Truờng ĐH Đồng Tháp

Giáo án Tin Học 7

PHẦN MỀM HỌC TẬP
MỤC TIÊU * Kiến thức - Học sinh hiểu và biết cách thực hành với các phần mềm học tập. - Học sinh hiểu được ý nghĩa của các phần mềm máy tính ứng dụng trong các lĩnh vực khác nhau. * Kỹ Năng - Học sinh có kỹ năng sử dụng và khai thác các phần mềm học tập. -Rèn khả năng thao tác nhanh với vàn phím và chuột máy tính. * Thái độ - Ý thức trong việc sử dụng máy tính đúng mục đích. ============================================ Tuần : Tiết: 1 1 Ngày soạn:

LUYỆN GÕ BÀN PHÍM BẰNG TYPING TEST

Ngày giảng:

I - MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Học sinh hiểu công dụng và ý nghĩa của phần mềm. - Tự khởi động, mở được các bài và chơi trò chơi. - Thao tác thoát khỏi phần mềm. 2. Kỹ Năng - Thành thạo thao tác gõ phím nhanh, thuộc bàn phím. 3. Thái độ - Tự giác, ham học hỏi. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, phần mềm. 2. Học sinh: Kiến thức, sách giáo khoa. III - PHƯƠNG PHÁP - Thực hành trực tiếp trên máy tính. IV - TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
A - ỔN ĐỊNH B - KIỂM TRA BÀI CŨ (KHÔNG KT) C - BÀI MỚI:

SV:Trần Thị Ngọc Suơng

Trang 1/134

Truờng ĐH Đồng Tháp
HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS

Giáo án Tin Học 7
GHI BẢNG

GV: Em hãy nhắc lại lợi ích của việc gõ bàn phím bằng 10 ngón? ? Nêu những thuận lợi và khó khăn trong việc học gõ 10 ngón với phần mềm? GV: Giải đáp và chỉ cho học sinh thấy thế nào là chơi mà học. GV: Tương tự như các phần mềm khác, em hãy nêu cách khởi động của phần mềm Typing Test. - Giới thiệu 2 cách. GV: Hướng dẫn các thao tác khi vào chơi. - Giới thiệu 4 trò chơi: Đám mây, Bong bóng, Gõ từ nhanh và Bảng chữ cái. ? Để bắt đầu chơi một trò chơi em làm như thế nào? Giới thiệu cách vào trò chơi Bubbles. GV: Giải thích các từ Tiếng Anh trong trò chơi.

- Là phần mềm dùng để luyện gõ 10 ngón thôgn qua một số trò chơi đơn giản nhưng rất hấp dẫn. 2. Khởi động C1: Nháy đúp chuột vào biểu tượng của Typing Test trên màn HS: Nhớ lại và trả hình nền. lời. C2: Start -> Prorgam -> Fre Typing Test. HS: Nghe và ghi - Gõ tên vào ô Enter your neme chép. -> Next. - Warm up games để vào cửa sổ các trò chơi. HS: Quan sát. - Để bắt đầu chơi một trò chơi ta chọn chò trơi đó và nháy chuột vào nút > 3. Trò chơi Bubbles - Gõ chính xác các chữ cái có HS: Quan sát và ghi trong bong bóng bọt khí nổi từ chép. dưới lên. - Bọt khí chuyển động dần lên trên, gõ đúng thì mới được điểm. - Score: Điểm số của em, Missed: số chữ đã bỏ qua (không gõ kịp). HS: Quan sát. 4. Trò chơi ABC - Ghi chép. GV: Giới thiệu cách vào trò - Cách vào trò chới tương tự chơi ABC. tương tự trò Bubbles. - Hướng dẫn các thao tác - Gõ các kí tự xuất hiện trong chơi. vòng cung, bắt đầu từ kí tự có màu sáng.
D - CỦNG CỐ

HS: Trả lời, tự do nêu ý kiến của mình. HS: Trả lời theo ý hiểu. HS: Ghi chép.

1. Giới thiệu phần mềm

- Nhắc lại các thao tác, cách vào và cách chơi hai trò chơi.
E - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ

V - RÚT KINH NGHIỆM

----------˜˜˜˜˜----------

SV:Trần Thị Ngọc Suơng

Trang 2/134

Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần : Tiết: 1 2

Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng:

LUYỆN GÕ BÀN PHÍM BẰNG TYPING TEST (tt)
I - MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Biết cáh khởi động Fre Typing Test. - Biết được ý nghĩa, công dụng của các trò chơi Clouds và Wordtris. 2. Kỹ Năng - Thành thạo thao tác gõ phím nhanh, thuộc bàn phím. 3. Thái độ - Tự giác, tập trung, ham học hỏi. II. CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, phần mềm. 2. Học sinh: Kiến thức. III - PHƯƠNG PHÁP - Thực hành trực tiếp trên máy tính. IV - TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
A - ỔN ĐỊNH B - KIỂM TRA BÀI CŨ

? Cách khởi động Free Typing Test. ? Cách lựa chọn trò chơi ABC. TL: - Cách khỏi động: Nháy đúp chuột vào biẻu tượng có trên màn hình hoặc vào từ Start  Program Typing Test. - Cách lựa chọn: Gõ tên người dùng  CHọn Warm up gamé  Chọn trò chơi thích hợp.
C - BÀI MỚI HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG

1. GV: Giới thiệu trò chơi HS: Nghe và quan sát. Clouds. HS: Quan sát và ghi chép. Hướng dẫn hoạt động HS: Trả lời. của trò chơi và các thao tác chơi. ? Theo em muốn quay lại SV:Trần Thị Ngọc Suơng

Trò chơi Clouds (đám

mây) - Trên màn hình xuất hiện các đám mây, chúng chuyển động từ phải sang trái. Có 1 đám mây đóng khung, đó là vị trí làm việc hiện thời. - Khi có chữ xuất hiện tại vị trí đám mây đóng khung, ta gõ Trang 3/134

Truờng ĐH Đồng Tháp đám mây đã qua ta sử dụng HS: Ghi chép.Score: Điểm của trò chơi.Hoàn thành nội dung giáo án. .Nếu gõ đúng thanh gỗ biết mất. gõ xong ấn phím Space. 2.Chỉ dẫn cách chơi.CỦNG CỐ . D . .Học sinh thực hành nghiêm túc và thực hành tốt trên máy tính . . GV: Giới thiệu cách vào trò chơi.Thời gian đảm bảo. nếu gõ chữ đúng thì đám mây biến mất và ta được điểm. phím nào? GV: Giới thiệu các chữ TA có trong trò chơi. E .Gõ đúng từ xuất hiện trên thanh gỗ.Giáo viên cần quản lý tốt HS trong quá trình thực hành . muốn quai lại đám mây ta dùng phím Backspace. . Giáo án Tin Học 7 chữ.HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ V .Khi gõ sai chữ trong đám mây.RÚT KINH NGHIỆM . ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 4/134 . . Missed: Số từ bị bỏ qua.Nhắc lại các thao tác. cách vào và cách chơi hai trò chơi. nếu gõ sai hoặc chậm thanh gỗ rơi xuống. Trò chơi Wordtris (gõ từ nhanh) .

chịu khó ở các em. . CHUẨN BỊ 1. phòng máy. IV . đăng nhập hướng dẫn học sinh nhập tên của mình vào và các thao tác tiếp theo. Thái độ .Nhập tên của mình vào ô I am a new user (tên không có dấu).BÀI MỚI HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG GV: Yêu cầu học sinh bật máy tính sau đó khởi động HS: Thực hiện theo yêu phần mềm Free Typing cầu của giáo viên. Kỹ Năng .Thoát: (nội dung như Sgk. ) C .Nháy Next. . 1. chọn Warm up Games chọn trò chơi Bubbles. Học sinh: Kiến thức.Thực hành trực tiếp trên máy tính.Biết sử dụng chương trình phần mềm. phần mềm.Hình thành tính kiên nhẫn. .Khi xuất hiện màn hình HS: Nhập tên đăng nhập. Trang 5/134 .MỤC TIÊU 1.ỔN ĐỊNH B .Biết được ý nghĩa.Biết cách lựa chọn chương trình phù hợp từ dễ đến khó.KIỂM TRA BÀI CŨ ? Các cách khởi động và thoát khỏi Free Typing Test. 3. . Trò chơi Bubbles . 2.Biết cách khởi động và ra khỏi phần mềm Fre Typing Test. công dụng của các trò chơi trong Fre Typing Test.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần : Tiết: 2 3 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: BÀI THỰC HÀNH LUYỆN GÕ BÀN PHÍM BẰNG TYPING TEST I . Kiến thức . . Test bằng 2 chách. II. Giáo viên: Giáo trình. 2. III .TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG A . TL: Khởi động: Nháy đúp chuột vào biểu tượng trên màn hình.PHƯƠNG PHÁP .GV: Gọi học sinh nhắc SV:Trần Thị Ngọc Suơng HS: Trả lời. .

* Chú ý: Giáo án Tin Học 7 Cố gắng gõ hết những bong bóng có màu sắc chuyển động HS: Thực hiện thao tác và trả nhanh.Ghi chép. 2.Giáo viên cần quản lý tốt HS trong quá trình thực hành . Trò chơi bảng chữ cái ABC .HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ V . . GV: Lưu ý cho học sinh. chơi. GV: Hướng dẫn học sinh cách HS: Thực hành. .CỦNG CỐ . Nếu bỏ qua 6 bong GV: yêu cầu học sinh vào lời. chọn kiểu hiện dãy ký tự trong môc With Keys. trò chơi và nhắc lại cách HS: Quan sát và ghi chép. E .Gõ các kí tự xuất hiện trong vòng cung.RÚT KINH NGHIỆM . bắt đầu từ kí tự có màu sáng.Chơi sau 5 phút trò chơi kết thúc và xem diểm tại môc Score. các em chơi.Nhắc lại cách chơi 2 trò chơi. GV: Cho hs thực hành.Truờng ĐH Đồng Tháp lại cách chơi trò chơi.Học sinh thực hành nghiêm túc và thực hành tốt trên máy tính . GV: Hướgn dẫn một số thao tác cần thiết khi cho HS: Thực hiện. * Chú ý: Phân biệt chữ hoa và chữ thường. D . bóng thì trò chơi kết thúc và xem kết quả.Thời gian đảm bảo. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 6/134 .

IV .ỔN ĐỊNH 2 . phần mềm. 3.Các đãm mây hình mặt trời sẽ có điểm số cao hơn. Giáo viên: Giáo trình. cầu của giáo viên.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG 1 . III .PHƯƠNG PHÁP . Kỹ Năng .Thành thạo cách khởi động và thoát khởi phần mềm.Nếu bỏ qua 6 đám mây thì trò chơi kết thúc. II. cách chơi.Xem điểm ở môc Score. CHUẨN BỊ 1. HS: Nghe và quan sát. phòng máy.Củng cố cách khởi động và ra khỏi phần mềm Fre Typing Test. Trò chơi Wordtris .Biết được ý nghĩa. Thái độ . . 2.MỤC TIÊU 1. . . HS: Thực hiện theo yêu . Học sinh: Kiến thức.Khi gõ xong một từ dùng Enter hoặc Space để chuyển sang đãm mây khác. GV: Yêu cầu học sinh vào SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 7/134 2. 2.KIỂM TRA BÀI CŨ(KHÔNG KT) 3 .Thực hành trực tiếp trên máy tính. Trò chơi Clouds GV: Yêu cầu học sinh vào HS: Thực hiện theo yêu trò chơi Clouds và nhắc lại cầu của giáo viên. GV: Hướng dẫn lại cách chơi. chịu khó ở các em. .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần : Tiết: 2 4 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: BÀI THỰC HÀNH LUYỆN GÕ BÀN PHÍM BẰNG TYPING TEST (tt) I .Hình thành tính kiên nhẫn. công dụng của các trò chơi trong Fre Typing Test.BÀI MỚI HĐ CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG 1. Kiến thức .

lại cách chơi. chơi.Gõ nhanh. Giáo án Tin Học 7 . GV: Hướng dẫn lại cách so sánh điểm với nhau.CỦNG CỐ .Xem lại các thao tác đã thực hiện .Nhận xét giờ thực hành của học sinh và ý thức làm bài của từng máy.RÚT KINH NGHIỆM ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 8/134 . chính xác các từ HS: Thực hiện trò chơi và có trong thanh gỗ. GV: Để thời gian cho học sinh thực hành. E .HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ .Xem điểm tại môc Score.Truờng ĐH Đồng Tháp trò chơi Wordtris và nhắc HS: Nghe và quan sát.Gõ xong một từ cần nhấn phím Space để chuyển sang từ tiếp theo.Xem trước bài cho giờ sau V . . D . .

Học sinh đọc SGK.Biết lấy một số ví dụ để minh hoạ về nhu cầu xử lý thông tin dưới dạng bảng. 3.Nắm được khái niệm chương trình bảng tính. . tin dưới dạng bảng để họckiến thức. – HS: Nghiên cứu SGK.Giới thiệu những ví dụ đơn. Chuẩn bị: – GV: Giáo án. vở ghi III.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 3 Tiết: 5 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Phần I: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? I.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét.Biết được các chức năng chung của chương trình bảng tính.Học sinh đưa ra ví dụ theodụng đất ở xã Xuân Phương. Phương pháp: . II. gần gủi về xử lý thôngví dụ của giáo viên => ghi nhớquả học tập. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 9/134 .Ví dụ 2: Bảng theo dõi kết giản. yêu thích môn học. Kĩ năng: .Học sinh chú ý theo dõi các. => Khái niệm chương trình cầu xử lý thông tin dưới Ví dụ: Bảng lương. . Mục tiêu: 1. biểu đồ theo dõi tình hình sử . chấm công… Từ đó dẫn dắt để học sinh hiểu được khái niệm chương trình bảng tính.Thái độ học tập nghiêm túc. . Ổn định lớp 2. Tiến trình dạy và học: 1. . 2.Biết được nhu cầu sử dụng bảng tính trong đời sống và học tập.Ví dụ 1: Bảng điểm lớp 7A . Kiến thức: . quan sát và tổng kết IV. Kiểm tra bài cũ 3. dạng bảng. Bảng và nhu cầu xử lý bảng và nhu cầu xử lý thông thông tin dạng bảng: tin dạng bảng.Ví dụ 3: Bảng số liệu và sinh dễ nhận biết. máy tính điện tử. sách giáo khoa. ví dụ để minh hoạ về nhuyêu cầu của giáo viên.Yêu cầu học sinh lấy thêm. Thái độ: . bảngbảng tính. . Bài mới Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung + Hoạt động 1: Tìm hiểu 1.

. Củng cố: (5phút) ? Nhắc lại chức năng chung của chương trình bảng tính. c) Khả năng tính toán và sử Quattpro… nhưng chúng đều dung hàm có sẵn. có nhiều chương trình bảng tính khác nhau như: Excel. .Màn hình làm việc các chức năng đó. b) Dữ liệu.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 ? Nêu khái niệm chương. giáo khoa => nêu khái niệm: Chương trình bảng: tính là Chương trình bảng: tính làphần mềm được thiết kế để phần mềm được thiết kế đểgiúp ghi lại và trình bày giúp ghi lại và trình bày thôngthông tin dưới dạng bảng.Sắp xếp và lọc dữ liệu.Làm bài tập 1. có trong bảng. có một số chức năng chung => Giới thiệu chức năng d) Sắp xếp và lọc dữ liệu. . 2.Học sinh nghiên cứu sách trình bảng tính.Yêu cầu học sinh nhắc lại. chung của chương trình bảng+ Chức năng chung của tính.Giới thiệu cho học sinh biếtghi nhớ kiến thức. Rút kinh nghiệm: Một số đặc điểm chung của chương trình bảng tính: a) Màn hình làm việc ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 10/134 . 5. Học sinh chú ý lắng nghe => . Chương trình bảng tính: + Hoạt động 2: Giới thiệu một số chức năng chung của chương trình bảng tính.Dữ liệu. Dặn dò: (2 phút) . thực hiệnthực hiện các tính toán cũng các tính toán cũng như xâynhư xây dựng các biểu đồ dựng các biểu đồ biểu hiệnbiểu hiện một cách trực quan một cách trực quan các số liệucác số liệu có trong bảng. 4. chương trình bảng tính: e) Tạo biểu đồ .Tạo biểu đồ.Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn.2/9 SGK 6. .Học bài kết hợp SGK . tin dưới dạng bảng.

Màn hình làm việc của . . đặc trưng của Excel: nhớ kiến thức. ô. .Thái độ học tập nghiêm túc. 2. Kiểm tra bài cũ (5 phút) . yêu thích môn học. quan sát và tổng kết IV. tương tự như màn hình soạn số thành phần cơ bản trên+ Màn hình làm việc của Excelthảo Word nhưng giao diện màn hình Excel? gồm các thành phần: này còn có thêm: . II. vở ghi III.Thanh công cụ.Thanh công thức. Chuẩn bị: – GV: Giáo án. 3.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. .Biết được các thành phần cơ bản của trang tính. Thanh công thức SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 11/134 .Học sinh đọc SGK. cột. Kiến thức: .Bảng chọn Data. địa chỉ ô. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung + Hoạt động 1: Tìm hiểu 3. Màn hình làm việc của màn hình làm việc của chương trình bảng tính: chương trình bảng tính. … . . Kĩ năng: . + Học sinh chú ý lắng nghe và Giới thiệu những thành phầnquan sát trên màn hình => ghi. Mục tiêu: 1. Tiến trình dạy và học: 1. . Ổn định lớp 2.Thanh công thức. Phương pháp: .Tương tự như màn hình+ Học sinh suy nghĩ => trả lờichương trình bảng tính Word. Thái độ: . em hãy cho biết mộttheo yêu cầu của giáo viên. – HS: Nghiên cứu SGK.Rèn luyện kĩ năng nhập dữ liệu vào trang tính. máy tính điện tử (nếu có).Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 3 Tiết: 6 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ? (tt) I.Thanh tiêu đề. sách giáo khoa.Hiểu rõ khái niệm hàng.Chương trình bảng tính là gì? Nêu các chức năng chung của chương trình bảng tính? 3.Trang tính.

phận nào của máy.Các nút tiêu đề cột và tiêu đềchuột để di chuyển. chuột vào ô đó và nhập dữ ? Ta nhập dữ liệu vào từ bộHọc sinh quan sát trên màn hìnhliệu vào từ bàn phím. . cột. của giáo viên. của một ô: nháy đúp chuột+ Học sinh trả lời theo yêu cầu vào ô đó => thực hiện sửa.Để sửa dữ liệu ta nháy đúp . tiết sau thực hành 6. được kích hoạt. Giáo án Tin Học 7 + Hoạt động 2: Tìm hiểuChú ý lắng nghe và quan sát4. phím.Chuẩn bị bài.Truờng ĐH Đồng Tháp Thanh bảng chọn Trang tính Học sinh chú ý lắng nghe.Giới thiệu hàng. địa chỉ khối.Hướng dẫn cách nhập dữ liệu vào một ô của trang tính a) Nhập và sửa dữ liệu: bằng cách nháy chuột vào ôTa nhập dữ liệu vào từ bàn. 5. chuột vào ô đó.Để nhập dữ liệu ta nháy đó.Học bài kết hợp SGK . Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 12/134 . tính: . địa chỉ ô. Củng cố: (5 phút) ? Màn hình làm việc của Excel có gì đặc trưng cho chương trình máy tính. màn hình và cho biết ô tính+ Để di chuyển trên trang tínhc) Gõ chữ Việt trên trang đang được kích hoạt có gìta sử dụng các phím mủi têntính. để biết cách sửa dữ liệu theo.. cầu học sinh quan sát trênhàng có màu khác biệt. Dặn dò: (2 phút) .Trả lời các câu hỏi ở trang 9 của SGK . .Giới thiệu cách sửa dữ liệuhướng dẫn của giáo viên. thao tác của giáo viên. b) Di chuyển trên trang tính: Ô tính đang được kích hoạt: .Có đường viên đen bao quanh.Để di chuyển trên trang tính ta thực hiện như thế nào? 4. khác so với các ô tính khôngvà chuột. Sử dụng phím mũi tên và để chọn một ô tính => yêu. Nhập dữ liệu vào trang cách nhập và sửa dữ liệu.Hướng dẫn thao tác chuột.

Mục tiêu: 1. Kiến thức: . máy tính điện tử. II.Gv quan sát. Phương pháp: . . cột trên trang tính. Lưu kết quả và thoát . .Biết cách khởi động và kết thúc Excel. + Thực hiện lưu kết quả theo2. Khởi động Excel. . động Excel. .Nhận biết các ô.Thái độ học tập nghiêm túc. nhận thức được ưu điểm của chương trình bảng tính. Ổn định lớp 2. Phân và chia việc cho từng nhóm thực hành. Tiến trình dạy và học: 1. phòng máy – HS: Nghiên cứu SGK.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 4 Tiết: 7 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành 1: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL I. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. Học sinh khởi động Excel Yêu cầu học sinh khởitheo 1 trong 2 cách trên. vở ghi III. 1. hàng. Thái độ: -. 2. IV. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 18p + Hoạt động 1: Khởi động Excel.Lưu kết quả với tên”Bàiyêu cầu của giáo viên: khỏi Excel.Chọn menu File => Save SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 13/134 . nhận xét công việc của từng nhóm. Chuẩn bị: – GV: Giáo án.Đặt vấn đề.Rèn luyện kĩ năng di chuyển trên trang tính 3. . 3. sách giáo khoa.Kích đúp vào biểu tượng Excel trên màn hình nền.Nháy chuột vào nút Start => All Programs => Microsoft office 2003 => Microsoft excel 2003. Kĩ năng: . tập 1” . hướng dẫn các nóm thực hành. ? Ta có thể khởi động+ Có thể khởi động Excel Excel theo những cáchtheo 2 cách: nào.Phân nhóm Hs thực hành.

Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 14/134 . quan sát các lệnh trongdẫn của giáo viên. 4.Mở các bảng chọn và quan hình Word và Excel.Nêu cách để thoát khỏitheo 2 cách: Excel .Về nhà xem trước bài thực hành 6. Mở các bảng chọn và quansát các lệnh trong các bảng . chương trình bảng tính . . Nhận xét: (5 phút) . và khác nhau giữa màngiáo viên.Nháy vào nút Close trên thanh tiêu đề.Mở các bảng chọn vàsát các lệnh đó theo hướngchọn đó.Liệt kê các điểm giống và Excel. Giáo án Tin Học 7 20p 3. Quan sát sự thay đổi của nút tên hàng và tên cột. Bài tập: + Hoạt động 2: Tìm hiểu . .Kích hoạt một ô tính vàdi chuyển trên trang tính => thực hiện di chuyển trênquan sát sự thay đổi của nút trang tính bằng chuột vàtên hàng và tên cột. bảng chọn đó. Dặn dò: (2 phút) . Học sinh thực hiên thao tác .Khởi động Excel. bằng bàn phím. Học sinh hoạt động theokhác nhau giữa màn hình ? Liệt kê các điểm giốngnhóm => trả lời câu hỏi củaWord và Excel.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5.Chọn menu File => Exit.Truờng ĐH Đồng Tháp + Ta có thể thoát khỏi Excel .

Kiến thức: .Chọn một ô tính có dữ+ Thực hiện theo yêu cầu. 3. vở ghi IV. Bài mới: Hoạt động của trò Nội dung T/g Hoạt động của thầy 18p + Hoạt động 1: .Phân nhóm Hs thực hành. rèn luyện tính cẩn thận. Thái độ: . chính xác trong công việc.Nhập dữ liệu tuỳ ý vào+ Nhập dữ liệu vào một ôô tính. 2. – – II. . một ô tính.Gv quan sát. Tiến trình dạy và học: 1.Phân biệt và nhập được một số kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính. nhận xét công việc của từng nhóm. Phân và chia việc cho từng nhóm thực hành. Chuẩn bị: III.Nhập dữ liệu tuỳ ý vào một . .của giáo viên và đưa ra nhậnvà nhấn phím Delete.Biết cách di chuyển và nhập dữ liệu vào trang tính.Khi chọn một ô tính có dữvà gõ nội dung mới => cho mới. phòng máy HS: Nghiên cứu SGK.Mục tiêu: 1. máy tính điện tử. . .Quan sát ô được kích hoạt hoạt tiếp theo. 3. .Nhấn phím Enter để kết Enter để kết thúc công việctác theo yêu cầu của giáothúc công việc. Chọn Chọn một ô tính khác cóxét: một ô tính khác có dữ liệu dữ liệu và gõ nội dung. kết quả dữ liệu trong ô tính đó sẽ bị Trang 15/134 SV:Trần Thị Ngọc Suơng . Phương pháp: GV: Giáo án.Khởi động Excel + Học sinh độc lập khởi1. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. tiếp theo và đưa ra nhận xét. và quan sát ô được kíchviên.Thực hiện được việc chọn các đối tượng trên trang tính. Cho nhận xét về cácliệu và nhận phím Delete thìnhận xét về các kết quả.Đặt vấn đề. Ổn định lớp 2.Thái độ học tập nghiêm túc.Bài tập 2: động Excel . sách giáo khoa.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 4 Tiết: 8 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành 1 (tt) LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL I. Kỹ năng: .Rèn luyện kĩ năng nhập dữ liệu vào ô tính. . hướng dẫn các nóm thực hành.Chọn một ô tính có dữ liệu liệu và nhấn phím Delete. . Nhấn phímbất kỳ và thực hiện các thao.

Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5. 2. . Bài tập 3: Khởi động lại Excel và nhập 20p + Hoạt động 2: Khởi độngThực hiện theo yêu cầu củadữ liệu ở bảng dưới đây vào lại Excel và nhập dữ liệu ởgiáo viên. Nhận xét: (5 phút) . A B C D BẢNG ĐIỂM LỚP 7A E F 1 2 STT Họ và tên 3 1 Đinh Vạn Hoàng An 4 2 Lê Thị Hoài An 5 3 Lê Thái Anh 6 4 Phạm Như Anh 7 5 Vũ Việt Anh 8 6 Phạm Thanh Bình 9 7 Nguyễn Linh Chi 10 8 Vũ Xuân Cương 11 9 Trần Quốc Đạt 12 10 Nguyễn Anh Duy 13 11 Nguyễn Trung Dũng 14 12 Hoàng Thị Hường 4. Dặn dò: (2 phút) . Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 16/134 .Khi chọn một ô tính có dữ liệu và gõ nội dung mới thì nội dung củ của ô đó sẽ bị mất đi và xuất hiện nội dung mới nhập vào. bảng vào trang tính.Về nhà xem trước bài mới 6.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 xoá. trang tính.

Thái độ học tập nghiêm túc. . Kĩ năng: .Biết được các thành phần chính của trang tính .Hiểu được vai trò của thanh công thức. Chuẩn bị: – GV: Giáo án. Bảng tính: bảng tính. 3. được hiển thị trên mànchữ đậm. Kiến thức: .Trang tính được kích hoạt biệt bằng tên trên các nhãn ởhỏi: là trang tính được hiển thị phía dưới màn hình Trang tính đang được kíchtrên màn hình. Phương pháp: .Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. Tiến trình dạy và học: 1.Học sinh đọc SGK. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 15p + Hoạt động 1: Tìm hiểu 1. vở ghi III. có nhãn màu ? Có nhận xét gì về tranghoạt là trang tính đangtrắng. tính. Mục tiêu: 1.Muốn chọn các đối tượng khác nhau trên bảng tính em phải làm như thế nào? 3. sách giáo khoa.Rèn luyện kĩ năng phân biệt các thành phần chính trên trang tính. .Các trang tính được phângiáo khoa => trả lời câu. Ổn định lớp: 2. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 17/134 . II. – HS: Nghiên cứu SGK. yêu thích môn học.trang tính. quan sát và tổng kết IV. tên trang viết bằng tính đang được kích hoạt. 2.Giới thiệu cho học sinh biết . máy tính điện tử (nếu có). Thái độ: .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 5 Tiết: 9 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH I. .Nêu vài ví dụ về những dạng dữ liệu đã học? .Trình bày cánh lưu bảng tính với tên khác? . mỗi bảng tính có 3 trang tính) Học sinh nghiên cứu sách .Một bảng tính gồm nhiều phân biệt khái niệm trangHọc sinh chú ý quan sát. Kiểm tra bài cũ (5 phút). Một bảng tính có thể cólắng nghe => ghi nhớ kiến nhiều trang tính (ngầm địnhthức.

Học sinh chú ý lắng nghenội dung của ô đang được . chọn. bên trái trang tính. có nhãn trang màu2.Thanh công thức: cho biết=> ghi nhớ kiến thức. nội dung của ô đang được chọn.Các ô tính.Hộp tên: là ô ở góc trên. .Các hàng.Khối: là một nhóm các ô bên trái trang tính.Ô tính 18p Giới thiệu một số thành phần.Các cột. liền nhau tạo thành hình chữ . trang tính: . SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 18/134 .Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 + Hoạt động 2: Tìm hiểuhình. chữ đậm.Hộp tên: là ô ở góc trên.. tên trang viết bằngtrên trang tính: trang tính.Cột đã biết.Khối: là một nhóm các ô nhật. . Các thành phần chính các thành phần chính củatrắng. ? Hãy nêu một số thành phần . khác của trang tính: . liền nhau tạo thành hình chữ .Thanh công thức: cho biết nhật. .Hàng chính của trang tính mà em+ Thành phần chính của.

Truờng ĐH Đồng Tháp ÔThanh được chọn đangô công Địa chỉ ôcột chọn Hộp hàng thức Khối được Tên tên Giáo án Tin Học 7 4. Củng cố: (5phút) SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 19/134 .

Dặn dò: (2 phút) .2.Làm bài tập 1.3/18 SGK 6.Truờng ĐH Đồng Tháp ? Hãy nêu các thành phần chính của trang tính. Rút kinh nghiệm: Giáo án Tin Học 7 ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 20/134 .Học bài kết hợp SGK . 5.

Mục tiêu: 1. Mạnh dạn trong tìm tòi.Yêu cầu học sinh nghiênHọc sinh nghiên cứu thôngĐể chọn các đối tượng trên cứu thông tin ở sách giáotin ở sách giáo khoa =>trang tính ta thực hiện như khoa => phát biểu về cáchphát biểu cách để chọn cácsau: để chọn các đối tượng trênđối tượng trên trang tính: . máy tính điện tử (nếu có). . . Tiến trình dạy và học: 1. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 18p + Hoạt động 1: Tìm hiểu 3. chuột. chuột tại nút tên hàng. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 21/134 . II.Chọn một hàng: Nháy . 2.Chọn một cột: Nháy chuột . 3. một cột và một khối. Kĩ năng: . HS: Nghiên cứu SGK.Chọn một cột: Nháy chuộttại nút tên cột. Chọn các đối tượng cách chọn đối tượng trên trên trang tính: trang tính. sách giáo khoa. học hỏi. Chuẩn bị: – – III. vở ghi IV. nghiên cứu. Phương pháp: GV: Giáo án.Chọn một ô: Đưa con trỏchuột tới ô đó và nháy chuột tới ô đó và nháychuột.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét.Phân biệt được kiểu dữ liệu số.Chọn một hàng: Nháychuột tại nút tên hàng. . . quan sát và tổng kết Ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ: (5 phút) .Học sinh đọc SGK. kiểu dữ liệu kí tự. Kiến thức: .Hãy nêu các thành phần chính của trang tính? .Biết cách chọn một ô.Rèn luyện kĩ năng chọn các đối tượng trên trang tính.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 5 Tiết: 10 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH (tt) I.Thanh công thức của Excel có vai trò như thế nào? 3. 2. một hàng. Thái độ: .Thái độ học tập nghiêm túc. . yêu thích môn học. tự khám phá. . .Chọn một ô: Đưa con trỏ trang tính.

dữ dữ liệu kí tự được căn thẳng=> ghi nhớ kiến thức. số được căn thẳng lề phải .a) Dữ liệu số: liệu khác nhau vào các ô….. nhấn=> ghi nhớ kiến thức. . 7D.Ở chế độ ngầm định. Củng cố: (5phút) ? Hãy nêu cách để chọn một ô. dữ liệu thường dùng là: chỉ tỉ lệ phần trăm.Làm bài tập 4.Ở chế độ ngầm định.Vd: 123. 15p + Hoạt động 2: Tìm hiểu các dạng dữ liệu trên trang 4...Có thể nhập các dạng dữ. chữ số và các kí hiệu..Chọn một khối: Kéo thảchuột từ một ô góc đến ô chuột từ một ô góc đến ôgóc đối diện.Chọn một khối: Kéo thả . OK!. thẳng lề trái trong ô tính. 456. .1.Học sinh chú ý lắng nghe. . . một khối. Dặn dò: (2 phút) .chỉ số âm và dấu %. liệu kiểu số được căn thẳng * Dữ liệu số? . giữ phím Ctrl và lần lược chọn các khối tiếp theo. góc đối diện. . * Dữ liệu kí tự? chữ cái. một hàng. b) Dữ liệu kí tự: .Dữ liệu số: là các số 0. 5.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 tại nút tên cột.Học bài kết hợp SGK . Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 22/134 . dấu + chỉ số dương.Dữ liệu kí tự: là dãy cáclề phải trong ô tính.Ngầm định: dữ liệu kiểu Vd: ABC.Nếu muốn chọn đồng thời nhiều khối khác nhau taHọc sinh chú ý lắng nghe chọn khối đầu tiên. Hai dạng dữdấu . của trang tính.9. 4.5/18 SGK 6. liệu kiểu kí tự được căn lề trái trong ô tính. Dữ liệu trên trang tính: tính. một cột.

yêu thích môn học. 2. Mục tiêu: 1.Rèn luyện kĩ năng mở và lưu bảng tính trên máy 3.Thái độ học tập nghiêm túc. hướng dẫn các nóm thực hành.Phân nhóm Hs thực hành. Chuẩn bị: – – III. 3. mục chứa tệp và nháy đúp=> Save as chuột trên biểu tượng của ? Để lưu bảng tính ta thựctệp. Phương pháp: GV: Giáo án.Đặt vấn đề. trang tính và các thành phần chính của trang tính. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 23/134 .Gv quan sát. nháy nút New trên thanh công cụ.Để lưu bảng tính với một bảng tính đã được lưu trêntrên máy tính ta mở thưtên khác ta chọn Menu File máy tính. . sách giáo khoa. . Kĩ năng: . Ổn định lớp Phân việc cho từng nhóm thực hành. nhận xét công việc của từng nhóm. Mở và lưu bảng tính: . . Tiến trình bài thực hành: 1.Ta có thể mở một bảng đã được lưu trên máy. tính mới hoặc một bảng tính ? Cách thực hiện để mở mộtĐể mở một bảng tính mới tađã được lưu trên máy. máy tính điện tử. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 18p + Hoạt động 1: Mở và lưu bảng tính bảng tính. phòng máy HS: Nghiên cứu SGK. 1.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 6 Tiết: 11 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành 2 LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH I. vở ghi IV. .Để lưu bảng tính với mộtMenu File => Save. II. bảng tính mới. Thái độ: .Ta có thể mở một bảngHọc sinh chú ý lắng nghe tính mới hoặc một bảng tính=> ghi nhớ kiến thức.Biết phân biệt được bảng tính.Mở và lưu bảng tính trên máy. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. ? Cách thực hiện để mở mộtĐể mở một bảng tính đã có. Để lưu bảng tính ta chọn . . 2. Kiến thức: . hiện như thế nào.

Bài tập 1: Tìm hiểu các Tìm hiểu các thành phần thành phần chính của chính của trang tính. Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 24/134 . 4. Dặn dò: (2 phút) . yêu cầu của giáo viên.Thanh công thức. . .Nháy chuột để kích hoạt.Truờng ĐH Đồng Tháp tên khác ta chọn Menu File => Save as Giáo án Tin Học 7 + Hoạt động 2: Bài tập 1: 2.Cột.Ô tính. 20p . hộp tên. các ô khác nhau và quan sát+ Học sinh thực hiện theo sự thay đổi nội dung trongyêu cầu của giáo viên.Khối .Về nhà xem trước bài thực hành 6. .Hộp tên. Nhận xét: (5 phút) .Hàng.Nhập dữ liệu tuỳ ý vào các ô và quan sát sự thay đổi+ Học sinh thực hiện theo nội dung trong hộp tên.Khởi động Excel nhận biết các thành phần chính trên+ Các thành phần chính trên trang tính? trang tính gồm : . . . trang tính.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5.

Giả sử cần chọn cả ba cột+ Học sinh thực hành trên A. C. . nhận xét công việc của từng nhóm. . yêu thích môn học. máy tính điện tử.Gv quan sát. Kĩ năng: . Chọn các đối tượng trên . cuối cùng nhấn phím Enter => nhận xét kết quả.Thực hiện được việc chọn các đối tượng trên trang tính. Ổn định lớp Phân việc cho từng nhóm thực hành.Nháy chuột ở hộp tên và nhập dãy B100 vào hộp tên. . sách giáo khoa. vở ghi IV.Phân nhóm Hs thực hành.Thực hiện các thao tác trang tính.Phân biệt và nhập được một số kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính. một hàng. Thái độ: -. Kiến thức: . chọn một ô. . Bài tập 2 : trang tính. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 25/134 . 3. Mục tiêu: 1.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 6 Tiết: 12 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành 2 (tt) LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH. 2. Chuẩn bị: – – III. Bài tập 3: Mở bảng tính. 2. 3. hướng dẫn các nóm thực hành. Phương pháp: GV: Giáo án. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. II. . B.Thái độ học tập nghiêm túc. I.Rèn luyện kĩ năng chọn các đối tượng trên trang tính. phòng máy HS: Nghiên cứu SGK.Đặt vấn đề. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 15p + Hoạt động 1: Bài tập 2: Chọn các đối tượng trên 1. 2. hiện thao tác đó và nhận xét. Khi đó em cần thựcmáy tính => Nhận xét kết hiện thao tác gì? Hãy thựcquả. . Tiến trình bài thực hành: 1. một cột và một khối trên trang tính.

Mở bảng tính”danh sách . Bài tập 3: em”=> Open.5 24/10/1993 1.5 E Cân nặng 36 35 37 38 35 34 37 36 35 35 34 37 F ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 26/134 . lớp em”đã được lưu trong+ Chon Menu File => Open bài thực hành 1. 6.52 16/5/1996 1.51 12/3/1994 1.52 2/3/1995 1.Về nhà xem trước bài mới.5 27/10/1995 1. Dặn dò: (2 phút) . 10p Mở bản tính.48 8/12/1994 1.52 25/4/1996 1.Mở bảng tính”danh sách+ Chọn Menu File => New bài thực hành 1.Mở một bảng tính mới lớp em”đã được lưu trong .48 28/7/1995 1.Mở một bảng tính mới. Nhập dữ liệu sau đây vào + Hoạt động 3: Bài tập 4: các ô trên trang tính của Nhập dữ liệu vào trang tính. tính theo sự hướng dẫn của giáo viên A B 1 2 STT Họ và tên 3 1 Đinh Vạn Hoàng An 4 2 Lê Thị Hoài An 5 3 Lê Thái Anh 6 4 Phạm Như Anh 7 5 Vũ Việt Anh 8 6 Phạm Thanh Bình 9 7 Nguyễn Linh Chi 10 8 Vũ Xuân Cương 11 9 Trần Quốc Đạt 12 10 Nguyễn Anh Duy 13 11 Nguyễn Trung Dũng 14 12 Hoàng Thị Hường 4.48 30/4/1994 1. .48 14/5/1994 1. Nhận xét: (5 phút) .5 1/2/1995 1.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 + Hoạt động 2: Bài tập 2: . => chọn tệp”danh sach lop3.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5. bản tính danh sach lop 13p Nhập dữ liệu ở hình 21 vào em vừa mở trong bài tập trang tính danh sách lớp emHọc sinh thực hành trên máy3 vừa mở ở trong bài tập 3. Rút kinh nghiệm: C D BẢNG ĐIỂM LỚP 7A Ngày sinh Chiều cao 12/5/1994 1.

.Thái độ học tập nghiêm túc.: Kí hiệu phép trừ thường tính các biểu thức.Giải thích thứ tự ưu tiên các phép toán. Thái độ: . Chuẩn bị: – – GV: Giáo án. quan sát và tổng kết 1. .… / : Kí hiệu phép chia Các công thức cũng được ^ : Phép lấy luỹ thừa dùng trong bảng tính.Học sinh đọc SGK. Sử dụng công thức để thức để tính toán. Kiến thức: . yêu thích môn học. .Biết cách nhập công thức vào ô tính. * : Kí hiệu phép nhân vd: (5+3)/12. Mục tiêu: 1.Viết đúng được các công thức tính toán theo các kí hiệu phép toán của bảng tính.Giới thiệu kí hiệu được sử dụng để kí hiệu các phép toán trong công thức.Rèn luyện kĩ năng nhập công thức vào ô tính để tính toán. vở ghi III.Giới thiệu công thức toán + : Kí hiệu phép cộng học: Trong toán học ta+ Học sinh chú ý lắng nghe.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét.=> ghi nhớ kiến thức. Phương pháp: . 2 x 5 + 9. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 27/134 . sách giáo khoa. 2. Ổn định lớp: Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs. 2.Biết cách sử dụng địa chỉ của ô tính trong công thức. % : Phép lấy phần trăm . máy tính điện tử (nếu có). Tiến trình dạy và học: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 17p + Hoạt động 1: Tìm hiểu cách sử dụng công 1. HS: Nghiên cứu SGK. 3. . 3. II. Bài mới: IV. tính toán: .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 7 Tiết: 13 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH I. Kĩ năng: .

? Chọn một ô không có côngHọc sinh quan sát => rút ra thức và quan sát thanh côngnhận xét: Nội dung trên thức => so sánh nội dungthanh công thức giống dữ trên thanh công thức với dữliệu trong ô.Yêu cầu học sinh nghiêncông thức: thức.Học bài kết hợp SGK .Nhấn Enter hoặc nháythúc. chuột vào nút V để kết thúc. 4. Các bước thực hiện nhập bảng tính phải có dấu (=)ở công thức: phía trước. Dặn dò: (3phút) . còn trong ô là kết quả tính toán bằng công thức. ? Chọn một ô có công thứcHọc sinh quan sát màn hình => So sánh nội dung trên=> rút ra nhận xét: Công thanh công thức với dữ liệuthức trên thanh công thức trong ô.Nhập công thức. . + Chú ý lắng nghe => ghi . + Các bước thực hiện nhập. liệu trong ô.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 18p + Hoạt động 2: 2.Nhấn Enter hoặc nháy .Nhập công thức.Gõ dấu = . Nhập công thức: Cách nhập công thức. Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 28/134 .Gõ dấu = thực hiện nhập công thức? thức.Chọn ô cần nhập công.Giới thiệu công thức ởnhớ kiến thức. Củng cố: (7 phút) – Làm bài tập 1.Chọn ô cần nhập công .2/24 SGK 5. cứu SGK và đưa ra các bước. chuột vào nút V để kết . .Xem trước mục 3/23 SGK 6.

Nhập công thức: Ví dụ: A1. khối.Thái độ học tập nghiêm túc. HS: Nghiên cứu SGK. Bài mới: IV.Học sinh đọc SGK. dữ liệu đó thường được trong ô dữ liệu => nhận xétNhận xét kết quả cho thông qua địa chỉ của kết quả. cột. . B2. vở ghi III.Rèn luyện kĩ năng sử dụng địa chỉ trong công thức 3. Mục tiêu: 1. các ô Kết luận ? Kết luận: Các phép tính SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 29/134 . . + Địa chỉ ô là một cặp têntính toán: ? Thế nào là địa chỉ ô. . C5… Ta có thể tính toán với dữ 3. Thái độ: . Chuẩn bị: – – GV: Giáo án. Ổn định lớp: 2. máy tính điện tử (nếu có).Biết cách nhập công thức vào ô tính. yêu thích môn học.Đưa ra ví dụ cách tính có Trong các công thức tính địa chỉ và cách tính khôngChú ý quan sát cách thựctoán với dữ liệu có trong các dùng địa chỉ => thay đổi sốhiện của giáo viên =>ô. Sử dụng công thức để công thức. Kĩ năng: . Tiến trình dạy và học: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 15p + Hoạt động 1: Cách sử dụng địa chỉ trong 1. Phương pháp: . II. Kiểm tra bài cũ. quan sát và tổng kết 1.Biết cách sử dụng địa chỉ các ô tính trong công thức 2. cho vícột và tên hàng mà ô đó dụ nằm trên.Trong chương trình bảng tính để nhập công thức ta phải làm gì? (5 phút) 3. Sử dụng địa chỉ trong liệu có trong các ô thông qua công thức: địa chỉ các ô.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 7 Tiết: 14 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (tt) I. 2. hàng.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. sách giáo khoa. . Kiến thức: .

Học bài kết hợp SGK . + Hoạt động 2: 17p Sử dụng địa chỉ trong công thức để tính toán. Đơn giá.Truờng ĐH Đồng Tháp mà không dùng đến địa chỉ thì mỗi lần tính toán ta phải gõ lại công thức và ngược lại nếu dùng công thức có địa chỉ. Tênviên. khi ta thay đổi giá trị => kết quả tự động thay đổi theo. Học sinh thức hiện tính Giáo viên đưa ra một bảngtoán theo yêu cầu của giáo tính gồm các cột STT. Củng cố: (5 phút) – Hãy nêu lợi ích của việc sử dụng địa chỉ ô tính trong công thức ? VI.Làm bài tập 4/24 SGK 6. Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 30/134 . sách. Số lượng=> Yêu cầu học sinh tính cột”thành tiền” Thành tiền = đơn giá * số lượng Giáo án Tin Học 7 V. Dặn dò: (3phút) .

3. Thái độ: -. Chuẩn bị: – GV: Giáo án.Mở trang tính mới và nhậphướng dẫn của giáo viên. II. các dữ liệu như hình 25a.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 8 Tiết: 15 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành 3: BẢNG ĐIỂM CỦA EM I. Mục tiêu: 1. máy tính điện tử.Nhập các công thức vào cácHọc sinh thực hiện nhập công thức vào các ô tính như 1 E F G H I 20p ô tính như hình 25b.Thái độ học tập nghiêm túc. . Thực hiện mở trang tính mới và nhập dữ liệu theo sự . 2 = A1 + 5 = A1*5 = A1 + B2 3 = A1*C1 = B2 – A1 = (A1 + B2) 1 A B C D E F – C4 2 5 4 = B2*C4 =(C4 – = (A1 + 3 8 A1)/B2 B2)/2 4 12 5 5 6 6 Hình 25a Hình 25b SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 31/134 . hình 25b. Ổn định lớp 2. sách giáo khoa. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 18p + Hoạt động 1: + Học sinh khởi động Excel và thực hiện nhập các + Hoạt động 2: công thức vào trang tính theo yêu cầu của giáo viên Tạo trang tính và nhập công thức. Kiến thức: .Biết nhập và sử dụng công thức trên trang tính 2. Phân việc cho từng nhóm thực hành. Kĩ năng: .Rèn luyện kĩ năng thực hiện các thao tác trên bảng tính 3. yêu thích môn học. vở ghi III. phòng máy – HS: Nghiên cứu SGK. Tiến trình bài thực hành: 1.

Lập công thức để tính điểm tổng kết+ Lưu bảng tính bảng tính với tên của em theo từng môn học vào các ô tương ứng bảng điểm của em và thoát khỏi trong cột G chương trình .8 7.3%/tháng.2 8. Nhận xét: (5 phút) .8 7.Lưu bảng tính và thoát khỏi chương trình.8 ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 32/134 .3 8. A B 1 2 STT Môn học 3 1 Toán 4 2 Vật lý 5 3 Lịch sử 6 4 Sinh học 7 5 Công nghệ 8 6 Tin học 9 7 Ngữ văn 10 8 Giáo dục công dân IV. hằng tháng emdẫn của giáo viên. Hãy sử dụng công thứctrên máy tính theo yêu cầu và hướng tính để tính xem trong vòng 1 năm.000 đồng gửi tiết kiệm không kì Học sinh tiến hành làm bài thực hành hạn với lãi suất 0. + Lưu bảng tính với tên .Lưu bảng tính với tên so tiet kiem So tiet kiem + Hoạt động 4: + Học sinh độc lập thực hành trên máy Mở bảng tính mới và lập bảng điểm của em như hìnhtính 27 dưới đây. Dặn dò: (2 phút) . thức.5 7.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh V. Rút kinh nghiệm: C D E BẢNG ĐIỂM CỦA EM KT 15 phút KT 1 tiết KT học kỳ 8 7 10 8 8 9 8 8 7 9 10 10 8 6 8 8 9 9 7 6 8 8 9 9 F Điểm tổng kết 8.5 9.7 8.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 Hoạt động của thầy Hoạt động của trò + Hoạt động 3: Giả sử em có 500. có bao nhiêu tiền trong sổ tiết kiệm? Hãy lập trang tính như hình 26 để sao cho khi thay đổi số tiền gửi+ Thay đổi lãi suất và tiền gửi ban đầu ban đầu và lãi suất thì không cần phải nhập lại côngđể kiểm tra.Về nhà xem trước bài thực hành 6.

Cách sử dụng hàm: công thức với các giá trị dữ liệu+ Học sinh chú ý lắng nghe => cụ thể. ghi nhớ kiến thức. sau đó gõ hàm theo đúng cú pháp của nó 17p và nhấn Enter. hàm là công thức được định=(5 + 15 + 25)/3 và nhấn nghĩa từ trước.+ Ta nhập vào ô tính như sau: các giá trị dữ liệu cụ thể. Để nhập hàm vào một ô. Hàm trong chương trình bảng tính. Củng cố: (5 phút) – Em hãy nêu cách sử dụng hàm trong chương trình bảng tính V.25. ta chọn pháp của nó và nhấn Enter ô cần nhập. Rút kinh nghiệm: ----------˜ ˜ ˜˜ ˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 33/134 . 1.Biết cách sử dụng hàm trong chương trình bảng tính. Kiến thức: . yêu thích môn học. IV.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 8 Tiết: 16 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN I. III. Chuẩn bị: . Hàm được sửEnter.31 toán với các công thức trên trangCách thực hiện: Trong chương trình bảng tính.Gọi học sinh nhắc lại cách tínhTính tổng của 10.Sách giáo khoa. dụng để thực hiện tính toán theoKết quả: 15 2. hàm là công thức được Để tính trung bình cộng của ba= 10 + 25 + 31 rồi nhấn Enter. Dặn dò: (3phút) . Hàm số 5.Học bài kết hợp SGK 6. định nghĩa từ trước. Tìm hiểu cách sử dụng hàm. II. Mục tiêu: 1. * Ví dụ trình bảng tính: . ta + Hoạt động 2: Chú ý lắng nghe => ghi nhớchọn ô cần nhập.Thái độ học tập nghiêm túc. Kĩ năng: . Ta gõ vào một ô bất kì tính. 3. gõ dẫu =. gõ dẫu =. 15.Rèn luyện kĩ năng sử dụng hàm trong chương trình bảng tính. kiến thức sau đó gõ hàm theo đúng cú Để nhập hàm vào một ô. Thái độ: . máy tính điện tử. 25 ta thực hiện như thếKết quả: 66 được sử dụng để thực hiện nào? tính toán theo công thức với Trong chương trình bảng tính. 2.Biết được khái niệm hàm trong chương trình bảng tính . Tiến trình bài dạy: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 20p + Hoạt động 1: + Chọn một ô sau đó gõ công Giới thiệu hàm trong chươngthức vào.

tổng các dữ liệu số trong các biến. Thái độ: .c…) AVERAGE(a.Chức năng: Cho kết quả là trong các biến.b.Biết vận dụng một số hàm cơ bản để làm một số bài tập 2. Một số hàm trong .b.c …ghi nhớ kiến thức. Học sinh trả lời theo yêu cầulà giá trị trung bình của của giáo viên: các dữ liệu số trong các a.c…) . yêu thích môn học.Cú pháp: phẩy là các số hay địa chỉ SUM(a.Chức năng: Cho kết quả ? a.Biết cách sử dụng một số hàm cơ bản như: Sum.b. Ví dụ: =SUM(15. 10p + Hoạt động 2: b) Hàm tính trung bình Tìm hiểu hàm tính trung cộng: bình cộng.b. Mục tiêu: 1. Số lượng các biến là . II. Average.c…) Học sinh chú ý lắng nghe => Trong đó: Các biến a. . là tổng các dữ liệu số .Chức năng: Cho kết quả không giới hanh. a) Hàm tính tổng: được đặt cách nhau bởi dấy . 1. Kĩ năng: .Cú pháp: chương trình bảng tính: SUM(a. Kiến thức: .Cú pháp: .Chức năng ? + Cho kết quả là giá trị trung bình của các dữ liệu số trong SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 34/134 . Min .24.c…) của ô.c… gọi là gì. III.Cú pháp: AVERAGE(a.b. máy tính điện tử. Tiến trình bài dạy: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 10p + Hoạt động 1: Tìm hiểu hàm tính tổng.Rèn luyện kĩ năng sử dụng hàm cơ bản trong chương trình bảng tính 3. Max.b. Chuẩn bị: .c… gọi là các biến biến .Sách giáo khoa.b.Thái độ học tập nghiêm túc.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 9 Tiết: 17 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt) I.45). .

Cú pháp? Max(a. các biến.5). Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 35/134 . + Hoạt động 4: Tìm hiểu hàm xác định giá d) Hàm xác định giá trị trị nhỏ nhất.Chức năng: cho kết quả là .Cú pháp: ghi nhớ kiến thức. MAX.b. Củng cố: (5 phút) – Hãy nêu cú pháp và chức năng của các hàm cơ bản: SUM. 9p IV. . lớn nhất: Giáo viên đưa ra ví dụ: . + Hoạt động 3: Tìm hiểu hàm xác định giá c) Hàm xác định giá trị trị lớn nhất.A5).c…). ..Học bài kết hợp SGK 6. Dặn dò: (2phút) .Cú pháp: MAX( 45. các biến.Chức năng? + Cho kết quả là giá trị lớnlà giá trị lớn nhất trong nhất trong các biến.65. Hãy cho một số ví dụ khác? AVERAGE(A1.45). .Chức năng: cho kết quả giá trị nhỏ nhất trong các là giá trị nhỏ nhất trong biến. Học sinh chú ý lắng nghe =>nhỏ nhất: .).c…). .). AVERAGE(A1... AVERAGE.24). Học sinh quan sát MAX(a. Giáo án Tin Học 7 9p Ví dụ: AVERAGE(15.b.b.. MIN V.c.56.Chức năng: Cho kết quả .Truờng ĐH Đồng Tháp các biến.24.b.A5.c. MIN(a.Cú pháp: MIN(a.

a. . average. b. Tên khách hàng: Nguyễn Văn Minh. Học sinh tiến hành làm bài tập theo yêu cầu của giáo viên. max.Tổng số cuốn sách=tổng cột số lượng. Hoạt động của trò Học sinh chép nội dung bài tập vào vở SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 36/134 . Chuẩn bị: .…………………. Số Thành STT Tên sách Đơn giá lượng tiền 1 Turbo pascal 50 32000 2 Tin học VP 150 16000 3 Turbo C/C++ 40 40000 4 Foxpro 200 27000 5 Office 2000 90 25000 Tổng số cuốn sách…cuốn.Nội dung bài tập.Tính cột thành tiền theo công thức bằng số lượng nhân đơn giá.HS biết nhập công thức và hàm đúng quy tắc. Mục tiêu: 1.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 9 Tiết: 18 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: BÀI TẬP I. min.Tổng số tiền bằng tổng cột thành tiền.. c.đồng. II.Thái độ học tập nghiêm túc. yêu thích môn học. phòng máy. Tiến trình bài dạy: Hoạt động của thầy + Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1 HOÁ ĐƠN XUẤT NGÀY Ngày:…. Thái độ: . Tổng số tiền…. 3.Biết sử dụng các hàm sum. Kiến thức: . 2. III. Kĩ năng: .Hướng dẫn HS làm thêm một số bài tập. GV hướng dẫn.

Dặn dò: (3phút) .5 8 8 9 7 9 3 Minh 8/5/89 4.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 + Hoạt động 2 : Hướng dẫn học sinh làm bài tập 2 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG TRUNG HỌC Ngày STT Họ tên Toán Lý Văn Sử Địa Anh ĐTB sinh 1 Lê 1/1/89 10 9 7 9 8 9 2 Quân 2/3/90 9.5 6 6 8 9 6 6 Thiết 5/6/90 8.6 5 6 6 6 5 4 Tiến 6/7/89 5. Rút kinh nghiệm: Học sinh thực hành trên máy tính theo yêu cầu của giáo viên ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 37/134 .5 7 8 6 5 5 5 Kiên 9/9/89 7. tiết sau kiểm tra 1 tiết(TH) 6.Về nhà xem trước bài. Củng cố: (5 phút) – Giáo viên nhận xét và đánh giá V. GV hướng dẫn IV.5 5 7 7 6 5 Tính cột điểm trung bình.

. 3. Tiến trình bài thực hành: 1. nhận xét công việc của từng nhóm.Ô F3 nhập công thức: lớp em trong cột Điểm hợp để tính đểm trung bình=(C3+D3+E3)/3 trung bình.Start → All Program→ -sach lop em đã được lưu bảng tính Excel và mở bảngMicrosoft Excel → File→trong bài thực hành 1. Kiến thức: .Biết sử dụng các hàm sum. Kĩ năng: . Mục tiêu: 1. . Thái độ: -. tích cực học tập II. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. máy tính điện tử. average.Khởi động chương trình trang tính và sử dụng công bảng tính Excel và mở thức. a) Nhập điểm thi các môn-HS tự nhập b) Sử dụng công thức của lớp em như hình 30 thích hợp để tính đểm SGK trang 34.Khởi động chương trình.Đặt vấn đề.Phân nhóm Hs thực hành. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 38/134 .Thái độ học tập nghiêm túc.HS biết nhập công thức và hàm vào ô tính. max. phòng máy HS: Nghiên cứu SGK. vở ghi IV. tính có tên Danh sach lop Open → chọn bảng tính có em đã được lưu trong bàitên Danh sach lop em →a) Nhập điểm thi các thực hành 1. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 19p + Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1: LậpHS lắng nghe . Chuẩn bị: – – III. hướng dẫn các nóm thực hành. Phương pháp: GV: Giáo án. 2.Hướng dẫn HS cách nhập đúng hàm theo quy tắc. 2. môn của lớp em như hình 30 SGK trang 34. . bảng tính có tên Danh .Gv quan sát. Ổn định lớp Phân việc cho từng nhóm thực hành. Open. 3. min.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 10 Tiết: 19 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM I. trung bình của các bạn b) Sử dụng công thức thích. . sách giáo khoa.

. cân nặng. 4/35.File→ Save Bang diem lop em 19p + Hoạt động 2: Hướng dẫn. Dặn dò: (2 phút) .File→ Save 4. trung bình của các bạn trong=Average(D3:D14) Lưu trang tính sau khi đã lớp em. Tiết sau”Thực hành”(tt) 6.Về nhà xem trước bài tập 3.Ô E15 nhập công thức: thực hiện các tính toán Lưu trang tính sau khi đã=Average(E3:E14) theo yêu cầu thực hiện các tính toán theo yêu cầu .Ô D15 nhập công thức: các bạn trong lớp em. c)Tính điểm trung bình của cả lớp và ghi vào ô c)Tính điểm trung bình của.Start → All Program→ Mở bảng tính So theo học sinh làm bài tập 2/ 35 Microsoft Excel → File→doi the luc đã được lưu Mở bảng tính So theo doi Open → chọn bảng tính cótrong BT4 của BTH2 và the luc đã được lưu trongtên So theo doi the luc →tính chiều cao trung bình. cùng của cột điểm trung d)Lưu bảng tính với tên bình. Nhận xét: (5 phút) .Ô F16 nhập công thức: dưới cùng của cột điểm cả lớp và ghi vào ô dưới=Average(F3:F15) trung bình.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5. Bang diem lop em d)Lưu bảng tính với tên. Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 39/134 . BT4 của BTH2 và tính chiềuOpen. cân nặng trung bình của cao trung bình.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 của các bạn lớp em trong cộtTương tự nhập công thức cho Điểm trung bình. các ô F4 đến F15.

Phương pháp: GV: Giáo án. phòng máy HS: Nghiên cứu SGK. vở ghi IV.Biết sử dụng các hàm sum. Ổn định lớp Phân việc cho từng nhóm thực hành. . Tiến trình bài thực hành: 1. 3.Đặt vấn đề. average. . MAX. max. Bài mới: Nội dung T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 19p + Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 3/ 35:HS lắng nghe Sử dụng hàm AVERAGE. máy tính điện tử. tích cực học tập II. nhận xét công việc của từng nhóm.HS biết nhập công thức và hàm vào ô tính. .Thái độ học tập nghiêm túc. hướng dẫn các nóm thực hành. Kiến thức: . b) Sử dụng hàm Averege để-Ô C16 nhập công thức: tính điểm trung bình từng=Averege(C3:C15) môn học của cả lớp trong-Ô D16 nhập công thức: dòng Điểm trung bình.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 10 Tiết: 20 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành 4 (tt) BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM I. Mục tiêu: 1.Phân nhóm Hs thực hành. 3. sách giáo khoa. min. . Kĩ năng: . MIN. 2. =Averege(D3:D15) -Ô E16 nhập công thức: =Averege(E3:E15) SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 40/134 . a) Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính lại các kết quả đã=Averege(C3:E3) tính trong BT1 và so sánh với cách tính bằng công thức. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy.Gv quan sát. 2.Hướng dẫn HS cách nhập đúng hàm theo quy tắc. Thái độ: -. Chuẩn bị: – – III.

-Ô F17 nhập công thức: Min để xác định điểm trung=Max(F3:F15) bình cao nhất và điểm trung-Ô F18 nhập công thức: bình thấp nhất =Min(F3:F15) 19p + Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bài tập 4/35: Lập trang tính và sử dụng Hãy lập trang tính và sử* Tổng giá trị sản xuất vùng dụng hàm thích hợp dể tínhđó theo từng năm tổng giá trị sản xuất vùng đó-Ô E4 nhập công thức: theo từng năm vào cột bên=Sum(B4:D4) phải và tính giá trị sản xuấtTương tự nhập công thức cho trung bình trong 6 năm theocác ô E5 đến E9.Về nhà xem trước bài 5 :”Thao tác với bảng tính” 6. Lưu* Giá trị sản xuất trung bình bảng tính với tên Giá trị sản trong 6 năm theo từng ngành sản xuất xuát -Ô B10 nhập công thức: =Average (B4:B9) Tương tự nhập công thức cho các ô C10.Truờng ĐH Đồng Tháp c) Hãy sử dụng hàm Max. Rút kinh nghiệm: Giáo án Tin Học 7 -------------------------------.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5. D10 4. từng ngành sản xuất. Nhận xét: (5 phút) .˜ ---------------------------------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 41/134 . Dặn dò: (2 phút) .

Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 11 Tiết: 21

Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng:

KIỂM TRA 1 TIẾT

I. Mục tiêu: - Củng cố lại một số kiến thức đã học II. Nội dung: * Đề bài: I. Phần trắc nghiệm: (4 điểm)
1. Địa chỉ ô B3 nằm ở : a) Cột B, dòng 3 b) Dòng B, cột 3 c) Dòng B, Dòng 3 d) Cột B, cột 3 2. Để thoát khỏi màn hình EXCEL ta chọn cách nào đây? a/ File/Open b/ File/Exit c/ File/Save d/ File/Print 3. Giả sử cần tính tổng các giá trị trong các ô C2 và D4, sau đó nhân với giá trị trong ô B2. Công thức nào sau đây là đúng? a) (C2+D4)*B2; b) = C2+D4* B2; c) =(C2+D4)*B2; d) =(C2+D4)B2; 4. Cho biết kết quả của hàm =Average(4,10,16)? a) 30 b) 10 c) 16 d) 4 5. Cho hàm =Sum(A5:A10) để thực hiện? a) Tính tổng của ô A5 và ô A10 b) Tính tổng từ ô A5 đến ô A10 c) Tìm giá trị lớn nhất của ô A5 và ô A10 d) Tìm giá trị lớn nhất từ ô A5 đến ô A10 6. Cho dữ liệu trong các Ô sau A1= 19; A2 = 12; A3 = 5. = SUM (A1: A3) có kết quả là: a/ 47 b/ 25 c/ 21 d/ 36 7. Để mở một trang tính đã có, ta thực hiện như thế nào? a) Chọn File/Save b) Chọn File/Close c) Chọn File/Open d) Chọn File/New 8. Giả sử trong các ô từ A1 đến A10 có các giá trị tương ứng từ 1 đến 10, hàm =SUM(A1,A2,A6) sẽ cho kết quả như thế nào? a) 55 b) 43 c) 9 d) Không thực hiện được II. Phần tự luận: (6 điểm)

1. Em hãy nêu khái niệm chương trình bảng tính và nêu một số đặc trưng chung của chương trình bảng tính? 2. Em hãy nêu cách chọn các đối tượng trên trang tính? 3. Cho bảng tính sau: A B C D E F 1 SỐ HỌC SINH GIỎI KHỐI 7 2 STT Lớp Nam Nữ Tổng cộng 3 1 7A 7 10 4 2 7B 13 9 5 TRUNG BÌNH
Hãy lập công thức để tính: a) Tổng số học sinh giỏi của mỗi lớp?......................................………………………………………… b) Trung bình có bao nhiêu học sinh giỏi trên mỗi lớp?……………………………………………

----------˜ ˜ ˜˜ ˜----------

SV:Trần Thị Ngọc Suơng

Trang 42/134

Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 11 Tiết: 22

Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng:

Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Biết cách điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng. - Biết cách chèn thêm, xóa cột hoặc hàng 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng. 3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, yêu thích môn học.

II. Chuẩn bị:
– –

GV: Giáo án, sách giáo khoa, máy tính điện tử (nếu có). HS: Nghiên cứu SGK, vở ghi

III. Phương pháp:

- Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. - Học sinh đọc SGK, quan sát và tổng kết

IV. Tiến trình dạy và học:

1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra sự chuẩn bị của Hs: 3. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 19p + Hoạt động 1: Tìm 1. Điều chỉnh độ rộng của cột và độ hiểu cách điều chỉnh cao hàng: độ rộng của cột và độ a) Điều chỉnh độ rộng của cột: cao của hàng. Học sinh chú ý lắng- Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách GV hướng dẫn, minhnghe => ghi nhớhai cột. hoạ H32. kiến thức - Kéo thả sang phải để mở rộng hay sang Điều chỉnh độ rộng trái để thu hẹp. cột khi dãy kí tự quá dài hiển thị ở các ô b) Điều chỉnh độ cao của hàng: bên phải; cột quá- Đưa con trỏ chuột- Đưa con trỏ chuột vào vạch ngăn cách rộng; dữ liệu số quávào vạch ngăn cáchhai hàng dài sẽ xuất hiện các kíhai cột. - Kéo thả chuột để thay đổi độ cao của hiệu # #. - Kéo thả sang phảihàng. Để điều chỉnh độ rộngđể mở rộng hay cột em làm thế nào? sang trái để thu hẹp. Để thay đổi độ cao- Đưa con trỏ chuột hàng em làm thế nào? vào vạch ngăn cách Lưu ý: Nhấy đúp hai hàng Trang 43/134

SV:Trần Thị Ngọc Suơng

Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 chuột trên vạch phân - Kéo thả chuột để2. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng: cách cột hoặc hàng sẽ thay đổi độ cao củaa) Chèn thêm cột hoặc hàng: 18p điều chỉnh độ rộng hàng. cột, độ cao hàng vừa - Nháy chuột chọn một cột. khít với dữ liệu có Học sinh chú ý lắng- Mở bảng chọn Insert và chọn columns. trong cột và hàng nghe - Nháy chọn một hàng. + Hoạt động 2: Tìm - Mở bảng chọn Insert và chọn lệnh hiểu cách chèn thêm Rows. hoặc xoá cột và hàng. GV cho Hs quan sát a) Xoá cột hoặc hàng: H38 Học sinh quan sát * Chèn thêm cột hoặc H38 theo yêu cầu- Sử dụng lệnh Edit ˜ Delete hàng: của giáo viên - Để chèn thêm cột- Nháy chuột chọn em cần thực hiện ntn?một cột. H39 - Mở bảng chọn - Một cột trống sẽInsert và chọn được chèn bên trái cộtcolumns. được chọn. H40 - Nháy chọn một - Để chèn thêm mộthàng. hàng em làm thế nào? - Mở bảng chọn - Một hàng trống sẽInsert và chọn lệnh được chèn thêm vàoRows. bên trên hàng được chọn. Học sinh chú ý lắng Lưu ý: Nếu chọn nghe trước nhiều cột hay - Sử dụng lệnh Edit nhiều hàng, số cột ˜ Delete. hoặc số hàng mới được chèn thêm đúng bằng số cột hoặc hàng em đã chọn. * Xoá cột hoặc hàng: Nếu chọn các cột cần xoá rồi nhấn phím delete, em sẽ thấy dữ liệu trong các ô trên cột đó bị xoá, còn bản thân cột thì không. Cho Hs quan sát hình 41. - Để xoá cột hoặc SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 44/134

Củng cố: (5 phút) – Em hãy nêu cách điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao của hàng 5.Truờng ĐH Đồng Tháp hàng em làm như thế nào? Giáo án Tin Học 7 4. Rút kinh nghiệm: -----------------------------.˜ ---------------------------------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 45/134 . Dặn dò: (3phút) Học bài kết hợp SGK 6.

Chọn ô em muốn đưa công cụ thông tin được sao chép vào. sách giáo khoa.Rèn luyện kĩ năng sao chép và di chuyển dữ liệu 3. 2. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 16p + Hoạt động 1: Tìm hiểu 3.Chọn ô em muốn đưacông cụ.Hãy nêu cách chèn thêm hoặc xoá cột và hàng? (5 phút) 3. Chuẩn bị: – – GV: Giáo án. Ổn định lớp: 2. => ghi nhớ kiến thức * Di chuyển nội dung ô Học sinh chú ý lắng nghe SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 46/134 IV.Nháy nút copy trên thanh.Để sao chép nội dung ô. HS: Nghiên cứu SGK. Tiến trình dạy và học: . .Học sinh đọc SGK. Kĩ năng: . . vở ghi III. tính . quan sát và tổng kết 1.Thái độ học tập nghiêm túc. . Thái độ: . thông tin được sao chép vào. Phương pháp: .Nháy nút Paste trên thanh. Sao chép và di chuyển cách sao chép và di chuyển.Chọn ô hoặc các ô códữ liệu: dữ liệu.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 12 Tiết: 23 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH (tt) I. .Biết cách sao chép và di chuyển dữ liệu.Nháy nút copy trên thanh .Biết cách sao chép công thức. thông tin em muốn sao a) Sao chép nội dung ô * Sao chép nội dung ô tính: chép. yêu thích môn học.Chọn ô hoặc các ô có tính em làm thế nào? công cụ. Mục tiêu: 1. Lưu ý: Khi sao chép em cần . thông tin em muốn sao chép. Kiến thức: . .Nháy nút Paste trên thanh chú ý để tránh sao đè lên dữ Học sinh chú ý lắng nghecông cụ liệu. Kiểm tra bài cũ.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. II. máy tính điện tử (nếu có).

Khi sao chép một ô có nội không bị điều chỉnh. nghĩadung là công thức chứa địa là công thức được sao chépchỉ. ? Kết luận * Di chuyển nội dung các ô thanh công cụ. cáctheo yêu cầu của giáo viên. Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 47/134 . . . + Hoạt động 2: Tìm hiểu . Củng cố: (5 phút) Em hãy nêu cách sao chép và di chuyển dữ liệu 5. vào.Chọn ô em muốn đưa có công thức: Nháy nút Paste trênthông tin được sao chép Cho học sinh xem ví dụ vào. Sao chép công thức: chỉnh để giữ nguyên quana) Sao chép nội dung các ô y nguyên hệ tương đối về vị trí so vớicó công thức: ô đích Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức b) Di chuyển các ô có công thức – 4.Chọn ô em muốn đưa cách sao chép công thức * Sao chép nội dung các ôthông tin được sao chépthanh công cụ. 16p minh hoạ ở hình 45a và 45b Nháy nút Paste trên thanh công cụ. có công thức. tính em làm thế nào? . địa chỉ trong công thức. các địa chỉ được điều4.Học bài kết hợp SGK .Nháy nút cut trên thanh công cụ.Chọn ô hoặc các ô có nội dung ở ô ban đầu đi.Xem trước”Bài thực hành số 5” 6.Chọn ô hoặc các ô cób) Di chuyển nội dung ô tính sẽ sao chép nội dung ôthông tin em muốn ditính: tính vào ô tính khác và xoáchuyển. . Dặn dò: (3phút) . Khi di chuyển nội dung các.Nháy nút cut trênthông tin em muốn di -Vậy di chuyển nội dung ô chuyển.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 tính: GV: Di chuyển nội dung ô.Học sinh quan sát ví dụ ô có chứa địa chỉ bằng cácminh hoạ ở sách giáo khoa nút lệnh Cut và Paste.

average. Chuẩn bị: – – GV: Giáo án. cuốn. làm bài tập. Phương pháp: . Số Thành STT Tên sách Đơn giá lượng tiền 1 Turbo pascal 50 32000 2 Tin học VP 150 16000 3 Turbo C/C++ 40 40000 4 Foxpro 200 27000 5 Office 2000 90 25000 Tổng số cuốn sách…. làm bài tập theo yêu b. max.. .. Kiến thức: . .Biết sử dụng các hàm sum. máy tính điện tử (nếu có). vở ghi. Mục tiêu: 1. Tiến trình dạy và học: Ổn định lớp: 2. sách giáo khoa. đồng.HS biết nhập công thức và hàm đúng quy tắc. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy 18p + Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1 HOÁ ĐƠN XUẤT NGÀY Ngày:…. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 48/134 . Tổng số tiền……. II. Tên khách hàng: Nguyễn Văn Minh. (5 phút) . Thái độ: . Kĩ năng: . 2. HS: Nghiên cứu SGK. IV. làm các bài tập SGK.Tính cột thành tiền theo công thức bằng số lượng nhân đơn Học sinh tiến hành giá.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. yêu thích môn học.Tổng số cuốn sách=tổng cột số lượng.Hãy nêu các bước sao chép và di chuyển dữ liệu? 3. min.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 12+13 Tiết: 24+25 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: BÀI TẬP I. Hoạt động của trò Học sinh chép nội dung bài tập vào vở a.Thái độ học tập nghiêm túc.. 3. quan sát và tổng kết 1.….Hướng dẫn HS làm thêm một số bài tập.Học sinh đọc SGK. Kiểm tra bài cũ. III.

Giáo án Tin Học 7 cầu của giáo viên.5 8 8 9 7 9 3 Minh 8/5/89 4.6 5 6 6 6 5 4 Tiến 6/7/89 5. Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 49/134 .Truờng ĐH Đồng Tháp c.Về nhà xem trước bài. Dặn dò: (2 phút) . Củng cố: (3 phút) Giáo viên nhận xét và đánh giá 5.5 6 6 8 9 6 6 Thiết 5/6/90 8. tiết sau học bài thực hành 5.5 5 7 7 6 5 Tính cột điểm trung bình. GV hướng dẫn. 16p + Hoạt động 2 : Hướng dẫn học sinh làm bài tập 2 Học sinh thực hành KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP PHỔ THÔNG TRUNG HỌC trên máy tính theo yêu cầu của giáo viên Ngày STT Họ tên Toán Lý Văn Sử Địa Anh sinh 1 Lê 1/1/89 10 9 7 9 8 9 2 Quân 2/3/90 9.5 7 8 6 5 5 5 Kiên 9/9/89 7.Tổng số tiền bằng tổng cột thành tiền. 6. GV hướng dẫn – 4.

Phân nhóm Hs thực hành. . 2. chèn thêm hoặc xóa hàng và cột của trang tính. sao chép và di chuyển dữ liệu cột. vở ghi. Ổn định lớp Phân việc cho từng nhóm thực hành.Gv quan sát. . Kiến thức: . độ cao hàng để có trang tínhthay đổi nhưng kết quả vẫn như tương tự như trên hình 48a.Khởi động chương trình bảng tínha) Chọn cột vật lý ( cột D) vàovà cột. độ cao hàng. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung + Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 1: Điều chỉnh độ rộng Bài tập 1: Điều côt. 2. Thực hiện thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu.Hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng. Tiến trình bài thực hành: 1. tích cực học tập II. b) Chèn thêm các hàng trống và thựcc) Sau khi thêm một cột.Chọn hàng 3 Insert → Row. Kĩ năng: . Thái độ: -. nhận xét công việc của từng nhóm. lop em đã được lưu trong bài thực hành 4.Đặt vấn đề. Mục tiêu: 1. IV. . hướng dẫn các nhóm thực hành. . như minh hoạ trên hình 48a. sách giáo khoa. Phương pháp: GV: Giáo án. a) Chèn thêm cột trống vào trước cộtb) Chọn hàng 1 Insert → Row.Thái độ học tập nghiêm túc.Điều chỉnh lại cột và hàng. 3. độ cao của hàng . D (vật lý) để nhập điểm môn tin học. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 13 Tiết: 26 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành 5 CHỈNH SỬA TRANG TÍNH CỦA EM I. phòng máy HS: Nghiên cứu SGK. máy tính điện tử. c) Trong các ô của cột G (ĐiểmCông thức cũ ở ô G5 là: SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 50/134 . chèn thêm hàng và Hs thực hành chỉnh độ rộng của cột. sao chép và Excel và mở bảng tính Bang diem Insert → Column di chuyển dữ liệu. Chuẩn bị: – – III. công hiện các thao tác điều chỉnh độ rộngthức trong các ô của cột G đã cột. cũ.Thực hành thành thạo 3.

+ Hoạt động 2: Hướng dẫn làm bàia) Chọn cột D vào nút lệnh Cut. Kết quả là 7. Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 51/134 . thời (điểm tin học) vào cột mới b) Chèn thêm cột mới vào sau cột Eđược chèn thêm: chọn cột điểm và sao chép dữ liệu từ cột lưu tạmtin học vào nút copy. Tiết sau”Thực hành”(tt) 6.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5.7 chứ không Sử dụng hàm thích hợp để tính điểmphải là 7. Kiểm tra công thức trong cột điểm.G5).E5.F5. tập 2: Tìm hiểu các trường hợp tự chọn cột H vào nút lệnh Paste. cột mới 4. Hãy kiểm traCông thức mới ở ô H5 sau khi công thức trong các ô đó để biết sauđã chèn thêm một cột (ví dụ khi chèn thêm một cột.F5) trung bình của HS. để tính điểm trung bình của các bạn-Sao chép dữ liệu từ cột lưu tạm còn lại.Về nhà xem trước bài. thích hợp để có trang tính như hình. Dặn dò: (2 phút) .D5. vào cột F thời vào cột mới đuợc chèn thêm. điều chỉnh của công thức khi chèn Ô F5 có công thức: thêm cột mới =AVERAGE(C5:E5) công thức a) Di chuyển dữ liệu trong cột D tạmnày đã tự điều chỉnh lại cho thời sang một cột khác và xoá cột D.đúng.Chọn cột vừa chèn thêm và 48b. trung bình ba môn học của bạn đầub)-Chọn cột F vào tiên trong ô F5 và sao chép công thứcInsert→Column. thức cho đúng. Lưu bảng tính của em. vào Edit → Delete. công thức cóchèn thêm 1 cột trước cột D) là: còn đúng không? Điều chỉnh lại công=average(C5. Nhận xét: (5 phút) .Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 trung bình) có công thức tính điểm=average(C5. Kết quả điểm trung bình sau khi d) Di chuyển dữ liệu trong các cộtchèn thêm một cột vẫn như cũ. Bài tập 2: Tìm hiểu trung bình có còn đúng không? Từ các trường hợp tự đó hãy rút ra kết luận thêm về ưu điều chỉnh của công điểm của việc sử dụng hàm thay vì thức khi chèn thêm sử dụng công thức.E5.8 như trước.Công thức không còn đúng.vào nút Paste.

Thực hành thành thạo 3. b) Sử dụng hàm hoặc công thứcb) Công thức trong ô D1: thích hợp trong ô D1 để tính tổng=Sum(A1:C1) kết quả là 6 các số trong các ô A1. Quan sátCông thức trong ô E2 là: SV:Trần Thị Ngọc Suơng Nội dung Bài tập 3: Thực hành sao chép và di chuyển công thức và dữ liệu. hướng dẫn các nhóm thực hành. phòng máy HS: Nghiên cứu SGK. Kĩ năng: .Đặt vấn đề. Di chuyển công thức trongCông thức trong ô E1 là: ô D1 vào ô G1 và công thức=Sum(B1:D1) kết quả là 11 trong ô D2 vào ô G2. sách giáo khoa. máy tính điện tử. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 19p + Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh làm bài tập 3: Thực hành Hs thực hành sao chép và di chuyển công thức và dữ liệu. Thực hiện thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu. E1. tích cực học tập II. Thái độ: .Thái độ học tập nghiêm túc. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. Phân việc cho từng nhóm thực hành. Mục tiêu: 1. Quanc) Công thức trong ô D2 là: sát các kết quả nhận được và giải=Sum(A2:C2) kết quả là 15 thích. Kiến thức: . a) Tạo trang tính như hình 50a) Học sinh tạo trang tính trang 47 SGK. Phương pháp: GV: Giáo án. 1. .Phân nhóm Hs thực hành.Gv quan sát.Hướng dẫn học sinh thực hiện các thao tác điều chỉnh độ rộng cột và độ cao hàng. Ổn định lớp 2. chèn thêm hoặc xóa hàng và cột của trang tính. E3. nhận xét công việc của từng nhóm. 3. . Tiến trình bài thực hành: . E2. Trang 52/134 . c) Sao chép công thức trong ô D1 vào các ô D2. Chuẩn bị: – – III. 2. B1 và C1. vở ghi IV.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 14 Tiết: 27 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành 5 (tt) CHỈNH SỬA TRANG TÍNH CỦA EM I.

hành 2. +Nếu sao chép nội dung của +Sao chép khối A1:A2 vào cácmột ô và chọn một khối làm khối sau: A5:A7.Về nhà học bài. tiết sau học bài 6 : Định dạng trang tính 6.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5. + Hoạt động 2: Hướng dẫn làm+Nếu sao chép nội dung của bài tập 4: Thực hành chèn và một khối và chọn một khối làm điều chỉnh độ rộng cột. C5:C9. Thực hiện các thao tác chèn them hang. Công thức trong ô E3 là: d) Ta nói rằng sao chép nội dung=Sum(B3:D3) kết quả là 0 của một ô (hay một khối) vào một khối có nghĩa rằng sau khi chọnd)+Khi chọn một ô đích. độ cao hàng 4. bắt +Sao chép nội dung ô A1 vàođầu từ ô đó. ta chọndung của các ô trong khối được khối đích truớc khi nháy nútsao chép vào các ô bên dưới và Paste.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 các kết quả nhận đuợc và rút ra=Sum(B2:D2) kết quả là 26 nhận xét của em. Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 53/134 . Nhận xét: (5 phút) . B5:B8. hành chèn và điều chỉnh độ rộng cột.Mở bảng tính So theo doi the đích nếu khổi đích lớn hơn bấy luc đã được lưu trong bài thựcnhiêu lần khối cần sao chép. bên phải các ô được chọn. điềuHọc sinh thực hành theo yêu cầu chỉnh các hang và cột để có trangcủa giáo viên Bài tập 4: Thực 19p tính như hình 51 SGK trang 48. khối H1:J4. độ cao đích. mọi ô trong khối đích. nội các ô và nháy nút Copy. Dặn dò: (2 phút) . đích (không chỉ là một ô). sao chép nhiều lần vào khối . thêm cột. nội Quan sát các kết quả nhận đượcdung ô đó sẽ được sao chép vào và rút ra nhận xét của em. nội dung khối đó sẽ được hàng.

cách định dạng phông chữ. quan sát và tổng kết 1.Nháy mũi tên ở ô Font. cỡ chữ. trên thanh công cụ ta còn có thể dùng bảng chọn. Phương pháp: .Chọn ô (hoặc các ô) cần phông chữ. Kiến thức: .Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. cỡ chữ và kiểu chữ.Chọn Font chữ thích hợp Yêu cầu học sinh nghiên cứuĐể thay đổi phông chữ ta SGK => nêu các bước thaythực hiện: . chữ khác nhau. vở ghi III. . 2.Chọn ô (hoặc các ô cần . cỡ chữ và kiểu chữ a) Thay đổi phông chữ: Em có thể định dạng văn bản hoặc số trong các ô tính vớiHS chú ý lắng nghe => ghi. + Ta thực hiện: . * Định dạng phông chữ.Học sinh đọc SGK. . yêu thích môn học. II. 3. . Để thay đổi cỡ chữ ta làm+ Ta thực hiện: . sách giáo khoa. Mục tiêu: 1.Học sinh nắm được định dạng Font chữ. .Nháy mũi tên ở ô Font Học sinh chú ý lắng nghe * Thay đổi cỡ chữ: size. định dạng.Nháy mũi tên ở ô Font. Tiến trình dạy và học: Ổn định lớp: Kiểm tra sự chuẩn bị của hs.Biết cách căn lề trong ô tính.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 14 Tiết: 28 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH I. cỡ chữ và chọn màu chữ. Chuẩn bị: – – GV: Giáo án. IV. 2. Thái độ: .Rèn luyện kĩ năng định dạng trang tính.Chọn ô (hoặc các ô cầnc) Thay đổi kiểu chữ: như thế nào? Trang 54/134 SV:Trần Thị Ngọc Suơng .Chọn ô (hoặc các ô) cầnb) Thay đổi cỡ chữ: đổi phông chữ GV nhận xét và bổ sung:định dạng. Ngoài thao tác dùng nút lệnh . . Kĩ năng: .Chọn cỡ chữ thích hợp . Định dạng phông chữ. máy tính điện tử (nếu có). 3. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 20p + Hoạt động 1: Tìm hiểu 1.Thái độ học tập nghiêm túc. HS: Nghiên cứu SGK. cỡ chữ và kiểunhớ kiến thức.Chọn Font chữ thích hợp định dạng.

Nháy vào nút mũi tên bên. chữ nghiên đậm. + Các bước thực hiện: Italic hoặc Underline để Để định dạng các kiểu chữ. số được căn thẳng lềphải.Nháy vào nút Bold. được căn lề như thế nào? Giáo viên giới thiệu cách căn lề trong ô tính 4. .Chọn ô (hoặc các ô) cần .Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 định dạng.Chọn ô hoặc các ô cần địnhhợp 3. Củng cố: (5phút) ? Em hãy nêu cách định dạng màu chữ 5. Ngầm định văn bản và sốcạnh nút Font Color .Chọn ô (hoặc các ô) cầnchọn chữ đậm.Chọn ô hoặc các ô cần cách định dạng màu chữ định dạng. * Thay đổi kiểu chữ.Nháy vào nút Bold.Nháy vào nút mũi tên thay đổi kiểu chữ.Tiết sau học tiếp bài:”Định dạng trang tính” 6.Nháy chọn màu thích nhiều nút lệnh này để có các+ Hiển thị màu đen 10p kiểu chữ kết hợp . ta sử dụng các nút lệnh. Dặn dò: (2 phút) . Căn lề trong ô tính: + Hoạt động 2: Tìm hiểu dạng.Học bài kết hợp SGK . HS chú ý lắng nghe => Ghi. Học sinh chú ý lắng nghe. . Định dạng màu chữ: đậm. hoặc Underline để chọn chữ2. Nêu các bước thực hiện đểgạch chân. bên cạnh nút Font Color Ta có thể sử dụng đồng thờinhớ kiến thức.định dạng. .Nháy mũi tên ở ô Font size. nút Left để căn ? Nêu cách thực hiện để định 8p dạng màu chữ.Chọn ô hoặc các ô cần định dạng. nghiên hoặc gạch chân. phải.Nháy vào nút Center để được hiển thị màu gì? căn giữa. . hoặc chữ gạch chân. cách căn lề trong ô tính. + Văn bản được căn thẳng lềtrái hoặc nút Right để căn + Hoạt động 3: Tìm hiểu trái.Chọn cỡ chữ thích hợp định dạng. Ngầm định văn bản và số+ Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức. Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 55/134 .Nháy chọn màu thích hợp . Italic . + Các bước thực hiện: . chữ nghiên hoặc chữ.

Ổn định lớp: 2. 3. Kĩ năng: . .Khi giảm hoặc tăng chữ số thập phân chương trình sẻ + Ta thực hiện: SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 56/134 . HS: Nghiên cứu SGK.Rèn luyện kĩ năng định dạng trang tính.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 15 Tiết: 29 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH (tt) I.Chọn ô (hoặc các ô) cần nhớ kiến thức. màu chữ. Tiến trình dạy và học: 1. Chuẩn bị: – – GV: Giáo án.Biết tăng. cách tăng hoặc giảm chữ số cỡ chữ và kiểu chữ.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. Định dạng phông chữ. Mục tiêu: 1. II. sách giáo khoa. . Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 20p + Hoạt động 1: Tìm hiểu 1. .Nêu các bước định dạng phông chữ cỡ chữ. thập phân của dữ liệu số.Yêu cầu học sinh nghiêntăng hoặc giảm chữ số thập cứu sách giáo khoa => cáchphân. máy tính điện tử (nếu có). yêu thích môn học. vở ghi III. . 2.Thái độ học tập nghiêm túc.Chọn Font chữ thích hợp dấu chấm thập phân của số . kiểu chữ? (5 phút) 3.Trong Exel có các nút lệnh . Kiến thức: .Biết cách kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính. Phương pháp: .Nháy chọn nút để tăng thực hiện. Kiểm tra bài cũ.Trong khi thực hiện tính a) Thay đổi phông chữ: toán với các số. để thay đổi số chữ số sau . phân (điểm trung bình) định dạng. . b) Thay đổi cỡ chữ: .Nháy mũi tên ở ô Font. hoặc giảm chữ số thập phân của dữ liệu số.Chọn ô (hoặc các ô) cần trong ô tính. quan sát và tổng kết IV.Học sinh đọc SGK. đôi khi ta cần làm việc với chữ số thậpHS chú ý lắng nghe => ghi. Thái độ: . . .

Giáo án Tin Học 7 để giảm. Củng cố: (5phút) ? Em hãy nêu cách định dạng màu chữ V.Nháy mũi tên ở ô Font size.Học bài kết hợp SGK . hoặc chọn nút . 2. Dặn dò: (2 phút) .Chọn ô (hoặc các ô cần định dạng. Italic hoặc Underline để chọn chữ đậm. .Truờng ĐH Đồng Tháp thực hiện quy tắc làm tròn.Chọn cỡ chữ thích hợp c) Thay đổi kiểu chữ: Học sinh chú ý lắng nghe =>+ Các bước thực hiện: + Hoạt động 2: Tìm hiểu cách tô màu nên và kẻ ghi nhớ kiến thức . ? Tác dụng của tô màu nền.Chọn ô hoặc các ô cần ? Tìm hiểu sgk và nêu thao định dạng. * Cách tô màu nền: .Nháy chọn màu thích so sánh các miền dữ liệuhợp khác nhau trên trang tính. nháy chọn màu nền 8p IV. được giữ nguyên.Chọn ô (hoặc các ô) cần đường biên của các ô tính định dạng.Nháy vào nút mũi tên .Việc làm tròn chỉ để hiển thị còn khi thực hiện phép tính giá trị trong ô tính đóchữ số thập phân. Định dạng màu chữ: .Tiết sau học tiếp bài:”Định dạng trang tính” ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 57/134 . . Căn lề trong ô tính: B1. Nháy vào nút mũi tên .Chọn ô hoặc các ô cần tô màu nền.Nháy vào nút Bold. để chọn màu nền. chữ nghiên hoặc chữ gạch chân. 3.Màu nền của các ô tínhbên cạnh nút Font Color giúp ta dể dàng phân biệt và.Nháy vào nút Center để bên phải nút Fill color căn giữa. Chọn ô hoặc các ô cần . Suy nghĩ trả lời tác thực hiện. B2. nút Left để căn trái hoặc nút Right để căn phải. . 10p định dạng. B3.

Hướng dẫn quan sát từng phầnsánh nhờ hàng tiêu đề cột có kiểu phông chữ khác biệt.Học sinh quan sát và đưa ra sự khác biệt giữa trang tính chưanhận xét. Kiến thức: . so sánh. dễ phân biệt và so . ? Thực hiện thao tác mở bảng. Tiến trình bài thực hành: T/g Hoạt động của thầy 38p Bài tập 1: Thực hành định dạng văn bản và số. .Thái độ học tập nghiêm túc. được định dạng và trang tính đã Nghe hướng dẫn . Mục tiêu: 1. tô màu văn bản. tô màu văn bản. nhận xét. kẻ đường biên và tô màu nền. Chuẩn bị: Nội dung bài thực hành Máy tính điện tử III.Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính 2. Kĩ năng: .Cân đối. căn chỉnh dữ liệu. căn chỉnh dữ liệu. Thái độ: -.Rèn luyện kĩ năng định dạng văn bảng. tích cực học tập II.Đọc và trả lời yêu cầu của bài ? Yêu cầu học sinh hoạt động nhóm quan sát.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 15 Tiết: 30 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành 6: TRÌNH BÀY BẢNG ĐIỂM LỚP EM – – I.Thực hiện mở bảng tính đã có tính Bang diem lop em đã lưutrong máy trong bài thực hành 5 ? Yêu cầu học sinh đọc và nêu. kẻ đường biên và tô màu nền. các ô nội dung trang tính: tiêu đề của được định dạng SGK. 3. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 58/134 Hoạt động của trò Nội dung Bài tập 1: Thực hành định dạng văn bản và số.

biệt đó.Định dạng: font chữ.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 bảng. các màu chữ.Yêu cầu học sinh thực hành hiện theo yêu cầu bài toán.. Dặn dò: (2 phút) . màu nền vàdữ liệu kiểu số được căn giữa. Nhận xét: (5 phút) . trọng TB có màu riêng biệt. phân tích yêu cầu của bài toán.Nghe và ghi vở ? Để có được các kết quả đó cần+ Định dạng: Phông chữ. tiêu đề của cột. gì? + Thực hiện thao tác tăng. ? Cách trình bày của trang tính. cỡ chữ và màu sắc khác thực hiện các thao tác định dạng nhau theo hình 66.. dữ liệutính được tô màu nền theo nhóm 5 học sinh. cỡ chữ. căn lề. . ưu điểm hơn ở hàng tiêu đề các cột. cỡ chữ. ? Các yếu tố định dạng khác biệt . Tiết sau”Thực hành”(tt) 6. giảm chữ số thập phân. dữ liệu quan trong các cột về kểu chữ. là gì? Hãy liệt kê các yếu tố khácmàu chữ hàng tiêu đề bảng và hàng tiêu đề cột. kiểu chữ. hoàn thành các thao tác thực ..Nhân xét và ghi lên bảng trình + Thực hiện thao tác gộp các ô tự thao tác cần định dạng theotừ A1 đến G1 thành 1 ô . màu chữ hàng tiêu đề và nào ưu tiên hơn. IV.Về nhà xem trước bài. điểm nào. Hàng tiêu đề bảng được căn giữa nhiều ô. .Học sinh thực hành bài tập 1.. Rút kinh nghiệm: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 59/134 . đường biên của ô.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh V.Liệt kê các thao tác: phông chữ..

Mục tiêu: 1. hướng dẫn các nhóm thực hành. sử dụng công thức.Thực hiện thao tác mở mới ? Tại trang tính có tên Sheet 1. nhận xét công việc của từng nhóm.Nhận xét và bổ sung Ghi bài ? Mở mới một tập tin. Ổn định lớp: 2.Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính 2. IV.Rèn luyện kĩ năng định dạng văn bảng. 3. ? Khởi động chương trình bảng căn chỉnh dữ liệu tính Excel. căn chỉnh dữ liệu và tô tính. Thái độ: -. tích cực học tập II.Nhận xét và bổ sung . . . . Chuẩn bị: – Nội dung bài thực hành – Máy tính điện tử III. Kĩ năng: . đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 16 Tiết: 31 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành 6 (tt) TRÌNH BÀY BẢNG ĐIỂM LỚP EM I. nhập dữ liệu đúng nước trong khu vực Đông Nam átheo mẫu hình 67 như hình 67 .Trả lời các cách khởi động và tô màu. định dạng. Phương pháp: . . thức. địnhHọc sinh thực hiện theo yêu cầuhành lập trang dạng. Kiến thức: .Đặt vấn đề.Phân nhóm Hs thực hành. 3. Tiến trình bài thực hành: 1.Thái độ học tập nghiêm túc. Kiểm tra bài cũ. . lập trang tính với dữ liệu các. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 38p Bài tập 2: Thực hành lập trang Bài tập 2: Thực tính.Yêu cầu nhập đúng vị trí các ô trong sgk SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 60/134 .Thực hành. sử dụng công màu.Gv quan sát.

Nhận xét: (5 phút) . dân số. ? Thao tác giảm chữ số thập phân trong cột mật độ để chỉ hiển thị. số bài chưa tốt cần khắc phục.Về nhà xem trước bài”Trình bày và in trang tính” ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 61/134 . tỉ lệ dân số thành thị cầnThực hành các thao tác hiển thị một chữ số phần thập phân. các ô tiếp theo tính theo sao chép công.Chèn cột trống cột trống cần thiết ? Định dạng trang tính theo đúng.Thực hiện các định dạng theo mẫu hình 68 đúng mẫu hình 68 ? Lưu nội dung trang tính theoQuan sát và trả lời đường dẫn: C:\TIN HOC \ Tên. giảm phần nguyên. Các cột diện tích.Thực hiện thao tác lưu nội mình -BAITH 6 dung ? Quan sát bảng tính trước và sau khi thực hiện các thao tác định dạng. V.Các bước thực hiện tăng. ? Thực hiện thao tác chèn thêm.Thực hành theo hướng dẫn thức.Nhận xét kết quả của bài thực hành: nêu gương một số bài hoànNghe và rút kinh nghiệm thành tốt.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 ? Lập công thức tính mật độ dânCông thức tính: số cho các nước. E6=D6/C6*1000 . So sánh tính toán trên máyQuan sát và trả lời và thủ công có đặc điểm gì? .Nhận xét: tính cho một ô. Dặn dò: (2 phút) .chữ số phần thập phân.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh VI.

Lập trang tính như hình trên. Lập công thức tính điểm trung bình – dùng địa chỉ của ô (2. – Hs: Về nhà chuẩn bị cho tiết sau ôn tập. biết sử dụng một số hàm đã học để giải bài tập II.5 điểm) III.Củng cố lại một số kiến thức đã học. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 62/134 . Lập công thức tính điểm tổng – dùng địa chỉ của ô (2. (5 điểm) b.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 16 Tiết: 32 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: KIỂM TRA 1 TIẾT (TH) I. Kết thúc : – Gv: Đọc điểm.5 điểm) c. nhận xét tiết kiểm tra. Mục tiêu: . Nội dung: * Đề bài: A B C D E F G H 1 BẢNG ĐIỂM LỚP 7A 2 STT Họ và tên 3 1 Đinh Vạn Hoàng An 4 2 Lê Thị Hoài An 5 3 Lê Thái Anh 6 4 Phạm Như Anh 7 5 Vũ Việt Anh 8 6 Phạm Thanh Bình 9 7 Nguyễn Linh Chi 10 8 Vũ Xuân Cương 11 9 Trần Quốc Đạt 12 10 Nguyễn Anh Duy 13 11 Nguyễn Trung Dũng 14 12 Hoàng Thị Hường Toán 7 6 5 6 7 6 8 5 5 7 8 5 Tin 6 9 8 6 8 6 8 8 6 6 7 8 Văn 7 8 7 7 7 7 6 6 5 5 6 6 Anh văn Điểm tổng 5 6 6 8 6 8 8 7 6 8 4 9 Điểm TB a.

Hàm tính tổng các biến. tổng các dữ liệu số trong các biến.Học sinh đọc SGK. Ôn lại một số hàm đã học: một số hàm đã học.c…) cộng. . Tiến trình dạy và học: Ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ. Cho kết quả là giá trị trung+ Chức năng bình của các dữ liệu số Cho kết quả là giá trị trung bình trong các biến. trong các biến.Củng cố lại một số kiến thức đã học.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và nhận xét.Chức năng: * Chức năng: .c…) + Cú pháp: chức năng của các. 2.Hàm tính trung bình.Chức năng AVERAGE(a. Chuẩn bị: – – GV: Giáo án. Thái độ: . .c…) + Cú pháp: .b.Hàm tính tổng ? Hãy nêu cú pháp vàSUM(a.Kiểm tra trong khi ôn tập 3.b. HS: Nghiên cứu SGK.Cú pháp: . vận dụng để làm một số bài tập 2. . . vở ghi III.c…). Mục tiêu: 1. II. . Kiến thức: .Cú pháp: * Cú pháp: Max(a.Thái độ học tập nghiêm túc. Phương pháp: . nhất trong các biến. . Kĩ năng: .Rèn luyện kĩ năng sử dụng hàm để tính toán trong Excel. Max(a.Chức năng: Cho kết quảSUM(a. sách giáo khoa. .b.Hàm xác định giá trị lớn nhất. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 20p + Hoạt động 1: Ôn lại 1.c…). máy tính điện tử (nếu có).b. IV. quan sát và tổng kết 1.Hàm xác định giá trị Cho kết quả là giá trị lớn Cho kết quả là giá trị lớn nhất lớn nhất. của các dữ liệu số trong các biến.c…) hàm sau: là tổng các dữ liệu số trong+ Chức năng: Cho kết quả là . AVERAGE(a.b. yêu thích môn học.Cú pháp: .b.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 17 Tiết: 33 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: ÔN TẬP I. 3. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 63/134 .Hàm tính trung bình cộng.

Hàm xác định giá trịgiá trị nhỏ nhất trong cáctrị nhỏ nhất trong các biến.Mở bảng chọn Insert và chọn lệnh Rows. hàng: .Nháy chọn một hàng.Đưa con trỏ chuột vào vạch + Hoạt động 2: Các hẹp.).Mở bảng chọn Insert và+ Để xoá cột hoặc hàng: hàng chọn columns. để điều chỉnh độ rộng.Mở bảng chọn Insert và chọn . + Điều chỉnh độ rộng của.Đưa con trỏ chuột vào. nhỏ nhất biến.Hàm xác định giá trị nhỏ nhất .Kéo thả chuột để thay đổi.Đưa con trỏ chuột vào+ Chèn thêm cột hoặc hàng: cột và độ cao hàng? vạch ngăn cách hai hàng . MIN(a..Cú pháp: . Củng cố .. lệnh Rows. + Để xoá cột hoặc hàng: .Cú pháp: MIN(a.Mở bảng chọn Insert và chọn độ cao của hàng. + Chèn thêm cột hoặc. Các thao tác với bảng tính + Điều chỉnh độ rộng của cột.Nêu cách thực hiệnhàng. . hay sang trái để thu hẹp. . .Dử dụng lệnh Edit ˜ Delete .Nêu cách thực hiện.Đưa con trỏ chuột vào vạch cột.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 . . cao của hàng. để xóa cột hoặc hàng . 23p . ngăn cách hai cột.Dử dụng lệnh Edit ˜ Delete 4.Nháy chuột chọn một cột.Kéo thả chuột để thay đổi độ .Chức năng: cho kết quả là giá .c. columns.. ngăn cách hai hàng thao tác với bảng tính + Điều chỉnh độ cao của. tiết sau”Ôn tập”(tt) ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 64/134 .Nêu cách thực hiện.Nháy chọn một hàng.. rộng hay sang trái để thu.Dặn dò: (2 phút) Về nhà ôn lại bài.Kéo thả sang phải để mở rộng vạch ngăn cách hai cột.).Chức năng: cho kết quả là.b.c. để chèn thêm cột hoặc.Kéo thả sang phải để mở+ Điều chỉnh độ cao của hàng.b. 2.Nháy chuột chọn một cột.

sách giáo khoa. yêu thích môn học. vận dụng để làm một số bài tập 2.Củng cố lại một số kiến thức đã học. b/ Tính tổng số học sinh giỏi của từng năm? (Sử dụng địa chỉ ô không nhập bằng tay). Kiến thức: . Tiến trình dạy và học: 1.Thái độ học tập nghiêm túc. vở ghi III. Kiểm tra bài cũ. HS: Nghiên cứu SGK. c/ Tính tổng số HS giỏi trong các năm qua ? Sử dụng hàm phù hợp để tính. . quan sát và tổng kết IV. GVHD bài tập Bài tập 2: Cho mẫu biểu sau: SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 65/134 . Thái độ: . II. 3. Phương pháp: . .Rèn luyện kĩ năng sử dụng hàm để tính toán trong Excel. Chuẩn bị: – – GV: Giáo án. Ổn định lớp: 2.Kiểm tra trong quá trình ôn tập 3.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét.Học sinh đọc SGK.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 18 Tiết: 34 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: ÔN TẬP (tt) I. Mục tiêu: 1. Kĩ năng: . máy tính điện tử (nếu có). Bài mới: Bài tập 1: Cho mẫu biểu sau: Số học sinh giỏi của lớp qua từng năm học Năm Nam Nữ Tổng 2001-2002 8 4 ? 2002-2003 8 5 ? 2003-2004 6 6 ? 2004-2005 9 6 ? 2005-2006 9 7 ? Tổng số HS giỏi trong các năm qua là: ? a/ Nhập mẫu biểu như trên.

Lập công thức tính điểm trung bình – dùng địa chỉ của ô 4. tiết sau kiểm tra học kì I ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 66/134 .Dặn dò: (2 phút) Về nhà ôn lại bài.Truờng ĐH Đồng Tháp Danh sách ủng hộ các bạn vùng bão lụt. Lập trang tính như hình trên. STT Loại Đơn vị 1 Sách giáo khoa Quyển 2 Vở học Quyển 3 Bút Chiếc 4 Quần áo Chiếc Tổng số lượng tất cả các loại là: Số lượng 100 150 200 50 ? Giáo án Tin Học 7 a/ Nhập mẫu biểu như trên b/ Tính tổng số lượng tất cả các loại GV hướng dẫn Hs làm bài Bài tập 3: A B C D E F 1 BẢNG ĐIỂM LỚP 7A 2 STT Họ và tên 3 1 Đinh Vạn Hoàng An 4 2 Lê Thị Hoài An 5 3 Lê Thái Anh 6 4 Phạm Như Anh 7 5 Vũ Việt Anh 8 6 Phạm Thanh Bình 9 7 Nguyễn Linh Chi 10 8 Vũ Xuân Cương 11 9 Trần Quốc Đạt 12 10 Nguyễn Anh Duy 13 11 Nguyễn Trung Dũng 14 12 Hoàng Thị Hường Toán 7 6 5 6 7 6 8 5 5 7 8 5 Tin 6 9 8 6 8 6 8 8 6 6 7 8 Văn 7 8 7 7 7 7 6 6 5 5 6 6 G H Anh văn Điểm tổng Điểm TB 5 6 6 8 6 8 8 7 6 8 4 9 a. b. Lập công thức tính điểm tổng – dùng địa chỉ của ô c. Củng cố .

Thái độ: .Rèn luyện kĩ năng sử dụng bảng tính Excel 3. Kĩ năng: . Nội dung: ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 67/134 . đánh giá mức độ hiểu biết của học sinh qua các nội dung đã học 2.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 19 Tiết: 35+36 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: KIỂM TRA HỌC KÌ I I.Thái độ nghiêm túc. II. Mục tiêu: 1.Kiểm tra. Kiến thức: .

. Khởi động phần 15p + Hoạt động 2: Tìm hiểu cách mềm: khởi động phần mềm.Thái độ học tập nghiêm túc. Phần mềm Earth chuyên dùng để tra cứu bản đồ Explorer chuyên dùng thế giới. . SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 68/134 . Kĩ năng: . 3. 2. Tiến trình dạy và học: 1. nhận xét công việc của từng nhóm. Ổn định lớp 2.Phần mềm này giúp các em đồ thế giới. thu nhỏ. Chuẩn bị: – III.Yêu cầu học sinh nghiên cứu+ Nháy đúp chuột vào biểu SGK => cách thực hiện để khởi động phần mềm. tài liệu tham khảo HS: Học kỹ lý thuyết. mềm: . Phương pháp: GV: SGK. học tốt môn địa lý trong nhà trường phổ thông.Rèn luyện kĩ năng thực hiện các thao tác: xem. giáo án. Thái độ: . Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 8p + Hoạt động 1: Giới thiêu phần 1. 2. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thảo luận. . + Nháy đúp chuột vào tượng trên màn hình biểu tượng trên nền. Mục tiêu: 1. II. màn hình nền. đọc trước bài ở nhà.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 20 Tiết: 37 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: PHẦN MỀM HỌC TẬP HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER I. IV.Giới thiệu phần mềm Earth+ Học sinh chú ý lắng nghe Explorer là một phần mềm=> ghi nhớ kiến thức.Đặt vấn đề. để xem và tra cứu bản . hướng dẫn các nhóm thảo luận. Giới thiệu phần mềm. yêu thích môn học. Kiến thức: .Học sinh hiểu được ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm.Gv quan sát. phóng to. Kiểm tra bài cũ. di chuyển bản đồ. 3.

Học bài kết hợp SGK ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 69/134 .Trên màn hình chúng ta sẽ thấy: * Thanh bảng chọn. Củng cố: (5phút) ? Em hãy nêu ý nghĩa và cách khởi động phần mềm Earth Explorer. . .Dừng xoay. 3. 4. * Thanh trạng thái. + Hoạt động 3: Tìm hiểu quan sát bản đồ bằng cách cho trái 15p đất tự quay. trái đất tự quay: khiển trái đất trong phần mềm quay theo các hướng qui định. . * Hình ảnh trái đất với bản đồ+ Học sinh chú ý lắng nghe địa hình chi tiết nằm giữa mànvà quan sát.Xoay từ trên xuống dưới.Giới thiệu và hướng dẫn học bản đồ bằng cách cho sinh với các nút lệnh để điều. + Học sinh chú ý lắng nghe.Xoay từ phải sang trái. Tìm hiểu quan sát . Dặn dò: (2 phút) . * Thanh công cụ. * Bảng thông tin các quốc gia trên thế giới.Xoay từ trái sang phải. ? Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK => Ý nghĩa của các nút lệnh.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 . .Xoay từ dưới lên trên. 5. hình.

Kiến thức: . đồ: . Kĩ năng: .Rèn luyện kĩ năng thực hiện các thao tác: xem. II.Đặt vấn đề. 3. Mục tiêu: 1. giáo án. 2. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thảo luận. thu nhỏ và dịch và dịch chuyển bản chuyển bản đồ. 3. thu nhỏ. Tiến trình dạy và học: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 10p + Hoạt động 1: Tim hiểu cách 4. 1. di chuyển bản đồ.Phóng ta bản đồ: . thu nhỏ. SV:Trần Thị Ngọc Suơng 5. (5’) ? Em hãy nêu ý nghĩa và cách khởi động phần mềm Earth Explorer.Học sinh hiểu được ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm. trên màn hình. Phương pháp: IV. to. b) Dịch chuyển bản đồ trong phần mềm. tài liệu tham khảo HS: Học kỹ lý thuyết. .Dịch chuyển bản đồ: 15p + Hoạt động 2: Tìm hiểu cách thực hiện các thao tác để xem thông tin trên bản đồ. . Thái độ: . yêu thích môn học. Kiểm tra bài cũ. Ổn định lớp 2. nhận xét công việc của từng nhóm.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 20 Tiết: 38 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER (tt) I. thu nhỏ và di chuyển bản đồ=> ghi nhớ kiến thức.Gv quan sát. Xem thông tin trên bản đồ Trang 70/134 . Chuẩn bị: – GV: SGK.Thái độ học tập nghiêm túc.Thu nhỏ bản đồ: . đọc trước bài ở nhà. thu nhỏ phóng to.Giới thiệu và hướng dẫn học sinh với các nút lệnh để phóng+ Học sinh chú ý lắng nghea) Phóng to. phóng to. . hướng dẫn các nóm thảo luận. Phóng to. Bài mới: III.

Trên bản đồ địa hình chúng ta a) Thông tin chi tiết bản có thể xem các thông tin như tên đồ quốc gia. 5. bản đồ các đường biên giới. * Dịch chuyển bản đồ đến vùng.Học bài kết hợp SGK ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 71/134 .Tên các sông. các con sông. * Kéo thả chuột đến vị trí thứ hai cần tính khoảng cách. . Củng cố: (5phút) ? Em hãy nêu cách thực hiện để xem thông tin trên bản đồ.Cho học sinh làm ví dụ trên máy với việc đo khoảng cách từ Quảng Ninh đến Hà Nội. ? Nêu các thông tin ta có thể biết . => ghi nhớ kiến thức * Di chuyển đến vị trí thứ nhất trên bản đồ.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 .Giới thiệu học sinh thao tác để. * Chú ý: Khoảng cách đo được là+ Học sinh thực hiện đo khoảng cách tính theo đường chim baykhoảng cách theo yêu cầu và chỉ là khoảng cách tương đối.Tên các thành phố và hải đảo trên bản đồ. các thành phố và các đảo trên biển. . Chúng ta cũng có+ Học sinh chú ý lắng nghe thể đặt các chế độ thể hiện trên=> ghi nhớ kiến thức. của giáo viên.Đường biên giới các nước được trên bản đồ. b) Tính khoảng cách * Nháy chuột vào nút lệnh để giữa hai vị trí trên bản chuyển sang chế độ thực hiện+ Học sinh chú ý quan sátđồ việc đo khoảng cách. các bờ biển.Tên các nước và thủ đô tính khoảng cách giữa hai vị trí . 8p 4. Dặn dò: (2 phút) .… có hai vị trí muốn đo khoảng cách.

di chuyển bản đồ.Đặt vấn đề. Phương pháp: GV: SGK.Học sinh hiểu được ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm. Thái độ: . Kĩ năng: . Tiến trình dạy và học: 1. tượng trên màn hình nền.Thái độ học tập nghiêm túc. nhận xét công việc của từng nhóm. phóng to. Chuẩn bị: – III.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 21 Tiết: 39 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành: HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER I. hướng dẫn các nóm thực hành. Khởi động phần . 3. đọc trước bài thực hành .Yêu cầu học sinh nghiên cứu+ Nháy đúp chuột vào biểu mềm: SGK => cách thực hiện để khởi động phần mềm. 2. II. trên SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 72/134 . 3.Rèn luyện kĩ năng thực hiện các thao tác: xem. Kiến thức: . Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 13p + Hoạt động 2: Tìm hiểu cách khởi động phần mềm. Mục tiêu: 1. 1.Gv quan sát. . yêu thích môn học. . + Nháy đúp chuột vào biểu tượng màn hình nền.Phân nhóm Hs thực hành. thu nhỏ. Phân việc cho từng nhóm thực hành. Ổn định lớp 2. IV. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. giáo án. tài liệu tham khảo – Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy hoạt động tốt HS: Học kỹ lý thuyết.

* Thanh trạng thái.Xoay từ trên xuống dưới.Xoay từ dưới lên trên. quay theo các hướng qui định. 4. * Thanh bảng chọn. Giáo án Tin Học 7 * Bảng thông tin các quốc gia trên thế giới. Tìm hiểu quan sát bản đồ bằng cách cho cho trái đất tự quay. sinh với các nút lệnh để điều khiển trái đất trong phần mềm.Trên màn hình chúng ta sẽ thấy: + Học sinh thực hành. trái đất tự quay: . .Xoay từ phải sang trái. ? Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK => Ý nghĩa của các.Xoay từ trái sang phải. * Thanh công cụ. Dặn dò: (2 phút) .Dừng xoay. . * Hình ảnh trái đất với bản đồ địa hình chi tiết nằm giữa màn hình. 30p quan sát bản đồ bằng cách + Thực hành 2. nút lệnh. + Học sinh chú ý lắng nghe và + Hoạt động 2: Tìm hiểu quan sát.Học bài kết hợp SGK ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 73/134 .Giới thiệu và hướng dẫn học.Truờng ĐH Đồng Tháp .

. Kĩ năng: . thu nhỏ.Phóng to bản đồ: . Thái độ: . đọc trước bài thực hành . II.Học sinh hiểu được ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm. 3.Thu nhỏ bản đồ: . Ổn định lớp 2. thu nhỏ. 3. . Mục tiêu: 1. 2. phóng to. yêu thích môn học.Đặt vấn đề.+ Học sinh thực hành thu nhỏ và di chuyển bản đồ trong phần mềm. thu nhỏ và dịch chuyển bản đồ: a) Phóng to. . Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 15p + Hoạt động 1: Tim hiểu cách phóng to.Gv quan sát.Phân nhóm Hs thực hành. Kiến thức: .Thái độ học tập nghiêm túc. Phương pháp: GV: SGK. thu nhỏ và dịch chuyển bản đồ.Dịch chuyển bản đồ: 15p + Hoạt động 2: Tìm hiểu cách SV:Trần Thị Ngọc Suơng Nội dung 3. giáo án.Giới thiệu và hướng dẫn học sinh với các nút lệnh để phóng to. Phân việc cho từng nhóm thực hành. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. Tiến trình dạy và học: 1. 4.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 21 Tiết: 40 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành (tt) HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER I. di chuyển bản đồ. IV. Chuẩn bị: – III. tài liệu tham khảo – Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy hoạt động tốt HS: Học kỹ lý thuyết. hướng dẫn các nhóm thực hành. Xem thông tin trên Trang 74/134 . . nhận xét công việc của từng nhóm. Phóng to. b) Dịch chuyển bản đồ trên màn hình.Rèn luyện kĩ năng thực hiện các thao tác: xem.

Học bài kết hợp SGK.Thực hành giới thiệu học sinh. * Kéo thả chuột đến vị trí thứ hai+ Học sinh thực hiện đo cần tính khoảng cách.Tên các thành phố và hải đảo hai vị trí trên bản đồ. . các con sông. . * Dịch chuyển bản đồ đến vùng.Trên bản đồ địa hình chúng ta có thể xem các thông tin như tên a) Thông tin chi tiết bản quốc gia. ? Nêu các thông tin ta có thể biết .… 8p có hai vị trí muốn đo khoảng b) Tính khoảng cách cách. Chúng ta cũng có+ Học sinh thực hành thể đặt các chế độ thể hiện trên bản đồ các đường biên giới.Chuẩn bị trước bài: Học toán với Toolkit Math ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 75/134 .Tên các sông. 4. . các thành phố và các đồ đảo trên biển.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 thực hiện các thao tác để xem bản đồ thông tin trên bản đồ.Cho học sinh làm ví dụ trêncủa giáo viên. khoảng cách theo yêu cầu . máy với việc đo khoảng cách từ Quảng Ninh đến Hà Nội. * Di chuyển đến vị trí thứ nhất trên bản đồ. + Học sinh chú ý quan sátgiữa hai vị trí trên bản * Nháy chuột vào nút lệnh để=> thực hành đồ chuyển sang chế độ thực hiện việc đo khoảng cách.Tên các nước và thủ đô thao tác để tính khoảng cách giữa .Đường biên giới các nước được trên bản đồ. Dặn dò: (2 phút) . các bờ biển.

Biết được ý nghĩa và tác dụng của phần mềm . . 3. hướng dẫn các nhóm thảo luận.Biết cách khởi động phần mềm. Ổn định lớp 2. Khởi động phần mềm: Trang 76/134 . Bài mới: IV.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 22 Tiết: 41 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH I. Chuẩn bị: – - GV: SGK. yêu thích môn học. 1.Nhận biết được các thành phần có trên màn hình chính 2. giáo án. Kiểm tra bài cũ. Giới thiệu thiệu phần mềm phần mềm: toolkit math. 3. cụ hổ trợ giải bài . Mục tiêu: 1. tài liệu tham khảo HS: Học kỹ lý thuyết.Đặt vấn đề.Gv quan sát.Là phần mềm SGK => nêu ý nghĩalớp cấp THCS.Rèn luyện kĩ năng khởi động và nhận biết các thành phần chính trên màn hình làm việc.Tên đầy đủ của phần mềm là: Toolkit for Interactive SV:Trần Thị Ngọc Suơng 2. Kĩ năng: . .Tookit math là một phần mềm toán học . Phương pháp: . tính toán vàhửu ích. III. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thảo luận. Kiến thức: .HS chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức tập. tính toán và vẽ đồ thị. Phần mềm được thiết kế nhưđơn giản nhưng và tác dụng của phầnmột công cụ hỗ trợ giải bài tập. Thái độ: . nhận xét công việc của từng nhóm. là công mềm vẽ đồ thị. đọc trước bài ở nhà.Thái độ học tập nghiêm túc.Học sinh nghiên cứuđơn giản nhưng rất hữu ích cho học sinh các. . II. . Tiến trình dạy và học: T/g Hoạt động của GV Hoạt động của trò Nội dung 8p + Hoạt động 1: Giới 1.

Tiết sau học tiếp SV:Trần Thị Ngọc Suơng ----------˜˜˜˜˜---------Trang 77/134 .Học bài kết hợp SGK. trên màn hình ? Nêu cách khởi động nền để khởi động phần mềm. Dặn dò: (2 phút) .Học sinh nghiên cứu thực hiện.Nháy đúp vào biểu tượng + Hoạt động 2: Tìm 15p hiểu cách khởi động hình nền để khởi động phần mềm.Nháy đúp vào biểu tượng 4. phần mềm Toolkit . nhập các dòng * Cửa sổ làm việc chính. SGK và nêu các . phần mềm. Củng cố: (5phút) ? Em hãy nêu các thành phần chính của màn hình làm việc 5. lệnh. lệnh đã được .Các thành phần chính của màn hình làmchính của phần mềm. 3.Truờng ĐH Đồng Tháp Mathematics .Nháy đúp chuột vào ô lệnh đại số (Algebra math Tools) để bắt đầu làm việc với phần mềm. Màn hình làm việc của phần mềm: . . lệnh: Dùng để * Cửa sổ dòng lệnh. Giáo án Tin Học 7 trên màn . việc gồm: .Thanh bảng chọn: là nơi thực hiện các lệnh .Cửa sổ dòng * Thanh bảng chọn.Cửa sổ vẽ đồ thị thành phần chính của hàm số màn hình làm việc. * Cửa sổ vẽ đồ thị hàm số.Cửa sổ làm việc + Hoạt động 3: Giới chính: là nơi thể 15p thiệu màn hình làm hiện tất cả các việc của phần mềm.

Nhập vào câu lệnh sau ở cửa sổ câu lệnh: Simplify <biểu thức cứu SGK => đưa ra các toán> cách tính toán ? . Các lệnh tính toán cách tính toán các biểu kiến thức. Kiến thức: . Chuẩn bị: – GV: SGK. Mục tiêu: 1. giáo án. . II. 2.Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ4.Rèn luyện kĩ năng tính các biểu thức đơn giản trong phần mềm. . III. Thái độ: . đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thảo luận. hướng dẫn các nhóm thảo luận. Phương pháp: 1.Biết cách vẽ đồ thị đơn giản.Có hai cách tính toán: Simplify <biểu thứcCách 1 :Nhập phép toán từ cửa sổ dònga) Tính toán các biểu toán> lệnh.Thái độ học tập nghiêm túc. Ổn định lớp 2. đọc trước bài ở nhà. Kiểm tra bài cũ. Tiến trình dạy và học: Cách 2 : Nhập phép toán từ thanh bảng chọn: Algebra  Simplify  Gõ BT tại Expression to simplify  OK.Gv quan sát.Đặt vấn đề. 3. nhận xét công việc của từng nhóm. . 3. thức đơn giản: Vì dụ : Yêu cầu học sinh nghiên. yêu thích môn học.Nhấn phím Enter : sẽ xuất hiện kết quả ở cửa sổ làm việc chính: IV. Kĩ năng: . Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung + Hoạt động 1: Tìm hiểu . tài liệu tham khảo HS: Học kỹ lý thuyết. đơn giản: thức đơn giản.Biết cách tính toán các biểu thức đơn giản . SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 78/134 .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 22 Tiết: 42 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH (tt) I.

Các lệnh tính toán cách tính các biểu thức . Cú pháp: Simplify <biểu thức toán> Vd: Simplify (3/2+4/5)/(2/3-1/5)+17/20 . Plot <phương trình hàm số> Yêu cầu HS nghiên cứu SGK => cho biết kết quả sau khi thực hiện dòng.HS chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức. thị đơn giản. Plot <phương trình hàm số> Vd: Plot y=3x+1 .Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 kết quả cũng xuất hiện ở cửa sổ làm việc chính: Kết quả ở cửa sổ làm việc chính và vùng vẽ đồ + Tìm hiểu cách vẽ đồ thị: a) Vẽ đồ thị đơn giản: . kiến thức.Từ cửa sổ dòng lệnh.Học sinh chú ý lắng nghe và quan sát => ghi nhớ kiến thức.Nhấn phím Enter : sẽ xuất hiện kết quả ởnâng cao: cửa sổ làm việc chính: đại số SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 79/134 . Cách 1 : Nhập vào câu lệnh sau ở cửa sổ câu lệnh: + Hoạt động 2: Tìm hiểu 5.Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ lệnh trên.

+ Tìm hiểu cách giải Kết quả sẽ xuất hiện ở cửa sổ làm việc chính: phương trình đại số. Củng cố: (5phút) ? Em hãy nêu cách tính toán các biểu thức đơn giản 5.Cú pháp: Solve <Phương trình> <Tên biến>.Nhập vào câu lệnh sau ở cửa sổ câu lệnh: -Nhấn phím Enter : sẽ xuất hiện kết quả ở cửa sổ làm việc chính: 4. . b) Tính toán với đa + Hoạt động 2: Tìm hiểu thức: cách tính toán với đa Cú pháp: Expand thức. . Dặn dò: (2 phút) .Cú pháp: Solve Yêu cầu HS nghiên cứu <Phương trình> SGK => cách thực hiện <Tên biến>. lệnh.Học bài kết hợp SGK ----------˜˜˜˜˜---------Trang 80/134 SV:Trần Thị Ngọc Suơng . với các loại biểu thức đại số khác nhau.HS chú ý lắng nghe Vd: Solve 3*x+1=0x .GV củng cố lệnh Simplify và giải thích a) Biểu thức đại số: thêm cho hs biết lệnh Simplify không những Kết luận: Ta có thể cho phép tính toán vớiCách 2 : Nhập phép toán từ thanh bảng thực hiện được mọi các phép tính đơn giảnchọn: tính toán trên các biểu mà còn có thể thực hiện.Algebra  Expand  Nhập BT tại thức đại số với độ nhiều phép tính phức tạpExpression to expand  OK. phức tạp bất kỳ. <Biểu thức toán> .Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 .GV Giới thiệu lệnh c) Giải phương trình Expand đại số: Cú pháp: Expand <Biểu thức toán> .

đọc trước bài thực hành . II. hình nền để khởi động phần mềm. 3. Phân việc cho từng nhóm thực hành. IV. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. . 2.Thái độ học tập nghiêm túc. yêu thích môn học. Tiến trình dạy và học: 1.Gv quan sát. Ổn định lớp 2.Đặt vấn đề. việc của phần mềm. Khởi động hiểu cách khởi động phần mềm: phần mềm Toolkit math .Biết cách thực hiện các lệnh tính toán nâng cao như: tính toán các biểu thức đại số. 2. Bài mới: T/g Hoạt động của GV Hoạt động của trò Nội dung 8p + Hoạt động 1: Tìm 1. Màn hình làm . 3.Nháy đúp chuột vào ô lệnh đại sốđể khởi động 30p + Hoạt động 2: Tìm (Algebra Tools) để bắt đầu làm việc vớiphần mềm.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 23 Tiết: 43 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành: HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH I. Kĩ năng: . tính toán với đa thức. Kiến thức: . hướng dẫn các nhóm thực hành.Nháy đúp vào ? Nêu cách khởi động.Rèn luyện kĩ năng thực hiện các lệnh tính toán nâng cao. Phương pháp: GV: SGK. giáo án. nhận xét công việc của từng nhóm. Mục tiêu: 1.HS thực hiện theo hướng dẫn của GV . . Chuẩn bị: – III.Học sinh nghiên cứu việc của phần SGK và nêu các thành mềm: phần chính của màn SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 81/134 . trên màn hình nền .Nháy đúp vào biểu tượng trên mànbiểu tượng phần mềm. Thái độ: .Phân nhóm Hs thực hành. giải phương trình đại số. hiểu màn hình làm phần mềm. tài liệu tham khảo – Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy hoạt động tốt HS: Học kỹ lý thuyết.

Học bài kết hợp SGK. hàm số * Cửa sổ vẽ đồ thị hàm số. ghi nhớ. hiện. Chuẩn bị tiếp cho bài thực hành. . Nhận xét: (5phút) GV: Đánh giá tiết thực hành. 4.Các thành phần chính của màn hình làm. . Dặn dò: (2 phút) . Giáo án Tin Học 7 .Cửa sổ dòng lệnh: Dùng để nhập các dòng lệnh.Thanh bảng chọn: là nơi thực hiện các lệnh chính của phần mềm. . ----------˜˜˜˜˜---------SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 82/134 . .Tích cực: . * Cửa sổ dòng lệnh.Cửa sổ vẽ đồ thị * Cửa sổ làm việc chính.Truờng ĐH Đồng Tháp hình làm việc.Hs quan sát. .Tồn tại: 5.Cửa sổ làm việc chính: là nơi thể việc gồm: hiện tất cả các lệnh đã được thực * Thanh bảng chọn.

Phương pháp: GV: SGK. đọc trước bài thực hành . các lệnh đặt nét vẽ và màu sắc trên cửa sổ vẽ đồ thị.Sau đó thực hiện tính toán với ký hiệu: Expand (x^2+1)*P(x) = SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 83/134 . Ổn định lớp 2. Kiến thức: . nhận xét công việc của từng nhóm. . tài liệu tham khảo – Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy hoạt động tốt HS: Học kỹ lý thuyết.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 23 Tiết: 44 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành: HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH (tt) I. yêu thích môn học. IV.Rèn luyện kĩ năng sử dụng một số chức năng khác của phần mềm 3. Ta có thể dùng ký hiệu để *) Tìm hiểu định nghĩa đa định nghĩa cho đa thức vàHS chú ý lắng nghe => ghithức và vẽ đồ thị hàm số: sau đó dùng ký hiệu để gọinhớ kiến thức. II.Đặt vấn đề.Phân nhóm Hs thực hành. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. Các lệnh tính toán định nghĩa đa thức và vẽ đồ nâng cao: thị hàm số. Chuẩn bị: – III. lại đa thức đó 1 cách nhanh Cú pháp: Make <Tên mà không cần gõ lại đa thức hàm> <Đa thức> Cú pháp: Make <Tên hàm>Vd: Make P(x) 3*x-2 đó <Đa thức> Vd: Make P(x) 3*x-2 .Gv quan sát. Xoá thông tin trên cửa sổ vẽ đồ thị.Biết cách thực hiện các chức năng khác: làm việc trên cửa sổ dòng lệnh. giáo án. Thái độ: . hướng dẫn các nhóm thực hành. Tiến trình dạy và học: 1. Phân việc cho từng nhóm thực hành. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 18p + Hoạt động 1: Tìm hiểu 3. 3. 2. Mục tiêu: 1. . Kĩ năng: .Biết cách định nghĩa đa thức và đồ thị hàm số.Thái độ học tập nghiêm túc. .

a) Làm việc trên cửa sổ * Làm việc trên cửa sổ dòng dòng lệnh: lệnh: cửa sổ dòng lệnh củaHS chú ý lắng nghe => ghi phần mềm chỉ có một dòngnhớ kiến thức. cửa sổ vẽ đồ thị: Lệnh Clear để xoá toàn bộHS chú ý lắng nghe. 4. Củng cố: (5phút) ? Em hãy nêu các chức năng khác của phần mềm 5.Để đặt nét vẽ đồ thị ta ? Cho ví dụ kiến thức. Để xoá toàn bộ thông tin thông tin hiện có trên cửa sổ trên cửa sổ vẽ đồ thị ta vẽ đồ thị. Dặn dò: (2 phút) .Học bài kết hợp SGK. là nơi gõ và thực hiện các lệnh. Các chức năng khác: các chức năng khác của phần mềm. dùng lệnh Penwidth Vd: Để đặt nét bút vẽ có độ. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 84/134 . * Lệnh xoá thông tin trên b) Lệnh xoá thông tin trên cửa sổ vẽ đồ thị. dùng lệnh Clear * Các lệnh đặt nét vẽ và màu c) Các lệnh đặt nét vẽ và sắc trên cửa sổ vẽ đồ thị.Hay dùng lệnh Graph với ký hiệu để vẽ đồ thị: Graph P hay vừa tính toán và vẽ đồ thị : Graph (x+1)*P 20p + Hoạt động 2: Tìm hiểu 4. màu sắc trên cửa sổ vẽ đồ Để đặt nét vẽ đồ thị ta dùng thị: lệnh Penwidth Chú ý lắng nghe => ghi nhớ. dùng lệnh Pencolor Vd: Để đặt màu đỏ ta gõ lệnh: Pencolor red 3 HS chú ý lắng nghe.Để đặt màu thể hiện đồ day là 3 ta gõ lệnh:thị ta dùng lệnh Pencolor Để đặt màu thể hiện đồ thị taPenwidth 3.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 Expand (x^2+1)*(3*x-2) .

yêu thích môn học.Rèn luyện kĩ năng sử dụng phần mềm Geogebra. Nội dung 1. hình nền để khởi động ? Màn hình làm việc của phần mềm. Kĩ năng: . Chuẩn bị: – GV: SGK.Thái độ học tập nghiêm túc. tài liệu tham khảo . Ổn định lớp 2. Mục tiêu: 1. Kiểm tra bài cũ. 10p cách khởi động mềm Geogebra tiếng mềm. 3. nhận xét công việc của từng nhóm. đoạn thẳng. Nháy đúp vào biểu Để khởi động phần mêm ta tượng ở trên màn nháy đúp vào biểu tượng + Hoạt động 3: Tìm hiểu ở trên màn hình nền.Gv quan sát. .Đặt vấn đề. đường 2. đọc trước bài ở nhà. . Tiến trình dạy và học: 1.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 24 Tiết: 45 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: HỌC VẼ HÌNH HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA I. màn hình làm việc của 10p Geogebra tiếng Việt. Geogebra tiếng Việt. hướng dẫn các nhóm thảo luận.HS: Học kỹ lý thuyết. 3. Làm quen với phần phần thẳng. . + Phần mềm Geogebra dùng để vẽ các hình học đơn giản + Hoạt động 2: Tìm hiểu như điểm. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thảo luận. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 85/134 + Hoạt động 1: Tìm hiểu phần mềm Geogebra. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò 5p ? Hãy nêu mục đích của phần mềm.Tìm hiểu phần mềm Geogebra. III. Em đã biết gì về Geogebra? . Kiến thức: . Geogebra gồm những b) Giới thiệu màn hình thành phần nào. II. 2. Thái độ: . giáo án. Việt: ? Hãy nêu cách để khởi a) Khởi động động phần mềm.Biết cách khởi động và biết được màn hình làm việc của phần mềm. Phương pháp: IV.

nghĩa đặc biệt là không dùng Yêu cầu học sinh nghiênđể vẽ hoặc khởi tạo hình mà cứu SGK và cho biết ýdùng để di chuyển hình. * Các công cụ liên quan đoạn. * Công cụ di chuyển: c) Giới thiệu các công cụ làm việc chính.Các công cụ . tia đi qua hai điểm đến đoạn.Bảng chọn + Hoạt động 4: Tìm hiểu . kết hợp SGK.Công cụ ? . đường thẳng. Củng cố: (5phút) ? Hãy nêu các thành phần chính của màn hình làm việc Geogebra.Công cụ : dùng để tạo ra * Các công cụ liên quan điểm là giao của hai đối tượng đến đoạn. 5. cho trước. + Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức. dùng để tạo đường.Khu vực thể hiện các 13p các công cụ làm việc chính .Công cụ : dùng để tạo trung điểm của đoạn thẳng. . ? Công cụ di chuyển có ý nghĩa như thế nào? * Công cụ di chuyển: dùng để di chuyển hình * Các công cụ liên quan+ Công cụ di chuyển có ý đến đối tượng điểm. đã có trên mặt phẳng.Công cụ một điểm mới : dùng để tạo .Khu vực thể hiện các đốiđối tượng..Bảng chọn: . . ----------˜˜˜˜˜---------SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 86/134 . 4.Công cụ .Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 + Màn hình làm việc của + Màn hình làm việc củaGeogebra gồm: Geogebra gồm: .Về nhà học bài. nghĩa của các công cụ * Các công cụ liên quan đến đối tượng điểm. . tượng. Dặn dò: (2 phút) . . .Thanh công cụ.Công cụ ? ? . đường thẳng.Thanh công cụ của phần mềm.

Rèn luyện kĩ năng sử dụng các công cụ làm việc chính của phần mềm. Chuẩn bị: – GV: SGK.Đặt vấn đề. sauhình hình tròn đi qua ba điểm cho trước.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 24 Tiết: 46 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (tt) I. chọn lần lượt hai điểm. các công cụ biến đổi hình học.cụ liên và bán kính. Kiến thức: . chọn tâm hìnhchính. Kĩ năng: . II.HS: Học kỹ lý thuyết.Tìm hiểu các đối tượng hình học 2. – Công cụ dùng để tạo ra * Công hình tròn bằng cách xác định tâm – Thao tác: chọn công cụ. Kiểm tra bài cũ. nhận xét công việc của từng nhóm. tròn và điểm thứ hai nằm trên hình tròn. sau đó nhậpquan đến giá trị bán kính trong hộp thoại – Công cụ dùng để vẽ – Thao tác: chọn công cụ. 3. Mục tiêu: 1. . đọc trước bài ở nhà. . Phương pháp: IV. Bài mới: Hoạt động của thầy Nội dung + Hoạt động 1: Tìm hiểu các công cụ c) Giới làm việc chính của phần mềm. . Tiến trình dạy và học: 1. chọn tâm hình tròn.Thái độ học tập nghiêm túc. tròn đó lần lượt chọn ba điểm. .Gv quan sát. – Công cụ dùng để tạo một nửa hình tròn đi qua hai điểmThao tác: chọn công cụ. hướng dẫn các nhóm thảo luận.Thao tác: chọn công cụ. Nửa hình tròn được tạo sẽ là SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 87/134 Hoạt động của trò . giáo án. Thái độ: . Ổn định lớp 2.Biết được các công cụ làm việc chính của phần mềm: Các công cụ liên quan đến hình tròn. tài liệu tham khảo . III. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thảo luận. các công cụ – Công cụ tạo ra hình làm tròn bằng cách xác định tâm và việc một điểm trên hình tròn. thiệu * Công cụ liên quan đến hình tròn. yêu thích môn học. 3.

Công cụ dùng để tạo ra một đối tượng đối xứng với mộtHọc sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ đối tượng cho trước qua một trụckiến thức là đường hoặc đoạn thẳng. đổi . tròn ? Nêu cách thoát khỏi phần mềm.Một hình hình học bao gồm nhiều đối biến tượng cơ bản. chọn tâm hình tròn nếu xác định trước tâm hìnhtròn và lần lượt chọn hai điểm. đường thẳng. công cụ . – 3. – Công cụ sẽ xác định một cung tròn đi qua ba điểm cho – Thao tác: chọn công cụ sau trước. tia. + Hoạt động 2: Tìm hiểu các đối tượng * Các hình học. hình tròn.Truờng ĐH Đồng Tháp đối xứng tâm. học. Đối tượng hình học: . Để thoát khỏi phần mềm ta nháy chuột – Công cụ dùng để tạo rachọn hồ sơ => đóng hoặc nhấn tổ hợp một đối tượng đối xứng với mộtphím Alt + F4 đối tượng cho trước qua một điểm cho trước (điểm này gọi là tâm đối+ Các đối tượng hình hoc cơ bản gồm: điểm.Một hình hình học bao gồm nhiều đối tượng SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 88/134 . cung xứng).Đối tượng hình học gồm đối tượng tự hình do và đối tượng phụ thuộc. đó lần lượt chọn ba điểm trên mặt * Các công cụ biến đổi hình học phẳng. Giáo án Tin Học 7 phần hình tròn theo chiều ngược kim đồng hồ từ điểm thứ nhất đến điểm thứ – Công cụ sẽ tạo ra mộthai. cung tròn là một phần của hìnhThao tác: Chọn công cụ. Cung tròn tròn và hai điểm trên cung trònsẽ xuất phát từ điểm thứ nhất đến điểm này. thứ hai theo chiều ngược chiều kim đồng hồ.

Về nhà học bài. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 89/134 .Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 cơ bản. Củng cố: (5phút) ? Nêu ý nghĩa và các thao tác của các công cụ liên quan đến hình tròn. tiết sau thực hành. 4. kết hợp SGK. .Đối tượng hình học gồm đối tượng tự do và đối tượng phụ thuộc. 5. Dặn dò: (2 phút) .

(5 phút) 3. yêu thích môn học.Khởi động phần mềm Geogebra ở trên máy tính.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 25 Tiết: 47 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành: HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA I. mềm. Ổn định lớp 2. Nhận xét: (5phút) Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh. Chuẩn bị: GV: SGK. Mục tiêu: 1.Thái độ học tập nghiêm túc. Khởi động Geogebra phần mềm . + Học sinh kết thúc phần mềm theo . Phân việc cho từng nhóm thực hành. II. giáo án. 2.Rèn luyện kĩ năng sử dụng phần mềm Geogebra. Thái độ: . mềm theo cách khác. Nhận biết làm việc của phần mềm Geogebra. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung + Hoạt động 1: Khởi động phần mềm + Kích đúp vào biểu tượng ở 1.Yêu cầu học sinh kết thúc phầnmềm theo yêu cầu của giáo viên.Yêu cầu học sinh khởi động phầnyêu cầu của giáo viên. Kĩ năng: . đọc trước bài thực hành – III. Dặn dò: (2 phút) ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 90/134 . trên màn hình nền để khởi động phần . màn hình làm Yêu cầu học sinh nhận biết các thành+ Học sinh thực hiện theo sự hướngviệc của phần phần màn hình làm việc của phầndẫn của giáo viên mềm. Tiến trình dạy và học: 1. 5. 3. + Nháy chuột vào menu Start \ All + Hoạt động 2: Nhận biết màn hình Programs\ GeoGebra \ GeoGebra 2. tài liệu tham khảo – Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy hoạt động tốt HS: Học kỹ lý thuyết.Biết cách khởi động phần mềm Geogebra ở trên máy tính. mềm ở trên máy tính 4. Kiến thức: . để khởi động phần mềm.

Đặt vấn đề. mềm: Yêu cầu học sinh khởi động+ Kích đúp vào biểu tượng phần mềm Geogebra. II. nhận xét công việc của từng nhóm. Sử dụng phần mềm để vẽ một hình hình học: số hình sau: . .Gv quan sát. Sử dụng phần mềm để làm một số bài tập mềm để vẽ một số cầu của giáo viên. 3. tài liệu tham khảo – Chuẩn bị phòng thực hành đủ số máy hoạt động tốt HS: Học kỹ lý thuyết.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 25 Tiết: 48 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: HỌC VẼ HÌNH VỚI PHẦN MỀM GEOGEBRA (tt) I. Kiến thức: . Phân việc cho từng nhóm thực hành. ở trên màn hình nền để 35p + Hoạt động 2: Sử dụng phần khởi động phần mềm theo yêu 2. Kĩ năng: . Phương pháp: .Biết sử dụng phần mềm Geogebra để vẽ một số hình hình học. Ổn định lớp 2. 3.Vẽ hình tam giác Bài Thực Hành: + Dùng công cụ vẽ đoạn thẳng SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 91/134 . Khởi động phần mềm. Tiến trình dạy và học: 1. Thái độ: .Thái độ học tập nghiêm túc. hướng dẫn các nhóm thực hành. IV. giáo án. Mục tiêu: 1. yêu thích môn học. . 2.Phân nhóm Hs thực hành. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 5p + Hoạt động : Khởi động phần 1. Chuẩn bị: – GV: SGK.Rèn luyện kĩ năng sử dụng phần mềm vẽ hình Geogebra. đọc trước bài thực hành III. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy.

Dựng đỉnh D của hình than ABCD dựa trên các công cụ đoạn thẳng và đường song song.Vẽ hình thang cân. đường vuông góc và đường tròn vẽ đường tròn nội tiếp tam giác ABC 4. đường thẳng. B.Vẽ đường tròn nội tiếp tam giác. . + Cho trước tam giác A.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh. Dùng các công cụ đường phân giác. đường trung trực và phép biến đổi đối xứng qua trục. + Cho trước 3 đỉnh A. C. . B. C. B. Nhận xét: (5phút) . C. Dùng công cụ đường tròn vẽ đường tròn đi qua 3 điểm A. Giáo án Tin Học 7 .Vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác. .Vẽ hình thang + Cho trước 3 đỉnh A. + Cho trước tam giác A. B.Truờng ĐH Đồng Tháp để vẽ các cạnh của tam giác. C.Chuaån bò tieát sau kieåm tra 1 tieát thöïc haønh. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 92/134 .C .B. Dựng đỉnh D của hình thang cân ABCD dựa trên các công cụ đoạn thẳng.

Cách thực hiện và đáp án * Cách thực hiện: • Gv cho HS bốc thăm đề và thực hành trên máy trong thời gian 8 phút. Đề 8: Vẽ đồ thị hàm số sau: a) y = 3 – 5x. Đề 4: Vẽ hình bình hành ABCD. • Hs thực hành nghiêm túc theo đúng quy chế kiểm tra thực hành.24(-15)/4.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 26 Tiết: 49 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: KIỂM TRA THỰC HÀNH 1 TIẾT I. • Hs nào làm bài xong sớm sẽ được cộng thêm điểm. Đề 5: Vẽ hình tròn tâm A bán kính R. • HS làm bài xong GV chấm bài trực tiếp trên máy SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 93/134 . b) 23+12-30+58/4 Đề 7: Vẽ đồ thị các hàm số sau: a) y = 4x + 1: b) y = 3/x. Đề 2: Vẽ tam giác ABC với ba đường cao và trực tâm H. Nội dung: 1. b) y = 3x. Đề 3: Vẽ tam giác ABC với ba đường phân giác cắt nhau tại điểm I.Củng cố lại một số kiến thức đã học II. Đề 9: Tính các đa thức sau: a) (2x2y)(9x3y2) b) (x+1)2(x-1)2 III. Mục tiêu: . Đề bài: Đề 1: Vẽ tam giác ABC với trọng tâm G và 3 đường trung tuyến MNH. Đề 6: Tính giá trị các biểu thức sau: a) 0.

H C B A Đề 2: Vẽ tam giác ABC với ba đường cao và trực tâm H.Truờng ĐH Đồng Tháp F G E D C A Giáo án Tin Học 7 * Đáp án Đề 1: Vẽ tam giác ABC với trọng tâm G và 3 đường trung tuyến MNH. I C B A SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 94/134 .

R A * Đề 5: Vẽ hình tròn tâm A bán kính R. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 95/134 . Đề 6: Tính giá trị các biểu thức sau: a) SIMPLIFY 0. b) SIMPLIFY 23+12-30+58/4 Đề 7: Vẽ đồ thị các hàm số sau: a) PLOT y = 4*x + 1: b) PLOT y = 3/x. Nhận xét: . b) PLOT y = 3*x.24*(-15)/4. b) EXPAND (x+1)^2*(x-1)^2 Đề 9: Tính các đa thức sau: a) EXPAND (2*x^2*y)*(9*x^3*y^2) IV. Đề 8: Vẽ đồ thị hàm số sau: a) PLOT y = 3 – 5*x. Giáo án Tin Học 7 D C B A Đề 4: Vẽ hình bình hành ABCD.Truờng ĐH Đồng Tháp Đề 3: Vẽ tam giác ABC với ba đường phân giác cắt nhau tại điểm I. .Chuaån bò tieát sau bài 7: Trình bày và in trang tính.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết kiểm tra của học sinh.

. Phương pháp: .Tìm hiểu SGK => thao tác thực+ Nghiên cứu sgk và trả lời Để xem trước khi in ta hiện để xem trước khi in.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. . yêu thích môn học. Thái độ: . Chuẩn bị: GV: Giáo án. máy tính điện tử (nếu có). Nhấn File / PrintStandard.Biết điều chỉnh trang in bằng cách điều chỉnh ngắt trang 2. Xem trước khi in: xem trước khi in. 3. Kiến thức: . 3.Thái độ học tập nghiêm túc. công cụ chuẩn C2. Nháy vào nút Printnháy vào nút Print Preview trên thanh công cụPreview trên thanh chuẩn Standard. IV. Mục tiêu: 1.Hiểu được mục đích của việc xem trang tính trước khi in. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 15p + Hoạt động 1: Tìm hiểu cách 1. Ổn định lớp: Kiểm tra bài cũ. Kĩ năng: .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 26 Tiết: 50 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH I.Học sinh đọc SGK. HS: Nghiên cứu SGK.Rèn luyện kĩ năng điều chỉnh ngắt trang. Tiến trình dạy và học: SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 96/134 . Biết cách xem trước khi in . – – II. quan sát và tổng kết 1.Nhận xét và bổ sung: có thể Preview dùng bảng chọn -> Xuất hiện cửa sổ + Học sinh quan sát và ghi bài. 2. . vở ghi III. sách giáo khoa.

Nhận xét và bổ sung giới thiệu xanh đến vị trí mà ta hộp thoại muốn.Truờng ĐH Đồng Tháp .Kéo thả đường kẻ . ? Nêu các thao tác thực hiện điều. . vào đường kẽ xanh.Đưa con trỏ chuột vào đường kẽ xanh. đến vị trí mà ta muốn. hiện ngắt trang.Tiết sau học tiếp bài:”Trình bày và in trang tính” ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 97/134 . Dặn dò: (2 phút) . + Các thao tác thực hiện: .Đưa con trỏ chuột tính.Hiển thị trang tính trong chế độ Page Break Preview . Điều chỉnh ngắt trang: + Các thao tác thực + Hoạt động 2: Tìm hiểu cách hiện: điều chỉnh ngắt trang.Tuy nhiên ta cần điều chỉnh lại+ Nghiên cứu SGK và trảCon trỏ chuột chuyển cho phù hợp giới thiệu hình vẽlời câu hỏi thành dạng đường kẻ trong sgk. Con trỏ chuột chuyển thành dạng đường kẻ ngang hoặc đường kẻ đứng.Học bài kết hợp SGK . Củng cố: (5phút) ? Em hãy nêu cách thực hiện để điều chỉnh ngắt trang. .Giới thiệu từng phần 23p Giáo án Tin Học 7 2. 5.Chương trình bảng tính tự độngnhớ kiến thức.Kéo thả đường kẻ xanh chỉnh lại dấu ngắt trang.Hiển thị trang tính . + Chú ý lắng nghe => ghi. 4. trong chế độ Page phân chia trang tính thanh các Break Preview trang in tuỳ theo kích cỡ cửa trang . Nháy vào View / Pagengang hoặc đường kẻ ? Tìm hiểu và nêu thao tác thựcBreak Preview đứng.

Rèn luyện kĩ năng điều chỉnh ngắt trang.Học sinh đọc SGK. Left để Left để thiết đặt lề. Thái độ: . in: .Nhận xét và bổ sung: các ô: Top. thiết đặt lề.Trước khi in trang tính ta phải làm gì? Nêu cách điều chỉnh ngắt trang? (5 phút) 3. . . II. . Phương pháp: . vở ghi III. + Học sinh quan sát và ghib) Thay đổi hướng giấy bài. yêu thích môn học. Kĩ năng: . in: . SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 98/134 . Kiểm tra bài cũ.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 13p + Hoạt động 1: Tìm hiểu cách 3. Kiến thức: . Đặt lề và hướng giấy đặt lề và hướng giấy in. B1: Chọn File ˜ Page Setup. Bottom.Tìm hiểu SGK => thao tác B1: Từ hộp thoại Page thực hiện để thay đổi hướng Setup. máy tính điện tử (nếu có). Xuất hiện hộp Xuất hiện hộp thoại Pagethoại Page Setup Setup B2: Chọn thẻ Margins B2: Chọn thẻ Margins B3: Thay đổi thông số B3: Thay đổi thông số trongtrong các ô: Top.Bottom. Right. HS: Nghiên cứu SGK. Ổn định lớp: 2. Mục tiêu: 1. 3. Right. Chuẩn bị: – – GV: Giáo án.Setup. quan sát và tổng kết IV. sách giáo khoa.Thái độ học tập nghiêm túc.Tìm hiểu SGK => thao tác a) Thay đổi lề trang in: thực hiện để thay đổi lề trang+ Nghiên cứu sgk và trả lời B1: Chọn File ˜ Page in.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 27 Tiết: 51 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH (tt) I.Hiểu được mục đích của việc xem trang tính trước khi in. Tiến trình dạy và học: 1.Biết điều chỉnh trang in bằng cách điều chỉnh ngắt trang 2. Biết cách xem trước khi in .

Tiết sau học tiếp bài thực hành 7:”In danh sách lớp em” ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 99/134 . 4. 5. 4. nhớ kiến thức. Dặn dò: (2 phút) . Giáo án Tin Học 7 B2: Chọn thẻ Page B3: Chọn Portrait (giấy đứng) hoặc Landscape (giấy nằm ngang) B4: Nhấn OK. ? Nêu các thao tác thực hiệnC2: Chọn File ˜ Print điều chỉnh lại dấu ngắt trang. Củng cố: (5phút) ? Em hãy nêu cách thực hiện để điều chỉnh ngắt trang.Truờng ĐH Đồng Tháp giấy in. C1: Nháy nút Print trên thanh công cụ. C2: Chọn File ˜ Print .Chương trình bảng tính tự động phân chia trang tính thanh+ Nghiên cứu SGK và trả các trang in tuỳ theo kích cỡlời câu hỏi cửa trang tính.Học bài kết hợp SGK . in trang tính. In trang tính C1: Nháy nút Print trên 20p + Hoạt động 2: Tìm hiểu cách + Chú ý lắng nghe => ghithanh công cụ.

? Tìm hiêủ các nút lệnh trên TCC: Thực hành theo nhóm . Ổn định lớp: 2. Kĩ năng: . Nghe và Bài tập 2: Thiết đặt lề trang in.Mở tệp bảng tính Bang diem lop em (đã lưu trong bài 6) + Thực hiện thao tác ? hãy nêu thao tác mở tệp. Trang 100/134 . 2. thống nhất để có kết quả chung. Kiểm tra bài cũ.Biết kiểm tra trang tính trước khi in. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 27 Tiết: 52 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành 7: IN DANH SÁCH LỚP EM I. Chuẩn bị: – Nội dung bài thực hành – Máy tính điện tử III.Phân nhóm Hs thực hành.Tiếp tục sử dụng bảng tính Bang diem lop em SV:Trần Thị Ngọc Suơng rút kinh Bài tập 2: Thiết đặt lề trang in.Đặt vấn đề. Thái độ: -.Rèn luyện kĩ năng in trang tính. Phương pháp: . 3. Kiến thức: .Tổng hợp kết quả của nhóm và điều chỉnh. .Chia nhóm và thực hiện thao tác xem nội dung trước khi in: trang tính. tra trang tính .Nhận xét. thiết đặt lề và hướng giấy cho trang in . Tiến trình bài thực hành: 1. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. tuyên dương nhóm có kết quả đúng và nhanh.Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang phù hợp với yêu cầu in. . Mục tiêu: 1. IV. hướng giấy vànghiệm điều chỉnh các dấu ngắt trang: . tích cực học tập II.Thái độ học tập nghiêm túc. mở bảng tính theo yêuBài tập 1: Kiểm Bài tập 1: Kiểm tra trang tính trước khi in: cầu của giáo viên. 3.

giữa theo chiềuThực hiện: File / Page đứng. Thực hiện theo hướng dẫn + Thực hiện ngắt trang . điều chỉnh nội dung trong trang giấy. c) Sao chép số hàng thêm vào bảng tính Thực hiện ngắt trang sao cho các cột in trên một trang. co+ Thực hiện thao tác giãn tỷ lệ hiển thị nội dung cho phù hợp. Bottom.Thực hiện thao tác lưu nội dung Hướng dẫn thực hiện chọn hướng dọc. căn chỉnh lề: giữa theo chiều ngang.5.5. ngang. 1. 1. chỉnh lề + Thực hiện: File \ Page setup \ Page-> + Quan sát và thực hiện chọn hướng và điều chỉnh nội dung. ? Thực hiện thao tác lưu nội dung vào máy theo: C:\Tin THCS\ tên-lớp-bài TH7 ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 101/134 . Left. Right: (2. setup / Marginb) ? Thực hiện thao tác chọn hướng giấy. 2) Giáo án Tin Học 7 hướng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang: + Thực hiện thao tác trên bảng tính Thực hiện thao tác đặt lề: File / Page setup Hoặc sử dụng nút lệnh Hướng dẫn điều chỉnh giá trị trong mỗi lề.Truờng ĐH Đồng Tháp ? Thực hiện thao tác đặt lề trang in a) ? Thao tác đặt lề Top.

Chia nhóm và thực hiện thao tác định dạng trang tính. Chuẩn bị: – Nội dung bài thực hành – Máy tính điện tử III.Đặt vấn đề. 3. đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy.Thái độ học tập nghiêm túc. Tiến trình bài thực hành: 1. Kiểm tra bài cũ. Kĩ năng: . Ổn định lớp: 2. tích cực học tập II. hướng dẫn các nhóm thực hành.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 28 Tiết: 53 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành 7 (tt) IN DANH SÁCH LỚP EM I. .Mở tệp bảng tính So theo doi the Thực hiện thao tác mở luc(đã lưu trong bài 5) 38p Bài tập 3: Định dạng và trình bày trang tính: . Mục tiêu: 1. IV.Biết điều chỉnh các dấu ngắt trang phù hợp với yêu cầu in. thiết đặt lề và hướng giấy cho trang in . 2. định dạng đường viền ô tính Thực hiện thao tác định ? Thao tác thực hiện dạng . .Biết kiểm tra trang tính trước khi in. Thực hành theo nhóm a) Thực hiện các định dạng: phông chữ. Phương pháp: . 3.Rèn luyện kĩ năng in trang tính. Thái độ: -. nhận xét công việc của từng nhóm.Tìm hiểu tác dụng của các nút trên TCC Bài tập 3: Định dạng và trình bày trang tính: SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 102/134 . Kiến thức: .Phân nhóm Hs thực hành.Gv quan sát. gộp ô. Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung .

Truờng ĐH Đồng Tháp Quan sát

Giáo án Tin Học 7

Thực hiện định dạng tiêu đề (hàng 3): căn giữa, nét chữ đậm và to hơn ? Tìm hiểu tiêu đề; kiểu dữ liệu trong các cột ? Thực hiện thao tác tô màu nền b) ? Thực hiện xem trước khi in; điều- Thực hiện theo yêu cầu chỉnh ngắt trang, căn lề và chọn hướngtrong sgk giấy. ? Thực hiện thao tác lưu nội dung vào máy theo: C:\Tin THCS\ tên-lớp-bài- thực hiện thao tác lưu nội dung TH7 - Quan sát quá trình thực hiện các thao tác của học sinh xem có nhanh và chính xác không? - Sửa lỗi cho học sinh hay mắc phải. Nghe và rút kinh nghiệm - Uốn nắn kịp thời những học sinh yếu * Nhận xét và đánh giá Chuẩn bị bài tập tiếp theo - Nêu gương 1 số bài làm tốt và giải đáp 1 số thắc mắc của học sinh. - Nhận xét, đánh giá tiết học và rútThực hiện theo hướng dẫn kinh nghiệm. - Thông báo về nhà chuẩn bị bài học 8 và hoàn thành các bài tập bài 7 - Nhắc học sinh tắt máy đúng quy định, sắp xếp bàn ghế - Quét dọn phòng máy 4. Nhận xét: (5 phút) - Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5. Dặn dò: (2 phút) - Về nhà ôn tập chuẩn bị tiết sau kiểm”tra 1 tiết thực hành”.

----------˜˜˜˜˜----------

SV:Trần Thị Ngọc Suơng

Trang 103/134

Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần 28 : Tiết: 54 I - MỤC TIÊU 1. Kiến thức

Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng:

Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU
- Học sinh được trang bị kiến thức về sắp xếp và lọc dữ liệu trang tính. . 2. Kỹ Năng - Biết sắp xếp dữ liệu trong trang tính. - Biết lọc dữ liệu theo yêu cầu cô thể. - Từ việc sắp xếp dữ liệu, học sinh có thể so sánh dữ liệu trong cùng một bảng tính. 3. Thái độ - Nghiêm túc ghi chép, cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy. II - CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Giáo trình, phòng máy, tranh vẽ. 2. Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà. III - PHƯƠNG PHÁP Thuyết trình - vấn đáp - Thực hành. IV - TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
A - ỔN ĐỊNH (1’) B - KIỂM TRA BÀI CŨ (5’)

? Mở một bảng tính bất kỳ. Thực hiện thao tác thay đổi hướng của giấy in? TL: HS thực hiện trên máy tính cá nhân  Giáo viên quan sát, nhận xét và cho điểm.
C - BÀI MỚI (35’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG

1. Sắp xếp dữ liệu GV: Sắp xếp dữ liệu là hoán đổi vị trí các hàng để giá trị dữ liệu trong HS: Quan sát trên tranh vẽ và thực hiện - Nháy chuột chọn một ô trong cột cần sắp xếp dữ liệu Trang 104/134

SV:Trần Thị Ngọc Suơng

Truờng ĐH Đồng Tháp một hay nhiều cột được trên máy tính cá nhân. - Nháy nút sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. GV: Đưa ví dô vẽ bằng tranh và cho HS quan sát. GV: Để sắp xếp thứ hạng của HS theo điểm Trung bình ta thực hiện như sau: 1. Nháy chuột chọn một ô trong cột điểm trung bình 2. Nháy nút trên thanh công cô Ta sẽ nhận được kết quả tương tự như hình minh hoạ.
D - CỦNG CỐ (3’)

Giáo án Tin Học 7 hay trên thanh

công cô để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc giảm dần. Ví dô: Trang tính dưới đây là kết quả học tập của một số HS lớp 7a.

Sau khi sắp xếp được kết quả:

- Yêu cầu: Tự lập bảng tính tương tự như bảng tính trên và thực hiện sắp xếp theo thứ tự tăng dần và giảm dần.
E - HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1’)

- Xem lại các thao tác để sắp xếp dữ liệu trong bảng tính. - Thực hành nếu có điều kiện.

----------˜˜˜˜˜----------

SV:Trần Thị Ngọc Suơng

Trang 105/134

TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG A . . 3.CHUẨN BỊ 1. vùng có dữ liệu cần lọc.Nháy chuột chọn 1 một ô trong máy tính cá nhân. Lọc dữ liệu Thực hiện các thao tác sau: HS: Quan sát trên màn Bước 1. cẩn thận trong quá trình thực hành phòng máy.Biết sắp xếp dữ liệu trong trang tính. II . Giáo viên: Giáo trình. Kiến thức .Từ việc sắp xếp dữ liệu. .Mở bảng chọn Data -> Filter AutoFilter. . 8 trở lên (hình minh hoạ) 2.Thực hành.MỤC TIÊU 1. Kỹ năng .PHƯƠNG PHÁP Thuyết trình . 2.Biết lọc dữ liệu theo yêu cầu cô thể. Thực hiện thao tác sắp xếp dữ liệu tăng dần theo Điểm trung bình. Chuẩn bị: chiếu và thực hiện trên . 2.KIỂM TRA BÀI CŨ (5’) ? Mở bảng tính Bảng điểm lớp em. III . . học sinh có thể so sánh dữ liệu trong cùng một bảng tính.ỔN ĐỊNH (1’) B . . C . Phòng máy. sẽ xuất hiện các mũi tên như bảng sau: SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 106/134 . Thái độ .Học sinh được trang bị kiến thức về sắp xếp và lọc dữ liệu trang tính. Học sinh: Chuẩn bị bài ở nhà. IV .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần 29 : Tiết: 55 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU I .Nghiêm túc ghi chép. GV quan sát học sinh thực hiện trên máy  nhận xét và cho điểm.BÀI MỚI (35 ‘) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG GV: Lọc dữ liệu là chọn và chỉ hiện thị các hàng thoả mãn các tiêu chuẩn nhất định nào đó.Ví dô: Lọc ra các học sinh có điểm trung bình tà 8.vấn đáp .

(hình vẽ). nhất: Chọn Top 10  Chọn ô thứ 2 có giá trị là 3  OK.Xem lại các thao tác để sắp xếp dữ liệu và lọc dữ liẹu trong bảng tính . HS: Quan sát và thực hiện trên máy tính cá nhân. E . hành.3.CỦNG CỐ (3’) 1.Kết thúc lọc: Chọn Data  Filter  Show All (Hiển thị tất cả). 3. cách lọc hàng có giá trị HS: Quan sát và thực VD: Chọn 3 học sinh có ĐTB lớn lớn nhất hay nhỏ nhất. Trả lời câu hỏi 2. Lọc các hàng có giá trị lớn nhất hay nhỏ nhất .Chọn tiêu đề để lọc . GV: Hướng dẫn học sinh thao tác trên máy tính.4 sgk 2.Khi nháy chuột ở mũi tên trên tiêu đề cột có các lựa chọn sau: + Top 10: Lọc các hàng có giá trị GV: Hướng dẫn học sinh dữ liệu thuộc mộ số giá trị.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 Bước 2. Yêu cầu: Tự lập bảng tính tương tự như bảng tính trên và thực hiện lọc dữ liệu.Thực hành nếu có điều kiện ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 107/134 .HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ (1’) . Lọc: . .Nháy vào nút trên hàng tiêu đề cột. D .

Mục tiêu: Giúp GuiGghhG học sinh .Data/sort XHHT Sort Gv: làm mẫu + Sort by: Điểm trung bình + Then By: Toán + Then By: Ngữ văn + Hearder row + Descending. nếu có điểm trung bình bằng nhau thìHs: quan sát và thực hiện tậi máy mình.Data/Filter/AutoFilter xuất hiện mũi tên ở hàng tiêu đề cột. II. .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 29 Tiết: 56 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành 8: AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI? I.Máy tính III. Kiểm tra bài cũ: ? Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể sử dụng nút lệnh nào và có mấy cách để thực hiện sắp xếp mà em đã được học? ? Nêu các thực hiện sắp xếp bằng hộp thoại Sort? Hs: lên bảng trình bày. Tổ chức ổn định lớp: 2.Bài tập mẫu đã có nội dung dùng cho máy tính hoặc đèn chiếu. ở bài thực hành 6. căn cứ vào điểm Toán. nhau thì căn cứ vào điểm Ngữ văn? . ? Lọc ra những bạn có điểm Tin Học là 10? + Ok Gv: làm mẫu Hs: quan sát và thực hiện tậi máy mình.Nháy chuột chọn ô C5 . ? Sắp xếp điểm trung bình của các theo thứ tự giảm dần.Bảng phụ . Hoạt động dạy học 1. Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu Bài tập 1: Gv: yêu cầu hs mở bảng tính Bảng điểm lớp em Hs: Thực hiện. nếu điểm toán củng bằng. Gv: nhận xét và cho điểm. Đồ dùng và thiết bị dạy học .Biết khái niệm lọc dữ liệu và thực hiện được các bước để lọc dữ liệu. 3.Chọn ô C6.Biết và thực hiện được các thao tác sắp xếp dữ liệu . . SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 108/134 .

Hs: Không soạn thảo và ngồi tại chổ để giáo viên đi kiểm tra. Gv: nhận xét về tiết thực hành về: . bạn có điểm trung bình thấp nhất? Nháy chuột vào mũi tên trên hành tiêu Gv: làm mẫu đề cột Điểm trung bình xuất hiện mune dọc chọn Top 10 xuất hiện hộpp thoại Top 10 Auto Filter chọn Top. + Dân số tăng dần hay giảm dần. + Mật độ tăng dần hay giảm dần + Tỉ lệ dân số tăng dần hay giảm dần ? Sử dụng công cụ để lọc: Hs: thực hiện + Lọc ra các nước có diện tích là năm diện tích lớn nhất.Làm lại bài thực hành bài tập 1. OK Hoạt động 2: Tìm hiểu Lập trang tính. .Sự chuẩn bị kiến thức của học sinh Gv: Cho điểm và cho hs vệ sinh phòng máy.Thái độ.Nháy chuột chọn tiêu đề cột Tin Học xuất hiện menu chọn 10 ? Lọc ra 3 bạn có điểm trung bình cao nhất và 2Hs: quan sát và thực hiện. 5. ý thức. Dặn dò: . 2). + Lọc ra các nước có mật độ dân số thuộc 3 mật độ dân số cao nhất.Giáo án Tin Học 7 Hoạt động của học sinh .Kết quả thực hành. 4. Gv: ra hiệu lệnh kết thúc tiết thực hành. Hệ thống củng cố bài.Xem trước bài tập 3: Bài thực hành 8 Truờng ĐH Đồng Tháp Hoạt động của giáo viên ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 109/134 . 3 (hoặc Bottom. . 2 của bài thực hành 8 . sắp xếp và lọc dữ liệu Bài tập 2: ? Mở bảng tính Cac nuoc DNA đã được lưu ở bàiHs: thực hiện thực hành 6? ? Hãy sắp xếp các nước theo: Hs: thực hiện + Diện tích tăng dần hoặc giảm dần. + Lọc ra các nước có dân số là 3 số dân ít nhất.

Mục tiêu: Giúp GuiGghhG học sinh Tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc dữ liệu II. Tổ chức ổn định lớp: 2. I. Hs: Nếu nháy vào một ô bất kì ngoài ? Từ 2 thao tác trên em có thể rút ra kết luận gì? danh sách dữ liệu.Bài tập mẫu đã có nội dung dùng cho máy tính hoặc đèn chiếu. Hoạt động dạy học 1. những lại là sát với ô dữ liệu thì việc thực hiện thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu vẫn thành công. SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 110/134 .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 30 Tiết: 57 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài Thực Hành 8: AI LÀ NGƯỜI HỌC GIỎI NHẤT (tt). những nếu cách xa vùng dữ liệu một ô thi máy sẽ thong bao lỗi và thao tác thực hiện không thực hiện được. thực hiện sắp xếp và lọc dữ liệu kếtHs: Kết quả là vẫn thực hiện được sắp quả như thế nào? xếp và lọc dữ liệu ? Chọn ô B 20. Đồ dùng và thiết bị dạy học . thực hiện sắp xếp và lọc dữ liệu kếtHs: Máy thông báo lỗi và không thực quả như thế nào? hiện được sắp xếp và lọc dữ liệu.Bảng phụ . Bài mới Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh Hoạt động 1: Tìm hiểu thêm về lọc và sắp xếp dữ liệu Gv: yêu cầu học sinh mở trang tính của bài tập 2? Hs: thực hiện mở ? Chọn ô A17.Máy tính III. .

Sự chuẩn bị kiến thức của học sinh Gv: Cho điểm và cho hs vệ sinh phòng máy.Xem trước phần mềm: Học toán với Toolkit Math. cho biết kết quả của thao tác? Nếu chèn thêm một hàng trống giữa 2 nước Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma. Thái độ.Truờng ĐH Đồng Tháp Hoạt động của giáo viên Gv: nhận xét. 2. Insert/Row. 4.Làm lại bài thực hành bài tập 1. Giáo án Tin Học 7 Hoạt động của học sinh Hoạt động 2: Chèn thêm 1 hàng trống vào bảng của bài tập 2 ? Chèn thêm ít nhất một hàng trống vào giữa 2 nướcHs: .Chọn B7. 3. Hệ thống củng cố bài. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 111/134 . Dặn dò: . Do vậy. 3 của bài thực hành 8 . ý thức. lọc như 2 bảng dữ liệu riêng biệt. Ma-lai-xi-a và Mi-an-ma? ? Nháy chuột chọn C3 và thực hiện sao chép và lọcHs: Thực hiện và nhận xét dữ liệu. Gv: ra hiệu lệnh kết thúc tiết thực hành. trang dữ liệu. Hs: Không soạn thảo và ngồi tại chổ để giáo viên đi kiểm tra. cho biết kết quả của thao tác? tính sẽ được chia thành 2 bảng và việc thực hiện sao chép và lọc dữ liệu ngầm định chỉ tiến hành sắp xếp. thao tác chọn ô C3 rồi thực hiện sắp xếp. lọc dữ liệu ngầm định chỉ thực hiện với bảng dữ liệu phía trên gồm các nước từ Bru-nây đến Ma-la-xi-a Gv: nhận xét Hoạt động 3: Chèn thêm 1 cột trống vào bảng của bài tập 2 ? Chèn thêm ít nhất một cột trống vào giữa 2 cột DHs: thực hiện và cột E? ? Nháy chuột chọn C3 và thực hiện sao chép và lọcHs: Kết quả tương như câu b. Gv: nhận xét về tiết thực hành về: Kết quả thực hành. khi đó trang tính được coi như là có 2 bảng dữ liệu khác nhau.

Học sinh đọc SGK. 3.Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. 2. Thái độ: . sách giáo khoa. Minh họa số liệu bằng biểu đồ. . Một số dạng biểu đồ: 20p . Kĩ năng: . Ổn định lớp: Kiểm tra sự chuẩn bị của hs: Bài mới: Hoạt động của thầy IV. Kiến thức: . 3. máy tính điện tử (nếu có). biểu đồ. yêu thích môn học.Thái độ học tập nghiêm túc.Biết mục đích của việc sử dụng biểu đồ.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 30 Tiết: 58 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ I.Một số dạng biểu đồ thông thường. Chuẩn bị: – – GV: Giáo án. .Theo em tại sao một số loại dữ liệu lại+ Suy được biểu diễn dưới dạng biểu đồ? nghĩ trả lời: Tại vì khi biểu ? Trong chương trình phổ thông em đãdiễn dữ được học các loại biểu đồ nào? Em cóliệu biết tác dụng riêng của mỗi loại biểu đồbằng ấy không? biểu đồ dữ liệu + Hoạt động 2: Tìm hiểu một số dạng được biểu đồ biểu 2. Tiến trình dạy và học: T/g 18 Hoạt động của trò Nội dung + Hoạt động 1: Minh họa số liệu bằng 1.Thực hiện thành thạo các thao tác với biểu đồ. . 2. quan sát và tổng kết 1. Phương pháp: .Với chương trình bảng tính ta có thểdiễn dữ SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 112/134 . vở ghi III. Mục tiêu: 1. II. HS: Nghiên cứu SGK.

hiểu. + Biểu đồ hình tròn: Thích hợp để mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng+ Học thể. + Biểu đồ đường gấp khúc: dùng để dễ so so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăng sánh. hay giảm của dữ liệu. trực ? Em hãy nêu một số dạng biểu đồ. đoán mô tả tỉ lệ của giá trị dữ liệu so với tổng xu thế thể. .Giáo viên giải thích tác dụng của từngdự + Biểu đồ hình tròn: Thích hợp để dạng biểu đồ. + Biểu đồ cột: Rất thích hợp để so dễ sánh dữ liệu có trong nhiều cột.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 tạo các biểu đồ có hình dạng khác nhauliệu để biểu diễn dữ liệu. sinh trả lời theo yêu cầu của giáo viên + Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức. hay giảm của dữ liệu. + Biểu đồ cột: Rất thích hợp để sotăngsánh dữ liệu có trong nhiều cột. + Học sinh suy SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 113/134 . giảm + Biểu đồ đường gấp khúc: dùng đểcủa dữ so sánh dữ liệu và dự đoán xu thế tăngliệu. quan.

Truờng ĐH Đồng Tháp nghĩ và trả lời.Biểu đồ đường gấp khúc . Giáo án Tin Học 7 + Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến thức. Dặn dò: (2 phút) . Đọc trước phần 3 và 4. Có ba dạng biểu đồ cơ bàn: .Học bài kết hợp SGK.Biểu đồ hình tròn. 4.Biểu đồ cột . Củng cố: (5phút) ? Em hãy nêu một số dạng biểu đồ cơ bản 5. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 114/134 .

Kiểm tra bài cũ.Giáo viên giới thiệu các thông tin giảiChọn dạng biểu đồ thích biểu đồ và vị trí đặt biểu đồ. . nghe và quan sát các* Nháy nút lệnh * Nháy nút lệnh Chart Wizard. II.Chart Types: Chọn nhóm biểu đồ.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 31 Tiết: 59 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ (tt) I. sách giáo khoa. HS: Nghiên cứu SGK. Xuất hộp hội thoại Chart Wizard. Thái độ: .Biết cách chỉnh sửa biểu đồ. trong nhóm. 2. bước 2. vở ghi III.Học sinh đọc SGK. nút Finish để kết thúc. . Ổn định lớp: 2.Rèn luyện kĩ năng tạo biểu đồ. * Các thông tin giải thích biểu đồ .Đặt vấn đề để học sinh trao đổi và đưa nhận xét. giáo viên => ghi nhớhiện hộp hội thoại * Nháy nút Next trên các hộp thoại và nháykiến thức. Tạo biểu đồ: . + Học sinh nghiên* Nháy nút Next . Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 16p + Hoạt động 1: Tìm hiểu cách tạo biểu đồ. Chart Wizard. máy tính điện tử (nếu có).Nháy Next để sanga) Chọn dạng biểu . yêu thích môn học. . Tiến trình dạy và học: . Mục tiêu: 1. đồ SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 115/134 IV.Giúp học sinh biết cách tạo biểu đồ . để kết thúc. 3.Chart title: Tiêu đề.Thái độ học tập nghiêm túc.Giới thiệu cách tạo biểu đồ trên chương+ Học sinh chú ý lắng trình bảng tính Excel. quan sát và tổng kết 1. Chuẩn bị: – – GV: Giáo án. Kĩ năng: .Theo em tại sao một số loại dữ liệu lại được biểu diễn dưới dạng biểu đồ? (5p) 3. Kiến thức: . a) Chọn dạng biểu đồ .Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK =>cứu SGK và trả lờitrên các hộp thoại Cách chọn dạng biểu đồ và xác định miềntheo yêu cầu của giáovà nháy nút Finish dữ liệu. Phương pháp: . 3.Chart Sub-types: . Xuất hiệnthao tác thực hiện củaChart Wizard. viên.

d) Vị trí đặt biểu đưa ra các thao tác thực hiện để chỉnh sửa đồ: biểu đồ.Mở văn bản Word và nháy chuột nút lệnh Paste.Nháy Next để sang bước 4. Dặn dò: (2 phút) . . sửa đổi nếu cần. dữ liệu cần minh hoạc) Các thông tin + Hoạt động 2: Tìm hiểu cách chỉnh sửa theo hàng hay cột.Value (Y) axis: Chú giải trục đứng. của biểu đồ 17p b) Thay đổi dạng biểu đồ b) Thay đổi dạng . b) Xác định miền dữ .Thực hiện thao táca) Thay đổi vị trí kéo thả chuột.Data Range: Kiểm * Vị trí đặt biểu đồ tra miền dữ liệu vàb) Xác định miền dữ .Học bài kết hợp SGK ----------˜˜˜˜˜---------SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 116/134 .Nháy chuột trênvào văn bản biểu đồ và nhấn phím Delete. .Chọn kiểu biểu đồc) Xoá biểu đồ thích hợp.Nháy mũi tên để ởbiểu đồ bảng chọn BĐ. giải thích biểu đồ. + Học sinh chú ý lắng nghe => ghi nhớ kiến4. liệu . . Chỉnh sửa biểu thức.Ctegory (X) axis: Chú giải trục ngang.Nháy chọn biểu đồ và nháy nút lệnh Copy.Nháy Finish để kết thúc. biểu đồ. Củng cố: (5phút) ? Em hãy nêu một số dạng biểu đồ cơ bản 5. liệu .Series in: Chọn dãy . 4. . d) Sao chép biểu đồ vào văn bản .As object in: Trên trang chứa DL.As a new sheet: Trên trang tính mới.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 . c) Xoá biểu đồ d) Sao chép biểu đồ . đồ: a) Thay đổi vị trí của biểu đồ . Nháy Next để • Yêu cầu học sinh nghiên cứu SGK =>chuyển sang bước 3.

C.Ôn lại cách nhập các công thức và hàm vào ô tính.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 31 Tiết: 60 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành 9: TẠO BIỂU ĐỒ ĐỂ MINH HOẠ I .Thuyết trình và thực hành trên máy. khởi động chương trình bảng tính Excel. II . Kỹ Năng . ? Tính cột Tổng cộng ta làm ntn? GV: Yêu cầu HS thực hiện tạo biểu đồ với khối dữ liệu A4:D9.Yêu cầu HS tạo mới biểu đồ đường gấp khúc với khối dữ liệu A4:C9. III . IV . a) Nhập dữ liệu khởi động Excel và nhập dữ liệu vào trang tính. các cách tính toán trong ô tính. Phòng máy. HS: Thực hiện thao c) Thực hiện các thao tác để tác xoá cột. .Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ đơn giản.Thực hiện thành thạo thao tác vẽ biểu đồ.MỤC TIÊU 1. nhập dữ liệu vào trang tính như hình 113. Học sinh: Nghiên cứu trước bài học ở nhà.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG A. . . có trang tính như hình 114 HS: Tạo mới biểu đồ đường gấp khúc. Bài tập 1 HS: Mở máy tính. ? Để có được dữ liệu như hình 114 ta làm ntn? GV: Yêu cầu HS xoá cột Nam trong bảng dữ liệu.Đổi biểu đồ môc d khối A4:C9 Trang 117/134 .Kết hợp trong giờ thực hành. BÀI MỚI (40’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG GV: Yêu cầu HS mở máy. Giáo viên: Giáo trình.Yêu cầu HS đổi biểu đồ môc d SV:Trần Thị Ngọc Suơng 1. ỔN ĐỊNH (1’) B.C5) =SUM(B5.Có ý thức bảo vệ của công.Hình thành thái độ nghiêm túc. KIỂM RA BÀI CŨ .PHƯƠNG PHÁP . Thái độ .Yêu cầu từng HS tạo biểu đồ với dữ liệukhối A4:A9 với các thông tin giải thích trên biểu đồ.CHUẨN BỊ 1. Kiến thức . chú ý trong thực hành. khối A:D9 HS: Trả lời. 3. 2.C5) HS: Thực hành theo b) Tạo biểu đồ với dữ liệu yêu cầu của giáo viên. d) Tạo biểu đồ với dữ liệu . . =SUM(B5. 2. .

e) Tạo biểu đồ hình tròn g) Lưu bảng tính HS: Trả lời.CỦNG CỐ (3’) Giáo án Tin Học 7 bài tập 1 thành biểu đồ đường gấp khúc.Yêu cầu HS tạo biẻu đồ cột để minh hoạ ĐTB của các môn học. GV: Yêu cầu HS tạo biểu đồ hình tròn trên cơ sở dữ liệu của khối A4:B9. khúc với dữ liệu khối A 4:C9 HS: Thực hiện theo yêu cầu. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 118/134 . . HS: Làm theo yêu cầu của GV. ? Để thay đổi dạng biểu đồ ta làm ntn? .Yêu cầu HS so sánh kết quả nhận được ở môc a. D . Bài tập 2 và nhận xét.Yêu cầu HS thực hiện thao tác xoá cột để có trang tính như hình 117. GV: Yêu cầu HS tính điểm trung bình theo từng môn. b) Thay đổi dạng biểu đồ HS: Trả lời. HS: Quan sát so sánh 2. a) Tạo biểu đồ đường gấp HS: Trả lời.Yêu cầu HS đổi biểu đồ nhận được thành biểu đ đường gấp khúc và biểu đồ cột. liệu b) Tạo biểu đồ hình cột HS: Trả lời. d) Xoá cột HS: Thực hiện thao tác đổi biểu đồ. sửa lỗi và nhận xét ý thức thực hành. . c) Thay đổi dạng biểu đồ .Yêu cầu HS thay đổi dạg biểu đồ như hình 116. dưới cùng của danh sách dữ HS: Trả lời. Bài tập 3 a) Tính ĐTB theo từng môn HS: Làm theo yêu học của cả lớp vào hàng cầu. ? Để lưu bảng tính ta làm ntn? GV: Yêu cầu HS mở bảng tính “Bảng điểm lớp em” đã lưu trong bài thực hành 7.Hướng dẫn HS về ôn bài. 3. ? Để sao chép biểu đồ trên trang tính vào Word ta làm ntn? . đọc trước bài học vẽ hình học động với Geogebra. .Truờng ĐH Đồng Tháp của BT1 thành biểu đồ đường gấp khúc.Giáo viên kiểm tra việc làm bài của từng máy. c) Sao chép biểu đồ được tạo trên trang tính vào văn bản Word HS: Thực hành theo yêu cầu của GV.HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1’) .Yêu cầu HS thực hiện thao tác sao chép sang Word. kết quả của mỗi máy. E . ? Để xoá cột ta làm ntn? .

Yêu cầu HS tạo mới biểu đồHS: Tạo mới biểu đồkhúc với dữ liệu khối A đường gấp khúc với khối dữ liệuđường gấp khúc.Thực hiện thành thạo thao tác vẽ biểu đồ.Phân nhóm Hs thực hành. Chuẩn bị: – Nội dung bài thực hành – Máy tính điện tử III. HS: Quan sát so sánh . c) Thay đổi dạng biểu đồ ? Để xoá cột ta làm ntn? SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 119/134 . 3. Kĩ năng: . Thái độ: . Tiến trình bài thực hành: 1. các cách tính toán trong ô tính. nhận xét công việc của từng nhóm. 2. Kiến thức: . ntn? .Đổi biểu đồ mục d bài . Kiểm tra bài cũ. tích cực học tập II. .Yêu cầu HS so sánh kết quảvà nhận xét. 4:C9 A4:C9.Đặt vấn đề.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 32 Tiết: 61 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành 9 (tt) TẠO BIỂU ĐỒ ĐỂ MINH HỌA I.Gv quan sát. nhận được ở mục a. .Thực hiện được các tao tác biểu đồ đơn giản.Yêu cầu HS đổi biểu đồ mục dtập 1 thành biểu đồ của BT1 thành biểu đồ đường gấpđường gấp khúc. IV. Mục tiêu: 1. Phương pháp: . đưa ra yêu cầu để học sinh trao đổi và thực hành trên máy. b) Thay đổi dạng biểu đồ khúc.Biết nhập các công thức và hàm vào ô tính. ? Để thay đổi dạng biểu đồ ta làmHS: Trả lời.Yêu cầu HS thay đổi dạg biểuHS: Thực hiện theo yêu đồ như hình 116. . Bài mới: T/g Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Nội dung 20p + Hoạt động 1: Thực hành bài 2. Ổn định lớp: 2. cầu. Bài tập 2 tập ở SGK a) Tạo biểu đồ đường gấp . hướng dẫn các nhóm thực hành. . 3.Thái độ học tập nghiêm túc.

Yêu cầu HS thực hiện thao tác xoá cột để có trang tính như hìnhHS: Trả lời. hàng dưới cùng của danh ? Để sao chép biểu đồ trên trang sách dữ liệu tính vào Word ta làm ntn? . HS: Trả lời. . tính”Bảng điểm lớp em”đã lưu g) Lưu bảng tính trong bài thực hành 7. 117.Yêu cầu HS tạo biẻu đồ cột để môn học của cả lớp vào minh hoạ ĐTB của các môn học. 3.Về nhà ôn tập. 18p bình theo từng môn. khối A4:B9. b) Tạo biểu đồ hình cột sao chép sang Word. GV: Yêu cầu HS tính điểm trungHS: Làm theo yêu cầu.Yêu cầu HS đổi biểu đồ nhận được thành biểu đồ đường gấpHS: Thực hiện thao tác đổi biểu đồ. tiết sau bài thực hành 10 ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 120/134 . ? Để lưu bảng tính ta làm ntn? GV: Yêu cầu HS mở bảngHS: Trả lời. Bài tập 3 a) Tính ĐTB theo từng . d) Xoá cột GV : Yêu cầu HS tạo biểu đồ hình tròn trên cơ sở dữ liệu củaHS: Làm theo yêu cầu của GV.Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5. Dặn dò: (2 phút) . Nhận xét: (5 phút) . c) Sao chép biểu đồ được tạo trên trang tính vào văn bản 4.Yêu cầu HS thực hiện thao tác HS: Trả lời.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 . e) Tạo biểu đồ hình tròn khúc và biểu đồ cột.

định dạng. ỔN ĐỊNH (1’) B. IV . cột.Căn chỉnh tiêu đề + Chọn các ô cần căn chỉnh.Sử dụng nút lệnh Print Preview để xem trước khi in. Kiến thức .Củng cố lại cho HS cách lập trang tính. Phòng máy. KIỂM RA BÀI CŨ . nháy nút Merge and Center. khởi1.Thuyết trình và thực hành trên máy.Thực hiện thành thạo các thao tác trong trang tính. + Nháy nút Border chọn kiểu vẽ đường Trang 121/134 . cột và định dạng .Điều chỉnh hàng. các hàm và trình bày trang in. cột: + Đưa con trỏ vào vạch phân cách giữa hàng hay cột và thực hiện thao tác kéo thả chuột để tăng hay giảm độ rộng cột. 2.Kết hợp trong giờ thực hành. độ cao hàng ta làm ntn? HS: Suy nghĩ trả lời.MỤC TIÊU 1. ? Để căn chỉnh tiêu đề taHS: Suy nghĩ trả lời. liệu. 3. .Hình thành thái độ học tập nghiêm túc. . độ cao hàng. hăng say học hỏi. SV:Trần Thị Ngọc Suơng b) Điều chỉnh hàng. Thái độ . Kỹ Năng . sử dụng công thức. . làm ntn? HS: Suy nghĩ trả lời.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG A. yêu thích môn học. C. Học sinh: Nghiên cứu trước bài học ở nhà. ? Nêu các thao tác để kẻ khong cho ô tính? ? Nhắc lại các thao tác saoHS: Suy nghĩ trả lời. Giáo viên: Giáo trình.CHUẨN BỊ 1.Bảo vệ của công.Kẻ khung + Chọn các ô cần kẻ khung. Bài tập 1 Excel và nhập dữ liệu vàođộng Excel và nhập dữa) Khởi động chương trình bảng tính trang tính như hình 119. 2. II .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: Tiết: 32 62 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành số 10: BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP I . BÀI MỚI (40’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG GV: Yêu cầu HS khởi độngHS: Mở máy. Excel và nhập dữ liệu vào trang tính ? Để điều chỉnh độ rộngHS: Suy nghĩ trả lời. . III .PHƯƠNG PHÁP .

Dùng công thức: GV: Yêu cầu HS nhập dữ lưu lại trang tính theo=D5+D14 liệu vào trang tính. + Nháy nút lệnh Paste. ? Để tính cột tổng cộng tayêu cầu GV.D14) ? Để tính thu nhập trung 2. làm ntn? + Nháy nút Fill Colors. . tính ta làm ntn? HS: Trả lời. .Hướng dẫn HS về nhà ôn tập và đọc trước các phần tiếp theo.Tổng thu nhập trung bình của vùng. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 122/134 . + Chọn ô hoặc các ô cần tạo màu nền. E . tính ta làm ntn? yêu cầu của GV và trả+ Nháy nút lệnh Copy.Giáo viên đến từng máy kiểm tra kết quả thực hành của HS.Tạo màu nền và màu chữ tính Bài tập 1 đã lưu. HS: Suy nghĩ trả lời.Truờng ĐH Đồng Tháp chép và chỉnh sửa dữ liệu trong ô tính.Tính trung bình cộng. D . HS: Trả lời. c) Sao chép và chỉnh sửa dữ liệu . ý thức làm bài và kết quả bài làm của HS. .Dùng hàm: làm ntn? =SUM(D5.CỦNG CỐ (3’) . ? Để xem trước khi in ta + Nháy nút Font Color. hướng dẫn HS khi cần. ? Để tạo màu chữ cho ôlời câu hỏi. HS: Trả lời. vào trang tính GV: Giám sát việc thực b) Sử dụng các hàm để tính toán hành của HS. Bài tập 2 bình theo từng ngành ta Xem trước trang in làm ntn? GV: Yêu cầu HS lưu lại a) Khởi động Excel và nhập dữ liệu bảng tính với tên Baitap2. . Giáo án Tin Học 7 biên. làm ntn? d) Lập công thức để rính tổgn số hiện vật HS: Thực hiện thao tác. + Trỏ tới vị trí mới. Màu nền tác. ? Tại sao cần xem trang Màu chữ tính trước khi in? + Chọn ô hoặc các ô cần tạo màu chữ.Sao chép ? Để tạo màu nền cho ôHS: Thực hiện theo+ Chọn ô cần sao chép. ? Để tính cột tổng cộng taHS: Nhập dữ liệu. GV: Yêu cầu HS mở bảngHS: Thực hiện thao.HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1’) .Nhận xét giờ học.

hăng say học hỏi. BÀI MỚI (40’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV HĐ CỦA HS GHI BẢNG GV: Yêu cầu HS mở máy tính. Học sinh: Nghiên cứu trước bài học ở nhà. ỔN ĐỊNH (1’) B. C.Chỉnh sửa nhập bình quân theo đầu người” ra giữa ta làm ntn? ? Để chọn màu cho chữ ta làm ntn? ? Nêu thao tác chèn thêm 1 hàng. trình bày trang in.Thực hành thành thạo các thao tác. 2. c. II .Sắp xếp giảm dần. Thái độ . Phòng máy. III .TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG A. sắp xếp và lọc dữ liệu. làm ntn? . . 3. c ta làm ntn? ? Để sắp xếp thu nhập bình quân về nông nghiệp với thứ tự giảm dần taHS: Suy nghĩ trảd) Sắp xếp các xã làm ntn? lời. . ? Em hãy thực hiện thao tác lọc dữHS: Thực hành theo yêu cầu của SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 123/134 .Hình thành thái độ học tập nghiêm túc. khởiHS: Mở máy. Giáo viên: Giáo trình.MỤC TIÊU 1. Kiến thức .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: Tiết: 33 63+64 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: Bài thực hành số 10: BÀI THỰC HÀNH TỔNG HỢP I . KIỂM RA BÀI CŨ .Thuyết trình và thực hành trên máy. sao chép vùng dữ liệu và di chuyển biểu đồ. .PHƯƠNG PHÁP . IV . .Kết hợp trong giờ thực hành. bảng tính Baitap2. ? Để lọc dữ liệu trong trang tính taHS: Trả lời. thức lý thuyết và ? Để sắp xếp tên xã với thứ tự a.Theo tên xã với thứ tự a. ? Để cho tiêu đề của bảng “ThuHS: Trả lời. chén thêm hàng.Củng cố lại cho HS cách chỉnh sửa. Kỹ Năng .CHUẨN BỊ 1. HS: Trả lời. khởi động Excel và mở bảng tínhđộng Excel và mởc) Chỉnh sửa và chèn thêm hàng Baitap2.trả lời. 2.Củng cố cách tạo biểu đồ. b.Chèn hàng GV: Yêu cầu HS trình bày giốngHS: Nhớ lại kiếm mẫu hình 123. b. định dạng văn bản.

Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 liệu lấy 3 xã thu nhập bình quân vềGV. e) Lọc dữ liệu nông nghiệp cao nhất. Data -> Filter -> AutoFilter -> ? Để thoát khỏi chế độ lọc ta làmHS: Trả lời. Chọn Top 10. XHHT, chọn Top 3 HS: Thực hiện-> OK. ntn? GV: Yêu cầu HS lưu lại trang tínhthao tác lưu trang tính. với tên Thongke. HS: Mở bảng tính GV: Yêu cầu HS mở Baitap2 đãBaitap2. HS: Trả lời. lưu trong máy. ? Để sao chép cột B và cột D sang HS: Trả lời. vùng khác ta làm ntn? ? Để vẽ biểu đồ ta sử dụng nút lệnh(Chart Wizard). 3. Bài tập 3 HS: Thực hiệnTạo biểu đồ và trình bày trang in. nào ? ? Em hãy thực hiện thao tác saothao tác. a) Sao chép cột và vẽ biểu đồ HS: Thực hiện chép hàng dữ liệu sang vùng khác. GV: yêu cầu HS vẽ biểu đồ nhưthao tác vẽ biểu đồ. HS: Trả lời. mẫu hình 125. ? Để di chuyển biểu đồ ta làm ntn? HS: Thực hiện dib) Sao chép hàng và vẽ biểu đồ GV: Yêu cầu HS di chuyển biểu đồ. chuyển biểu đồ theo ? Để xem trước khi in ta làm ntn ? yêu cầu. c) Di chuyển biểu đồ và trình bày GV: Giám sát việc thực hành củaHS: Sử dụng Printtrang in HS, hướng dẫn các em khi cầnPreview. thiết. HS: Thực hành. d) Xem trước khi in
D - CỦNG CỐ (3’)

- Giáo viên đến từng máy kiểm tra kết quả thực hành của HS. - Nhận xét giờ học, ý thức làm bài và kết quả bài làm của HS.
E - HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1’)

- Hướng dẫn HS về nhà ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra thực hành.

----------˜˜˜˜˜----------

SV:Trần Thị Ngọc Suơng

Trang 124/134

Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 34 Tiết: 65

Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng:

Bài thực hành 10 (tt) THỰC HÀNH TỔNG HỢP

I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - Thực hành tổng hợp các kiến thức đã học 2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng sử dụng thành thạo bảng tính. 3. Thái độ: - Thái độ học tập nghiêm túc, tích cực học tập II. Chuẩn bị: – Nội dung bài thực hành – Máy tính điện tử III. Tiến trình bài thực hành: 1. Ổn định lớp: 2. Kiểm tra bài cũ. 3. Bài mới: Hoạt động của thầy Hoạt động của HS Nội dung + Bài tập 3: Tạo biểu đồ và trình bày trang in. - Sử dụng trang tính Thong ke được tạo và lưu trong bài + Bài tập 3: tập 2. + Học sinh mở trangTạo biểu đồ a) Sao chép cột B và cột G sang vùng khác của trang tínhtính thong ke đã đượcvà trình bày và tạo biểu đồ cột minh họa tổng thu nhập bình quân theo lưu ở tiết thực hànhtrang in. đầu người của từng xã trong vùng trên cơ sở dữ liệu đã trước. được sao chép. + Học sinh thực hành b) Sao chép hàng 4 và hàng 13 sang vùng khác của trangtrên máy tính theo tính và tạo biểu đồ hình tròn minh họa tổng thu nhậpyêu cầu của giáo viên. trung bình của cả vùng theo từng ngành. Kết quả tương tự như hình 125. c) Di chuyển các biểu đồ xuống dưới vùng có dữ liệu. Xem trước khi in trang tính, thiết đặt lề, điều chỉnh nếu cần, để có thể in hết vùng dữ liệu và các biểu đồ trên một trang giấy. 4. Nhận xét: (5 phút) - Giáo viên nhận xét và đánh giá tiết thực hành của học sinh 5. Dặn dò: (2 phút) - Về nhà xem trước bài. Tiết sau làm bài kiểm tra thực hành 1 tiết.

----------˜ ˜ ˜˜ ˜---------SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 125/134

Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: 34 Tiết: 66

Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng:

KIỂM TRA THỰC HÀNH
I - MỤC TIÊU 1. Kiến thức - Kiểm tr việc nắm bắt kiến thức thực hành của học sinh về trình bày, định dạng, s dụng công thức tính toán, vẽ biểu dồ, sắp xếp và lọc dữ liệu. 2. Kỹ Năng - Có kĩ năng tư duy, vận dụng kiến thức vào thực hành. 3. Thái độ - Hình thành thái độ học tập nghiêm túc, trung thực khi làm bài. II - CHUẨN BỊ 1. Giáo viên: Đề bài kiểm tra, Phòng máy. 2. Học sinh: Kiến thức đã học. III - PHƯƠNG PHÁP - Hoạt động cá nhân. IV - TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG
A. ỔN ĐỊNH (1’) B. KIỂM RA BÀI CŨ (KIỂM TRA THỰC HÀNH) C. BÀI MỚI (40’)

Cho bảng tính Stt A B C D 1 Lớp Gỏi Khá T. bình 2 6A 5 15 9 3 6B 4 11 5 4 6C 6 16 5 5 6D 9 20 4 6 6E 5 16 8 7 7A 4 19 8 8 7B 2 18 10 9 7C 1 14 15 10 7D 10 20 4 11 7E 15 21 6 Yêu cầu 1. Khởi động Excel, nhập dữ liệu và trình bày theo mẫu trên. 2. Sử dụng hàm để tính cột Tổng cộng. 3. Tạo biểu đồ cột trên cơ sở dữ liệu của khối A2:E12. 4. Lọc ra lớp có số học sinh giái nhiều nhất.

E Yếu 0 0 0 0 0 3 5 1 0 0

F Kém ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

SV:Trần Thị Ngọc Suơng

Trang 126/134

5 0. kết quả bài làm và cho điểm. trôc ngang) . chính xác. nhập dữ liệu và trình bày theo mẫu Trong cột F nhập công thức =SUM(B2:E2) =SUM(B3:E3) =SUM(B4:E4) =SUM(B5:E5) =SUM(B6:E6) =SUM(B7:E7) =SUM(B8:E8) =SUM(B9:E9) =SUM(B10:E10) =SUM(B11:E11) Tạo biểu đồ đúng (Có giải thích trôc đứng. 5 0. ----------˜ ˜ ˜˜ ˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 127/134 . 5 0.Nhận xét giờ kiểm tra. 5 0. 5 0. E . . 5 0. 5 0. 5 0.CỦNG CỐ (3’) . 5 0.Giáo viên đến từng máy kiểm tra kết quả kiểm tra của HS.Truờng ĐH Đồng Tháp Giáo án Tin Học 7 Đáp án + Biểu điểm Câu 1 2 Đáp án Khởi động Excel.Lọc được lớp có số học sinh giái nhiều nhất . ý thức làm bài.HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1’) . 5 1 1 1 3 4 D .Trình bày đẹp.Hướng dẫn HS về nhà chuẩn bị cho bài ôn tập cuối năm. nhanh Biểu điểm 2 5 0.

HĐ CỦA HS GHI BẢNG ? Để thay đổi phông chữ taHS: Trả lời. ? Để thay đổi kiêu chữ ta làmHS: Trả lời. Giáo viên: Giáo trình. KIỂM RA BÀI CŨ C. U d) Chọn màu phông .Hình thành thái độ học tập nghiêm túc. II . 2.Đánh dấu ô. thành thạo các thao tác.Đánh dấu ô. Các kiến thức đã học. . hăng hái phát biểu ý kiến xây dựng bài.Nháy mũi tên ở ô cỡ chữ và chọn cỡ thích hợp. ỔN ĐỊNH (1’) B. Kiến thức . .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: Tiết: 35 67 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: ÔN TẬP I . f) Tăng.Nháy chọn ô.Đánh dấu ô.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG A.Nháy vào B. . BÀI MỚI (40’) HOẠT ĐỘNG CỦA GV .Nháy mũi tên ở nút chữ A e) Căn lề trong ô tính . Học sinh. IV . Định dạng trang tính a) Thay đổi phông chữ . b) Thay đổi cỡ chữ . . Trang 128/134 . c) Thay đổi kiểu chữ .Đánh dấu ô.Tổng hợp kiến thức về định dạng trang tính. SV:Trần Thị Ngọc Suơng 1.Nháy chọn các nút lệnh căn lề.Kết hợp trong giờ ôn tập.Thuyết trình và thực hành trên máy.PHƯƠNG PHÁP . giảm số chữ sốHS: Trả lời. ? Cách căn lề trong ô tính? ? Để tăng.MỤC TIÊU 1.Nháy mũi tên ở ô Font và chọn phông thích hợp. III .Đánh dấu ô. 3. . Phòng máy. ntn? HS: Trả lời. 2. cách tạo biểu đồ minh hoạ dữ liệu.Hình thành kĩ năng tư duy tổng hợp. ? Để thay đổi cỡ chữ ta làm ntn? HS: Trả lời. . I. trình bày và in trang tính. làm ntn? HS: Trả lời. ? Nêu cách chọn màu cho phông? HS: Trả lời. Thái độ .Củng cố cách sắp xếp và lọc dữ liệu.CHUẨN BỊ 1. Kỹ Năng . giảm số chữ số thập phân .

giảm chữ số thập phân. .Sử dụng hai nút lệnh tăng. . 5. b) Lọc dữ liệu .Nhắc lại tất cả các thao tác đã học.Data -> Filter -> Show All Thoát khỏi chế độ lọc . 2. .Sử dụng nút lệnh Fill Color. HS: Trả lời.Nháy nút Chart Wizard.Chọn ô trong vùng dữ liệu . Giáo án Tin Học 7 . 3.Nháy nút lệnh sắp xếp tăng (hoặc giảm).Hướng dẫn HS về nhà ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra cuối năm. . ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 129/134 . Trình bày dữ liệu bằng biểu đồ . Sắp xếp và lọc dữ liệu a) Sắp xếp dữ liệu .HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ (1’) .Nháy chọn ô.Đặt lề hướng giấy in File -> Page Setup.Data -> Filter -> AutoFilter. . Trình bày và in trang tính . XHHT. lựa chọn hướng giấy và lề giấy -> Ok. . ? Để in trang tính ta làm ntn? ? Trình bày cách sắp xếp dữ liệu trong trang tính? ? Để lọc dữ liệu trong trang tính ta làm ntn? ? Sau khi lọc để hiển thị lại dữ liệu ta làm ntn? ? Nêu cách thoát khỏi chế đọ lọc? ? Em hãy trình bày cách vẽ biểu đồ biểu diễn dữ liệu trên trang tính ? GV: Cho HS thực hành lại tất cả các thao tác đã học. ? Trình bày cách đặt lề hướng giấy in.Chọn ô. . E .Nháy Next liên tiếp. Luyện tập (Ôn tập các thao tác đã học) D . HS: Trả lời.Nháy Finish khi Next mờ đi.Data -> Filter -> AutoFilter Hiển thị lại dữ liệu . 4.Chọn ô trong cột cần sắp xếp.Chọn ô trong vùng cần lọc. g) Tô màu nền và kẻ đường biên Tô màu nền .CỦNG CỐ (3’) . Kẻ đường biên .Truờng ĐH Đồng Tháp thập phân ta làm ntn? ? Trình bày cách tô màu nền và ket đường biên trong trang tính.In trang tính File -> Print.Sử dụng nút Border.

Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: Tiết: 36 68 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: ÔN TẬP (tt) SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 130/134 .

II . Giáo viên: Đề bài.CHUẨN BỊ 1. Sắp xếp lại cột ĐTB theo thứ tự điểm tăng dần. 2. Học sinh.PHƯƠNG PHÁP .Thực hành. 3. hoạt động cá nhân.MỤC TIÊU 1. Lọc ra học sinh có ĐTB là 8. vẽ biểu đồ. ỔN ĐỊNH (1’) B. III . (1 điểm) (2 điểm) (1 điểm) (2 điểm) (2 điểm) SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 131/134 . Thái độ . Tính các ô trong cột ĐTB bằng điểm trung bình của các môn học. BÀI MỚI Đề bài Cho bảng điểm học sinh: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 a) b) c) d) e) BẢNG ĐIỂM LỚP 7A Họ và tên Nguyễn Hoà An Lê Thái Anh Trần Quốc Bình Phạm Ngọc Mai Bùi Thu Hà Chu Thị Hương Bùi Mỹ Linh Vũ Thị Mai Lê Văn Quang Trần Thu Phương Hà Thanh Thư Phạm Hải Yến Toán 8 8 8 9 7 8 8 7 3 5 8 10 Ngữ Văn 7 5 9 9 6 8 9 5 4 6 7 8 Tin Học 8 7 9 10 8 6 8 5 6 7 6 10 Vật Lí 7 8 8 8 5 8 7 7 5 7 8 9 ĐTB ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Khởi động chương trình bảng tính Excel và Vietkey rồi nhập đúng nội dung bảng trên. IV . 2. Các kiến thức đã học.PHẦN THỰC HÀNH I . sắp xếp và lọc dữ liệu.Thành thạo các thao tác trên. Kiến thức .Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: Tiết: 37 69 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: KIỂM TRA HỌC KỲ II .Hình thành thái độ nghiêm túc. Dùng hàm Max tìm ra học sinh có ĐTB cao nhất. Kỹ Năng . trình bày trang in. 0. Phòng máy. KIỂM RA BÀI CŨ C.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG A.Kiểm ta việc nắm bắt kiến thức thực hành của HS về định dạng trang tính. trung thực trong giờ kiểm tra.

25 0. 25 0. 25 1 1 1 1 . 25 0. (2 điểm) Đáp án + Biểu điểm Câu Đáp án a Khởi động Excel và Vietkey. 25 0.Hướng dẫn HS ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra lý thuyết cuối năm. nhập đúng dữ liệu b Tính các ô trong cột ĐTB G2 = AVERAGE(C2:F2) G3 = AVERAGE(C3:F3) G4 = AVERAGE(C4:F4) G5 = AVERAGE(C5:F5) G6 = AVERAGE(C6:F6) G7 = AVERAGE(C7:F7) G8 = AVERAGE(C8:F8) G9 = AVERAGE(C9:F9) G10 = AVERAGE(C10:F10) G11 = AVERAGE(C11:F11) G12 = AVERAGE(C12:F12) G13 = AVERAGE(C13:F13) c Nháy 1 ô trong cột ĐTB và nháy nút sắp xếp tăng dần d =MAX(G2:G13) e Chọn ô. . sửa sai cho các em. 25 0.HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ .Nhận xét về ý thức làm bài của học sinh và cho điểm.Đến từng máy nhận xét ư. Chọn 8.CỦNG CỐ Biểu điểm 2 0. 25 0. 25 0. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 132/134 . nhược điểm. 25 0.Truờng ĐH Đồng Tháp LỰC HỌC Giái Khá Trung bình Yếu TỔNG CỘNG 4 5 2 1 Giáo án Tin Học 7 f) Nhập lại bảng hệ thống dưới và vẽ đồ thị thích hợp để mô tả tỉ lệ lực học của từng loại học sinh so với tổng thể. 25 0. 25 0. 0 f Vẽ đúng biểu đồ thích hợp D . E . Data -> Filter -> AutoFilter. 25 0.

2. Page Break Preview c. c đều sai Câu 4: Muốn đặt lề trên của trang tính thì trong hộp thoại PageSetup chọn ô a. b. Data -> Filter -> Show All c. Mô tả tỉ lệ của dữ liệu so với tổng tổng thể. Thanh tiêu đề b.Kiểm ta việc nắm bắt kiến thức lý thuyết của HS về tất cả các phần đã học của học kỳ II. c đều sai Câu 7: Biểu đồ cột dùng để: a. BÀI MỚI Đề bài Phần I: Trắc nghiệm: Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây: Câu 1: các nút lệnh nằm trên thanh nào ? a. 2. b. Các kiến thức đã học. Data -> Sort d. trung thực trong giờ kiển tra. KIỂM RA BÀI CŨ C. làm chủ tình huống. 3. Bottom d.Hình thành thái độ nghiêm túc.CHUẨN BỊ 1. Print d. Thanh thực đơn c. b.MỤC TIÊU 1. d. Kiến thức . Giáo viên: Đề bài.Truờng ĐH Đồng Tháp Tuần: Tiết: 37 70 Giáo án Tin Học 7 Ngày soạn: Ngày giảng: KIỂM TRA HỌC KỲ II . File -> Exit c. b. Thanh trạnh thái Câu 2: Để lưu trang tính ta phải sử dụng lệnh a.TIẾN TRÌNH BÀI GIẢNG A. cả a. Top b. Right Câu 5: Nút lệnh nào dùng để sắp xếp theo thứ tô tăng dần ? a. b. So Sánh dữ liệu và dự đoán xu thế của tăng hay giảm của dữ liệu. b. Câu 8: để lọc dữ liệu ta sử dụng lệnh a.PHẦN LÝ THUYẾT I . Data -> Filter -> AutoFilter b. File -> New b. c. d. II . III . Kỹ Năng . c đều sai SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 133/134 . File -> Save Câu 3: Để ngắt trang tinh ta sử dung lệnh a. ỔN ĐỊNH B. c đều sai. Fle -> Open d. b. c. Cả a. Học sinh. cả a. b. Left c. Thanh công cô d.Rèn cho học sinh kỹ năng trong suy nghĩ. c. d. Cả a. tư duy. Cả a. Thái độ . c đều sai Câu 6: Để giảm chữ số thập phânta sử dụng lệnh: a. So sánh dữ liệu trong nhiều cột. Frint PreView b.

Ô A3 có nền xanh.5 0.5 0. c. d.5 0. ----------˜˜˜˜˜---------- SV:Trần Thị Ngọc Suơng Trang 134/134 . Câu 10: Để in trang tính ta sử dụng nút lệnh a. Phần II: Tự Luận (5 điểm) Câu 1(2. sửa sai cho các em. 5 điểm).5 D .5 0.5 0. chữ đỏ ˜ Định dạng phông chữ.Hướng dẫn HS ôn tập chuẩn bị cho bài kiểm tra lý thuyết cuối năm.5 0. c. cỡ chữ và kiểu chữ ˜ Chon màu phông ˜ Căn lề trong ô tính ˜ Tăng hoặc giảm số chữ sô thập phân ˜ Tô màu nền và kẻ đường biên của các ô tính Đáp án Trắc nghiệm Biểu điểm 0.5 điểm).5 0.5 0. . Giả Sử ô A1 có nền màu xanh và chữ màu đỏ.5 0. em hãy nêu cách sao chép nội dung ô A1 vào iô A3 và thử dự đoán xem sau khi sao chép ô A3 có nền và phông chữ màu gì ? Câu 2 (2. nhược điểm. b.Truờng ĐH Đồng Tháp Câu 9: để vẽ biểu đồ ta dùng nút lệnh: Giáo án Tin Học 7 a.Sử dụng 2 nút lệnh Copy và Paste .HƯỚNG DẪN HỌC Ở NHÀ . Em hãy nêu các thao tác định dạng trang tính? Đáp án + Biểu điểm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 C D B A C B C A D B Tự luận .5 1 0.5 0.CỦNG CỐ E .5 0.Đến từng máy nhận xét ưu.5 1.5 0. d. b.5 0. Ô A3 có nền màu trắng và chữ màu đen.Nhận xét về ý thức làm bài của học sinh và cho điểm. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful