Bài 7C: CHỈ SỐ XÀ PHÒNG HÓA I.

Nguyên tắc: − Chỉ số xà phòng hóa là lượng mg KOH cần để trung hòa acid béo tự do cũng như acid béo liên kết có trong 1g chất béo
CH 2OCOR1 CHOCOR 2 CH 2OCOR3

− Phản ứng xảy ra như sau: CH OH
2

R 1COOK

+

3KOH

CHOH CH 2OH

+

R 2COOK R 3COOK

− Lượng kiềm dư được xác định bằng HCl. Dựa vào lượng kiềm phản ứng, tính được chỉ số xà phòng hóa.

II. Nguyên liệu: − Bơ, mỡ hoặc dầu thực vật.

III.

Hóa chất: − Dung dịch KOH 0,5N trong cồn − Dung dịch HCl 0,5N − Dung dịch phenolphtalein (C20H14O4) 0,5% trong cồn

IV.

Dụng cụ và máy móc: − Hai erlen − Pipette 10ml

5 N trong cồn − Lấy bao nilon và dây thun cột miệng erlen lại. − Chuẩn độ 2 bình bằng dung dịch HCl 0. thêm vài giọt phenolphtalein 0.5g dầu ăn cho vào erlen − Thêm vào 15 ml KOH 0. Tiến hành: − Cân 0. − Làm nguội hỗn hợp.5 % trong cồn vào bình.− Burette 25ml − Bếp đun V.5N . đun trên bếp trong 50 phút − Đồng thời thực hiện 1 bình thử không bằng cách thay dầu ăn bằng nước cất − Sự xà phòng hóa kết thúc khi dung dịch trong bình trở nên trong suốt.

5N tương ứng 28mg KOH Do đó lượng KOH dùng để trung hòa toàn bộ acid béo trong 1g mỡ là: C= (V1 −V2 ). f . Tính kết quả: 1 ml dung dịch KOH 0.5N dùng để chuẩn độ bình thử không (ml) .Hai Erlen sau khi đã chuẩn độ VI.28 m Trong đó: − C: chỉ số xà phòng hóa − V1: lượng HCl 0.

8 VII. đọc thể tích lúc chuẩn độ. vì tiêu chuẩn này không có trên mạng mà phải mua nên ta chưa so sánh để đánh giá kết quả được. Về sai số của chỉ số xà phòng hóa tính được có thể là do một trong các nguyên nhân sau: − Cân không chính xác lượng dầu cần dùng − Hóa chất không chuẩn − Thao tác chưa chính xác (lấy hóa chất.. Ứng dụng: .8 V2=9.− V2: lượng HCl 0. Biện luận kết quả: Kết quả chỉ số xà phòng C = 84 cần được đem so với “TCVN 2638:1993 Dầu thực vật: Phương pháp xác định hàm lượng xà phòng” để đánh giá sai số của phương pháp thí nghiệm và chất lượng mẫu.5N Kết quả thí nghiệm: V1=12.5N dùng để chuẩn độ bình thử thật (ml) − M: lượng dầu ăn dùng để thí nghiệm (g) − f: hệ số điều chỉnh của dung dịch HCl 0.) nên còn sai số VIII..

− Chỉ số xà phòng hóa là một trong những chỉ số quan trọng để đánh giá chất lượng của dầu béo. . vì khi để lâu các chỉ số này sẽ thay đổi − Chỉ số xà phòng cho biết lượng acid béo tự do và liên kết trong 1g chất béo. tinh dầu. từ đó có thể ứng dụng làm tiêu chuẩn so sánh giữa các nguyên liệu chất béo trong công nghiệp sản xuất chất tẩy rửa...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful