BỘ TÀI CHÍNH TRUNG TÂM THÔNG TIN & THẨM ĐỊNH GIÁ MIỀN NAM

BẢN TỰ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM 2006
Họ và tên: Nguyễn Ngọc Tường Vi. Ngày sinh: 23/12/1983 Đơn vị công tác: Phòng Tổng hợp – Marketing. Ngạch công chức: chuyên viên bậc 1/9. Nhiệm vụ được phân công: Chuyên viên. Tôi tự kiểm điểm về quá trình công tác trong năm 2006 như sau: 1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao: - Là chuyên viên được phân công phụ trách bộ phận Thẩm định giá trị trang thiết bị y tế, dược phẩm của Tổ y tế trực thuộc phòng Tổng hợp – Marketing, tôi luôn cố gắng hoàn thành mọi công việc được giao, với tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình, không ngại khó khăn gian khổ. Trong năm 2006, tôi đã hoàn thành được những công việc sau: - Về số lượng công việc: thực hiện công tác thẩm định máy móc, trang thiết bị y tế, dược phẩm cho các Sở y tế, bệnh viện… - Về chất lượng, hiệu quả công việc: tuy có cố gắng nhưng tiến độ công việc vẫn còn chậm - Tham gia học tập các lớp bồi dưỡng và nâng cao các chuyên ngành thẩm định giá, ngoại ngữ, tin học, khắc phục sai sót để Chứng thư thẩm định giá đảm bảo chất lượng cao hơn và đúng quy trình ISO. - Giữ mối quan hệ tốt với các phòng ban, giữ gìn mối quan hệ tốt với anh em trong phòng, cũng như trong trung tâm, bản thân luôn gương mẫu giữ gìn tinh thần đoàn kết, luôn tâm đắc “Đoàn kết là sức mạnh “. - Kết quả thực hiện cải cách hành chính: thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ý thức bảo vệ tài sản công 2. Về phẩm chất chính trị: - Luôn chấp hành và làm đúng theo quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Lập trường, tư tưởng kiên định, không dao động trước thử thách, khó khăn. Bản thân không vi phạm pháp luật. - Luôn có ý thức tuyên truyền, vận động gia đình, người dân nơi cư trú và đồng nghiệp trong đơn vị thực hiện đúng theo quan điểm, đường lối, nghị quyết, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. 3. Đạo đức lối sống: - Bản thân có đạo đức và lối sống lành mạnh, giản dị, tinh thần tiết kiệm, chống lãng phí. Tác phong đúng đắn, hòa nhã với khách hàng, không quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu và vụ lợi cá nhân, kiên quyết chống tham nhũng tiêu cực. - Luôn giữ gìn và nâng cao tinh thần đoàn kết trong nội bộ, thực hiện nghiêm túc chế độ tự phê bình và phê bình, trung thực với Đảng, chống mọi biểu hiện cơ hội, cục bộ, bản vị. Luôn tận tình giúp đỡ đồng nghiệp, nhất là các đồng nghiệp mới.
Trang 1/2

giữ gìn mối quan hệ tốt với anh em trong phòng. ngày tháng năm 2006 Thủ trưởng đơn vị Trang 2/2 . Tự phân loại: hoàn thành tốt nhiệm vụ. tôn trọng ý kiến của mọi nguời. đánh giá của đơn vị ……. đánh giá Nguyễn Ngọc Tường Vi Nhận xét. cũng như trong trung tâm. tự học tập và nâng cao năng lực. 4.2. năng động trong công việc. TP.Giữ mối quan hệ tốt với các phòng ban. ngày 03 tháng 01 năm 2007 Người tự nhận xét.1. + Thường xuyên trao dồi kỹ năng chuyên môn. sáng tạo. đóng góp ý kiến để bản thân có thể hoàn thiện hơn.HCM. nhằm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà tổ chức giao phó.Ưu điểm: + Hoàn thành tốt công tác chuyên môn được giao. + Chuyên môn chưa vững nên đôi khi còn gặp nhiều khó khăn trong công tác thẩm định 5. Trên đây là nội dung bản tự kiểm..Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. thực hiện tốt nghĩa vụ công dân nơi cư trú. đánh giá quá trình học tập. thực hiện công tác. Bản thân và gia đình luôn chấp hành tốt chủ trương. luôn tâm đắc “Đoàn kết là sức mạnh “. 4. bản thân luôn gương mẫu giữ gìn tinh thần đoàn kết. chính sách tại địa phương. Kính trình Hội đồng thi đua khen thưởng xem xét. Có tinh thần cầu tiến. Luôn lắng nghe.Nhược điểm: + Chưa sắp xếp thời gian cho công việc thật khoa học.. . Những ưu nhược điểm chính: 4. nhiệm vụ của bản thân tôi trong năm 2006.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful