DANH BẠ ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.

HỒ CHÍ MINH NĂM 2008
website: http://www.youth.ueh.edu.vn
Email: youth@ueh.edu.vn
SĐT: 08.8243064; 08.8221709
THÀNH ĐOÀN TP. HCM
website: www.thanhdoan.hochiminhcity.gov.vn
STT

ĐƠN VỊ

1 BAN QUỐC TẾ
2 BAN TƯ TƯỞNG VĂN HÓA
3 BAN THIẾU NHI
4 BAN CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG
5 BAN TỔ CHỨC
6 BAN MT-ANQP-ĐBDC
7 BAN KIỂM TRA
8 TT.PTKH&CN TRẺ
9 TỔ TỔNG HỢP
10 TỔ VĂN THƯ
11 TỔ TÀI CHÍNH
12 TỔ KINH TẾ DỰ ÁN
13 TỔ THÔNG TIN LƯU TRỮ
14
BAN THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC
15 VP. HLH THANH NIÊN
16 TT.CTXH THÀNH ĐOÀN
17 ĐH KHXH&NHÂN VĂN
18 ĐH BÁCH KHOA
19 ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN
20 ĐH LUẬT
21 ĐH NÔNG LÂM
22 ĐH SƯ PHẠM
23 ĐH SƯ PHẠM KỸ THUẬT
24 ĐH Y DƯỢC
25 ĐH KIẾN TRÚC
26 ĐH NGOẠI THƯƠNG CS2
27 ĐH NGOẠI NGỮ VÀ TIN HỌC
28 ĐH VĂN LANG
29 ĐH TÔN ĐỨC THẮNG
30 ĐH CÔNG NGHỆ SÀI GÒN

SỐ ĐT
ĐỊA CHỈ MAIL
8.82 inter_department_hcm@yahoo.com
8.83
8.82
8225146
ban_cnld@yahoo.com.vn
8221689
bantochuctd@yahoo.com
8231558
hoilhtntp@yahoo.com
8239734
8239780
8293988
8277352
8293973
8243472
8277353
hoisinhvienvietnam@g
8225123
mail.com;
vanthuhoi@gmail.com
8225540
8239735
tinhnguyen_vicongdong@yahoo.com
8243325 doan.nhanvan@yahoo.com.vn
8654586 vpdoandk@yahoo.com.vn
8354008
doantn@hcmuns.edu.vn
7269545doantruong_dhluat@yahoo.com.vn
8972452
8321701doantruongdhsptphcm@yahoo.com
8963043
8537435
8222748
5127257 doantruongftu@gmail.com
8632834 tuoitre_huflit@yahoo.com
8374629
doanvlu@yahoo.com
8407127
8367753

31 ĐH HỒNG BÀNG
32 ĐH HÙNG VƯƠNG
33 ĐH GTVT CS2
34 ĐH THỂ DỤC THỂ THAO 2
35 ĐH MỞ TP. HCM
36 ĐH VĂN HIẾN
37 ĐH KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ
38 ĐH NGÂN HÀNG
39 ĐH MARKETING
40 ĐH CÔNG NGHIỆP TP.HCM
41 ĐH QUỐC TẾ ĐHQG
42 ĐH THỦY LỢI CS 2
43 ĐH SƯ PHẠM TDTT TP.HCM
44 HỌC VIỆN HÀNH CHÍNH QUỐC GIA
45 DỰ BỊ ĐH TP.HCM
46 DĐH CNTT ĐHQG TP.HCM
47 KHOA KINH TẾ ĐHQG
48 ĐH HOA SEN
49 ĐH LĐXH CS2
50 CĐ KT CNGHỆ VẠN XUÂN
51 CĐ KINH TẾ CÔNG NGHỆ TP
52 CĐ SP TW TPHCM
53 ĐH SÀI GÒN
54 CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
55 CĐ KỶ THUẬT CAO THẮNG
56 CĐ KINH TẾ TP.HCM
57 CĐ KỶ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG
58 CĐ TÀI CHÍNH HẢI QUAN
59 CĐ BÁCH VIỆT
60 CĐ VIỄN ĐÔNG
61 CĐ VHNT VÀ DU LỊCH SÀI GÒN
62 TH KTNV THỦ ĐỨC
63 TH KTNV PHÚ LÂM
64 TH KTNV NGUYỄN HỮU CẢNH
65 TH VĂN THƯ LƯU TRỮ TW2
ĐƠN VỊ: ĐOÀN TRƯỜNG
Sau hội nghị lần 5
STT
HỌ VÀ TÊN
Bùi
Quang
Hùng
1

9162854
9972386
doan_hoihv@yahoo.com
7308430
8960321
9300154 doanthanhnien@ou.edu.vn
5106732 doantruongvanhien@gmail.com
5120254
8217405
doandhnh@yahoo.com
4332505
doantncs@vnmu.edu.vn
8940390
7242181 vpdoantruong@hcmiu.edu.vn
8405018
8555432
8630804
doanhvhcqg@yahoo.com
8355384 doantndbdh@yahoo.com.vn
8781929
vpdoan@uit.edu.vn
7242751
doanthanhnienkhoakinhte@gmail.com
8301877
7180878
8404523
2964265
doanhiast@yahoo.com.vn
8359959
cdsptw3@gmail.com
8381861
caodangsupham_tphcm@yahoo.com.vn
8605003
doantn@itc.edu.vn
8212360
dtncaothang@gmail.com
8395682
2939401
2805106
9971512
doantruongbachviet@yahoo.com.vn
2459222
8959871
saigonact@hcm.fpt.vn
2158649
hnthuduc@hcm.vnn.vn
8753773
thphulam@gmail.com
7731148
8943717

NGÀY SINH
21/9/1978

CHỨC VỤ
Bí Thư

2

Huỳnh Phước Nghĩa
3 Phan Ngọc Anh
4 Nguyễn Thị Phương Thảo
5 Lê Bình Vi Thảo
6

Nguyễn Quang Thái
7 Nguyễn Nhật Trường
8

Hồ Trọng Trí
9 Phạm Quang Thái Dương
10 Võ Lê Duy Đức
11 Dương Vi Đức
12 Nguyễn Thái Hòa
Lê Đức Huy
13
14

Phạm Tấn Hưng
15 Trần Huỳnh Anh Khoa
16 Lê Văn Lâm
17 Nguyễn Thùy Liên
Nguyễn Vương Thành Long
18
19

20/11/1990

P.Bí thư - BTĐK
TMDL-M
P.Bí thư - CT HSV
UVTV, UVTK HSV
UVTV
UVTV, PBT Đoàn
khoa TCNN
UVTV
UVTV - phó ban HTNCKH-QHQT
UVBCH
UVBCH
UVBCH
UVBCH
UVBCH - PBT ĐK
LKT

17/04/1989

UVBCH – UVTK HSV

11/10/1989
15/07/1986
19/04/1990

UVBCH
UVBCH BTĐK NH
UVBCH
UVBCH - PBT ĐK
KTKT
UVBCH - UV BCH
ĐK TTK
UVBCH
UVBCH – BT ĐK
LLCT

17/06/1978
30/07/1985
01/04/1989
15/03/1989
28/07/1988
10/03/1989
07/06/1990
10/04/1990
24/07/1990
02/08/1990
02/01/1990

5/7/1985

Phạm Phú An Lộc

20 Lý Thị Thu Ngân

20/11/1991
18/11/1991

21

22/04/1983

22
23

Hoàng Xuân Sơn
Nguyễn Thị Kim Thoa
Phan Tiến Thuận

08/12/1989
8/10/1990

24 Phan Thị Trâm Thy

01/01/1989

25

04/03/1986

Đặng Thị Bạch Vân
26 Quan Hán Xương
27 Khuyết

UVBCH – PBTĐK
KTPT
UVBCH - TV BTC-XD
Đoàn

6/28/1987

UVBCH
UVBCH – BTĐK
TCNN
UVBCH

28/5/1981
19/12/1988

P.Bí thư TT
UVTV- PCT HSV

Trước hội nghị lần 5
1 Trần Đại Nghĩa
2 Nguyễn Mỹ Tiên

PBTĐK KTKT 5 Cao Ngọc Thuỷ 03/10/1985 UVBCH .TCNN SV K35 SV K35 SV K35 CHỨC VỤ Trưởng ban Phó ban Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên CTV CTV CTV .06/08/1985 UVBCH.Hội HỌ VÀ TÊN STT 1 Bùi Quang Hùng 2 Trần Thanh Tâm 3 Quan Hán Xương Ban Công Nghệ Thông Tin HỌ VÀ TÊN STT 1 Bùi Quang Hùng 2 Quan Hán Xương 3 Nguyễn Thái Hoà Đặng Thái Thịnh 4 5 Đào Thị Minh Huyền 6 Nguyễn Quốc Phong 7 Đinh Lê Viết An 8 Nguyễn Đức Hạnh Nguyên 9 Phan Thanh Triển Ban Tổ Chức .BTĐK NH 6 23/05/1988 3 4 Phạm Ngọc Thiên Anh Trịnh Hiệp Thiện Phạm Thị Lưu Đa 7 Hoàng Thị Thùy Dung BAN CHUYÊN MÔN CỦA ĐOÀN TRƯỜNG Uỷ Ban Kiểm Tra Đoàn trường HỌ VÀ TÊN STT 1 Nguyễn Nhật Trường 2 Hoàng Thị Thùy Trang 3 Võ Ngoạn Vinh 4 Nguyễn Thị Thuỳ Hương Ban Tài Chính Đoàn . PBT chi đoàn GV-CBCC 02/06/1984 UVBCH .Xây dựng Đoàn 26/09/1989 UVBCH – PBTĐK KTPT UVBCH 10/3/1989 5/1/1989 2/8/1988 1/5/1990 CHỨC VỤ Phó chủ nhiệm Uỷ viên Uỷ viên Uỷ viên Bí thư CV VPĐ CV VPĐ CHỨC VỤ Trưởng ban Thủ quỹ Kế toán Bí thư CV VPĐ UVBCH GV KHOA THQL CV Tạp chí PTKT SV K.

Tình Nguyện HỌ VÀ TÊN STT 1 Phan Ngọc Anh 2 Nguyễn Quang Thái 3 Nguyễn Nhật Trường 4 Phạm Tấn Hưng 5 Nguyễn Du Thy Lam 6 Dương Vi Đức 7 Vũ Khánh Hưng 8 Nguyễn Hoàng Hải Nam 9 Mai Huy 10 Trần Thiên Quốc Thái 11 Trần Nhật Hoàng 12 Hồ Anh Đức 13 Nguyễn Ngọc Tiến 14 Lê Thị Phương Thảo 15 Lê Hoàng Việt Cường 16 Nguyễn Thị Phương Thà 17 Dương Minh Mẫn CHỨC VỤ Bí thư Phụ trách Phó ban Phó ban Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên CHỨC VỤ (P.KTPT K.LLCT K.TCNN UCBCH.KTPT K.Hợp tác quốc tế STT HỌ VÀ TÊN 1 Huỳnh Phước Nghĩa PBT CHỨC VỤ Trưởng ban .TMDLM K.Bí thư – CT HSV) UVTV UVTV UVTK HSV UVTK UVBCH HSV K.HỌ VÀ TÊN 1 Bùi Quang Hùng 2 Nguyễn Thị Phương Thảo 3 Lê Bình Vi Thảo 4 Nguyễn Nhật Trường 5 Lý Thị Thu Ngân 6 Trần Thanh Tâm 7 Bùi Thị Thảo 8 Nguyễn Thị Thùy Hương 9 Phan Tiến Thuận 10 Lâm Đặng Xuân Hoa 11 Hoàng Thị Hồng Hà STT 12 Quan Hán Xương 13 Phạm Phú An Lộc Bí thư UVTV UVTV UVTV UVBCH CV VPĐ LLCT K34 UV UBKT SV Khoa LKT SV khoa NH SV K.QTKD K.LLCT CB VPĐ Trưởng ban Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Ban Học tập .TCNN K.TDM K.CBVP Đoàn UVBCH Ban Phong Trào .Nghiên cứu khoa học .TMDLM K.

2 Phan Thị Trâm Thy 3 Hồ Trọng Trí 4 Trần Huỳnh Anh Khoa 5 Nguyễn Thùy Liên 6 Võ Lê Duy Đức 7 Phạm Quang Thái Dương 8 Huỳnh Thị Ngọc Linh 9 Nguyễn Thị Huyền Anh 10 Nguyễn Quang Huy 11 Nguyễn Thị Tuyết Mai 12 Nguyễn Hữu Nam 13 Nguyễn Bích Ngọc 14 Bùi Minh Quyên 15 Nguyễn Thanh Thảo 16 Phan Thị Hồng Trang 17 Võ Ngọc Thảo Vy UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH SV K34 SV K33 SV K34 SV K34 SV K35 SV K34 SV K35 SV K34 SV K34 SV K34 Phó ban Phó ban Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Ngày sinh 8/4/1987 12/8/1989 9/9/1989 9/1/1990 6/20/1990 2/19/1989 8/25/1989 11/16/1990 1/1/1990 1/28/1990 10/14/1989 2/2/1990 4/27/1990 11/25/1991 6/26/1991 CHỨC VỤ Bí thư Phó Bí thư Phó Bí thư UVTV UVTV UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH CTV CTV CTV CTV CTV CTV CTV CTV ĐƠN VỊ: KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN STT HỌ TÊN 1 Nguyễn Trần Minh Thành 2 Nguyễn Thị Kim Thoa 3 Nguyễn Thanh Sang 4 Lê Nguyễn Bảo Ngọc 5 Trương Thị Chang 6 Trần Thị Hồng Nhung 7 Nguyễn Hoàng Thông 8 Lê Thị Vân Anh 9 Nguyễn Tuấn Dủ 10 Phan Trọng Huân 11 Hoàng Thanh Tâm 12 Hà Nhật Tân 13 Phan Vĩnh Xuân 14 Trần Bình Đại 15 Hứa Vũ Hằng Nga .

1991 13.1988 03.MARKETING STT Họ và Tên 1 Huỳnh Phước Nghĩa 2 Hoàng Thị Thùy Trang 3 Hồ Mai Hoa 4 Hoàng Lê Nhật Quỳnh 5 Đỗ Minh Trí 6 Hứa Thuận Anh Khoa 7 Huỳnh Công Thắng 8 Lê Thị Hiếu 9 Nguyễn Thị Ngọc Trà Lâm 10 Nguyễn Quang Hảo 11 Nguyễn Thị Thanh Hằng 12 Phạm Quang Thái Dương 13 Phạm Thị Diễm Hương 14 Trần Anh Tuấn 15 Trần Minh Đức 16 Trương Minh Hiếu 17 Võ Ngọc Thảo Vy Ngày Sinh 19.05.1990 24.04.1978 05.1989 14.11.01.03.1990 27.06.12.1990 31.03.DU LỊCH .07.04.1990 09.08.01.1989 20.1989 06.1990 10.1990 Chức vụ BTĐK PBTĐK UVTV UVTV UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH .1991 16.11.1989 31.06.1989 28.09.1991 03.07.1989 11.12.ĐƠN VỊ: KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH STT Họ và Tên 1 Lê Thanh Trúc 2 Hoàng Minh Đức 3 Nguyễn Thị Huyền Trang 4 Bùi Nguyễn Minh Tâm 5 Nguyễn Quang Vinh 6 Nguyễn Kiều Mỹ Trang 7 Nguyễn Thanh Quỳnh Chi 8 Lê Kiều Trang 9 Diệp Anh Quốc 10 Vương Minh Đức 11 Đinh Lê Thuý Vy 12 Phan Thị Thuỳ An 13 Trần Thị Hồng Lệ 14 Đinh Lê Viết An 15 Nguyễn Minh Khoa Ngày Sinh 3/2/1986 31/10/1989 30/03/1989 13/10/1989 04/06/1990 21/08/1988 27/10/1990 22/10/1990 20/07/1990 03/01/19911 27/09/1991 21/11/1991 25/12/1991 9/8/1991 10/5/1991 Chức vụ Bí Thư Phó Bí Thư Phó Bí Thư UVTV UVTV UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH ĐƠN VỊ: KHOA THƯƠNG MẠI .

ĐƠN VỊ: KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC STT Họ và Tên 1 Đặng Thị Bạch Vân 2 Trương Minh Tuấn 3 Nguyễn Quang Thái 4 Bùi Nguyên Minh 5 Trương Hoàng Minh 6 Nguyễn Thị Thanh Thủy 7 Phạm Duy Khương 8 Nguyễn Thị Thu Thảo Ngày Sinh 04/03/1986 29/12/1985 10/08/1988 05/12/1989 20/03/1989 22/04/1988 11/10/1987 06/10/1989 Chức vụ Bí thư ĐK Phó Bí thư ĐK Phó Bí thư ĐK UVTV ĐK UVTV ĐK UVBCH ĐK UVBCH ĐK UVBCH ĐK 9 Hoàng Công Anh 09/12/1986 UVBCH ĐK 10 Phan Minh Tuấn 01/07/1990 UVBCH ĐK 11 Nguyễn Quốc Phong 12 Phan Thị Trâm 13 Nguyễn Thị Minh Trang 14 Trần Minh Thiên Bảo 15 Mai Thanh Yến Linh 29/11/1990 26/08/1989 15/04/1990 26/04/1989 05/09/1989 UVBCH ĐK UVBCH ĐK UVBCH ĐK UVBCH ĐK UVBCH ĐK NGÀY SINH 29/03/1986 01/10/1989 CHỨC VỤ Bí thư ĐK Phó BT ĐK 13/09/1989 23/03/1989 26/12/1989 01/10/1989 06/08/1990 18/06/1990 22/09/1990 08/12/1990 07/06/1990 22/08/1990 07/09/1991 Phó BT ĐK UVTV ĐK UVTV ĐK UVBCH ĐK UVBCH ĐK UVBCH ĐK UVBCH ĐK UVBCH ĐK UVBCH ĐK UVBCH ĐK UVBCH ĐK ĐƠN VỊ: KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP STT HỌ VÀ TÊN 1 Quách Doanh Nghiệp 2 Lê Trần Phúc Nghĩa 3 Đỗ Nguyễn Ngọc Tâm 4 Nguyễn Xuân Cường 5 Đồng Quang Trung 6 Văn Anh Tuấn 7 Phạm Tấn Hiếu 8 Tô Huỳnh Trung Tín 9 Đặng Thế Hòa 10 Lê Chí Trung 11 Phạm Thị Hoàng Vân 12 Nguyễn Tường Vi 13 Nguyễn Quang Bình .

14 Lý Thị Thu Ngân 15 Mai Hồ Hoàng Thẩm 18/11/1991 20/11/1991 UVBCH ĐK UVBCH ĐK 1 Lê Văn Lâm 2 Nguyễn Thị Diệu My 3 Dương Vi Đức 4 Bùi Khắc Nam 5 Nguyễn Thị Thúy Hằng 6 Nguyễn Ngọc Đỗ Thy 7 Hồ Hải Quỳnh Châu 8 Dương Minh Thông 9 Nguyễn Xuân Thịnh 10 Nguyễn Thị Hoa 11 Nguyên Thị Kim Khoa 12 Nguyễn Phước Bảo Ngọc An 14 Bùi Thị Diệu Thuý Ngày Sinh 15/07/1986 18/08/1989 02/08/1990 05/10/1989 11/01/1991 25/11/1989 21/01/1989 08/08/1990 20/03/1990 28/09/1990 28/04/1990 14/01/1990 03/12/1991 Chức vụ BTĐK P.BTĐK UVTV ĐK UVTV ĐK UVTV ĐK UVBCH ĐK UVBCH ĐK UVBCH ĐK UVBCH ĐK UVBCH ĐK UVBCH ĐK UVBCH ĐK UVBCH ĐK 15 Cao Thị Thu Trang 01/12/1991 UVBCH ĐK Ngày Sinh 5/7/1985 6/12/1986 8/16/1989 4/9/1989 2/27/1990 1/1/1990 10/11/1989 5/16/1989 1/27/1989 2/2/1990 6/3/1990 11/27/1990 10/29/1990 6/27/1991 Chức vụ Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVTV UVTV UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH ĐƠN VỊ: KHOA NGÂN HÀNG STT Họ và Tên ĐƠN VỊ: KHOA KẾ TOÀN .KIỂM TOÁN STT Họ và Tên 1 Nguyễn Vương Thành Long 2 Lương Đức Thuận 3 Phan Thị Thu Hương 4 Nguyễn Đình Hoàng Uyên 5 Nguyễn Thị Thùy Linh 6 Lê Thị Đức Hạnh 7 Trần Huỳnh Anh Khoa 8 Huỳnh Phước Huân 9 Phan Công Bình 10 Lữ Hoàng Minh 11 Huỳnh Kim Hải 12 Võ Thị Mai Nhật 13 Phan Anh Huy 14 Vũ Thị Thơm .

15 Vũ Thị Hà Ngọc 16 Nguyễn Quốc Trung 17 Võ Đức Gioang 1/30/1991 4/9/1991 10/16/1991 UVBCH UVBCH UVBCH NGÀY SINH 02/10/1987 04/12/1989 20/02/1989 6/6/1990 19/09/1991 20/11/1991 25/03/1990 17/03/91 27/03/89 15/06/1990 / /90 CHỨC VỤ Bí thư Phó bí thư UVTV UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH Ngày sinh 12/11/1985 Chức vụ BT ĐOÀN KHOA PBT ĐOÀN KHOA PBT ĐOÀN KHOA UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH ĐƠN VỊ: KHOA TOÁN THỐNG KÊ STT HỌ VÀ TÊN 1 Nguyễn Toàn Trí 2 Lê Thị Phi Phụng 3 Nguyễn Hữu Nhơn 4 Nguyễn Thị Nhung 5 Lê Phú Cường 6 Phạm Phú An Lộc 7 Lê Hồng Hiếu 8 Luân Thanh Phúc 9 Phạm Đình Bá Duy 10 Trần Lâm Đoàn Duy Hiệu 11 Võ Phú Hữu ĐƠN VỊ: KHOA TIN HỌC QUẢN LÝ STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Họ & Tên Lê Thị Quỳnh Nga Đặng Thái Thịnh Quách Văn Hóa Trịnh Liên Toàn Phan Thành Đạt Nguyễn Văn Dự Mã Minh Toàn Cao Ngọc Kiều Nguyễn Đình Thứ Phan Thị Mỹ Linh Đỗ Việt Linh ĐƠN VỊ: KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ 25/07/1987 17/09/1989 10/04/1989 14/07/1989 04/01/1990 21/10/1990 02/07/1989 17/02/90 23/03/1990 .

Bí Thư P. Bí Thư UVBCH UVBCH HỌ VÀ TÊN 1 Hoàng Xuân Sơn 2 Lê Thị Mỷ Trang 3 Nguyễn Nhân Ngọc Tú 4 Nguyễn Thị Sương 5 Ngô Thanh Cần 6 Nguyễn Tuấn Vũ 7 Đào Trọng Vũ 8 Nguyễn Thị Kiều Tiên 9 Nguyễn Bình Nguyên 10 Lê Trần Minh Huy 11 Tống Kim Thà NGÀY SINH 22/04/1983 ĐƠN VỊ: KHOA LUẬT KINH TẾ STT HỌ VÀ TÊN ĐƠN VỊ: CHI ĐOÀN GV-CBCC STT HỌ VÀ TÊN 1 Hàng Nhật Quang 2 Phạm Ngọc Thiên Anh 3 Nguyễn Thị Vân Kiều 4 Trần Thanh Tâm 5 Trương Thị Thu Hương .STT 29/09/1991 01/04/1991 20/12/1991 30/10/1991 09/10/1991 02/10/1991 25/10/1991 09/09/1991 CHỨC VỤ Bí thư Phó bí thư UVTV UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH NGÀY SINH CHỨC VỤ 1 Trần Vân Long 2 Lê Đức Huy 25/07/1976 Bí thư đoàn khoa 20/11/1990 Phó Bí thư Đoàn Khoa 3 Hoàng Vũ Kim Dung 4 Lê Hưng Long 07/06/1989 UVTV Đoàn Khoa 21/04/1987 UVBCH Đoàn khoa 5 Chu Minh Thành 21/04/1989 UVBCH Đoàn khoa 6 Vũ Thị Mỹ Duyên 7 Nguyễn Thị Hà Giang 15/12/1990 UVBCH Đoàn khoa 21/08/1990 UVBCH Đoàn khoa 8 Đoàn Thị Ánh Ngọc 9 Phạm Phan Anh 04/05/1990 UVBCH Đoàn khoa 30/10/1988 UVBCH Đoàn khoa 10 Nguyễn Minh Giang 11 Phú Nữ Ngọc Trâm 28/11/1986 UVBCH Đoàn khoa 23/12/1990 UVBCH Đoàn khoa NGÀY SINH 6/7/1983 8/6/1985 28/1/1984 14/11/1984 1/3/1985 CHỨC VỤ Bí thư P.

6 Nguyễn Phương Nam 7 Nguyễn Duy Khang 8 Nguyễn Trung Thông 9 Võ Thành Trung 21/10/1983 26/09/1985 3/12/1985 21/07/1983 UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH NGÀY SINH CHỨC VỤ ĐƠN VỊ: CLB LÝ LUẬN TRẺ STT HỌ VÀ TÊN 1 Trần Ngọc Hạnh Lê 28/05/1988 CN.CLB 2 Lê Thị Mỹ Oanh 21/02/1989 PCN.CLB 3 Lê Văn Ân 23/07/1991 Ban CN 5 Huỳnh Thị Phương Dung 19/08/1989 Ban CN 6 Vương Trường Giang 19/08/1991 Ban CN 7 Ngô Thị Thu Ngân 28/4/1990 Ban CN 8 Bùi Thị Bích Ngọc 22/9/1989 Ban CN 9 Nguyễn Đình Tân 22/07/1991 Ban CN 10 Nguyễn Thị Hồng Thế 30/6/1990 Ban CN 11 Nguyễn Thị Minh Tú 12/3/1989 Ban CN .CLB 4 Nguyễn Văn Đạt 6/6/1988 PCN.

com hoo.com .com @yahoo.vn ahoo.vn @yahoo.vn t@yahoo.com yahoo.com @gmail.com dong@yahoo.com.com.com.com.GHI CHÚ hcm@yahoo.vn hcm@yahoo.

com.edu.com yahoo.com @hcmiu.vn @gmail.vn @yahoo.vn kinhte@gmail.@yahoo.com.vn en@gmail.com t@yahoo.edu.com n@ou.com.com ahoo.com.vn cm@yahoo.vn LỚP GV khoa KTKT KHÓA SỐ ĐIỆN THOẠI 0983393840 .

165 01668502724 LA00-K34 01699462381 QT3K33 0933135492 KT2 K33 GV khoa NH 50K34 01267040500 0932745558 0907.663 0982999027 0975.129.237.997 0973136238 0938031685 NN04-K33 01688113361 72-K34 01238769798 35K34 0906202248 87-K34 51K34 42K34 30K34 0913.622.940.127 GV khoa TCNN 0932543643 CBCC 0907600099 CBCC TC1-K32 0918408587 0913617529 .181 CBCC 0983007585 79K35 43-K35 0903009879 0939578792 0987158640 GV khoa LLCT 0907600789 NL1 K33 0987610278 TC6-K34 23K33 01689971464 0905.GV khoa TMDLMar CBCC ĐT02-K33 NH15-K33 0905.202.

777.GV khoa TCNN 0909636595 GV 00902.086 VG01-K32 0918428933 LA00-K33 0938393824 LỚP 72-K34 Mar 4k33 KI6 K33 6K34 KHÓA SỐ ĐIỆN THOẠI 01238769798 0978232411 0956929255 0977897078 LỚP KHÓA SỐ ĐIỆN THOẠI 0983393840 0902.812.648 GV 00907.5054.30 0907600099 LỚP KHÓA SỐ ĐIỆN THOẠI 0983393840 0907600099 01668502724 0905553609 01698758889 01224241234 11K35 10K35 45K35 .

5054.554 0975.619.450.409 0983941090 01684293979 0908020690 0932465210 0906622044 0984161783 LỚP KHÓA SỐ ĐIỆN THOẠI 0903009879 .78.8853 973496723 79-K35 0907600099 0939578792 LỚP KHÓA KHÓA SỐ ĐIỆN THOẠI 0905.078 0168.30 0979.1464 0168.773.997.586.165 0973.958 0983.LỚP ĐT2K33 NH15K33 NN4K34 43K35 CBVPĐ TF1 K34 TD1K34 TC6 K34 NH7K34 NN4-6K34 SỐ ĐIỆN THOẠI 0983393840 0973136238 0938031685 01238769798 0987158640 0902.659.237.997 01688113361 01238769798 0933135492 0938.010.622.510.020 01689.946 0933.97.947 097.512 01682.995.

940.663 0973984780 0906595305 TC2K34 NH1K34 93K35 NT1K34 50K35 TC1K34 TC7K34 NT1K34 0983314473 0933340403 0985815430 01689939284 0937705205 0905559611 01689979573 0975931184 LỚP GV NL1 ĐT2 NL1 NL1 NL1 VG1 NL2 BS ĐT3 ĐT3 BS KE 1 8 KHÓA 33 33 34 34 33 33 34 34 34 34 34 34 35 35 ĐIỆN THOẠI 0985718074 0987610278 0988848625 01689949649 01689937831 0975883968 0949338363 01229682252 0979714210 01639007333 0938366940 0933222412 01224799958 0906096663 0938789757 .202.181 0982999027 0913.127 906202248 01267040500 0907.129.TC5K33 DT1K34 KT1K33 NH7K34 TC7 Mar3K34 TC7K34 TC1K33 0905.

Lớp Khóa QT10 CL1 QT10 QT3 QT7 CL1 QT1 QT4 13 15 19 16 11 18 33 33 33 34 33 34 34 34 35 35 35 35 35 35 Lớp GV MAR 4 MAR 2 MAR 1 NT1 21 NT2 NT1 MAR3 TM 3 KDQT2 MAR 3 MAR 4 TM3 30 23 NT1 Khóa 33 33 33 34 35 34 34 34 33 34 34 33 34 35 35 34 Điện Thoại 0909975923 0906923229 0975219919 0902590595 0977650546 01698898815 0983197711 0904846210 01689954431 0939387713 01266505917 01656246556 01697464138 01664208210 0906677114 Điện Thoại 0903099879 0978232411 0982947067 0973538894 0938852862 01287673873 0973498381 0974032761 0908083905 0946789522 0906585367 0913129663 0938310389 01222576476 0923706320 01223993565 01689919840 .

540.812 0975.Lớp GV GV NN4 NN3 73 NN2 NN2 NN6 Khóa 33 33 34 32 32 33 Điện Thoại 0932543643 0938554270 01688113361 0988842333 0933058686 0983025059 0919151088 0987665537 72 34 0935515829 71 34 0905767798 73 71 71 NN3 NN3 34 34 34 33 33 01224241234 01665066096 0985682175 01218800018 0982877336 LỚP Giảng viên TC10 KHÓA 33 SỐ ĐIỆN THOẠI 0903.700.420.904 0983.500 01697.323 0983.840.230 0903.852 0973.669 0916.529 0906.123.696 01254.604.710.063 TC12 TC8 TC2 TC11 TC3 TC2 TC7 TC8 BH TC10 46 33 33 33 33 34 34 34 34 34 34 35 0938.199.999.982.655.165 .287 01214.791.967.222 0982.

43 47 35 35 0987.459 Lớp CBCC NH9 NH6 NH11 60 NH9 NH4 NH6 CK2 NH2 NH12 NH2 52 Khóa K33 K33 K33 K35 K33 K33 K33 K34 K34 K34 K34 K35 Điện Thoại 0932745558 0979881391 0975622165 0908030850 01656149179 0902696693 0987137057 01258569823 0935929899 0973861183 0979903082 01689946139 01652815207 58 K35 0979976875 Khóa Điện Thoại 0983007585 0908083639 0937974840 0983044135 0916664066 0973188964 01267040500 01267963555 0939333940 0984222735 0933450055 0932560540 01689946162 01656137229 Lớp GV-CBCC GV-CBCC KT15 KI03 KT2 KI04 KT02 KT20 KI04 KT09 KT07 KI02 KT10 68 K33 K33 K34 K33 K33 K33 K33 K34 K34 K34 K34 K35 .158.640 01272.846.

68 68 68 K35 K35 K35 01267101301 01664939113 01695305835 LỚP KHÓA TD03 TD03 TD01 72 79 TD03 72 TF01 TF04 TF02 33 34 34 35 35 34 35 33 34 34 SỐ ĐIỆN THOẠI 01658793597 01215513133 973785184 01286363545 909134603 0939578792 O1692650135 O944413451 O1222606288 01696548408 01699178991 Ngày vào Đoàn KHÓA Điện thoại 0909444046 TH02 TH02 TH01 TH02 TH02 TH01 TH02 TH01 TH02 33 33 33 33 34 34 34 34 34 01648222825 0979839059 0976398488 0985245256 01239995454 01689925422 01677117287 0943641454 097 2422246 .

2765 89 92 95 95 88 96 97 90 35 35 35 35 35 35 35 35 01223506307 01679397390 01695500134 01226270789 0909996631 01223539990 0937871733 01647414100 LỚP / KHÓA KHÓA SỐ ĐIỆN THOẠI Giảng viên 0987999729 LA00 K34 01699462381 LA00 K33 0972882112 Giảng viên 0989360242 LA00 K33 01688489921 LA00 K34 01689941792 LA00 K34 0909077848 LA00 K34 0909282590 98 K35 01667301088 103 K35 01685700611 101 K35 01235436880 ĐƠN VỊ P.TCNN P.LỚP KHÓA Giảng viên SỐ ĐIỆN THOẠI 0907600789 0199.488.CNTT VP ĐTN BQLDA NỮ ĐIỆN THOẠI 0983339037 0919636595 0903108800 0907369796 0907903639 X X X X . QLĐT SĐH K.

QLĐT&CTSV LỚP 0919226505 0984318309 0973777601 0983572484 KHOÁ ĐT LIÊN LẠC 32 01697785897 NH5 33 01676875399 TC4 33 01225098252 71 35 01667559574 NH6 33 01664461147 64 35 01655779404 NH5 34 0979964393 KT18 33 0973905955 47 35 01678797188 NT3 34 01689930069 NH5 33 0935892072 . QLĐT SĐH K.NH P.K.QTKD P.

.

edu.vn .EMAIL bqhung@ueh.

com lythungan@gmail.com nguyenthuylien.com phamtanhung.0706@gmail.edu.vn anhpn@ueh.vn lovelyfairy1912@yahoo.com anhkhoa1110@yahoo.edu.ueh@gmail.com nguyenlongkt@ueh.com .vn trandain@ueh.com viduc@lobs-ueh.nghia.vn maya77604@yahoo.com duyduc247@gmail.com ka_thy_phan06@yahoo.com.vn phthao2412@yahoo.com gacondhkt@gmail.edu.edu.edu.edu.com xuanson@ueh.vn locn_xin@yahoo.com bachvan4386@yahoo.com leduchuy0501@gmail.com vithao1531989@yahoo.nh@gmail.com hanxuong@ueh.net nguoihungwc@yahoo.vn levanlamtcnh@gmail.com phantienthuan@gmail.fr thai_pro_a2@yahoo.hp@ueh.com davidho.com nhattruong_113@ymail.

vn phongnguyen90@gmail.edu.com EMAIL bqhung@ueh.com.vn hanxuong@ueh.com thinhdt@ueh.vn tamvpd@ueh.com thuyhuong010590@yahoo.ueh@gmail.com .com EMAIL nhattruong_113@ymail.vn trinhhiepthien@ueh.vn hanxuong@ueh.com thestart2888@yahoo.edu.edu.vn minhhuyen@ueh.edu.vn nguoihungwc@yahoo.edu.com develop.vn ngocthuy@ueh.ueh@gmail.thienanh_phng@ueh.edu. phongnguyen@taichinhnhanuoc.vn EMAIL bqhung@ueh.com v4pri268@gmail.edu.com dinhlevietan.edu.com hoangtrangcmc@gmail.edu.edu.com thuydung26and9@yahoo.vn luuda@saothangtam.

com.com thuyhuong010590@yahoo.com.lamdang@gmail.com hanxuong@ueh.com anhducqn90@gmail.vn EMAIL nghia.nguyen@anhhoc.com mandm@ueh.vn locn_xin@yahoo.hp@ueh.fr nhattruong_113@ymail.ueh@gmail.edu.com lecuong.vn theman_qn@yahoo.com pevoiloly_mt@yahoo.com tranthienquocthai@yahoo.edu.edu.com phamtanhung.com vithao1531989@yahoo.com knight_of_honor1989@yahoo.edu.vn Thao_bui194@yahoo.com nhattruong_113@ymail.edu.vn xuanhoa.com.com tomato1991@yahoo.edu.net endlesslove_139@yahoo.vn phthao2412@yahoo.EMAIL bqhung@ueh.ueh@gmail.com daiduong900@yahoo.vn thai_pro_a2@yahoo.com viduc@lobs-ueh.com tien.com tylagirl174@yahoo.com tamvpd@ueh.com EMAIL anhpn@ueh.vn huy_qn55@yahoo.vn .vn phuongthao2690@yahoo.com lythungan@gmail.

nguyen@gmail.com ngock34@gmail.com thanhsang9989@gmail.com luudan1611@gmail.com huyenanh1811@yahoo.vn nguyenthuylien.com.com anhkhoa1110@yahoo.com baongoc109@yahoo.com duyduc247@gmail.0706@gmail.com cukurio.com thong_nguyenhoang@yahoo.nh@gmail.com huy2710@yahoo.com vnthaovy@yahoo.com davidho.com gacondhkt@gmail.com maya77604@yahoo.com tronghuan_phan@yahoo.com truongthichang@yahoo.com.com thohong902000@yahoo.com bluestar241090@yahoo.com huunam0913@gmail.com.com little_prince_st@yahoo.com tuandu_0101@yahoo.com .com phanvinhxuan1990@yahoo.com EMAIL thanhnguyen.ueh@gmail.ka_thy_phan06@yahoo.com hanhattan_2412@yahoo.vn tamhoangneverquit89@gmail.com domdom_1902@yahoo.com hoamoclan90_a3@yahoo.com apple_pie_2606@yahoo.vn huricane2511@yahoo.

asia@gmail.vn immortelleueh@gmail.vn minhduc.com minhkhoa.com nthuyentrang.Địa Chỉ Email thanhtruc@ueh.com gacondhkt@gmail.com.com minhtam1319.qtkd@gmail.com truongminhhieu3428@yahoo.com vuongminhduc1991@gmail.edu.com thienlong1607@yahoo.com e_lt_cvya@yahoo.com Địa Chỉ Email nghia.com mytrangqt7@gmail.com hoangtrangcmc@gmail.com quanghao.vn vnthaovy@yahoo.com thuyan_platin@yahoo.com.ueh@gmail.com nguyenquangvinh46@gmail.com nhatquynh89@gmail.qtkd@gmail.com huong_pham_blue@yahoo.com.thanhhang@gmail.com ngt.com quynhchi2710@gmail.com thegioimauhong_276@yahoo.com .com dinhlevietan.com hongleqtkdk35@gmail.com ktrangdhkt2008@gmail.com tanaka_6988@yahoo.com Mitori.kalix@gmail.com huathuananhkhoa0109@gmail.com diep_anhquoc@yahoo.vn blue_star19226@yahoo.com thuyvy279@yahoo.kinhte@gmail.Do@gmail.hp@vietnammarcom.

com pbactv@yahoo.com never_love_1806@yahoo.com truonghoangminh_2003@yahoo.com EMAIL doanhnghiep171@yahoo.com phucnghia89@yahoo.com thai_pro_a2@yahoo.0512@gmail.com vinguyen2808@yahoo.com.com donguyenngoctam@gmail.com.com cherrylady_89@yahoo.com.com trung_skynet@yahoo.vn hoadangthe@gmail.com anhtuan_det11089@yahoo.com thanhthuy_april@yahoo.com conganh_bk@yahoo.vn phongnguyen90@gmail.com opmhalos_1790@yahoo.com buinguyenminh.vn .vn lucifer_restore264@yahoo.com.com nguyencuong2338x@yahoo.com maiyenlinh@gmail.com.com phamtanhieu@gmail.com.com luonhyvong_90@yahoo.com tmtuan2007@gmail.vn m_trang71k34@yahoo.vn khuongyugi@yahoo.Địa Chỉ Email bachvan4386@yahoo.com le_chi_trung812@yahoo.com tramphan1989@yahoo.

com shatt_ntth@yahoo.com smile_pasta27@yahoo.com.com tamlinhthao_213@yahoo.com.com fugitive01012@yahoo.com nguyenxuanthinh_2003@yahoo.com lupinpro@yahoo.vn thomtuyen_trunglao@yahoo.lythungan@gmail.com nambui89@gmail.com thuanluongktkt@gmail.com nguyenlinh2702@gmail.com.com thuhuongkt15k33@gmail.com Địa Chỉ Email levanlamtcnh@gmail.vn nguyen_phuoc_bao_ngoc_an@yahoo.com kendy_nhfo@yahoo.com nguyendinhhoanguyen@gmail.com hell_angle_xxx@yahoo.com ddmtdmt080890@yahoo.com lethiduchanhktkt@gmail.18889@gmail.com mynguyen.com .vn nguyenhoa289@yahoo.vn curia_165@yahoo.com Địa Chỉ Email nguyenlongkt@gmail.com hohaiquynhchau@gmail.vn nguyenkhoa_8@yahoo.com.com byfobinh@gmail.com nguyendothy@gmail.com phananhhuy2910@yahoo.com anhkhoa1110@yahoo.com.com maihohoangtham18@yahoo.

son@gmail.com.com hayvebenanh_gioang@yahoo.vn thanhdat1004@gmail.com locn_xin@yahoo.com trungnt91@gmail.com Mail quynhngahcm@gamil.com vophuhuu90@yahoo.com phiphungct04@yahoo.ueh@gmail.com ngockieu2115@gmail.vn .com dunguyen0406@gmail.nhon@yahoo.com phucuong.com bon27031989@yahoo.com quataobac90@yahoo.com EMAIL thhloventt@yahoo.com nhungnguyen069x@gmail.com toan_toan5018@yahoo.com quachhoa87@gmail.com thu.princess_of_france_centure22@yahoo.com tranlamhieu156@yahoo.com dovietlinh@ueh.com nhocsieuac@gmail.com nh.com Natakashini@yahoo.com connitsonglaunam70411@yahoo.

com myduyenkt34@gmail.vn thisuong_91@yahoo.kte@gmail.com binhnguyen9990@gmail.edu.vn .com chu.vn leduchuy0501@gmail.EMAIL xuanson@ueh.com tram_31091025078@ueh.edu.com tuanvu72@zing.edu.com phamphananh88@gmail.edu.com hoangvukimdung.vn kieutien.com lehunglong214@gmail.com EMAIL longtran@ueh.edu.vn thienanh_phng@ueh.edu.com boyxitin_dixipo123@yahoo.edu.com ngocxanh09@gmail.minhthanh@yahoo.com amazonhorse812@yahoo.vn ĐỊA CHỈ MAIL hangnhatquang@ueh.vn vankieukt@gmail.com bantoi7611@gmail.vn truonghuong@ueh.lkt@gmail.com tamvpd@ueh.

namnp@ueh.edu.vn
khangsdh@ueh.edu.vn
thongnt@ueh.edu.vn
trungvt@ueh.edu.vn

ĐỊA CHỈ EMAIL
leetranfn@gmail.com
myoanh01@gmail.com
vandat53@yahoo.com.vn
lengocan_237@yahoo.com
dung_dung07@yahoo.com
changkhothuychung19917@yahoo.com
hoavioletpy_vn@yahoo.com.vn
ngocbtb22989@gmail.com
huckcheer@yahoo.com
doremon9090@yahoo.com
svminhtu@yahoo.com

DANH BẠ HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP. HỒ C
website: http://www.youth.ueh.edu.vn
Email: hoisinhvien@ueh.edu.vn
SĐT: 08.8243064; 08.8221709

DANH BẠ HỘI SINH VIÊN ĐH KINH TẾ
BCH HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH
STT HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH
LỚP
KHÓA

1
2
3
4

Phan Ngọc Anh
Nguyễn Thị Phương Thảo
Bùi Văn Thành
Phạm Tấn Hưng

30/07/1985
4/1/1989
5/19/1989
4/17/1989

CBCC
58
17
QT3

33
34
33

5

Vũ Khánh Hưng

9/13/1989

MAR 2

33

6

Nguyễn Thị Yến Hồng

5/10/1990

VG2

34

7

Trần Nhật Hoàng

14/01/1990

NN4

34

8

Nguyễn Hoàng Hải Nam

26/02/1989

QT1

34

9

Phan Hải Như

13/7/1989

TC8

33

10

Hồ Văn Chủ

3/12/1987

QT1

33

11

Ký Nam Thi

6/27/1988

KI1

33

12

Hoàng Vũ Kim Dung

7/6/1989

LA00

33

13

Hoàng Công Anh

9/12/1986

70

34

14

Nguyễn Thi Lam

2/10/1988

TH3

33

15

Nguyễn Thị Kim Thơ

12-Mar

33

16

Đặng Thuỵ Thanh Lan

10/11/1989

NH09

33

17

Huỳnh Vũ Thế

5/1/1989

7

33

18

Tăng Gia Hải Lam

7/1/1987

Mar3

31

19

Lê Minh Truyện

26/12/1989

QT1

33

20

Phan Thị Thu Hằng

15/8/1991

39

35

21

Nguyễn Hữu Nhơn

22

Nguyễn Nhân Ngọc Tú

5/2/1989

94

35

23
24

Hồ Bùi Công Giang
Võ Nguyên Huân

25
26
27

Nguyễn Quang Đức
Phạm Ngọc Vũ
Nguyễn Xuân Cường

07/06/1989
17/04/1989
23/03/1989

ĐT-03
Kt12
TC8

33
33
33

BCH CÁC LIÊN CHI HỘ
BCH LCH SV KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN
STT
HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH
1 Phan Thị Thu Hằng
7/10/1988
2 Nguyễn Thanh Sang
9/9/1989
3 Phạm Ngọc Phú
24/01/1988
4 Trần Thiên Quốc Thái
9/12/1988
5 Lưu Thị Nhật Vy
12/10/1988
6 Nguyễn Hiếu Trọng
20/08/1990
7 Lê Nguyễn Bảo Ngọc
1/9/1990
8 Lương Thị Thảo Trang
1/8/1990
9 Lưu Mỹ Ngọc
16/05/1990
10 Lê Thị Aí Mỹ
25/11/1990
11 Phạm Dương Tuấn Anh
2/12/1990
12 Nguyễn Đức Hạnh Nguyên
26/08/1990
BCH LCH SV QUẢN TRỊ KINH DOANH
STT
HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH
1 Nguyễn Qúy Đức
25/04/1989
2 Lê Nguyễn Quang Huy
20/02/1991
3 Phùng Sinh Nhật
24/12/1990
4 Nguyễn Thị Quỳnh Như
27/05/1989
5 Nguyễn Thị Việt Ny
15/08/1988
6 Võ Phạm Quang Phúc
22/11/1990
7 Nguyễn Hoàng Sang
23/10/1991
8 Nguyễn Thị Thu Sương
7/3/1991
9 Bùi Nguyễn Minh Tâm
13/10/1989
10 Huỳnh Vũ Thế
5/1/1989
11 Hoàng Thị Ngọc Thủy
18/09/1991
12 Phạm Tường Vinh
10/11/19889

LỚP
KHÓA
KHĐT
33
KHĐT
33
KHĐT
33
NL
33
BĐS-KTNN
33
29
34
22
34
23
34
1
35
4
35
8
34
10
34

LỚP
10
18
51
10
49
11
13
10
7
15
5

BCH LCH SV KHOA THƯƠNG MẠI DU LỊCH MARKETING
STT
HỌ VÀ TÊN
NGÀY SINH
LỚP
1 Phùng Duy Anh
25-27
2 Trịnh Hữu Đức
Mar-34
3 Hoàng Nữ Khánh Hà
TM34
4 Hồ Mai Hoa
12-Mar
5 Lý Hoàng Long
79-80

KHÓA
K33
K35
K34
K33
K33
K34
K35
K35
K33
K33
K35
k33

KHÓA
35
33
33
33
34

6 7 8 9 10 11 12 Nguyễn Lê Minh Nguyễn Thị Thuỳ Nguyên Lê Thị Lan Phương Nguyễn Thị Kim Thơ Trần Anh Tuấn Hà Nhật Tuấn Lê Viết Hoài Thương KDQT12 NT1 NT234 12-Mar 81-84 25-27 21 33 33 33 33 34 35 35 BCH LCH SV KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH 1 Nguyễn Thị Hải Yến 2/8/1989 2 Nguyễn Thị Thanh Thủy 22/04/1988 3 Hoàng Công Anh 9/12/1986 4 Nguyễn Thị Tuyết Linh 13/2/1989 5 Nguyễn Quốc Phong 29/11/1990 6 Trương Bá Việt Nhân 10/5/1991 7 Trần Minh Đức 11/11/1989 8 Nguyễn Thị Ngọc Diễm 15/7/1989 9 Phan Thu Hằng 15/8/1991 10 Võ Như Sơn 2/9/1990 11 Đặng Thị Khánh Hà 12/11/1991 12 Nguyễn Thị Hải Yến 13/8/1991 13 Nguyễn Hoàng Nguyên 7/3/1990 LỚP NN2 NN2 70 NN4 73 34 NN4 NN3 39 65 31 40 70 KHÓA 33 32 34 33 34 35 33 33 35 34 35 35 34 BCH LCH SV TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH 1 Nguyễn Xuân Cường 23/03/1989 2 Lê Văn Hoàng 20/10/1989 3 Trần NgọcTuấn 15/11/1990 4 Nguyễn HoàngPhúc 9/1989 5 Phan Thị ThanhVân 22//02/1989 6 Nguyễn TiếnLộc 15/9/1989 7 Phạm Thúy Huỳnh 1/4/1988 8 Tô Vũ ThảoSương 21/10/1989 9 Nguyễn Thị HảiLinh 8/10/1990 10 Huỳnh Trọng Nghĩa 13/06/1990 11 Lê Chí Trung 8/12/1990 12 Đỗ Thị ThuTrang 19/09/1991 13 Huỳnh Quốc Việt 10/15/1991 14 Nguyễn Thị ThùyLinh 11/16/1991 15 Nguyễn HữuPhước 19/07/1991 LỚP TC8 BH 54 TC13 TC15 TC6 TC8 TC2 57 54 62 49 44 42 46 KHÓA 33 33 34 33 33 33 33 33 34 34 34 35 35 35 35 BCH LCH SV KHOA NGÂN HÀNG STT HỌ VÀ TÊN LỚP KHÓA NGÀY SINH .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Tạ Thị Lan Hương Đinh Ngọc Châu Sơn Dương Thị Ngọc Phượng Đặng Thụy Thanh Lan Phan Đức Thịnh Phan Thảo Lam Mai Trần Bảo Anh Trương Thị Thu Hằng Phạm Thị Phương Thảo Phan Thùy Dung Nguyễn Minh Đức Hàng Hải Nam Nguyễn Thị Khánh Tâm Trần Quốc Khánh 18/05/1987 8/8/1988 11/4/1988 11/10/1989 21/10/1989 17/05/1987 7/9/1988 19/11/1988 12/9/1988 6/2/1988 19/4/1990 1/1/1990 16/06/1990 4/4/1990 BCH LCH SV KHOA KẾ TOÁN KiỂM TOÁN STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH 1 Phạm Ngọc Vũ 17/04/1989 2 Đức Hoàng Kim Phượng 10/08/1989 3 Nguyễn Đình Hoàng Uyên 09/04/1989 4 Nguyễn Thị Tuyết Như 23/11/1988 5 Phạm Thế Mỹ 29/07/1989 6 Đỗ Trần Anh Quyên 10/08/1989 7 Phan Lê Anh Thư 15/03/1989 8 Trần Lê Thùy Dương 31/10/1990 9 Lê Thị Kim Ngân 18/12/1990 10 Huỳnh Công Thắng 16/07/1988 11 Nguyễn Thanh Tùng 05/07/1990 12 Nguyễn Thị Minh Thùy 19/10/1990 13 Mai Thị Ngọc Huyền 28/03/1991 14 Điền Bá Lương 20/05/1991 15 Đặng Bích Ngọc 14/09/1991 16 Lê Đường Sơn 15/01/1991 17 Trần Văn Sắn 20/04/1991 BCH LCH SV KHOA TOÁN THỐNG KÊ STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH 1 Nguyễn Ngọc Mai Loan 11/03/1988 2 Lê Thị Cẩm Nhung 30/10/1989 3 Nguyễn Hữu Nhơn 20/02/1989 4 Lê Ngọc Ân 23/7/1991 5 Trần Khánh Hoàng 25/12/1990 6 Phạm Phú An Lộc 20/11/1991 7 Đặng Thị Hồng Nhung 07/06/1990 TF2 TF2 TD3 71 TD1 79 CK02 NH7 NH8 67 70 NH8 NH2 NH5 NH11 CK02 39 41 42 43 32 32 32 33 33 31 32 32 32 32 34 34 34 34 LỚP Kt12 Kt19 Ki3 Kt16 Ki3 Ki4 Ki1 6 2 7 7 7 68 69 65 70 65 KHÓA 33 33 33 33 33 33 33 34 34 34 34 34 35 35 35 35 35 LỚP KHÓA 32 33 34 35 34 35 34 .

8 9 10 11 Lê Thế Phương Lê Thị Đài Trang Trần Thị Mai Trang Trần Thế Bảo Trâm 7/9/1991 28/04/1989 17/05/1991 1/5/1991 TF2 TD3 74 79 34 33 35 35 BCH LCH SV KHOA TIN HỌC QUẢN LÝ STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH 17/4/1988 1 Trương Ngọc Thịnh 5/2/1988 2 Hồ Thị Thảo Tâm 19/11/1989 3 Nguyễn Thị Trúc Phương 30/5/1990 4 Lê Cos Anh Pha 5 Trần Quốc Toàn 24/12/1990 6 Trương Nhật Thành 10/5/1990 7 Lê Văn Mạnh 14/11/1989 8 Trần Thị Kiều Thanh Phương LỚP TH03 TH03 TH03 88 89 91 92 97 KHÓA 32 32 32 34 34 34 34 34 BCH LCH SV KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH 1 Nguyễn Nhân Ngọc Tú 5/2/1989 2 Nguyễn Bình Nguyên 2/10/1991 3 Lương Thùy Nhất Phương 2/10/1991 4 Trần Việt Cẩm Tú 28/06/1989 5 Nguyễn Ngọc Tuyên 2/12/1991 6 Trương Công Luật 24/07/1990 7 Nguyễn Thị Bích Ngọc 20/03/1990 8 Trương Thị Diễm Thi 25/10/1991 9 Trương Tôn Nghi 19/03/1991 10 Thái Thanh Nhã 15/02/1990 11 Trần Thị Thanh Nga 8/11/1990 LỚP 94 96 90 95 90 94 90 88 95 44 92 KHÓA 35 35 35 35 35 35 35 35 35 34 35 BCH LCH SV KHOA LUẬT KINH TẾ STT HỌ VÀ TÊN 1 HOÀNG VŨ KIM DUNG 2 ĐINH THỊ HẢO 3 HÀ ĐÌNH SƠN 4 PƠ LOONG NƯƠNG 5 NGUYỄN BÁ BẮC 6 TRIỆU NGỌC HÂN 7 ĐẶNG NGỌC HẬU 8 VÕ THỊ MAI NHẬT 9 KÝ HOÀNG TRUNG 10 NGUYỄN THÁI BÌNH 11 ĐẶNG NGỌC HƯNG LỚP LA00 98 101 101 100 103 35 33 38 LA00 LA00 KHÓA 33 35 35 35 35 35 34 34 34 33 33 NGÀY SINH 7/6/1989 12/12/1991 1987 15/6/1986 10/11/1991 2/11/1990 30/06/1990 27/11/1990 20/2/1990 17/02/1989 13/08/1989 .

BCH LCH SV KTX 135A STT HỌ VÀ TÊN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Hồ Văn Chủ Phan Thị Trà My Đinh Quang Minh Trương Thị Hương Anh Phan Lâm Thao Đinh Thị Huyền Thương Vy Thị Hoàng Nhâm Nguyễn Duy Phúc Nguyễn Bảo Trung Nguyễn Phan Hà Uyên Nguyễn Trung Thành Hoàng Thị Mai Lâm Minh Thu NGÀY SINH LỚP KHÓA 3/12/1987 7/8/1989 9/10/1988 9/24/1990 7/29/1990 6/9/1991 8/27/1990 4/20/1990 9/30/1989 9/1/1991 2/8/1989 2/13/1990 9/9/1989 QT1 100 QT1 42 79 43 99 38 99 53 VG2 87 100 33 34 33 34 34 35 34 34 34 35 33 34 34 BCH LCH SV KTX 43-45 NGUYỄN CHÍ THANH STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH 1 Ký Nam Thi 6/27/1988 2 Lê Minh Ngọc Hạnh 5/1/1989 3 Võ Hoàng Vinh 6/7/1990 4 Hoàng Phạm Thu Thảo 11/20/1990 5 Lương Quốc Kỳ 2/18/1989 6 Nguyễn Thị Thúy Anh 8/16/1991 7 Nguyễn Thị Kiều Trang 6/1/1990 8 Nguyễn Thị Minh Tuyên 7/16/1990 9 Vũ Thị Thùy Hương 4/12/1991 10 K’Tỷ 4/16/1989 11 Mai Văn Đạt 8/31/1990 12 Nguyễn Minh Tuấn 1/25/1991 LỚP KHÓA KI01 – K33 TC11 – K33 L16 – K34 L107-K34 L99 – K34 L11 – K35 L37 – K34 L1 – K34 L66 – K35 L100 – K34 L74 – K34 L62 – K35 CÁC CÂU LẠC BỘ ĐỘI NH BĐH ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI STT HỌ VÀ TÊN 1 Nguyễn Quang Đức 2 Lê Vĩnh Thiện 3 Nguyễn Thị Kim Oanh 4 Nguyễn Lương Tuấn 5 Nguyễn Lê Khánh Hồng 6 Lê Huy Truyền NGÀY SINH 07/06/1989 10/10/1989 16/6/1989 03/12/1989 10/5/1989 LỚP ĐT-03 MA-02 KT-04 TH-01 KD-01 KHÓA k33 k33 k33 k33 k33 24/10/1987 ĐT-02 k33 .

7 Nguyễn Thị Ngọc Đăng BĐH NHÓM SÁNG TÁC SINH VIÊN STT HỌ VÀ TÊN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Ngô Văn Hậu Nguyễn Thị Yến Hồng Bùi Ngọc Linh Nguyễn Bích Ngọc Nguyễn Trẩn Minh Ngọc Hồ Thành Tâm Nguyễn Thị Ngọc Hoà Trần Thị Thanh Phương Trần thị Ngân Hà 30/10/1989 KD-04 k33 NGÀY SINH LỚP KHÓA 18/06/1989 5/10/1990 18/03/1990 7/9/1988 31/07/1989 7/10/1989 29/3/1990 Mar4 33 VG2 34 TC2 34 NT1 34 1-Mar 34 KDQT1 32 3-Mar 33 TC12 33 1-Mar 34 BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ TIẾNG PHÁP STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH 1 Nguyễn Nhật Nguyên 9/8/1989 2 Cao Thanh Trúc 7/1/1989 3 Nguyễn Cao Trúc Giang 18/6/1989 4 Lê Kiều Oanh 6/6/1990 5 Hạ Ngọc Quý Phương 12/1/1990 6 Trần Thị Minh Thảo 15/5/1990 7 Nguyễn Ngự Bình 10/8/1990 LỚP KD04 KD04 NH15 57 102 102 102 KHÓA 33 33 33 34 34 34 34 BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ BẠN GÁI STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP KHÓA 1 Trần Thị Nhung 2 Trương Giang Thanh 3 Lê Thu An 4 Phạm Lê Thanh Nga 5 Võ Bá Quân 6 Cao Thuỳ Linh 7 Lê Vĩnh Thuận 15/12/1989 30/4/1990 4/7/1991 10/8/1990 19/02/1990 27/12/1990 16/01/1989 BAN ĐIỀU HÀNH ĐỘI CỘNG TÁC VIÊN STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH 1 Nguyễn Đức Cường 14/08/1990 2 Võ Lê Duy Đức 24/07/1990 3 Trần Nhật Hòang 14/01/1990 4 Nguyễn Thị Tuyết Mai 16/09/1990 18/12/1990 5 Đặng Thị Thu Trang KT21 QT02 31 33 34 35 Mar03 Mar03 KT03 DL02 34 34 34 34 LỚP 13 51 80 3 3 KHÓA 34 34 34 34 34 .

BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ DÂN CA STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH 1 2 3 4 5 6 7 NGÔ ĐỨC THỊNH PHẠM MINH CHÂU VÕ THỊ MỸ TIÊN LÒ THỊ HƯƠNG NHÀN TRẦN QUỐC UY HÀ THU PHƯƠNG KIỀU NGÔ TÚ UYÊN 10/3/1990 29/10/90 18/01/90 20/10/88 24/02/90 9/2/1991 29/11/91 BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ VÕ THUẬT STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH 1 Trần Hữu Chính 2 Lê Trần Khánh Vy 3 Lê Anh Xuân 4 Phạm Thị Kim Hoa 5 Nguyễn Thị Ngọc Tâm 6 Đinh Lâm Phú Anh 7 Lê Thị Thuý Oanh 29/07/1990 16/12/1990 24/07/1990 2/11/1991 1/11/1900 3/7/1991 11/1/1991 BAN ĐIỀU HÀNH ĐỘI VĂN NGHỆ XUNG KÍCH STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP NN04-K34 NT01-K34 KI04-K34 KT11-K32 KD03-K34 62-K35 06-K35 LỚP QTCL1 NT2 KTH 36 54 17 58 LỚP KHÓA 34 34 34 32 34 35 35 KHÓA 34 34 34 35 35 35 35 KHÓA 1 Đỗ Ngọc Tân 2 Lê Nguyễn Anh Thư 4/10/1991 12-Feb 35 12/10/1989 TC8 33 3 Võ Thị Ngọc Diệu 4 Đinh Hữu Phước 5 Nguyễn Văn Trung 7/1/1989 12/6/1989 22/05/1990 CK2 NN3 46 33 33 34 BAN CHỦ NHIỆM CLB ANH VĂN STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP KHÓA 1 Nguyễn Tấn Phát 2 Ngô Hà Thảo 3 Trần Thái Phương Nam 4 Bành Đức Trọng 5 Đoàn Văn Hải 6 Dương Lý Thu Thảo 7 Võ Thị Kiều Oanh 9/30/1989 7/25/1989 5/14/1990 5/22/1989 8/8/1989 11/11/1990 2/21/1990 Mar TC TC QT KT học TC NT2 33 33 34 33 34 34 34 CÁC CÂU LẠC BỘ ĐỘI NHÓ .

BCN CLB YORE (trực thuộc LCH SV Khoa Kinh tế phát triển) STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP 1 Lê Minh Truyện 2 Nguyễn Xuân Huy 3 Phạm Tấn Hiếu 26/12/1989 11/8/1990 8/6/1990 KHÓA QT1 QT1 TC3 33 34 34 BCN CLB NHÂN SỰ (trực thuộc LCH SV Khoa QUẢN TRỊ KINH DOANH) STT HỌ VÀ TÊN 1 2 3 4 5 6 NGUYỄN HẠNH PHƯƠNG HẰNG NGUYỄN THỊ YÊN NHI TRẦN HOÀNG BẢO TRÂN LÂM HOÀNG PHƯƠNG NGUYỄN THỊ SONY TRÀ MI NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 7 8 9 VÕ THỊ LY TRƯƠNG THẾ NHÂN HUỲNH THIỆN DUY NGÀY SINH LỚP KHÓA BĐH đội cộng tác viên khoa (trực thuộc LCH SV KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH) STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP KHÓA 1 Lê Văn 10/5/1990 49 34 2 Thái Hoàng Mỹ Anh 11/11/1989 51 34 3 Lê Kiều Trang 10/22/1990 14 34 4 Nguyễn Hoàng Sang 10/23/1991 10 35 5 Vương Minh Đức 1/3/1991 13 35 6 Đinh Lê Thuý Vy 9/27/1991 15 35 7 Nguyễn Minh Khoa 5/10/1991 18 35 8 Phan Thanh Triển 2/19/1991 45 35 9 Trần Thị Thu Dung 3/25/1991 7 35 BCN CLB Apple Club (trực thuộc LCH SV khoa TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC) STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP KHÓA 1 Trần Thị Diệu Linh 17/03/1990 70 34 2 Phan Viết Mạnh 25/08/1990 70 34 3 Đặng Lan Kiều Vân 23/04/1990 71 34 4 Đặng Ngọc Khánh 25/05/1990 70 34 5 Lê Văn Diễn 11/6/1990 70 34 6 Trần Thế Châu 16/06/1990 68 34 7 Hồ Việt Hà 06/02/1990 32 34 8 Đinh Thanh Trúc 11/07/1990 32 34 9 Nguyễn Nữ Anh Vy 11/03/1990 26 34 .

BĐH Tax Group (trực thuộc LCH SV khoa TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC) STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP KHÓA 1 Đinh Xuân Lâm 7/2/1988 NN2 32 2 Nguyễn Thị Thanh Thủy 4/22/1988 NN2 32 3 Nguyễn Chánh Thuận 12/25/1988 NN4 32 4 Cao Thị Bích Lân 11/24/1988 NN3 32 5 TChình Duy Khang 8/9/1988 NN4 32 6 Nguyễn Đình Lộc 12/19/1988 NN2 32 7 Nguyễn Thị Nguyệt NN6 32 BCN CLB PHÁP LÝ (trực thuộc LCH SV Khoa Luật kinh tế) STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP 1 CHU MINH THÀNH 21/04/1989 LA00 2 NGUYỄN THỊ KHÁNH VI 20/02/89 LA00 3 LÊ DUY HIỂN 05/11/89 LA00 4 VÕ ANH TÚ 20/09/89 LA00 5 ĐẶNG TRƯƠNG PHƯƠNG NHI 22/10/89 LA00 KHÓA 33 33 33 33 33 BĐH ĐỘI CÔNG TÁC XÃ HỘI (trực thuộc LCH SV KTX 43-45 NGUYỄN CHÍ THANH) STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP KHÓA 1 Trần Thị Thúy Ngân 10/5/1990 L91 – K34 2 Đặng Anh Dũng 12/8/1990 L81 – K34 3 Trương Xuân Tùng 4/11/1990 L42 – K34 4 Trương Thị Hà Anh 11/13/1990 L28 – K34 5 Phạm Thị Thùy Trang 1/2/1990 L22 -– K34 6 Phạm Thị Hạnh 11/20/1990 L58 – K34 7 Nguyễn Thị Thắm 6/22/1990 L79 – K34 8 Nguyễn Phạm Minh Thi 10/30/1990 L106 – K34 9 K’tỷ 4/16/1989 L100 – K34 BĐH CLB ANH VĂN (trực thuộc LCH SV KTX 43-45 NGUYỄN CHÍ THANH) STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP KHÓA 1 Lê Thị Hiếu 3/3/1990 L10 .K34 2 Nguyễn Phạm Minh Thi 10/30/1990 L106 – K34 3 Nguyễn Thế Vinh 8/31/1990 L38 – K34 BĐH ĐỘI VĂN NGHỆ (trực thuộc LCH SV KTX 43-45 NGUYỄN CHÍ THANH) STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP KHÓA 1 Trịnh Trung Hiếu 10/20/1988 Mar1 – K33 2 Võ Hoàng Vinh 6/7/1990 L16 – K34 L22 -– K34 3 Phạm Thị Thùy Trang 1/2/1990 .

BĐH CLB A2C (trực thuộc LCH SV Khoa KẾ TOÁN KiỂM TOÁN) STT HỌ VÀ TÊN 1 Nguyễn Thùy Vân 2 Phan Lê Anh Thư 3 Trần Quang Phú 4 Nguyễn Phương Minh 5 Lê Phương Dung 6 Phạm Đức Thuận 7 Hoàng Trọng Hiệp 8 Phan Công BÌnh NGÀY SINH LỚP KHÓA 09/01/1989 15/03/1989 31/08/1988 17/11/1989 3/10/1989 18/04/1989 1/1/1989 27/01/1989 KI4 KI1 KI4 KI6 KI4 KI4 KI5 KI4 33 33 33 33 33 33 33 33 BĐH CÂU LẠC BỘ CHỨNG KHOÁN SCUE (trực thuộc LCH SV KHOA NGÂN HÀNG) STT HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH LỚP KHÓA Hứa Hà Tuyên CK01 K32 Đặng Bách Khoa TM K32 Nguyễn Hữu Huân NH12 K32 .

882.286.441 UV BCH 0168.5829 UV BCH UV BCH 093.148 UV BCH phong trào 097.phong trào 097.492.707 UV BCH tổ chức.551.hỗ trợ sinh viên 0166.238 0973.3773.457.619.655.0714 Chủ tịch Phó chủ tich Phó chủ tich Phó chủ tich UV BCH UV BCH 0972.843.997 0973.6311.H KINH TẾ TP.677 UV BCH 0955.974.HỒ CHÍ MINH NĂM 2010 CHỨC VỤ MẢNG HOẠT ĐỘNG SỐ ĐIỆN THOẠI tổ chức tổ chức hỗ trợ sinh viên phong trào 0905.969. HỒ CHÍ MINH NĂM 2008 .946 UVTK tổ chức 0123.3135.404. UVTK phong trào 0973.vn BẠ HỘI SINH VIÊN ĐH KINH TẾ TP.5692 UV BCH Tổ Chức -Phong Trào 0946.112 Phong trào 093.826.909.136.6947 UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH 094.5464 UVTK phong trào 01689.237.958 UVTK hỗ trợ sinh viên 093.3723 UV BCH Tổ chức 0989.659.409 UVTK hỗ trợ sinh viên 093.188.7587 UV BCH Học tập .880 093.1345 .816.

553.0529 CH CÁC LIÊN CHI HỘI SV KHOA/KTX CHỨC VỤ LCHT LCHP UV BCH UV BCH UV BCH LCHP UVTK UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH MẢNG HOẠT ĐỘNG Phong trào Học tập Phong trào Phong trào Phong trào Tổ chức Học tập Học tập Tổ chức Tổ chức Học tập Phong trào SỐ ĐIỆN THOẠI 0978381169 0988848625 0122547877 01682010020 0978444978 01656197933 01689949649 0903956524 0942402634 01266670729 01228622101 01228165345 CHỨC VỤ Uỷ viên BCH Uỷ viên BCH Uỷ viên BCH Uỷ viên BCH Liên Chi Hội Phó Uỷ viên thư kí Uỷ viên BCH Uỷ viên BCH Liên Chi Hội Phó Liên Chi Hội Trưởng Uỷ viên BCH Uỷ viên BCH MẢNG HOẠT ĐỘNG học tập tổ chức học tập học tập tổ chức phong trào học tập phong trào học tập phong trào học tập phong trào SỐ ĐIỆN THOẠI 0919670975 01285401209 01675246943 01225141996 01658380608 01238877016 01285401209 0905841173 0902590590 0976311677 0988732175 01223106104 CHỨC VỤ UV BCH UV BCH UV BCH LCH trưởng UV BCH MẢNG HOẠT ĐỘNG SỐ ĐIỆN THOẠI 904391098 976022956 1266931389 934313819 945132777 .384.UV BCH UV BCH UV BCH Phong trào 098.1465 090.0689 097.807.

hỗ trợ sinh viên Phong trào Học tập .UVTK UV BCH LCH Phó LCH Phó UV BCH UV BCH UV BCH 1223451217 933451405 985170490 938435692 1222576476 1269425596 905449846 CHỨC VỤ LCH Trưởng LCH Phó LCH Phó UVTK UVTK UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH MẢNG HOẠT ĐỘNG Tổ chức Học tập .812 01687852346 01222453848 0976095877 0977561580 SỐ ĐIỆN THOẠI .hỗ trợ sinh viên Học tập .hỗ trợ sinh viên Phong trào Phong trào Tổ chức Học tập .123.hỗ trợ sinh viên Phong trào Phong trào Tổ chức Phong trào SỐ ĐIỆN THOẠI 0985715808 0983025059 0935515829 0902855670 01224241234 0982854656 01224987789 0932099005 01668266947 0985917344 01694441850 01695301784 01689658501 CHỨC VỤ LCH TRƯỞNG LCH PHÓ LCH PHÓ UVTK UVTK UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH MẢNG HOẠT ĐỘNG SỐ ĐIỆN THOẠI 0903840529 01679909679 0122 814 4033 0902454151 0904535067 CHỨC VỤ MẢNG HOẠT ĐỘNG 01697992991 0937941712 0957 590 119 0168 993 6539 0983.

LCH Trưởng LCH Phó LCH Phó UVTK UVTK UV BCH LCH UV BCH LCH UV BCH LCH UV BCH LCH UV BCH LCH UV BCH LCH UV BCH LCH UV BCH LCH UV BCH LCH CHỨC VỤ Liên chi hội trưởng Liên chi hội phó Liên chi hội phó Ủy viên thư kí Ủy Viên BCH Ủy Viên BCH Ủy Viên BCH Ủy Viên BCH Ủy Viên BCH Ủy Viên BCH Ủy Viên BCH Ủy Viên BCH Ủy Viên BCH Ủy Viên BCH Ủy Viên BCH Ủy Viên BCH Ủy Viên BCH CHỨC VỤ LCH Trưởng LCH Phó UVTK UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH 0988424732 0973386156 0988938517 0946188148 0988207104 0917636669 0916260001 0976129664 01228746979 0985234007 0908850703 0919929400 0976889447 0937171151 MẢNG HOẠT ĐỘNG Phong trào Tổ chức Hỗ trợ sv Phong trào Phong trào Tổ chức Hỗ trợ sv Phong trào Hỗ trợ sv Phong trào Hỗ trợ sv Hỗ trợ sv Phong trào Phong trào Tổ chức Phong trào Tổ chức SỐ ĐIỆN THOẠI 0975531465 0933291219 0983044135 0916660422 01225432252 0978036400 0959665512 0933531390 0988857248 0973498381 0908064745 01283575987 01688964032 01664829819 01229798946 0968700579 01656149178 MẢNG HOẠT ĐỘNG Phụ trách chung Tổ chức Phong Trào Phong Trào Tổ chức Học tập Phong Trào SỐ ĐIỆN THOẠI 0973432078 932081140 0973785184 1283452373 01688242400 939578792 1666330149 .

UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH Phong Trào Học tập Tổ chức Phong Trào 0977665894 1696534284 934093726 932444766 CHỨC VỤ LCH Trưởng LCH Phó UVTK UV BCH LCH UV BCH LCH UV BCH LCH UV BCH LCH UV BCH LCH MẢNG HOẠT ĐỘNG SỐ ĐIỆN THOẠI 0975989269 0976643165 0902342287 01689984583 0979896406 01225736971 0979097318 01688312489 CHỨC VỤ LCH Trưởng LCH Phó UVBTK UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH MẢNG HOẠT ĐỘNG SỐ ĐIỆN THOẠI 0948161345 01223539990 0932172517 0909580265 0983055550 0975102789 01225052653 01656032039 0939244644 0902474235 01649732863 CHỨC VỤ LCH trưởng LCH phó UVTK UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH MẢNG HOẠT ĐỘNG Tổ Chức -Phong Trào Phong trào Tổ chức Tổ chức Phong trào Phong trào Phong trào Phong trào Phong trào Phong trào Phong trào SỐ ĐIỆN THOẠI 972882112 1272595987 98377076 989261523 1649732664 987130535 1215575747 0932560540 1686163967 1687888114 905030902 .

CHỨC VỤ MẢNG HOẠT ĐỘNG LCH trưởng LCH phó UVTK UVTK UVTK UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH UV BCH Tổ chức Tổ chức Phong trào Phong trào Tổ chức Tổ chức Phong trào Hỗ trợ đời sống SV Phong trào Phong trào Hỗ trợ đời sống SV Hỗ trợ đời sống SV Phong trào CHỨC VỤ LCH Trưởng LCH Phó LCH Phó UV BTK UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH MẢNG HOẠT ĐỘNG SỐ ĐIỆN THOẠI 989.974.707 907894470 978184295 977010913 973433689 1667662247 976679103 1689931341 984626000 905928661 1663515776 989839447 976691511 SỐ ĐIỆN THOẠI 976550714 972618174 1689906500 988313381 1689918434 1695312095 973310207 974827351 1693525039 979532210 1689954776 1676592398 CÂU LẠC BỘ ĐỘI NHÓM CẤP TRƯỜNG CHỨC VỤ đội trưởng đội phó đội phó ủy viên ủy viên ủy viên SỐ ĐIỆN THOẠI 0988070689 01216837601 0984079577 01689571538 0973250181 01222994511 .

BCN Tv.BCN CHỨC VỤ TV BĐH Đội phó Đội phó Đội trưởng TV BĐH 0937171262 0979656547 0902808790 0907618914 01699961440 01228686053 0903058485 SỐ ĐIỆN THOẠI 01225507430 0982999027 01689659409 0962351467 0936759989 .BCN Tv. 5464 0948161777 01689939284 0935222669 0945672381 909885204 936038540 1225538509 CHỨC VỤ Chủ nhiệm Phó chủ nhiệm Phó chủ nhiệm Thủ quỹ Thành viên BCN Thành viên BCN Thành viên BCN SỐ ĐIỆN THOẠI 01688235567 01689501556 0946950567 0948218938 0905461949 0905050209 01688756343 CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI Chủ Nhiệm Phó CN Phó CN Tv.ủy viên CHỨC VỤ Thành viên Thành viên Thành viên Phó nhóm Phó nhóm Trưởng nhóm Thành viên Thành viên Thành viên 0906746742 SỐ ĐIỆN THOẠI 01676212788 0123.BCN Tv. 909.

CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI Chủ nhiệm Phó Chủ nhiệm Phó chủ nhiệm Thành viên BCN Thành viên BCN Thành viên BCN Thành viên BCN 1689982895 984477531 1668506780 1682368171 1267863819 937148779 982089998 CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI Chủ nhiệm Phó chủ nhiệm Phó chủ nhiệm UV UV UV UV CHỨC VỤ o938521788 o1689901772 o1688550871 o979863132 o1655720943 o1285990203 o902638035 SỐ ĐIỆN THOẠI Đội Phó 933769899 Đội Phó 977682818 UV UV Đội trưởng 987021931 909323332 934778277 CHỨC VỤ Chủ nhiệm Phó chủ nhiệm Phó chủ nhiệm Trưởng ban Oper Trưởng ban HR Trưởng ban IT Trưởng ban HR SỐ ĐIỆN THOẠI 0909 931 676 0909 997 821 0984 086 449 0939 888799 0974 278302 0983 722994 1689929401 CÂU LẠC BỘ ĐỘI NHÓM CẤP KHOA/KTX .

CHỦ NHIỆM ỦY VIÊN ỦY VIÊN ỦY VIÊN ỦY VIÊN ỦY VIÊN ỦY VIÊN SỐ ĐIỆN THOẠI 0935925825 0948999097 01265692416 01285401209 0939387713 01266505917 0939642591 01284939636 01228673998 NƯỚC) CHỨC VỤ Phó chủ nhệm Phó chủ nhệm Uỷ Viên Uỷ viên Uỷ Viên Uỷ Viên Thư kí Cộng tác viên Cộng tác viên SỐ ĐIỆN THOẠI 01689923352 0126793305 0979231700 0933187851 01689947747 01656246547 01238749752 0937117605 0937215640 .CHỨC VỤ Chủ nhiệm PCN Điều Hành PCN PR SỐ ĐIỆN THOẠI 01682867587 0908600690 0973438978 OANH) CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI 0909476279 0988113883 0903812618 01668202181 0908262202 01225141996 0902749787 0938848849 0972112000 KINH DOANH) CHỨC VỤ CHỦ NHIỆM P. CHỦ NHIỆM P.

1079 090.676.892.371.4949 098.270.302.475.5657 '0983.5059 097.4083 090.) CHỨC VỤ Chủ Nhiệm Phó Chủ Nhiệm Phó Chủnhóm Nhiệm Trưởng chuyên môn Trưởng nhóm Bản Tin Trưởng nhóm Marketing Trưởng nhóm Tài Chính SỐ ĐIỆN THOẠI 090.096 '01656147850 CHỨC VỤ Chủ nhiệm Phó chủ nhiệm TV BĐH TV BĐH TV BĐH SỐ ĐIỆN THOẠI 01688489921 1699157615 0932822400 0976761776 0953609294 UYỄN CHÍ THANH) CHỨC VỤ Đội trưởng SỐ ĐIỆN THOẠI 1682131248 1689953848 1689955280 934703979 973815948 1689989425 989664246 1689989729 979532210 Í THANH) CHỨC VỤ Đội trưởng Đội phó Đội phó SỐ ĐIỆN THOẠI 974032761 1689989729 1675485362 CHỨC VỤ Đội trưởng Đội phó Đội phó SỐ ĐIỆN THOẠI 905653210 1689906500 973815948 HÍ THANH) .

com 0979784914 .com 0936360107 dangbkhoa@yahoo.OÁN) CHỨC VỤ CN PCN PR PCN chuyên môn TB bản tin TB Marketing TB Kỹ thuật TB Hội thảo TB Nghiên cứu SV KHOA NGÂN HÀNG) CHỨC VỤ Chủ nhiệm Phó chủ nhiệm Phó chủ nhiệm SỐ ĐIỆN THOẠI 0988658845 959665512 1214752396 1225123419 1229993069 982062562 937296562 939333940 SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL huahatuyen1986@gmail.com 0987780099 huuhuan1988@yahoo.

com huynhvuthe.com tanggiahailam@yahoo.com.com.com phamtanhung.vn hovanchu.tu0502@gmail.EMAIL ngocanhw@yahoo.qtkd@gmail.com conganhueh@gmail.com.ueh@gmail.com knight_of_honor1989@yahoo.com mr.com phong_lan_1008@yahoo.com Kimtho1811@gmail.com endlesslove_139@yahoo.lkt@gmail.ueh@gmail.com .com.vn theman_qn@yahoo.com vanthanh.vn hang_bom_bom_9x@yahoo.com iandsea@yahoo.com truyen12a12@yahoo.ueh@gmail.com.vn htzamado@yahoo.com phthao2412@yahoo.com kynamthi@yahoo.vn hoangvukimdung.

com nguyenhoangsang1991@yahoo.qtkd@gmail.com tele.com huynhvuthe.com.com minhtam1319.com EMAIL phan_hang_102@yahoo.com maihoaho1411@gmail.vn arsenal_sươngdt@yahoo.com huuduc06122006@yahoo.com hoathienly_180991@yahoo.com EMAIL traurungchinchan@yahoo.hrc@gmail.com EMAIL duyanhphung@gmail.tuananh@yahoo.com nguyennhu.com khanhha1303@gmail.com Longlh2507@yahoo.com nguyenthivietny.com yesterday_today2000@yahoo.qtkd@gmail.com ngoisaomayman_ngoc331@yahoo.com .com phamngocvuktkt@gmail.com tranthienquocthai@yahoo.vn bucthutinh299@yahoo.com baongoc109@yahoo.com thanhsang9989@yahoo.com nguyencuong2338x@yahoo.com go_to_the_loo_dh@yahoo.com nliked@yahoo.com v4nri268@gmail.com quangphuc1990@gmail.com.qtkd@gmail.com.com lethiaimy@gmail.vn vinhtruongpham@yahoo.com cryonmyshoulder_9999@yahoo.com margarita_3645@yahoo.quangduckb@gmail.

com vns_love29@yahoo.com.com thasanava@yahoo.com Lanphuongk33@gmail.com princetrongnghia@yahoo.com EMAIL nguyencuong239x@yahoo.com binhdinh_langtu@rocketmail.com Kimtho1811@gmail.com thuyhuynh_ueh@yahoo.com ngocthukute@gmail.com Tanaka_6988@yahoo.com nhvc_quay_16@yahoo.com hang_bom_bom_9x@yahoo.vn conganhueh@gmail.com le_chi_trung812@yahoo.com muahatuyentroi_2010@yahoo.vn phongnguyen90@gmail.com lovely_nn90@yahoo.com Xuongronghoang0601@yahoo.com.com thanhthuy_april@yahoo.Nguyenleminh29@gmail.com tntuanltt@yahoo.com ocbiennyen@yahoo.com tmduc_dhkt12@yahoo.com EMAIL angelmoon1350@gmail.com ibelieveinyou_h1507@yahoo.n@gmail.com teresathaosuong@yahoo.com Chim_se_nho_3000@yahoo.com nguyenhoangphuc89@yahoo.com huuphuoc.com hoangnguyen07031990@ymail.com Hoaithuong91nkf@yahoo.com linh9a4@yahoo.com EMAIL .

com letstartastory@yahoo.com phanducthinh@gmail.com.com titi_no87@yahoo.com.com nguyenthanhtungktkt@gmail.nhon@yahoo.com quockhanh_cristiano@yahoo.com dienbaluongktkt@gmail.com nguyenthituyetnhu@gmail.com .com hainam_hang@yahoo.com EMAIL nguyenngocmailoan@yahoo.vn lengocan_237@yahoo.com huynhcongthangktkt@gmail.com maithingochuyenktkt@gmail.com lethikimnganktkt@gmail.1606@yahoo.com baoanhnh2_dhkt@yahoo.com dangbichngocktkt@gmail.com phamtranhoang3755@yahoo.vn dinhngocchauson@yahoo.com dotrananhquyenktkt@gmail.com leduongsonktkt@gmail.com Hongnhung_76_91@yahoo.com duc_vnn@yahoo.com nguyendinhhoanguyen@gmail.com lovely_baby_882005@yahoo.com tranvansanktkt@gmail.com EMAIL phamngocvuktkt@gmail.com.com phong_lan_1080@yahoo.com nh.com sweetcandy.com tranlethuyduongktkt@gmail.vn nhungn44@yahoo.com phanleanhthuktkt@gmail.com Darkwolf_lonely@yahoo.com chie_cobehattieu@yahoo.com duchoangkimphuongktkt@gmai.com phamthemyktkt@gmail.bluerose1805@yahoo.com nguyenthiminhthuyktkt@gmail.com piggya4_anloc@yahoo.

com EMAIL in1ter2net3@yahoo.com trang284@gmail.com Thaibinh.thephuong_ueh_76@yahoo.com kyhoangtrung38@gmail.com nguyenbabac111991@gmail.com nhattruong_0406@yahoo.tu0502@gmail.com EMAIL hoangvukimdung.com.com maitrang_lovely17@yahoo.com nguyenngocdhkt@gmail.com phuong_nguyen1911@yahoo.com EMAIL mr.vn hikaru_666dn@yahoo.1991@gmail.com falling_star14_2@yahoo.com suti_docme@yahoo.com tongduyanh@gmail.com dinhthihao.com thaotam_bd88@yahoo.com ngochau_3006@yahoo.com unidan107_2402@yahoo.lkt@gmail.com only_love_forever1991@yahoo.com ngoisaocodon_t@yahoo.com .com.1702@yahoo.com manh_heo90@yahoo.vn boystar213@gmail.com depsongon_ttktp@yahoo.com smile_pasta27@yahoo.

ueh@yahoo.com.tramy_789@yahoo.vn EMAIL quangduckb@gmail.com ky_nhong84055@yahoo.com minhtuyenst90@gmail.coarlsirk@gmail.com hoangnham_vt@yahoo.com kimoanh16189@yahoo.vn ngochanh1589@yahoo.com duyphuc20@yahoo.ueh@gmail.com dinhquangminh88@gmail.com mai_dat2007@yahoo.com pt.com .com plthao.com hoangtu_prince0312@yahoo.com dht.com apologize2506@yahoo.ueh@gmail.com alastairmckenziety@yahoo.com.com nguyenminhtuan25191@yahoo.com nguyenanh_ueh@yahoo.vn anhvinhkqn2005@yahoo.vn hungrily_dinosaur17@yahoo.EMAIL hovanchu.com.com baotrung3009@gmail.com hoangphamthuthao.com dracula_1010@yahoo.com.ueh@gmail.huonganh.com EMAIL kynamthi@yahoo.com tt.com hoangthimai130290@email.com tsn_0601@yahoo.com memory_love_12491@yahoo.com nguyenphanhauyen@gmail.

com EMAIL ngnhatnguyen89@yahoo.com thohong902000@yahoo.com woodpecker_f1@yahoo.vn builinhti1234@yahoo.com binhnguyenngu@yahoo.com tamcanfly@yahoo.com.com jessica_linhlinh_125@yahoo.com memory_melody_qt2@yahoo.caothanhtruc@gmail.vn EMAIL thienthantocvangttn@yahoo.com nguyetha8190@gmail.vn ms.com.com.phuong.com hoangtu_ech1717@yahoo.hangocdang08@yahoo.com.8909@gmail.com EMAIL spencerjohnson18@yahoo.com Quanvb_1902@yahoo.com .com EMAIL black_horse@yahoo.com ha.vn irumi4590@yahoo.vn lv_rose_vllove@yahoo.com.com ngochoa_kt07@yahoo.com nctgiang@gmail.com.vn mnwr81@yahoo.com phuong_tran710@yahoo.vn iandsea@yahoo.com trang_dangthu2006@yahoo.com.com levìnhthuan1601@yahoo.com thaotran15590@gmail.com theman_qn@yahoo.vn mr_lonely724@yahoo.

com EMAIL hardsomeboy_vt@yahoo.com Ni_dethuong0902@yahoo.com darthvader_hitman@yahoo.vn full_angel104@yahoo.com leanhxuan241990@yahoo.com saobien_100@yahoo.com huuphuoc@taichinhnhanuoc.kieuoanh@gmail.com ptkh@yahoo.com .com thaoduongly@gmail.com.vn EMAIL tranchinh_711_@yahoo.vn EMAIL nothinh_to_wish@yahoo.com.com.vn Tranuy2402@yahoo.com doanvanhai_01@yahoo.com oceans_apart2412@yahoo.com bena_vivi23@yahoo.com vo.com Tieutientien181@yahoo.com.EMAIL sachoahoong_1989@yahoo.com thuy_oanh609@yahoo.com sachoahoong_1989@yahoo.vn coldgirl_1210@yahoo.com selfconfidence1905@gmail.com trongbanh@gmail.com mantis449@gmail.com ngoctam_yukiko@yahoo.com kntuuyen_1991@yahoo.com.

com ktrangdhkt2008@yahoo.com trami.com phamtanhieu@gmail.com baotran.hrc@gmail.com.hrc@gmail.com thuyvy279@yahoo.com nhantruong.hrc@gmail.vn dien11kt@yahoo.com m2m_t3d@yahoo.com khanhktk34@yahoo.hrc@gmail.hrc@gmail.com hoangphuong.vn nxhuy90@yahoo.com vuongminhduc1991@yahoo.com voly.com EMAIL buddhism2551@yahoo.vn chau_john@yahoo.vn dlkieuvan@yahoo.hrc@gmail.com phan.trien_kt@ymail.asia@yahoo.EMAIL truyen12a12@yahoo.hrc@gmail.com minhkhoa.com tieudiep10@yahoo.com EMAIL nhphuonghang.vn manh70k34@yahoo.com.com.com.com EMAIL dieulinh70k34@yahoo.com .com nguyennhu.hrc@gmail.com.com beebee1710@yahoo.com nguyenhoangsang1991@yahoo.com yennhi.com thienduy.hrc@gmail.com ngyennuanhvy@gmail.com hvh620@yahoo.

pm@gmail.com hoick_nick@yahoo.com haanhkt@gmail.com bienxanhkhongsong99@yahoo.com EMAIL immortelleueh@gmail.com boivianhyeuem_teen1000x@yahoo.vn newton2411@yahoo.com EMAIL trunghieudhkt@yahoo.com petit_2206@yahoo.com findsomethingright@yahoo.com tinh_phieu_lang@yahoo.com phuongnhi19892000@yahoo.com .com EMAIL tranngan.com dkny_01012005@yahoo.com alastairmckenziety@yahoo.com hoick_nick@yahoo.com minhhanh9@gmail.vt@gmail.com anhvinhkqn2005@yahoo.com.com.com nguyendinhloc_ueh@yahoo.vn trai_tim_bang_gia19901104@yahoo.vn chanhthuankt@yahoo.minhthanh@yahoo.com chuyentinhvuotthoigian_qn0000@yahoo.com thanhthuy_april@yahoo.EMAIL dinhlam.com khanhvi200289@gmail.com chuyentinhvuotthoigian_qn0000@yahoo.com.com hieninvietnam@yahoo.com EMAIL chu.

com phuongdung31089@gmail.com @yahoo.com hamiel1711@yahoo.com .com phanbinh.com tranquangphu2009@gmail.com theman_of_time@yahoo.a2c@gmail.EMAIL nguyenthuyvan9110@gmail.com anhthuphanle@gmail.com 8@yahoo.com 86@gmail.com ducthuan89dl@gmail.

ueh. HỒ CHÍ MINH NĂM 2008 website: http://www. 08.8243064.edu.edu.8221709 ĐƠN VỊ: KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HỌ TÊN Huỳnh Hoàng Tiến Lê Minh Truyện Bùi Thị Bích Chương Vũ Văn Lâm Hoàng Như Trung Trần Thị Ngần Trần Thị Kiều Trang Nguyễn Trung Thành Lê Thị Kiều Chi Nguyễn Tôn An Nguyễn Lê Quỳnh Chi Phạm Đình Mạnh Trịnh Thị Kim Ngân Ngô Thùy Giang Nguyễn Cửu Thịnh Hoàng Thị Tuyết Trinh Võ Văn Việt Ngô Phan Xuân Thi Nguyễn Thị Thanh Thảo Hồ Trọng Lễ Trần Thị Ngọc Hương Lê Diễm Quỳnh Đoàn Thị Nga Lê Tuấn Kiệt Nguyễn Kiều Mỹ Trang Huỳnh Vũ Thế Ngô Thị Trà My Lê Kim Sắc Lương Tài Nhân Đỗ Thùy Trinh Lưu Văn Duy NGÀY SINH 15/08/1989 26/12/1989 19/5/1989 07/01/1989 1/1/1989 15/08/1989 7/3/1989 1/5/1989 05/07/1989 19/09/1989 20/06/1989 28/12/1989 08/11/1989 19/07/1989 11/12/89 10/12/89 28/01/89 19/01/89 09/07/88 25/04/1988 19/05/1989 07/04/1989 119/11/1989 18/10/1989 21/8/1988 5/1/1989 16/9/1989 03/02/2004 2004 02/09/2003 12/12/1989 CHỨC VỤ Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư .DANH BẠ ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.youth.vn Email: youth@ueh.vn SĐT: 08.

DU LỊCH .MARKETING STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 HỌ TÊN Phan Ngọc Xuân Thảo Nguyễn Ngọc Tùng Phùng Vũ Bảo Ngọc Trịnh Thị Thu Thúy Lê Quang Thoàn Hồ Ngọc Duy Phạm Nguyễn Quỳnh Trâm Nguyễn Kim Phụng Huỳnh Thị Quỳnh Trâm Nguyễn Thị Thanh Bình Võ Ngân Hà Hà Học Duy Đinh Hoà An NGÀY SINH 08/11/1989 28/08/1989 02/07/1989 CHỨC VỤ Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH .32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 Phạm Thị Kim Anh Trần Thị Nhật Minh Nguyễn Thị Hải Yến Nguyễn Hải Thành Hoàng Minh Đức Nguyễn Duy Tân Phạm Duy Tín Lý Hoài Hoàng Anh Quang Nguyễn Thị Hy Nguyễn Thị Anh Thư Nguyễn Thị Huyền Trang Lê Minh Hiếu Nguyễn Thị Mỹ Phương Nguyễn Phước Đăng Trần Thị Cẩm Vân Đinh Trần Thịnh Trần Thị Lam Giang Nguyễn Ngọc Nhung Nguyễn Thị Bích Tuyền Dương Văn Yến 9/10/1989 19/4/1989 10/12/1989 14/02/1989 31/10/1989 14/01/1988 20/10/1988 11/01/1988 28/10/89 03/10/89 09/12/89 30/03/1989 22/11/1988 20/05/1989 7/10/1988 19/3/1988 15-05-1989 2/10/1989 11/1/1989 3/11/1988 7/4/1988 Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó Bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH ĐƠN VỊ: KHOA THƯƠNG MẠI .

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 Phạm Đình Tài Huỳnh Nguyễn Duy Nguyễn Thái Bảo Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Thị Bích Chung Nguyễn Cao Quyền Traần Thị Yến Ngọc Trịnh Hồ Anh Thi Võ Thị Thư Sinh Lê Tấn Phước Nguyễn Thị Trà My Lã Xuân thực Nguyễn Vũ Tiến Nguyễn Thị Hạnh Trần Thị Hoàng Trang Lê Trương Khắc Hiếu Khổng Hữu Hiệp Hoàng Nữ Khánh Hà Phạm Thị Thu Thảo Nguyễn Quang Hảo Phạm Ngọc Phương Tâm Lê Châu Thu An Lê Thành Tâm Nguyễn Thị Huyền Trang Đỗ Thị Nguyệt Anh Dương Nguyên Thiện Bùi Đông Hải Võ Thị Yến Nhi Vũ Ngọc Tú Phạm Trường Sơn Đinh Công Hội Mai Nguyễn Dương Thị Ngọc Hà Trần Thị Thanh Thủy Trần Đức Trí Trần Phùng Y Binh Mai Thị Thúy Hồng Nguyễn Ngọc Anh Khoa Phổ Trí Bình 18/01/1989 27/10/89 27/08/89 23/10/89 6/9/1989 2/12/1989 27/03/1989 12/5/1989 11/2/1989 11/15/1989 11/20/1986 1/1/1989 19/06/1989 28/01/1989 3/1/1989 13/03/1989 4/10/1989 24/05/1989 1/8/1989 7/8/1989 23/09/1989 15/06/1989 3/11/1989 26/11/1989 26/08/1989 1/7/1989 28/11/1989 24/02/1989 4/6/1988 6/12/1988 19/11/1989 26/05/1989 10/10/1989 5/11/1989 16/09/1989 6/10/1989 UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí Thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư .

52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 Trương Ngọc Quang Duy Phạm Thị Mỹ Bình Phan Thị Mỹ Chi Nguyễn Lê Minh Phan Mai Thanh Vân Huỳnh Thị Ngọc Hà Lê Thanh Tùng Trần Thị Thu Hương Nguyễn Nhiêu Tú Vinh Trần Thị Phương Thảo Nguyễn Thanh Sơn Nguyễn Quang Hùng Nguyễn Hà Ngọc Thanh Vân 22/07/1989 17/06/1989 31/01/1989 2/9/1989 5/4/1989 21/12/1988 14/11/1989 6/11/1989 UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH ĐƠN VỊ: KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGÀY SINH 08/11/1989 20/08/1989 11/12/1989 01/08/1988 17/11/1989 01/11/1988 13/05/1989 01/06/1989 CHỨC VỤ Bí Thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí Thư Phó bí thư Phó bí thư 26/12/1989 UVBCH 10 Trần Nguyễn Vũ 29/12/1989 UVBCH 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 22/10/1989 12/11/1989 22/07/1989 26/05/1989 25/08/1989 11/11/1989 8/5/1988 4/22/1988 1/15/1989 1/19/1989 Bí Thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí Thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 HỌ TÊN Hồ Phạm Quốc Bảo Huỳnh Thị Mỹ Anh Bùi Nguyên Ngọc Trần Túy Nguyệt Tống Võ Chung Mai Hữu Thọ Trịnh Thị Thùy Trinh Bùi Lê Lan Chi Nguyễn Thị Hồng Nhung Võ Trung Nhân Phạm Trần Mai Vy Hà Thị Thảo Trúc Nguyễn Thị Như Quỳnh Nguyễn Thị Ngọc The Trần Minh Đức Trịnh Ngọc Hà Nguyễn Văn Ký Võ Thị Bích Phượng Nguyễn Văn Nhàn .

21 Đoàn Nguyễn Hồng Linh Chi 22 Hoàng Văn Quân 23 Nguyễn Thị Thúy Vân 22/11/1989 01/09/1985 08/11/1989 Bí Thư Phó bí thư UVBCH 24 Nguyễn Ngọc Thắng 28/02/1989 UVBCH 25 Tống Trọng Tuấn 08/06/1988 UVBCH 26 27 28 29 30 06/10/1989 23/01/1988 29/10/1988 25/08/1988 16/02/1989 Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Nguyễn Thị Thu Thảo Trương Nhi Oanh Trần Xuân Hằng Đỗ Mạnh Quân Bùi Thị Thanh Thúy ĐƠN VỊ: KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 HỌ TÊN Văn Cao Nguyên Bảo Đồng Quang Trung Trần Thị Tiểu My Trần Hồng Hạnh Nguyễn Minh Nhật Nguyễn Thị Kim Thảo Mai Kì Quốc Nguyễn Quốc Minh Đặng Hoàng Minh Lê Thị Mỹ Trinh Bùi Thanh Phương Trịnh Thị Mộng Tuyền Trần Quốc Bảo Nguyễn Thị Thiều Hoa Lê Ngọc Anh Hào Ninh Viết Phước Nguyễn Thị Lan Dung Nguyễn Đức Thành Vũ Thị Thùy Dung Nguyễn Hoài Phong Võ Thị Anh Đào Lê Tự Thành Công NGÀY SINH 3/8/2004 26/12/1989 21/09/1989 07/10/1989 1989 11/08/1989 1/1/1989 20/5/1989 11/08/1989 9/7/1989 26/7/1988 14/9/1989 27/11/1989 18/03/1989 16/03/1989 21/2/1989 13/12/1989 7/5/1989 20/12/1989 24/04/1988 10/03/1989 19/5/2006 CHỨC VỤ Bí thư Bí thư Phó bí Thư P.Bí Thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Bí thư Phó Bí thư Phó Bí thư UVBCH UVBCH Bí Thư Phó Bí Thư Phó Bí Thư UVBCH UVBCH Bí Thư Phó Bí Thư Phó Bí Thư UVBCH .

23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58

Đoàn Thị Khánh Toàn
Đinh Thị Hồng Vân
Trương Thị Lệ Xuân
Phạm Phúc Huy
Phan Hải Như
Nguyễn Ngọc Lực
Nguyễn Thu Hiền
Huỳnh Võ Thục Quyên
Bùi Nhật Hạnh
Lê Thanh Ngân
Lê Trần Phúc Nghĩa
Nguyễn Hỷ Minh Hoàng
Thái Hoàng Lâm
Nguyễn Hoàng Nam
Văn Anh Tuấn
Phan Thị Thanh Thủy
Trần Thị Thu Hiền
Nguyễn Hồng Nam
Trần Văn Quang
Đỗ Nguyễn Ngọc Tâm
Đào Thị Thùy Giang
Nguyễn Thanh Tùng
Nguyễn Anh Khoa
Nguyễn Lê Phương Thảo
Nguyễn Hoàng Phúc
Phạm Huỳnh Anh Thư
Trần Dương Thanh Thuận
Đồng Thị Bảo Khánh
Nguyễn Thị Thống
Phạm Văn Minh
Cao Thanh Sơn
Nguyễn thị Quyết
Hà Mạnh Thắng
Cao Phuơng Linh
Phan Thế Hiếu
Lê Minh thư

01/01/1989
04/02/1989
01/08/1989
23/08/1989
13/07/1989
06/07/1988
12/10/1989
24/06/1989
02/03/89
29/12/89
01/10/89
20/05/89
14/12/89
21/01/1989
1/10/1989
25/01/1989
10/9/1989
10/12/1988
19/11/89
13/09/1989
22/10/2009
18/12/1989
18/09/19898
20/01/1989
1989
11/12/1989
03/01/1989
1989
15/06/1988
13/9/1989
29/01/1989
14/09/1989
25/08/1989
3/12/1989
06/7/1989
03/11/1989

UVBCH
Bí thư
Bí thư
Phó bí thư
Phó bí thư
UVBCH
UVBCH
Bí thư
Bí Thư
Phó Bí Thư
Phó Bí Thư
UVBCH
UVBCH
Bí Thư
Phó Bí Thư
Phó Bí Thư
UVBCH
UVBCH
Bí Thư
Phó Bí Thư
Phó Bí Thư
UVBCH
UVBCH
Bí thư
Phó Bí thư
UVBCH
Phó bí thư
UVBCH
Phó bí thư
UVBCH
Bí Thư
Phó Bí Thư
Phó Bí Thư
UVBCH
Bí Thư
Phó Bí Thư

59 Lê Văn Hoàng
60 Nguyễn Thị Ngọc Hậu
61 Vũ Đức Minh

20/10/1989
19/06/1988
26/10/1989

Phó Bí Thư
UVBCH
UVBCH

NGÀY SINH
03/09/89
02/07/88
26/06/1988
04/11/89
17/08/89

CHỨC VỤ
Bí thư
Phó bí thư
UVBCH
UVBCH
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
UVBCH
UVBCH
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
UVBCH
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
UVBCH
UVBCH
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
UVBCH
UVBCH
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
UVBCH
UVBCH
Bí thư

ĐƠN VỊ: KHOA NGÂN HÀNG
STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31

HỌ TÊN
Nguyễn Phan Yến Phi
Thái Thị Lan Anh
Lâm Hoàng Vũ
Nguyễn Minh Tuấn
Phạm Minh Khánh
Trần Thị BÍch Diệp
Trần Quang Nhật
Vũ Thị Thu
Trần Thị Huỳnh Như
Giang Mỹ Sậy
Huỳnh Như Ngọc
Mai Thánh Thụy
Mai Ngọc Vĩ
Nguyễn Đỗ Khắc Tín
Trương Hùng Mạnh
Hồ Hải Quỳnh Châu
Trần Thị Diễm Son
Nguyễn Thị Quỳnh Trang
Dương Phú Quốc
NGUYỄN THÀNH SANG
LÊ THỊ MỸ OANH
PHẠM THỊ NHƯ HOA
NGUYỄN NGỌC LAN CHI
PHAN XUÂN TRANG
VŨ THỊ HÀ PHƯƠNG
NGUYỄN THÀNH LUÂN
PHẠM LÊ DUY NHÂN
TRƯƠNG QUANG CHÍNH
Nguyễn Thị Thùy Trang

20/12/1989
20/12/1989
1/8/1989
19/12/1989
22/04/1989
26/6/1988
24/11/1988
23/11/1989
27/04/1989
21/01/1989
11/2/1989
23/10/1989
6/11/1989

16/02/88
16/02/88
14/03/89
16/08/89
18/06/1989

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

65

Trương Thị Phương Thảo
Võ Thị Mỹ Hảo
Nguyễn Thị Huy Hải
Nguyễn Thành Nam
Đỗ Bửu Khiêm
Vũ Xuân Trường
Lê Phượng Vân
Đặng Ngọc Trà My
Phan Thị Kim Tuyền
Nguyễn Thị Hải Vân
Nguyễn Ngọc Đỗ Thy
Lê Thị Huyền Nhung
Trần Thị Mai Lý
Trần Thị Mai Bảo
Võ Ngọc Bảo Châu
Võ Minh Quân
Nguyễn Thị Bích Triều
Võ Thị Hồng Điệp
Phan Thị Ngọc Trâm
Lê Thị Tài
Nguyễn Thị Kim Hoa
Nguyễn Thị Thanh Truyền
Đỗ Hòang Lâm
Trần Thị Cẩm Tú
Ngô Thị Hồng Anh
Võ Phan Hồng Châu
Đinh Thế Năng
Đào Thị Hoàng Yến
Phạm Quốc Trung
Ngyễn Trần Thị Ngọc
Phạm Thị Thanh Thuận
Triệu Kim Phúc

16/12/1989
16/03/1987
10/09/1989
02/06/1989
5/26/1989
12/4/1989
5/4/1989
8/7/1989
9/6/1989
08/07/1989
25/11/1989
29/12/1989
10/10/1988
28/08/1989
11/9/1988
10/8/1989
3/13/1989
1/9/1989
18/08/1988
01/02/1989
04/10/1989
12/12/1989
14/07/1988
11/10/89
1/3/1989
30/05/89
7/2/1989
15/04/89
15/07/1989
21/05/1989
18/03/1989
31/03/1989

Phó bí thư
UVBCH
UVBCH
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
Phó bí thư
UVBCH
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
Phó bí thư
UVBCH
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
UVBCH
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
UVBCH
UVBCH
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
Phó bí thư
UVBCH
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
Phó bí thư
UVBCH

66
67
68
69
70

Nguyễn Đăng Khoa
Trà Quang Nghĩa
Trần Nhật Trường
Nguyễ Thị Kim Thanh
Ngọ Thị Hạnh

14/1/1989
2/12/1989
3/8/1985
6/9/1988
6/1/1989

Bí thư
Phó bí thư
UVBCH
UVBCH
UVBCH

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

71 72 73 74 75 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 Hoàng Thị Mỹ Linh Trần Minh Thông Nguyễn Cao Trúc Giang Nguyễn Hồng Nhung Nguyễn Nhật Uyên Đào Hữu Tài Phạm Huỳnh Hoài Thương Đố Thị Mỹ Hạnh Hoàng Vũ Quang Thiên Trần Văn Long Nguyễn Hoàng Nam Bùi Văn Long Nguyễn Thị Thanh Ngọc Nguyễn thị Xuân Thịnh Nguyễn Thành Luân Nguyễn Thị Thanh Bình Đinh Đức Thọ Vũ Ngọc Phương Anh Nguyễn Văn Tính 14/8/1989 26/4/1989 1/11/1989 18/6/1989 23/3/1989 28/2/1989 31/5/1989 01/11/89 27/6/1989 11/9/1988 3/8/1989 13/5/1987 29/4/1989 3/7/1988 13/01/1989 29/06/1989 01/04/89 09/12/88 00/00/1989 Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH .

LỚP QT1 NGÀY VÀO ĐOÀN 20/04/2004 26/3/2004 20/11/2003 QT2 26/3/2004 26/03/2004 08/01/2005 QT3 QT4 QT5 QT6 QT7 26/3/2002 26/03/2004 01/04/2004 20/04/2004 260304 26/03/2003 26/03/04 26/03/04 25/03/04 15/05/03 26/03/04 26/03/2002 26/03/2003 20/03/2004 2004 26/3/2005 26/3/2003 26/3/2004 26/3/2004 QT8 26/3/2001 QT9 ĐIỆN THOẠI 0977234208 01682867587 0975546209 0979829019 0972147714 0909899605 01983990722 0973233296 0903222304 01689904007 0917546466 09156653210 O902786654 0908842638 0909123390 01688015897 01696810943 0902720140 0907090889 0984010070 0934154312 01689654453 0933344421 0935611191 01698898815 0976311677 01687709738 0984497553 0983666791 0973824410 01228006879 .

QT9 QT10 QT11 QT12 CL1 26/3/2001 26/3/2001 26/12/2003 26/03/2004 09/01/2004 26/03/2004 26/03/2003 22/12/2003 26/03/2003 26/03/2004 3/2/2004 19/05/2003 26/03/2004 26/3/2004 26/03/2003 26/03/2004 CL2 LỚP DL1 DL2 NGÀY VÀO ĐOÀN 01686406477 0906857148 01283666051 0902858081 0906923229 0916389786 0902933180 0933110188 01687235805 0932476764 0935677248 0975219919 0933254471 01687202349 0987289682 01689696209 0933415589 01222972838 0972877883 0938475337 0909093595 ĐIỆN THOẠI 0905408849 0938447347 0984477578 0932948872 0976647743 01227952071 0958070289 0937028538 MAR 1 .

868.069 09888557512 01677030912 01686813428 01224606877 0937202272 TM3 TM4 NT3 NT1 NT2 NT4 912415491 949252089 1689282830 1679700546 988359439 917287173 949120024 0168 8390 898 98441498 1698039571 1698647472 983338809 977712077 984186110 979782549 986119987 937540507 .832.441 0933.MAR 1 MAR 2 MAR 3 MAR 4 TM2 0977490033 0907088471 0955191596 0935946093 0976721141 0973879974 0985830132 01212427303 0985.

NT4 904690016 1668919615 937444046 KD1 KD2 LỚP NN1 NN2 NGÀY VÀO ĐOÀN ĐIỆN THOẠI 0939 687 925 0932 201 322 01689 192 710 0974 678 539 0972 882 594 0934 062 920 0983 456 341 0934 957 016 0933 690 123 0916 933 023 NN3 NN4 0937 701 707 0933 123 162 0935 924 994 0906 876 870 0979 882 594 01224987789 0934111279 01226133310 0984574052 0975207532 .

0976918661 01699926800 01694691179 NN5 01687925272 0918454092 0987665537 0984336991 0984350287 01684234046 0934009109 NN6 LỚP TC1 TC2 TC3 TC4 TC5 TC6 NGÀY VÀO ĐOÀN ĐIỆN THOẠI 0978555484 0906791222 0939030771 0935708405 0946717142 0959449844 0905070690 0905205900 01687533775 0982183465 0905725870 0976616323 0983000355 0906291289 0905537279 0908996817 0985970099 0988248940 0902325114 0973306054 01682479140 0121230391 .

992.702 0937767525 0902454151 0902321207 01262726920 0907528375 01692335480 0903476878 0979335868 9052656344 0974117133 01679909679 0977.230 0982.073.063.0809 0165 9 555 898 0933283224 0934043723 01694722428 0902960643 0938315645 933649770 1219520195 983982063 905939897 932876068 0917202249 0982700287 0932067886 0975395890 090629374 0932778259 0938.987 0985.434 0976.068 0979.837 .342.604.TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 TC13 TC14 TC15 BH 0984676698 0169.556.644.

800 0938.01679.909.777.679 01992.626.569 BH LỚP NH1 NH2 NH3 NH4 NGÀY VÀO ĐOÀN ĐIỆN THOẠI 01233233379 0983223218 0907945718 098880779 01267688820 01265034189 983212405 979468189 1685254163 907438552 0909224904 0933710501 0974599865 0975772977 976577934 987137057 984140894 904046723 972595096 NH5 NH6 NH7 0973016304 01228862474 0905319541 01662702336 01264685830 .

NH7 NH8 NH9 NH10 NH11 0979785849 0987895522 09746899699 0909886266 972666316 982087772 1228192467 987780803 933925313 01686087050 01687344560 0902696693 01668899424 0937865972 937245369 984774797 987622950 909101250 0932053143 01687174541 01223917730 0978768786 01665169512 NH12 NH13 0948262699 0987377390 908390579 01685402498 NH14 01686788863 01225454795 01679164001 0935987155 0932746809 .

NH15 O905621850 O972933428 O905012468 O946950567 O905941468 CK1 CK2 CK3 987189270 979909993 90767385 962431577 1264407674 01669138364 0984104099 0979972822 0937076018 01222770230 .

vn diep_thu_kt@yahoo.com kimsac@gmail.com thuychi_16@yahoo.vn truyen12a12@yahoo.com boy_way_102@yahoo.com bap_thuygiang@yahoo.com vovanviet_ueh@yahoo.vn do.com.org.vn yolanda_htd@yahoo.com mytrangqt7@gmail.com hoatuyettinhkhoi89@yahoo.com anna_snowflake-142@yahoo.com Vanduyluu@yahoo.com ilove_myfamily2001@yahoo.com.com tainhan89@yahoo.qtkd@gmail.com.com tramyqt7k33@yahoo.com ngochuong195@gmail.com AthenesX@yahoo.com ki_thinh2002@yahoo.com.EMAIL bocau888@yahoo.vn hoangtrung2020@gmail. lovebaby_nhvn@yahoo.vn .com huynhvuthe.com vannho130@yahoo.com trongle2504@yahoo.com nlqchi@yahoo.thuy.com xuanthi.com.com ngadoan1911@yahoo.com kimngan_0811@yahoo.com.trinh@sifeueh.com lam_k33_dhkt@yahoo.hrc@yahoo.com tuankiet181089@yahoo.com xichengt2@yahoo.

vn EMAIL pn_xthao811@yahoo.com truelove12489@yahoo.com giacmomuonmau193@gmail.com dinhtranthinh@yahoo.com minhduc.com hieu_lm@yahoo.com Nguyenthianhthu09121989@yahoo.com hyqn310@gmail.com quang127@gmail.com nguyenphuocdang1988@yahoo.com huyentrangnguyen_90@ymail.com vi_cuu_tinh00@yaoo.kim-anh579-579@yahoo.com luckyluke@yahoo.com mphuong98@yahoo.com anhchangdientrainhatvunghaoai@yahoo.com lyhoaian@gmail.kinhte@gmail.com .com duytan8889@yahoo.com.

com binhdeghet2002@y.com thao_nguyenx@yahoo.com Letanphuoc89 cua2cang_nhinho laxuanthuc tien_tui2002@yahoo.COM vudoan_anhtu@yahoo.com bichchung231089@yahoo.vn .com dinhnguyen_pgi@yahoo.com littelright@yahoo.com chae_sang_doo@yahoo.c thusinh_1205@gmail anthi_trinh2703@gmail.huynhnguyenduy@gmail.com vnadall@gmail.com peppy_912@yahoo.vn kenshin_0610@yahoo.com.com.com salemlovely0708@yahoo.c(.COM NGUYENTHIENLX@YAHOO.vn phuongtam1889@yahoo.com lekhachieu1989@yahoo.c thuy_hong1152000@y.COM NGUYETANH0311@YHAOO.com thuynghuyen101189@yahoo.co NGUYENTHIHUYENTRANG1561989@GMAIL.com.com quyennguyenmark02@yahoo.vn) peter_nguyen169@yahoo.vn canary_1289@y.com baobasketballnt@yahoo.com.COM BDH_12F@YAHOO.

com EMAIL hobao_kn08@yahoo.com xixeo_000@yahoo.com kantana_huu@yahoo.com nhan_ueh_vn@hotmail.com bluesea3012001@yahoo.com minhduc@taichinhnhanuoc.quangduy_xftl@yahoo.com neu_yeu905@yahoo.com vuonghonggkhongloi@yahoo.com trinhthithuy_trinh@yahoo.com pretty_doll54@yahoo.com wendy_peterpan_c1@yahoo.com yuyuhansuko_17_11@yahoo.com bpham@gmail.com binhminhroiseden_v14@yahoo.com motmichat123@yahoo.com cnquynh_a5e@yahoo.com .com december_rain29@yahoo.com bachngoc2588985@yahoo.

c .c congoptomistic@y.com Truong_nhioanh@yahoo.com thuthao@taichinhnhanuoc.com minh.com nguyenquocminh@gmail.com Xuanhang2004@yahoo.com thieuhoa_ly0407@yahoo.com vitcon_dhkt07@yahoo.com danghoangminh1989@gmail.com Durangs2508@yahoo.com teppi_7600@yahoo.vn nhphong2007@y.com vuthuydung2012@y.nhat.com buithanhphuong@ymail.com EMAIL vancaonguyenbao@gmail.com.trami221189@yahoo.com kimthaotc2@gmail.com tuyentrinh149@yahoo.c.c vothianhdao1003@y.com hvquan930@yahoo.com thebabyeagle@yahoo.com hoangtu_luclam2007@yahoo.vn rooneynthanh@yahoo.com nvphuoctc05@gmail.com maikyquoc@yahoo.com pupu_018x@yahoo.com tieumy9@yahoo.vn lehao08@yahoo.0909@gmail.com dungnice1989@yahoo.com.com tranquocbao1989@yahoo.com trung_skynet@yahoo.

com rangchuotkt4@y.com ronggiga@yahoo.com truonglexuan88@gmail.com caothanhson@gmail.com white_coffee_2012@yahoo.com thdhientran@yahoo.com .doanthikhanhtoan@y.dhkt@gmail.c dinhthihongvan1989@gmail.vn anhtuan_det11089@yahoo.com phamphuchuy@gmail.c.com donguyenngoctam@gmail.com vanquang1911@gmail.c nguyenhyminhhoang@gmail.com thanhthuydhkt89@yahoo.com khoamapbf@yahoo.com dec11lounge@yahoo.vn anhchang_ngonghinh957@yahoo.c hoanglam1412@y.com hoacdonggiac@yahoo.vn hoangnam_tcdn11@yahoo.com.com phucover2008@yahoo.com.com thehieu89@gmail.com nguyenngocluc_dinh@yahoo.com vanminh.com lethu.com famous_mooncake@yahoo.fr@gmail.c phucnghia89@y.com htzamado@yahoo.com lovely_pinkpink2000@yahoo.com umummim@yahoo.com mamiu_a1@yahoo.c muontain2912@y.com quyet89@yahoo.

com Giangmysay89@yahoo.vn duongphuquoc611@gmail.1806.com diemson_bon@yahoo.com trangntt.com huynhnhungoc.com kathy_1710@yahoo.com anhchang_lauca22@yahoo.com goblin_xx89@yahoo.com.com tuan_nguyen8211@yahoo.com rockaway_89@yahoo.com hohaiquynhchau@gmail.com haunguyen1806@yahoo.com Huynhnhu11k33@yahoo.com gialongtran@yahoo.com.k33@gmail.vn novle_soul9600@yahoo.com Firefly_and_dove@yahoo.com mrthuy88@gmail.com maingoc_vi@yahoo.com EMAIL yenphi001k33@gmail.com nguyenthanhluan_dhkt@yahoo.com steppe_2612@yahoo.com vulamhoang88@yahoo.com dieptran34@gmail.com .bg@gmail.com truonghungmanh@gmail.com pmk_ueh@yahoo.vanhoang.2010@gmail.

com.com.co.com thien_kim025@yahoo.com kachim06@yahoo.com hongdiepvo@yahoo.uk namyen0316@yahoo.com kimphuc_anna@yahoo.com thanhtruyen1212@gmail.com nguyenthanhnam0206@gmail.vn vutruong0412@gmail.com boyphieulang_1407@yahoo.com candy81634@yahoo.onlyu@yahoo.com cobala89vn@gmail.com ngthikimthanh@gmail.com quoctrung715@yahoo.com trieuquakhu@yahoo.com .com giac_mo_than_tien_cua_naibambi@yahoo.com businessman28866@yahoo.com maily.com phanthingoctam@yahoo.vn vohackk@gmail.com luuly-11906@yahoo.com trannhattruog2003@yahoo.com nutamxuan0807@yahoo.com vochauvnbc@yahoo.com ngohanh0601@yahoo.natalie0191989@yahoo.com lethihuyennhung@yahoo.com dartmil89@yahoo.com rainy_my0708@yahoo.com phuongvan45@ymail.com thuytai_pipu@yahoo.com quang_nghia@yahoo.com nguyendothy@yahoo.

com Bigbangtg_264@yahoo.ueh@gmail.com nomad0205@gmail.Nhocmaruco148@yahoo.com Rosedesabine@yahoo.com thanhbinh.com chantroimoi_701@yahoo.com .com hoangnamvl_2005@yahoo.com luannews@gmail.com gem_be@yahoo.com.com nctgiang@gmail.com Tranlong1109@yahoo.vn famousthief@yahoo.

ueh.edu.edu.8221709 ĐƠN VỊ: KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LỚP QT1 QT2 QT3 QT4 QT5 QT6 QT7 QT8 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HỌ TÊN Lê Kiều Trang Nguyễn Văn Ninh Huỳnh Thị Bích Vi Vương Lý Hoàng Lan Nguyễn Thị Huỳnh Nga Trần Phúc Hậu Nguyễn Đức Việt Hoàng Hoàng Chinh Nguyễn Ngọc Minh Tuấn Tham Minh Tuyền Phạm Quốc Vương Nguyễn Thị Tuyết Nhung Phạm Lê Nguyên Châu Trần Đình Minh Tấn Nguyễn Ngọc Trung Đinh Văn Giang Nguyễn Thị Mai Ly Phạm Ngọc Hòa Trần Thị Thúy Oanh Trần Văn Nam Bùi Tấn Bạo Trần Hoàng Công Vũ Thị Yến Nguyễn Thiên Thanh Nguyễn Thị Hiền Nguyễn Minh Toàn Nguyễn Phong Lữ Trần Văn Thuấn Nguyễn Phạm Ly Na Hồ Thị Chal Bau Bá Thanh Anh Duy NGÀY SINH 22/10/1990 03/07/1990 10/04/1990 29/01/1990 30/03/1990 17/06/1988 16/06/90 02/09/90 26/01/90 21/04/1990 19/05/1990 02/03/1990 19/06/1990 04/10/1991 28/06/1990 9/10/1990 20/01/90 25/09/90 5/8/1990 3/9/1990 15/09/1989 18/10/1990 23/06/1990 7/4/1990 2/1/1990 28/10/1990 13/11/1990 13/10/1990 14/05/1990 22/12/1989 29/11/1989 . 08.youth.vn Email: youth@ueh.8243064.vn SĐT: 08. HỒ CHÍ MINH NĂM 2008 website: http://www.BẠ ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.

QT8 QT9 CL1 CL2 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Loan Thị Ngọc Thảo Lê Quốc Trình Ngô Ngọc Trang Thanh Nguyễn Văn Trung Võ Lê Tú Lam Nguyễn Thị Thanh Loan Trần Văn Vũ Đỗ Thanh Bình Nguyễn Trường Hỷ Nguyễn Thị Anh Đặng Thị Diễm Đặng Ngọc Nhân Nguyễn Duy Thông Nguyễn Xuân Tỉnh Nguyễn Thành An Lê Quỳnh Như 20/08/1989 07/02/1990 27/08/1989 02/01/90 02/03/90 24/07/90 02/03/84 06/12/90 28/08/90 04/07/90 10/07/90 ĐƠN VỊ: KHOA THƯƠNG MẠI .MARKETING LỚP NT1 NT2 NT3 KDQT1 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HỌ TÊN Lê Thị Hiếu Nguyễn Khắc Đức Anh Nguyễn Hoàng Duy Ngô Hoàng Phong Phan Quốc Thanh Huỳnh Công Thắng Lê Trần Khánh Vy Hồ Hoàng Phương Thảo Trương Phạm Bảo Huy Phạm Nguyên Phát Đỗ Đăng Khoa Nguyễn Thị Mỹ Hoa Đặng Minh Đoàn Trần Hoàng Châu Đặng Thị Ngọc Xuân Lương Văn Quang Phan Trọng Huy NGÀY SINH 3/3/1990 28/5/1990 16/7/1990 13/8/1990 13/6/1990 16/07/1988 1/9/1990 2/1/1990 4/1/1990 19/01/1990 2/1/1990 24/01/1990 5/11/1990 23/03/1990 24/01/1990 15/10/1990 25/08/1990 .DU LỊCH .

KDQT1 KDQT2 KDQT3 TM1 TM2 TM3 TM4 MA01 MA02 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 Phan Bích Ngân Nguyễn Xuân Thảo Hồ Hữu Hoàng Voòng Trần Kim Anh Võ Bá Toàn Phạm Thị Phương Hằng Vũ Anh Tuấn Nguyễn Thị Thanh Uyên Trần Quốc Uy Đặng Thái Vĩnh Nguyễn Thị Cẩm Anh Đặng Minh Quang Hoàng Văn Quân Trần Văn Đông Trần Thị Thanh Phượng Hồ Đức Hoàn Lê Hồng Lan Thảo Đỗ Ngô Thanh Vân Võ Hoàng Bắc Trần Huỳnh Giang Thanh Huỳnh Huyền Vân Lê Hoàng Ân Võ Anh Khoa Phạm Thị Nga Hồ Văn Lương Nguyễn Thị Hải Yến Nguyễn Thị Loan Trần Văn Trưởng Nguyễn Thị Minh Nguyệt Lê Thị Cẩm Giang Nguyễn Văn Toàn Trịnh Văn Ty Phạm Thị Tất Thái Kim Thanh Phạm Thị Kiều Dung Triệu Thái Dương Lê Thị Hương Quỳnh Đặng Thị Kiều Oanh 10/11/1990 30/11/1990 1/1/1990 21/07/1990 29/06/1990 29/06/1990 8/10/1990 10/3/1990 24/02/1990 10/1/1990 30/07/1990 22/03/1990 17/07/1990 10/2/1990 20/06/1990 27/02/1990 12/4/1990 3/1/1990 13/10/1990 8/12/1990 23/06/1990 2/3/1990 28/4/1990 5/1/1990 5/11/1988 7/10/1989 12/12/1990 23/12/1987 19/05/1990 5/3/1990 26/09/1990 8/4/1990 6/7/1990 7/9/1990 .

MA02 MA03 DL1 DL2 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 Lê Thảo Linh Nguyễn Thị Diệu Hằng Nguyễn Công Huân Đỗ Thị Hoài Hồ Quốc Tuấn Lê Tuấn Anh Nguyễn Ngọc Lam Đa Bùi Minh Trí Liêu Hỷ Minh Khương Thanh Tuyền Bùi Duy Linh Nguyễn Thị Quỳnh Nga Võ Thị Như Hoan Nguyễn Hồng Anh Lê Thị Thùy Trang Nguyễn Phước Hiền 20/03/1990 2/11/1989 5/10/1989 12/3/1990 12/8/1990 29/06/1990 9/6/1990 13/5/1990 3/1/1990 14/10/1987 4/10/1989 25/5/1990 5/16/1989 6/17/1990 27/11/90 ĐƠN VỊ: KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP LỚP TC1 TC2 TC3 TC4 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 HỌ TÊN NGÀY SINH Nguyễn Thị Ngọc Trân Nguyễn Hoàng Anh 8/8/1990 20/04/1990 Trịnh Quang Vũ Ninh Thị Vân Anh Phan Văn Tiến Tô Huỳnh Trung Tín Nguyễn Phú Quý Kha Thị Tuyết Mai Đặng Quỳnh Như Trần Ngọc Như Phạm Tấn Hiếu Ngô Hoàng Tuấn Lý Thanh Tâm Huỳnh Giai Thi Bùi Thị Thùy Dương 28/10/1990 20/10/1990 23/08/1990 18/06/1990 4/1/1990 16/07/1990 17/10/1990 5/12/1990 6/8/1990 9/10/1990 21/11/1990 29/07/1990 4/10/1990 Lê Nguyên Thông Đoàn Thị Mai Huyền 21/3/1990 31/03/1990 .

TC4 TC5 TC6 TC7 TC8 TC9 TC10 TC11 TC12 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 Nguyễn Tất Thắng Đặng Thị Thanh Vân Phạm Hoàng Trâm Đặng Thị Thanh Thủy Phạm Thành Chung Trần Hữu Tuấn Trần Duy Long Nguyễn Tuấn Nhã Phan Tiến Thuận Trần Thị Thùy Dương Trần Thị Nguyên Hương 25/09/1990 18/02/1990 29/10/1990 1990 4/5/1990 27/09/1990 5/10/1990 21/11/1990 10/8/1990 13/04/1990 14/12/1990 Nguyễn Thị Thu Hà Nguyễn Thành Luân Đặng Thế Hòa Trương Công Hồng Phạm Thị Trà My Hà Chiến Thắng Nguyễn Ngọc Bảo Trân Trần Thị Hồng Đào Trần Thị Phương Trang Huỳnh Thị Như Mơ Nguyễn Thị Minh Trang Võ Bảo Đức Trần Thị Thanh Hoài 3/7/1990 26/12/1990 22/09/1990 5/6/1990 21/04/1990 19/10/1990 20/04/1990 16/05/1990 2/12/1990 26/08/1990 15/04/1990 6/9/1990 3/6/1990 Lê Thị Mai Chi Nguyễn Thị Thanh Tâm Trần Duy Luân Hà Thị Thủy Ngân Trần Hoài Nam Phạm Ngọc Huy Lê Thị Thùy Anh Phan Phước Nghĩa Lê Kim Hoài An Đỗ Thị Mỹ Dung Lê Quốc Vũ Mai Hoàng Phương 2/10/1990 25/06/1990 19/11/1990 8/12/1990 2/4/1990 14/09/1900 5/7/1989 29/03/1990 13/03/1990 27/08/1989 4/12/1990 14/01/1989 .

TC12 BH 54 55 56 57 58 59 Nguyễn Thị Nhất Phương Phạm Quang Nhật Lê Thị Mộng Huyền Nguyễn Quốc Tuấn Ngô Thị Thùy Trang Phạm Thị Hoàng Vân 18/06/1990 13/11/1990 10/11/1990 11/6/1990 28/11/1990 7/6/1990 ĐƠN VỊ: KHOA NGÂN HÀNG LỚP NH1 NH2 NH3 NH4 NH5 NH6 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 HỌ TÊN Đàm Quốc Nam Nguyễn Hồng Diệu Trần Thị Mỹ Xuân Nguyễn Thị Thảo Uyên Mai Thị Cẩm Nhung Nguyễn Phước Bảo Ngọc An Trần Thành Trung Đào Mai Phương Nguyễn Thanh Thùy Vân Phan Bá Vĩnh Đinh Thị Bảo Châu Lê Ngọc Thanh Nguyên Nguyễn Kiên Cường Võ Ngọc Hiền Minh Phạm Viết Hiếu Lê Thị Thảo Quyên Tiết Nguyễn Bảo Trâm Hồ Thị Thanh Diệu Lê Thị Bích Ngân Nguyễn Tuyết Hạnh Đặng Huy Quốc Cường Lê Thị Bích Chi Lê Nguyễn Tường Lam Nguyễn Thị Anh Thư Dương Anh Tú Trần Đăng Thức NGÀY SINH 19/06/1990 28/5/1990 10/09/1987 08/01/1990 01/01/1990 14/01/1990 05/11/1990 13/05/1991 11/03/1990 22/04/1990 18/11/1990 8/2/1990 28/12/1990 3/6/1990 7/5/1990 9/2/1990 12/9/1990 21/1/1990 2/4/1990 22/08/1990 01/01/1990 30/02/1990 20/11/1990 20/06/1900 16/05/1990 29/05/1990 .

NH6 NH7 NH8 NH9 NH10 NH11 NH12 CK1 CK2 28 Phan Thị Ngọc Yến 29 Nguyễn Hà Thu Thảo 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh Nguyễn Văn Tùng Dương Phương Thúy Lương Thị Thu Hương Nguyễn Mạnh Huy Nguyễn Đức Dũng Nguyễn Thị Thương Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Thị Hiền Trần Thị Thanh Tuyền Lê Đức Vĩnh Trần Thị Như Hằng Nguyễn Duy Nhật Tín Nguyễn Trương Trung Ngữ Phạm Hồng Phượng Hoàng Thị Thùy Dương 48 Trần Thị Thu Nguyệt 49 Hoàng Quốc Khánh 50 Nguyễn Minh Thông 51 Phan Thị Ly Ly 52 Danh Thanh Hoài 53 Hà Lý Ngọc 54 Nguyễn Thị Thu Hằng 55 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 56 Nguyễn Thiên Kim 57 Phạm Công Doanh 58 Lê Thanh An 59 Ngô Khôn Tú 60 Nguyễn Thị Kim Khoa 61 Văn Thị Thu Hiền 62 Hồ Quang Duy 63 Trần Hà Xuân Vũ 65 Lê Duy Vũ 66 Nguyễn Xuân Thịnh 67 Nguyễn Thị Thanh Thy 10/10/1990 19/10/1990 15/02/90 08/01/91 26/01/90 24/02/90 08/05/88 26/03/1990 07/06/1990 24/03/1990 11/04/1990 23/08/1990 06/09/1990 26/6/1989 10/10/1990 10/10/1989 30/5/1989 20/6/90 10/4/90 2/9/90 9/10/90 29/10/1989 11/11/1989 12/08/1989 9/1/1989 27/12/1990 16/04/90 06/01/90 17/05/90 17/09/88 28/04/90 06/10/1990 08/12/1990 20/10/1990 18/10/1988 20/03/90 24/04/90 .

CK2 68 Dặng Long Huy 69 Nguyễn Ngọc Phúc 70 Phạm Hoàng Sơn 21/12/90 05/10/90 24/12/90 ĐƠN VỊ: KHOA TOÁN THỐNG KÊ LỚP TD01 TD02 TD03 TF01 TF02 TF03 TF04 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 HỌ TÊN Nguyễn Thị Nhung Trần Minh Hoàng Nguyễn Thị Thanh Lan Phan Thi Kim Chi Hoàng Ngọc Mai Võ Phương Thủy Lê Hồng Hiếu Nguyễn Bảo Kỳ Tống Thị Liên Hồ Văn Phương Lê Văn Hiên Huỳnh Kim Ngọc Trương Huỳnh Sơn Hải Lê Thị Thùy Dung Võ Phú Hữu Bùi Quang Sáng Nguyễn Thị Ngọc Lê NguyỄn Thanh Huy Nguyễn Thị Kim Huệ Võ Trọng Hiếu Trần Thị Diệu Linh Cao Đức Dinh Trần Lâm Đoàn Duy Hiệu Phạm Đăng Lâm Phan Thị Thùy Trang 02/04/1990 NGÀY SINH 06/06/1990 27/02/1990 15/01/1990 14/10/1990 26/02/1991 02/01/1990 25/03/1991 14/11/1990 10/05/1990 10/01/1989 12/09/1990 14/11/1990 07/02/1990 21/12/1990 1990 09/10/1989 15/6/1987 17/03/1990 1990 15/03/1990 17/03/1990 28/09/1990 15/06/1990 30/09/1990 .

CHỨC VỤ Bí thư Phó Bí thư Phó Bí thư Ủy Viên Ủy Viên Bí thư Phó Bí thư Ủy Viên Ủy Viên Ủy Viên Bí thư Phó Bí thư Ủy Viên Ủy Viên Ủy Viên Bí thư Phó Bí thư Ủy Viên Ủy Viên Ủy Viên Bí Thư Phó Bí thư Ủy Viên Bí thư Phó Bí thư Uỷ viên Bí thư Phó Bí thư Ủy Viên Bí thư Phó Bí thư NGÀY VÀO ĐOÀN 26/03/2005 26/03/2006 26/03/2005 18/05/2005 26/03/2005 26/03/2007 26/03/2005 26/03/2003 2003 26/03/2004 16/05/2004 28/04/2005 26/03/2005 1/2/2005 26/032007 1/3/2005 26/03/04 20/11/04 26/03/2004 19/05/05 3/26/2002 3/26/2004 26/3/2004 26/03/2005 26/03/2005 26/03/2005 15/05/2005 10/04/2005 25/03/2005 2004 26/03/2004 ĐIỆN THOẠI 01265692416 0973 383 857 0909 052 969 0973 980 332 01695353023 0125 801 2032 0168 591 5707 0168 2505 330 0167 808 0044 0121 856 0518 01218431474 0862935721 0905625624 01689953897 01699938460 01228080749 0938305058 0938305058 0982807870 0979189501 0909983304 0618600492 0974712410 01673181454 0908540896 0909 963 368 01677307425 0908438253 01229606379 0974347055 0979103515 .

Ủy Viên Uỷ viên Uỷ viên Bí thư Phó Bí thư Phó Bí thư Ủy Viên Ủy Viên Bí thư Phó Bí thư Ủy Viên Ủy Viên Ủy Viên Bí thư Phó Bí thư Ủy Viên 26/03/2003 22/12/2004 22/12/2008 26/03/2005 2004 2005 30/04/2005 02/04/2004 26/3/2004 CHỨC VỤ Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư NGÀY VÀO ĐOÀN 26/3/2004 20/6/2005 7/1/2006 26/3/2000 10/1/2005 26/03/2006 27/07/2004 26/3/2005 30/4/2005 3/2/2005 9/1/2004 26/3/2005 26/3/2005 26/03/2005 26/03/2004 26/03/2005 26/03/2003 26/03/2005 20/12/2007 26/3/2004 01688327994 01227005234 0976543176 0979279638 0905304408 0973964859 01689914252 0946960046 0973846248 0979053254 0979107697 0934017071 0982924730 01886208680 0974971707 0932514408 ĐIỆN THOẠI 0974032761 01689951217 0938612512 01689998265 01697740154 0973498381 01689901772 0917907090 0938333304 0974542810 0973342924 01225502095 .

UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH 15/3/2005 26/5/2005 26/3/2005 9/1/2005 22/01/2004 14/12/2004 10/3/2005 22/12/2004 23/03/2005 26/03/2005 25/10/2007 26/03/2005 10/1/2005 17/05/2004 22/12/2005 26/03/2004 26/03/2004 3/2/2005 26/03/2005 3/2/2005 26/03/2005 22/12/2004 2008 2003 23/3/2004 26/03/2007 26/03/2004 26/03/2005 26/03/2005 26/03/2006 19/5/2004 5/1/2004 26/3/2004 0903800201 0936231990 01267123936 0973498354 0933482472 0902305810 01224999468 01689904247 01267863819 0979105573 01203382129 01233913001 0977879537 0979310360 01688499424 01689559587 01689941944 0973475292 0978383603 01696098144 01689917900 0909409147 01676392752 01234689016 01676577840 0906671990 0909527114 .

862 01229.UVBCH Bí thư Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH CHỨC VỤ Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư 26/03/2004 26/03/2004 26/03/2004 2/9/2005 26/03/2004 9/1/2005 26/3/2008 26/3/2004 26/3/2004 24/4/2002 01679778685 0932585696 0979516061 01268911726 0935770998 0125 747 8484 0979993896 0938848624 NGÀY VÀO ĐOÀN ĐIỆN THOẠI 01668.797.281.999.988.957.577 0905.924 0915.790.488.552 01214.246.609 01683.500 01266.903 01689.309.776.410 0937.046 0907.876 01689.586 01658.108.187.078 0909025046 .181 01697.342 01697.655.232 0938.769 0939.852 01223.959.208.039.575.

415 0973.662 0983.Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư 0988.252 0909.722.535.825 0973.972.800.322.199 01689.464 0973.057 0985.728 01689.566 01692.378 01227.115 01689.101 0977.470.636.880.590.931.688 01692.732 01689.589 01267.420.938 01689.904 01224.984.971.907.998.196.990 0976.523.340.398 0908.342 0979.658 0974.628 0932.175 01689.522.963.009.524 0983.200.562 01697.769 01689.682.418.920 01689.956.955.907.971 0937.803 01689.723.055 01687.098.985.848 01997.085 01264.925.361.461.994.329.548 01689.520.049 01689.069 01689.357 .

494.968 01219.132.731.141 01656.199.413.000 01229.137.669 NGÀY VÀO ĐOÀN ĐIỆN THOẠI 0985284148 0986509750 0933345146 0973413908 0989434700 01689946139 0973591862 01689950845 01239747576 01689942232 01689952021 0983935235 01668836486 0942031736 0168 9918 945 090 551 8051 0169 812 2994 093 3210 190 097 342 8856 0938043531 01234127101 0973725426 01656107919 0976853345 01696230690 128542045 .329 0973.0973.045 UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH CHỨC VỤ Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư 0975.

3754.468.UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư 908408086 936856239 0938150203 0932430364 01696822117 0982547515 0974590693 905757251 979183313 979675731 933883413 1267495517 01668882609 .991.579 0973881244 0946953488 0972757550 0979903082 0973232988 01695192796 0938031581 01259999246 0935929899 0973176275 .0838622663 0168.1629 097.01689974160 .990.998.571 0973415051 0973975763 0984209094 0933044676 01689945482 01267.01683346689 .7901 0168.9833 0128.0906880179 .

Phó bí thư UVBCH UVBCH CHỨC VỤ Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH 0973850730 0979105809 0973604154 NGÀY VÀO ĐOÀN ĐIỆN THOẠI 0128 636 3545 0939 475 478 0168 99899 04 0973418062 0979582491 0973371739 01692650135 01689944927 0973855039 0937397576 0974062532 01252839739 0908044765 01227689977 01699178991 0988527278 0989920712 01265507737 01696413383 0122 5454 266 01689923352 01689934169 01696548408 0975618288 01693770285 .

com.com.com.vn tieutu.com.com tdminhtan@gmail.com tranphuc_hau88@yahoo.bra@yahoo.com autumn_heart4211@yahoo.com hoangcong181090@yahoo.com ciel9x@yahoo.com hoanghoang9h@gmail.vn thientrucquy1311@yahoo.tg@gmail.com.com meztvn@gmail.vn .com why_love1906@yahoo.com nal_gnaoh@yahoo.vn mattrang2190@yahoo.vn Thiensao_90@yahoo.vn xuanxanh22121989@yahoo.com hamidj89@yahoo.com Thuy_Oanh_57@yahoo.EMAIL ktrangdhkt2008@yahoo.com nguyenphamlyna@yahoo.com langtugiuarungxanh@yahoo.com traitim_muathu2560@yahoo.com huynhbichvi@yahoo.com mailymaily_a2@yahoo.com kimyenyen@gmail.com Phamhoa6789@gmail.com thatwhy11111@yahoo.com dinh_giang1304@yahoo.com tranthuan.com anhchang_vuitinh6574@yahoo.com.com huynhnga91@yahoo.com phamlenguyenchau@gmail.

com thanhbinh_baoxam2007@yahoo.com nhan23&4@yahoo.com harrylewis28@yahoo.com .com tidus405@yahoo.com truong_hy90@yahoo.1412@gmail.com thienlong1607@yahoo.com voletulam_tk@yahoo.com thanh_phanquoc1306@yahoo.com bena_vivi23 phuong_thao_0201 baohuy12 hoangchicken_90 quang_mariano_hn90@yahoo.com nguyennguyenduythong@yahoo.com mr.2089@gmail.com trangthanh2708@yahoo.com allforone2511@yahoo.nhanhcohoang.trung9999@gmail.com dangthidiem_247@yahoo.lonely.com hoangtudatinh_7290@yahoo.com nuhoncuagio_0203@yahoo.com u.com huyphan_lp@yahoo.com EMAIL immortelleueh@gmail.

com kimanh.com vuontoi_visao42@yahoo.com huuhoang15@yahoo.com bluecloud_van@yahoo.com phuonghangvn98@gmail.com vinhdangthai@yahoo.com superstar_tuan_he@yahoo.com kimthanhthai@yahoo.kd2k34@gmail.singlebell_256@yahoo.com bacvohoang@gmail.com starry_baby48@yahoo.com imadoki_0412@yahoo.com bopgia@yahoo.com anhsaobang243@gmail.com .com tranuy2402@yahoo.com camanh3007@yahoo.com minhvannhoban2000@yahoo.com incon_2020@yahoo.com toan_nguyen1211@yahoo.com lucky_lac_hiendai90@yahoo.com tieubao_cr7@yahoo.com ngobien34@yahoo.com trantruongkt@yahoo.com boydzuitinh68@yahoo.com cocdaubu@gmail.com giangthanhth@gmail.

com warmcream0301@yahoo.com hoangtuan910@yahoo.com sunflower153a@yahoo.com huynhgiaithi@gmail.com never_love_1806@yahoo.com nguyen.vn moltres0401@gmail.com phamtanhieu@gmail.com lythanhtam90@yahoo.NGUYENNGOCLAMDA@GMIAL.com lovely_angel174@yahoo.com phanvantien238@yahoo.com BUIDUYLINH14101987@YAHOO.COM EMAIL iamsixsmall@gmail.com ngoc_nhu864@yahoo.hoanganh.abp@gmail.ueh@gmail.com maituyetkha123@yahoo.com carnation410@gmail.com .com never_giveup_tqv@yahoo.com lenguyenthong@ymail.COM lieuhyminh135@yahoo.COM ZBINHMINHZ@YAHOO.com.com maihuyen.

com nguyenthithanhtam2506@yahoo.com thuydangthithanh@gmail.com jennymx_1605@yahoo.com lekimhoaian@gmail.com nho_nho5789@yahoo.com shake_bear@yahoo.com tramphamhoang@gmail.vn htnhumo@gmail.com.com huutuan_dhkt_08@ymail.com lequocvuueh@gmail.vn tidieu_buongbinh0210@yahoo.vn namlun_09@yahoo.com nevabyte@yahoo.com phuocnghia.com ngaymoi2190@yahoo.com hoadangthe@gmail.com thuyduongueh@yahoo.com be_ngan_18_heo_con_bé_nhỏ@yahoo.com thanhvytc7@gmail.tatthang90@gmail.com mischievousgirl86@yahoo.com luan_luan993@yahoo.com thuha_vn84@yahoo.com phamthanhchung45@gmail.com m_trangtc9k34@yahoo.vn livetolove_2xu@yahoo.com.com.com phantienthuan@gmail.com TCCL24@yahoo.kttc@yahoo.com .com h_h9203@yahoo.com ngoc_tran_9420@yahoo.vn nguyenhuong_ueh@yahoo.com.com saobacdau_3t@yahoo.com phamthitramy46@gmail.com ailatoi_tk2006@yahoo.com.com winningyourloves@yahoo.com cowboyz_141@yahoo.

com Quyen_selena@yahoo.com sss_saobang_sss@yahoo.com.com luckystar26kg@yahoo.com EMAIL iammrdeeam@yahoo.vn chichi_3012_chichi@yaoo.com luonhyvong_90@yahoo.com Mickey7218@yahoo.vn thuyvan1103@gmail.com mainhung07@gmail.com.com Bichngan_4mat90@yahoo.com hello_dmmm@yahoo.com Blue_sky1291990@yahoo.com Viethieu7590@yahoo.com anhtu_ueh@yahoo.com cuonglvt0508@yahoo.com nguyenhongdieu280590@gmail.com .com vagabondage0511@yahoo.com thubuon10987@yahoo.nphuong_nt@yahoo.com.com nicolas_slh@yahoo.com nguyen_phuoc_bao_ngoc_an@yahoo.com Thuctran_hcm@gmail.com thanhnguyen8290@gmail.com boy_tt@yahoo.com bapthuytrang@yahoo.com hienminhvo@gmail.com quoctuan_nguyenks@yahoo.vn cheese8163@yahoo.com soil_e@yahoo.com tuyet_hanh866@yahoo.com tieuthubanhmi@gmail.vn nhatpham1311@yahoo.com.

com tinhkhiet@gmail.com ruou_giaingansau@yahoo.com godblessyou_gl@yahoo.com nguyenxuanthinh_2003@yahoo.com xuanvutk11@gmail.dhkt@gmail.com diepchikim@yahoo.com anhtuyet127@gmail.com manhhuyk34@yahoo.vn thanhhoaiueh@gmail.com Vch7890@yahoo.com duyfunnyboy@gmail.com ttck_khontu@yahoo.vn thanhthy2404@gmail.com NTTN7034@gmail.com phuonghong582000@yahoo.com.com smile_angel297@yahoo.com dpt_smileandhappy@yahoo.vn congdoanh06@yahoo.com khanh_hoangquoc_bmt@yahoo.com.com Thanhtuyen.com.com thong_nguyen091090@yahoo.com.com duyvule@gmail.com halyngoc128@gmail.c blue_sky_nt1502@yahoo.bongbong_yn@y.vn tina_moon104@yahoo.com mathking2009@yahoo.com lyly_2910@yahoo.com thanh_an_1705@yahoo.com.c Thuthao_nguyenha@y.com flowers_wind266@yahoo.com tungkt91@gmail.com thuyduong_ueh@yahoo.com Thuong_022845@yahoo.com .com nguyenkhoa_8@yahoo.vn Langtuvutru2603@yahoo.

com crazydog@yahoo.com TANMINHO_07@YAHOO.john.com vophuhuu90@yahoo.vn crazyboy_qn123@yahoo.com.com nguyen_baoky2000@yahoo.com : tunuongphong@yahoo.com chaikocute@yahoo.com EMAIL nhungnguyen069x@gmail.com hoctrodot222@yahoo.com.com le.thuydung212@gmail.com nguhockhon@yahoo.com lien1051989@yahoo.com langtu_vipsboyschinhhieu@yahoo.com hain0702@yahoo.com chiakikim@yahoo.com phucnguyen7923@yahoo.vn ducdinh_802@yahoo.com.longhuy@gmail.com Darkknight_354@yahoo.com hely1002@yahoo.vn tranlamhieu156@gmail.com nen_hoa@yahoo.vn dieulinh70k34@yahoo.com teywey@yahoo.com natakashini@yahoo.COM.VN Thanhlan_150190@yahoo.com.vn .com.com girlkinhte9x@gmail.com ngochuynhkim1490@gmail.

vn SĐT: 08.K35 4 .vn Email: youth@ueh.K35 2 .DANH BẠ ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.8243064.8221709 ĐƠN VỊ: KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN LỚP 1 .K35 3 .youth.K35 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 HỌ VÀ TÊN Trần Trúc Anh Trần Bình Đại Lưu Mỹ Ngọc Nguyễn Thị Anh Đào Đoàn Lê Minh Thảo Nguyễn Thị Ngọc An Ngô Thị Mai Anh Trần Hoàng Linh Trần Nguyễn Anh Phương Mai Thủy Tiên Trần Trương Mai Vân Đặng Nguyễn Thanh Huyền Dư Tiểu Dương Châu Kim Hà Huỳnh Thị Minh Phương Nguyễn Đức Anh Trần Minh Châu Lư Ân Quỳnh NGÀY SINH 16/05/1991 25/11/1991 16/05/1991 24/06/1991 01/030/1991 24/10/1991 12/2/1991 30/10/1991 26/11/1991 11/12/1991 9/6/1991 19/12/1991 27/03/1990 6/2/1991 16/08/1991 10/7/1991 25/02/1991 29/11/1991 CHỨC VỤ Bí thư Phó BT Uỷ Viên UVBCH UVBCH Bí thư UV BCH UV BCH Phó BT Phó BT Bí thư Phó BT UV BCH UV BCH UV BCH Bí thư Phó BT Phó BT NGÀY VÀO ĐOÀN .edu.edu. HỒ CHÍ MINH NĂM 2008 website: http://www.ueh. 08.

4 - K35

5 - K35

6 - K35

7 - K35

8 - K35

9 - K35

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

Nguyễn Thị Ngọc
Nguyễn Thị Như Ngọc
Đỗ Thụy Kim Phượng
Nguyễn Trần Thủy Tiên
Phạm Hoàng Anh
Nguyễn Mạnh Cường
Nguyễn Thị Hồng Minh
Nguyễn Minh Ngọc
Nguyễn Trần Thiên An
Phạm Thị Hồng Ngoan
Nguyễn Viết Hoàng
Trần Trọng Nhân
Phạm Hoàng Tấn
Ngô Gia Bảo
Đỗ Hoài Phương
Phạm Thị Tuyết Hạnh
Huỳnh Vân Khanh
Phạm Dương Tuấn Anh
Trần Thiên Kim
Nguyễn Minh Tuấn
Phan Thị Thanh Phương
Ngô Huỳnh Huyền Trang
Trần Thị Thanh Phương
Lê Quốc Duy
Nguyễn Lê Phương Thảo
Nguyễn Lê Tú Quyên
Chế Trần Thùy Trang

1/7/1991
23/03/1991
10/2/1991
2/2/1991
31/10/2009
16/09/1991
10/10/1991
28/02/1991
24/02/1991
1/2/1991
26/11/1991
26/12/1991
22/01/1991
2/4/1991
18/10/1991
8/6/1991
1/1/1991
2/12/1991
8/8/1991
2/5/1991
8/6/1991
12/3/1991
29/09/1991
1/6/1991
11/8/1991
30/04/1991
16/01/1991

UV BCH
UV BCH
Bí thư
Phó bí thư
Phó bí thư
UVBCH
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
Phó bí thư
UVBCH
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
Phó bí thư
UVBCH
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
Phó bí thư
UVBCH
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
Phó bí thư
UVBCH
UVBCH

10 - K35

46
47
48
49
50

Nguyễn Thị Như Thùy
Trần Thanh Nhã
Nguyễn Công Tuấn
Vũ Hoàng Thiên Trúc
Vũ Minh Uyên

26/08/1991
22/05/1991
2/6/1991
28/03/1991
19/10/1991

Bí thư
Phó bí thư
Phó bí thư
UVBCH
UVBCH

NGÀY SINH
1/5/1991
22/7/1991
9/8/1991
2/6/1991
22/12/1991
8/12/1991
26/09/1991
23/09/1991
26/3/1991
19/6/1991
15/5/1991
3/11/1991
7/3/1991
24/02/1991
14/3/1991
6/8/1991

CHỨC VỤ
Bí thư
Phó bí thư
UVBCH
UVBCH
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
UVBCH
UVBCH
UVBCH
Bí thư

ĐƠN VỊ: KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
LỚP

11 - K35

12 - K35

13 - K35

14 - K35

15 - K35

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

HỌ VÀ TÊN
Phạm Bích Hồng
Nguyễn Thị Đài Loan
Đinh Lê Viết An
Lê Mỹ Ân
Hồ Thị Vân Anh
Huỳnh Thị Minh Thuận
Đinh Thị Thu Thảo
Đinh Thị Mỹ Kim
Hồ Hoàn Vũ
Võ Thủy Tiên
Dương Bá Hiếu
Lê Minh Dũng
Nguyễn Thị Thu Sương
Lê Phương Khánh
Nguyễn Thị Kim Thành
Huỳnh Thị Kim Yến
Trịnh Thị Thanh Xuân

NGÀY VÀO ĐOÀN
26/03/2006
26/03/2006
26/03/2006
22/12/2005
26/3/2006
30/04/2005
22/12/2004
22/12/2005

26/3/2005
26/3/2006
19/5/2005
26/3/2005
26/3/2005
9/1/2006

15 - K35

16 - K35

17 - K35

18 - K35

19 - K35

20 - K35

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Nguyễn Trọng Đức
Phạm Thị Thuý Ngần
Đỗ Tường Vy
Đặng Viên Khánh Như
Nguyễn Hữu Văn
Trương Bảo Trân
Nguyễn Phú Trung
Cao Thị Linh
Hà Kinh Tuấn Anh
Thái Vân Anh
Nguyễn Thị Thanh Ngân
Trần Mạnh Chí
Trần Hồng Ngọc
Vũ Tấn Phương
Nguyễn Thúy Hằng
Phan Nguyễn Thị Kim Ngân
Phan Thị Thùy An

8/4/1991
16/5/1991
22/12/1991
10/8/1991
19-03-1991
10/12/1991
1/3/1991
27/8/1991
17/1/1991
1/10/1991
27/9/1991
10/2/1991
20/6/1991
2/12/1991
21/11/91

Phó bí thư
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
UVBCH
Bí thư
Phó bí thư
Úy viên

5/3/2005
26/03/2005
26-03-2006
19/5/2005
26/3/2006
26/3/2006
19-05-2006
26-03-2006
26/3/2006
26/3/2006
26/03/2006
19/5/2005
19/5/2005
28/4/2006
26/3/2006
20/4/2005
26/3/2006

NGÀY SINH
22/04/1991
16/04/1991
1/9/1991
8/4/1991
24/01/1991

CHỨC VỤ
Bí thư
Phó Bí thư
UV BCH
Bí thư
Phó Bí thư

NGÀY VÀO ĐOÀN

ĐƠN VỊ: KHOA THƯƠNG MẠI - DU LỊCH - MARKETING
LỚP
21 - K35

22 - K35

STT
1
2
3
4
5

HỌ VÀ TÊN
Nguyễn Anh Đức
Lưu Thị Thùy Dung
Hứa Thuận Anh Khoa
Phan Đức Trí
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa

3/26/2006
3/26/2006
3/26/2006
5/19/2005
3/26/2005

22 .K35 25 . .K35 24 .K35 27 .K35 26 .K35 23 .K35 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Nguyễn Trần Hồng Anh Đỗ Quang Khải Chu Dủ Thuận Phan Đức Trí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa Nguyễn Trần Hoàng Anh Đào Quang Khải Châu Dủ Thuận Nguyễn Hoàng Gia Phạm Uyên Phương Thảo Phạm Thị Thu Hường Nguyễn Thị Khánh Hòa Nguyễn Bình Phương Hà Nhật Tuấn Quách Thụy Yến Loan Nguyễn Ngọc Bảo Chu Dương Đình Thuận Hồ Mạnh Khang Phùng Duy Anh Nguyễn Thị Hảo Hùynh Thị Thùy Linh Nguyễn Xuân Tùng Trần Lê Quỳnh Như Nguyễn Minh Hiếu Trần Hoàng Quân Trần Quang Vũ Trần Nam Hưng 22/11/1991 9/7/1991 18/05/1991 8/4/1991 24/01/1991 22/11/1991 9/7/1991 18/05/1991 2/7/1991 19/8/1991 7/4/1991 25/7/1991 24/9/1990 6/1/1991 19/08/1991 12/12/1991 2/1/1991 18/12/1991 16/04/1991 26/10/1991 1/1/1991 3/8/1991 26/11/1991 17/11/1991 28/03/1991 27/09/1991 4/9/1991 UV BCH UV BCH UV BCH Bí thư Phó Bí thư UV BCH UV BCH UV BCH Bí thư Phó Bí thư UV BCH UV BCH UV BCH Bí thư Phó Bí thư Phó Bí thư UV BCH UV BCH Bí thư Phó Bí thư UV BCH UV BCH UV BCH Bí thư Phó Bí thư UV BCH UV BCH 3/26/2005 3/15/2006 3/26/2006 03/02/2006 27/03/2006 26/03/2007 22/03/2007 26/03/2006 3/26/2006 3/26/2006 3/26/2006 3/26/2006 3/26/2006 3/26/2005 12/25/2006 12/22/2005 ….

K35 32 .K35 STT 1 2 3 4 5 6 HỌ VÀ TÊN Nguyễn Thị Ngọc Ánh Phan Thị Bích Lân Đỗ Thị Kim Loan Bùi Thị Bảo Sa Nguyễn Quý Dương Võ Quang NguyênTuấn NGÀY VÀO ĐOÀN 02/11/2005 02/12/2006 14/07/2006 26/03/2005 30/4/2005 .K35 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Nguyễn Thị Hoàng Yến Lê Tăng Thanh Tâm Trần Đức Trần Thị Yến Linh Lê Thị Bích Tuyền Nguyễn Thị Như Quỳnh Nguyễn Khánh Nguyễn Như Thủy Tiên Vi Thị Thùy Phạm Minh Chánh Lê Vũ Hà Khánh Nguyễn Lê Thúy Di Nguyễn Thị Thùy Diệu Phạm Ngọc Hải Phạm Ngọc Hải Phạm Ngọc Hải 16/07/1991 25/11/1991 13/11/1991 21/10/1991 25/03/1991 28/11/1991 21/08/1991 24/12/1991 5/2/1990 6/7/1991 30/03/1990 12/1/1991 15/03/1991 1/11/1991 1/11/1992 1/11/1993 UV BCH Bí thư Phó Bí thư Phó Bí thư UV BCH UV BCH Bí thư Phó Bí thư Phó Bí thư UV BCH UV BCH Bí thư Phó Bí thư UV BCH UV BCH UV BCH NGÀY SINH 17/10/1991 20/09/1991 9/8/1991 10/9/1991 30/09/1991 26/02/1991 CHỨC VỤ Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư 3/26/2006 20/11/2005 26/3/2006 26/3/2005 3/26/2006 3/26/2005 12/22/2005 12/23/2005 12/24/2005 ĐƠN VỊ: KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC LỚP 31 .27 .K35 28 .K35 30 .K35 29 .

32 .K35 36 .K35 35 .K35 37 .K35 34 .K35 33 .K35 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Nguyễn Thiên Thanh Trần Thị Bảo Lộc Nguyễn Trịnh Ngọc Thủy Huỳnh Thị Phương Thảo Nguyễn Đăng Trung Hạnh Trần Thị Ngọc Linh Nguyễn Thị Thu Thảo Nguyễn Đăng Huy Nguyễn THùy Bảo Ngân Dương Thị Mỹ Hiền Nguyễn Ngọc Dương Quỳnh Trương Bá Việt Nhân Ngô Hà Nhật Tâm Nguyễn Hoàng Long Bùi Thị Ngọc Hoa Trương Hoài Anh Trần Thị Sơn Ý Mai Ngọc Lân Nguyễn THị Mai Phạm Thị Kim Hoa Trần Công Tạo Nguyễn Thị Ánh Tuyết Phan Thị Diễm Hương Nguyễn Đài Minh Trang Lưu Tuấn Khánh 23/01/1991 4/9/1991 24/06/1991 4/8/1991 29/01/1991 30/08/1991 28/10/1991 10/4/1991 14/06/1991 13/08/1991 27/10/1991 10/5/1991 28/07/1991 5/10/1991 14/08/1991 3/10/1991 30/05/1991 11/8/1991 14/07/1990 2/11/1991 6/1/1991 11/11/1991 19/06/1991 1/3/1991 24/09/1991 Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư 19/5/2006 19/5/2005 26/03/2005 26/03/2009 21/03/2006 20/05/2005 03/02/2005 26/03/2006 10/03/2006 19/05/2005 26/03/2005 26/03/2006 10/09/2005 26/03/2005 19/05/2005 26/03/2005 30/05/2006 15/03/2005 26/03/2004 26/03/2006 26/03/2006 08/11/2005 28/03/2006 26/03/2005 .

K35 40 .K35 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Trần Thị THùy Dung Trần Quốc Trung Phạm Ngọc Anh Nguyễn Thị Anh Đào Nguyễn Thị Hương Sơn Lâm Bình Mỹ Võ Khánh Linh Bùi Thị Thu Hương Đinh Ngọc Tân Lê Phạm Anh Minh Đào Thị Thu Hà Phan Thu Hằng Nguyễn Thị Lam Nguyễn Thị Huyền Trang Nguyễn Thị Hải Hồng Phạm Hiến Hoàng Khoa Nguyễn Thị Mỹ Khanh Phạm Thị Diệu Đông Trần Thị Bảo Châu 18/07/1991 19/09/1991 5/10/1991 19/06/1991 19/11/1991 8/8/1991 21/06/1991 25/07/1991 24/02/1991 29/08/1991 12/8/1991 15/08/1991 28/06/1991 2/3/1991 10/4/1991 5/5/1991 25/12/1991 14/09/1991 14/10/1991 Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH NGÀY SINH 5/2/1991 15/06/1991 CHỨC VỤ Bí thư Phó bí thư 26/3/2006 24/3/2005 19/5/2005 09/05/2005 30/04/2006 07/03/2006 30/04/2005 26/03/2006 03/02/2006 26/03/2005 19/05/2005 19/05/2006 26/03/2006 26/03/2006 02/12/2006 ĐƠN VỊ: KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP LỚP 41 .K35 38 .K35 STT HỌ VÀ TÊN 1 Trần Thị Thu Hằng 2 Vũ Thị Huyền Trang NGÀY VÀO ĐOÀN 20/11/2005 14/01/2006 .K35 39 .37 .

K35 42 .41 .K35 46 .K35 44 .K35 45 .K35 43 .K35 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Nguyễn Thị Hồng Vân Nguyễn Quang Huy Trần Lê Minh Phúc Võ Thị Ngọc Huyền Lê Huỳnh Đăng Khoa Lê Hùng Khương Lê Thiên Lý Lâm Cẩm Vân Trần Huỳnh Hải Phạm Thị Thái Hà Vũ Minh Tuấn Đinh Thị Huyền Thương Lê Thanh Tú Đỗ Ngọc Tân Hoàng Thị Mỹ Linh Huỳnh Quốc Việt Lâm Ngọc Đoan Trinh Nguyễn Anh Tuấn Trương Phi Hùng Nguyễn Thị Minh Châu Đinh Thị Thanh Vinh Phan Thanh Triển Hoàng Thị An Hà Phương Hồng Thảo Trịnh Minh Huy 8/2/1991 27/07/1991 12/1/1991 18/09/1991 10/11/1991 10/8/1991 2/9/1991 28/09/1991 14/07/1991 7/11/1991 19/05/1991 6/9/1991 18/11/1991 10/4/1991 3/7/1991 15/10/1991 13/10/1991 16/05/1991 11/12/1991 21/02/1991 6/6/1991 19/02/1991 8/10/1991 22/12/1991 11/2/1991 Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư 15/12/2005 8/4/2005 26/03/2008 22/12/2005 30/08/2006 26/03/2006 3/4/2006 13/03/2006 22/12/2004 9/1/2006 26/03/2006 26/03/2005 26/03/2006 26/03/2006 20/03/2005 10/3/2006 26/03/2006 30/04/2009 10/1/2009 26/03/2006 22/12/2004 19/05/2005 10/5/2005 19/05/2006 21/04/2006 .

46 .K35 48 .K35 49 .K35 50 .K35 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nguyễn Khoa Hồng Hạnh Trương Minh Hùng Nguyễn Quang Bình Hoàng Thị Trà Mi Nguyễn Thị Ngọc Cẩm Nguyễn Tấn Đạt Hồ Quang Dũng Mai Hồ Hoàng Thẩm Nguyễn Minh Trí Lương Thị Nhã Uyên Phạm Thị Như Thảo Nguyễn Thị Ngọc Ánh Đặng Trọng Vĩ Lưu Quốc Khánh Nguyễn Thị Thùy Dung Đỗ Thị Thu Trang Lương Nguyễn Thanh Vân Đào Vũ Tiến Nhật Trương Thị Trà My Trương Thị Thanh Loan Nguyễn Thị Thùy Trang Hồ Thanh Sang Đặng Ngọc Quang ĐƠN VỊ: KHOA NGÂN HÀNG 7/2/1991 6/1/1991 9/7/1991 21/12/1991 23/10/1991 20/08/1991 13/04/1991 20/11/1991 13/05/1991 24/11/1991 28/08/1991 30/08/1991 20/11/1991 6/4/1991 4/1/1991 19/09/1991 23/11/1991 11/3/1991 15/10/1991 11/6/1991 28/12/1991 3/11/1991 7/6/1991 Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH 9/1/2006 26/03/2006 24/03/2006 30/04/2005 19/05/2005 26/03/2006 19/05/2005 26/03/2006 17/12/2005 22/12/2005 3/2/2005 26/03/2006 17/05/2006 22/12/2005 4/1/2006 26/03/207 26/03/2005 26/03/2005 19/05/2005 3/2/2005 30/10/2005 19/05/2005 24/03/2005 .K35 47 .

K35 52 .K35 54 .K35 55 .K35 53 .K35 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 HỌ VÀ TÊN Nguyễn Thị Tĩnh Nguyễn Thanh Tiến Đỗ Nguyễn Hoàng Dung Nguyễn Quốc Việt Đào Hà Vy Bùi Thị Diệu Thúy Diệp Trần Bảo An Vũ Thị Cẩm Ly Nguyễn Thùy Trang Nguyễn Phượng Uyển Nguyễn Phan Hà Uyên Trần Thị Liên Hương Bùi Đức Thịnh Nguyễn Tuyết Ngân Phạm Thị Kim Thoa Lê Vân Trình Phạm Hoàng Chí Kiên Dương Ánh Ngọc Nguyễn Điền Trúc Quỳnh Nguyễn Thị Khánh Giang Ngô Đức Tuấn Vũ Trần Bích Phương Ngô Quang Việt Lê Thị Uyên Vi Nguyễn Thị Ngọc Loan NGÀY SINH 09/06/1991 01/03/1991 23/11/1991 22/02/1991 12/01/1991 3/12/1991 22/8/1991 26/10/1991 20/9/1991 9/11/1991 01/09/1991 30/07/1991 08/12/1991 01/08/1991 28/10/1991 01/09/1991 12/04/1991 20/02/1991 02/04/1991 21/08/1991 01/04/1991 26/10/1991 CHỨC VỤ Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH NGÀY VÀO ĐOÀN 09/01/2006 26/03/2006 26/03/2006 26/03/2006 26/03/2006 26/3/2006 26/3/2006 20/3/2006 26/3/2008 26/3/2005 26/03/2005 09/01/2006 26/03/2006 30/04/2006 26/03/2006 26/03/2006 2006 2006 2006 2006 26/03/2005 26/03/2005 26/03/2005 26/03/2005 26/03/2005 .LỚP 51 .

26/03/….K35 59 .K35 60 .K35 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Nguyễn Đức Tín Trần Thị Mỹ Tuệ Lê Khánh An Ngô Nhật Nam Nguyễn Bảo Trân Trương Văn Phương Anh Nguyễn Ngọc Đức Hồ Hữu Phát Nguyễn Ngọc Diệu Uyên Lê Ẩn Ý Cao Thị Thu Trang Lê Thị Thúy Oanh Phan Thị Tú Uyên Lê Thị Nhung Đỗ Ngọc Sơn Nguyễn Thị Út Lệ Nguyễn Thị Thanh Trúc Nguyễn Huỳnh Bách Nguyễn Đức Lộc Nguyễn Thị Phương Thảo Trịnh Phước Thanh Tâm Nguyễn Thị Thúy Hằng Đỗ Hải Thảo Trịnh Thị Thanh Thảo Nguyễn Thu Trang ĐƠN VỊ: KHOA KẾ TOÀN .K35 57 .KIỂM TOÁN 12/05/1991 21/08/1990 01/09/1991 07/11/1991 16/03/1991 25/10/1987 20/02/1990 03/03/1991 27/08/1991 10/09/1991 01/12/1991 11/01/1991 29/04/1991 14/03/1991 05/01/1991 20/04/1990 14/12/1991 27/02/1991 28/10/1991 27/08/1991 08/09/1991 11/01/1991 11/02/1991 26/05/1991 18/05/1991 Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH 23/04/2005 02/02/2005 26/03/2005 26/03/2005 9/1/2002 26/03/2008 2006 16/04/2006 09/01/2006 26/3/2006 26/3/2006 26/3/2006 26/3/2006 19/3/2006 20/11/2004 23/02/2006 26/03/2006 09/01/2006 26/03/2006 26/03/2006 19/05/2006 26/03/….56 . 21/12/2005 .K35 58 .

LỚP 61 62 63 64 65 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 HỌ VÀ TÊN Nguyễn Thị Hồng Loan Thái Đình Long Tăng Công Việt Linh Nguyễn Hữu Phước Nguyễn Ngọc Đức Phan Trần Thọ Đức Bùi Thị Thùy Linh Phan Khắc Minh Hoàng Thùy Linh Trần Đức Thành Nguyễn Minh Dương Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Ngọc Cẩm Tú Nông Thị Tuyết Anh Trần Thảo Vy Dương Huyền Trang Võ Hồng Lê Thị Ngọc Tú Ngô Hoàng Anh Nguyễn Thị Hoài Phương Hồng Yến Nhi Nguyễn Thế Vương Trần Văn Sắn NGÀY SINH 12/13/1990 11/18/1991 9/18/1991 1/2/1991 1/15/1991 4/11/1991 12/12/1991 10/7/1991 11/12/1991 3/7/1991 9/9/1991 3/1/1990 3/17/1991 3/23/1991 12/21/1991 9/5/1991 12/29/1991 1/30/1991 4/10/1991 12/15/1991 7/26/1991 7/2/1991 4/20/1991 CHỨC VỤ Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư NGÀY VÀO ĐOÀN 4/30/2005 4/30/2006 3/20/2006 12/15/2005 3/26/2005 3/26/2006 3/26/2004 3/26/2006 3/26/2007 3/26/2006 3/26/2006 4/28/2008 5/19/2006 3/26/2005 3/26/2006 3/6/2006 3/24/2006 5/15/2006 5/15/2006 4/13/2006 2/10/2006 3/26/2006 3/26/2006 .

65 66 67 68 69 70 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Đặng Bích Ngọc Phan Thị Hậu Nguyễn Nhật Minh Nguyễn Thụy Ngân Võ Thị Thùy Hương Ngô Quốc Vĩnh Nguyễn Thị Kim Dung Nguyễn Bảo Trung Lê Thùy Dương Trần Văn Đạt Huỳnh Thạnh Phát Võ Công Danh Vũ Thị Thanh Thủy Nguyễn Ngô Thành Luân Vũ Thị Thơm Nguyễn Tấn Phước Phạm Thị Thanh Trâm Hà Thị Bích Ngân Nguyễn Tuấn Đạt Chu Công Hoài Nam Nguyễn Trung Kiên Nguyễn Quang Trung Nguyễn Thị Phương Mai Lê Đường Sơn Đỗ Quốc Thịnh 9/14/1991 7/6/1991 1/22/1991 5/12/1991 4/12/1991 9/6/1991 5/21/1991 1/11/1990 10/6/1990 11/20/1991 11/20/1991 2/26/1991 9/9/1991 7/1/1991 6/27/1991 6/30/1991 9/20/1991 8/23/1991 2/22/1991 4/25/1991 8/4/1991 5/3/1991 7/6/1991 1/15/1991 1/1/1990 UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư 4/28/2006 3/26/2006 11/20/2008 12/22/2005 5/31/2005 6/26/2006 6/1/2006 3/26/2004 2004 3/26/2006 12/22/2005 12/26/2005 4/30/2005 3/26/2006 3/27/2007 3/26/2007 3/26/2006 3/26/2005 3/26/2006 3/26/2006 5/3/2005 2005 2/3/2005 .

K35 75 .K35 74 .K35 72 .70 49 50 Nguyễn Thị Thái Minh Hằng Nguyễn Thị Toàn 5/1/1990 6/16/1991 UVBCH UVBCH 4/18/2006 2005 NGÀY SINH 6/3/1991 9/12/1991 26/11/1991 23/07/1991 6/11/1991 17/03/1991 19/09/1991 12/2/1991 4/12/1991 3/5/1991 3/8/1991 19/06/1991 21/01/1990 30/07/1991 26/06/1991 17/01/1991 17/05/1991 10/10/1989 15/10/1991 CHỨC VỤ Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư NGÀY VÀO ĐOÀN ĐƠN VỊ: KHOA TOÁN THỐNG KÊ LỚP 71 .K35 73 .K35 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 HỌ VÀ TÊN Đinh Thị Thu Hiền Nguyễn Thị Thu Thảo Nguyễn Thị Thu Huyền Lê Ngọc Ân Lê Anh Khoa Luân Thanh Phúc Lê Phú Cường Võ Lê Cẩm Vân Nguyễn Lê Phương Thảo Vũ Văn Tiến Trần Tiến Việt Nguyễn Thị Bích Liên Huỳnh Thị Như Mai Võ Hoàng Nguyễn Anh Nguyễn Hữu Trần Thị Mai Võ Thị Mỹ Trần Minh Thiện 24/03/2006 19/05/2005 03/02/2006 26/03/2006 26/03/2006 02/10/2006 26/03/2006 26/03/2006 26/03/2006 26/03/2006 26/03/2005 26/03/2006 26/03/2006 26/03/2008 22/12/2005 30/10/2003 22/12/2005 .

K35 80 .75 .K35 78 .K35 77 .K35 79 .K35 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Phan Thị Hiền Nhân Lương Quỳnh Anh Phương Vũ Chí Hiếu Hoàng Thị Như Khuê Trần Anh Tuấn Trần Thế Mạnh Tống Thị Hồng Nga Bùi Võ Ngọc Hằng Võ Quỳnh Ly Trần Duy Thoa Trịnh Thị Băng Tâm Nguyễn Hữu Đạt Doãn Hoàng Hiệp Nguyễn Thị Duyên Thơ Nguyễn Minh Đức Mai Lê Thuỳ Trang Phạm Phú An Lộc Mai Chí Hiếu Nguyễn Thị Thuỳ Trâm Đặng Lê Thuỷ Trúc Lê Thương Tín 9/6/1991 17/05/1991 19/05/1991 2/3/1991 3/11/1990 23/03/1991 20/12/1990 6/2/1991 15/09/1991 19/05/1991 13/05/1991 20/10/1991 20/10/1991 4/5/1991 20/11/1991 20/09/1991 27/10/1990 30/10/1991 4/5/1991 Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH NGÀY SINH CHỨC VỤ 04/11/2006 26/03/2005 19/05/2006 26/03/2005 26/03/2004 26/03/2005 26/03/2004 26/03/2005 26/03/2005 26/02/2006 24/03/2006 30/04/2006 26/03/2006 02/01/2006 26/03/2006 14/02/2009 26/03/2006 26/03/2007 01/09/2005 30/12/2005 02/07/2006 ĐƠN VỊ: KHOA TIN HỌC QUẢN LÝ LỚP STT HỌ VÀ TÊN NGÀY VÀO ĐOÀN .K35 76 .

K35 86 .81 .K35 83 .K35 85 .K35 82 .K35 84 .K35 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Phan Gia Huy Nguyễn Thị Tú Quyên Đoàn Khắc Lâm Nguyễn Thị Ngọc Anh Nguyễn Thị Trà Hương Nguyễn Tự Châu Nam Nguyễn Đình Lâm Hà Nguyễn Thị Kim Huệ Hứa Thị Hồng Thắm Nguyễn Văn Hải Nguyễn Thị Phương Kiều Nguyễn Quốc Đạt Võ Thị Hương Thơm Nguyễn Hữu Nhân Đặng Thành Công Nguyễn Thị Kim Chi Lê Thị Thanh Huyền Võ Hoàng Nga Đoàn Lan Anh Phạm Đức Hoàng Nguyễn Lê Công Phan Thị Mến Nguyễn Thị Trường Nhi Bùi Thị Minh Phước Trần Thị Kim Phương 9/10/1991 4/2/1991 26/01/1991 4/1/1991 20/07/1991 18/11/1991 12/12/1991 5/10/1991 10/10/1991 19/01/1991 4/1/1991 9/9/1991 25/10/1991 1/1/1991 16/07/1991 28/08/1991 15/07/1991 10/10/1991 1/1/1991 18/04/1990 3/4/1991 16/06/1991 29/07/1991 23/09/1991 27/12/1991 Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH BT CĐ PBT CĐ UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH BT CĐ Phó bí thư 09/01/2006 26/03/2006 26/03/2005 22/12/2006 26/03/2006 24/03/2006 .

K35 89 .K35 87 .K35 90 .K35 91 .K35 92 .K35 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 HỌ VÀ TÊN Nguyễn Thị Kiều Tiên Lê Văn Thông Vũ Khắc Sơn Nguyễn Thị Yến Kha Trần Hữu Thiên Nguyễn Thiên Trang Huỳnh Thanh Tùng Nguyễn Ngọc Tuyên Nguyễn Văn Đông Dương Thị Mỹ Tiên Lê Hồng Lâm Vũ Văn Tâm Lê Khắc Phong NGÀY VÀO ĐOÀN .K35 26 27 28 29 30 31 32 33 Nguyễn Thùy Linh Võ Văn Hưng Phạm Thị Ngọc Ánh Cao Thế Sơn Nguyễn Sơn Hà Nguyễn Thị Hồng Quyên Nguyễn Thị Xuân Hương Lê Thị Ánh Tuyết 12/1/1991 11/10/1991 26/03/1990 14/9/1991 18/1/1990 3/6/1991 24/5/1991 9/9/1991 UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH NGÀY SINH 9/10/1991 20/02/1991 8/9/1991 24/02/1991 22/11/1988 7/5/1991 5/12/1991 12/2/1991 20/01/1991 3/11/1991 25/07/1991 1/6/1991 8/3/1991 CHỨC VỤ Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư 22/12/2005 ĐƠN VỊ: KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỚP 88 .86 .

K35 STT HỌ VÀ TÊN 1 Nguyễn Ngọc Bảo Anh 2 Nguyễn Minh Thành 3 Trần Ngọc Sơn NGÀY VÀO ĐOÀN 26/03/2005 26/03/1998 26/03/2006 .K35 93 .K35 94 .K35 96 .K35 95 .K35 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Lê Thị Thanh Truyền Nguyễn Minh Khôi Phan Văn Quân Võ Thị Sanh Nguyễn Hữu Nam Lê Thị Thịnh Tống Thị Phương Nhi Nguyễn Nhân Ngọc Tú Nguyễn Tấn Việt Tú Trần Việt Cẩm Tú Nguyễn Thị Thanh Huệ Nguyễn Văn Tiệp Trương Quang Việt Nguyễn Thị Hằng Nga Trần Minh Long Phạm Nguyễn Phương Thà Nguyễn Đức Nam 10/9/1991 22/09/1991 10/5/1991 3/2/1991 20/10/1991 8/6/1991 1/5/1990 5/2/1989 15/02/1991 28/06/1989 15/04/1991 25/03/1989 17/04/1991 17/11/1991 20/07/1991 12/2/1991 25/12/1991 Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH NGÀY SINH 11/4/1991 5/3/1984 10/2/1991 CHỨC VỤ Bí thư Phó bí thư UVBCH ĐƠN VỊ: KHOA LUẬT KINH TẾ LỚP 98 .92 .K35 97 .

K35 101 .K35 102 .K35 99 .K35 100 .K35 103 .98 .K35 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Lê Thị Mai Chi Phan Châu An Lôi Trung Kiên Nguyễn Thị Hoài Nguyễn Bá Bắc Bàn Thế Hùng A Duy Khánh Lê Hoàng Thúy Quyên Phú Nữ Ngọc Trâm Thạch Chanh Sô Chiết Lê Nữ Huyền My Nguyễn Văn Nam Phan Thị Mai Huỳnh Thành Luân Phạm Duy Phương Trần Duy Hòa 6/8/1990 9/6/1988 1/6/1990 25/05/1990 10/11/1991 19/05/1988 23/11/1990 1/7/1991 23/12/1990 13/05/1990 7/2/1990 29/08/1991 27/07/1991 17/06/1990 21/04/1990 4/9/1991 UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH 20/11/2004 26/03/2003 26/03/2005 26/03/2006 26/03/2006 23/03/2003 22/12/2007 26/03/2006 19/03/2005 19/05/2005 26/03/2005 24/05/2006 9/1/2006 26/03/2004 26/03/2008 7/2/2007 .

com ducanhlife@yahoo.com dutieuduong@yahoo.com lelenhieuchuyen@yahoo.com.vn nicky_chan0706@yahoo.com anhanh2611@yahoo.com luckystar19120301@yahoo.ĐIỆN THOẠI 01664718619 0906096663 0942402634 0906985345 0909946399 0905848110 0908638808 01228877405 01687761639 0955772524 0983700703 0125248166 0932505452 0937845810 0122448039 0908426271 0938447922 01264793399 EMAIL Witch1651991@yahoo.com chea_goong_star@yahoo.com Ngoisaomayman_ngoc331@yahoo.com king_hippo24@yahoo.com thuytienm@gmail.com huricane2511@yahoo.com clampfan_2005@yahoo.com .com maivan_vn@live.com mimismile91@yahoo.com nangthuytinh_291@yahoo.com.vn chaukimha126@yahoo.com snow_in_sahara30@yahoo.

com galaxymoony@yahoo.com vqvkpcm@yahoo.com kusamabu9188@gmail.tuananh@yahoo.vn dori_512@yahoo.vn dp22011991@gmail.com ca_heo282@yahoo.com pagety_ngo123@yahoo.com cobekhongconick161@yahoo.com quocduy4567@yahoo.com.com.com dodo_141111@yahoo.com phuongwestlife32@yahoo.avartar@gmail.com .com tele.com co_nang_dep_trai_304@yahoo.com ngocnguyen233@gmail.com kid2826@gmail.01262589959 0902637991 01656134833 0976997708 0932133196 01682894620 01212091535 01285350282 038663839 01256622408 0906638601 0932773468 0907603202 01228622101 0932193179 0935328063 0907696058 0937223446 0984626247 01992046651 01688907560 01652730489 0982602816 nguyen_ngoc0107@yahoo.com manhcuong.com langtubuonnon24@yahoo.com lonelyknight_91@yahoo.

com bahieu17@yahoo.8210 0127.com .01657506286 01275940049 0973254948 0902984712 0905600997 nhuthuy268@gmail.com arsenal_suongdt@yahoo.com prettygirl_mt812@yahoo.com sumayman_1991@yahoo.0567 0167.com lucky_lemy@yahoo.821.com Trinhthanhxuan91@yahoo.com vanny22@yahoo.com gemini_twin691@yahoo.com vietanglcs@gmail.com baby_iamnot@yahoo.9198 0934709109 0905503765 01683149941 01687967325 0909211706 0906357477 01695544819 0905841173 0909020261 01698596299 0979859842 0915444917 EMAIL phambichhong15@gmail.5769 0168.com mymom_iloveyou@yahoo.420.com hohoanvu@yahoo.890.227.0704@gmail.com mykim.7000 0166.com phuongkhanh_2402@yahoo.com ĐIỆN THOẠI 0169.com minhdung1991@gmail.com nhocbanhmi_609060@yahoo.966.

com Darkwizard20002000@gmail.com tuongvy_jeanspears@yahoo.com chizai_0110@yahoo.com ninhthaithan_2009@yahoo.qt@gmail.com thuyngan_pham77@yahoo.com thuyan_platin@yahoo.01686509613 01692384822 01283600332 0935361067 0985314312 01236420580 0986650395 01656645575 01698838028 01223992899 01653937669 0903559225 0978475700 01659572452 0906084524 0939642591 0909041374 Trongduc1000@yahoo.com GMVWB@yahoo.com .com thuy_hang_rose@yahoo.com ductri_phan08041991@yahoo.com snow_star0212@yahoo.com thuylinh322@yahoo.com thaivananh27@yahoo.com _sevy_betuotbetuot_nttn17191@yahoo.com ruby_traitimhong15@yahoo.com thienthannho6109@yahoo.com ĐIỆN THOẠI 0915214252 01267215074 01287673873 01686585578 01684239001 EMAIL anhducnguyen.com huuvan2212@yahoo.com blow_forever_9x@yahoo.com wooden_heart@yahoo.com anhkhoa_cavalier2000@yahoo.

vn royal_7291@yahoo.vn thuan_K35001497@st.com hiamy8107@gmail.com nguyenbinhphuong024k35@yahoo.edu.ueh.com.com xuongronghoang0601@yahoo.com tranhoangquan2803@yahoo.vn suong_K35001506@st.1908@gmail.vn pupt.edu.com thuanmysterious@yahoo.ueh.com me_too_so_what@yahoo.com lionemessi@yahoocom .com Duyanhphung@gmail.ueh.com colour_inside_me@yahoo.ueh.edu.edu.com rongbay982003@yahoo.0905994331 0933034735 01217130375 0986698274 01223993565 01212751201 0933821108 01663884344 01235527371 0935726354 01658342903 0935810048 01673518376 01269425596 0975151015 01679907488 0902804519 01229664181 0904391098 01653877826 01226767621 01226 381 381 01668 199 743 01682 130 975 01222 712 377 dark_prince2211@yahoo.ueh.vn hieu_K35001496@st.edu.com daoquangkhai1991@yahoo.com smallfire91@yahoo.com baochau175@yahoo.com manh_K35001407@st.com styleboy_votu@yahoo.com em_gai_buon_br@yahoo.vn khoa_K35001457@st.

com thiensu_kindaichi@yahoo.com guardian_angel_2110@yahoo.819.com tinhxanguoixa_gl_qb@yahoo.com maivotu@yahoo.180.com woden_vithantoicao@yahoo.com bichngan@taichinhnhanuoc.995 01676761733 01655196413 01238681489 sorry_167@yahoo.com nhokdevil91@gmail.com vithuy_ueh35@yahoo.com nguyentuan2602@yahoo.com ĐIỆN THOẠI 01672392456 01655487351 0987291649 01665200431 01695309093 0984926241 EMAIL ngocanh@taichinhnhanuoc.273 01688.nhuquynh@gmail.com quyduong@taichinhnhanuoc.com .com baosa26@yahoo.01695 307 167 01228184464 01284616661 01678874244 0984001699 0904758528 0977.com ntnq.723.com hai11191@gmail.com nangphale3400@yahoo.com kimloan@taichinhnhanuoc.919 0938.468.com blat7946@yahoo.com minako121@yahoo.744 (08)39201764 0976.

com .01267667523 01689082335 01672383949 0903857550 0938436769 0986544339 01229607954 01676775679 01226793132 0905130891 01222505991 0982854656 0904757391 09884868791 01666443297 01228829888 01227688607 01234458877 01667601445 0979863132 0934702102 0979575383 0934794691 01224103520 01272666738 thienthanh_2323@yahoo.com linhle_308@yahoo.com et_et50@yahoo.com tatoo_246@yahoo.com hoaianh.com diemhuong@taichinhnhanuoc.com tuankhanh@taichinhnnhanuoc.quasar@gmail.com nguoibanchanthanh_1991@yahoo.com dtmyhien1308@gmail.com duongquynh2710@yahoo.com ngoc_lan_271@yahoo.com Nhattam35@gmail.com huynhthao0408@yahoo.com nemo9291@yahoo.com ptkh@ymail.com mitzai291@gmail.com trunghanh@taichinhnhanuoc.com top_girl42@yahoo.com nguyenmai@taichinhnhanuoc.com crystal_ball_1190@yahoo.com haicauheo291@yahoo.com nguyenthuybaongan1406@yahoo.com truongbavietnhan@gmail.com k2tacota@gmail.com phandiemhuongkt@gmail.

01696133424 01696129859 0934764427 01992710493 05003707079 01675459647 0982219209 0902376373 0907797737 0902888222 01682617703 01668266947 01674394906 01654866604 01676318218 0916267760 0986982691 0985678239 0903804266 thuydung@taichinhnhanuoc.193.558.com phamngocanh@taichinhnhanuoc.com myhanh@taichinhnhanuoc.com hothiennga62619@yahoo.743 01656.com quoctrung@taichinhnhabuoc.com minhiconomi@gmail.122 EMAIL thuhangtranthi25@yahoo.com nof_flake991@yahoo.com baochau@taichinhnhanuoc.com Huongson1911@gmail.com dieudong@taichinhnhanuoc.com Ngoctanxp2005@yahoo.com anhdao@taichinhnhanuoc.com hoangkhoa@taichinhnhanuoc.com lambinhmy@yahoo.com ĐIỆN THOẠI 0987.com thuhang@taichinhnhanuoc.com Thuhuong2572006@yahoo.com khicon_no1@yahoo.com Hell_angel_2196@yahoo.com congchuangutrongrung@yahoo.com .com huyentrang@taichinhnhanuoc.

465 01227.788 01696.247 0937.453.com hoanglinh_91@yahoo.vn hongthao2212@gmail.570 01687.313.899 01695.ueh@gmail.800 0988.955.140.709 01222.848 01225.192 01222.682.vn i_miss_you_forever450@yahoo.vn viet_huynh_1510@yahoo.com.440.192 01695.830 01238.358.418 01694.626.vn phantrien_kt@ymail.com fazuni_itona@yahoo.132.321 01655.503 0909.vn phihung_rocket@yahoo.662.191 0937.com tinaliuyifei@yahoo.304 0933.439 0917.com secrettwiz982@yahoo.636 01655.813.com.com chat_la_md_nghe_thuat21@yahoo.com.134.com huynhhai.com hoangan91@yahoo.577.com betty_dt_1991@yahoo.702 0907.vn hoa_bat_tu_ttt_a3@yahoo.com.com cobethuytinh72@yahoo.614.939.863 01682.477.740.com thaiha15@yahoo.174.01656.vn thien_ly104@yahoo.vn dominhchau88@yahoo.206.597.com.com.002.504.vn lhk_nguoiluoi191@yahoo.com anhtuan_4311101@yahoo.com cangaphuy@yahoo.com.com tuan_vu_19591@yahoo.com.659 0919.404 01656.766 geranium2891@yahoo.706.770.375 01284.com khicon_tct@yahoo.com.080 01676.com ngoctan_04101991@yahoo.769.com .

454 01649.com phuonghoang_923@yahoo.714.com maihohoangtham18@gmail.846.com .vn@gmail.850.082.com venusanderus@yahoo.090 01687.165 01684.com pbactv@yahoo.738 0903.763.com truongtramy1510@yahoo.459 01656.com.974 01992.444.356 honghanh_2791@yahoo.com nhauyenlady_1124@yahoo.367.030.com kid9x_hqd@yahoo.974 01272.com thedeathqn13@yahoo.com thienduong_vangempy2001@yahoo.293.com ngocanh_a1_1991@yahoo.712.com cakiem20@yahoo.com htsang91@yahoo.303 01663.445 01658.102.551.433 01665.032.037.085.010 01669.579.745.01284.207 0902.com ngoccam309@ymail.com kelly.pham.354 01698.vn tramihoang2112@yahoo.com bily_0311@yahoo.276 01674.293 0962.com q_star0206@yahoo.com minhhung1991@ymail.797.660 01254.655 0943.938.689 01224.166 0979.176 01692.com urpiggy19@yahoo.470.com robot_rau_gia@yahoo.540.

com duong.ngoc296@yahoo.com thanhtienglcs@gmail.com ngan_K35004968@st.com diep_an228@yahoo.com kiepphieubong_maimaimotinhyeu@yahoo.com ngayvangem711211@yahoo.com Nguyenphanhauyen@gmail.com nhokquay12114@yahoo.com heoxanh@yahoo.com ngocloan1091@yahoo.vn ownerless_heart_19@yahoo.com khanhgiang5519@yahoo.com girl_lanhlung@yahoo.ueh.com nhox_tanpopo_pu@yahoo.com tamlinhthao_312@yahoo.com .com bigdream102@yahoo.com.com ducthinhueh@gmail.com tieuly_2610@yahoo.edu.com titikid2311@yahoo.com ken_dacam@yahoo.com jaymongcr7@yahoo.ĐIỆN THOẠI 01663208654 01656237926 01682538338 01649192815 01676770234 01652815207 0988424732 01689515114 0939140848 01998135998 0905928661 01685483874 0945089319 01656243836 01698532554 01665902012 0986700001 01666008843 0909683654 0922577279 0905814846 01699156807 01695311391 0938878958 0935326637 EMAIL tieuthusieuquay000@gmail.vn kapidus_st_pr@yahoo.

com caydaubien@gmail.com shatt_ntth@yahoo.com anhtvp33@yahoo.com cao.com sakura_haydua@yahoo.vn tinhyeu_aibietduoc2001@yahoo.trang01012@gmail.com lethinhung_143@yahoo.thu.com thuyoanh_609@yahoo.com sweet_chick970@yahoo.vn ngoisaonho_9xkute@yahoo.com phuongtrang_tptt@yahoo.com .com 01666987067 01656149179 01223479797 01652568448 01656189925 thanhtamk35@yahoo.com.com kany_le@yahoo.com kebuomhoa_9xpro@yahoo.01686887571 0162898163 0126979697 01675543501 0908298002 0979720453 0947319994 01275903930 01677651146 01226770779 0979976875 0902638035 0908927372 01679784542 01285339528 zzphongngozz@yahoo.com.

com 0982308575 0985361992 01262543446 0935494813 0983647347 01677690345 0944123377 0902294123 01268869506 01679958583 01649677737 0937513512 0946313513 01652655113 01656149178 nguyenminhduong090991@yahoo.com 0905777059 0935124422 nuhoang_cuacac_visao_2610@yahoo.com saodem_leloj@yahoo.ĐIỆN THOẠI EMAIL 01676572444 mr.com .fly_199@yahoo.com namlun0509@yahoo.

01229798946 01656910411 0923047120 01228004099 01693525039 01695016645 01673841538 01683386083 nnm_vttm@yahoo.com ngan69k35@yahoo.com.vn 01215869934 01664030045 0934201918 01656137229 01214903888 0917134024 0923418846 01264442110 0983617861 01665701730 01649636846 01667318457 0968700579 01686786782 girl10a2_197@yahoo.com.com .com arvilbao@yahoo.vn comailinh0507buon@yahoo.

com volecamvan@yahoo.com tongthongdapxichlo_307@yahoo.com vo.com minhthien.com chiladivang_toiyeu@yahoo.com thesunofcentury@yahoo.com nhocsieuac@gmail.com heodat017@yahoo.01259363954 01693976496 ĐIỆN THOẠI 01666061080 01656595008 0933777354 01283452373 01673934113 0944413451 0909134503 01283895533 0922814887 01228409369 0903774908 0126721757 01666931300 01674658321 0935048589 01992248848 0934093726 01214656633 01287769069 EMAIL thuhien_becay@yahoo.com .com phuongisme2@yahoo.com lengocan_237@yahoo.phuong16@yahoo.com tien_vip_35@yahoo.com cobeyeumauxanh261191@yahoo.com bluesummer123@yahoo.ueh@gmail.

com trucdang91@yahoo.com tinhyeucuaemkonhuanhnghi_99@yahoo.0987296952 0935327159 0933722748 01656244279 01996782243 01222482264 01285438788 01268784009 01213310764 0987404196 01672456657 01662223000 01677500303 01277860511 0903524345 0972656693 0939578792 01656154224 O1228583777 O1662108286 O1652468464 ĐIỆN THOẠI phanthihiennhan@yahoo.com anhtuancotidol@gmail.com ars_kingga@yahoo.com nguyendat_cc@yahoo.com luckygirl_0072003@yahoo.com julietphuongdong1705@yahoo.com thuy_tramk35@yahoo.com locn_xin@yahoo.com tieubachlong20101991@yahoo.com EMAIL .com maichihieu_91@yahoo.com natasa_gnnga@yahoo luckystart@yahoo babydangyeu45@yahoo thienpham147@yahoo duythoa7@yahoo.com hoanghiep_12a@yahoo.

com trahuongkt81@yahoo.com redrose_hongthamtieuthu@yahoo.vn kimphuongk35@yahoo.vn phuocbui_ksa86@yahoo.com DoanKhacLam_91@yahoo.com.com.01669997535 01286011259 01656244088 01683681836 01649764102 01672488644 0979816418 01212050517 01665744750 01239656732 01228518405 01678966585 01647264730 01656033613 0906421244 01669857606 01674717446 01672488644 0979816418 01212050517 01663033819 0932759803 0955286782 01256760374 lonelystone910@yahoo.vn loinoi_thattutraitim@ỵahoo.com .com.com.vn maimottinhyeu_235123@yahoo.vn cachiusa1991@yahoo.com.com lamhact_91@yahoo.com chaunam1811@yahoo.com.vn truongnhi2009@yahoo.com min_kimchi@yahoo.vn kawaoky99@yahoo.vn the_return_of_the_death_34@yahoo.com.com.com.com visaophuongnam51091@yahoo.com tumo1991@gmail.vn ngavodh@yahoo.com because_i_love_you_111991@yahoo.com.vn tieenlen@yahoo.vn sweet91_nn@yahoo.com lananh1191@yahoo.vn my_love_on_you_25251325@yahoo.com.vn Phanthimen_9x@yahoo.com.com.

com.com anhtuyet090991@gmail.com kiet_caoanh@yahoo.com .nguyen0112@yahoo.com yenkha243@gmail.com duongtienkt@yahoo.com thong_lovea2@yahoo.vn vukhacson0809@gmail.com baljkelo_91@yahoo.com xuanhuong@yahoo.vn anhpham95@gmail.com legolasx1990@yahoo.com hongquyenk35@yahoo.01276859885 01656184350 0989524135 01649766931 0979728889 01688877652 01674727787 01223467868 thuylinh.com ĐIỆN THOẠI 0909996631 0983363346 01656131454 01695358625 01215494041 01228899369 0917984908 0986055550 0906066465 0973750793 01656158293 01656261011 01648223775 EMAIL kieutien.com vanhung_120891@yahoo.com Love_you8113@yahoo.kte@gmail.com.com phieubatgianghotimbangai@yahoo.com lkphongdh@gmail.com tungtlbmt@yahoo.

com phanquan204@gmail.com huongmuaha@yahoo.com ĐIỆN THOẠI 0974916865 0983389708 01653956221 EMAIL conankudo114@yahoo.com ng_h_nam_0609@yahoo.01224477856 01675667379 01679328699 01265603424 0985815430 01667088435 01265692025 0948161345 01649663667 09732992323 01698879676 0977829292 01655879749 01275906004 01679904635 0906622044 01254518548 bongdangthienthan_112001@yahoo.com ntanviettu@gmail.com tranngocson1991@gmail.com hangnga96k35@gmail.com rocketvn91@gmail.com longtran3366@gmailcom tomato1991@yahoo.c .com ruacon8691@yahoo.com namsathao_a9@yh.com tiephugo@gmail.com hoabanglang0104@gmail.com chiec_khan_gio_am_91@yahoo.com hoangthanh98k35@yahoo.

com Loi_Trung_Kien@yahoo.com hacker08_kid@yahoo.com nguyenthihoaidl@gmail.vn chuotthachchanhsochiet@yahoo.com PhanChauAn@yahoo.com doconkhi16@zing.com namnguyen298@yahoo.com nguyenbabac111991@gmail.com huyenmy1990@gmail.com buocchanlangdu_0207@yahoo.com .0979693735 0906539950 0974072480 01648787246 01649732664 01684706989 0973330120 0917790429 01235436880 01656146601 01696965698 01663056415 0953775800 01699768304 01283843552 01996090406 Nhat_Chi_90@yahoo.com duy_hoa210490@yahoo.vn lehoangthuyquyen@gmail.edu.com phuong_nokia_6510@yahoo.com tram31091025078@st.ueh.com chipho12A3@gmail.

edu.vn Email: youth@ueh.K36 7 .edu.K36 2 . HỒ CHÍ MINH NĂM 2010 website: http://www.K36 5 .K36 4 . 08.K36 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 HỌ VÀ TÊN Nguyễn Thanh Thanh Mai Thị Thu Hà Khổng Thị Vân Anh Trần Nguyễn Thanh Tâm Trương Vũ Anh Tuấn Nguyễn Thị Lan Phương Lâm Kim Tuấn Dũng Nguyễn Hồ Thanh An Trần Bảo Ngọc Phạm Thu Thủy Trần Minh Thư Phạm Việt Hưng Nguyễn Thị Thanh Hoa Lê Nhi Hoàng Trần Thị Mỹ Hạnh Lâm Nhật Thanh Nguyễn Ngọc Diễm Phương Lê Nguyễn Khánh Mẫn Nguyễn Thành Nhân Lê Huỳnh Thanh Trúc Trần Thị Hà Dung Mai Minh Trung Nguyễn Thanh Trà My Nguyễn Hiền Minh Nhàn Cao Mỹ Linh Trương Hậu Giang Dương Vũ Trọng Nguyên Nguyễn Ngọc Trâm Võ Thúy Diệp Nguyễn Ngọc Quỳnh Tiên Đoàn Thị Mỹ Dương NGÀY SINH 22/03/1992 14/08/1992 29/09/1992 11/8/1992 29/05/1992 20/01/1992 19/08/1992 16/11/1992 17/10/1992 18/10/1992 22/08/1992 30/12/1992 25/06/1992 30/10/1992 04/05/1992 26/09/1992 18/02/1992 28/08/1992 06/01/1992 15/11/1992 19/10/1992 21/10/1992 20/08/1992 12/06/1992 26/10/1992 15/11/1991 02/01/1992 11/04/1992 13/07/1992 20/02/1992 12/09/1992 .vn SĐT: 08.8243064.K36 3 .K36 6 .ueh.youth.DANH BẠ ĐOÀN TRƯỜNG ĐH KINH TẾ TP.8221709 ĐƠN VỊ: KHOA KINH TẾ PHÁT TRIỂN LỚP 1 .

K36 14 .K36 13 .K36 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 HỌ VÀ TÊN Hà Minh Trang Đặng Thị Thùy Trang Nguyễn Phan Anh Nguyễn Tuấn Mỹ Liên Phan Thị Ngọc Liên Lý Vũ Thịnh Nguyễn Thị Mai Phương Trần Tuấn Anh Phan Hồ Minh Sang Nguyễn Duy Thăng Trịnh Minh Tiến Hoàng Thị Hồng Nhung Lê Thu Thảo Lê Tú Khanh Nguyễn Đức Vinh Lê Thị Thu Trang Lê Mai Anh Hoàng Thị Dung Hồ Minh Phương Quỳnh Vũ Sỹ Hoàng Lý Thu Thảo Nguyễn Thị Phương Thảo NGÀY SINH 02/06/1992 15/11/1992 29/01/1992 22/02/1992 09/08/1992 03/10/1992 05/05/1992 10/05/1992 06/02/1992 22/02/1992 16/02/1992 8/5/1992 8/10/1992 28/10 1992 15/07/1992 17/10/1992 02/11/1992 01/10/1992 03/03/1992 25/11/1992 29/04/1992 20/10/1992 .K36 12 .K36 9 .K36 11 .K36 8 .K36 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Trần Bá Lộc Đinh Hoàng Kiều My Nguyễn Hoàng Phúc Đặng Duy Trinh Lương Thị Thùy Trang Trần Thị Thanh Trâm Nguyễn Hồng Nhung Trần Trọng Tuyền Dương Thượng Phong Trương Hoàng Anh Nguyễn Đức Nguyên Nguyễn Thị Ngọc Nhung Nguyễn Thái Hiền Tâm Hà Thị Thanh Thùy 07/10/1992 17/03/1992 09/04/1992 02/08/1992 09/10/1992 19/8/1992 23/11/1992 13/11/1992 2/1/1992 11/10/1992 16/02/1992 20/04/1992 30/12/1992 20/05/1992 ĐƠN VỊ: KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH LỚP 10 .7 .

K36 17 .K36 21 .K36 15 .K36 16 .K36 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Trần Ngọc Lan Lê Đức Tài Phan Minh Chánh Vũ Thị Trang Nguyễn Vĩnh Tài Nguyễn Thị Mai Phan Thị Ngọc Hiền Nguyễn Phạm Ngọc Hân Nguyễn Thị Hồng Thu Bùi Nguyễn Tú Huyên Chu Khánh Toàn Lê Thị Hồng Nguyễn Thanh Hải Nguyễn Văn Hoàng Thiện Phan Nguyễn Trọng Khôi Huỳnh Mỹ Tiên Nguyễn Đình Lãm Nguyễn Ngọc Anh Thư Lê Nguyễn Thảo Nguyên Nguyễn Thị Thúy Vinh Nguyễn Thị Lệ Nữ Đinh Hoàng Nam Nguyễn Thành Tín 13/01/1992 6/2/1992 4/8/1992 7/12/1992 28/09/92 29/5/92 10/8/1992 3/8/1992 18/08/1991 28/09/1992 15/07/1992 10/03/1992 30/05/1992 15/09/1992 12/12/1992 27/06/1992 18/10/1991 29/09/1992 15/09/1992 12/12/1992 27/06/1992 18/10/1991 29/09/1992 ĐƠN VỊ: KHOA THƯƠNG MẠI .K36 20 .14 .K36 18 .DU LỊCH .K36 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 HỌ VÀ TÊN Nguyễn Hải Thân Tăng Minh Tùng Nguyễn Đức Tùng Võ Minh Thông Phan Thị Thùy Dung Thái Minh Tú Nguyễn Hồng Nhân Trần Văn Dũng Hoàng Thị Diệu Hương Phan Vũ Quân Bùi Kim Ngân Lê Đình Long Mai Thị Kim Loan NGÀY SINH .MARKETING LỚP 19 .

K36 22 .K36 24 .21 .K36 HỌ VÀ TÊN Võ Thị Thu Hương NGÀY SINH 25/01/1992 .K36 23 .K36 27 .K36 94-K36 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Nguyễn Thị Thúy An Nguyễn Kim Thảo Võ Ngọc Thanh Tâm Nguyễn Hoàng Nhi Lê Phạm Như Tâm Phạm Duy Nguyễn Minh Khánh Lê Hữu Ngọc Nguyễn Thành Tuấn Lê Võ Trí Dũng Nguyễn Thị Duyên Võ Thị Trúc Liên Nguyễn Đức Quốc Khánh Nguyễn Thị Hoài Thảo Phùng Thị Thanh Tâm Huỳnh Nhật Hưng Trần Quý Vân Lê Hữu Trần Phát Đặng Nguyên Bảo Doãn Huy Hiếu Huỳnh Khánh Linh Nguyễn Huỳnh Thụy Mân Trần Thị Thương Phùng Trung Hiếu Võ Thị Thúy Oanh Nguyễn Quốc Bảo Duy Đào Đức Tín Trần Thị Mỹ Linh Hoàng Thị Quế Hương Bùi Ngọc Bắc Dư Thân Duy Trần Thị Hồng Vân Hoàng Ngọc Quỳnh Anh Phạm Thanh Tú Nguyễn Tấn Quang Vinh ĐƠN VỊ: KHOA TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC LỚP STT 1 28 .K36 25 .K36 26.

K36 32 .K36 33 .K36 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Phan Thanh Mai Bùi Thu Hà Nguyễn Thanh Hữu An Võ Thành Nhân Lê Thanh Hoài 30/10/1992 28/10/1992 25/10/1992 18/03/1992 17/1/1992 Nguyễn Phương Thảo Phạm Thị Hà Giang Dương Thị Mỹ Duyên Lương Thị Vui Lê Thiêm Lâm Phương Thúy Lê Mai Thu Trang Lê Nguyễn Hạnh Nguyên Lê Tuấn Việt Hồ Thị Quý Nguyễn Văn An Đặng Thị Thanh Thảo Lê Thị Hồng Anh Lê Thùy Dương Võ Văn Toàn 6/10/1992 11/5/1992 8/12/1992 22/9/1992 28/01/1992 21/04/1992 31/12/1992 09/02/1992 02/01/1992 10/03/1992 14/12/1992 30/07/1992 04/11/1992 01/10/1992 02/05/1992 Nguyễn Ngọc Phương Toàn Đỗ Thị Thu Hoài Đỗ Thanh Liêm Trần Thị Nữ Nguyễn Thị Kim Ngân Nguyễn Bình Lộc Nguyễn Phương Thúy Nguyễn Thị Hồng Nhung Trần Thị Thu Hiền 09/12/1991 30/10/1992 15/08/1992 26/15/1992 20/08/1991 02/10/1992 07/03/1992 12/09/1992 14/08/1992 28/08/1991 Hồ ngọc chung Nguyễn tấn Phát Dương Thị Ánh Nguyệt Ngô Minh Ba Phạm Thị Thu Trang Đàm Thị Thanh Ngân Hồ Quang Vương Nguyễn Thị Minh Nguyệt Nguyễn Tường My 26/6/1992 22/8/1992 5/2/1992 8/4/1992 10/08/1992 26/2/1992 22/6/1992 19/5/1992 .K36 29 .K36 35 .K36 30 .K36 34 .28 .K36 31 .

K36 36 .35 .K36 38 .K36 39 .K36 40 .K36 40 41 42 43 44 45 Nguyễn Thị Thảo Nguyễn Hải Việt Linh Hoàng Đăng Phước Ấn Nguyễn Thị Bích Trâm Trần Nghi Thạnh Trần Vũ Thy Quỳnh 24/12/1992 17/1/1992 6/10/1992 11/5/1992 8/12/1992 22/9/1992 ĐƠN VỊ: KHOA TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP LỚP 37 .K36 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 HỌ VÀ TÊN Phan Thanh Việt Trần Thị Thúy An Dương Thị Ngọc Quỳnh Nguyễn Thị Thùy Linh Trần Trung Hiếu NGÀY SINH 22/10/1992 17/10/1992 24/01/1992 05/09/1992 20/12/1992 Lâm Xương Trí Kim Thị Thùy Dương Trương Huệ Thanh Lê Anh Duy Bùi Hương Trà Hồ Nguyễn Minh Tân Phạm Quốc Việt Phạm Minh Phương Trương Ngọc Anh Trần Lưu Thảo Lam 07/09/1992 07/01/1992 08/05/1992 18/06/1992 30/10/1992 03/10/1992 20/11/1992 12/01/1992 26/12/1992 23/03/1992 Phạm Thị Kiều Thư Phan Xuân Trung Võ Vũ Đào Thanh Thanh Nga Trịnh Trọng Trí Nguyễn Dương Bạch Mai Trịnh Ngọc Vũ 08/08/1992 07/01/1992 10/06/1991 12/02/1992 14/05/1992 17/11/1992 23/06/1992 08/09/1992 26/04/1992 29/01/1992 22/12/1992 14/01/1992 14/11/1992 Tống Thuý Linh Nguyễn Thảo Anh Khúc Ngọc Kiên Trường Nguyễn Thị Thanh Thư Trần Thị Anh Đào Đào Thị Mỹ .K36 42 .K36 41 .

K36 47 .K36 43 .K36 48 .K36 45 .K36 49 .42 .K36 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Cao Văn Minh 28/01/1992 Cao Văn Minh Lê Hữu Til Nguyên Thị Loan Nguyễn Nhựt Quang Nguyễn Thị Thùy Dương Nguyễn Nhật Hoàng Lê Văn Chi Nguyễn Thị Thu Dịu Phạm Hoàng Tân Đường Gia Linh Nguyễn Ngọc Phước Hòa Ngô Tấn Kha Lê Thị Hồng Minh Hà Thanh Hiền Nguyễn Thị Ngọc Hương Phạm Thị Hoa Tiên Nguyễn Hoàng Vũ Đoàn Quốc Vương 12/06/1992 18/02/1992 16/02/1992 25/11/1992 16/01/1992 21/09/1991 11/11/1992 29/11/1992 30/10/1992 11/11/1992 1/2/1992 14/7/1992 24/7/1992 14/10/1992 09/05/1992 10/09/1992 02/02/1992 25/06/1992 ĐƠN VỊ: KHOA NGÂN HÀNG LỚP 46 .K36 44 .K36 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 HỌ VÀ TÊN Trần Thanh Trường Trương Thị Thu Thảo Võ Thị Ngọc Bích Nguyễn Thị Thanh Việt Trần Hảo Đăng Đỗ Khắc Hiếu Nguyễn Bách Việt Nguyễn Hung Cường Phạm Đức Anh Đào Thị Chung Hoàng Hoài Nam Phạm Thị Kim Ngân Nguyễn Ngọc Pha Pha Dương Hoàng Nguyên Thông Hồ Thanh Hải Nguyễn Thị Vĩnh Phú NGÀY SINH 20/09/1992 18/08/1992 30/12/1992 09/10/1992 27/11/1992 13/10/1992 2/11/1992 5/10/1992 6/10/1992 20/06/1992 21/10/1992 17/03/1992 14/04/1992 10/06/1992 07/04/1992 5/1/1992 .

49 - K36

50 - K36

51 - K36

52 - K36

53 - K36

54 - K36

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Nguyễn Thị Ngọc Hà
Trịnh Thị Mỹ Trâm
Vũ Thị Kim Hương
Trần Ngọc Hải
Vũ Thị Bảo Nhung
Nguyễn Văn Đức
Bùi Thanh Huyền Vi
Huỳnh Mai Phương
Đoàn Thị Thùy Linh
Nguyễn Duyên Khánh
Nguyễn Thanh Xuân
Vũ Minh Tài
Lê Thị Thúy Hằng
Trương Trường Thông
Đỗ Quang Học
Lê Thị Thanh Tuyền
Nguyễn Thị Gấm
Thang Ngọc Thúy
Nguyễn Văn Tú
Bùi Thị Phương
Nghiêm Đức Anh
Nguyễn Thị Linh Na
Lê Thị Phương Thảo
Bùi Thị Kim Anh
Hồ Đức Hải
Lê Quang Nhuận
Nguyễn Hoàng Phi
Trần Đức Việt
Nguyễn Trần Anh Thư
Nguyễn Quốc Thịnh

16/7/1992
5/10/1992
26/05/1991
18/07/1992
24/04/1992
25/01/1992
12/07/1992
24/03/1992
01/02/1992
16/12/1992
6/5/1992
13/4/1992
10/5/1992
12/4/1992
03/03/1992
09/03/1992
29/9/1992
06/01/1992
02/10/1992
20/6/1992
19/4/1992
1/7/1992
10/2/1992
12/11/1992
08/02/1992
18/12/1992
24/02/1992
29/07/1992
23/05 /1992
11/06/1992

ĐƠN VỊ: KHOA KẾ TOÀN - KIỂM TOÁN
LỚP

55-K36

56-K36

STT
1
2
3
4
5
6

HỌ VÀ TÊN
Nguyễn Thị Mỹ Dung
Lê Văn Tài
Nguyễn Thanh Thúy
Nguyễn Thị Ánh Dương
Lê Thanh Loan
Nguyễn Hoàng

NGÀY SINH
11/10/1992
02/06/1992
25/04/1992
29/10/1992
22/03/1992
14/071992

56-K36

57-K36

58-K36

59-K36

60-K36

61-K36

62-K36

63-K36

7
8
9
10
11
12
13

Nguyễn Thùy
Nguyễn Hồ Đăng
Lê Thị Xuân
Lê Minh Khoa
Nguyễn Văn Tài
Đinh Thị Nữ
Nguyễn Thị Ngọc

18/071992
25/081992
11/071992
15/051992
10/08/1991
01/08/1992
20/06/1992

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Nguyễn Ngọc Nhã Phương
Nguyễn Tiến Mạnh
Phan Thị Thu Thủy
Cù Thị Nhung
Hồ Thanh Quang
Bùi Thị Trà My
Nguyễn Thị Mỹ Diện
Nguyễn Ngọc Vũ
Nguyễn Thị Cẩm Yến
Nguyễn Thị Thanh Phương
Nguyễn Đức Hải
Nguyễn Trịnh Lan Anh
Vũ Thị Thanh Hương
Trần Văn Phát
Dương Thị Chín

03/12/1992
16/03/1992
10/01/1991
07/01/1992
17/09/1992
09/07/1992
12/12/1990
06/01/1991
12/10/1992
14/04/1992
08/09/1992
06/06/1992
10/11/1992
8/7/1992
28/02/1992

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Nguyễn Thị Thùy Linh
Lê Thị Thùy Trang
Nguyễn Thị Phương Thảo
Nguyễn Huy Hùng
Ngô Thị Lệ Quyên
Lê Văn Trung
Nguyễn Thanh Tùng
Hồ Thị Nga
Nguyễn Thu Thảo
Lâm Xuân Phương
Trần Quốc Toản
Trần Lê Kiều
Vũ Đình Thao
Nguyễn Văn Cường
Trần Nam Kha

6/10/1992
12/3/1991
29/11/1992
12/12/1992
5/5/1992
5/3/1991
10/6/1992
13/07/1992
4/12/1992
27/03/1992
4/2/1992
23/01/1992
10/04/1992
22/08/1991
01/05/1992

44

Tiêu Thiện Ân

15/01/1992

63-K36
45

Huỳnh Thị Thanh Huyền

25/06/1992

ĐƠN VỊ: KHOA TOÁN THỐNG KÊ
LỚP
64 - K36

65 - K36

66 - K36

67 - K36

68 - K36

69 - K36

70 - K36

71 - K36

72- K36

STT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

HỌ VÀ TÊN
Đỗ Ngọc Hân
Lê Khánh Linh
Nguyễn Ngọc Trung
Trần Thị Thúy
Nguyễn Thị Yến
Cao Nhật
Nguyễn Quốc Huy
Lê Thị Hồng
Nguyễn Ánh Bình Minh

NGÀY SINH

Nguyễn Mạnh CưỜng
Nguyễn Viết Đức
Nguyễn Quang Hưng
Trần Huy Toàn
Trần Thị Duyên Anh
Ngô Việt Hùng
Nguyễn Vũ Nhật Nguyên
Nguyễn Thị Lương
Nguyễn Hữu Duy
Phan Thùy Linh
Lương Thị Phượng Uyên
Trần Lữ Quốc
Trần thị Ngọc Hạnh
Lưu Phượng Hoàng
Nguyễn Trung Hiếu
Phan Cẩm Sa
Châu Văn Chí
Hồ Xuân Thiên Hà

ĐƠN VỊ: KHOA TIN HỌC QUẢN LÝ
LỚP

STT
1

73 - K36

HỌ VÀ TÊN
Ngô Hùng Sơn

NGÀY SINH
08/04/1992

73 .K36 STT 1 2 3 4 5 HỌ VÀ TÊN Chu Bích Thi Nguyễn Thị Thanh Trúc Nguyễn Khắc Điền Nguyễn Thiên Ân Văn Bá Luýt NGÀY SINH 27/05/1992 06/06/1992 19/08/1992 15-01-1992 19-09-1992 .K36 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Nguyễn Đỗ Anh Tuấn Nguyễn Khương Đại Lâm Phước Thiệt Đỗ Thị Kim Xuân 02/09/1992 07/11/1991 29/11/1992 17/08/1992 Phạm Tấn Lộc Trần Thị Thanh Hồng Nguyễn Minh Tú Hồ Thị Minh Thi 20/10/1992 25/09/1992 05/10/1992 02/03/1992 Ngô Nhật Tuấn Phạm Chí Dũng Phan Nguyễn Quỳnh Hương Nguyễn Đặng Nguyên Nguyễn Thị Thu Trang Phạm Quang Duy Phan Thị Ngọc Trinh Ung Thanh Sung Hà Văn Hoàng Nguyễn Thị Trúc My Tạ Thị Thanh Thùy Nguyễn Thành Công Hoàng Thị Mỹ Linh Nguyễn Thị Tú Trâm Đặng Trường Hưng Nguyễn Đức Lĩnh Tô Vũ Quốc Bảo Hà Thúc Cường Võ Ngọc Minh Quý Phan Đình Nam Phạm Thị Mỹ Hiền 17/08/1992 2/8/1991 27/4/1991 12/8/1992 19/8/1992 17/9/1992 16/01/92 20/06/92 23/09/92 24/07/92 17/06/92 02/11/1992 29/10/1992 31/03/1992 02/09/1992 26/02/1992 11/03/1992 2/4/1992 5/25/1992 1/1/1992 9/23/1992 ĐƠN VỊ: KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ LỚP 79 .K36 77 .K36 76 .K36 78 .K36 74 .K36 80 .K36 75 .

K36 89 .K36 83 .K36 84 .K36 81 .K36 85 .80 .K36 82 .K36 STT 1 HỌ VÀ TÊN Trần Tuấn Anh NGÀY SINH 07/07/1991 2 Huỳnh Huy Hoàng 24/3/1992 3 Nguyễn Thị Hà Trang 09/8/1992 4 Nguyễn Hồng Dương 13/2/1992 5 Nguyễn Chánh Tín 6 Lê Tuấn Phong 16/10/1992 7 Đinh Minh Hoàn 21/04/1992 8 Vũ Anh Tuấn 15/07/1992 9 Nguyễn Thị Thương 04/04/1992 10 Nguyễn Thị Ngọc Bích 16/10/1992 2/91991 .K36 6 7 8 Nguyễn Trần Quỳnh Như Nguyễn Tuấn Anh Nguyễn Đình Huy 19-11-1992 02/04/1992 30/07/1992 9 Nguyễn Thị Huyền My 07/11/1992 10 VÕ TRẦN KIM NGÂN 21/11/1991 11 LƯU THANH TUYỀN 28/12/1992 12 13 14 15 16 17 18 13/11/1992 16/03/1992 28/01/1992 18/10/1991 17/5/1991 15/5/1991 1/1/1992 19 TRẦN THỊ DiỄM TRINH Phạm Nguyên Thái Tống Việt Cường Nguyễn Thị Hồng Thủy Nguyễn Thị Hường Lê Hồng Hải Lê Tân Bão Đặng Văn Lai 20 Nguyễn Thị Mỹ Linh 21 Nguyễn Thị Giang 22 Hoàng Văn Hiệu 10/10/1992 23 24 25 26 27 Nguyễn Thị Thanh Trần Quang Hưng Lý Thị Diễm Trần Ngọc Hoàng An Trần Quốc Đạt 03/09/1991 01/10/1992 15/02/1992 23/02/1991 04/09/1992 ĐƠN VỊ: KHOA LUẬT KINH TẾ LỚP 88 .K36 86 .K36 87 .

K36 11 Trần Thanh Thuận 01/01/1992 12 Phan Quang Tiến 28/04/1992 13 14 15 Nguyễn Sa Pha 24/02/1992 16 Nguyễn Thị Ny Na Võ Thị Phương Lục Thị Hường 28/05/1991 04/07/1992 12/03/1991 17 Bá Thị Hương Nhiên 12/08/1991 18 Bùi Thị Tuyết Nhung 09/09/1991 19 Tăng Ngọc Hiếu 10/05/1991 20 Lục Thiếu Hương 08/09/1991 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Vũ Công Hùng Hà Thị Trà My Phạm Thị Ngọc Sương Thạch Dưỡng Phạm Gia Quang Lý Minh Sang Lê Vũ Linh Toàn Nguyễn Minh Thư Nguyễn Hữu Lộc 24/06/91 1991 02/06/1991 25/10/1991 29/02/1992 24/11/1992 31/01/1992 12/10/1990 30 Hoàng Thị Thúy Hồng 15/12/1990 05/01/91 .K36 91 .K36 92 .90 .K36 93 .

816 01646.261.988 0972.616.078.534.068.CHỨC VỤ Bí thư Phó BT UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó Bí thư UV BCH UV BCH UV BCH Bí thư Phó BT UV BCH UV BCH UV BCH Bí thư Phó BT Phó BT UV BCH UV BCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí Thư Ủy Viên Phó Bí Thư Phó Bí Thư Ủy Viên Phó Bí Thư NGÀY VÀO ĐOÀN 22/12/2006 26/03/2007 3/2/2010 19/05/2007 17/12/2005 22/12/2005 02/02/2007 22/01/2007 26/03/2007 26/03/2007 06/05/2007 26/03/2007 24/03/2007 22/12/2006 30/04/2008 15/02/2006 09/01/2007 05/02/2007 26/03/2002 12/05/2006 26/03/2005 26/03/2006 22/12/2006 21/12/2005 ĐIỆN THOẠI 01288.703 01654737911 0903645256 01696749166 01698617624 0979325217 0943423664 0902753834 0989636339 01218482175 0936476457 1285246046 1697454316 972797693 934816785 917936787 01652714709 01203769909 0933344208 01222032999 01264148163 01669192663 0932090526 01887152196 01285983398 0917454656 01649770508 .007 0917.520 01632.

5.9.811.127 0165.704 093.066.194.407.975 01685578679 01222683395 01692324748 01269515135 01222678922 01687547847 0935312586 .2.5.106 0169.2.Ủy Viên Bí Thư Ủy Viên Ủy Viên Bí thư Phó bí thư Phó bí thư Ủy viên Ủy viên 26/03/2006 19/05/2006 09/01/2007 18/01/2007 22/12/2007 26/3/2007 3/2/2007 26/3/2007 19/05/2007 26/03/2006 23/03/2007 03/02/2007 25/04/2009 CHỨC VỤ Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư NGÀY VÀO ĐOÀN 26/03/2007 20/03/2007 26/03/2007 26/03/2007 26/03/2007 03/02/2007 22/12/2006 19/05/2007 10/03/2009 26/03/2006 01/01/2007 28/03/2007 26/03/2007 26/03/2006 26/03/2007 0976455934 0909132465 01647523099 0903330153 0905744112 01219669527 01689288973 01218829991 01648883667 973439732 918480927 972263256 1217917111 922609172 ĐIỆN THOẠI 0974274196 01217723074 01222445789 0903479624 01685734530 01653512890 0976 51 56 57 01686073117 01217998380 01693755657 0168.757 090.619.

UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH CHỨC VỤ Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó Bí thư UV BCH UV BCH UV BCH Bí thư Phó Bí thư UV BCH 17/12/2005 06/02/2007 03/01/2007 22/12/2006 25/03/2007 26/03/2006 26/03/2007 26/03/2007 26/03/2006 26/03/2007 26/03/2006 26/03/2007 26/03/2007 26/03/2006 26/03/2007 NGÀY VÀO ĐOÀN 0932068182 01214664029 01662577446 01228024841 0988541262 0988839200 0966795579 01694208111 0978411462 0902849549 0986201489 01664969794 0932067308 01645296818 01286405538 01679898408 0943988928 0922909711 01645296818 01286405538 01679898408 0943988928 0922909711 ĐIỆN THOẠI 01222076799 01264018886 01688898114 0976604279 0938536073 01685282939 0938160192 01689973615 .

UV BCH UV BCH Bí thư Phó Bí thư UV BCH UV BCH UV BCH Bí thư Phó Bí thư UV BCH UV BCH UV BCH Bí thư Phó Bí thư UV BCH Bí thư Phó Bí thư UV BCH UV BCH UV BCH Bí thư Ủy viên Ủy viên Ủy viên Phó bí thư Bí thư Phó Bí thư UV BCH UV BCH UV BCH Bí thư Phó Bí thư UV BCH UV BCH UV BCH CHỨC VỤ Bí thư 0988339336 01219746006 01214755518 0932991989 0936411647 01694518804 0902935587 0942229989 01689946063 01647613966 01295319492 0903968681 01668114110 01215774527 01226 381 381 01668 199 743 01658204479 0914737799 01223046438 01234033134 01662984713 01687563681 0986322971 01693527537 01227783579 0906484750 0902665982 0936742484 0938125023 NGÀY VÀO ĐOÀN 03/07/2007 ĐIỆN THOẠI 0985316180 .

Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH 03/03/2006 03/02/2007 26/03/2007 Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH 26/3/2006 22/12/2007 19/5/2006 3/2/2007 Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH 26/03/2006 26/03/2006 26/03/2007 25/03/2007 Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH 26/3/2006 22/2/2006 01/9/2006 22/5/2007 26/03/2008 09/02/2007 23/12/2006 22/12/2006 17/04/2007 22/03/2007 26/3/2007 24/03/2006 26/11/2006 26/03/2007 26/03/2006 26/03/2006 09/01/2006 26/03/2007 26/03/2006 26/03/2006 26/03/2006 26/3/2006 26/3/2006 3/2/2007 26/3/2007 20/4/2008 01289982636 01677411485 01215737849 01223543959 01213667568 01212229231 0908732975 01663438374 0937488890 01647297645 0989543976 0905742745 01217924347 01297870819 0944 10 03 92 0922 845 461 0915 014 268 0935 677 828 0984972684 0905757756 0903187160 01665794686 0976158804 01656181651 0977010443 0933691525 01254566188 01236192420 01228060287 01222223241 01253719200 01687854702 01649780688 01284163319 01688138067 01658617644 01667288463 0937146122 .

UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH 26/3/2007 26/3/2007 26/3/2007 16/4/2007 30/4/2008 CHỨC VỤ Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư NGÀY VÀO ĐOÀN 26/3/2007 26/03/2007 26/03/2006 10/2007 19/05/2007 26/03/2007 27/07/2006 26/03/2007 27/07/2006 22/12/2006 26/03/2006 26/03/2007 26/03/2006 26/03/2007 24/03/2007 26/03/2007 26/03/2006 26/03/2008 22/12/2005 26/03/2006 26/03/2006 26/03/2006 26/03/2006 26/01/2007 19/05/2006 26/03/2006 22/12/2006 02/3/2005 26/03/2007 0906979256 0909610306 0934572222 0933883929 0918937378 0938963854 ĐIỆN THOẠI 0949794356 01654673352 01284044574 01677303038 01288996688 0918483733 0904595398 01234824454 01659499879 0982518213 0906659992 01694327241 0902393515 0932653862 0939863145 01634420787 0938808357 0973671174 01234098111 01232796789 0917551992 01653217659 0973233478 0914118407 01236722006 01679933083 0944322962 01654933396 .

Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH CHỨC VỤ Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư 01647048029 21/03/2008 14/05/2007 15/02/2007 03/02/2007 27/02/2010 29/9/2006 26/3/2007 2/2/2007 15/1/2007 1/2/2007 19/05/2007 09/01/2006 26/03/2006 0935561804 0975468410 01648814950 01692762321 20/12/2006 03/02/2007 01237484665 0973401701 01692720734 01887933214 01649513592 0906357672 0912543820 01679383417 0935608074 01224047326 01649788442 0942020617 01686029592 01654497020 NGÀY VÀO ĐOÀN 26/03/2007 26/03/2007 26/03/2006 26/03/2007 26/03/2007 26/3/2006 20/11/2007 26/3/2006 26/3/2006 26/3/2007 26/03/2007 26/03/2007 28/05/2007 28/05/2007 22/12/2006 20/3/2007 ĐIỆN THOẠI 0937470847 0905121409 0902761078 01233876102 01698103450 O1678495808 O7686599800 O1649567123 O1688136106 O1664492429 01675655944 01216745044 01268252808 01694810388 01673993390 01217984346 .

Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH 22/3/2007 26/3/2007 26/3/2007 26/3/2007 26/03/2006 26/03/2007 26/04/2007 26/03/2007 03/01/2006 26/3/2006 CHỨC VỤ Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư NGÀY VÀO ĐOÀN 26/3/2007 26/3/2010 26/3/2008 28/02/2008 26/03/2006 22/12/2006 26/03/2007 31/06/2006 26/3/2006 22/12/2006 4/1/2007 12/3/2007 26/3/2007 26/03/2006 26/03/2006 20/03/2007 15/02/2007 26/03/2007 26/03/2007 27/01/2007 26/03/2007 26/03/2007 26/03/2007 26/03/2008 25/11/2006 01668277897 0962987352 01217443579 0977475323 0984560155 01676988177 01689955719 0987366883 01666273964 01657189106 01644132494 01643863443 01228025707 01659485989 01636210393 01638037091 0939477607 01694860080 01654086834 01688173490 0918149120 01678962869 01667940844 01693608486 01633024843 01662115987 01649633129 0975338707 01648446649 ĐIỆN THOẠI 01228556743 01214565165 01674171214 01632168108 01268075534 0905781707 .

Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH 19/05/2006 19/12/2006 26/03/2007 26/03/2007 26/03/2006 01/08/1992 26/03/2004 26/03/2007 16/03/1992 26/03/2006 26/03/2006 26/03/2006 26/03/2006 3/26/2008 3/26/2007 3/30/2007 6/8/2007 3/26/2007 03/02/2007 17/03/2007 27/03/2006 20/12/2007 09/01/2006 26/03/2006 26/03/2006 31/01/2007 26/03/2007 26/03/2006 19/05/2006 26/03/2007 14/12/2006 26/03/2007 26/03/2006 26/03/2009 26/03/2005 26/03/2007 26/03/2007 01654702733 01655431629 01282643165 01679660158 01667745422 01685206746 01696530864 01267136721 01693773447 01265066631 01645234173 01663021222 0905533203 01659504735 01212352705 01657577273 0912020248 01656034068 0934705212 01665833023 0933422508 01643171184 01687259073 0987382661 01669039469 01677125683 01227142446 090681255 01282675808 0977156922 01228907612 01218505273 01693384219 0905968556 01646280711 01674597975 01687845287 0939174930 .

UVBCH 26/03/2006 01687604374 CHỨC VỤ Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH NGÀY VÀO ĐOÀN ĐIỆN THOẠI 01688322425 0972044933 01274899733 0989969316 01288827661 01646863335 0935415960 01669210360 0972176162 01656212405 CHỨC VỤ Bí thư NGÀY VÀO ĐOÀN 0973725539 0903056548 0977088557 0986367679 0979702564 01687822069 01674468886 0963456765 01227733723 01267577769 01647303012 01655755048 01676223329 0945863686 01696970391 01669231089 01693434638 19/05/2006 ĐIỆN THOẠI 0949397373 .

Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH 26/03/2006 20/12/2005 30/04/2007 CHỨC VỤ Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư NGÀY VÀO ĐOÀN 15/11/2006 26/03/2007 11/4/2006 26/04/2007 26/03/2006 22/12/2006 9/1/2006 26/3/2005 7/10/2005 9/1/2007 3/2/2007 9/5/2006 26/03/2007 6/3/2007 26/03/2007 26/03/2007 26/03/2007 22/03/2007 15/01/2007 26/03/2007 24/12/2008 26/03/2007 22/03/2007 22/03/2007 25/03/2006 26/03/2007 26/03/2007 22/12/2007 26-3-2006 19/05/2006 0947481617 0985818102 01675205508 01665944914 01654370828 01217911766 0974897715 01663481168 01679521251 0 1672900167 0 979041144 0 1695991631 0 979294338 0 1224532444 0938332462 01683836117 01657130587 0972658916 01676009600 01633220758 01683087463 01262528800 01222016565 0984751718 01227026113 01685058850 0942033098 01697256787 01646933028 ĐIỆN THOẠI 01233222775 01218858504 0909566409 01654483880 01648683559 .

UVBCH Bí thư Phó bí thư 3-2-2007 26/03/2007 26/03/2007 01273081443 01697700407 01275387777 UVBCH 26/03/2007 01689335688 Bí thư 26/03/2006 01652066211 Phó bí thư 26/03/2007 26/03/2006 26/03/2007 26/03/2007 19/05/2005 01225595479 Bí thư 0909230250 0906961262 0982138236 01224954970 01233222775 01218858504 0909566409 01672930861 Phó bí thư 01675355708 UVBCH 01659653432 UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH Bí thư 0972263618 Phó bí thư UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH 20/11/2006 23/03/2006 10/04/2007 15/05/2007 26/03/2007 22/12/2007 CHỨC VỤ NGÀY VÀO ĐOÀN Bí thư 26/3/2007 ĐIỆN THOẠI 0948922792 Phó bí thư 9/1/2007 01663329556 Phó bí thư 01694053501 UVBCH 26/3/2006 8/3/2007 UVBCH 28/4/2006 01296437150 0979859762 Bí thư 26/03/2006 01652613286 Phó bí thư 25/01/2007 01663597897 UVBCH 26/03/2007 0987892020 UVBCH 25/08/2009 09/01/2007 1669072224 UVBCH 0972592565 01234012448 01664745645 0933830884 0935124992 1693079238 .

Bí thư 01/05/2007 01644890170 Phó bí thư 26/03/2010 01266502716 UVBCH UVBCH UVBCH 20/03/2007 03/02/2005 26/03/2007 01688295554 Bí thư 26/03/2006 0984285995 01636646922 01695920809 Phó bí thư 26/03/2006 01662369744 UVBCH 0986069277 UVBCH 26/03/2006 22/12/2005 UVBCH 14/03/2006 Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH UVBCH Bí thư Phó bí thư UVBCH UVBCH 26-3-2008 11-9-2007 30-4-2006 26-3-2005 23-11-2005 26/03/2007 26/03/2007 26/03/2007 26/03/2005 UVBCH 30/04/2005 01656004032 01652239055 0908650201 01275843160 0972566944 0932996606 0974438864 01648836647 0985321385 01234590182 .

com mytra.com.com.com hamai_148@yahoo.com linhcaomy@yahoo.com nhatthanh2609@gmail.com.com downtownman_mmt@yahoo.com .vn Giangtruonghau@gmail.com theworl_11tn@yahoo.com bo_cong_anh1420@yahoo.vn boeonganh_benho_025@yahoo.com doanthimyduong@gmail.vn pigboyforever1108@yahoo.com lenguyen_khanhman@yahoo.vn mhmyhanh@gmail.com thanhnhan_019@yahoo.EMAIL nguyenthanhthanh92@gmail.com Lehuynhthanhtruc_ueh_k36@y.com thegreen_tn@yahoo.com lovegrany18@yahoo.com.com coleem_dayeu92@yahoo.com pokemonkid295@yahoo.c t2_hadu@yahoo.com tranminhthu92@yahoo.com.com nhan_lilo@yahoo.kt36@gmail.com ilmybitara_333@yahoo.vn zxnever_morexz@yahoo.com hoang_thehandsomemen@yahoo.

com kieumy_dinhhoang@yahoo.com hmpquynh@yahoo.com loicuagio_tphong.com ducnguyen.vn nuhoangcung92@yahoo.com..com.vn dang.com peheodethuong_5202@yahoo.ngthiyeudl@gmail.com LeThuThao810@yahoo.com trangtrang17@gmail.com butchigo_cove@yahoo.com.1990@yahoo.com.uehk36@gmail.com Earth_song6786@yahoo.com Love_melody2810@yahoo.com edta0904@yahoo.com ngocnhung37@gmail.co.vn EMAIL rosycandle@yahoo.com tanh.uk .com nguoi_vo_tinh22292@yahoo.1602@yahoo.com Mikky_thanhthuy_2010@yahoo.duytrinh@yahoo.com biensong_msang@yahoo.com Pucca_kute_0805@yahoo.com congachip_9204@yahoo.com myfavoriteplace_is_nexttoyou@yahoo.com Nguoiemyeu2941992@yahoo.com Ntpthao92@yahoo.vn T_Dragon1311@yahoo.com Htdung110@yahoo.com greenstar_090892@yahoo.com cobe_rangkhenh942@yahoo.com nguyenthaihientam@gmail.com trangpcht_910@yahoo.com Hoang_vu1024@yahoo.com thanhtram1908@yahoo.vn@live.com Trinhminhtien.com lyvuthinh@yahoo.com khuctuongtu@yahoo.

com Taile1992@yahoo.gio92@gmail.com tinhoc1992@yahoo.com mr.vn .com mr.com cauvong_46@yahoo.vn phuthuynho2809@yahoo.com dinhlam1not2@yahoo.com hoacomaylona@zing.com aster_pro92@yahoo.com nguyenthanhhai29@yahoo.com hongthu11199@yahoo.com o0_supercup_0o@yahoo.com dinhlam1not2@yahoo.com.com cauvong_46@yahoo.com dau_lau_xuong_cho_bat_cheo@yahoo.com toanarsenal@yahoo.COM minhtung3138@yahoo.com Minhchanh0408@yahoo.com nguyentai_mr_lonely@yahoo.gio92@gmail.com atthuydung@gmail.com kira_cherr08@zing.vn hongdoanhnhan@gmail.com.com minhthong17@gmail.com bubasau9b@yahoo.com tinhoc1992@yahoo.com main7863@gmail.vn victoryacool@yahoo.com memolisa999@yahoo.Anhvodich rooney1307@yahoo.com EMAIL NHTHAN22692@YAHOO.com memolisa999@yahoo.

vn bill_nhoc@yahoo.com lpntam_92@yahoo.com Thuongtran92@gmail.jenifer_focmid@yahoo.com hiamy8107@gmail.com cherry_209@yahoo.com hoangquehuong@gmail.com hoping_star296@yahoo.com Thanh.com babybuongbinh@yahoo.com huyhieu0310@gmail.com.com Summercold166310@yahoo.vn thanhtuanhs37@gmail.com mylinhdl31@yahoo.com northern_lights1102@yahoo.com .com nghtman@gmail.com EMAIL sweet_love_250192@yahoo.com baoduynq@yahoo.com tranhoangquan2803@yahoo.com thanhtam29692@gmail.vn Tracy_the_end_of_world@yahoo.com Ntquangvinh_2412@yahoo.com minhkhanh1510@yahoo.com.com Dichvushock1@yahoo.com apollodt08@gmail.com Meangirl_lina@yahoo.com khanhnguyen@yahoo.com.com soixam_1212@yahoo.com nguyenhoangnhi92@gmail.com tranphat258@yahoo.com ngbao21121992@yahoo.com blue_sky_72111@yahoo.com Rockychan_9x@yahoo.tu911@yahoo.com duthanduy@gmail.com pinochio_ngok@yahoo.

com flashski252@gmail.com leehuu12@yahoo.com an_hoctro@yahoo.com cobethichansau_rieng@yhaoo.com phamthithutrang3009@yahoo.com phuongthuy0703@yahoo.com meomunbeou2000@yahoo.com vui.com chiri.com ngominhba92@yahoo.com suzaku_2810@yahoo.com King.com vitcon_online_108@yahoo.com banhquy_chocolate217@yahoo.com.com hagiangbee115@yahoo.com tuongmy42@yahoo.com honganh_lha@gmail.ueh@gmail.com baybylove_1092@yahoo.com hongochung2808@gmail.vn gomiglow_92@yahoo.com uchien1992@gmail.com hoaphat266@gmail.com nbloc_0210@yahoo.com hothiquyvn@gmail.com nhoxngox_bmt@yahoo.com phantola@gmail.com thanh_liem373@yahoo.com lethuyduong110@gmail.hanger@yahoo.com ntkimngan2008@yahoo.shigen@yahoo.com thanhthao_nguyen307@yahoo.com thiem7u12@gmail.luong@gmail.com rainie912@yahoo.thegioi_v_pop_2010@yahoo.com lamthuy_phuong2000@yahoo.com ttnuqn@gmail.com forever_lth@yahoo.com .com lemaithutrang.com duongnguyetanh92@yahoo.

com phanxuantrung92@yahoo.com ariel_it_started_with_a_kiss@yahoo.com .com trunghieulx2012@yahoo.tiensi@yahoo.com lamxuongtri@yahoo.com thesun_angel1240@yahoo.kt@gmail.com kieuthupham@ymail.com trannghithanh92@yahoo.com dl_pqv124@yahoo.com mua_bongbong_283@yahoo.com lostangel_vt1405@yahoo.com ii_win@yahoo.com tranthuyan1092@yahoo.com blackrose_angel_85@yahoo.vn red_dragonz2007@yahoo.vn cobethichchat15@yahoo.com bichtram351992@yahoo.com v3rk3l@yahoo.com whity_kitten_0701@yahoo.com vovu.com pamelanguyen1992@yahoo.com daothanhthanhnga@gmail.com.com.com tonglinh2305@yahoo.com dl_pqv124@yahoo.girl9x_playful@yahoo.com na_nhochq@yahoo.com ngocvuxxl@gmail.com EMAIL thanhviet_phan92ag@yahoo.com dark_carnivore2810@yahoo.com thaoanhkt22008@yahoo.com tan.com hienngoc_1992@yahoo.com huongtra_3010@yahoo.com traichandoi_tim_gaiyeudoi@yahoo.com a_curly_doll@yahoo.

com Kiiwii_77_77@yahoo.com khangotan@gmail.com ptminhchau92@yahoo.com Nguyen_bach_viet@yahoo.com Hoang9121@gmail.com hongminh_rain_2425@yahoo.com zjnchiu@yahoo.com nicholas_dang_2711@yahoo.com.com Cobegiangho_dethuong2000@yahoo.com gia_linh_27@yahoo.k36@gmail.com ptkngan.com Mrduck1023@yahoo.com VinhPhu.com Saobang_hongchungckv@yahoo.com ha_thanh_hai48@yahoo.com Khachieukt2010@gmail.com neathvith_seven@yahoo.ueh@gmail.thienthanbian_HP@yahoo.com EMAIL tranthanhtruongk36@gmail.com .com ngaydenho_2610@yahoo.com Hungcuong47k36@gmail.vn lehuutiltil@yahoo.com hoanghoainam_manager@yahoo.com rain_lk_36@yahoo.com phamducanhdl@gmail.com truongthithuthao92@gmail.com tanpham3009@yahoo.com Lvnchi@yahoo.com sand_castle_3012@yahoo.

com Destiny_0206@gmail.com nghiemducanh53@yahoo.com thieu3mui@yahoo.vn Truongtruongthong@yahoo.com nguyen_van_duc_2010@yahoo.com duchai_0802@yahoo.mylove@yahoo.com duyenkhanhnguyenvn@gmail.com mothanhtinhchicobanvatoi@yahoo.com buiphuongb2@yahoo.com gamk36@gmail.com helen_thu_23592@yahoo.com huyenvi_09@yahoo.com hanglethithuy74@yahoo.com knight_dragoon1992@yahoo.com lanhni@yahoo.com EMAIL dungkakafan@gmaij.com BOY_HAPPY1992@YAHOO.bonghongxanh_yca@yahoo.com ngoisaokhongcodon_102@yahoo.com maiphuong_992@yahoo.com tnthuy61@gmail.com quanghocdn.com x_menchungthuy@yahoo.com nqtstars@yahoo.com letuyen_0903@yahoo.com.com lightlord001@yahoo.com viet297@gmail.com catthuytinh_vt1992@yahoo.COM hanphong0110nhp@gmail.com thanhthuy250492@yahoo.com thienbinh05_st@yahoo.com maytrang_291092@yahoo.com Bimchicken_No1@yahoo.com nhungbaovu@gmail.com.com hoangphong_1@yahoo.vn .

com nhaphuong.com.com cactus_hg_ktkt@yahoo.npk0123@gmail.com Cobengoc_kd2008@yahoo.vn billgatethoidai@yahoo.vn leyen1503@gmail.vn sieuquay1200@yahoo.com huyhung_h2t_3021@yahoo.vn star_win92_11906@yahoo.vn biennho_71@yahoo.vn phattranvan@rocketmail.com chin_9k36@yahoo.com.com bttm@yahoo.com thanhphuongnguyen44@yahoo.com.com.vn langtuvutru_tnk_1592@yahoo.com Trytowin_victor@yahoo.vn camyen1992@yahoo.vn phanthuthuy1991@yahoo.com toiluonbenban_toiluonyeuban@yahoo.com duchai_Ksa@yahoo.vn tungnguyen106@gmail.com Thienduong_tinhban271@yahoo.com PhongVu_Vip@yahoo.com lananh_92t2@yahoo.com Lethithuytrang1203@gmail.com.com Manchester_united1878@yahoo.com rooty_35@yahoo.com linh_k36_ueh@yahoo.com cobetinhnghich_0412@yahoo.com nguyenmanh107@yahoo.ylang_ylang144@yahoo.com.com Phuongthaok36.com .com Xitall_end273@yahoo.vn dinhnu@gmail.com frog_tree_1011@yahoo.com.com.com van_cuong_220691@yahoo.com.com.ueh@gmail.com.

com achinuv910@gmail.k36@gmail.com tranlu_quoc@yahoo.com nguyenmanhcuong91@gmail.a2611@yahoo.4230@yahoo.com ntluong91@yahoo.com luuphuonghoang1@yahoo.com oxymen2009@yahoo.com.com emmailacuaanh239@gmail.com pethjenthan@yahoo.com nvhung.com huy_toan8492@yahoo.k36@gmail.com milkyway67vt@gmail.com motlan_vamaimai442@yahoo.com EMAIL thienlong.com lop_trong_lh@yahoo.com nhatsinh.com conangkhotinh_106@yahoo.com hiepsiech@yahoo.com du.vn .com Audilangtu@gmail.com EMAIL cobethichdua_230@yahoo.phaleden_thanh_huyen_whoisme@yahoo.com nhantrucdinh@yahoo.com yennhi_miky_766@yahoo.com Olive_to_loveo@yahoo.1992@yahoo.com.com quynhdaklak.cn sarahlynk@yahoo.ueh.

com thiensu_tinhban49@yahoo.com.com dangnguyen0212@gmail.com fan_manchester1992@yahoo.com therose.com Ungshinsung@yahoo.com EMAIL lion_mu92@yahoo.com chidungeco@gmail.com Jan_16th@yahoo.vn tanloc_mmym@yahoo.com Trucnguyenmy@gmail.com talet.com thanhtruc_3260@yahoo.com hathuccuong@gmail.com baby173313@yahoo.com cuocsongmuonmau_mt@yahoo.com bongmatula77k36@gmail.com tiny_1708@yahoo.com mredwin_1708@yahoo.com nguyenan_dm@yahoo.pytago@gmail.com phammyhien239@yahoo.com Prettyboy_721311@yahoo.haynoiloicuoi_demachiatay@yahoo.com khocnhe_pdo@yahoo.com francis_quocbao@yahoo.ohm.com big_bang01@yahoo.atthemorning@yahoo.com saudong1919@yahoo.com kitykita_malino@yahoo.com shyn_sss_basketbal@yahoo.com iamphandeche@gmail.com betrunghoa_lovely_ok@yahoo.com akai_cn10@yahoo.com .com khuongdai711@yahoo.com pippip_mouse@yahoo.com Thienthan_homenh470@yahoo.

k36_nguyennhu@yahoo.com hoangduong_lajdj@yahoo.com quang_hung29@yahoo.vn Dmh_ax_hhh@yahoo.vn nguyentuananhk36@gmail.com Prettyboy_721311@yahoo.com nguyenthimylinh1072@yahoo.ueh@gmail.com tuneptune@gmail.com benhoknhok@gmail.com dangvanlaidhkt@yahoo.com vietcuong2801@yahoo.com anhchangquaypha007@yahoo.com lion_mu92@yahoo.com huyen_my0711@yahoo.com.com thitheo_nuong@gmail.com tranngochoangan@gmail.com hatrangnguyen@gmail.COM trandiemtrinh_92@yahoo.com nguyengiangk36dhkt@yahoo.COM THANHTUYEN281992@YAHOO.com EMAIL doicatbui_25@yahoo.com hoahongthuytinh585@yahoo.com thanhtruc_3260@yahoo.com Anhtuan157.com.com hoangvanhieuueh@gmail.com .vn tinhnguyen@gmail.com minhemthoilove@yahoo.com tuanphong_1610@yahoo.com thanhkt0309@gmail.com hoathuytinh152@gmail.com.com phngthai160392@yahoo.com KIMNGANVTKN@YAHOO.

princess1512@gmail.com thieuhuong13@yahoo.com tien12dn@yahoo.com vungoi_mocuara123@yahoo.com thieugia_noloveagain@yahoo.com RUNGXANH090@GMAIL.com rizuka_zyl2000@yahoo.tranthanhthuanjan@gmail.COM minhsangly@gmail.com phuongkt36@yahoo.com Hoa_huong_duong_19912009@yahoo.com xaphong_nowonline@yahoo.com ngocnghia_qn_vn@yahoo.com ice.com .com Lucky_star180@yahoo.com hoahongnhung91@gmail.com ngminhthulqd@gmail.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful