LUẬT NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Hãy cho biết các nhận định sau đây đúng hay sai. Giải thích ? 1- Nguồn vốn vay nợ của CP được sử dụng để đảm bảo họat động thường xuyên của các cơ quan quản lý hành chính NN. 2- Thu bổ sung để cân đối ngân sách là khoản thu thường xuyên của các cấp ngân sách. 3- Khoản thu 100% của ngân sách địa phương là khoản thu do cấp ngân sách địa phương nào thì cấp ngân sách đó được hưởng 100%. 4- Khoản thu từ thuế GTGT là khoản thu được phân chia theo tỷ lệ % giữa NSTW và NSĐP. 5- Kết dư NSNN hàng năm được nộp vào quỹ dự trữ NN theo qui định của Pháp luật NS hiện hành. 6- Mức bội chi NSNN được xác định bằng tổng mức bội chi của NSTW và NSĐP trong năm ngân sách. 7- Phát hành thêm tiền là một trong những biện pháp góp phần giải quyết bội chi NSNN. 8- Việc lập phê chuẩn dự toán NSNN do cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất là QH thực hiện. 9- Trong mọi trường hợp, dự toán NSNN phải được QH thông qua trước ngày 15/11 của năm trước. 10- UBND là cơ quan có thẩm quyền quyết định dự toán NSNN cấp mình. 11- Các đơn vị dự toán NS được trích lại 50% kết dư NSNN để lập quỹ dự trữ tài chính của đơn vị. 12- Quỹ dự trữ tài chính là quỹ tiền tệ được sử dụng để khắc phục hậu quả của thiên tai. 13- Số tăng thu NSNN được dùng để thưởng cho caác đơn vị dự toán NSNN theo quyết định của Chủ tịch UBND. 14- HĐND các cấp có thẩm quyền quyết định về mức thu phí trên địa bàn thuộc quyền quản lý. 15- Chính phủ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong lĩnh vực chấp hành NSNN. 16- Dự phòng ngân sách là khoản tiền được sử dụng để thực hiện những khoản chi khi nguồn thu chưa kịp đáp ứng. 17- Cơ quan thuế là cơ quan có chức năng thu và quản lý các nguồn thu của NSNN.
1

29.Chi cho họat động quản lý NN là khoản chi không thường xuyên. 45. 21.Đơn vị dự toán là cấp NSNN. 39.Mọi tài sản có giá trị lớn hơn 5 triệu đồng đều được xem là tài sản cố định. 40.Các khâu tài chính trong hệ thống tài chính là hoàn toàn độc lập với nhau. 47.Các khoản thu NSNN chỉ bao gồm các khoản thu phí. 38.Nguồn vốn của các DN có thể hình thành từ việc phát hành cổ phiếu. 46. 19.Dự toán NSNN do QH lập và phê chuẩn.Nguyên tắc thế quyền được áp dụng trong BH nhân thọ. 44.Phương thức cấp phát hạn mức áp dụng đối với các đơn vị trúng thầu công trình xây dựng cơ bản.Khoản thu điều tiết chỉ có ở cấp NS Tỉnh và Xã.Ngân hàng NN và kho bạc NN là cơ quan quản lý quỹ NSNN của CP.Họat động của Đoàn TNCS HCMđược hưởng kinh phí từ NSNN.Kho bạc nhà nước là cơ quan có thẩm quyền thu NSNN.Khoản thu 100% do cấp nào thu thì cấp đó được thụ hưởng. 32. 2 .Bộ trưởng bộ tài chính là chủ thể duy nhất được quyền quyết định các khoản chi từ dự phòng ngân sách trung ương. 31.Các đơn vị dự toán được trích lại 50% kết dư NSNN để lập quỹ dự trữ.Khoản vay nợ của nước ngòai là khoản thu NSNN. 20.Mọi DN đều có thể kinh doanh bảo hiểm.Bất kỳ cấp NS nào cũng có khoản thu bổ sung.Quan hệ vay tiền trong dân chúng của CP là quan hệ tín dụng. 42. 33.Hệ thống tài chính gồm có 4 khâu. 35. phân phối và sử dụng các quỹ tiền tệ. 41.Đối với BH trùng trong BH tài sản thì mọi thiệt hại trong các điều kiện BH đều được hoàn trả tương ứng với từng hợp đồng BH. 25.Tất cả các khoản thu NSNN đều phải tập trung vào kho bạc NN.Chỉ có các đơn vị dự toán NSNN mới tham gia vào quan hệ pháp luật NSNN. 23.Tất cả các cơ quan NN đều là chủ thể tham gia quan hệ pháp luật chi NSNN.Chức năng giám đốc quyết định chức năng phân phối của tài chính. 30.Mọi khoản chi có chứng từ hợp lệ đều được quyết toán.18. 28. 36. 43. 27. 26. 24. 37.Cấp NSTW điều hành NSNN cấp Tỉnh. lệ phí. 22.Khách thể của quan hệ pháp luật tài chính có thể là hành vi tạo lập. 34.Pháp luật tài chính là tổng hợp các QPPL điều chỉnh các quan hệ XH phát sinh trong quá trình các chủ thể thực hiện họat động kinh doanh tiền tệ.

Chủ thể của quan hệ PL tài chính là chủ thể của quan hệ PL NSNN.Mọi rủi ro khách quan ngẫu nhiên xẩy ra đều được bồi thường BH. 55.Họat động kinh doanh BH là đối tượng điều chỉnh của Luật tài chính. 62.Hình thức của hợp đồng BH chỉ có thể là giấy chứng nhận.Ngân hàng nhà nước VN là cơ quan quản lý NSNN. 61.Bộ tài chính là cơ quan điều hành thị trường ngoại hối. 49.NSNN là đạo luật NS thường niên. 3 . 58.Thị trường tiền tệ chỉ được thực hiện giữa 2 chủ thể là tổ chức tín dụng có nhu cầu về vốn ngắn hạn.Luật NS thường niên còn gọi là Luật NSNN. 59.Các đơn vị dự toán NSNN đều được lập quỹ dự trữ NSNN.Thị trường chứng khoán là thị trường mua đi bán lại các chứng khoán đã được phát hành. 53.Các đơn vị dự toán được trích 50% kết dư để lập quỹ dự trữ tài chính của đơn vị mình.48.Tài chính dân cư là 1 bộ phận cấu thành chủ yếu của khâu NSNN.Mọi DN đều là chủ thể của quan hệ PL NSNN. 57. 64. 60.Kho bạc nhà nước là cơ quan quản lý quỹ NSNN.Bảo hiểm trách nhiệm dân sự là BH đối với tài sản của người mua BH. 63.Tín dụng NN là hình thức tạo lập nguồn thu cho NSNN. 54. 56. 50. 51. 52.

Đầu năm 2009. trong đó có 20 xe tải. 4 . số còn lại là xe ôtô chở khách từ 4-16 chỗ ngồi. công ty đã bán hết số xe trên cho khách hàng trong nước. Câu 2: (3đ) So sánh đối tượng nộp thuế Thu nhập doanh nghiệp và đối tượng nộp thuế Thu nhập cá nhân theo pháp luật hiện hành. 5 xe chuyên dụng thuộc diện trong nước chưa sản xuất được. công ty nhập 100 chiếc xe về Việt Nam để bán. Giữa năm. Câu 3: (4đ) Công ty TNHH Minh Nguyệt chuyên kinh doanh mặt hàng xe ôtô nhập khẩu.Hỏi: Công ty TNHH Minh Nguyệt phải nộp những loại thuế nào? Giải thích tại sao? Đề thi Luật tài chính Khoá 31 Khoa Kinh tế Thời gian: 90 phút ----------------------Câu 1: (3đ) Phân tích vai trò chủ đạo của Ngân sách trung ương trong hệ thống Ngân sách nhà nước. Cho ví dụ minh hoạ.

Kết dư ngân sách nhà nứơc là gì? Quỹ dự trữ tài chính đựoc tạo lập từ 1 phần kết dư ngân sách nhà nứoc sẽ đựoc ué như thế nào? 2 . b.Nguồn vốn vay nợ của chính phủ có được sử dụng để đảm bảo hoạt động thường xuyên của bộ máy nhà nước không? Vì seo? 4.Điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nứoc là gì? Việc điều chỉnh dự toán ngân sách nhà nứoc đựoc thực hiện trong những trừong hợp nào? 3. Các anh.DS32B .Đơn vị dự toán ngân sách là j? Lúc nào thi đơn vị dự toan được chuyển khoản chi của năm trước chưa chi sang năm sau chi tiếp? Khoản chi này được hạch toán như thế nào? II/BÀI TẬP Trong dự toán ngân sách của tỉnh H có những nội dung sau: a. chị cho biết theo quy định của pháp luật hiệnn hành.Đề thi Luật ngân sách nhà nứoc lớp TM32B . vay 2 tỷ đồng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ chi khhi ngân sách tỉnh chưa tập trung kịp nguồn thu. Sử dụng 20% số tiền thưởng do thu vượt dự toán thuộc khoản thu phân chia theo tỷ lệ % giữa ngân sách trung ương và địa phương để lập quỹ xoá đói giảm nghèo của tỉnh.QT32B Thời gian làm bài 75 ph sinh viên đựoc use tài liệu I/LÝ THUYẾT 1. Giao cho UBND tỉnh tiến hành phát hành trái phiếu chính quyền địa phương để xây dựng phần đường cao tốc đi qua địa bàn tỉnh( con đường này thuộc nhiệm vụ chi của NS trung ương) c. . những nội dung trên trong dự toán của NS tỉnh H là đúng hay sai? Tại sao? 5 . Trích 3% tổng chi ngân sách huyện để đưa vào quỹ dự trữ tài chính Tỉnh. d.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful