QUY TRÌNH DRIVER TEST

I. Các thiết bị, dụng cụ và phần mềm cần thiết.
1. Thiết bị và phần mêm. + TEMS 5.0: Sony Ericsson T610 hoăc Sony Ericsson T618.

Sony Ericsson T610 kèm cáp kết nối + Phần mềm của TEMS: phần mềm TEMS 5.0 và HASP + JPS có thể dùng: JPS Holux hoặc Gamin.

HOLUX
-

GAMIN

Đối với JPS Holux: cần phần mềm driver. - Đối với Gamin không có phần mềm driver mà kết nối luôn. + Nguồn cho JPS: đối với Gamin phải dùng PIN. + Máy tính Laptop cấu hình đảm bảo để chạy phần mềm TEMS.

1

+ Nguồn cho máy tính: Dùng bộ chuyển đổi AC lấy nguồn trực tiếp từ ôtô, chuẩn bị ổ cắm điện để lấy điện AC ra từ bộ chuyển đổi AC. + USB to Com cần thiết kèm theo Driver, nếu máy tính có cổng Com phù hợp có thể kết nối trực tiếp thiết bị bằng cổng Com vào máy tính mà không cần qua USB to Com.

USB to Com RS-232 2. Phương tiện đi Driver Test. + Ôtô hoặc cần thiết phải đi bộ hoặc xe máy vào ngõ hẽm mà ôtô không vào được.

3. Các bước cài đặt phần mềm và crack. - Cài đặt phần mềm TEMS và crack. + Bước 1: Cài phần mềm HASPEmulPE-XP_2_33_a002W.EXE + Bước 2: Cài đặt phần mềm TEMS Investigation 5.0 + Bước 3: Chạy HASP key.exe, kích chuột vào generate.haspemul.reg + Bước 4: Kích đúp chuột vào haspemul.reg và ấn OK. + Bước 5: Kích đúp chuột vào investigation50.reg và ấn OK. + Bước 6: Trước khi chạy phần mềm TEMS cần chạy phần mềm HASP trước và kích chuột vào HASP Emul bên trái của phần mềm HASP. Chú ý: Có hướng dẫn crack ở trong phần mềm HASP

2

- Cài đặt Driver cho HOLUX (nếu dùng): Cài đặt phần mềm Driver bình thường. - Cài đặt USB to Com: Cài đặt phần mềm Driver USB to Com bình thường.

II. Quy trình thực hiện.
1. Chuẩn bị các dữ liệu cần thiết. - Lấy số liệu về các trạm cần đo Cell name, hình vẽ dưới là một ví dụ về dữ liệu của Cell name của tỉnh Hà Tĩnh bao gồm: Tên Cell, mã vùng (LAC), mã nhận dạng Cell (CI), kinh độ(LONGITUDE), vĩ độ (LATITUDE), hướng anten (ANT_DIRECTION), độ rộng chùm(ANT_BEAM_WIDTH), mã nhận dạng trạm gốc (BSIC), tần số của kênh BCCH (ARFCN), mã nhận dạng mạng (MNC).

- Bản đồ số của tỉnh chứa trạm cần đo. - Cài đặt phần mềm MapInfor - Làm Route dựa trên MapInfor như sau: + Tạo site data dựa trên site data mẫu: Hình dưới là một ví dụ về dữ liệu của site data mở dưới dạng Excel, nó bao gồm các dữ liệu sau: Tên trạm (Site), tên Cell, mã vùng (LAC), mã nhận dạng Cell (CI), kinh độ(LONGITUDE), vĩ độ (LATITUDE), hướng anten (DIR), mã nhận dạng trạm gốc (BSIC), tần số của kênh BCCH (BCCH).

3

Vào File chọn đường dẫn có bản đồ cần chọn kích open bao gồm: Giao thông. tên huyện. tên xã như hình vẽ dưới là Map của tỉnh Nghệ An. 4 .+ Chạy chương trình MapInfor + Đưa bản đồ tỉnh có trạm cần đo lên.

Đánh tên để save Đường dẫn sau khi Nơi chọn đường chọn Mapinfo toll dẫn Mapinfo tool O Sau quá trình trên thì trên Mapinfo ta có thêm Tool mới được tạo ra như hình vẽ.1 ở trong Mapinfo tool) MIPT Import database OK chọn site data đã tạo ấn open OK.+ Tạo site trên Map như sau: Từ Tool Tool manager Add Tool Title (đánh tên để save)  Location (chọn MIPT2. 5 .

Tool mới được tạo ra trên Mapinfo Kích vào biểu tượng anten Chọn Triangle/BW Kích vào create/Update Layer control add MIPT site vào Line style chọn mầu cho route trên map chuột phải chọn layer control tích vào cau OK Line vẽ route theo yêu cầu chọn dường save. Thay đổi độ lớn của Cell 6 .

7 .

8 .

9 .Kích vào đây để vẽ Route Hình vẽ dưới là Route của tỉnh Nghệ An.

2. 10 . Kết nối thiết bị với máy tính và thực hiện đo kiểm như sau.

Chuột phải vào My computer Manager Device manager Port Chuột phải vào cổng được kết nối Propertie Port setting Advanced COM port Number Chọn cổng.Cách1: Chỉ cần kích vào biểu tượng Identify Equipment thì nó sẽ tự động seach thiết bị.+ Bước 1: Chạy phần mềm HASP + Bước 2: Cắm thiết bị vào máy tính gồm TEMS. sau đó kích vào biểu tượng connect all (F2) thì nó sẽ tự động kết nối tất cả thiết bị. JPS. 11 . + Bước 3: Chọn cổng Com cho TEMS và JPS theo hướng dẫn saua. + Bước 4: Chạy phần mềm TEMS. + Bước 5: Khai báo thiết bị cho phần mềm như sau: .

Chọn cổng Chọn tên thiết bị Phải có biểu tượng này thì Kích vào đây để Kích vào đây để 12 .NMEA 0183 đối với JPS) OK Kích vào biểu tượng connect(F3)..Cách 2: Kết nối từng thiết bị một Vào add equipment Port chọn cổng thiết bị tương ứng như đã khai báo ở trên Eqipment Chọn tên tên thiết bị cần kết nối (T610 hoặc T618 đối với TEMS . Kết nối thiết bị còn lại cũng làm tương sau đó kích vào biểu tượng connect all(F2) kết nối cả hai thiết bị.

việc khai báo cổng mới đúng kết nối 1 thiết bị kết nối 2 thiết bị 13 .

Kết nối thành công Kích vào đây để ngắt kết nối 1 thiết bị Kích vào đây để ngắt kết nối 2 thiết bị + Bước 6: Vào MAP add bản đồ của tỉnh có trạm cần đo vào 14 .

nhỏ bản đồ Chọn Map ở đây 15 .Mở Map ở đây Chọn những cái cần thiết Mở to.

16 .+ Bước 7: Add site bằng cách. Configuration general kích Cellfile Load tích Use Cell Definition File Browse chọn cell name cần test OK.

Kích vào đây để xem tên trạm và tên cell + Bước 8: Đặt lệnh để test. 17 .

General Wait với Equipment name là MS1 và seconds là thời gian gọi(tùy theo yêu cầu) Add below. 18 . General Synchronize với Equipment name là ALL Add below.1. 5. 4. Voice End call với Equipment name là MS1 Add below. Voice Dial với Equipment name để MS1 còn Number/MS đánh số điện thoại cần test Add below 3.Control trên biểu tượng comman sequence vào Add (Shift + A) General Loop Start Từ No of Repetitions đánh 9999 (chọn thời gian cho vòng lặp) Add below 2.

Ấn vào đây để ghi Logfile Chọn đường dẫn để lưu Logfile sau đó chọn save Ấn vào đây để tạm dừng lấy Logfile 19 .+ Bước 9: Lưu Logfile như sau. Sau khi thực hiện tất cả các bước trên thì cần lấy Logfile trước khi test như sau: Kích chuột vào biểu tượng Start recording chọn đường dẫn cần lưu Logfile.

mà không cần thoát khỏi chương trình.Về việc TEST: + Phải đọc kỹ các yêu cầu về Drive Test mà đối tác đưa ra để thực hiện cho đúng như đặt lệnh cuộc gọi.3. đường đi. mức thu tín hiệu bị giảm đột ngột thì cần TEST lại vị trí này.chụp lại ảnh xung quanh ở vị trí này. 2.đồng thời phải ghi lại tọa độ. + Chú ý những điểm bị Dropped Call.Các bước làm như sau: 1.Dựa vào cách làm Report và Report mẫu kèm theo. . . . .Về thiết bị: Nếu thiết bị bị ngắt kết nối thì kích vào nút Pause recording để tạm dừng lấy Logfile sau đó kết nối laị thiết bị rồi tiếp tục lấy Logfile. Đầu tiên mở file đã export từ TEMS ra bằng Mapinfo. số mẫu…. Tạo các template theo hướng dẫn hình dưới: RxLev Sub: Buoc 1: 20 . + Các hiện tượng Blocked Call nhiều (không tự động thiết lập được cuộc gọi) có thể do đặt lệnh cuộc gọi không đúng.Làm Report theo các yêu cầu của đối tác. 4. . tốc độ. Làm Report. Các chú ý trong quá trình TEST.

sau đó chọn Next xuất hiện của sổ như hinh dưới: 21 . kích vào sẽ xuất hiện cửa sổ như hình dưới Buoc 2: Chọn các phần như theo mũi tên màu đỏ.Vào Mapinfo chon Map -> Create thematic Map như hỉnh trên.

Buoc 3: Chon Next xuất hiện cửa sổ Step 3 of 3 Sau đó chọn Ranges… và làm theo hướng dẫn hình dưới: 22 .

Buoc 4: (Phan method chon custom) Chọn Styles… và làm theo hướng dẫn hình dưới: 23 .

Buoc 5: Thay đổi màu và chọn None lần lượt cho từng giá trị như hình trên. Sau khi thay đổi xong chọn Save và lam theo hướng dẫn: 24 .

Buoc 6: Sau đó OK là tạo Xong template cho RxLevSub. Từ bước 3 làm tương tự. RxQual Sub: Làm tương tự như RxLevSub: Bước 1 và bước 2 làm như trên. chỉ thay đổi giá trị theo như hình dưói đây: 25 .

26 .

27 .Chu y thay doi mau va gia tri theo hinh tren.

C/I best: : Làm tương tự như RxLevSub: Bước 1 và bước 2 làm như trên. chỉ thay đổi giá trị theo như hình dưói đây: 28 .Sau đó OK là tạo Xong template cho RxQualSub. Từ bước 3 làm tương tự.

29 .

Sau khi da tao xong Template ta sử dụng template nay để tạo cho các báo cáo về sau (Không cần phải tạo lại mà chi cần chọn template tương ứng muốn sử dụng) Ví dụ ta mở một file mới thì tạo như sau: 30 .Sau đó OK là tạo Xong template cho C/I Best. 3.

31 .

khong can save as nua. 4.Chi can Ok la xong. Sau do kich chuột phải vào màn hình của mapinfo xuất hiện cửa sổ sau: 32 . Lam tuong tu cho RxQualSub va C/I Best.

Với RxQualSub và C/I Best làm giống với RxLev 33 .Chọn Layer Control. Copy ảnh trong mapinfo và paste vào báo cáo là OK... Tren Mapinfo đã thể hiện màu sắc tương ứng với giá trị của RxLevSub của logfile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful