ĐỀ THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2010 -2011

Môn thi: Toán 10 – NÂNG CAO
Thời gian làm bài: 90 phút

TRƯỜNG THPT THẠCH THÀNH I

Tổ Toán
ĐỀ CHÍNH THỨC
y=

Câu 1. (3 điểm) Cho hàm số

1 2
3
x − 2x +
2
2

(1)

a. Vẽ đồ thị hàm số (1).
b. Tìm tọa độ giao điểm của đồ thị hàm số (1) với đường thẳng
Câu 2. ( 2,5 điểm)
a. Giải hệ

y = x +5 .

x − 2 y = x2

2
y − 2x = y

b. Tìm m để mọi nghiệm của phương trình sau đều âm.
x 2 + 2mx + 2m − 1 = 0

Câu 3. (3,5 điểm)
1. Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho các điểm A( 2;−1), B( −3;2 ) . Tìm tọa độ
điểm M sao cho MA − 2 MB = 0 .
2. Cho tam giác ABC có BC = a; CA = b; AB = c , có bán kính đường tròn nội tiếp là r .
Biết

4 3
Bˆ = 60 0 , r =
3

, b =8 .

a. Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC.
b. Tính các cạnh a và c của tam giác ABC.
Câu 4. (1 điểm) Cho x, y, z là các số dương thỏa mãn
của biểu thức:

Q=

3

3

x + y +z ≥6.

Tìm giá trị nhỏ nhất

3

x
y
z
+
+
.
y +z z +x x + y

----------------------------------Hết-----------------------------------Xem đáp án tại http://thpt-thachthanh1-thanhhoa.violet.vn

HƯỚNG DẪN CHẤM TOÁN 10 – NÂNG CAO
Câu 1.

a.(2 điểm)
Vẽ đồ thị…

CONTENT
Học sinh tự làm
Yêu cầu xác định đúng bề lõm quay lên, trục đối xứng x=2, tọa độ đỉnh
I(2;-1/2), giao với Ox là (1;0) và (3;0), giao với Oy là (0;3/2)…

Scores
2,0

5 0.5 0.5 điểm) Giải hệ… Câu 2.5 0. Vậy m>1/2 thì mọi nghiệm của PT đã cho đều âm 2 m > 1  2  Gọi M ( x.5  ∀m  1  ⇔  m > 0 ⇔ m > .a (1 điểm) Tính bán kính đường tròn ngoại tiếp 2. 1 2 3 x − 2x + = x + 5 ⇔ x2 − 6x − 7 = 0 2 2 Suy ra các giao điểm (-1.0).5 Trừ 2 vế của PT thứ nhất cho PT thứ 2 ta được 3x-3y = x2 – y2 <=> (x-y)(x+y-3)=0 TH1: x-y=0 hay x=y. MB =(−3 −x. (1 điểm) Tìm m để mọi nghiệm đều âm… 1.5 điểm) Tính a và c… Câu 4. (1 điểm) Tìm giao điểm… a.5 x3 y3 z3 Q= + + ≥ 2( x + y + z ) − 6 ≥ 6 . (-1.0) và (-1.5 0.-1) TH2.5 1. y +z 2 z3 x+y y3 z+x + + 2 ≥ 3z + + 2 ≥ 3y . x =7 .5 0.b.5 0.5 0. Phương trình hoành độ giao điểm ⇔x = −1. thay vào hệ tìm được các nghiệm (0.-1) m 2 − 2m +1 ≥ 0 ∆ ≥ 0   Ycbt <=> S < 0 ⇔  − 2m < 0 P > 0  2m −1 > 0   ta có x3 y +z + + 2 ≥ 3x .12) 0. x + y 2 z+x 2 Cộng 3 3 3 BĐT 0. 4) và (7.−1 − y ).2 − y ) 2 − x − 2( −3 − x ) = 0 x = −8 Từ MA − 2MB = 0 ta có hệ −1 − y − 2(2 − y ) = 0 ⇔  y = 5   a Áp dụng định lý Sin trong tam giác ta có R = 2 sin B 8 8 3 Thay số ta có R = = 0 2 sin 60 3 Theo định lí cô sin b 2 = a 2 + c 2 − 2ac cos B do đó 64 = a 2 + c 2 − ac (1) 1 a +b +c ) r do đó 3ac = 8( a + c ) + 64 Lại có S = ac sin B = ( (2) 2 2  64 = a 2 + c 2 − ac Từ (1) và (2) ta có hệ  giải hệ này ta được a=c=8. x+y-3=0 hay y = 3-x thay vào hệ thấy vô nghiệm. Vậy MinQ = 6 y +z z +x x + y By: Le Phuong Maths Group of high school of Thach Thanh 1 . 2.b (1. (1 điểm) Tìm tọa độ điểm M… Câu 3. (1. Vậy hệ đã cho có 2 nghiệm (0. b. 3ac = 8( a + c ) + 64 Theo bất đẳng thức AM – GM (1 điểm) Tìm GTNN 0.0 0.5 trên lại ta 0.5 0.5 được 3 x y z + + + x + y + z + 6 ≥ 3( x + y + z ) y +z z +x x + y 0. y ) ta có MA =(2 −x.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful