You are on page 1of 6

Báo cáo

Chương trình Tập huấn Phát triển lãnh đạo


thanh niên tại miền Trung

Hà Nội, ngày 07/06/2016

Người báo cáo: Nguyễn Thị Dạ Ly


Mục lục
Giới thiệu ........................................................................................................................................................3
Mục tiêu của khóa tập huấn...........................................................................................................................3
1. Nâng cao năng lực cho từng thành viên ....................................................................................................3
2. Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả .............................................................................................................3
3. Xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho tập huấn tiếp theo.................................................................................3
Phương pháp tập huấn ..................................................................................................................................3
Chi tiết chương trình tập huấn .......................................................................................................................6
Giới thiệu

Chương trình tập huấn Phát triển lãnh đạo thanh niên -Young Innovator vừa hoàn thành xong hoạt
động 1 là chuyến tập huấn kéo dài 4 ngày (24-27/6/2016) tại huyện Nghi Văn, tỉnh Nghệ An. Chuyến trình
được triển khai trong khuôn khổ dự án xây dựng mạng lưới lãnh đạo thanh niên tại Nghệ An và Hà Tĩnh
do NYDO sáng lập.

Học viên của khóa tập huấn là các thành viên của NYDO tại Nghệ Tĩnh. Với mục tiêu xây dựng nhóm làm
việc hiệu quả nâng cao năng lực thực hiện các dự án xã hội, sau đợt tập huấn kéo dài 3 ngày, các học viên
là đội ngũ hỗ trợ tổ chức chương trình tập huấn mở rộng cho các đối tượng thanh niên trên địa bàn
Nghệ An và Hà Tĩnh.

Khảo sát về mục tiêu của các học viên trước khóa học cho thấy, các học viên có những mong muốn rất đa
dạng như : “tìm hiểu phương pháp tập huấn”, “học về cách quản lý và triển khai dự án”, “hiểu biết hơn
về các thành viên khác trong dự án”, v.v..

Mục tiêu của khóa tập huấn

1. Nâng cao năng lực cho từng thành viên

2. Xây dựng nhóm làm việc hiệu quả

3. Xây dựng kế hoạch chuẩn bị cho tập huấn tiếp theo

Phương pháp tập huấn

Phương pháp tập huấn chủ yếu được áp dụng là phương pháp tập huấn có sự tham gia, tìm hiểu học
viên qua các trắc nghiệm tâm lý và tính cách; sử dụng các trò chơi tương tác và lý thuyết trò chơiđể các
học viên nhìn nhận về các vấn đề của tổ chức như vấn đề nhân sự..., kết hợp thảo luận nhóm, trình bày
trước lớp.

 Sinh hoạt chung

Các học viên trong khóa tập huấn được sắp xếp tham gia vào các hoạt động tại một địa điểm cách xa
thành phố để có thể tập trung năng lượng vào việc phát triển khả năng thực hiện dự án của bản thân
cũng như của nhóm. Ngoài ra, việc sinh hoạt cùng nhau giữa các thành viên giúp tạo không khí sinh hoạt
ấm cúng, tăng cường tinh thần đoàn kết, khả năng giao tiếp và làm việc nhóm, tăng cường hiểu biết,
tương tác giữa các học viên và tập huấn viên.

 Thảo luận nhóm có sự dẫn dắt

Ở một số chủ đề như Hoạt động xã hội, Truyền thông, cách làm việc nhóm, chiêm tinh học , công cụ làm
việc hiệu quả …….. các học viên được chia các nhóm tự thảo luận dưới sự dẫn dắt của 1,2 thành viên đã
có kiến thức về chủ đề này trước đó. Các học viên có không gian tự do, thoải mái để trao đổi, thảo luận
và đưa ra quan điểm của mình. Nhờ việc tranh luận giữa các quan điểm mà các học viên có thể hoàn
thiện hơn hệ thống tư duy của bản thân.

 Hoạt động tương tác

Các hoạt động tương tác được bố trí xuyên suốt cả khóa học. Vì tính chất tương tác của các hoạt động
giúp kích thích sự tham gia của học viên hơn. Sau mỗi hoạt động, đều có sự chia sẻ và đúc rút những kết
luận riêng của bản thân, tập huấn viên đóng vai trò chia sẻ những ý nghĩa của hoạt động và vấn đề trong
từng hoạt động.
 Lý thuyết trò chơi

Đây là phương pháp được thực hiên giúp thúc đẩy tư duy của các học viên. Phương pháp này được áp
dụng trong chủ đề về tư duy cá nhân và phối hợp giữa các thành viên trong nhóm. Thông qua các trò
chơi vận động lẫn tư duy, các học viên tiếp cận với các khái niệm, kiến thức mới, đồng thời kích thích sự
hứng thú của học viên, tạo sự liên kết với những kiến thức lý thuyết. Theo đánh giá cuối khóa học, đây
được coi là một trong những phương pháp mới mẻ và hấp dẫn nhất khóa học.

 Chia sẻ kiến thức từ tập huấn viên

Một số chủ đề với các kiến thức và kỹ năng như: marketing, nhân sự, cách lên ý tưởng là các chia sẻ từ
phía tập huấn viên. Các chia sẻ được đánh giá là tương đối dễ hiểu và dễ nắm bắt. Sau đó, các học viên
cũng được thực hành các kỹ năng vừa được học để có thể áp dụng tốt hơn sau này.
Chi tiết chương trình tập huấn

Thời gian Ngày thứ nhất Ngày thứ 2 Ngày thứ 3 Ngày thứ 4

6h30 - 7h30 Tập thể dục buổi Tập thể dục buổi Tập thể dục buổi
sáng sáng sáng

7h30-8h30 Ăn sáng Ăn sáng Ăn sáng

8h30 - 12h00 Di chuyển đến địa Chủ đề: Chiêm tinh Chủ đề: Công lí và Chủ đề :
điểm tập huấn học (2) hoạt đọng xã hội Cây kì vọng của
Giới thiệu về địa điểm. mỗi cá nhân và
Thống nhất về nguyên Áp dụng bản đồ NYDO
sao vào làm việc cá
tắc chung Xây dựng thương
nhân và nhóm
hiệu cá nhân

12h00 - 14h00 Ăn trưa, nghỉ ngơi Ăn trưa, nghỉ ngơi Ăn trưa, nghỉ ngơi Di chuyển về
Thành phố

14h00-17h30 Chủ đề: Mục tiêu cuộc Chủ đề: Các bộ Chủ đề: NYDO – Tổ
sống công cụ làm việc chức phát triển
- Mục tiêu của bạn là online thanh niên Nghệ
gì Tĩnh
- Mục tiêu và thành Truyền thông xã
công hội

- Những vấn đề cá
nhân xung quanh mục
tiêu

17h30-20h00 Hoạt động ngoài trời, Ăn tối, nghỉ ngơi Chuẩn bị & Party
Ăn tối, nghỉ ngơi tổng kết

20h00 – Chủ đề : Chiêm tinh Chủ đề : Truyền


22h00 học (1) thông xã hội
- Bản đồ sao và tính
cách con người Deep Talkshow :
Câu chuyện của tôi