Trường Mạch Đếm Sản Phẩm

ĐỀ TÀI :

A. LỜI MỞ ĐẦU
1 Tính cấp thiết của đề tài
Hiện nay là thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, các nhà máy xí nghiệp sản xuất sản phẩm của mình trên các băng chuyền hiện đại, sản phẩm xuất ra rất nhanh và nhiều vì vậy việc đếm xem có bao nhiêu sản phẩm đã hồn tất xuất ra từ băng chuyền cuối cùng thì người công nhân khó có thể thực hiện chính xác được. Vì vậy mạch đếm sản phẩm sẽ giúp ta kiểm sốt được sản lượng cho ra tại mỗi băng chuyền.

2 Mục đích, yêu cầu
-1-

chính xác mà không tốn nhiều công sức lao động của công nhân.internet… nên chắc chắn sẽ có nhiều thiếu xót . Yêu cầu của mạch đếm sản phẩm là phải chạy một cách chính xác. nghiên cứu và thực hiện đồ án tốt nghiệp 1 giúp sinh viên làm quen với việc làm đồ án tốt nghiệp. -2- . 4 Kết quả nghiên cứu Mạch đếm sản phẩm là đề tài thuộc đồ án tốt nghiệp 1. Với việc tự nghiên cứu và thực hiện mạch đếm sản phẩm giúp sinh viên vận dụng các kiến thức đã học và sự hướng dẫn của giảng viên để thực hiện tốt mạch. làm quen với cách học tự nghiên cứu . cho nên nhóm chúng em mong nhận được sự đóng góp ý kiến của thầy cô và bạn bè . ổn định. 3 Phương pháp nghiên cứu Dựa trên phương pháp nghiên cứu và phân tích đặc tính chức năng của các linh kiện. các IC và áp dụng những kiến thức đã học cùng với sự hướng dẫn của giảng viên phụ trách để xây dựng nên một mạch chức năng đếm sản phẩm hoạt động tốt và đúng với yêu cầu của đề tài.học tập và làm việc chung với nhóm. Bài báo cáo này đuợc nhóm tìm kiếm từ nhiều nguồn khác nhau như: sách vở .Trường Mạch Đếm Sản Phẩm Mục đích của mạch đếm sản phẩm là giúp cho nhà máy đếm được số lượng sản phẩm của máy tạo ra một cách đơn giản. Xin chân thành cảm ơn. gọn nhẹ dễ lắp đặt dễ sửa chửa và rẻ tiền.

U1 7 6 4 2 1 9 10 a b c d e f g cc cc 8 3 7 6 4 2 1 9 10 U2 a b c d e f g ca ca 8 3 1/Led 7 đoạn: là 7 con led sắp xếp lại theo hình mẫu. NỘI DUNG I/Giới Thiệu Linh Kiện led được nối chung với nhau (Anod chung hoặc Katod chung). Một chân của các con Dp led 7 doan Katod chung 5 Dp led 7 doan Anod chung 5 2/ LM555 Sơ đồ chân và cấu trúc Vi mạch 555 được chế tạo thông dụng nhất là dạng vỏ Plastic Chân 1: GND ( nối đất ) Chân 2: Trigger Input ( ngõ vào xung nảy ) 7 5 4 6 2 8 U1 DSCHG CV RST THR TRG VCC NE555 GND 1 OUT 3 -3- .Trường Mạch Đếm Sản Phẩm B. các chân con lại được đưa ra ngồi để phân cực các con led.

ngưỡng ) Chân 7: Dirchage ( xả điện ) Chân 8: +Vcc ( nguồn dương) Bên trong vi mạch 555 có hơn 20 Transistor và nhiều điện trở thực hiện chức năng như hình 2 gồm có: a) Cầu phân áp gồm có 3 điện trở 5KΩ nối từ nguồn +Vcc xuống mass cho ra 2 điện áp thế chuẩn là 1/3 Vcc và 2/3 Vcc. b) OP. Khi chân Set VCC 8 6 Threshold + Control Voltage 5k 2/3 Vcc 1 - 5 5k R F/F 1/3 Vcc + -2 NOT OUTPUT OUTPUT S T2 T1 3 7 GND 5k 1 -4- Vr=1. Tùy thuộc điện áp chân 2 so với điện áp chuẩn 1/3 Vcc mà op-amp (2) có áp thế ra mức cao hay mức thấp để làm tín hiệu S (Set). Tùy thuộc c) điện áp của chân 6 so với điện áp chuẩn 2/3 Vcc mà OP – AMP (1) có điện áp mức cao hay thấp để làm tín hiệu R (reset). điều khiển Flip-Flop (F/F).Trường Mạch Đếm Sản Phẩm Chân 3: Output ( ngõ ra ) Chân 4: Reset ( hồi phục ) Chân 5: Control Voltage ( điều khiển điện áp) Chân 6: Threshold ( thềm.4 V 2 4 . còn ngõ I n+ thì nối ra ngồi chân 6.AMP (1) là mạch khuếch đại so sánh có ngõ so sánh có ngõ I n− nhận điện áp chuẩn 2/3 Vcc. điều khiển Flip-Flop (F/F). còn ngõ I n− thì nối ra ngồi chân 2. e) Mạch Flip-Flop (F/F) là loại mạch lưỡng ổn kích một bên. d) OP-AMP (2) là mạch khuếch đại so sánh có ngõ I n+ nhận điện áp chuẩn 1/3 Vcc.

4 V. Khi chân 4 có điện trở trị số nhỏ thích hợp nối mass thì T1 dẫn bão hòa. nên khi Q ở mức cao thì ngõ ra chân 3 của IC sẽ có điện áp thấp (≈ 0V) và ngược lại. g) Transistor T1 có chân E nối vào điện áp chuẩn khoảng 1. Khi ngõ Reset đang ở mức cao xuống mức thấp thì mạch F/F không đổi trạng thái. có điện áp cao hơn 1. Hình 2: Cấu trúc của IC 555 f) Mạch output là mạch khuếch đại ngõ ra để tăng độ khuếch đại dòng cấp cho tải. thì T1 ngưng dẫn.Trường Mạch Đếm Sản Phẩm (S) có điện áp cao thì điện áp này kích đổi trạng thái của F/F là ngõ Q lên mức cao và ngõ Q xuống mức thấp. và ngõ ra xuống thấp. đồng thời cũng làm mạch OUTPUT dẫn bão hòa. Khi chân Reset (R) có điện áp cao.thì điện áp này kích đổi trạng thái F/F không đổi trạng thái. có ngõ vào là chân Q của F/F. Khi chân Reset (R) có điện áp cao thì điện áp này kích đổi trạng thái của F/F làm ngõ ra Q lên cao và ngõ Q xuống mức thấp. Đây là mạch khuếch đại đảo.4V. nên T1 không ảnh hưởng đếm hoạt động của mạch. là loại Transistor PNP. Khi cực B nối ra ngồi bởi chân 4. Khi ngõ Set đang ở mức cao xuống thấp thì mạch F/F không đổi trạng thái. khi Q ở mức thấp thì ngõ ra chân 3 của IC sẽ có điện áp cao (≈ Vcc). Chân 4 được gọi là chân Reset có nghĩa là nó Reset IC 555 bất chấp -5- .

ch t h) Transis stor T2 là T Transistor có cực C để hở. Do c B được phân cực bởi mức điện áp ra Q của F/F nên khi Q ở cực c c F. 3/ IC 4093 + Bản g g i á tr ị A 0 0 1 1 B 0 1 0 1 A. The nguyên ly trên. ng ra ực nối L gõ ũng thấp thì T2 ngưng dẫn cực C củ T2 n ủa chân 3 cũ ở mức thấp.B 1 1 1 0 4/ IC4511 . lúc đó. Do đó. ngõ r chân 3 có điện áp cao. Khi Q ở mức t bị hở.Trư ường Mạch Đ Sản Phẩm Đếm tình trạng ở các ngõ vào khác. nối ra chân 7 ( Discharg = đ ge xả ). Lúc đó. cự C c ra p eo ực của T2 ra chân 7 có thể làm ng ra phụ c mức điệ áp giốn mức điện áp gõ có ện ng n của ngõ ra chân 4. Nếu không dùn chức năn Reset t nối châ 4 lên Vc để c k ng ng thì ân cc tránh mạc bị Reset do nhiễu. mức cao thì T2 bão hòa và cự C của T2 coi như n mass. ch Reset d g õ hân dùng để kế thúc xun ra ết ng sớm khi cần.

DB.DC.DC. ta chốt chân EL .DD ).DD).DB. Chỉ có chức năng chuyển đổi giá trị dưới dạng mã BCD thành mã LED 7 đoạn. dữ liệu đã nạp vào chân DA.DC. BI .DB. Ic 4511 chỉ sử dụng được với led 7 đoạn Katod chung. LT ở mức thấp.Trường Mạch Đếm Sản Phẩm HEF4511B là một IC giải mã Led 7 đoạn với bốn địa chỉ lối vào ( DA. Khi mà chân EL ở mức cao. và các chân (OA đến OG) ở mức cao. thì lối ra (Oa đến Og ) phụ thuộc vào các chân dữ liệu (DA. + Sơ đồ chân: DA ~ DD : ngõ vào BCD Oa ~ Og : ngõ ra led 7 đoạn LT : ngõ kiễm tra led BI : ngõ vào làm tắt led EL : ngõ cho phép làm việc Sơ đồ chân 4511 Sơ đồ khối -7- .DD trước đó thì được chốt lại. Khi đó chân EL ở mức thấp.

Trường Mạch Đếm Sản Phẩm FUNCTION TABLE Ngõ vào EL BI LT X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 DD X X 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 X DC X X 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 X DB X X 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 X DA X X 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 X Oa 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Ob 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Oc 1 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 Ngõ ra Od 1 0 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 * Oe 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 Of 1 0 1 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Og 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 Hiển th ị 8 Tối 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tối Tối Tối Tối Tối Tối * Ghi Chú 1 = mức cao 0 = mức thấp X = giá trị bất kỳ 5/ IC 4518 IC 4518 là hai bộ đếm BCD. khi một chân điều khiển là ngõ vào cấp xung thì chân còn lại sẽ là ngõ cho phép làm việc -8- . Chân CP0 tích cực cạnh lên và CP1 tích cực cạnh xuống. IC 4518 có hai ngõ vào điều khiển(CP0 và CP1) có thể làm việc ở hai mức tích cực khác nhau.

Trường Mạch Đếm Sản Phẩm + Sơ đồ chân: CP0 và CP1 : chân điều khiển MR: thiết lập lại trạng thái ban đầu O0 ~O3 : ngõ ra BCD + Sơ đồ logic: + Bảng giá trị C P0 ↑ 0 ↓ X ↑ 1 X C P1 1 ↓ X ↑ 0 ↓ X MR 0 0 0 0 0 0 1 Trạng thái Trạng thái đếm Trạng thái đếm Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi Không thay đổi Trạng thái ban đầu trở 4vòng màu và 5 vòng màu Ký hiệu: 6/Điện trở: sử dụng điện 7/ Tụ điện: tụ có phân cực và tụ không phân cực Ký hiệu: tụ phân cực: tụ không phân cực: -9- .

10 - . f) Khối giãi mã : nhận giá trị BCD từ khối đếm và chuyển đổi thành giá trị led 7 đoạn chuyển đến khối hiển thị. b) Khối tạo xung: dùng để tạo ra xung clock có tần số với độ ổn định cao để cấp cho khối đếm.. d) Khối thu: thu tín hiệu hồng ngoại để dùng làm xung clock cho khối đếm. e) Khối đếm: nhận xung clock từ khối tạo xung và tiến hành quá trình đếm. Ký hiệu: 8/ Led: là một dạng diode phát quang. đồng thời xuất ra giá trị mã BCD chuyển đến khối giãi mã. c) Khối phát: dùng để phát ra tín hiệu hồng ngoại cung cấp cho khối thu. g) Khối hiển thị : nhận giá trị đã chuyển đổi từ khối giãi mã và xuất ra hình ảnh.Trường Mạch Đếm Sản Phẩm phân cực nghịch thì không phát sáng. KHỐI PHÁT KHỐI THU KHỐI ĐẾM KHỐI TẠO XUNG KHỐI NGUỒN KHỐI GIẢI MÃ KHỐI HIỂN THỊ 2/ Hoạt động: a/ Phần phát 555 . II/Nguyên lý hoạt động 1/ Sơ đồ khối: a) Khối nguồn: tạo ra dòng điện ổn định cung cấp cho tồn mạch. khi phân cực thuận thì led phát sáng.

11 - .001µ C3 2 6 2 DSCHG THR TRG CV LM555 OUT GND 1 1 0. nếu thu hồng ngoại không nhận được ánh sáng hồng ngoại thì điện áp ở lối ra ở mức cao đi qua IC 4093 được mắc theo kiểu cổng NOT điện áp ở lối ra ở mức thấp thì sẽ cấp cho chân 2 của 4518(13) 1 5 VCC RST . Khi chân 3 của IC555 ở mức thấp thì C1815 ngưng dẫn và led phát sẽ không phát tia hồng ngoại. b/ Bộ thu Khi cấp điện thì con thu hồng ngoại được cấp điện và tạo ra một điện áp ở ngõ ra: +Nếu thu hồng ngoại nhận được ánh sáng hồng ngoại thì điện áp ở lối ra ở mức thấp đi qua IC 4093 ( là IC cổng NAND) được mắc tạo thành cổng NOT thì điện áp ở lối ra ở mức cao và nó sẽ cấp cho chân 2 của 4518(13) +Ngược lại.01µ IC555 Tạo dao động tần số cao khoảng 30Khz đến 40 Khz để cho led phát hồng ngoại phát xa .Trường Mạch Đếm Sản Phẩm VCC R7 1K 8 4 R8 12/2W R7 3 R6 220 1 LED 2 470 2 2 Q1 C1815 3 LED PHAT 1 7 VR1 50K C1 100µ C2 0. Biến trở VR1 để chỉnh tần số. Khi chân 3 của IC555 ở mức cao thì C1815 dẫn và led phát sẽ phát tia hồng ngoại.

12 - . Để đếm được 24 chai nước ngọt và đếm được số két bia. ta sẽ lấy xung kích từ chân Q2 của 4518A(12) đưa qua một chân của cổng NAND 4093 (15B). nó sẽ đếm từ 0 đến 20 thì bên kia nhảy lên 1 mức. giải mã. khi Q3 ở mức thấp nó sẽ kích qua chân số 10 của 4518B(12).Trường Mạch Đếm Sản Phẩm VCC R11 100 3 U15A 4093 1 R12 1 1K C3 10uF 2 2 GND OUT VCC IR 3 CHÂN VCC 3 c/ Bộ đếm. cứ mỗi một xung thì 4518A(12) sẽ đếm lên một số cho đến khi đếm tới 9 thì Q3 của 4518A(12) ở mức cao khi có một xung kế tiếp thì nó sẽ nhảy lên số 0. 7 14 . chân Q1 của 4518B(12) ta sẽ đưa qua chân còn lại của cổng NAND 4093 (15B). Khi Q1 ở mức thấp thì nó sẽ kích qua chân 2 của 4518A (13) đồng thời reset về 0. Khi hai chân của 4093 (15B) đồng thời ở mức cao thì lối ra ở mức thấp thì khi đó nó sẽ kích qua chân 2 của 4518A (13) và sau đó 4518(12) sẽ Reset về mức 0. Cứ như thế. Cứ như thế. nó sẽ đếm từ 0 đến 24 thì bên kia nhảy lên 1 mức. Tương tự để đếm được 20 chai bia. nó sẽ tạo thành xung nhịp cấp cho 4518A(12). hiển thị Cứ như thế. Để hiển thị cho chúng ta hiểu cần phải đi qua IC 4511 là IC giải mã ( từ mã BCD sang số nhị phân) và hiển thị qua Led 7 đoạn. chân Q1 của 4518B(12) sẽ được câu qua 2 chân của cổng NAND 4093 (15C) tương đương như một cổng NOT.

1 7 8 GND LE C LK R ST CKE 2 GN D Q0 Q1 Q2 Q3 VC C U14A 4518 3 4 5 6 16 VCC 7 1 2 6 A B C D a b c d e f g 13 12 11 10 9 15 14 U9 9 15 8 GND LE C LK R ST CKE 10 GN D Q0 Q1 Q2 Q3 VC C U13B 4518 11 12 13 14 VCC 16 7 1 2 6 A B C D a b c d e f g 13 12 11 10 9 15 14 U10 1 7 8 GND LE C LK R ST CKE 2 GN D Q0 Q1 Q2 Q3 VC C U13A 6 4518 7 3 4 5 6 VCC 16 7 1 2 6 A B C D a b c d e f g 13 12 11 10 9 15 14 U11 4 5 U15B 4093 9 10 8 U15C 4093 14 VCC 14 14 VCC 7 7 U15D Trường Mạch Đếm Sản Phẩm 4093 9 15 8 4518 GND LE C LK R ST CKE GN D Q0 Q1 Q2 Q3 VC C U12B 11 12 13 14 VCC 16 7 1 2 6 A B C D a b c d e f g 13 12 11 10 9 15 14 U7 1 7 8 4518 GND LE C LK R ST CKE GN D Q0 Q1 Q2 Q3 VC C U12A 3 4 5 6 VCC 16 7 1 2 6 A B C D a b c d e f g 13 12 11 10 9 15 14 U8 3/ Sơ đồ nguyên lý .13 R3 8 5 4511 4511 4511 150 3 8 5 CA CA DP 7 6 4 2 1 9 10 A B C D E F G BI LT VDD 4 3 16 VCC 8 5 CA CA DP 3 8 5 7 6 4 2 1 9 10 A B C D E F G BI LT VDD 4 3 16 VCC 8 5 CA CA DP 3 8 5 7 6 4 2 1 9 10 A B C D E F G BI LT VDD 4 3 16 VCC U3 led 7 doan U2 R5 150 led 7 doan U1 R4 150 led 7 doan 13 11 12 VCC 10 2 R1 150 8 5 CA CA DP 3 8 5 7 6 4 2 1 9 10 A B C D E F G 4511 4511 LT BI VDD 3 4 16 VCC 8 5 CA CA DP 3 8 5 7 6 4 2 1 9 10 A B C D E F G LT BI VDD 3 4 16 VCC U5 led 7 doan U4 R2 150 led 7 doan .

15 9 LE GRD RST CLK Q0 Q1 Q2 Q3 11 12 13 14 7 1 2 6 A B C D a b c d e f g BI 13 12 11 10 9 15 14 7 6 4 2 1 9 10 A B C D E F G LED6 1 8 7 VCC SW1 RESETKET R13 1K 15 9 CLK GND RST CKE RST CLK 2 Q0 Q1 Q2 Q3 3 4 5 6 7 1 2 6 A B C D a b c d e f g BI 13 12 11 10 9 15 14 7 6 4 2 1 9 10 A B C D E F G LED5 Q0 Q1 Q2 Q3 11 12 13 14 7 1 2 6 A B C D a b c d e f g BI 13 12 11 10 9 15 14 7 6 4 2 1 9 10 A B C D E F G LED4 1 8 7 4518 VCC 1 R7 1K CLK GND RST CKE Q0 Q1 Q2 Q3 3 4 5 6 7 1 2 6 A B C D a b c d e f g BI 13 12 11 10 9 15 14 7 6 4 2 1 9 10 A B C D E F G LED3 DSCHG 5 1 16 CV GND OUT LM555 VCC RST 8 R4 150 VCC 4 2 2 1 3 1 R8 12/2W LED PHAT 2 GND OUT VCC 3 R9 100 U3B 15 9 LE GRD RST CLK Q0 Q1 Q2 Q3 11 12 13 14 7 1 2 6 A B C D a b c d e f g BI 13 12 11 10 9 15 14 7 6 4 2 1 9 10 1 8 R10 220 7 R12 1K LED CLK GND RST CKE Q0 Q1 Q2 Q3 3 4 5 6 7 1 2 6 A B C D a b c d e f g BI 13 12 11 10 9 15 14 7 6 4 2 1 9 10 Trường Mạch Đếm Sản Phẩm .14 U2B 4518 CKE 10 U2A 4518 VCC 16 VCC U1B 4518 CKE 10 VDD 16 VDD 16 8 GRD LT 3 4511 VDD 16 8 GRD LT 3 5 LE CA CA DP 3 8 5 4 4511 8 4511 LT 3 5 LE CA CA DP 3 8 5 4 R2 150 VCC 5 CA CA DP 3 8 5 4 VCC R1 150 C1 100µ U1A C2 R6 470 1 100 C4 4093 R11 VCC VCC SW2 RESETCHAI 220 50K 6 2 THR TRG 3 NUOC NGOT R7 4093 BIA 4093 4093 8 5 4518 CA CA DP 3 8 5 4511 CKE A B C D E F G 10 VDD LT 3 4 16 R5 150 VCC LED2 U3A 8 5 LE GRD 4518 CA CA DP 3 8 5 4511 VCC A B C D E F G 2 16 VDD LT VCC 3 4 16 R6 150 VCC LED1 VR1 2 7 VCC 16 VCC R3 150 VCC 8 GRD LT 3 4511 VDD 5 LE CA CA DP 3 8 5 4 .

khi 4518A(12) reset ta dùng 2 cổng NAND và giữa 2 cổng NAND đó ta sẽ lấy ra tín hiệu xung clock cho 4518A(13) (qua chân số 2). . Và khi nó đồng thời Reset thì nó cũng sẽ kích cho 4515A(13) nhảy lên 1 giá trị.Trường Mạch Đếm Sản Phẩm Ở đây ta dùng bộ đếm cạnh xuống tức là khi chân 1 của IR thu ở mức cao đi qua cổng NAND thì chuyển sang mức thấp. Nhưng ở đây ta cần đếm 24 sản phẩm nên tới số 12 ta sẽ Reset tức là 4518B(12) đếm tới 2 và 4518A(12) đếm tới 4 tức là chân 11 và chân 5 ở mức cao thì nó sã Reset.15 - . lúc này bộ đếm sẽ được kích và nhảy lên 1 giá trị ( khi chặn ánh sáng hồng ngoại và khi cho chúng nhìn thấy nhau thì nó mới nhảy 1 giá trị). Khi 4518A (12) đếm lên 9 tự nó sẽ nhảy về 0 tức là số 9 thì Q3 ở mức cao nhảy về số 0 thì Q3 ở mức thấp ở đâu ta cá thể dùng làm phần đầu vào chân 10 cho 4518B (12) và đếm tương tự như 4518A (12).

Xin chân thành cảm ơn sự nhận xét đánh giá của các thầy cô và sự hướng dẫn tận tình của thầy Trần Văn Trinh .Trường Mạch Đếm Sản Phẩm C. một thử thách đối với sinh viên. học tập và làm việc với nhóm để nghiên cứu và thực hiện đồ án một cách tốt nhất. Hơn thế nữa. đồ án 1 còn giúp sinh viên quen dần với cách làm các đồ án tốt nghiệp sau này.16 - .KẾT LUẬN Đồ án tốt nghiệp 1 là một bài tập lớn. tuy nhiên với đồ án tốt nghiệp 1 giúp cho sinh viên vận dụng một cách cụ thể kiến thức của mình đã hoc một cách sáng tạo và làm quen dần với cách học tự nghiên cứu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful