Giáo án Tin học 7

Năm học 2009-2010

Tiết PPCT

Tuần dạy

Ngày soạn

01

01

23/8/2009

Ngày dạy
25/8/2009
27/8/2009
28/8/2009

Tiết dạy
1
1; 3
1; 4

Lớp
7/8
7/4; 7/6
7/5; 7/7

PHẦN I: BẢNG TÍNH ĐIỆN TỬ
Bài 1:
CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ ?
I. Mục tiêu:
- Bảng tính là gì? Sử dụng bảng tính để làm gì? Giới thiệu chương trình bảng tính
Exel.
- Nhận biết được dạng bảng tính, cách nhập dữ liệu trong bảng tính.
- Hướng dẫn cho học sinh cách làm việc khoa học, có hệ thống.
II. Chuẩn bị:
- GV: Một số bảng tính cơ bản.
- HS: Sách giáo khoa.
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp (1’).
2. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Gv: Tổ trưởng ghi chép theo cách nào để 1. Bảng và nhu cầu xử lí thông tin dạng
dễ theo dõi nề nếp của các bạn trong tổ?
bảng:
Hs:
Các công dụng của chương trình bảng tính:
Gv: Khi cần so sánh kết quả học tập các - Biểu diễn dữ liệu dưới dạng bảng.
môn học của từng học sinh chúng ta sẽ ghi - Thống kê, theo dõi.
chép như thế nào cho tiện?
- So sánh.
Hs:
- Sắp xếp.
Gv: Theo em tại sao một số trường hợp - Tính toán.
thông tin lại được thể hiện dưới dạng - Vẽ biểu đồ…
bảng?
Ví dụ:
Hs:
TT
Họ và tên
Toán Văn TB
1 Lê Thị An
8
6 7.0
Gv: Lấy ví dụ một số bảng số liệu?
2
Phạm
Văn
Bình
7
9 8.0
Hs:
3 Trần Văn Chung
6
7 6.5
Gv: Trong Tin học, để làm việc với các
thông tin dạng bảng một cách nhanh chóng
và chính xác người ta đã phát minh ra
chương trình bảng tính. Vậy bảng tính là
gì?
Hs:
GV: Lê Sỹ Chiến

Chương trình bảng tính là phần mềm
được thiết kế để giúp ghi lại và trình bày
thông tin dới dạng bảng, thực hiện tính
toán cũng nh xây dựng các biểu đồ biểu
diễn một cách trực quan các số liệu có
trong bảng.

Trang 1

Giáo án Tin học 7

Năm học 2009-2010

Gv: Màn hình làm việc của Microsoft 2. Chương trình bảng tính
Word gồm những thành phần nào?
a) Màn hình làm việc
- Các bảng chọn.
- Các thanh công cụ.
- Các nút lệnh.
- Cửa sổ làm việc chính.
- Các dòng: 1,2,3,…
- Các cột: A,B,C,…
- Các ô là giao của dòng và cột.
Gv: Hình 4/5 là màn hình làm việc của
chương trình bảng tính Microsoft Excel.
Em thấy có gì khác so với màn hình làm
việc của Microsoft Word?
b) Dữ liệu
Gv: Giới thiệu về dữ liệu.
- Dữ liệu số.
- Dữ liệu văn bản.
Gv: Giới thiệu về khả năng tính toán và sử c) Khả năng tính toán và sử dụng hàm có
sẵn
dụng hàm hàm có sẵn.
- Tính toán tự động.
- Tự động cập nhật kết quả.
- Các hàm có sẵn.
Gv: Giới thiệu về khả năng sắp xếp và lọc d) Sắp xếp và lọc dữ liệu
- Sắp xếp theo các tiêu chuẩn khác nhau.
dữ liệu của chương trình.
- Lọc riêng được các nhóm dữ liệu theo ý
muốn.
Gv: Ngoài ra chương trình bảng tính còn e) Tạo biểu đồ
- Chương trình bảng tính có các công cụ
có khả năng tạo các biểu đồ.
tạo biểu đồ phong phú.
3. Củng cố:
- Thế nào là một chương trình bảng tính?
- Nêu các công dụng của chương trình bảng tính?
- Nêu các thành phần trên màn hình làm việc của chương trình bảng tính?
4. Dặn dò:
- Đọc trước lý thuyết, đọc trước phần 3, 4
IV. Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
GV: Lê Sỹ Chiến

Trang 2

Giáo án Tin học 7

Năm học 2009-2010

Tiết PPCT

Tuần dạy

Ngày soạn

02

01

23/8/2009

Ngày dạy
27/8/2009
28/8/2009

Tiết dạy
2;4;5
2;5

Lớp
7/4; 7/6; 7/8
7/5; 7/7

Bài thực hành 1:
LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL
I. Mục tiêu:
- Khởi động và kết thúc Excel.
- Nhận biết các ô, hàng, cột trên trang tính Excel.
II. Chuẩn bị:
- GV: Phòng thực hành.
- HS:
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp (1’).
2. Bài thực hành:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Gv: Yêu cầu học sinh khởi động máy, mở Khởi động, lưu kết quả và thoát khỏi Excel
chương trình Excel.
a) Khởi động
Gv: Hướng dẫn học sinh các cách khởi C1: Start → Program → Microsoft Excel.
động Excel.
C2: Nháy đúp vào biểu tượng của Excel
trên màn hình nền.
Gv: Để lưu kết quả trên Word ta làm như b) Lưu kết quả
thế nào?
C1: File → Save
Hs:
C2: Nháy chuột vào biểu tượng Save trên
Gv: Cách lưu kết quả trên Excel cũng làm thanh công cụ
tương tự.
Gv: Để thoát khỏi Word ta làm như thế c) Thoát khỏi Excel
nào?
C1: Nháy chuột vào nút ô vuông (gạch
Gv: Thoát khỏi Excel cũng làm tương tự.
chéo ở giữa)
C2: File → Exit
3. Củng cố:
- Các cách khởi động Excel? Cách lưu kết quả? Cách thoát khỏi Excel?
4. Dặn dò:
- Đọc trước lý thuyết, đọc trước phần 3, 4
IV. Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

GV: Lê Sỹ Chiến

Trang 3

Biểu diễn dữ liệu dưới dạng bảng. các ô tính. . . Chuẩn bị: .Học sinh nhận biết được các thành phần cơ bản của màn hình trang tính. .B. Gv: Chỉ ra các thành phần chính trên màn hình làm việc: thanh công thức.Học sinh biết cách di chuyển trên trang tính. Tiến trình lên lớp: 1. biết cách nhập. 10 trình bảng tính? . Kiểm tra bài cũ: Đề bài Đáp án Biểu điểm Hs1: Nêu công dụng của chương . .GV: Một số bảng tính cơ bản. sửa. xoá dữ liệu. III.Tính toán.Các bảng chọn.C. các dòng. 3. địa chỉ ô tính.3. . ô tính… GV: Lê Sỹ Chiến Nội dung 3.Các dòng: 1. Mục tiêu: . 3 1.Bảng chọn Data: Các lệnh để xử lí dữ liệu.Các cột: A.Thống kê. Màn hình làm việc của chương trình bảng tính .Thanh công thức: Nhập.… . khối.Các thanh công cụ. cột.… . Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Gv: Sử dụng tranh vẽ giới thiệu màn hình làm việc của chương trình bảng tính.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 03 02 30/8/2009 Ngày dạy 01/9/2009 03/9/2009 04/9/2009 Tiết dạy 1 1. 4 Lớp 7/8 7/4. hiển thị dữ liệu hoặc công thức trong ô tính.HS: Sách giáo khoa. 7/7 Bài 1: CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH LÀ GÌ ? (tt) I. Trang 4 .Trang tính: Gồm các cột. Ổn định lớp (1’) 2. . Hs2: Nêu các thành phần ở màn . tính Excel? .Sắp xếp. . theo dõi. Hiểu rõ các khái niệm hàng. II. .So sánh.2. . trang tính.Cửa sổ làm việc chính.Các ô là giao của dòng và cột. các bảng chọn. 7/6 7/5. 10 hình làm việc của chương trình bảng .Các nút lệnh.

......… + Ô tính: Vùng giao nhau giữa dòng và cột.......... ........ Có hai kiểu gõ: như trong Word............. ....... c) Gõ chữ Việt trên trang tính Hs: Gv: Trong Excel cũng gõ chữ Việt giống Để gõ chữ tiếng Việt cần có chương trình gõ và Font tiếng Việt.... B5......... . Ví dụ: A1.......3............ IV....... ee=ê. b) Di chuyển trên trang tính trang tính....Sửa: Double click vào ô cần sửa và thực Gv: Giới thiệu các cách di chuyển trên hiện thao tác sửa như với Word...............Sử dụng bàn phím: Các phím mũi tên.C.................…) và địa chỉ dòng (1................... Dặn dò: ....Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 + Các cột: Có địa chỉ cột A.. phím Tab... aw=ă................................ GV: Lê Sỹ Chiến Trang 5 ..........B......Học lý thuyết................2.....3................C...... Ví dụ: A2:B4 Gv: Giới thiệu và hướng dẫn học sinh các 4........... AC3. .......... a) Nhập và sửa dữ liệu ..… 4. a8=ă..............Nhập địa chỉ ô vào hộp tên............ Gv: Nêu các kiểu gõ chữ Việt trong Word? ...Sử dụng chuột và các thanh cuốn.. .Nhập: Click vào ô và nhập dữ liệu từ bàn phím..............… + Khối: Nhiều ô liền kề được chọn............B..............Gõ kiểu VNI: a1=á...............… ..2.… + Các dòng: Có địa chỉ dòng 1.......Nêu các thành phần trên màn hình làm việc của Excel? 5..... ... Rút kinh nghiệm: ....... chuẩn bị trước cho bài thực hành................. Nhập dữ liệu vào trang tính cách nhập và sửa sữ liệu trên trang tính.... a2=à............. Mỗi ô có địa chỉ ô được xác định bởi địa chỉ cột (A...... Khối có địa chỉ khối xác định bởi địa chỉ ô đầu khối và địa chỉ ô cuối khối cách nhau bởi dấu hai chấm (:).....................................Gõ kiểu TELEX: aa=â...... phím Enter................... Củng cố: .... …)... a6=â....

................Biết cách di chuyển trên trang tính. Dặn dò: ............... IV.. Hs: Thực hiện trên máy... Củng cố: . Ổn định lớp (1’)..... ........5 2....... màn hình Word và Excel........ Mục tiêu: .. xoá dữ liệu....... .. GV: Lê Sỹ Chiến Trang 6 ....................Mở các bảng chọn và quan sát các lệnh trong các bảng chọn đó. BT3: Sgk trang 11........... BT2: Sgk trang 11..... III............ sửa........ Tiến trình lên lớp: 1.. giải đáp.......Xem trước bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính........... 7/8 7/5..... 3.... Chuẩn bị: .. 7/7 Bài thực hành 1: LÀM QUEN VỚI CHƯƠNG TRÌNH BẢNG TÍNH EXCEL (tt) I................Kích hoạt một ô tính và thực hiện di chuyển trên trang tính bằng chuột và bàn phím....................Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 04 02 23/8/2009 Ngày dạy 03/9/2009 04/9/2009 Tiết dạy 2.... BT4: Sgk trang 11........... 7/6............. Rút kinh nghiệm: ........Nêu cách sửa dữ liệu trong ô tính? 4.Liệt kê các điểm giống và khác nhau giữa hướng dẫn những sự cố Hs gặp phải.. ..4........... biết cách nhập. Bài thực hành: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Gv: Nêu yêu cầu thực hành.....Nêu cách nhập dữ liệu vào ô tính? .5 Lớp 7/4........ phòng thực hành... Khởi động Excel Gv: Quan sát phòng thực hành.. 2. ............. Quan sát sự thay đổi các nút tên hàng và tên cột......... BT1: Sgk trang 10..Khởi động và kết thúc Excel........ .......... .. II...........GV: Một số bảng tính cơ bản..HS: Sách giáo khoa.........

Mục tiêu: .HS: Sách giáo khoa. . Tiến trình lên lớp: 1.Một bảng tính gồm nhiều trang tính (khi tính là đang được kích hoạt.Nhập địa chỉ ô vào hộp tên. có hệ thống.Thành thạo cách chọn một trang tính.Ô tính: Vùng giao nhau giữa dòng 5 và cột. Kiểm tra bài cũ Đề bài Đáp án Biểu điểm Hs1: Nêu các thành phần trên màn . Ổn định lớp (1’).Sử dụng bàn phím: Các phím mũi 5 tên. phím Enter. một ô. khởi động Excel thường có 3 trang: Sheet1. Hiểu được vai trò của thanh công thức.Sửa: Double click vào ô cần sửa và 5 trên trang tính? thực hiện thao tác sửa như với Word. . Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Gv: Giới thiệu về bảng tính.GV: Giáo án. sách giáo khoa. Biết cách chọn các đối tượng trên trang tính. 3 1. làm việc khoa học. Mỗi ô có địa chỉ ô được xác định bởi địa chỉ cột và địa chỉ dòng. phím Tab.Rèn luyện tính cẩn thận. Bảng tính trong bảng tính và khi nào thì một trang . GV: Lê Sỹ Chiến Trang 7 . . 2. . 7/6 7/5. dữ liệu trên ô tính. một cột.Thanh công thức 5 hình làm việc của chương trình bảng . hiểu được dữ liệu số và dữ liệu kí tự. một khối.Nhập: Click vào ô và nhập dữ liệu từ bàn phím. 3. một dòng.Trang tính Nêu cách xác định một ô tính? .Bảng chọn Data tính? .Học sinh biết được các thành phần chính của trang tính.Sử dụng chuột và các thanh cuốn. 4 Lớp 7/8 7/4.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 05 03 06/9/2009 Ngày dạy 08/9/2009 10/9/2009 11/9/2009 Tiết dạy 1 1. III. . II. Hs2: Nêu cách nhập và sửa dữ liệu . . Chuẩn bị: . Nêu cách di chuyển trên trang tính? . các trang tính 1. 7/7 Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH I.

.Trang tính được kích hoạt (trang tính hiện hành) có nhãn màu sáng hơn............. GV: Lê Sỹ Chiến Trang 8 .......... bên trái trang tính....Học bài và xem trước bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính... cột.......... hiển thị địa chỉ ô được chọn............ ....... .... tên viết bằng chữ đậm..........Nêu các thành phần chính trên trang tính? 5.. khối........... Rút kinh nghiệm: .... phần........ IV.. các ô tính ngoài ra còn có hộp tên........... + Khối: Các ô liền kề nhau tạo thành hình chữ nhật. thanh công thức… Địa chỉ ô được chọn Ô đang được chọn Tên dòng .........Một trang tính gồm có các cột..................Hãy cho biết về trang tính trong chương trình bảng tính? .. Củng cố: ......................... 4..........Giải thích chức năng của từng thành + Hộp tên: Ô ở góc trên......Để kích hoạt (để chọn) một trang tính ta click vào tên trang (hoặc nhãn trang) tương ứng... các dòng..................... Dặn dò: .................Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Sheet2.. Sheet3). thanh công thức… Hộp tên Tên cột Thanh công thức 2... khối.... Các thành phần chính trên trang tính ................................... dòng.......... Các nhãn với tên trang Gv: Giới thiệu các thành phần chính trên một trang tính: Ô.......... + Thanh công thức: Cho biết nội dung ô đang được chọn....................... ............

.Nêu cách mở một bảng tính? ................GV: Phòng thực hành.....................Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 06 03 06/9/2009 Ngày dạy 10/9/2009 11/9/2009 Tiết dạy 2.........Nêu cách lưu một bảng tính? 4.......... Chuẩn bị: ........... trên thanh công cụ trong chương trình bảng tính ..................... Bài thực hành: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Gv: Nêu yêu cầu thực hành.............................. 7/8 7/5.Mở và lưu bảng tính trên máy tính....... trang tính và các thành phần trên trang tính......... 7/6............ Rút kinh nghiệm: ..........4 bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính.... Ổn định lớp (1’).Xem trước phần 3........ Mở và lưu bảng tính với một tên khác Hs: Thực hiện trên máy..Mở bảng tính mới: Click nút lệnh New hướng dẫn những sự cố Hs gặp phải............... 2..........Phân biệt được bảng tính.....HS: Sách giáo khoa.... .. GV: Lê Sỹ Chiến Trang 9 ..Mở bảng tính đã lưu: Mở thư mục chứa tệp và double click vào biểu tượng của file...5 Lớp 7/4... ....... IV................................................. II. giải đáp............ III.... Phân biệt và nhập các kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính................................. ... ...... Dặn dò: ... b) Lưu bảng tính với một tên khác Ta có thể lưu một bảng tính đã được lưu trước đó với một tên khác mà không mất đi bảng tính ban đầu: File → Save as 3............. Củng cố: ........... Mục tiêu: ....... ..............................5 2.................. Tiến trình lên lớp: 1. ........................4....... 7/7 Bài thực hành 2: LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH I............ Chọn các đối tượng trên trang tính............... a) Mở một bảng tính Gv: Quan sát phòng thực hành......

ngày …… tháng …… năm 200… KÝ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG Tiết PPCT GV: Lê Sỹ Chiến Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp Trang 10 .Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Biên Hòa.

dữ liệu trên ô tính. 4 trang tính? khối. các dòng. 3. 7/7 Bài 2: CÁC THÀNH PHẦN CHÍNH VÀ DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH (tt) I. hiểu được dữ liệu số và dữ liệu kí tự. có hệ thống.Học sinh biết được các thành phần chính của trang tính. 2. 7/6 7/5. . 3 1. một khối. GV: Lê Sỹ Chiến Trang 11 . .HS: Sách giáo khoa. Tiến trình lên lớp: 1. .Giáo án Tin học 7 07 Năm học 2009-2010 04 13/9/2009 15/9/2009 17/9/2009 18/9/2009 1 1. . + Thanh công thức: Cho biết nội 2 dung ô đang được chọn. Ổn định lớp (1’). các ô.Thành thạo cách chọn một trang tính.. làm việc khoa học. một dòng. bên trái 2 trang tính. tên viết bằng chữ đậm.Trang tính được kích hoạt có nhãn 4 màu sáng hơn. Tab.Các cột. Hs2: Nêu các thành phần chính trên . hiển thị địa chỉ ô được chọn.Rèn luyện tính cẩn thận. một ô.←. dụng các phím . hộp tên.Chọn một cột: Click vào địa chỉ cột. sách giáo khoa. thanh công thức. Mục tiêu: . 4 7/8 7/4.GV: Giáo án. Kiểm tra bài cũ Đề bài Đáp án Biểu điểm Hs1: Hãy cho biết về trang tính .→. Hiểu được vai trò của thanh công thức. Biết cách chọn các đối tượng trên trang tính.Một bảng tính gồm nhiều trang 3 trong chương trình bảng tính? tính. II. III.Chọn một ô: Click vào ô cần chọn. Enter. một cột. sử trang tính. + Khối: Các ô liền kề nhau tạo thành 2 hình chữ nhật. Chọn các đối tượng trên trang tính thao tác để chọn các đối tượng trên một . Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Gv: Giới thiệu và hướng dẫn học sinh các 3. + Hộp tên: Ô ở góc trên. Chuẩn bị: .Để kích hoạt một trang tính ta click 3 vào tên trang tương ứng. .Chọn một dòng: Click vào địa chỉ dòng. . .

............................ 4.......... Gv: Trình bày về các dữ liệu mà chương 4............................................Các số : 0........... Rút kinh nghiệm: ... Tiết PPCT GV: Lê Sỹ Chiến Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp Trang 12 .... ........ ..................................................Nêu cách chọn các đối tượng trên trang tính? ............. 1..... Dặn dò: ..............Nêu các loại dữ liệu trên trang tính? 5.....Số kiểu USA: 1............000 ................... ..Học bài và xem trước bài thực hành 2: Làm quen với các kiểu dữ liệu trên trang tính.Chọn một khối: + Click ô đầu khối → rê đến ô cuối khối.. Dữ liệu trên trang tính trình bảng tính có thể xử lí được....000 → 1.....................Các chữ cái...........Chọn nhiểu khối: Chọn khối đầu → giữ Ctrl + Click ô cuối khối.. ................................. ................... .000 → 1 b) Dữ liệu kí tự .................Dữ liệu số tự căn thẳng lề phải trong ô tính..... -6.Các chữ số.. IV............................. a) Dữ liệu số .... →.......... + Click ô đầu khối → giữ Shift + Click ô cuối khối....... +1............................ . .Dữ liệu số tự căn thẳng lề phải trong ô tính..... 9........... ... .....................Các kí hiệu.............................. 2........Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 ............... + Click ô đầu khối → giữ Shift + ......................... ←.................. 3...........Số kiểu Việt Nam: 1.......................... Củng cố: ...............................

...... BT2: Sgk trang 20... phần chính.... 7/6.......... Dặn dò: .....Xem trước phần 3..4.. trang tính và các thành phần trên trang tính....Phân biệt được bảng tính...... giải đáp.... Củng cố: .............. BT4: Sgk trang 21.......Khởi động Excel........ 2.............. Ổn định lớp (1’)... ....... ..5 7/4............Giáo án Tin học 7 08 Năm học 2009-2010 04 13/9/2009 17/9/2009 18/9/2009 2... II... BT1: Hs: Thực hiện trên máy.. .... Mục tiêu: . quan sát sự thay đổi nội dung trên thanh công thức........ III..........HS: Sách giáo khoa. Chọn các đối tượng trên trang tính.........4 bài 2: Các thành phần chính và dữ liệu trên trang tính........ Bài thực hành: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Gv: Nêu yêu cầu thực hành........Kích hoạt các ô khác nhau............ Chuẩn bị: . ..... nhận biết các thành Gv: Quan sát phòng thực hành.Mở và lưu bảng tính trên máy tính.........5 2.......................... 7/7 Bài thực hành 2: LÀM QUEN VỚI CÁC KIỂU DỮ LIỆU TRÊN TRANG TÍNH (tt) I. BT3: Skg trang 21... Chọn lại ô đó và so sánh nội dung dữ liệu trong ô đó và trên thanh công thức..... 3......Nhập dữ liệu vào ô... Phân biệt và nhập các kiểu dữ liệu khác nhau vào ô tính. Tiến trình lên lớp: 1.... ...... 7/8 7/5......................... Rút kinh nghiệm: ...... IV.......Nêu cách lưu một bảng tính? 4..GV: Phòng thực hành......... hướng dẫn những sự cố Hs gặp phải..Gõ = 5 + 7 và 1 ô và nhấn Enter...... ............. Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp GV: Lê Sỹ Chiến Trang 13 ................ quan sát sự thay đổi nội dung trong ô.Nêu cách chọn các đối tượng trên trang tính? .. ..

Gv: Tương tự như các phần mềm khác. 3 1. Giới thiệu phần mềm . III. Thao tác thoát khỏi phần mềm. . Trang 14 . . Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Gv: Em hãy nhắc lại lợi ích của việc gõ bàn phím bằng 10 ngón? Gv: Thế nào là chơi mà học? Gv: Giới thiệu phần mềm Typing Test. . Tự khởi động. Kiểm tra bài cũ Đề bài Đáp án Biểu điểm Nêu cách khởi một phần mềm? C1: Double click vào biểu tượng của 5 phần mềm trên màn hình.Học sinh luyện kỹ năng gõ bàn phím nhanh bằng 10 ngón.Click vào Warm up games để vào cửa sổ các trò chơi.Học sinh hiểu công dụng và ý nghĩa của phần mềm. 3. II. 4 7/8 7/4.HS: Sách giáo khoa. C2: Start → Prorgam → Free TypingTest. 7/7 PHẦN 2: PHẦN MỀM HỌC TẬP Bài: LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST I. GV: Lê Sỹ Chiến . 7/6 7/5. phòng máy. hãy nêu cách khởi động của Typing Test? Nội dung 1. Khởi động C1: Double click vào biểu tượng của Typing Test trên màn hình. Gv: Giới thiệu 4 trò chơi. C2: Start → Prorgam → Click vào tên 5 phần mềm. 2.Có 4 trò chơi: Clouds: Đám mây. phần mềm. 2.Giáo án Tin học 7 09 Năm học 2009-2010 05 20/9/2009 22/9/2009 24/9/2009 25/9/2009 1 1. Ổn định lớp (1’). mở được các bài và chơi trò chơi. thuộc bàn phím. . Mục tiêu: . Tiến trình lên lớp: 1.GV: Giáo án. Chuẩn bị: .Gõ tên vào ô Enter your name → Next.Là phần mềm dùng để luyện gõ 10 ngón thông qua một số trò chơi đơn giản nhưng rất hấp dẫn.

....... ...... Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp 10 05 20/9/2009 24/9/2009 2......... Missed: số chữ đã bỏ qua chơi..... .........Click vào Start ABC.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Bubbles: Bong bóng.......Gõ chính xác các chữ cái có trong bong bóng bọt khí nổi từ dưới lên (có phân biệt chữ in hoa.. Gv: Giải thích các từ tiếng Anh trong trò .... ......Để bắt đầu chơi một trò chơi ta chọn trò chơi rồi click vào nút → bấm phím bất kỳ như thế nào? để chơi........ 3...... 4.......5 7/4.Chơi sau 5 phút trò chơi kết thúc và xem diểm tại mục Score. chữ in thường) .. Trò chơi Bubbles Gv: Giới thiệu cách vào trò chơi Bubbles.......Click vào Start Bubbles...Bọt khí chuyển động dần lên trên... bắt đầu từ kí tự có màu sáng.... Dặn dò: ......................... Củng cố: ... IV. 7/6.Xem trước cách chơi Bubbles và ABC trong TypingTest........... ABC: Bảng chữ cái....Score: Điểm số..................... bỏ qua 6 chữ thì kết thúc trò chơi........... Trò chơi ABC ............... 7/8 GV: Lê Sỹ Chiến Trang 15 ..... ........... Wordtris: Gõ từ nhanh........ (không gõ kịp)... 4..... Gv: Để bắt đầu chơi một trò chơi ta làm ......Nêu cách khởi động một trò chơi trong TypingTest? 5......... gõ đúng thì mới được điểm............ Rút kinh nghiệm: ...................4..... GV: Giới thiệu cách vào trò chơi ABC. ......... * Chú ý: Phân biệt chữ hoa và chữ thường.................Gõ các kí tự xuất hiện trong vòng cung................................

.... 3.... 2.................... Rút kinh nghiệm: ...... Dặn dò: Xem trước phần 5............................ thuộc bàn phím..... Ổn định lớp (1’)....... IV.... mở được các bài và chơi trò chơi.... Gv: Quan sát phòng thực hành.....GV: Phòng máy............... Trò chơi Bubbles: Hs: Thực hiện trên máy.....HS: Xem trước bài học......... Trò chơi ABC: Thực hiện trong 20 phút................................ 1.................... giải đáp...... Củng cố: Nêu các công dụng của trò chơi Bubbles và trò chơi ABC? 4. Thực hiện trong 20 phút........ 7/7 Bài thực hành: LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST I...Học sinh luyện kỹ năng gõ bàn phím nhanh bằng 10 ngón......6 trong bài Luyện gõ phím nhanh bằng TypingTest..... ngày …… tháng …… năm 200…...... ..... Bài thực hành: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Gv: Nêu yêu cầu thực hành......Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 25/9/2009 2...... Mục tiêu: .. III......5 7/5.............. Chuẩn bị: .. Biên Hòa...... Thao tác thoát khỏi phần mềm.Tự khởi động........ 2.. GV: Lê Sỹ Chiến Trang 16 ...... ..... II...... ...................... hướng dẫn những sự cố Hs gặp phải.... ngày …… tháng …… năm 200…......... Biên Hòa.. Tiến trình lên lớp: 1............... phần mềm.

Giáo án Tin học 7 KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Năm học 2009-2010 KÝ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG Trần Phương Giang GV: Lê Sỹ Chiến Trang 17 .

Giáo án Tin học 7 Tiết PPCT 11 GV: Lê Sỹ Chiến Năm học 2009-2010 Tuần dạy 06 Ngày soạn 27/9/2009 Ngày dạy 29/9/2009 01/10/2009 Tiết dạy 1 1. 3 Lớp 7/8 7/4. 7/6 Trang 18 .

4 7/5. Gv: Theo em muốn quay lại đám mây đã . 3. . đó là vị trí làm việc hiện thời. . . phần mềm. chúng chuyển động từ phải sang trái. III. . muốn qua ta sử dụng phím nào? quay lại đám mây ta dùng phím Backspace.GV: Giáo án.HS: Sách giáo khoa. 2. . .Nếu bỏ qua 6 đám mây thì trò chơi kết thúc. GV: Lê Sỹ Chiến Trang 19 . ham học hỏi. C2: Start → Prorgam → Click vào tên 5 phần mềm.Xem điểm ở mục Score. Có 1 đám mây đóng khung.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 02/10/2009 1. công dụng của các trò chơi Clouds và Wordtris.Click vào Start Clouds . Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung 5.Trên màn hình xuất hiện các đám mây. Chuẩn bị: .Rèn cho học sinh tính tự giác. Kiểm tra bài cũ Đề bài Đáp án Biểu điểm Nêu cách khởi một phần mềm? C1: Double click vào biểu tượng của 5 phần mềm trên màn hình. nếu gõ chữ đúng thì đám mây biến mất và ta được điểm. ta gõ chữ.Khi có chữ xuất hiện tại vị trí đám mây đóng khung.Tập cho học sinh thành thạo thao tác gõ phím nhanh. Trò chơi Clouds (đám mây) Gv: Giới thiệu trò chơi Clouds. .Khi gõ xong một từ dùng Enter hoặc Space để chuyển sang đãm mây khác.Khi gõ sai chữ trong đám mây. Biết được ý nghĩa. cao hơn.Học sinh biết cách khởi động TypingTest. phòng máy.Các đãm mây hình mặt trời sẽ có điểm số các thao tác chơi. . thuộc bàn phím. 7/7 Bài: LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST (tt) I. Gv: Hướng dẫn hoạt động của trò chơi và . Ổn định lớp (1’). Tiến trình lên lớp: 1. Mục tiêu: . tập trung. II.

....... IV......... Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 12 06 20/9/2009 Ngày dạy 01/10/2009 02/10/2009 Tiết dạy 2............ Dặn dò: ...........................................Gõ xong một từ cần nhấn phím Space để chuyển sang từ tiếp theo.. 7/7 Bài thực hành: GV: Lê Sỹ Chiến Trang 20 ............... Hướng 7.......................................................... ................................Nếu gõ đúng thanh gỗ biết mất.............Click vào Start Wordtris ........................ 6..................4.... ..... 7/6..... ... Rút kinh nghiệm: ........................................................Gõ nhanh. .... ..... trò chơi...................................................... 7/8 7/5.......................................... Gv: Giới thiệu trò chơi Wordtris......Score: Điểm của trò chơi......... Missed: Số từ Gv: Giới thiệu các chữ tiếng Anh có trong bị bỏ qua............ Củng cố: ..Nêu cách khởi động một trò chơi trong TypingTest? 5...Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 ............... Gv: Giới thiệu cách vào trò chơi...... chính xác các từ có trong thanh gỗ...... Trò chơi Wordtris (gõ từ nhanh) ........ nếu gõ sai hoặc chậm thanh gỗ rơi xuống....... C1: Click vào nút Close C2: Alt+F4 4.. ............................................5 2...............5 Lớp 7/4...........Xem điểm tại mục Score.................................................. Kết thúc phần mềm: dẫn cách chơi........Xem trước cách chơi Clouds và Wordtris trong TypingTest.

..... Thực hiện trong 20 phút........ giải đáp..... Dặn dò: Xem trước phần 5.. Trò chơi Wordtris: Thực hiện trong 20 phút. IV.... Củng cố: Nêu các công dụng của trò chơi Bubbles và trò chơi ABC? 4.......... tập trung............ 2.. III........ ham học hỏi...... 7/7 GV: Lê Sỹ Chiến Trang 21 ..................Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 LUYỆN GÕ PHÍM NHANH BẰNG TYPING TEST I................HS: Xem trước bài học... thuộc bàn phím.. Tiến trình lên lớp: 1........ 3....................... hướng dẫn những sự cố Hs gặp phải... .......... Gv: Quan sát phòng thực hành................. Trò chơi Clouds: Hs: Thực hiện trên máy... Chuẩn bị: ......Rèn cho học sinh tính tự giác.... II.....................GV: Phòng máy....................... phần mềm...... 4 7/5............6 trong bài Luyện gõ phím nhanh bằng TypingTest.... Thao tác thoát khỏi phần mềm........ mở được các bài và chơi trò chơi...... 7/6 09/10/2009 1........ 1..Tự khởi động..... .. ............. Bài thực hành: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Gv: Nêu yêu cầu thực hành... 3 7/4............Học sinh luyện kỹ năng gõ bàn phím nhanh bằng 10 ngón.............. Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp 06/10/2009 1 7/8 13 07 04/10/2009 08/10/2009 1.. Rút kinh nghiệm: . ....... Mục tiêu: .... Ổn định lớp (1’).. 2..

Trong bảng tính có thể sử dụng các phép tính +. 3. Sử dụng công thức để tính toán. Tiến trình lên lớp: 1. Thái độ: Nghiêm túc. Kiến thức: Cung cấp cho HS cách đặt các phép tính đơn giản trên bảng tính. xem trước bài ở nhà. Ổn định lớp (1’). nâng lên luỹ thừa. 2.HS: Sách giáo khoa. phép trừ. ? Trong toán học. 2. . phòng máy. HS hiểu khái niệm ô. trừ. nhân. Kỹ Năng: HS biết sử dụng các phép tính cộng.GV: Giáo án. GV: Vẽ hình minh hoạ lên bảng. + Vị trí của các phép toán trên bàn phím. 2. /. chia. II. ta có thứ tự thực hiện các phép tính như thế nào? GV: Lấy VD: {(12 + 5)-8}*2 GV: Yêu cầu HS quan sát H22 trong SGK. GV: Lê Sỹ Chiến Nội dung 1.Để nhập công thức vào 1 ô cần làm như sau: + Chọn ô cần nhập công thức + Gõ dấu = Trang 22 . Mục tiêu: 1. % để tính toán.Trong bảng tính cũng cần phải thực hiện thứ tự phép tính: + Với biểu thức có dấu ngoặc: Ngoặc ()  { } ngoặc nhọn. *. . . Nhập công thức . III. phép chia  phép cộng. địa chỉ ô. phần trăm trong tính toán trên bảng EXEL đơn giản. . C1: Click vào nút Close Nêu cách kết thúc một phần mềm? 5 C2: Alt+F4 3.Trong bảng tính ta có thể dùng các công thức để thực hiện các phép tính. ^. + Các phép toán luỹ thừa -> phép nhân. GV: Lấy VD: 3 + 5 GV: Giới thiệu các phép toán. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Nêu cách khởi một phần mềm? C1: Double click vào biểu tượng của 5 phần mềm trên màn hình. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò GV: Chương trình bảng tính có khả năng rất ưu việt đó là tính toán. Mỗi phép toán GV lấy 1 VD và lưu ý cho HS các ký hiệu phép toán. Chuẩn bị: . .Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH I. HS biết cách nhập công thức trong ô tính.. C2: Start → Prorgam → Click vào tên phần mềm. Khối ô.

... Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 14 07 27/9/2009 Ngày dạy 08/10/2009 09/10/2009 Tiết dạy 2... Dặn dò: . Củng cố: ..................................................................Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 + Nhập công thức + Nhấn Enter chấp nhận 4........................ 7/8 7/5...............................5 Lớp 7/4..........................................................5 2.................................... ................................ 7/7 Bài thực hành 3: GV: Lê Sỹ Chiến Trang 23 .............................Xem trước cách sử dụng địa chỉ trong công thức..................... Rút kinh nghiệm: .......................................................................Nêu các bước nhập công thức trên trang tính ? 5.....................................................4........... ..... ............... 7/6............................................... IV..............................................................Nêu các kí hiệu phép tính trên trang tính ? ..............................

Thái độ: Nghiêm túc khi sử dụng phong máy. . GV: Hướng dẫn HS lập công thức tính. 144/6–3x5. 20x15. ? Lập trang tính. Bài 1 quá nhỏ. Bài 3 Thực hành lập và sử dụng công thức 12 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T iền gử i B 5000000 C D T h án g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E T iền tro n g sổ (Đưa nội dung bài tập 3 trên bảng phụ) ? Đọc yêu cầu của bài. (Chú ý điểm tổng kết là trung công thức GV: Lê Sỹ Chiến Trang 24 . Khi đó cần b. 152/4. 2. III. 20/15. 20+5. ? Nêu cách tính lãi suất hàng tháng. 144/6–(3x5). Kĩ năng: Học sinh biết nhập và sử dụng thành thạo các công thức tính toán đơn giản trên trang tính. 2. Lập công thức để tính điểm tổng kết của 4. Bài 2. 3. (20+15)x4. không hiển thị hết dãy số quá dài.Yêu cầu HS mở bảng tính Excel và sử d. a. 20=15x4. có thái độ đúng đắn trong nhận thức về bộ môn.Mở trang tính và nhập dữ liệu theo bảng sau: 1 2 3 4 5 6 A 5 B C 8 D E 1 2 3 E =A1+5 =A1*C4 =B2*C4 F G H =A1*5 = A1+B2 =A1*B2 =B2-A1 =(A1+B2)-C4 =(A1+B2)/C4 =(C4-A1)/B2 =(A1+B2)/2 =(B2+C4)/2 I =(A1+B2)*C4 =B2^A1-C4 =(A1+B2*C4)/3 3. Tiến trình lên lớp: 1. Chuẩn bị: . . Bài tập 4 em theo từng môn học vào các ô tương ứng Thực hành lập bảng tính và sử dụng trong cột G. em sẽ thấy ký hiệu ## trong ô.GV: Phòng máy. Tạo trang tính và nhập công thức GV: Quan sát quá trình thực hiện của HS và uốn nắn. 20+(15x4). phần mềm. c. Mục tiêu: 1.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 BẢNG ĐIỂM CỦA EM I. Ổn định lớp (1’). hàng năm. 3. Kiến thức: Học sinh sử dụng công thức trên trang tính. II. (2+72)/7 dụng công thức để tính các giá trị sau trên trang tính: 2. GV: Y/c HS: Mở bảng tính mới và lập bảng điểm của em như bảng dưới đây.HS: Xem trước bài học. Bài thực hành: Hoạt động của thầy và trò Nội dung GV: Chú ý cho HS: Nếu độ rộng của cột 1. tăng độ rộng của ô. Kiểm tra bài cũ. . 20–15.

.......................................... Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 15 08 11/10/2009 GV: Lê Sỹ Chiến Ngày dạy 13/10/2009 15/10/2009 16/10/2009 Tiết dạy 1 1..........Nêu các kí hiệu phép tính trên trang tính ? .... .................Nêu các bước nhập công thức trên trang tính ? 5....... 7/6 7/5..Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 bình cộng của các điểm kiểm tra sau khi đã nhân hệ số)... 3 1................L ý L ................................. IV........................................................................................................................................... 4 Lớp 7/8 7/4................... Rút kinh nghiệm: ...................... .............. 7/7 Trang 25 ....................Xem trước cách sử dụng địa chỉ trong công thức......... Bảng điểm của em ST T 1 2 3 4 5 6 7 8 M ôn học T o án V .................................................... ............S ử S in h C ...................................... Dặn dò: ..................... Củng cố: ....................................................................N T in V ăn GDCD KT 15’ 8 8 8 9 8 8 7 8 K T 1 tiết lần 1 7 8 8 10 6 9 6 9 K T 1 tiết lần 2 9 9 9 9 8 9 8 9 KT HK 10 9 7 10 8 9 8 9 DT K 4....................................................

2. địa chỉ ô. Tính Trung bình cộng tại C3: trung bình cộng tại ô C3 = (20+18)/2. . Công thức: = ( A2+ C3)/2 ? Nếu thay đổi dữ liệu ô A2. 5 tính? . ^ : Lũy thừa. các ví dụ.GV: Giáo án. nhân. GV: Lê Sỹ Chiến Trang 26 . / : Chia. trừ. nếu dữ liệu trong ô A2 thay đổi thì ta phải nhập lại công thức tính ở ô * Chú ý C3.HS: Sách giáo khoa.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Bài 3: THỰC HIỆN TÍNH TOÁN TRÊN TRANG TÍNH (tt) I. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung 3. nâng lên luỹ thừa. Kỹ Năng: HS biết sử dụng địa chỉ công thức để thực hiện các phép tính cộng. Nêu các bước nhập công thức trên + Chọn ô cần nhập công thức 5 trang tính + Gõ dấu = + Nhập công thức + Nhấn Enter chấp nhận 3. III. xem trước bài ở nhà. HS biết cách nhập thành thạo công thức trong ô tính. chia.Có 1 cách thay cho công thức = . II. B3=18. Chuẩn bị: . Ổn định lớp (1’). phần trăm trong tính toán trên bảng EXEL đơn giản. em Ví dụ: hiểu công thức đó có nghĩa gì? A2 = 20 GV: Yêu cầu thực hành: B3 = 18 Nhập các dữ liệu: A2=20. % : Phần trăm. thì kết quả tại ô C3 như thế nào?  Như vậy. .Nếu giá trị ở các ô A2 hoặc B3 thay đổi ( 20+18)/2 em chỉ cần nhập công thức = thì kết quả ở ô C3 cũng thay đổi theo. * : Nhân. Thái độ: Nghiêm túc. Kiến thức: HS hiểu được thế nào là địa chỉ công thức.: Trừ. Mục tiêu: 1. 3. Sử dụng địa chỉ công thức GV: Trên thanh công thức hiển thị A1. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Nêu các kí hiệu phép tính trên trang + : Cộng. Tiến trình lên lớp: 1. 2.

.............................................................. ................. Củng cố: ......................................... 7/6..................................... 7/8 7/5........................... .............................................. Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 16 08 04/10/2009 Ngày dạy 15/10/2009 16/10/2009 Tiết dạy 2............................Nêu cách sử dụng địa chỉ trong công thức ? 5................. (Cho HS thực hành nhiều lần theo cách thay đổi dữ liệu ở các ô).................................. nội dung của ô C3 sẽ được cập nhật mỗi khi nội dung các ô A2 và B3 thay đổi........................................... Dặn dò: ..... 4...................................... ......... 7/7 Bài thực hành 3: BẢNG ĐIỂM CỦA EM (tt) GV: Lê Sỹ Chiến Trang 27 ..........................Yêu cầu HS thực hành theo nội dung trên...............Xem bài thực hành....5 2.................................................. Rút kinh nghiệm: ..................................Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 ( A2+B3)/2 vào ô C3......5 Lớp 7/4.........4......................................... IV. ............

144/6–(3x5). III. . 20=15x4. 20/15. Bài 1 quá nhỏ. ? Nêu cách tính lãi suất hàng tháng. 20+5. Bài 2. có thái độ đúng đắn trong nhận thức về bộ môn. 20–15.HS: Xem trước bài học. Khi đó cần b. Kiểm tra bài cũ. Tiến trình lên lớp: 1.GV: Phòng máy. 2. 2. hàng năm. ST M ôn KT K T 1 tiết K T 1 tiết KT DT T GV: Lê Sỹ Chiến học 15’ lần 1 lần 2 HK K Trang 28 . ? Lập trang tính. Bài tập 4 em theo từng môn học vào các ô tương ứng Thực hành lập bảng tính và sử dụng trong cột G. Ổn định lớp (1’). 3. em sẽ thấy ký hiệu ## trong ô. Thái độ: Nghiêm túc khi sử dụng phong máy. GV: Hướng dẫn HS lập công thức tính. 20x15. Kĩ năng: Học sinh biết nhập và sử dụng thành thạo các công thức tính toán đơn giản trên trang tính.Yêu cầu HS mở bảng tính Excel và sử d. Mục tiêu: 1. (2+72)/7 dụng công thức để tính các giá trị sau trên trang tính: 2. GV: Y/c HS: Mở bảng tính mới và lập bảng điểm của em như bảng dưới đây. phần mềm. Tạo trang tính và nhập công thức GV: Quan sát quá trình thực hiện của HS và uốn nắn. tăng độ rộng của ô. II. . . Bài thực hành: Hoạt động của thầy và trò Nội dung GV: Chú ý cho HS: Nếu độ rộng của cột 1.Mở trang tính và nhập dữ liệu theo bảng sau: 1 2 3 4 5 6 A 5 B C 8 D E 1 2 3 E =A1+5 =A1*C4 =B2*C4 F G H =A1*5 = A1+B2 =A1*B2 =B2-A1 =(A1+B2)-C4 =(A1+B2)/C4 =(C4-A1)/B2 =(A1+B2)/2 =(B2+C4)/2 I =(A1+B2)*C4 =B2^A1-C4 =(A1+B2*C4)/3 3. 3. (20+15)x4. 144/6–3x5. a. Chuẩn bị: . c. 20+(15x4). (Chú ý điểm tổng kết là trung công thức bình cộng của các điểm kiểm tra sau khi đã Bảng điểm của em nhân hệ số). không hiển thị hết dãy số quá dài. Bài 3 Thực hành lập và sử dụng công thức 12 A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 T iền gử i B C 5000000 D T h án g 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 E T iền tro n g sổ (Đưa nội dung bài tập 3 trên bảng phụ) ? Đọc yêu cầu của bài.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 I. Kiến thức: Học sinh sử dụng công thức trên trang tính. Lập công thức để tính điểm tổng kết của 4. 152/4.

............................................................................................... 3 1...S ử S in h C ............ Rút kinh nghiệm: .................. .........N T in V ăn GDCD 8 8 8 9 8 8 7 8 7 8 8 10 6 9 6 9 9 9 9 9 8 9 8 9 10 9 7 10 8 9 8 9 4............ ngày …… tháng …… năm 200… KÝ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG Trần Phương Giang Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 17 09 18/10/2009 Ngày dạy 20/10/2009 22/10/2009 23/10/2009 Tiết dạy 1 1............L ý L ........... Biên Hòa............ Dặn dò: .Xem trước bài 4: “Sử dụng các hàm để tính toán”...............................................Nêu các kí hiệu phép tính trên trang tính ? .................. Mục tiêu: GV: Lê Sỹ Chiến Trang 29 ........................Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 1 2 3 4 5 6 7 8 T o án V ........ 4 Lớp 7/8 7/4............................................. 7/6 7/5....... 7/7 Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN I... IV...................... Củng cố: .Nêu các bước nhập công thức trên trang tính ? 5... ............................................................................................

Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Nêu các kí hiệu phép tính trên trang + : Cộng. 2.Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức. các ô A1. 5. A5. % : Phần trăm.Hàm là công thức được định nghĩa từ HS hiểu.Yêu cầu HS làm thử trên máy của mình. II. ^ : Lũy thừa. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung 1. Chuẩn bị: . Tiến trình lên lớp: 1.HS: Sách giáo khoa. 3. xem trước bài ở nhà. * : Nhân. Kiến thức: HS hiểu được hàm là công thức được định nghĩa từ trước.4. MIN. .Gõ dấu = GV: Lê Sỹ Chiến Trang 30 .GV: Giáo án. SUM.A6) 2. GV: Sử dụng tranh vẽ sẵn làm mẫu cho HS C1: Tính theo công thức thông thường: quan sát.5) phím. các ví dụ. Nêu các bước nhập công thức trên + Chọn ô cần nhập công thức 5 trang tính + Gõ dấu = + Nhập công thức + Nhấn Enter chấp nhận 3. 5 tính? . .4. có thái độ đúng đắn trong nhận thức về bộ môn. . MAX) để tính toán trên trang tính. đồng thời hiểu được tác dụng của hàm trong quá trình tính toán. Cách sử dụng hàm GV: Chú ý cho HS cách nhập hàm như . Ví dụ1: Tính trung bình cộng của: 3 . / : Chia.A5. III. 2. =(3+4+5)/3 GV: Lấy VD thực tế. Thái độ: Nghiêm túc.Chọn ô cần nhập nhập công thức trên bảng tính. A6: .: Trừ.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 1. Kỹ năng: HS biết sử dụng một số hàm đơn giản (AVERAGE. VD2: Tính trung bình cộng của 3 số trong GV: Lấy VD nhập theo địa chỉ ô. trước. Ổn định lớp (1’). Hàm trong chương trình bảng tính GV: Giới thiệu về chức năng của Hàm cho . =AVERAGE(A1. C2: Dùng hàm để tính: GV: Lấy VD nhập số trực tiếp từ bàn =AVERAGE(3.

sát............Nêu cách sử dụng hàm trong trang tính ? 5................................. 3.......................................................... .........Gõ hàm theo đúng cú pháp GV: Thao tác trên máy chiếu cho HS quan ....................Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 (Dấu – là ký tự bắt buộc) ...............................5 2............. 4...............4.......... 7/7 Bài thực hành 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM I............ Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 18 09 11/10/2009 Ngày dạy 22/10/2009 23/10/2009 Tiết dạy 2..... GV: Lê Sỹ Chiến Trang 31 .............. Dặn dò: ....................................................... Kỹ Năng: Sử dụng thành thạo 4 hàm đã nêu trên......................... AVERAGE...........Xem trước bài thực hành......MAX... Mục tiêu: 1....... IV........ Kiến thức: Dùng các hàm SUM............5 Lớp 7/4.... ............................... 7/6........................... Củng cố: .......Gõ Enter........ 7/8 7/5............................................................... ... Thái độ: Nghiêm túc trong buổi thực hành...............MIN để tính toán 2................................ Rút kinh nghiệm: .............................................................

... ..Xem trước bài 4: “Sử dụng các hàm để tính toán” (mục 3).............. Kiểm tra bài cũ......Nêu các bước nhập công thức trên trang tính ? 5... d) Lưu bảng tính với tên bảng điểm của lớp em............ ... Bài thực hành: Hoạt động của thầy và trò GV: Đưa nội dung yêu cầu trên bảng phụ............ 4 7/5....Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 II....... GV: Yêu cầu học sinh mở bảng tính Sổ theo dõi thể lực đã được lưu trong bài tập 4 của bài thực hành 2 và tính chiều cao trung bình....... Củng cố: ..... 3 7/4........ b) Sử dụng công thức thích hợp để tính điểm trung bình của các bạn lớp em trong cột điểm trung bình....... 7/7 Bài 4: SỬ DỤNG CÁC HÀM ĐỂ TÍNH TOÁN (tt) I........ 2.. Tiến trình lên lớp: 1....... 7/6 30/10/2009 1........................ III......... Dặn dò: .... phần mềm................. GV: Lê Sỹ Chiến Trang 32 .. đồng thời hiểu được tác dụng của hàm trong quá trình tính toán....... Mục tiêu: 1.. Kiến thức: HS hiểu được hàm là công thức được định nghĩa từ trước. Chuẩn bị: ....GV: Phòng máy........ Ổn định lớp (1’).. c) Tính điểm trung bình của cả lớp và ghi vào ô dưới cùng của cột điểm trung bình.................................... cân nặng trung bình của các bạn trong lớp em....... 3................... a) Nhập điểm thi các môn của lớp tương tự như hình trên bảng phụ...... Rút kinh nghiệm: .... Nội dung 1......................... Bài 1 Lập trang tính và sử dụng công thức Bài 2 SGK/35 So theo doi the luc 4................. Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp 27/10/2009 1 7/8 19 10 18/10/2009 29/10/2009 1....HS: Xem trước bài học............. IV......

Kỹ năng: HS biết sử dụng một số hàm đơn giản (AVERAGE.) Trong đó a..GV: Giáo án. có thể là địa chỉ ô tính.Cách nhập: =AVERAGE(a. Chuẩn bị: .5) được KQ: 37 VD3: Có thể sử dụng các khối ô trong công thức tính. Hàm tính tổng . là các biến có thể là các số.b. SUM. là các biến có thể là các số.Hàm là công thức được định nghĩa 5 từ trước.C6:C12)= B1+B3+C6+C7+ …. MAX) để tính toán trên trang tính.B3. GV: Giới thiệu tên hàm và cách thức nhập hàm .c.Tên hàm: AVERAGE . . Hàm tính trung bình cộng .c. VD1: =SUM(5. các ví dụ.Gõ dấu = . .Gõ Enter. ? Tự lấy VD tính tổng theo cách của 3 VD trên.c trong các GV: Lê Sỹ Chiến Nội dung 3. GV: Lưu ý cho HS: Có thể tính tổng của các số hoặc tính theo địa chỉ ô hoặc có thể kết hợp cả số và địa chỉ ô..c. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Hàm là gì? Nêu cách sử dụng hàm? .Cách nhập: =SUM(a.….Chọn ô cần nhập 5 .b. (Các khối ô viết ngăn cách nhau bởi dấu “:”).) Trong đó a. 3.…. Ổn định lớp (1’).8) cho kết quả là: 20.Giới thiệu về các biến a.b.Gõ hàm theo đúng cú pháp . 3. có thể là địa chỉ ô tính.HS: Sách giáo khoa.Tên hàm: SUM . có thái độ đúng đắn trong nhận thức về bộ môn. =SUM(B1. .B8. Hàm được sử dụng để thực hiện tính toán theo công thức. GV: Vừa nói vừa thao tác trên màn chiếu cho HS quan sát.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 2. Tiến trình lên lớp: 1.b. II. VD2: Giả sử ô A2 chứa số 5. Trang 33 .c..Đặc biệt: Có thể sử dụng các khối ô trong công thức. Một số hàm trong chương trình bảng tính a. xem trước bài ở nhà.+C12 b. khi đó: =SUM(A2. Thái độ: Nghiêm túc.. ô B8 chứa số 27. MIN. GV: Quan sát HS thực hành và giải đáp thắc mắc nếu có.. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò GV: Giới thiệu một số hàm có trong bảng tính.b. III.7. ( số lượng các biến không hạn chế ). 2. ( số lượng các biến không hạn chế ).B8) được KQ: 32 =SUM(A2.

