You are on page 1of 30

NYDO VIETNAM  NEW-AGED YOUTH DEVELOPMENT ORGANIZATION

Young Innovator
Network
THE NETWORK
FOR
YOUTHQUAKE
NARROW THE GAP
 
DRIVE FOR THE CREATION

WWW.NYDOVN.COM
THE PROBLEM
"Hệ sinh thái" phát triển thanh niên tại các địa phương nhỏ còn
thiếu đa dạng, thiếu bền vững, không đáp ứng được nhu cầu phát
triển toàn diện và đóng góp xã hội của người trẻ. 

ĐA DẠNG TÁC ĐỘNG BỀN VỮNG


thiếu đa dạng, không còn mang tính hình hoạt động không bền
tạo được nhiều cơ hội thức, phong trào, chưa  vững vì thiếu kĩ năng
đáp ứng đủ nhu cầu đa khuyến khích tác động quản lý và đầu tư 
dạng của thanh niên  tích cực với cộng đồng
Nhìn thấy sự chênh lệch và bất bình
đẳng về môi trường phát triển của thanh
niên tại các vùng địa phương nhỏ so với
các thành phố lớn, dự án Young
Innovator Network (YIN) ra đời, triển
khai thí điểm tại Nghệ An và Hà Tĩnh
trong năm 2016-2017, là một bước đột
phá góp phần phát triển môi trường
thanh niên tại đây.

Trong năm 2018, dự án bước sang giai


đoạn Mô hình hóa nhằm mục tiêu  nhân
rộng ở các tỉnh thành khác. 
THE SOLUTION
Kết nối mạng lưới lãnh đạo thanh niên tại địa phương,
cùng tạo ra một "hệ sinh thái" hỗ trợ người trẻ
phát triển toàn diện và bình đẳng 

BỂN VỮNG  BÌNH ĐẲNG TRẢI NGHIỆM


Keep on ONE STEP AT A TIME

moving Dự án góp phần xây dựng môi trường tích


cực thúc đẩy thanh niên địa phương phát

forward triển một cách toàn diện: về năng lực lãnh


đạo và trách nhiệm xã hội.
01

Đào tạo nâng cao năng lực cho


nhóm thanh niên nòng cốt,
những nhà lãnh đạo trẻ, người
dẫn đầu các phong trào, dự án
cộng đồng tại địa phương
YOUNG INNOVATOR SEED CAMP
2016
"ACTIVE CITIZENS"

WORKERS
YOUNG INNOVATOR SEED CAMP
2017
"HẠT GIỐNG KIẾN TẠO"

WORKERS
ƯƠM MẦM 
+60 THỦ LĨNH TRẺ
&
+4 DỰ ÁN XÃ HỘI
02

Xây dựng được một mạng lưới


bền vững thanh niên địa phương,
kết nối phong trào của thanh
niên địa phương với thanh niên
cả nước
#tovadaho
#tovadaho
Tôi và Đại học #TOVADAHO là chương trình hỗ trợ
các bạn học sinh cấp 3, các bạn tân sinh viên
trong các vấn đề xung quanh cuộc sống Đại học
Tìm hiểu thêm tại website
#sharingbox
Sharing Box là một mô hình chia sẻ cộng đồng, truyền
tải thông điệp “bất cứ ai cũng có điều để chia sẻ”
Sharing Box mong muốn tạo ra một không gian, một
môi trường để cộng đồng cùng nhau chia sẻ ý tưởng,
hình thức và nội dung không giới hạn.
Tìm hiểu thêm tại đây 
Diễn đàn
 Người trẻ Nghệ tĩnh
2017
#Nghetinh Youth
Summit
Diễn đàn hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian
thảo luận mở, về các chủ đề đang được các bạn thanh
niên tại địa phương quan tâm. 
Đây là cơ hội kết nối họ với thế hệ đi trước, những người
có mối quan tâm đặc biệt tới sự phát triển của thế hệ trẻ.
Keep our children safe 
Huế
Keep our children safe là dự án của nhóm thanh niên tại Huế, ra đời sau
chương trình Trại hè lãnh đạo 2017 "Hạt giống kiến tạo".
Dự án đạt giải nhất lĩnh vực Khoa học xã hội hành vi, cuộc thi Sáng tạo Khoa
học kĩ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế
Không đặt nặng yếu tố số lượng,
các chương trình nằm trong
khuôn khổ dự án Young
Innovator Network đều là mô
hình chú trọng đến tính bền vững,
nhằm tạo ra được các hoạt động
thường xuyên cho thanh niên tại
địa phương. 

Trại hè lãnh đạo YISC là trại hè


thường niên, với 2 trại hè đã được
tổ chức trong 2016-2017,
TOVADAHO có 2 diễn đàn mỗi
năm, Sharing Box đã trải qua 6
chương trình , Nghetinh Youth
Summit với chuỗi 3 sự kiện liên
tiếp trong lần đầu tiên tổ chức
cuối năm 2017. 

Thay đổi đến từ những bước nhỏ


 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH TRONG KHUÔN KHỔ DỰ ÁN YOUNG INNOVATOR NETWORK
03

Nâng cao nhận thức và tăng


cường sự ủng hộ của cộng đồng
về phát triển năng lực và trách
nhiệm xã hội của thanh niên, các
vấn đề về phát triển bền vững
Qua các nỗ lực và đóng góp bền bỉ dành cho thanh niên
 địa phương, các hoạt động trong dự án đều nhận được
sự chú ý và ủng hộ từ phía cộng đồng trẻ. Qua việc tổ chức
 liên tục và có hiệu quả các chương trình, nhóm thực hiện
dự án cũng chú trọng đến việc nâng cao nhận thức, khuyến
khích sự tham gia và đóng góp của cộng đồng vào các hoạt
động dành cho giới trẻ qua nhiều hình thức khác nhau
CÁC HOẠT ĐỘNG ĐƯỢC
 BÁO CHÍ VÀ TRUYỀN HÌNH ĐƯA TIN

YIN
HTTP://BIT.LY/BAOMOI270817
HTTP://BIT.LY/TAPCHIVANHOA14082017
HTTP://BIT.LY/BAONGHEAN270817
HTTP://BIT.LY/TUOITRETHUDO290817
HTTP://BIT.LY/SOVHTTDL03082017
HTTP://BIT.LY/NGUYENDU101017
HTTP://BIT.LY/SCOUTEDU290817
HTTP://BIT.LY/EARTHDAY260416
HTTP://BIT.LY/BAOHATINH170716
HTTP://BIT.LY/BAONGHEAN170716

*CẬP NHẬT TỪ 3/2016 - 9/2017


08•09•17

YIN
THE
NETWORK
FOR
YOUTHQUAKE
WWW.NYDOVN.COM
Người trẻ có khả năng dẫn dắt những
sự thay đổi tích cực.
 Điều chúng tôi cần nhất bây giờ
là thời gian, sự tin tưởng,
và một vài sự giúp đỡ.