SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM TRƯỜNG THPT PHAN CHÂU TRINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CHỦ NHIỆM NĂM HỌC 20102011
Lớp: 10/4 I. Đánh giá kết quả năm học trước: Phần lớn học sinh mới vào lớp 10 từ nhiều trường THCS khác nhau. 1. Ưu điểm: - Phần lớn học sinh có ý thức tố chức kỷ luật. - Một số học sinh chăm chỉ học tập và tinh thần trách nhiệm với tập thể. 2. Hạn chế: - GVCN nhận lớp trễ nên công việc còn gặp nhiều khó khăn. GVCN dạy 1 tiết/ tuần nên việc quản lí lớp có nhiều khó khăn - Nhiều em ở trọ xa nhà thiếu sự quan tâm giám sát cuả phụ huynh nên việc rèn luyện đạo đức cũng như học tập còn hạn chế. II. Kế hoạch năm học 2001-2011: 1. Đặc điểm tình hình: Năm học 2010-2011, lớp 10/4 có tổng số 47 học sinh, trong đó: - Tổng số nữ: 35 - Lên lớp thẳng: 12 - Lưu ban: 01 - Mới vào: 46  Thuận lợi và khó khăn: a) Thuận lợi: - Được sự quan tâm của Ban giám hiệu và các thầy cô giáo trong nhà trường. - Đa số các em có đạo đức, tác phong tương đối tốt. - Nhiều học sinh có ý thức học tập tốt, chăm ngoan. b) Khó khăn: - Đa số học sinh mới chuyển trường mới nên chưa thực sự hoà nhập với tập thể. - Phần lớn các học sinh ở xa trường gây khó khăn cho việc đi lại và học tập cũng như tổ chức các hoạt động khác. - Hoàn cảnh gia đình của học sinh nhìn chung còn nhiều khó khăn. - Các em ở trọ thiếu sự theo dõi thường xuyên của cha mẹ. 2. Xây dựng nề nếp học tập, sinh hoạt của lớp: a) Về học tập: * Kế hoạch năm học: - Quán triệt nội qui của lớp ngay từ đầu năm học trên cơ sở nội qui của nhà trường.

Động viên 100% học sinh đăng kí học phù đạo để nâng cao chất lượng học tập. phụ huynh . .Khắc phục các hạn chế ở tháng 9.Tăng cường liên hệ với GVBM để nắm tình hình học tập của học sinh.Hoàn thành sổ điểm chính. học sinh.Hạn chế thấp nhất học sinh vắng học chính khoá và học thêm.Xây dựng ban cán sự lớp. . * Kế hoạch tháng: Tháng 8 Nội dung Người thực hiện Ghi chú . . . . cán sự bộ môn. -Tăng cường liên hệ với GVBM để nắm tình hình học tập của học sinh và tổ chức ôn tập cho các em để chuẩn bị thi học kì I. GVCN + kết hợp GVBM và cán sự lớp + toàn thể học sinh lớp.. lớp.Đánh giá hạnh kiểm học sinh tháng 11. . học tập những điều bổ ích từ các tập thể khác và phát huy tinh thần đoàn kết trong lớp học. . các buổi sinh hoạt nhằm tạo điều kiện cho học sinh giao lưu. tổ chức các hoạt động. .Quán triệt nội quy của nhà trường và các quy định lớp + toàn thể của lớp. tích cực có học lực khá hoặc có điểm vào trường khá trở lên để giúp các bạn giải bài tập trong 15 phút đầu giờ. . lớp. ban cán sự bộ môn lần thứ sự lớp + toàn nhất. GVCN + kết hợp GVBM và cán sự lớp + toàn thể học sinh lớp.Ổn định tổ chức lớp: bầu ban cán bộ lớp.Tăng cường liên hệ với GVBM để nắm tình hình học tập của học sinh. cán sự bộ môn năng động.Khắc phục các hạn chế ở tháng 10. .Hoàn thành đầy đủ và đúng thời hạn các khoản thu của nhà trường. GVCN và cán .Đánh giá hạnh kiểm.Họp ban cán bộ lớp. . GVCN + cán sự .Đăng kí tháng thi đua học tốt chào mừng 20/11. . thể học sinh . chất lượng học tập của học sinh tháng 10.Tổ chức họp phụ huynh học sinh đầu năm.Tiếp tục ổn định tổ chức lớp . .Tham gia đầy đủ các hoạt động do nhà trường tổ chức. GVCN + kết hợp GVBM và cán sự lớp + toàn thể học sinh lớp.Khắc phục các hạn chế ở tháng 11. .Đăng kí học phù đạo. 9 10 11 12 .Đánh giá hạnh kiểm và chất lượng học tập của học sinh tháng 9.

Ban cán sự lớp và các tổ trưởng theo dõi và ghi lại mọi diễn biến trong tuần như: tác phong.Họp PHHS để thông báo tình hình học tập của HS toàn thể học trong năm học. chuyên cần. tác phong chuẩn bị nghỉ tết nguyên đán. GVCN + kết hợp GVBM và cán sự lớp + toàn thể học sinh lớp. .. . GVCN + kết .Kết hợp GVBM dạy thêm kiểm tra chất lượng học sinh sau tháng 3.GVCN phân công về công tác kiểm tra cho ban cán sự lớp. . . . từng nội dung để giúp các bạn yếu kém trong lớp.Quán triệt qui chế thi cử. + GVCN cùng với cán sự bộ môn kiểm tra việc học bài và làm bài tập của các học sinh trong từng tổ. sinh lớp. cán sự lớp + .Duy trì sĩ số sau thi học kì và trước tết nguyên đán.Trong các buổi sinh hoạt 15 phút: .Liên hệ với GVBM để nắm tình hình học tập của học sinh. . . + GVCN qua sự tham mưu của GV bộ môn và cán sự bộ môn giao cho các tổ những nội dung học bài và bài tập của từng môn để học sinh học bài và làm bài tập trước khi đến lớp. GVCN + kết . .Tăng cường liên hệ với GVBM để nắm tình hình học tập của học sinh. + GVCN hướng dẫn cán sự bộ môn chuẩn bị kế hoạch cụ thể từng ngày trong tuần theo từng môn học.Duy trì sĩ số học sinh sau khi nghỉ tết. ban cán sự bộ môn và các tổ trưởng. GVCN +cán sự lớp + toàn thể học sinh lớp. sinh lớp. . Kế hoạch kiểm tra của GVCN về các hoạt động của lớp: .Quán triệt nề nếp. đặc biệt lưu ý những học sinh yếu kém thông ..1 2 3 . học tập.Tăng cường liên hệ với GVBM để nắm tình hình cán sự lớp + học tập của học sinh và tổ chức ôn tập cho các em để toàn thể học chuẩn bị thi học kì II. .Khắc phục các hạn chế ở tháng 12.Tiếp tục học phù đạo hợp GVBM và .Khắc phục các hạn chế ở tháng 3.Kết hợp GVBM dạy phụ đạo kiểm tra chất lượng học sinh sau tháng 2.Tăng cường liên hệ với GVBM để nắm tình hình hợp GVBM và học tập của học sinh. . .Khắc phục các hạn chế ở tháng 1.Khắc phục các hạn chế ở tháng 2. .Khắc phục các hạn chế ở tháng 4.Đánh giá hạnh kiểm học sinh tháng 12 . 3. . 4 5 GVCN + kết hợp GVBM và cán sự lớp + toàn thể học sinh lớp + giáo vụ.

kiểm tra 15 phút trên giấy. . Các giải pháp thực hiện. .xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm. lớp trưởng. lớp phó học tập.Bàn kế hoạch dạy học. các cán sự bộ môn và các bạn trong lớp thực hiện đúng quy định của trường. .Các tổ trưởng.Thường xuyên quán triệt nội qui. .Theo dõi và ghi lại những học sinh vi phạm nề nếp học tập.Thành lập quỹ khen thưởng của lớp. nhắc nhỡ các lớp phó.Nắm học sinh vắng học có hoặc không phép vào đầu buổi học. . kế hoạch học thêm với PH. .Tăng cường công tác kiểm tra việc học thêm để nâng cao chất lượng..Trong cuộc họp PHHS đầu năm GVCN tiến hành lấy số điện thoại liên hệ.Có ý kiến đề nghị với các bạn trong lớp cũng như với thầy giáo chủ nhiệm hằng tuần nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của lớp b)Lớp phó học tập: Đặng Thị Thu Duyên .qua một số hình thức kiểm tra miệng. Liên hệ với cha mẹ học sinh. các tổ. . bí thư chi đoàn căn cứ qui chế để xếp loại hạnh kiểm cho các thành viên trong lớp. GVCN tổng hợp những việc đã làm được và chưa làm được để rút kinh nghiệm và có những chỉnh đốn kịp thời nêú thấy học sinh có biểu hiện lơ là.Hằng tuần. đánh giá.Quản lí việc sinh hoạt 15 phút. Sau đó GVCN tổng hợp. .Yêu cầu ban cán sự lớp.Trao đổi thông tin với học sinh qua điện thoại để nắm được thông tin phản hồi từ phía học sinh và cha mẹ học sinh.Thường xuyên có những thông tin kịp thời cho ban giám hiệu về những trường hợp đặc biệt để có sự chỉ đạo và giải quyết kịp thời.. chỉ ra những học sinh có tiến bộ cũng như những học sinh vi phạm các nội quy nhà trường. lớp. .GVCN thường xuyên làm việc với ban cán sự lớp và GVBM để quản lí việc học phù đạo. . ban cán sự bộ môn báo cáo chi tiết những việc đã làm trong tuần. . điều lệ.GVCN tham khảo các điểm kiểm tra của từng học sinh để có kế hoạch báo cho phụ huynh cũng như mức độ tiến bộ hay giảm sút của học sinh qua từng tháng. . đạo đức tác phong cũng như những học sinh có tiến bộ để báo cáo kịp thời với giáo viên chủ nhiệm.Trao đổi với PH về địa chỉ liên lạc và số điện thoại của GVCN .Việc xếp loại được diễn ra hằng tháng và tổng kết sau mỗi kỳ. Ban cán sự lớp: a) Lớp trưởng: Phan Thị Mỹ Linh . . . .Quản lí chung. .Thành lập qui chế xếp loại hạnh kiểm ngay từ đầu năm học. . .

d) Lớp phó lao động: Phạm Minh Toàn . .Thường xuyên báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm về thái độ của các bạn trong sinh hoạt 15 phút đầu giờ.Theo dõi về mặt chuyên cần để ghi vào sổ đầu bài.Báo cáo cho giáo viên chủ nhiệm hằng tuần để có biện pháp xử lí. sinh hoạt cuối tuần. .Chịu trách nhiệm về các tiết mục văn nghệ khi nhà trường tổ chức..Có ý kiến đề nghị với các bạn trong lớp cũng như với thầy giáo chủ nhiệm hằng tuần nhằm nâng cao chất lượng dạy và học của lớp c) Lớp phó văn thể mĩ: Trương Thị Bảo Chi . e) Thủ quỹ: Nguyễn Thúy Vân .Phân công và kiểm tra dụng cụ lao động (nếu có).Nắm được điểm kiểm tra các môn của các học sinh trong lớp.Tập các bài hát truyền thống cho lớp. ...Theo dõi và ghi lại mọi diễn biến trong từng tuần của tổ mình (các ưu điểm và những học sinh vi phạm) .Tổ chức các hoạt động vui chơi như trong các dịp sinh hoạt dưới cờ.Phân công và kiểm tra dụng cụ học sinh cần mang theo trong các ngaỳ lễ. khai giảng.Phối hợp với ban cán sự lớp kiểm tra việc học bài và giải bài tập của học sinh trong sinh hoạt 15 phút.Quản lí các khoản thu chi trong lớp Ban cán sự bộ môn: Ban cán sự bộ môn gồm: * Môn Toán: Nguyễn Thị Lành Nguyễn Thị Kim Oanh Nguyễn Lê Hoàng Giang * Môn Lý: Phạm Thị Ngọc Oanh Đoàn Thị Thu Hiền * Môn Hoá: Nguyễn Hoàng Mỹ Đặng Thị Thu Duyên * Môn Anh văn: Phan Thị Mỹ Linh Nguyễn Thị Thúy Hằng Ban cán sự bộ môn có nhiệm vụ : . .. .Kết hợp với lớp trưởng quản lí việc sinh hoạt 15 phút có hiệu quả và chất lượng.Nhận xét những mặt làm được và chưa làm được của tổ mình. .Hướng dẫn cho những bạn yếu kém của từng môn nắm lại các kiến thức cơ bản. Kế hoạch hoạt động và kiểm tra của tổ: a) Tổ trưởng: . b) Tổ phó: . bế giảng.. . . .

Về học lực: + 1 hs giỏi + 10 hs khá. 3. Học kì I: . kém. Cả năm: . Học kì II: .Về học lực: + 12 hs khá + 30 hs loại trung bình. Không có học sinh kém.Cùng với tổ trưởng theo dõi và ghi lại mọi diễn biến trong từng tuần của tổ. kém.Về hạnh kiểm: 100% đạt loại khá trở lên.Về hạnh kiểm: 100% đạt loại khá trở lên . 2.Về hạnh kiểm: 100% đạt loại khá trở lên . . + 36 hs trung bình.Về học lực: + 1 hs giỏi + 10 hs khá. + 5 hs yếu. Không có học sinh yếu.. + 36 hs trung bình. GVCN Từ Thị Tú . * Sổ theo dõi của tổ trưởng Học tập Ko Bài thuộc cũ Bài 8cũ 10 Các hoạt động khác Chuyên cần Tác phong Nề nếp Vệ sinh Xếp loại Họ Tên Những chỉ tiêu cụ thể: Kết quả xếp loại 2 mặt của HS: 1. Không có học sinh yếu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful