BÁO CÁO MÔN HỌC THIẾT KẾ MẠCH SỐ

Đề tài: thiết kế mạch đếm đồng bộ với Kđ = 16.

I.

PHÂN TÍCH YÊU CẦU THIẾT KẾ:

Thiết kế mạch đếm đồng bộ với Kđ = 16 có nghĩa là thiết kế một mạch đếm thay đổi trạng thái đếm khi có một xung đồng hồ đưa đến, mạch này có thể đếm từ 0 => 15 rồi lại đếm ngược trở lại, nó có chu trình đếm là 16

II. SƠ ĐỒ KHỐI CỦA MẠCH:

Bộ tạo xung

Bộ đếm đồng bộ

Bộ giải mã địa chỉ

Bộ hiển thị

Chức năng cơ bản của các khối: Bộ tạo xung: tạo xung đồng bộ điều khiển có chu kỳ không đổi hoạt động của mạch. Bộ đếm đồng bộ: tạo ra các xung đếm chuyển từ 0 tới 15 sau khi nhận được một xung đồng bộ dưới dạng mã N-BCD 8421 Bộ giải mã: chuyển mã nhận được từ mạch đếm là mã BCD sang thành một dạng mã có thể biễu diễn được. Bộ hiển thị: nhận xung giải mã và hiển thị kết quả.

transistor-transistor logic Lí do: IC555 phổ biến và đơn giản.Mạch so sánh ở đây dùng các transitor PNP với mức điện áp chuẩn là 2/3Vcc. Trạng thái của tín hiệu ra được xác định theo mức 0 và 1. Đây là chân đầu vào thấp hơn điện áp so sánh và được dùng như 1 chân chốt hay ngõ vào của 1 tần so áp. Chân 2 : (Trigger) cho nối GND để lấy dòng cấp cho IC hay chân còn gọi là chân chung.III.35 ->0.Ngõ ra . Công nghệ chế tạo: TTL . Sơ đồ của từng khối: A. Bộ tạo xung Dựa vào chế độ tạo xung vuông của mạch đa hài phiếm định dùng IC NE555 ta có thể xây dựng một bộ tạo xung cho mạch đếm. PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG CÁC KHỐI: 1. 1 ở đây là mức cao nó tương ứng với gần bằng Vcc nếu (PWM=100%) và mức 0 tương đương với 0V nhưng mà trong thực tế mức 0 này ko được 0V mà nó trong khoảng từ (0. Chân 3: (Output) . Chức năng : tạo xung vuông để cấp cho mạch đếm Sơ đồ chân: Chân 1: (GND) .75V) .chân nối mass. đầu vào kích khởi dùng để đặt xung kích thích bên ngoài khi mạch làm việc ở chế độ đa hài đơn ổn. Chân này là chân dùng để lấy tín hiệu ra logic.

Cấp nguồn nuôi cho IC. Còn khi chân 4 nối vào mức áp cao thì trạng thái ngõ ra tùy theo mức áp trên chân 2 và 6. có thể xem chân này như 1 khóa điện tử và chịu điều khiển bỡi tầng logic của chân 3 . Khi chân số 4 nối masse thì ngõ ra ở mức thấp. Nguồn nuôi cấp cho IC khoản từ +5V--> +15V . tối đa là = +18V Chân 5: (Control Voltage) . nó có thể điều khiển xóa điện áp đầu ra khi điện áp đặt vào chân này từ 0.ngược lại thì nó mở ra.Chân 4: (Reset) . Tuy nhiên trong các mạch ứng dụng chân số 5 nối mass qua 1 tụ từ 10nF --> 100nF tác dụng lọc bỏ nhiễu cho mức áp chuẩn ổn định.Chân xóa .7 V trở xuống (mức thấp) Dùng lập định mức trạng thái ra.Nhưng mà trong mạch để tạo được dao động thường hay nối chân này lên VCC. Chân 7 tự nạp xả điện cho 1 mạch R-C lúc IC 555 dùng như 1 tầng dao động .Chân điện áp điều khiển Chân 6: (Threshold) – Điện áp ngƣỡng Chân 7: (Discharge) – Chân phóng điện Chân 8: (Vcc) Đóng vỏ ICNE555 .Khi chân 3 ở mức áp thấp thì khóa này đóng lại. là một trong những chân đầu vào so sánh điện áp khác và cũng được dùng như 1 chân chốt. dùng làm thay đổi mức áp chuẩn trong IC.

để so sánh với điện áp chuẩn 2/3 Vcc và 1/3 Vcc bởi OP-AMP(1) và OP-AMP (2). OP-AMP (2) có ngõ ra mức 0 . Chân 5 có tụ nhỏ 0. ngõ ra mức 0 ở chân Q qua cổng "not" chân OUTPUT (3) ra ở mức 1. . Mach Flipflop giử trang thái mức 1 như ban đầu. điên áp trên tụ C1 được tiếp tực nap . chân OUTPUT(3) mức 1. Transistor T1 không được kích nên ngưng dẩn.Cấu tạo bên trong & Nguyên lý hoạt động : Nguyên tác họat động: Chân ngương (threshold) số 6 được nối với chân nảy (trigger) số 2 . điện áp trên tang lên lớn hơn 1/3 Vcc. OP-AMP (2) ngõ ra ở mức 1.01 µF nối mass để lọc nhiểu tần số cao có thể làm ảnh hưởng điện áp chuẩn 2/3 Vcc. Khi cấp điện cho mạch: -Giai đọan 1 : điên áp trên tu nhỏ hon 1/3 Vcc nên OP-AMP (1) ngõ ra mức 0. Transistor T1 không được kích nên ngưng dẩn.OP-AMP (1) ngõ ra tiếp tục giử mức 0. -Giai đọan 2 : sau khoang thời gian tụ C1 được nạp qua điện trở R1 và R2.nên hai chân này có cùng điện áp là điện áp trên tụ C1. Mạch Flipflop được kích . Tự C1 tiếp tục dược nap.

nên mạch Flipflop được set lên mức 1. lúc này OP-AMP(2) có ngõ ra mức 1.ở mức 1. chân OUTPUT lức này trở về mức 0. mạch Flipflop giử nguyên trang thái mức 1. Tần số dãy xung đầu ra: Thời gian tồn tại xung T1 (độ rộng xung) phụ thuộc vào tốc độ nạp của tụ C từ nguồn cung câp.Transistor T1 tiêp tưc dẩn .OUTPUT ra mức 1.tụ C1 tiếp tụ xả qua R2. Bảng chân trị Flipflop Reset 0 Set 0 Q Q Q- 0 Q00 1 0 1 1 0 1 0 -Giai đọan 4: tụ C1 xả điện áp và nhỏ hơn 2/3 Vcc . OP-AMP (1) có ngõ ra bằng 0.Chân Q.Chận reset của mạch Flipflop được kích .kích nên dẩn. lúc nay OP-AMP(1) có ngõ ra ở mức 1.Transistor ngưng dẫn. nghĩa là tỷ lệ với hằng số thời gian nạp τn = (R1 + R2). OP-AMP (1) có ngõ ra bằng 0.ra mức 0 . OPAMP (2) có ngõ ra mức 0. ngõ ra vẩn ở mức không .nên Q.-Giai đọan 3 : tụ C1 được nạp điện áp lớn hơn 2/3 Vcc . -Giai đọan 5: tụ C1 xả điện áp đến lức nhỏ hon 1/3Vcc.C1 ta có: .Trasistor T1 được Q. tụ C1 bắt đầu xả qua điện trở R2 vào chân 7 của IC 555 rồi xuống mass. tụ C1 bắt đầu nạp và quai lai giai đọan 1.

47µ F ≈  Cứ 1s sẽ có một xung điều khiển đến bộ phận đếm.T1 = (R1+R2)ln2 Thời gian không có xung T2 (thời gian nghỉ) phụ thuộc vào sự phóng điện của tụ C qua chân phóng điện số 7. nghĩz là tỉ lệ với hằng số thời gian τp = R2C và: T2 = R2ln2 Vậy tần số của dãy xung ở đầu ra: 1 f =T = T 1 + 2T 1 = ln 2( 1R + 2 R ). 1C 2 1 1. 44 ( 1R + 2 2R ). 44  ( 1R + 2 2R ). 1C R1 = 10kΩ R2 = 10kΩ C1= 47μF f  1. 44 (10kΩ + 2. 1C = 1. .10k 1Hz )Ω .

B. Bộ Phận Đếm Trong kỹ thuật số có vi mạch đếm đồng bộ phổ biến được sử dụng là 74ls90 vì nó là vi mạch đếm module 10 vi mạch này có thể đếm từ 0 => 9 Công nghệ chế tạo : TTL Đóng vỏ IC7490 Sơ đồ chân: .

D Một trong hai chân Reset.STT 1 2 3 4 5 6 7 8 Tên Chân – Kí hiệu CP1 (input B) MR1 (R01) MR2 (R02) NC Vcc MS1 (R91) MS1 (R92) Q2 (QC) Chức năng Chân đầu vào đưa xung đồng hồ vào các flip flop B. thiết lập chế độ làm việc của IC Một trong bốn chân đầu ra của IC . thiết lập chế độ làm việc của IC No Connection – Không sử dụng chân này Nguồn cung cấp : Nguồn một chiều +5V Một trong hai chân Set. thiết lập chế độ làm việc của IC Một trong hai chân Reset. thiết lập chế độ làm việc của IC Một trong hai chân Set. C.

MS1 (R92)  Đầu ra: Q0 (QA). Q1 (QB). MR2 (R02). Vcc  Đầu ra: Q0 (QA). Q2 (QC). CP0 (input A). MS1 (R91).9 10 11 12 13 14 Q1 (QB) GND Q3 (QD) Q0 (QA) NC CP0 (input A) Một trong bốn chân đầu ra của IC Chân nối đất Một trong bốn chân đầu ra của IC Một trong bốn chân đầu ra của IC No Connection – Không sử dụng chân này Chân đầu vào đưa xung đồng hồ vào flip flop A (flip flop đầu tiên) Nhận xét: IC74LS90 có thể chia làm 2 phần: • Các chân thực hiện nhiệm vụ đếm :  Đầu vào: các chân CLK gồm CP1 (input B). Q2 (QC). Q3 (QD) • Các chân thiết lập chế độ làm việc của IC74LS90:  Đầu vào: MR1 (R01). Q3 (QD) . Q1 (QB).

• Các chân thực hiện nhiệm vụ đếm: Cấu tạo bên trong và nguyên lý hoạt động: Qn => Qn+1 0 => 0 0 => 1 1 => 0 1 => 1 J 0 1 X X K X X 1 0 .

Bảng trạng thái bộ đếm: Số xung đếm Kết quả đầu ra QA (12) QB (9) 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 QC (8) 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 QD (11) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 Trạng thái bộ đếm 0000 0001 0010 0011 0100 0101 0110 0111 1000 1001 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 .

Trạng thái hiện tại n n C n Trạng thái tiếp theo n 1+ n 1+ n 1+ Đầu vào kích thích FF JD DK D Q Q QB A Qn D Q QC QB QA n 1+ JC KC JB KB JA KA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 X X X X X X X X X X 0 1 0 0 0 1 X X X X 0 0 X X X X 0 0 0 1 X X 0 1 X X 0 1 X X 0 0 X X 0 1 X X 0 1 X X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 X X 1 X 1 X 1 X 1 X 1 Dựa vào bảng trên thực hiện tối thiểu hóa ta được kết quả như sau: K A = JA = 1 KB = A. JB = AD KC = JC = AB .

JD = ABC Kết quả này phù hợp với mô hình cấu tạo bên trong của IC74LS90 Chu kỳ hoạt động của một IC7490 thông qua sơ đồ xung nhƣ sau: .KD = A.

• Các chân thiết lập chế độ làm việc của IC74LS90 Để thiết lập trạng thái Reset cho IC74LS90 (trở về 0) cho bộ đếm thuận thì hai chân MR1 và MR2 phải ở mức 1. . Để thiết lập trạng thái Reset cho IC74LS90 (trở về 9) cho bộ đếm nghịch thì hai chân MS1 và MS2 phải ở mức 1. Còn các trạng thái còn lại là IC74LS90 thực hiện chức năng đếm.

Khi ta cấp một xung đồng hồ có tần số 1Hz vào IC1 nó sẽ đếm từ 0 => 9 2.Để thiết kế một mạch đếm động bộ (thuận) có thể đếm được từ 0 => 15 ta dùng 2 IC74LS và các chân reset được nối với nhau để tạo trạng thái reset cho cả bộ đếm: Mạch có thiết kế như sau: Nguyên lý: Cách đếm của mạch thực hiện như sau: 1. IC2 đếm tới 1 (0001) cũng dừng lại vì chân QA (= 1) của IC2 được đến chân MR1 (của cả hai IC) thiết lập giá trị 1. Khi IC1 đếm tới 9 (1001) rồi tự động quay về 0 (0000) sẽ tạo ra một xung đồng hồ đưa vào chân 14 của IC2 khiến cho IC2 đếm từ 0 => 1. Khi IC1 đếm lần hai từ 0 => 5. nó sẽ dừng lại ở giá trị 6 (0110) vì sơ đồ thiết kế chân QB (= 1) và QC (= 1) của IC1 đi qua cống AND (74LS08) đưa tới đầu MR2 (cả hai IC) thiết lập giá trị 1. Đồng thời. 3. .

MR2 cùng = 1 thì bốn đầu ra của IC74LS90 sẽ bằng 0. Mạch sẽ quay lại đếm từ đầu. Khi đếm tới 16. Trong bộ phận đếm có dùng IC7408 hoạt động nhƣ một cổng AND: Vcc = +5V . mạch sẽ tự quay lại đếm từ đầu.Theo bảng trạng thái khi hai chân MR1. Mạch chỉ có thể đếm từ 0 tới 15. Vây.

Sau đây là bảng chân lý các mức hiện thị sau khi giải mã BCD.C. Bộ phận giải mã. Sau khi 74LS90 mã hóa ra BCD sau đó 74LS47 sẽ mã hóa các mã BCD này chuyển sang LED 7 thanh hiện thị các giá trị đếm. . Sử dụng IC74LS47 dùng để giải mã BCD sang mã LED 7 thanh. Con này chắc là cũng không cần phải giải thích nhiều vì con này không như 74LS90.

.Sơ đồ chân: Chân A0 => A3 a => g Vcc GND -------- Chức năng Đầu vào mã BCD Đầu ra mã LED Nguồn cấp +5V Chân nối đất Ripple Blanking Input .- LT ---. Lamp Test. qua Led 7 đoạn Anode thì không phát sáng do đó nó luôn được nối đất.---------.- BI/RBO Cấu tạo bên trong và nguyên lý hoạt động: . Chân này khi được kích hoạt (khi = 0) cho tất cả các đầu ra bằng 1 (đồng thời khi tất cả các đầu váo bằng 0). RBI ----. Ta phải cho giá trị của chân này = 1 để mạch hiển thị kết quả bình thường. Ta phải cho giá trị của chân này = 1 để mạch hiển thị kết quả bình thường. Blanking Input/ Ripple Blanking Output.

Kết quả hiện thị cho ra ở LED 7 đoaạn Anode .

Đóng vỏ IC7447 .

. LED 7 ĐOẠN Cấu tạo: LED bảy đoạn sáng (thực tế là 8 đoạn sáng do thêm một đoạn biểu diễn dấu chấm): Đây là một tổ hợp gồm có 7 LED được đấu nối với nhau theo hình số 8 dùng để hiện thị các số thập phân từ 0 đến 9.D.

Bảng mã hiện thị của kiểu Anode chung .

Và mã hiển thị của kiểu mắc Cathode chung .

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ TOÀN MẠCH Sử dụng phần mềm Proteus ta vẽ được mạch sau: . IV.Trong mạch này ta dùng Led 7 đoạn mắc theo kiểu anode chung để phù hợp với kết quả của mạch giải mã 74LS47 Cách cấp nguồn cho mạch : Chân 3 và chân 8 nối với nguồn. Do đèn LED chỉ có điện áp 3V nên phải mắc điện trở phân áp.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful