CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC

Câu nào đúng Trinh gạch dưới nhe. Chị làm sai thì Trinh chỉnh lại. Chị chọn gạch dưới, còn cô thì chọn màu đỏ: ai đúng, hi….. Chị không biết mấy đứa bạn ghi lại có sai không, bởi vì đáp án mấy đứa bạn nói lại là do cô sửa cho lớp khác như vậy. Lớp chị cô không có sửa. Không biết có bị cô gạt không, hi… 1. Để chỉnh dòng (Alignment) và chỉnh lề (Indention) cho văn bản có thể thực hiện trực tiếp trên a/ Thanh Formating b/ Thước c/ Hộp thoại Paragraph (Format\Paragragh) d/ Tất cả đáp áp trên đúng 2. Trong Word, chọn câu trả lời sai trong các câu sau đây: a/ Để bật/tắc thanh công cụ nào đó vào menu View\Toolbar b/ Có thể thêm hoặc xóa bỏ các nút công cụ trên thanh công cụ có sẳn c/ Có thể thay đổi hình ảnh (biểu tượng) của các nút công cụ trên thanh công cụ có sẳn (câu này S phải không?) d/ Đơn vị đo của thước (ruler) là Meter (m) và Centimeter (cm) 4. Để mở hộp hội thoại dạng Tab (định các điểm dừng) có thể thực hiện trên a/ Thanh Format/Tab b/ Thanh Format\Paragargh\Tab c/ Cả 2 câu a, b đúng (câu này đúng) d/ Cả 2 câu a, b sai 17. Khi ta chọn một font mới làm font mặc định cho Word: a/ Cần phải khỏi động lại Word để font vừa chọn có hiệu lực b/ Microsoft Word sẽ áp dụng ngay lập tức font vừa chọn cho toàn bộ tập tin hiện hành c/ Tất cả các tập tin Word trong đĩa sẽ bị đổi sang font mới d/ Cả 3 câu a, b, c sai 21. Trong Word, để đặt mật khẩu bảo vệ cho tập tin, ta có thể thực hiện thao tác bắt đầu từ menu a/ File b/ Tools c/ Insert d/ Câu a, b đúng 34. Trong Word, để tô màu cho một ô đã được chọn trong bảng ta thực hiện a/ Click vào công cụ Shadding Color trên thanh công cụ Table and Border b/ Vào menu Format\Border and Shadding…
1

địa chỉ nào sau đây là địa chỉ hỗn hợp vừa tuyệt đối vừa tương đối a/ D$4 b/ $B$5:D6 c/ $B$4:$H6 d/ $H$5:$H$14 Chọn 3 câu được không chị? Em thấy câu a. để sao chép một đối tượng hoặc một đoạn văn bản từ vị trí này sang vị trí khác bằng cách kéo thả chuột. b đúng (đúng) 35. b sai d/ Cả 2 câu a. sau khi mở một tập tin bằng lệnh New. cần phải nhấn giữ phím nào sau đây a/ Shift b/ Alt c/ Ctrl d/ Ctrl 52. muốn lưu tập tin này vào đĩa ta dùng lệnh a/ File. b. để sao chép (copy) một ô hoặc một vùng đã được chọn ta thực hiện a/ Vào menu Edit\Copy b/ Nhấn Ctrl + C c/ Nhấn Ctrl + Insert d/ Cả 3 câu a. ta vào: a/ Format\Font b/ Table\Merge cells c/ Click phải tại ô chọn Change Text Direction (không có “Change” mới đúng d/ Cả 3 câu a. Trong Word. Trong Excel. c đều đúng.c/ Cả 2 câu a. b. Trong Word. Trong Excel. b sai 91. hai. ba…) ( 55. 2 . Trong Excel. Save b/ File. Save As c/ Cả 2 câu a. muốn định dạng dòng chữ cho ô của bảng từ hàng ngang thành hàng dọc. trang màn hình và trang in ra giấy luôn có cùng một kích thước a/ Đúng b/ Sai 90. b đúng (đúng) d/ Cả 2 câu a. b. Việc nào trong những việc dưới dây sẽ không thực hiện được khi ta đánh số trang vào trong Word bằng lệnh Insert\Page Number… a/ Đặt số thứ tự vào đầu hay cuối trang b/ Đặt số thứ tự ở giữa hoặc bên trái hay bên phải của trang c/ Đặt số thứ tự ở các vị trí khác nhau đối với trang chẳn và trang lẻ d/ Đánh số thứ tự bằng chữ (một. Trong Word. c đều sai 44. c đúng (đúng) 95.

Khi soạn thảo một tập tin bằng MS Excel. các ô A1=X. b sai (đúng) 109.3. b đúng d/ Cả 2 câu a. c đúng (đúng) 100. c đúng 117. ta có thể thay đổi màu nền (Back Ground) cho toàn bộ bảng tính 3 . c sai 110. b. A4=03. Trong Excel. muốn lấy giá trị CDE ta dùng hàm nào sau dây a/ =Right(A1. một ô (cell) a/ Chỉ cho phép sử dụng một loại font chữ b/ Không chứa quá 255 ký tự c/ Cả 2 câu a. Trong Excel.99. A3=02. khi mở nhiều bảng tính Excel a/ Mỗi bảng tính sẽ nằm trên một sheet độc lập b/ Mỗi bảng tính sẽ nằm trên một cửa sổ độc lập c/ Ta không thể mở nhiều bảng tính cùng một lúc d/ Cả 3 câu a.1. kết quả của hàm INT(A2.3) c/ =Mid(A1. Trong Excel. b đúng (đúng) 101. b. b. giả sử ô A1 có giá trị là ABCDE.3) d/ Cả 2 câu a. Trong Excel. Để có thể xem nội dung của tập tin đó trên máy tính khác thì: a/ Máy tính đó cũng phải có chương trình Vietkey b/ Máy tính phải cùng phiên bản của Excel c/ Máy tính phải có cùng loại font đã sử dụng để gõ tập tin trên (đúng) d/ Cả 3 câu a. Trong Excel. Trong Excel. hãy cho biết giá trị công thức sau: =COUNTA(A1:A4) a/ 0 b/ 1 c/ 3 d/ 4 (đúng) 108. người ta sử dụng chương trình gõ Vietkey.2) là: a/ Tìm phần dư của phép chia A5 cho 2 b/ Tìm phần thương của phép chia A5 cho 2 c/ Công thức sai vì có nhiều đối số d/ Cả 3 câu a. c đều sai 103.3) b/ =Mid(A1. ta có thể thực hiện a/ Vào menu Format\Cell b/ Vào menu Format\Sheet c/ Click vào nút Border trên thanh công cụ d/ Cả 2 câu a. A2=01. để kẻ khung cho một khối ô. Trong Excel.

Chọn câu trả lời đúng trong các câu sau đây a/ Số 15 trong hệ thập lục phân là chữ D(D=13) b/ Ta có thể lưu một tập tin với tên là TOM&JEEER (đúng) c/ Đối với tên tập tin khi lưu bắt buộc phải là ký tự đứng đầu d/ Độ dài tên của một tập tin tối đa là 225 ký tự (đúng) 4. sửa) ta vào menu Tools chọn Options sau đó đặt mật khẩu cho ô a/ Đúng b/ Sai 124. Qui định dạng số (number) có dấu thập phân (trong Control Panel…) là dấu a/ Dấu chấm (. b. Một máy tính có thể có số lượng cổng lắp ngoài là a/ 1 b/ 2 c/ 3 d/ Tùy theo sự lắp đặt 9. để khóa một ô nào đó (chỉ cho xem. không thể xóa. b. c sai 6.a/ Đúng b/ Sai 119. Trong Excel. c đều sai 7.… d/ Các câu a. Số 5 trong hệ thập phân là số nào sau đây trong hệ nhị phân 4 . triệu. Trong Excel.) 5. Trong Windows.) b/ Dấu * c/ Dấu phẩy (. Trong Windows. ta có thể thay đổi font mặc định cho toàn bộ bảng tính a/ Đúng b/ Sai 125.) d/ Dấu chấm phẩy (. chọn câu trả lời SAI trong các câu sau đây a/ Mỗi máy tính chỉ có duy nhất một hệ điều hành b/ Mỗi máy tính chỉ có duy nhất một ổ đĩa cứng c/ Mỗi máy tính chỉ có duy nhất một khe cấm Ram d/ Các câu a. Trong Excel. mục Decimal Symbol trang Control Panel\Regional and Language Option a/ Thay đổi ký hiệu giữa các thành phần trong danh sách (công thức Execl) b/ Để thay đổi ký hiệu ngăn cách phần thập phân c/ Thay đổi ký hiệu phần ngăn cách phần đơn vị hàng trăm. khi ta nhập vào giá trị ngày (01/01/2010) dữ liệu sẽ được canh trái trong ô a/ Đúng b/ Sai 1. ngàn.

muốn khởi động lại máy tính. Loại Font cho phép ta có thể gõ tiếng Việt là a/ VnTimes b/ Unicode c/ VNI d/ Cả 3 câu a. JPEG là a/ Tập tin dạng âm thanh b/ Tập tin dạng văn bản c/ Tập tin dạng hình ảnh d/ Cả 3 câu a. b đều sai 15.a/ 100 b/ 101 c/ 110 d/ 111 13. c đều sai 21. Dung lượng bộ nhớ RAM được đo bằng đơn vị a/ Bit b/ Byte c/ RPM d/ Cả 3 câu a.b.c sai 16. Windows sẽ tự động thêm chuỗi “copy of” vào đầu của tên c/ Cả 2 câu a. c đều sai 26. b. Khi nói một máy tính có bộ nhớ 256Mb là người ta muốn chỉ 5 . Các tập tin có phần mở rộng là MBP. Trong lúc đang làm việc với máy tính mà gặp sự cố nào đó. 2GB (Giga byte) bằng: a/ 2048 MB b/ 1024 MB c/ 2000 MB d/ Cả 3 câu a. Khi nói máy tính có sung nhịp 133Mhz là dùng để chỉ a/ Độ phân giải màn hình b/ Tốc độ bộ nhớ RAM c/ Độ lớn ổ đĩa cứng (HDD) d/ Tầng số làm việc của CPU 25. b. c đều sai 24. c sai (đúng) 14. chữ hoa b/ Nếu có sự trùng nhau. b. Hệ thống số thích hợp nhất dùng để biểu diễn thông tin trong máy tính là a/ Hệ 2 b/ Hệ 10 c/ Hệ 12 d/ Các câu a. b. b đều đúng d/ Cả 2 câu a. Đối với tên tập tin (File) và tên thư mục (Folder) trong hệ điều hành Windows a/ Không phân biệt chữ thường. c đều đúng 27. ta dùng tổ hợp phím hay thao tác nào sau dây a/ Alt + Ctrl + Delete b/ Alt + Ctrl + Esc c/ Nhấn nút Reset trên CPU d/ Các câu a. Gif.

CPU là a/ Một vỏ hộp chứa tất cả các thành phần của máy b/ Một vi mạch điện tử c/ Một loại phần mềm đặc biệt khống chế toàn bộ máy tính d/ Cả 3 câu a. c sai 43. b đúng d/ Cả 2 câu a. b. Trong Windows. b đều đúng 34. Ta phải thường xuyên cập nhật chương trình phòng chống virus vì a/ Các virus tự biến đổi thích nghi b/ Luôn có người viết virus mới c/ Các chương trình chống virus chỉ sử dụng được một lần d/ Các chương trình chống virus ta dùng không có bản quyền 35. để tạo một thư mục mới ta thực hiện a/ Vào My computer vào menu File\New\Folder b/ Vào My computer click vào mục Folder trên thanh công cụ 6 . Khi máy tính chạy chương trình “Screen Saver” a/ Lượng điện năng mà monitor tiêu thụ giảm đáng kể so với trước đó b/ Lượng điện năng mà monitor tiêu thụ không thay đáng kể so với trước đó c/ Lượng điện năng mà đĩa cứng tiêu thụ giảm đáng kể so với trước đó vì nó ngừng quay d/ Cả 2 câu a.4GB 39. Một đĩa DVD có sức chứa thông tin tối đa là a/ 700M b/ 1GB c/ 1.a/ Dung lượng của đĩa cứng trên máy b/ Độ lớn của RAM c/ Tầng số làm việc của CPU d/ Cả 2 câu a. ta dùng chương trình nào sau đây a/ Add Remove Hardward b/ Add Remove Program c/ Cả 2 câu a. b sai 37. Chọn câu sai trong những câu sau đây nói về phần mền ứng dụng a/ Là phần mềm giải quyết những công việc trong thực tiễn b/ Phần mềm tiện ích cũng là phần mềm ứng dụng c/ Phần mềm trò chơi và giải trí không phải là phần mềm ứng dụng d/ Phầm mềm diệt virus là phần mềm ứng dụng được sử dụng trên hầu hết các máy tính 48. c đúng 36.44MB d/ 8. Muốn xóa một chương trình trong Windows. Trong máy vi tính.

Các tập tin hình ảnh do Paint tạo ra có thể có phần mở rộng là a/ BIPMAP b/ GIF c/ JPEG d/ Các câu a. chọn New\Folder d/ Click chuột phải trên màn hình trống và chọn New\Folder (đúng) 58. Trong Windows. Trong Windows. Giá trị số B5(16) bằng bao nhiêu trong cơ số 10 a/ 179 b/ 180 c/ 181 d/ Một giá trị khác (đúng) 62. phím nào dùng để thực hiện chức năng tìm kiếm a/ F10 b/ F12 c/ F1 d/ F2 Không có câu nào đúng. c đúng HẾT Mấy câu kia chị làm được rồi còn mấy câu này nghi ngờ. Số nào sau đây là tổng của A và B a/ 01000010 b/ 10000100 c/ 10001100 d/ Một giá trị khác 65. Cho 2 số nhị phân A=11110001 và B=11000011. tên một tập tin không được phép trùng với tên một tập tin bất kỳ có trong đĩa a/ Đúng b/ Sai 70. Các ổ đĩa CD có thể đọc được đĩa VCD a/ Đúng b/ Sai 73. Trong Windows. b. 7 .c/ Click chuột trên màn hình. F3 mới đúng 61. ta có thể thiết lập một chương trình nào đó tự động chạy sau khi khởi động máy tính a/ Đúng b/ Sai 68.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful