I. Auxin 1.Khái niệm: “Auxin” bắt nguồn từ tiếng Hy Lạp – auxein nghĩa là tăng trưởng.

Thông thường, các hợp chất được gọi là auxin nếu chúng có khả năng kích thích các tế bào thực vật phát triển, mặt khác, bản chất của chúng tương đồng với axít indoleacetic IAA 2. Cấu tạo của axin Có 3 dạng auxin chính: - Auxin a: C18 H32 O5 - Auxin b: C18 H30 O4 - Heteroauxin: C10 H9 O2N (IAA – axit indol acetic) A):Auxin a B):Auxin b C):Heteroauxin(IAA) 2. Auxin trong cây Auxin là phytohormon được phát hiện đầu tiên trong cây vào năm 1934 Bản chất là axit β-indol acetic Cơ quan tổng hợp chủ yếu là chồi ngọn, ngoài ra còn được tổng hợp ở các cơ quan non đang sinh trưởng lá non, quả non, phôi hạt… Sự vận chuyển trong cây theo hướng gốc Trong cây tồn tại ở dạng liên kết 95% và tự do 5% có hoạt tính Cơ quan tổng hợp Auxin trong cây 2. Vai trò sinh lý của auxin Kích thích mạnh mẽ lên sự dãn của tế bào làm cho tế bào phình to theo chiều ngang Điều chỉnh tính hướng của cây: hướng quang, hướng địa…. Điều chỉnh hiện tượng ưu thế ngọn Điều chỉnh sự hình thành rễ Điều chỉnh sự hình thành, sinh trưởng của quả và tạo quả không hạt Điều chỉnh sự rụng lá, rụng hoa quả Điều chỉnh sự chín của quả Điều chỉnh ưu thế ngọn 3. Cơ chế tác dụng của auxin Kích thích sự dãn của tế bào Auxin có tác dụng phân hủy các cầu nối ngang làm cho tế bào tăng trưởng kích thước theo chiều ngang, enzym phân hủy các cầu nối ngang đó là pectinase hoạt động trong điều kiện pH thấp 4-5, auxin hoạt hóa bơm proton H+ trong nguyên sinh chất vào thành tế bào kích thích cho enzym pectinase hoạt động Tăng thể tích và sinh khối tế bào

có thể tồn tại ở trạng thái tự do hoặc liên kết với các hợp chất khác Quá trình tổng hợp GA trong cây 3. Cytokinin 1. rễ non. Gibberellin được vận chuyển trong cây theo hệ thống mạch dẫn.Giới thiệu về Gibberellin Được phát hiện vào năm 1955-1956 khi nghiên cứu bệnh lúa von Có nhiều loại gibberellin khác nhau được ký hiệu từ GA1. protein . Gibberellin trong cây Cơ quan tổng hợp chủ yếu ở lá non một số cơ quan sinh trưởng như phôi hạt đang nảy mầm. rễ. có tác dụng phân hóa giới tính đực Kích thích trong việc hình thành quả và tạo quả không hạt Kích thích kéo dài chiều cao thân Kích thích sự tạo quả Kích thích ra hoa đực Tham gia vào thành phần của hormon ra hoa là GA và antesin 3. Vai trò sinh lý của cytokinin Hoạt hóa sự phân chia tế bào do kích thích sự tổng hợp nucleic acid. Cơ chế tác động gibberellin Hoạt hóa gen: kích thích sự nảy mầm của hạt. trong phôi hạt GA được tổng hợp hoạt hóa sự tổng hợp nên các enzyme thủy phân α. sự kéo dài lóng của các cây họ hòa thảo Kích thích sự nảy mầm của hạt. chiều dài của cành. GA2….Giới thiệu chung Thời gian phát hiện vào năm 1963 Được phát hiện trong quá trình nuôi cấy mô tế bào thực vật Cơ quan tổng hợp cytokinin là hệ thống rễ Trong cây cytokinin được vận chuyển theo hướng ngọn Công thức cấu tạo Cytokinin được tổng hợp từ rễ 2. GA100 Công thức cấu tạo 2. Vai trò sinh lý của gibberellin Kích thích mạnh mẽ sự sinh trưởng về chiều cao của thân. củ phá bỏ trạng thái ngủ nghỉ của cây Kích thích sự ra hoa của cây. Gibberellin 1. quả non.Hoạt hóa bơm proton H+ II. thủy phân tinh bột thành đường cung cấp cho quá trình hô hấp nảy mầm của hạt Hoạt hóa bơm proton: tác động sinh trưởng giảm của tế bào theo chiều dọc của gibberellin cũng được giải thích theo cơ chế hoạt hóa bơm proton giống như auxin Tác dụng hoạt hóa gen của GA Kích thích sự nảy mầm của hạt III.amylase.

tăng sinh khối và tăng năng suất cây trồng bao gồm các nhóm chất kích thích auxin. axit nucleic.Có tác dụng trong việc hình thành chồi. Cơ chế tác động của cytokinin Hoạt hóa sự phân chia tế bào: khi thiếu cytokinin thì tế bào không phân chia mặc dù mRNA vẫn được hình thành bởi vì cytokinin tác động vào giai đoạn sau của quá trình phiên mã Có tác động đến quá trình tổng hợp protein Cytokinin có tác dụng ngăn cản sự phân hủy của protein.1. kéo dài tuổi thọ của cây do ức chế quá trình phân hủy protein. Điều chỉnh sự ra hoa. Ví dụ trong trường hợp quất chín sớm người ta xử lý auxin làm cho quất chín chậm lại đúng vào dịp Tết .4D 2 – 10ppm hoặc α-NAA để phun cho quả trên cây hoặc sau khi thu hoạch. cành chiết trong nhân giống vô tính cây trồng. củ Kích thích hình thành chồi trong nuôi cấy mô thực vật 3. diệp lục nên kìm hãm sự hóa già Tác động của cytokinin ở giai đoạn dịch mã Ứng dụng các chất kích thích sinh sinh trưởng trong sản xuất Nguyên tắc sử dụng các chất điều hòa sinh trưởng Nguyên tắc nồng độ: hiệu quả điều hòa sinh trưởng lên cây trồng phụ thuộc vào nồng độ sử dụng.2. Nồng độ thấp gây hiệu quả kích thích.5. Người ta đã áp dụng trên cây họ bầu bí cho tỷ lệ quả cao. phân hóa giới tính: để kích thích sự ra hoa sớm hoăc muộn và tỷ lệ hoa đực cái khác nhau người ta sử dụng gibberellin và cytokinin. Một số ứng dụng của các chất kích thích sinh trưởng trong sản xuất 2. nồng độ cao gây hiệu quả ức chế. gibberellin 2. cytokinin phân hóa giới tính cái. chlorophyll Cytokinin có vai trò trong việc phân hóa giới tính cái Kích thích sự nảy mầm của hạt.3. Kích thích sự ra rễ bất định của cành giâm. nucleic acid. củ. tăng chiều cao cây. điều chỉnh hiện tượng ưu thế ngọn Là hormon hóa trẻ. Kích thích sự sinh trưởng nhanh. Điều chỉnh sự chín của quả để kéo dài thời gian chín của quả người ta sử dụng auxin. Để phá ngủ nghỉ cho hạt người ta thường xử lý hạt bằng GA 2. GA có tác dụng phân hóa giới tính đực. 2. Người ta thường sử dụng auxin ởcác nồng độ khác nhau tùy thuộc vào việc giâm hay chiết và loại cây trồng 2. Người ta đã sử dụng 2. nồng độ quá cao gây chết Nguyên tắc không thay thế: các chất điều hòa sinh trưởng chỉ có tác dụng hoạt hóa quá trình trao đổi chất mà không có tác dụng dinh dưỡng do đó chúng ta vẫn phải bổ sung các chất dinh dưỡng Nguyên tắc đối kháng sinh lý: hiểu biết được nguyên tắc này ta có thể xử lý hormon ngoại sinh cho cây đạt được hiệu quả Nguyên tắc chọn lọc 2. Điều chỉnh sự ngủ nghỉ của hạt.4.

. cam. Trong giai đoạn đầu của quá trình nuôi cấy mô để tăng hệ số nhân giống tỷ lệ cytokinin cao hơn so với auxin. chanh…. Điều chỉnh sự phát sinh hình thái trong nuôi cấy mô tế bào.7. Tăng cường kiểm tra giám sát việc sử dụng các thuốc không rõ nguồn gốc và có biện pháp xử lý thích đáng.2. Cũng như tiến hành điều tra về dư lượng thuốc kích thích trên các nông sản . Kiểm soát chặt chẽ các nguồn thuốc trên thị trường. Hướng dẫn cho nông dân phương pháp sử dụng hiệu quả nhất và an tòan nhất. ở giai đoạn sau tỷ lệ auxin cao hơn so với cytokinin GA kéo dài lóng của họ hòa thảo GA làm tăng độ trỗ thoát trong sản xuất hạt lai Đối chứng không phun GA Xử lý GA Vai trò kích thích sinh trưởng của GA GA3 làm tăng sinh khối rau một cách mạnh mẽ Auxin ức chế quả chín chậm có ý nghĩa trong bảo quản nông sản Auxin giảm sự rụng hoa quả trong sản xuất Tác động của auxin đối với việc hình thành quả Auxin kích thích ra rễ trong nhấn giống vô tính Vai trò của các chất kích thích sinh trưởng trong nuôi cấy mô Tỷ lệ Auxin/ Cytokinin khác nhau dẫn đến sự phát sinh rễ hoăc chồi là khác nhau Quy trình nuôi cấy mô Thực trạng sử dụng các chất kích thích sinh trưởng ở Việt Nam Các chất kích thích sinh trưởng thực vật được sử dụng rộng rãi trong sản xuất nông nghiệp để tăng năng suất. Một số hình ảnh về thực trạng sử dụng các chất kích thích sinh trưởng Hướng giải quyết Chúng ta đang phát triển các vùng trồng rau sạch. Các cơ quan có chức năng đã vào cuộc để kiểm tra mức độ an toàn thực phẩm ở các nơi sản xuất rau.6. 2.4D cho quả xanh của táo. lê. quả Ví dụ: Người ta đã sử dụng α-NAA. an tòan. Không sử dụng theo đúng hướng dẫn và theo khuyến cáo.không nằm trong danh mục cho phép của bộ y tế còn phổ biến. Tuy nhiên do chạy theo lợi nhuận mà dẫn đến tình trạng lạm dụng quá mức các chất kích thích sinh trưởng gây ảnh hưởng đến sức khỏe người tiêu dùng.2. Tình trạng sử dụng thuốc nhập lậu từ Trung Quốc và thuốc không rõ nguồn gốc .Giảm tối đa việc sử dụng các thuốc không rõ nguồn gốc. Điều chỉnh sự rụng: người ta dùng auxin phum cho cây để ức chế sự hình thành tầng rời ngăn cản sự rụng của hoa.

vn/suckhoe/Hoat-chat-trong-thuoc-kich-thich-tang-truong-o-muccho-phep/2008/3/225141.TS Hoàng Minh Tấn. mặc dù vậy cũng không nên lạm dụng quá mức. Tuy nhiên tác dụng của chúng vẫn chưa được hiểu rõ hết cần có các hướng nghiên cứu mới về tác dụng của các chất kích thích sinh trưởng này. chăm sóc đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng (www.com. Nguyễn Thị Nhẫn. TS.TS. PGS.vip .TS Vũ Quang Sáng –NXBNN 2006 Giáo trình sinh lý thực vật ứng dụng – PGS. Nguyễn Quang Thạch. http://dantri.the-scientist.vn/xahoi/2008/1/141981/) Kết luận Các chất kích thích sinh trưởng có hiệu quả rất rõ rệt đối với quá trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng Việc sử dụng các chất kích thích trên có nhiều ý nghĩa trong sản xuất nông nghiệp. Tài liệu tham khảo Giáo trình sinh lý thực vật – GS. www. Nguyễn Thị Kim Thanh.sggp.com 5. Củ Chi được trồng. GS.TS Vũ Quang Sáng.Rau sạch ở xã Tân Phú Trung.org.vn/Khoa-hoc/ 4. Mai Thị Tân http://vietbao.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful