CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----o0o

----

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VÀ BÀN GIAO CÔNG TRÌNH
Căn cứ HĐKT số: 20/TKĐV-MDH/08-10/M ký ngày 30 tháng 08 năm 2010 giữa CN Tổng công ty Dầu VN-Công ty TNHH 1TV – Xi nghiệp Tổng kho xăng dầu Đình Vũ và Công Ty Cổ phần Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ Ứng Dụng Miền Duyên Hải về việc cung cấp, lắp đặt hệ thống camara giám sát tại PV OIL Đình Vũ. Hôm nay, ngày 20 tháng 09 năm 2010. Chúng tôi gồm có Bên A : CN TỔNG CT DẦU VN-CT TNHH MTV-XN TỔNG KHO XĂNG DẦU ĐÌNH VŨ Địa chỉ : Lô F6 Khu Công nghiệp Đình Vũ - Hải An - Hải Phòng Đại diện : - Ông Trần Hữu Liêm Chức vụ: Phó Giám đốc Xí nghiệp - Ông Nguyễn Tiến Nhượng Chức vụ: TP Bảo vệ an toàn Bên B: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG MIỀN DUYÊN HẢI Địa chỉ : Số 278B Lạch Tray – Ngô Quyền - Hải Phòng Đại diện : Ông Vũ Công Trung Chức vụ: Giám đốc công ty Hai bên đã tiến hành kiểm tra và nghiệm thu công trình lắp đặt hệ thống Camara giám sát cho Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Đình Vũ với nội dung như sau: 1. Vị trí lắp đặt: Theo đúng như yêu cầu của bên A (có bản vẽ vị trí lắp đặt kèm theo) 2. Chất lượng công trình: Chất lượng tốt, đảm bảo an toàn về điện, an toàn về PCCC của công trình trong việc vận hành của Tổng kho. 3. Chất lượng hình ảnh: Hình ảnh sắc nét. Có thể xem trực tiếp bằng màn hình LCD trung tâm hoặc xem trên mạng internet. 4. Về thiết bị Camara lắp đặt cho hệ thống và bảo hành thiết bị: Stt Nội dung Camara hồng ngoại Speed Dome, Zoom 22X, tầm nhìn xa 60 mét, độ phân giải ngang 480TV Line, độ nhạy sáng 0,01 Lux Camara hình trụ hồng ngoại, Zoom 22X tầm nhìn xa 100m, độ phân giải ngang 520 TV Line, độ nhạy sáng 0,05 Lux Chân đế xoay lên, xuống, trái, phải. Quay trái, phải: 3500, lên xuống 600 Bộ chuyển đổi tín hiệu Alalog sang tín hiệu Digital Bộ chuyển đổi điện áp nguồn nuôi Camara 220V/12V – 1000A Dây dẫn tín hiệu 5C từ Camara đến các thiết bị xử lý. Dây nguồn cho hệ thống 2x0.75 mm Ống nhựa bảo vệ Φ 25 mm Đơn vị Chiếc Số lượng 02 Xuất xứ AVTECH Bảo hành 12 tháng

1.

Chiếc

06

Taiwan

12 tháng

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Chiếc Chiếc Chiếc Mét Mét Mét

06 06 08 2000 2000 2000

Taiwan Taiwan Taiwan Sino Sino Việt Nam

12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng 12 tháng

vít) Công lắp đặt. Nhận xét công trình: Chất lượng tốt. Dây điều khiển 2C Phụ kiện đi kèm hệ thống (Băng. 10. đưa hệ thống camera lên mạng Internet. hướng dẫn sử dụng… Mét Bộ Công 2000 04 20 Sino Việt Nam 12 tháng 12 tháng 12 tháng 5. keo. lập trình. đai. ĐẠI DIỆN XN PV OIL ĐÌNH VŨ ĐẠI DIỆN CT CP PTKH VÀ CNUD MIỀN DUYÊN HẢI Trần Hữu Liêm Nguyễn Tiến Nhượng ………………… …………………. 11. . đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.9.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập .Tự do . chủng loại.426.Căn cứ biên bản nghiệm thu và bàn giao công trình ngày 20 tháng 09 năm 2010 giữa Xí nghiệp Tổng kho xăng dầu Đình Vũ và Công ty Cổ Phần Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ Ứng Dụng Miền Duyên Hải. ĐẠI DIỆN BÊN A ĐẠI DIỆN BÊN B . Bản thanh lý hợp đồng này được lập thành 04 bản.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi chín triệu.Căn cứ HĐKT số: 20/TKĐV-MDH/08-10/M ký ngày 30 tháng 08 năm 2010 giữa CN Tổng công ty Dầu VN-Công ty TNHH 1TV – Xi nghiệp Tổng kho xăng dầu Đình Vũ và Công Ty Cổ phần Phát Triển Khoa Học Và Công Nghệ Ứng Dụng Miền Duyên Hải về việc cung cấp. lắp đặt hệ thống camara giám sát tại PV OIL Đình Vũ.700. chúng tôi gồm Bên A : CN TỔNG CÔNG TY DẦU VN-CÔNG TY TNHH MTV.000 đồng (Một trăm mười một triệu.Hải Phòng Đại diện : Ông: Trần Lê Thọ Chức vụ: Giám đốc xí nghiệp Bên B: CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ỨNG DỤNG MIỀN DUYÊN HẢI Địa chỉ : Số 278B Lạch Tray – Ngô Quyền . Hôm nay ngày 22 tháng 09 năm 2010.Hải Phòng Đại diện : Ông Vũ Công Trung Chức vụ: Giám đốc công ty.000 đồng (Bốn mươi bảy triệu bảy trăm ngàn đồng) Bên A phải thanh toán cho bên B số tiền còn lại là: 111. Tài khoản số: 32110000461776 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Hải Phòng C/ Kết luận: Biên bản thanh lý hợp đồng được lập làm cơ sở để bên A thanh toán cho bên B. B/ Về thanh toán: Giá trị quyết toán hợp đồng: 159. mỗi bên giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau. bốn trăm hai mươi sáu ngàn đồng) vào tài khoản của Bên B Công ty Cổ phần Phát triển khoa học và Công nghệ ứng dụng Miền Duyên Hải.XN TỔNG KHO XĂNG DẦU ĐÌNH VŨ Địa chỉ : Lô F6 Khu công nghiệp Đình Vũ . số lượng.Hạnh phúc -----o0o----- BIÊN BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG Số /TLHĐ . một trăm hai mưoi sáu ngàn đồng) Bên A đã tạm ứng đợt 1 cho bên B số tiền: 47. Hai bên cùng nhau thống nhất thanh lý hợp đồng với nội dung sau: A/ Về nội dung hợp đồng: Bên B đã hoàn thành các hạng mục cung cấp thiết bị.126. Hai bên thống nhất thanh lý hợp đồng với nội dung như trên.Hải An . thi công lắp đặt hệ thống camera giám sát theo đúng chất lượng. . tiến độ thi công đáp ứng yêu cầu của bên A theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful