DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI SỞ CÔNG THƯƠNG

STT

Họ tên

Chức vụ

Điện thoại
Cơ quan

Nhà riêng

Di động

Ban Giám Đốc
1
2
3
4

Nguyễn Tri Diện
Nguyễn Văn Dũng
Phan Văn Đa
Huỳnh Ngọc Hải

Giám Đốc
Phó GĐ
Phó GĐ
Phó GĐ

83 26 13
54 06 16
822 533
54 13 92

822 497
830 302
822 760

0913 865148
0913 934438
0918 465169
0903 747220

Văn Phòng Sở
5
6
7
8

Bùi Thế
Cao Ngọc Thạch
Trịnh Xuân Chiến
Trần Như Lộc
Nguyễn Phong
9 Nguyễn Thị Lệ Hường
10 Trần Phan Hoài Lan
11 Chế Thị Kim Cương

Chánh VP
CV
Lái xe
Lái xe
Lái xe
CV
CV
Kế Toán Sở

540 624

82 22 95

811 535
835 344
816 091
828 732

0919 177070
0918 810007
0913 953838
0918 169774
0918 249333
0988 463438
0982 734747
0918 776276

Thanh Tra Sở Công Thương
12 Trần Chí Thay
13 Trần Trọng Đức
14 Phan Tấn Công

Chánh TTra
Phó CTTra
Chuyên Viên

Trung tâm Tư vấn Phát triển Công Nghiệp
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Cao Duy Hoàng
Nguyễn Văn Khánh
Nguyễn Thị Ngọc Thanh
Bùi Nhật Quang
Lê Thị Thanh
Lê Như Nguyễn Thái Bình
Nguyễn Thị Mai Dung
Đặng Vũ Dũng
Đặng Vũ Trí
Lê Hùng Phương

GIÁM ĐỐC
P. GIÁM ĐỐC
Kế Toán
Lái xe
CV
CV
CV
CV
CV
CV

82 35 38
54 23 96
54 23 86

828 269
836 804
855 128

811 713
825 630

83 76 11
82 82 88

82 04 15

0936 523548
0913 684629
0913 719612
0913 934426
0918 695118
0919 570708
0918 957275
0982 018461
0913 934767
0973 535953
0919 066040
0985 712810
0918 957275

Phòng Quản Lý Điện
25 Lê Phước Long
26 Phạm Thanh Loan

Phó Phòng
CV

83 29 56

822 378

0918 810919
0986 738686

820 753
821 892

0918 450115
0919 816681
0903 001828

540 845
821 821
810 452

0906 855901
0919 326739
0975 072088

811 582
823 192

0908 847948
0988 434409
0983 323192

Phòng Quản Lý Công Nghiệp
27 Bùi Quang Tùng
28 Trần Minh Nghiệm
29 Võ Đại Dũng

Trưởng Phòng
CV
CV

822 067

Phòng Kỹ Thuật – An Toàn CN
30 Nguyễn Thành Tiến
31 Phan Huy Hoàng
32 Hoàng Thị Kim Cúc

Trưởng phòng
Phó phòng
CV

82 96 65

Phòng Kế Hoạch Đầu Tư
33 Cao Thanh
34 Võ Đình Hải
35 Phạm Phan Hạnh Dung

Trung tâm Khuyến Công

Phó phòng
CV
CV

82 22 42

36 37 38 39 40 41 Cao Xuân Khản Nguyễn Trọng Nhã Nguyễn Thị Thái Hà Bùi Duy Hoàng Võ Thị Nhung Huỳnh Phượng Vỹ Giám Đốc Phó GĐ Kế toán KC CV CV CV 54 08 35 54 15 92 54 03 55 552 277 861 822 833 232 839 296 55.686 046 531 102 0908 551156 0918 814827 0903 198249 0982 839296 0983 307847 0982 372727 837 413 830 317 0919 570285 0908 496115 0982 406375 0913 953395 0918 225767 0918 629241 Phòng Quản Lý Thương mại 42 43 44 45 46 47 Nguyễn Thị Thúy Hằng Bùi Duy Phúc Trịnh Thị Thanh Nguyễn Lâm Vũ Lê Thị Yến Linh Ngô Thanh Sơn Trưởng Phòng CV CV Phó Phòng CV CV 822 122 823 302 824 236 Tổ Hội Nhập Kinh tế Quốc tế 48 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 49 Lê Trọng Nhạc 50 Nguyễn Thị Lê Na Trưởng Phòng CV CV 531 855 834268 822722 0919 179414 0983 137783 .

822297 STT Họ tên Chức vụ Cơ quan Điện thoại Nhà riêng Di động Lãnh Đạo 1 2 3 Kiều Xuân Việt Đoàn Văn Cương Phạm Ngọc Trung C. tỉnh Lâm Đồng Điện thoại / Fax:: 063. Trưởng C.Trưởng CV 3822 297 823 983 0913 189 290 0983 832 289 0918 119 377 063 3501 886 0913 864 360 Các đội quản lý thị trường 1 2 3 4 Lê Thủ Huỳnh Ngọc Thể Nguyễn Kiến Thiết Nguyễn Văn Tuấn 5 Phạm Văn Hậu Đội trưởng 1 Đội trưởng 2 Đội trưởng 3 Đội trưởng 4 Đội trưởng Cơ Động 3826 570 3843 261 3862 835 3874 012 3531 542 0908 180 289 0913 181 305 0909 990 555 0913 789 385 0919 588 999 .C.DANH SÁCH ĐIỆN THOẠI CHI CỤC QL THỊ TRƯỜNG Địa chỉ: Số 49/2 Phạm Hồng Thái. Phó C. thành phố Đà Lạt.C.C. Phó 3822 298 0913 93 4739 3212 103 0913 86 6601 Văn Phòng 1 2 3 4 5 Đặng Thái Phương Nguyễn Hữu Quít Lương Duy Hiệp Võ Đình Phương Đỗ Xuân Hoà Trưởng Phòng Phó phòng Phó phòng KT.

Email: Phòng Công thương Đức Trọng IV .Fax: 844132 .Email: pctlacduong@yahoo. 82248 .com Phòng Công thương Đơn Dương III .Email: TT Họ tên Chức vụ Di động 1 Dương Ngọc Đức TP 0913 720033 2 Vũ Minh Thiết PP 0903 857665 3 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh PP 0919 179617 4 Đỗ Minh Ngọc PP 0918 162592 5 Phan Văn Phúc CV 0919 240914 6 Lê Tuấn Anh CV 0979 266575 7 Bùi Đức Chương CV 0168 6129238 8 Trần Thị Đăng Anh CV 0919 066109 9 Nguyễn Văn Tín CV 0982 562756 10 Nguyễn Đình Thiện CV 0903 152237 11 Lê Hoàng Anh CV 0938 161113 1 Phạm Triều TP 0913 743760 2 Nguễn Hồng Thủy PP 0945 943607 3 Ka Sã Ha Xuyên CV 0919 816545 4 Lê Thị Nhung CV 5 Trần Văn Phong CV 0979 677366 6 Trần Nam Quan CV 0918 371118 7 Nguyễn Vũ Phương Ngân CV 0909 454515 8 Nguyễn Thị Tuyết Anh CV 01685 523553 1 Đặng Phước Sổ TP 0913 986290 2 Nguyễn Văn Tứ CV 0918 816797 3 Dương Thị Mỹ Ánh CS 0989 840255 4 Hồ Văn Thành NV 0919 066789 5 Trần Thành Vũ CV 0986 618969 6 Huỳnh Thị Bích Thủy CV 0983 322860 7 Lê Bảo Chân CV 01699 162839 1 Lê Văn Thanh TP 0918 564540 2 Lê Viết Quân PP 0913 658287 3 Nguyễn Mậu Thế PP 0918 752508 4 Lê Đình Lộc CV 0918 034145 .Danh sách Điện thoại Phòng Kinh tế. Công thương các huyện.ĐT&Fax: 620694 .Email: Phòng Công thương Lạc Dương II . thành trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng STT I Địa Phương Phòng Kinh tế Tp Đà Lạt ĐT:531941.ĐT&Fax: 839726 .ĐT: 647581 . thị.Fax:531941 .

gov.ĐT: 685345 .ĐT&Fax: 839726 .Email: Phòng Công thương Di Linh .vn/dilinh 5 Đắc Duy Cường CV 0913 698441 6 Hồ Hữu Hiếu CV 0963 887088 7 Nguyễn Mậu Thanh CV 0987 449488 8 Nguyễn Hữu Vinh CV 0983 134982 9 Ky Osang Thiện CV 1 Nguyễn Văn Phụng TP 0918 220955 2 Nguyễn Văn Cường PP 0919 979777 3 Đỗ Văn Thiết PP 0914 693468 4 Bùi Thị Xiệp Kế Toán 0918 825235 5 Nguyễn Xuân Trường CV 0978 578184 6 Hoàng Giang Sơn CV 0918 220428 7 Nguyễn Văn Tám CV 0918 399309 8 Nguyễn Văn Anh CV 0985 569737 9 Đinh Thị Phương Thảo CV 063 606117 10 Trần Đình Sơn NV 0986 822645 11 Trần Thanh Hưng CV 0197 9572777 1 Thái Quang Hưng TP 0983 841357 2 Trần Văn Đê PP 0998 085208 3 Nguyễn Thanh Phong PP 4 Nguyễn Quang Huy CV 5 Nguyễn Vũ Hoài CV 6 Trần Văn Thực CV 7 Mai Văn Tiến CV 8 Mai Minh Thi CV 9 Lưu Thị Thúy CV 1 Nguyễn Hữu Toản TP 0903 160246 2 Nguyễn Xuân Thiều PP 0913 953399 3 Trần Thị Tâm CV 0983 870719 4 Võ Văn Vỹ CV 0987 920652 5 Ka' Lôl CV 0909 609398 6 Tạ Công Khắc CV 0989 705505 7 Lê Cao Tân NV 0918 810091 8 Lê Công Tâm CV 0918 776168 9 Nguyễn Thị Huỳnh Nguyệt CV 0984 499313 0919 259143 .Email: Phòng Công thương Đam Rông VI .dalat.vn www.Email: pcongthuongdlinh@vnn.Fax: 870365 VII .ĐT: 647581 .Email: Phòng Công thương Lâm Hà V .Fax: 851041 .ĐT: 766533 .Phòng Công thương Đức Trọng IV .Fax: 844132 .

ĐT: 880836 .Fax: 711345 .vn www.Fax UB: 884455 . 215778 .ĐT: 875601.Email: Phòng Công thương Đạ Tẻh XI .Email: Phòng Công thương Đạ Huoai X ..ĐT&Fax: 877322 .dalat.Email: pcongthuongdlinh@vnn.ĐT: 861307 .gov.Email: Phòng Công thương Bảo Lâm IX .Fax UB: 874258 .Email: Phòng Công thương Cát Tiên XII .vn/dilinh VIII Phòng Kinh tế thị xã Bảo Lộc .Email: 10 Đào Thủy Chung CV 0902 910117 1 Tạ Công Triêm TP 0918 249506 2 Trần Việt PP 0913 865338 3 Nguyễn Thái Lam PP 0902 983161 4 Vưu Đan Thanh NV 0906 137330 5 Lâm Ngọc Minh CV 063 711722 6 Vũ Thành Công CV 0982 818515 7 Đậu Xuân Phúc CV 0913 988774 1 Trần Quốc Tuấn TP 0913 666908 2 Trần Thanh Phong PP 0913 189485 3 Lê Đắc Quyền PP 4 Nguyễn Phúc Hải CV 5 Đinh Như Thái Sơn CV 0918 803580 6 Trần Đình Phước CV 0982 877347 7 Châu Trần Tuấn Kiệt CV 8 Phạm Lý NV 9 Cao Anh Hoan CV 10 Phan Bùi Tuấn NV 0919 588998 1 Hồ Văn Khánh TP 0918 007396 2 Võ Sơn Long NV 01699 807108 3 Dương Văn Thành NV 0962 732422 4 Nguyễn Bá Tịnh CV 0919 191568 5 Nguyễn Thị Thu Hương KT 0933 021199 6 Trương Câm Lệ CV 0986 667224 1 Đỗ Phú Hùng TP 0918 711919 2 Chu Quang Bảo NV 3 Mai Xuân Ái NV 0918 423793 4 Chung Văn Sở NV 0975 671760 5 Nguyễn Ngọc Thư NV 0988 187191 6 Lê Bá Phụng Anh CV 0937 738401 7 Phạm Ngọc Thái CV 0906 997874 1 Đỗ Hữu Dự TP 0984 164567 2 Phạm Văn Khải PP 0919 417814 3 Trang Minh Thoan KT 0902 965919 0909 236755 .Fax UB: 880150 .ĐT: 884733 .

Phòng Công thương Cát Tiên XII .ĐT: 884733 .Fax UB: 884455 .Email: 4 Nguyễn Cao Trí CV 0919 195347 5 Võ Văn Châu VD 0933 248611 6 Nguyễn Hoàng Vũ VD 0932 463069 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful