Giống như thì quá khứ hoàn thành , thì

quá khứ hoàn thành tiếp

diễn dùng để diễn đạt hành động xảy ra trước một hành động khác trong quá khứ.
Điểm khác biệt là thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn nhấn mạnh tính liên tục của hành động hoặc nhấn mạnh rằng hành động xảy ra trước hành động khác trong quá khứ vẫn tiếp tục xảy ra sau khi hành động sau đã xảy ra. Sau đây là công thức của thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn: * Công thức: - Thể khẳng định: Chủ ngữ + HAD + BEEN + Động từ nguyên mẫu thêm ING. - Thí dụ: + THIS MORNING, WHEN I GOT UP, IT HAD BEEN RAINING. = Sáng nay, khi tôi thức dậy, trời đã mưa. (dậy rồi mà trời vẫn còn đang mưa) - Thể phủ định: Thêm NOT sau HAD Chủ ngữ + HAD NOT + BEEN + Động từ nguyên mẫu thêm ING. + HAD NOT viết gọn là HADN'T - Thể nghi vấn:đem HAD ra trước chủ ngữ HAD + Chủ ngữ + Động từ nguyên mẫu thêm ING?

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful