học so với mong đợi ban
với mong đợi ban đầu, 5/30 cho rằng được như đầu
mong đợi banđầu và không có học viên nào cho 17% 0%
Như
rằng chất lượngkhóa học thấp hơn so với mong mong đợi
đợi ban đầu. 83%
Cao hơn
mong đợi
Các phản hồi của học viên được đăng tải tại
https://nydoprojects.wordpress.com

Thay đổi, điều chỉnh so với kế hoạch

Phần lớn các nội dung trong chương trình tập huấn được giữ nguyên so với kế hoạch ban đầu, tuy nhiên
đối với từng đối tượng khác nhau mà tập huấn viên có những điều chỉnh sao cho phù hợp.
Kết quả sau tập huấn
thu được như sau:
- 30 bạn trẻ được truyền cảm hứng, tập huấn kỹ năng và kinh nghiệm thực hiện các hoạt động xã
hội.
- 3 dự án được phát triển sau khóa tập huấn kết thúc.

Kế hoạch và đề xuất cho tương lai

- Tiếp tục nhân rộng mô hình tập huấn theo phương thức đổi mới và tập trung sau kh rút kinh
nghiệm từ khóa thử nghiệm nhằm mục đích tập hợp, kết nối vfa nâng cao năng lực cho những
nhà đổi mới trẻ
- Tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động dành cho thanh niên địa phương, kết nối các hoạt động địa
phương với chương trình thanh niên cả nước
Chương trình hoạt động

Thời gian Hoạt động

Thứ 7

08.00 – 08.30 Đăng kí

08.30 – 08.45 - Phát biểu khai mạc. Giới thiệu nhóm tập huấn viên
- Trò chơi tìm ra người thắng cuộc
- Giới thiệu về Chương trình công dân tích cực
- Giới thiệu về mục tiêu của khóa tập huấn
- Giới thiệu nội dung chương trình khóa tập huấn trong 3
ngày

08.45 – 09.30
09.30-09.50 Nghỉ giải lao
09.50 – 10.45 - Những kỳ vọng mong muốn đạt được - Cây kì vọng
- Các mục tiêu cơ sở

10.45-1200 - Tầm nhìn của chương trình công dân tích cực
- Cùng nhau xây dựng tầm nhìn của các học viên
12.00-13.30 Ăn trưa

14.30-15:30 Khởi động, Các học viên chia sẻ những kiến thức đọng lại của ngày
hôm trước
15.30 – 16.30 - Chiếu một đoạn video về các dự án hành động xã hội (tbc)
- Hành trình học tập của các công dân tích cưc : dòng sông
công dân tích cực
- Câu hỏi và trả lời về Chương trình công dân tích cực

16.30-17.00 Giải lao


Tối Chia sẻ từ NYDO
Chủ Nhật
8h – 8h30 Khởi động
10.20 – 12.00 Các đặc tính của Công dân Tích cực là …?

12h -14h : Nghỉ trưa


14.00 – 15.15 Tôi – Bản sắc và văn hóa
- Tôi và bản sắc của tôi
- Hai điều sự thật và một điều nói dối
- Câu chuyện về những giả định của chúng ta

15.150-15.30 Giải lao


15.30 – 17.00 - Những phần không nhìn thấy trong bản sắc của tôi
- Tảng băng chìm
- Những người khám phá nền văn hóa

- Chia sẻ những chiêm nghiệm về module 1 – Tôi – bản sắc và


văn hóa
Thứ 2
8.30 – 9.00 Khởi động và Các học viên chia sẻ những kiến thức đọng lại của
ngày hôm trước

9.00 – 10.00 Tôi và Bạn : Đối thoại


- Câu chuyện con voi và những người đàn ông mù
- Đối thoại là gì?
- Lắng nghe ở ba cấp độ

10.00-10.15 Nghỉ giải lao


10.15 – 11.30 - Sức mạnh của ngôn ngữ cơ thể
- Sức mạnh của các câu hỏi

11.30 – 12.00 - Đánh giá cuối ngày


Thứ 3
8.30 – 9.00 - Khởi động
- Các học viên chia sẻ những kiến thức đọng lại của ngày hôm
trước

9.00 – 10.30 - Đặt câu hỏi nội tâm


- Bày tỏ quan điểm : phương pháp nhà hát

10.30-10.45 Giải lao


10.45-12.00 - Chia sẻ những chiêm nghiệm về module 2 – Tôi và Bạn

Chúng ta làm việc cùng nhau : Cộng đồng


- Tư duy hệ thống và phát triển bền vững
- Ai có quyền quyết định tại cộng đồng của mỗi chúng ta

12.00 – 13.30 Ăn trưa


13.30-15.00 - Khởi động
- Nhìn lại cộng đồng của mỗi chúng ta
- Chia sẻ những chiêm nghiệm về module 3 – Chúng ta làm việc
cùng nhau

15.00 – 15.20 Giải lao

15.20 – 16.30 - Chia sẻ những bài học lớn sau khi đã tham dự cả ba modules
- Lên kế hoạch thực hiện một dự án cộng đồng

16.30 – 17.00 Bế mạc và trao chứng chỉ