...... Chuẩn bị: GV: Lê Sỹ Chiến Trang 34 .....Giới thiệu về các biến a........ .......Tên hàm: MAX .c......... Kiến thức: Dùng các hàm SUM.Xem bài thực hành.... Mục tiêu: 1.... .... GV Giới thiệu tên hàm và cách thức nhập hàm ............ ...…) 4........... 7/6.... 5..23...... Rút kinh nghiệm: ............ II.......B6)= (A1+A2+A3+A4+A5+B6)/6 c.............. IV. .................b..........…) d.................. Thực hành trên máy tính nếu có điều kiện......Lấy VD minh hoạ và thực hành trên màn chiếu cho HS quan sát... Dặn dò: .. .......Cách nhập: =MAX(a..........Học sinh trả lời các câu hỏi từ 1-3 SGK/31.........5.. .C3) VD4: Có thể tính theo khối ô: =AVERAGE(A1:A5..MAX............................. 7/8 20 10 18/10/2009 30/10/2009 2........c trong các trường hợp......Yêu cầu HS tự lấy VD để thực hành....................Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 trường hợp..... Kỹ Năng: Sử dụng thành thạo 4 hàm đã nêu trên... Hàm xác định giá trị lớn nhất ......Tên hàm: MIN .....45) cho kết quả là: ( 15 + 23+ 45)/3.b.......... 7/7 Bài thực hành 4: BẢNG ĐIỂM CỦA LỚP EM (tt) I........c.C3) VD3: Có thể kết hợp =AVERAGE(B2...... Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: ..b.MIN để tính toán 2....... ..... Thái độ: Nghiêm túc trong buổi thực hành....4.......5 7/4.Mục đích: Tìm giá trị lớn nhất trong một dãy số............................. Củng cố: ........ Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp 29/10/2009 2... ........ =AVERAGE(B1.. 3...Yêu cầu HS tự lấy VD để thực hành.... VD1: =AVERGE(15......... AVERAGE...............Yêu cầu HS tự lấy VD để thực hành...... .5 7/5...Mục đích: Tìm giá trị nhỏ nhất trong một dãy số.Lấy VD minh hoạ và thực hành trên màn chiếu cho HS quan sát......Cách nhập: =MIN(a........... VD2: Có thể tính trung bình cộng theo địa chỉ ô.............B4......................................

...... MAX... Kỹ Năng: Sử dụng thành thạo 4 hàm đã nêu trên... Ổn định lớp (1’)...................... 3 7/4... có thái độ đúng đắn trong nhận thức về bộ môn. Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp 03/11/2009 1 7/8 21 11 25/10/2009 05/11/2009 1. ...... 7/7 Bài tập: BÀI TẬP I.............. Bài thực hành: Hoạt động của thầy và trò a) Hãy sử dụng hàm thích hợp để tính lạo các kết quả đã tính trong bài tập 1 và so sánh với cách tính bằng công thức.....Xem trước bài 5: “Thao tác với bảng tính”............ 7/6 06/11/2009 1.... Củng cố: .... Mục tiêu: 1........................ 4 7/5.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 ......c.. GV: Sử dụng hàm thích hợp để tính tổng giá trị sản xuất của từng vùng đó theo năm vào cột bên phảI và tính giá trị sản xuất trung bình theo sáu năm theo từng ngành sản xuất.... Kiểm tra bài cũ..........…............Nêu cách nhập các hàm trên trang tính ? 5......GV: Phòng máy..b...b..HS: Xem trước bài học.. AVERAGE.... 2..MAX................. GV: Lê Sỹ Chiến Trang 35 ... III..c....Lưu bảng tính vơí tên Gia tri san xuat Nội dung 3.…. ............ 2..... Bài 3 Sử dụng hàm AVERAGE....... MIN = AVERAGE(a..............b............ phần mềm..) = MIN( a..........c...... Tiến trình lên lớp: 1....... IV.. 3.... Lập trang tính và sử dụng hàm SUM 4... 3.... ......) = MAX( a............. Rút kinh nghiệm: . Dặn dò: ...... Kiến thức: Dùng các hàm SUM... Thái độ: Nghiêm túc.......) Bài 4. MIN để xác định điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất........MIN để tính toán....... b) Sử dụng hàm AVERAGE để tính điểm trung bình tong môn học của cả lớp trong dòng điểm trung bình c) Sử dụng hàm MAX...........…...

Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 II. a) (Thay cột Điểm trung bình = cột tổng điểm) + Tính tổng điểm 3 môn toán + Lý + Ngữ văn của từng học sinh b) Thêm cột điểm lớn nhất và cột điểm nhỏ nhất: Sử dụng hàm MAX.5 2. Bài tập: Hoạt động của thầy và trò Nội dung GV: Đưa nội dung yêu cầu trên bảng màn 1.GV: Giáo án. GV: Yêu cầu học sinh sử dụng bảng tính 2..…. Chuẩn bị: . . các ví dụ.) b.b. Hàm tính trung bình cộng =AVERAGE(a.….5 3. Hàm tính tổng được học? =SUM(a.…) d. ? Sử dụng công thức tính trực tiếp để tính cột điểm trung bình ? Sử dụng hàm AVERAGE để tính cột điểm trung bình ? So sánh kết quả của hai cách tính Lưu bảng tính với tên bảng điểm của lớp em.5 2.5 2. xem trước bài ở nhà. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Kể tên và viết cách nhập các hàm đã a.b.c. Hàm xác định giá trị nhỏ nhất: =MIN(a. Tiến trình lên lớp: 1.c.b. 2.) c. Bài 1: chiếu.c.HS: Sách giáo khoa. Bài 2: Lập trang tính và sử dụng hàm trong bài tập 1.c.…) Biểu điểm 2. Lập trang tính và sử dụng công thức a) Nhập điểm thi các môn của lớp tương tự như hình trên màn chiếu ( Lập danh sách 15 HS ). MIN để tìm điểm lớn nhất và điểm nhỏ nhất GV: Lê Sỹ Chiến Trang 36 .b. Ổn định lớp (1’). Hàm xác định giá trị lớn nhất =MAX(a. III.

. Văn) 4.. 7/8 06/11/2009 2............ Lý.... 7/7 Kiểm tra 1 tiết: KIỂM TRA 45 PHÚT Môn: Tin học – Lớp 7 (Chương I) I.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 GV: Lần lượt kiểm tra các nhóm thực hành 3... Dặn dò: ............ Trắc nghiệm: Câu 1: Địa chỉ ô nào là đúng ? a) AA b) 50B Câu 2: Công thức nào sau đây không đúng ? a) =SUM(A1.................Tiết sau Kiểm tra 1 tiết............. nhỏ nhất của một dãy số? ...........................5 7/4.. Biên Hòa........... Biên Hòa.B2) GV: Lê Sỹ Chiến (3đ) c) E5 d) 120 c) =SUM(A1............................... KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU KÝ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 22 11 25/10/2009 Trần Phương Giang Ngày dạy Tiết dạy Lớp 05/11/2009 2..5 7/5...... ........B2) Trang 37 ........... IV........ .... và thực hành trên máy nếu có điều kiện.? Để tính giá trị trung bình ta có những cách nào để tính? Viết bằng công thức cụ thể? ......................................... Bài 3 trên máy và sửa chữa chỗ sai nếu có....Ôn lại 4 hàm đã học.......... Tìm điểm trung bình của cả lớp của cả 3 môn ( Toán............4.? Nêu công thức tính tổng? 5.? Nêu công thức tìm giá trị lớn nhất......................... 7/6.. Củng cố: ..................... Rút kinh nghiệm: .......... ngày …… tháng …… năm 200…........... ngày …… tháng …… năm 200….......

c.Nhập công thức.…) c) =MAX(a.5 2 4 Vận dụng Thấp Cao TN TL TN TL Tổng 0.…) II.G6 b) B3:G6 c) B3.c.Địa chỉ ô Nhận biết TN 1 . hàm 2 GV: Lê Sỹ Chiến TL 4 Thông hiểu TN TL 1 0.b.5 4 7 Trang 38 . Tự luận: (7đ) Bài 1: Cho trang tính có nội dung sau: (6đ) B C D E F G 1 Họ và tên Toán Văn Anh Tổng số điểm Điểm trung bình 2 Lý Kim Anh 10 8 10 (CT1) (CT2) 3 Nguyễn Thị Lan 9 7 8 4 Hoàng Văn Lâm 3 5 7 5 Hứa Tuyết Ngân 8 5 7 6 a) Hãy viết công thức (hoặc hàm) tính ô F2 (sử dụng địa chỉ ô hoặc khối) ? b) Hãy viết công thức (hoặc hàm) tính ô G2 (sử dụng địa chỉ ô hoặc khối) ? c) Hãy cho biết kết quả của cách nhập hàm sau: =SUM(C5.c.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 b) =SUM(A1:B2) d) =SUM(B2.…) d) =MIN(a.G6 d) B3→G6 Câu 6: Hàm nào sau đây dùng để tính trung bình cộng ? a) =SUM(a.E5) ↵ d) Hãy cho biết kết quả của cách nhập hàm sau: =AVERAGE(C4:E4) ↵ e) Hãy cho biết kết quả của cách nhập hàm sau: =MAX(C2:C5) ↵ f) Hãy cho biết kết quả của cách nhập hàm sau: =MIN(D2:D5) ↵ Bài 2: Nêu các thao tác để khởi động chương trình Excel ? (máy tính đã bật sẳn) (1đ) ĐÁP ÁN Mức độ Nội dung .…) b) =AVERAGE(a.b.b.b. địa chỉ khối nào đúng ? d) 5 d) nhiều trang a) B3.A1) Câu 3: Phần mềm TypingTest có mấy trò chơi ? a) 2 b) 3 c) 4 Câu 4: Một bảng tính có bao nhiêu trang tính ? a) 2 b) 3 c) 4 Câu 5: Trong hình dưới đây.c.

5 0.Địa chỉ khối 1 1 0. di chuyển bản đồ. Trắc nghiệm: (3đ) Câu 1: c) Câu 2: a) Câu 3: c) Câu 4: d) Câu 5: b) Câu 6: b) II. phóng to.5 0. Kỹ Năng: Thao tác đước các thao tác: xem. 3.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 1 .5 1. Tự luận: (7đ) Bài 1: (3đ) a) =SUM(C2:E2) b) =AVERAGE(C2:E2) c) 15 d) 5 e) 10 f) 5 Bài 2: . Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 23 12 01/11/2009 Ngày dạy 10/11/2009 12/11/2009 13/11/2009 Tiết dạy 1 1. 2. Thái độ: Thái độ tập trung. Chuẩn bị: GV: Lê Sỹ Chiến Trang 39 . . 4 Lớp 7/8 7/4.Phần mềm học tập TypingTest . 3 1. 7/7 Bài: HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER I. hứng thú học tập. thu nhỏ.5 . 7/6 7/5.5 .Cách 1: Nhấn đúp vào biểu tượng của chương trình Excel trên màn hình nền.Thao tác 1 Tổng 1 1 0.Cách 2: Start → All Program → Microsoft Office → Microsoft Office Excel 2003.5 1 6 1 1 1 10 I. Kiến thức: Học sinh hiểu được ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm. Mục tiêu: 1.5 1 0.Trang tính 6 1 0.5 0. II.

(Hình các nút lệnh xem trực tiếp trên máy tính) GV: Giới thiệu và hướng dẫn học sinh với các nút lệnh để điều khiển trái đất trong phần mềm quay theo các hướng qui định. Quan sát bản đồ bằng cách cho trái đất tự quay GV: Để khởi động 1 chương trình ta làm .Xoay từ trái sang phải.Thanh công cụ. GV: Giới thiệu các thành phần có trong 4.Hình ảnh trái đất với bản đồ địa hình chi vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. phòng máy.Phần mềm sẽ cung cấp cho chúng ta bản .Xoay từ phải sang trái. như thế nào? . xem trước bài ở nhà. này có rất nhiều thông tin hữu ích để xem. Tiến trình lên lớp: 1.Dừng xoay. Phóng to. 3.Xoay từ dưới lên trên. Giới thiệu về phần mềm là một phần mềm chuyên dùng để tra cứu 2.Xoay từ trên xuống dưới. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung GV : Giới thiệu phần mềm Earth Explorer 1.Bảng thông tin các quốc gia trên thế giới. 2. ? Các em thấy gì trên màn hình? . phần mềm. . GV: Lê Sỹ Chiến Trang 40 . đồ trái đất cùng toàn bộ 250 quốc gia và .HS: Sách giáo khoa. nhiều chủ đề khác nhau. Phần mềm tiết nằm giữa màn hình. Khởi động phần mềm bản đồ thế giới.Thanh trạng thái.Thanh bảng chọn. . Kiểm tra bài cũ.GV: Giáo trình. . duyệt và tìm kiếm thông tin bản đồ theo . thu nhỏ và dịch chuyển bản đồ cửa sổ của màn hình Earth Explorer. . 3. Ổn định lớp (1’).Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 . III. . .

... 4........ phóng to... 7/6....Các thao tác chính để quan sát bản đồ............. ....................... Thái độ: Nghiêm túc trong buổi thực hành................................ ....... phần mềm..................... . 5...................................................... thay đổi thông tin trên bản đồ........ thu nhỏ......... Dặn dò: .......... đo khoảng cách giữa 2 địa điểm và tìm kiếm thông tin trên bản đồ....................................Thao tác lại trên máy tính nếu có điều kiện..............5 Lớp 7/4... II.. Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 24 12 01/11/2009 Ngày dạy 12/11/2009 13/11/2009 Tiết dạy 2............... thu nhỏ và di chuyển bản đồ trong phần mềm... Chuẩn bị: .............. Rút kinh nghiệm: .......GV: Phòng máy....... 7/7 Bài thực hành: HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER I... Kỹ Năng: Thao tác đước các thao tác: xem.... di chuyển bản đồ............................. Mục tiêu: 1........................................... 7/8 7/5.... Kiến thức: Học sinh hiểu được ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm 2........Chuẩn bị cho giờ thực hành tiếp theo. IV..................HS: Xem trước bài học...... ...4................ GV: Lê Sỹ Chiến Trang 41 ............. hứng thú học tập.................... Thái độ tập trung..................... 3..........................................................................5 2.. Củng cố: ........................ .....................Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 GV: Giới thiệu và hướng dẫn học sinh với các nút lệnh để phóng to..............

... hứng thú học tập..... Gv: Giới thiệu học sinh thao tác để tính khoảng cách giữa hai vị trí trên bản đồ..Giáo viên nhận xét giờ thực hành.. Dặn dò: ....... các con sông.. .. di chuyển bản đồ...... Củng cố: ........ 3............ các hòc đảo trên biển......................... Thái độ: Thái độ tập trung. * Chú ý: Khoảng cách đo được là khoảng cách tính theo đường chim bay và chỉ là khoảng cách tương đối. đánh giá ý thức làm bài của từng máy.......... Ổn định lớp (1’).......... Tiến trình lên lớp: 1................. Mục tiêu: 1........... ? Khi ta chọn 2 địa điểm cần đo thì trên bản đồ sẽ xuất hiện gì? ................. 5........ Chuẩn bị cho giờ thực hành tiếp theo................................ cácbờ biển............... 4.. 2...Xuất hiện bảng thônga báo kết quả khoảng cách tương đối giữa hai vị trí trênb ản đồ. các thành phố..... Gv: Giới thiệu cho học sinh cách đặt các chế độ thể hiện trên bản đồ của cá đường biên giới..... Xem thông tin trên bản đồ 2.... Kiểm tra bài cũ.. Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp 17/11/2009 4 7/7 25 13 08/11/2009 18/11/2009 4 7/6 Bài: HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER (tt) I....Nhận xét và đưa ra kết quả đúng nhất...... 3..... .... GV: Lê Sỹ Chiến Trang 42 ......... Năm học 2009-2010 Nội dung 1......................Cho học sinh làm ví dụ trên máy với việc đo khoảng cách từ Quảng Ninh đến Hà Nội.. Kiến thức: Học sinh hiểu được ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm.. Rút kinh nghiệm: .................. thu nhỏ... thay đổi thông tin trên bản đồ.... IV... Kỹ Năng: Thao tác đước các thao tác: xem....Để các em so sánh với nhau. Bài thực hành: Hoạt động của thầy và trò Gv: Giới thiệu trên bản đồ địa hình chúng ta có thể xem các thông tin như tên các quốc gia........ Gv: Đưa ra một số yêu cầu cho học sinh thực hành với các thao tác.Giáo án Tin học 7 III......Thao tác lại trên máy tính nếu có điều kiện.. phóng to.... Tính khoảng cách giữa 2 vị trí trên bản đồ ..... ...... 2..

3.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 II.Làm ẩn. đường sông. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung 1.Tìm thủ đô và thành phố của các nước và đọc tên. phòng máy. từ phải sang trái. Di chuyển . 2. . Ổn định lớp (1’). phần mềm. . từ trên xuống dưới. hiện các quần đảo.Phóng to bản đồ từng quốc gia để quan sát cụ thể hơn. GV: Lê Sỹ Chiến Trang 43 .Yêu cầu học sinh lựa chọn các quốc gia ở khu vực Đông Nam Á. từ dưới lên trên. xem trước bài ở nhà. . .Yêu cầu học sinh chọn nước Việt Nam và sử dụng nút phóng to. Kiểm tra bài cũ. Chuẩn bị: .Yêu cầu học sinh sử dụng các nút lệnh (Trực tiếp trên bản đồ) cho trái đất tự xoay từ trái sang phải. . GV: Yêu cầu học sinh dùng lệnh để di chuyển bản đồ (thao tác kéo thả chuột).GV: Giáo trình. . đường biên giới của Việt Nam và cho nhận xét. . Tiến trình lên lớp: 1. III. GV: Hướng dẫn học sinh thao tác để dịch chuyển nhanh tới một quốc gia. Quan sát GV: Yêu cầu học sinh khởi động phần (Trực tiếp trên bản đồ) mềm.HS: Sách giáo khoa. 2. thu nhỏ để quan sát. núi.Giới thiệu cho học sinh các nút lệnh trên thanh bảng chọn.

.................... IV.................. .. GV: Lê Sỹ Chiến Trang 44 ... 2................................ Thái độ tập trung............................ Kỹ Năng: Thành thạo các thao tác: Cách đo khoảng cách giữa hai điểm trên bản đồ và tìm kiếm thông tin trên bản đồ..................................................................................... ........................................................................................ Dặn dò: ...... Thái độ: Nghiêm túc trong buổi thực hành................... ................ Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 26 13 08/11/2009 Ngày dạy 18/11/2009 21/11/2009 Tiết dạy 5 4 Lớp 7/6 7/7 Bài thực hành: HỌC ĐỊA LÝ THẾ GIỚI VỚI EARTH EXPLORER (tt) I..... Chuẩn bị: .......... phần mềm......... II.. hứng thú học tập.................. Mục tiêu: 1............Các thao tác chính để quan sát bản đồ............... 3.....................................................................Chuẩn bị cho giờ thực hành tiếp theo...Thao tác lại trên máy tính nếu có điều kiện....... ...........GV: Phòng máy. Củng cố: ........................................ .......... 5............................ Kiến thức: Học sinh hiểu được ý nghĩa và một số chức năng chính của phần mềm..... Rút kinh nghiệm: .................HS: Xem trước bài học............................Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 4..

? Để chọn được vị trí của nước Việt Nam ta làm như thế nào? . Tiến trình lên lớp: 1. . Kiểm tra bài cũ. thủ đô. thế nào? .Nháy chuột nút Measure. Ổn định lớp (1’).Di chuyển chuột đến vùng cần đo. đường bờ biển. các con sông. nước Châu Á. Bài thực hành: Hoạt động của thầy và trò Năm học 2009-2010 Nội dung 1. GV: Lê Sỹ Chiến Trang 45 .Yêu cầu học sinh thể hiện ở bản đồ các .Di chuyển đến vị trí thứ 1. Đo khoảng cách động phần mềm Earth Explorer. 2. GV: Hướng dẫn học sinh xem các thông tin về diện tích. 3. dân số của một nước. . ? Để hiện tên các nước Châu Á ta làm như . các đảo của Việt Nam.Yêu cầu học sinh cho hiện tên. .Yêu cầu học sinh xem thông tin về diện tích và dân số của Việt Nam tại một mốc nào đó và cho kết quả tìm được.Giáo án Tin học 7 III. .Yêu cầu học sinh xem thông tin chi tiết của nước Việt Nam.Yêu cầu học sinh cho hiện tên các thành phố của Việt Nam trên bản đồ như hình trang 108 SGK.Kéo thả chuột đến vị trí thứ 2. . Thực hành xem bản đồ GV: Yêu cầu học sinh bật máy tính và khởi 2. ? Để tính khoảng cách giữa Hà Nội và Bắc Kinh ta làm như thế nào? Đưa ra thêm một số cặp địa danh để học sinh thực hành việc đo khoảng cách giữa 2 địa điểm.

............ ...............Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 4.... bảng phụ........ thêm hàng hoặc xoá cột....... Tiến trình lên lớp: GV: Lê Sỹ Chiến Trang 46 ........................ Rút kinh nghiệm: .................. .................................. Kỹ Năng: HS biết cách điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng và biết thêm cột.............................. 2............... đồng thời giới thiệu khi nào thì thêm cột....................................Nhận xét hkả năng tiếp thu và thực hành hiệu quả của học sinh. Thái độ: Thấy được tác dụng của của bảng tính trong trong cuộc sống....................... IV........Thao tác lại trên máy tính nếu có điều kiện.. 5.............................. Dặn dò: ........................................................ II........GV: Giáo trình........ III.. .... Mục tiêu: 1. 3..HS: Sách giáo khoa............ xoá hàng.... xem trước bài ở nhà......Chuẩn bị đọc trước cho bài 5....... xoá hàng. ngày 14 tháng 11 năm 2009 KÝ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG Trần Phương Giang Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 27 14 15/11/2009 Ngày dạy 24/11/2009 25/11/2009 Tiết dạy 4 4 Lớp 7/7 7/6 Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH I..............Nhắc lại tất cả các thao tác với Earth Explorer........... Củng cố: ......... Biên Hòa.. Chuẩn bị: .................... . ........... Kiến thức: Hướng dẫn cho HS cách điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng....................... thêm hàng hoặc xoá cột..

cột Giới tính bên cạnh cột Họ tên) . Ổn định lớp (1’). .Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 1. Chèn thêm hoặc xoá cột và hàng a) Chèn thêm cột hoặc hàng hoặc dùng chuột. các cột bên phải được đẩy sang trái.Insert → Columns + Để chèn thêm hàng: .GV thao tác các tình huống vừa đưa ra và cách giải quyết.GV giới thiệu cách làm bằng menu lệnh 2. 2. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung 1. + Dòng quá hẹp .Chọn một hàng GV: Lê Sỹ Chiến Trang 47 . . xuống để mở rộng hoặc thu hẹp độ rộng hoặc chiều cao theo ý muốn.GV đưa ra tình huống cần phải chèn thêm cách cột hoặc hàng sẽ điều chỉnh độ rộng cột hoặc hàng trên màn chiếu. + Để chèn thêm cột: . độ cao hàng vừa khít với dữ liệu có trong cột và hàng đó. hoặc dùng bàn phím.Chèn thêm một hành để tạo khoảng cách như hình minh hoạ. các hàng phía dưới được đẩy lên trên. (GV treo bảng phụ). trái/lên. Điều chỉnh độ rộng của cột và độ cao GV: Đưa tình huống: khi nhập vào trang của hàng tính xuất hiện các trường hợp như hình minh hoạ.Kéo thả sang phải.Yêu cầu HS tự tạo ra tình huống và thao tác nhiều lần. Kiểm tra bài cũ. . (Chèn thêm cột. . 3.Đưa con trỏ vào vạch ngăn cách hai cột hoặc hai dòng. + Cột Họ Tên và cột điểm trung bình quá hẹp.Chú ý: Khi xoá cột hoặc xoá hàng.Chọn một cột . * Chú ý: Nháy đúp chuột trên vạch phân . .

........Chuột phải → Delete 4. Củng cố: ................Thực hành trên máy nếu có điều kiện .............. các thao tác về hàng và cột trên một trang tính.........................Thêm một hàng để tạo khoảng cách từ HS thứ nhất với phần phía trên ...... II...Insert → Rows b) Xoá cột hoặc hàng ...........................................Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 .. 3..............GV: Giáo trình............................. Mục tiêu: 1.............. ....... 3 SGK/44 IV.. 2................................ .....Yêu cầu học sinh tự tạo một danh sách học sinh gồm 15 em............ phòng máy......................................... Kiến thức: Học sinh được thao tác để điểu chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng... ngày sinh.............................................................. Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 28 14 15/11/2009 Ngày dạy 25/11/2009 28/11/2009 Tiết dạy 5 4 Lớp 7/6 7/7 Bài thực hành 5: CHỈNH SỬA TRANG TÍNH CỦA EM I.......... Thái độ: Học sinh thấy được ứng dụng của bảng biểu trong sử dụng tin học.......... ........... Tiến trình lên lớp: 1.............. bảng phụ...................Chọn cột hoặc hàng cần xoá ...........................Xoá hàng của HS ở vị trí 13 5....... 2............ .....Làm bài tập 1.. 2...... III.............................. điểm toán............ Họ tên............ Rút kinh nghiệm: .... Thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu....HS: Học và chuẩn bị bài ở nhà. điểm văn.............. Dặn dò: .........Thêm một cột điểm lý bên cạnh điểm toán . Chuẩn bị: ........ Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm GV: Lê Sỹ Chiến Trang 48 ......... Ổn định lớp (1’)....... với các cột Stt.................................... Kỹ Năng: Học sinh biết làm và làm tốt các thao tác đối với các kiến thức trên............... .

Tiếp tục sử dụng bảng tính Bang diem lop em a) Di chuển dữ liệu trong cột D (Tin hoc) tạm thời sang cột khác và xoá cột D. thêm cột mới Trang 49 . a) b) 2. trái hoặc lên. c) Trong các ô của cột G (Diem trung binh) có công thức tính điểm trung bình của học sinh. sao chép và di chuyển dữ liệu. công thức có còn đúng không? điều chỉnh lại công thức cho đúng. Bài thực hành: Hoạt động của thầy và trò GV: Yêu cầu học sinh khởi động chương trình bảng tính Excel và mở bảng tính Bang diem lop em đã được lưu trong bài thực hành 4.Sử dụng hàm thích hợp để tính điểm trung bình ba môn học (toán. Vật lý.Nháy đúp chuột trên vạch phân cách cột hoặc hàng để tự điều chỉnh độ rộng cột. độ cao của hàng để có trang tính tương tự như hình 48a (Bảng phụ). độ cao hàng. b) Chèn thêm cột mới vào cột E (Ngữ văn) GV: Lê Sỹ Chiến 5 5 5 5 Nội dung 1. a) Chèn thêm cột trống vào trước cột D (Vật Lý) để nhập điểm môn Tin học như minh hoạ bảng phụ. chèn thêm hàng và cột. Hãy nêu cách chèn thêm cột ? Cách Chọn cột → Insert Columns chèn thêm hàng ? Chọn hàng → Insert Rows Hãy nêu cách xóa cột ? Cách xóa Chọn cột → Edit Delete hàng ? Chọn hàng → Edit Delete 3. Bài 2 SGK/46 Tìm hiểu các trường hợp tự điều chỉnh của công thức khi chèn. . độ cao hàng vừa khít Hs2: với dữ liệu có trong cột và hàng đó. .Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Hs1: Hãy nêu cách điều chỉnh độ rộng . xuống để mở rộng hoặc thu hẹp độ rộng cột. độ cao hàng. Lưu bảng tính của em. Ngữ Văn) của bạn đầu tiên trong ô F5 và sao sao chép công thức để tính điểm trung bình của các bạn còn lại. Hãy kiểm tra công thức trong các ô đó để biết sau khi chèn thêm một cột.Chọn cột → Đưa con trỏ vào vạch cột? Cách điều chỉnh độ cao hàng? ngăn cách hai cột hoặc hai dòng → Kéo thả sang phải. d) Di chuyển dữ liệu trong các ô cột thích hợp để có trang tính như hình 48b. b) Chèn thêm các hàng trống và thực hiện các thao tác điều chỉnh độ rộng của cột. Bài 1 SGK/45 Điều chỉnh độ rộng của cột. .

....... Chuẩn bị: .............. bớt 1 cột hoặc 1 hàng? Thao tác cụ thể trên máy tính... sao chép công thức.......... Kỹ Năng: Học sinh biết làm và làm tốt các thao tác đối với các kiến thức trên. .................. xem trước bài ở nhà.... Rút kinh nghiệm: ..................... Thái độ: Thấy được tác dụng của của bảng tính trong trong cuộc sống.............................. 2..... 4....................... 5. công thức vẫn đúng. II.... Kiểm tra tính đúng đắn của công thức trong cột điểm trung bình và sửa công thức cho phù hợp... Kiến thức: Hướng dẫn cho học sinh cách sao chép và di chuyển dữ liệu....... Tiến trình lên lớp: 1....GV: Giáo trình.....................HS: Sách giáo khoa................................ .. 3............ c) Chèn thêm cột mới vào cột Điểm trung Đóng bảng tính nhưng không lưu.............. Củng cố: ......Nêu cách thêm............Nêu cách điều chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng? Thao tác cụ thể trên máy tính.. III.... Mục tiêu: 1. Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp 4 7/7 29 15 22/11/2009 01/12/2009 5 7/6 Bài 5: THAO TÁC VỚI BẢNG TÍNH (tt) I........ Hãy rút ra kết luận khi nào chèn thêm cột mới.. Kiểm tra bài cũ (4’) GV: Lê Sỹ Chiến Trang 50 ... 2..... bảng phụ........ Kiểm tra công thức trong cột Điểm trung bình có còn đúng không? Từ đó rút ra kết luận thêm về ưu điểm của việc sử dụng hàm thay vì sử dụng công thức..... Ổn định lớp (1’).... .........Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 và sao chép dữ liệu từ cột lưu tạm thời (điểm Tin hoc) vào cột mới được chèn thêm.Thao tác lại trên máy tính nếu có điều kiện. Dặn dò: .......... IV........ bình và nhập dữ liệu để có trang tính như hình 49...

.Nháy nút Paste trên thanh công cụ.Chọn ô cần đưa thông tin di chuyển đến. Sao chép công thức a) sao chép nội dung các ô có công thức . . Sao chép và di chuyển dữ liệu a) Sao chép nội dung ô tính (Sử dụng các nút lệnh: Copy.Nháy nút Cut trên thanh công cụ . .GV thao tác cụ thể cách sao chép nhiều lần cho HS quan sát. các địa chỉ được điều chỉnh để giữ nguyên quan hệ tương đối về vị trí so với ô đích. b) Di chuyển nội dung ô tính .Chọn ô hoặc các ô thông tin cần chuyển. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò GV: Đưa tình huống cần sao chép dữ liệu trong một ô hoặc một khối ô. Trang 51 .Chèn thêm một hành để tạo khoảng cách như hình minh hoạ.GV giới thiệu cách làm bằng menu lệnh hoặc dùng chuột.Xét VD: (GV minh hoạ trên màn chiếu tương tự như hình bên) Ô A5 có số 200 Ô D1 có số 150 B3 có công thức = A5+D1 -> Nếu sao chép công thức ở ô B3 và dán vào ô C6 ta thấy trong ô C6 có công thưc = B8+E4 ( Tức là công thức đã bị điều chỉnh) Như vậy: + ở hình 1. .Chú ý: Khi xoá cột hoặc xoá hàng. hoặc dùng bàn phím.Khi sao chép một ô có nội dung là công thức chứa địa chỉ. .Nháy nút Paste trên thanh công cụ.Di chuyển nội dung của ô tính khác với sao chép nội dung của ô tính ( GV lấy VD cho HS quan sát sự khác nhau)  Khi di chuyển nội dung thì đến ô tính khác thì nội dung ở ô ban đầu sẽ bị xoá GV yêu cầu HS thao tác nhiều lần việc sao chép và di chuyển trên bảng tính. ở ô đích C6.Chọn ô cần đưa thông tin được sao chép vào. Paste) . A1 và D5 được xác định quan hệ tương đối về vị trí của các địa chỉ trong công thức so với ô B3 + Trong hình 2. . Cut. . . .Chọn ô hoặc khối ô có thông tin cần sao chép.Nháy nút Copy trên thanh công cụ. các hàng phía dưới được đẩy lên trên. . 4.Giáo án Tin học 7 Đề bài Hãy nêu cách chèn thêm cột ? Cách chèn thêm hàng ? Hãy nêu cách xóa cột ? Cách xóa hàng ? Năm học 2009-2010 Đáp án Chọn cột → Insert Columns Chọn hàng → Insert Rows Chọn cột → Edit Delete Chọn hàng → Edit Delete 3. . quan hệ tương đối về vị trí này được GV: Lê Sỹ Chiến Biểu điểm 5 5 Nội dung 3. các cột bên phải được đẩy sang trái. sau khi sao chép.

..... Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 30 15 22/11/2009 Ngày dạy 02/12/2009 05/12/2009 Tiết dạy 5 4 Lớp 7/6 7/7 Bài thực hành 5: CHỈNH SỬA TRANG TÍNH CỦA EM (tt) I.....Hãy nêu cách sao chép nội dung ô tính............Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 giữ nguyên bằng việc điều chỉnh A5 thành b) Di chuyển nội dung các ô có công thức B8 và D1 thành E4......... Chuẩn bị: ..HS: Học và chuẩn bị bài ở nhà.............. Ổn định lớp (1’)....... ......... Mục tiêu: 1..... III................................................ cách di chuyển nội dung ô tính ? .. 2.......... 2.....Làm bài tập 1................................ Thái độ: Học sinh thấy được ứng dụng của bảng biểu trong sử dụng tin học..................... 4.. Kiểm tra bài cũ (4’) GV: Lê Sỹ Chiến Trang 52 ......................... .................. Củng cố: ... Kỹ Năng: Học sinh biết làm và làm tốt các thao tác đối với các kiến thức trên........ ....................................... Thực hiện các thao tác sao chép và di chuyển dữ liệu......................................... II....................................................GV: Giáo trình.......... Dặn dò: .... Rút kinh nghiệm: ...................Ta có thể di chuyển bằng các nút lệnh Cut và Paste và các địa chỉ trong công thức không bị điều chỉnh (công thức được sao chép y nguyên)............... bảng phụ........... 2... các thao tác về hàng và cột trên một trang tính...................Hãy nêu cách sao chép nội dung các ô có công thức............... ........................................ phòng máy... ....... Tiến trình lên lớp: 1..................Thực hành trên máy nếu có điều kiện ....... 3 SGK/44 IV......................... Kiến thức: Học sinh được thao tác để điểu chỉnh độ rộng của cột và chiều cao của hàng................................. cách di chuyển nội dung các ô có công thức ? 5... 3.............

B5:B8.Nháy nút Cut trên thanh công cụ . B1 và C1 c) Sao chép công thức trong ô D1 vào các ô: D2.Sao chép khối A1:A2 vào các khối sau: A5:A7. . cách di chuyển nội dung ô tính? Hs2: Hãy nêu cách sao chép nội dung các ô có công thức. chiều cao của hàng. Bài thực hành: Hoạt động của thầy và trò Biểu điểm 5 5 Nội dung 3. Di chuyển: . .Di chuyển công thức trong ô D1 vào ô G1 và công thức trong ô D2 vào ô G2 → 4. .Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Đề bài Đáp án Hs1: Hãy nêu cách sao chép nội dung ô tính. thức và dữ liệu b) Sử dụng hàmh hoặc công thức thích hợp trong ô D1 để tính tổng các số trong các ô Tạo trang tính A1. cách di chuyển nội dung các ô có công thức ? GV: Lê Sỹ Chiến Trang 53 .Sao chép nội dung ô A1 vào khối H1:J4 . .Chọn ô cần đưa thông tin di chuyển đến. . E2 và E3. . Bài 3 SGK/47 a) Tạo trang tính mới với nội dung như Thực hành sao chép và di chuyển công hình 50. cách di chuyển nội dung ô tính ? . C5:C9. ta chọn khối đích trước khi nháy nút Paste.Nháy nút Copy trên thanh công cụ.Chọn ô hoặc các ô thông tin cần chuyển.Chọn ô hoặc khối ô có thông tin cần sao chép.Nháy nút Paste trên thanh công cụ. E1. .Hãy nêu cách sao chép nội dung các ô có công thức.Chọn ô cần đưa thông tin được sao chép vào. ? Quan sát các kết quả nhận được và rút ra nhận xét của em.Quan sát các kết quả nhận được và giải thích? . d) Ta nói rằng sao chép nội dung của một ô (Hay một khối ô) vào một khối có nghĩa rằng sau khi chọn các ô và nháy nút copy. Củng cố: .Hãy nêu cách sao chép nội dung ô tính.Nháy nút Paste trên thanh công cụ. Bài 4 SGK/48 Quan sát kết quả nhận được và rút ra nhận Thực hành chèn và điều chỉnh độ rộng của cột. 3. xét của em. cách di chuyển nội dung các ô có công thức? Sao chép: . 4.

..... xem trước bài ở nhà........ 2............... Biên Hòa. ..................................GV: Giáo trình................................. Tiến trình lên lớp: 1................... Ổn định lớp (1’). Chuẩn bị: ................... 2...... 3....... III... Kiến thức: Kiểm tra việc nắm bắnt kiến thức của học sinh và việc sử dụng các hàm để tính toán.............. ngày 26 tháng 11 năm 2009 KÝ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG Trần Phương Giang Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy 31 16 29/11/2009 08/12/2009 Tiết dạy 4 5 Lớp 7/7 7/6 Bài tập: BÀI TẬP I...... Mục tiêu: 1...................... IV..... II..................Thao tác lại trên máy tính nếu có điều kiện.......... bảng phụ..... ........... ngày …… tháng …… năm 200…............ Thái độ: Học sinh thấy được lợi ích của việc sử dụng hàm và công thức trong tính toán........ công thức............HS: Sách giáo khoa........... Rút kinh nghiệm: ....................... Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm GV: Lê Sỹ Chiến Trang 54 . Kỹ Năng: Thực hiện được các phép toán bằng cách sử dụng hàm........................................................ KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Biên Hòa.................. ..................................................................Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 5.............. Dặn dò: ..

Nhận xét gì về kết quả tổng điểm? 4. Bài mới: HS sử dụng các hàm sau: SUM AVERAGE MAX MIN Năm học 2009-2010 Chọn cột → Insert Columns Chọn hàng → Insert Rows Chọn cột → Edit Delete Chọn hàng → Edit Delete 5 5 ĐTB lớn nhất. . Củng cố: . nhỏ nhất.Nhắc lại các bước sử dụng công thức.Giáo án Tin học 7 Hãy nêu cách chèn thêm cột ? Cách chèn thêm hàng ? Hãy nêu cách xóa cột ? Cách xóa hàng ? 3. c) Điều chỉnh độ rộng của hàng và cột cho phù hợp. cách di chuyển nội dung các ô có công thức ? GV: Lê Sỹ Chiến Trang 55 .Hãy nêu cách sao chép nội dung ô tính. d) Thê cột Lý và cho điểm vào.Hãy nêu cách sao chép nội dung các ô có công thức. cách di chuyển nội dung ô tính ? .

.......................................... Kiểm tra bài cũ (4’) 3........................ 3.. Tiến trình lên lớp: 1...... Bài Kiểm tra: Đề bài Bài 1 Khởi động chương trình bảng tính Excel.............. Kiến thức: Kiểm tra chất lương các thao tác từ bài 1 đến bài 5.......... 2.................Chuẩn bị cho bài kiểm tra thực hành....... ................................ phòng máy............................Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 5.................Thực hành trên máy nếu có điều kiện .............. Mục tiêu: 1................................ ................................ đề bài..... Ổn định lớp (1’)...................... Kỹ Năng: Các thao tác cơ bản ban đầu khi làm việc với trang tính............................... Rút kinh nghiệm: ...... Nhập trang tính với nội dung như sau: A B C D E GV: Lê Sỹ Chiến F Trang 56 ........................................... Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 32 16 29/11/2009 Ngày dạy 09/12/2009 12/12/2009 Tiết dạy 5 4 Lớp 7/6 7/7 Bài kiểm tra: KIỂM TRA 1 TIẾT THỰC HÀNH I..................... 2......... thực hành hiệu quả..HS: Học và chuẩn bị bài ở nhà.............................................GV: Giáo trình. III............................................ ....................................................... Thái độ: Thái độ học tập nghiêm túc.......... ...... Chuẩn bị: ... II...................... IV..... Dặn dò: ....

Giáo án Tin học 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Stt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Họ và tên
Đinh Hoàng An
Lê Hoài An
Phạm Như Anh
Phạm Thanh Bình
Nguyễn Linh Chi
Vũ Xuân Cương
Trần Quốc Đạt
Nguyễn Anh Duy
Nguyễn Trung Dũng
Trần Hoàng Hà

Năm học 2009-2010

Toán
8
9
8
8
7
10
8
8
8
8
(H1)


7
10
6
8
6
9
8
9
8
7

Văn
8
10
8
9
8
9
9
9
7
8

ĐTB

a) Nhập điểm thi các môn như minh hoạ trong hình.
b) Tính điểm trung bình bằng công thức thích hợp vào cột ĐTB.
c) Lưu bảng tính với tên Bang diem cua em.
Bài 2 (Sử dụng hình của Bài 1)
a) Sử dụng các hàm thích hợp để tính lại các kết quả đã tính trong Bài 1 và so sánh với cách
tính bằng công thức.
b) Sử dụng hàm Average tính điểm trung bình từng môn học của cả lớp trong dòng ĐTB.
c) Sử dụng hàm Max, Min xác định điểm trung bình cao nhất và điểm trung bình thấp nhất.
Bài 3
a) Chèn thêm một cột trống vào trước cột D (Lý) để nhập môn Tin như hình dưới.
b) Chèn các hàng trống và thực hiện các thao tác điều chỉnh độ rộng cột, độ cao hàng để có
trang tính như hình H2.
A
B
C
D
E
F
G
1
Stt
Họ và tên
Toán
Tin

Văn
ĐTB
2
1
Đinh Hoàng An
8
8
7
8
7.7
3
4
2
Lê Hoài An
9
10
10
10
9.7
5
3
Phạm Như Anh
8
8
6
8
7.3
6
4
Phạm Thanh Bình
8
9
8
9
8.5
7
5
Nguyễn Linh Chi
7
9
6
8
7.5
8
6
Vũ Xuân Cương
10
10
9
9
9.5
9
7
Trần Quốc Đạt
8
9
8
9
8.5
1
0
1
8
Nguyễn Anh Duy
8
7
9
6
7.5
1
1
9
Nguyễn Trung Dũng
8
9
8
7
7.7
2
1
10 Trần Hoàng Hà
8
7
7
8
7.5
3
(H2)
c) Di chuyển dữ liệu trong các cột thích hợp để có trang tính như hình H3.
A
B
C
D
E
F
GV: Lê Sỹ Chiến

G
Trang 57

Giáo án Tin học 7

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Stt
1

Năm học 2009-2010

Họ và tên
Đinh Hoàng An

Toán
8

Tin
7


8

Văn
8

ĐTB
7.7

2
3
4
5
6
7

Lê Hoài An
Phạm Như Anh
Phạm Thanh Bình
Nguyễn Linh Chi
Vũ Xuân Cương
Trần Quốc Đạt

10
8
9
8
9
9

10
6
8
6
9
8

10
8
9
9
10
9

9
8
8
7
10
8

9.7
7.3
8.5
7.5
9.5
8.5

8
9
10

Nguyễn Anh Duy
Nguyễn Trung Dũng
Trần Hoàng Hà

6
7
8

9
8
7

7
9
7

8
8
8

7.5
7.7
7.5

4. Củng cố:
5. Dặn dò:
- Ôn lại các kiến thức đã học, và thực hành trên máy nếu có điều kiện.
- Thao tác lại trên máy tính nếu có điều kiện.
IV. Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Biên Hòa, ngày 14 tháng 12 năm 2009
KÝ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG

Trần Phương Giang

GV: Lê Sỹ Chiến

Trang 58

Giáo án Tin học 7

Năm học 2009-2010

Tiết PPCT

Tuần dạy

Ngày soạn

Ngày dạy

33

17

06/12/2009

15/12/2009

Tiết dạy
4
5

Lớp
7/7
7/6

Bài Ôn tập:
ÔN TẬP
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Kiểm tra việc nắm bắnt kiến thức của học sinh từ đầu năm học. Điều
chỉnh việc học của học sinh cũng như việc dạy của giáo viên.
2. Kỹ Năng: Hình thành cho học sinh kỹ năng quan sát, phân tích, tư duy tổng hợp.
3. Thái độ: Nghiêm túc, tập trung, chú ý.
II. Chuẩn bị:
- GV: Giáo trình, bảng phụ.
- HS: Sách giáo khoa, xem trước bài ở nhà.
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp (1’).
2. Kiểm tra bài cũ (4’)
Đề bài
Đáp án
Biểu điểm
GV: Lê Sỹ Chiến

Trang 59

Giáo án Tin học 7 Hãy nêu cách chèn thêm cột ? Cách chèn thêm hàng ? Hãy nêu cách xóa cột ? Cách xóa hàng ? Năm học 2009-2010 Chọn cột → Insert Columns Chọn hàng → Insert Rows Chọn cột → Edit Delete Chọn hàng → Edit Delete 3.Các thành phần trên cửa sổ của Excel học kỳ I. 3.-5) .2) b) Bài tập 2 .Hướng dẫn học sinh làm. Dịch vụ. Em hãy cho biết kết quả của các phép tính: =SUM(A1.Các thao tác khởi động Excel thuyết cơ bản đã học trong chương trình . AVERAGE .Cú pháp của các hàm SUM GV: Ra bài tập (treo bảng phụ) và hướng dẫn học sinh làm bài.B1. 2. 1. .Các bước nhập công thức .B1) GV: Đưa ra bài tập 2 (phat phiếu học tập =SUM(A1.B1. 1. 1. 2. Công nghiệp.Sử dụng các hàm: SUM tính Tổng. MAX. B1 lần lượt là các số -4. MIN MAX GV: Đưa ra đáp án. =SUM(A1. Bài tập -1.B1. . Lý thuyết Giáo viên đưa ra các chủ đề kiến thức lý .Yêu cầu học sinh theo cá nhân lần lượt giải đáp các chủ đề lý thuyết đó. =SUM(A1. MIN tính cột Tổng. 1 2 3 4 5 6 7 GV: Lê Sỹ Chiến N ăm N N ghiệp C N ghiệp D V ụ 2001 164031 542155 104945 2002 170366 70499 126381 2003 174927 136165 139721 2004 188045 159752 157753 G TTB ? ? ? G TLN T ổng ? ? ? ? ? ? Trang 60 . Bài mới: Hoạt động của thầy và trò 5 5 Nội dung 1.B1) cho học sinh).Để học sinh làm bài. a) Bài 1 Giả sử trong ô A1. -6. AVERAGE tính cột Nông nghiệp.

............... II......................Nhận xét gioáno tập của học sinh..........................Thực hành trên máy nếu có điều kiện... ....... Chuẩn bị: ...................... chú ý................ IV................. 5................................................... Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Hãy nêu cách chèn thêm cột ? Cách Chọn cột → Insert Columns 5 chèn thêm hàng ? Chọn hàng → Insert Rows GV: Lê Sỹ Chiến Trang 61 ...................... Kỹ Năng: Hình thành cho học sinh kỹ năng quan sát... tập trung......................... Mục tiêu: 1........ Rút kinh nghiệm: ............. tư duy tổng hợp........Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 8 G TNN ? ...... .............. Thái độ: Nghiêm túc............ Dặn dò: .............. Điều chỉnh việc học của học sinh cũng như việc dạy của giáo viên........... 2.................Lưu bảng với tên Gia tri san xuat.GV: Giáo trình..................... xem trước bài ở nhà. Củng cố: .......... 2............................... phân tích.......... 3....................... ...... Ổn định lớp (1’)........................................ Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 34 17 06/12/2009 Ngày dạy 16/12/2009 19/12/2009 Tiết dạy 5 3 Lớp 7/6 7/7 Bài Ôn tập: ÔN TẬP I.. .Nhắc lại các bước sử dụng hàm để tính toán............. Kiến thức: Kiểm tra việc nắm bắnt kiến thức của học sinh từ đầu năm học........... ......................Chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra học kỳ I. 4............................................HS: Sách giáo khoa........................... III... Tiến trình lên lớp: 1......... bảng phụ........ .....

=SUM(A1. AVERAGE tính cột Nông nghiệp.Lưu bảng với tên Gia tri san xuat.B1. a) Bài 1 Giả sử trong ô A1.2) b) Bài tập 2 . -6. .B1) cho học sinh).-5) . 1 N ăm N N ghiệp C N ghiệp D V ụ T ổng 2 2001 164031 542155 104945 ? 3 2002 170366 70499 126381 ? 4 2003 174927 136165 139721 ? 5 2004 188045 159752 157753 ? 6 G TTB ? ? ? ? 7 G TLN ? 8 G TNN ? .Yêu cầu học sinh theo cá nhân lần lượt giải đáp các chủ đề lý thuyết đó. MIN tính cột Tổng. =SUM(A1. MAX. . B1 lần lượt là các số -4.Các bước nhập công thức . 2. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò 5 Nội dung 1.Cú pháp của các hàm SUM GV: Ra bài tập (treo bảng phụ) và hướng dẫn học sinh làm bài. 1.Các thao tác khởi động Excel thuyết cơ bản đã học trong chương trình .Hướng dẫn học sinh làm. Bài tập -1.Để học sinh làm bài. GV: Lê Sỹ Chiến Trang 62 . MIN MAX GV: Đưa ra đáp án.Các thành phần trên cửa sổ của Excel học kỳ I. Em hãy cho biết kết quả của các phép tính: =SUM(A1.B1) GV: Đưa ra bài tập 2 (phat phiếu học tập =SUM(A1. Công nghiệp.B1. Lý thuyết Giáo viên đưa ra các chủ đề kiến thức lý .Sử dụng các hàm: SUM tính Tổng.B1. 1. Dịch vụ. 2. 1. AVERAGE . 3.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Hãy nêu cách xóa cột ? Cách xóa Chọn cột → Edit Delete hàng ? Chọn hàng → Edit Delete 3.

Giáo án Tin học 7

Năm học 2009-2010

4. Củng cố:
- Nhắc lại các bước sử dụng hàm để tính toán.
- Nhận xét gioáno tập của học sinh.
5. Dặn dò:
- Thực hành trên máy nếu có điều kiện.
- Chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra học kỳ I.
IV. Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Tiết PPCT

Tuần dạy

Ngày soạn

Ngày dạy

37

20

27/12/2009

12/01/2010

Tiết dạy
4
5

Lớp
7/7
7/6

Bài 6:
ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Định dạng trang tính. Thực hiện định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ
và tô màu chữ. Căn lề trong ô tính. Biết tăng hoặc giảm số chữ thập phân của dữ liệu số.
Biết kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính.
2. Kỹ Năng: Rèn luyện thao tác định dạng trang tính với kiến thức đã học ở Microsoft
Word vận dụng vào bảng tính Excel.
3. Thái độ: Học sinh dễ liên tưởng về ý nghĩa các nút lệnh định dạng của Excel hoàn
toàn giống với các nút lệnh tương ứng trong Word.
II. Chuẩn bị:
- GV: Giáo trình, bảng phụ.
- HS: Sách giáo khoa, xem trước bài ở nhà.
III. Tiến trình lên lớp:
1. Ổn định lớp (1’).
2. Kiểm tra bài cũ (4’)
Đề bài
Đáp án
Biểu điểm
GV: Lê Sỹ Chiến

Trang 63

Giáo án Tin học 7

Năm học 2009-2010

Hãy nêu cách chèn thêm cột ? Cách
chèn thêm hàng ?
Hãy nêu cách xóa cột ? Cách xóa
hàng ?

Chọn cột → Insert Columns
Chọn hàng → Insert Rows
Chọn cột → Edit Delete
Chọn hàng → Edit Delete

5
5

3. Bài mới:
Hoạt động của thầy và trò
Nội dung
Em hãy nhắc lại cách thay đổi phông chữ 1. Định dạng phông chữ, cỡ chữ và kiểu
trong Microsoft Word ?
chữ:
GV nhận xét câu trả lời của HS
a. Thay đổi phông chữ:
GV: Giới thiệu cách thay đổi phông chữ
- Chọn ô (các ô) cần định dạng
trong Excel
- Nháy mũi tên ở ô font
- Chọn phông chữ thích hợp
b. Thay đổi cỡ chữ:
- Chọn ô (các ô) cần định dạng
- Nháy mũi tên ở ô size
- Chọn cỡ chữ thích hợp
Tương tự giới thiệu lại chức năng của các c. Thay đổi kiểu chữ:
- Chọn ô (các ô) cần định dạng
nút lệnh cỡ chữ, kiểu chữ.
Em hãy nhắc lại cách thay đổi phông màu - Nháy chọn các chữ
, để thay
trong Microsoft Word ?
đổi kiểu chữ đậm (B), nghiêng (I), gạch
GV: Giới thiệu cách thay đổi font màu
chân (U).
trong bảng tính Excel
2. Chọn màu phông:
- Chọn ô (các ô) cần định dạng
- Nháy vào nút Font Color.

HS: Quan sát hình 57, 58 trang 52 sách
giáo khoa
GV cho HS hoạt động nhóm thao tác căn
mép trái ô, mép phải ô, căn thẳng giữa ô.
Đại diện 2 nhóm lên trình bày thao tác
? Đề canh lề trong ô tính cần thực hiện các
bước nào.
HS trả lời
GV chốt lại.
GV nêu công dụng của nút
GV: Lê Sỹ Chiến

3. Căn lề trong ô tính:

(Merge và
Trang 64

Giáo án Tin học 7

Năm học 2009-2010

Center)

4. Củng cố:
- Gọi các học sinh lên thực hiện thao tác định dạng phông chữ, cỡ chữ, kiểu chữ và
chọn màu font và canh lề trong ô tính.
5. Dặn dò:
- Thực hành trên máy nếu có điều kiện.
IV. Rút kinh nghiệm:
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Biên Hòa, ngày …… tháng …… năm 200….
KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU

Biên Hòa, ngày 30 tháng 12 năm 2009
KÝ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG

Trần Phương Giang

GV: Lê Sỹ Chiến

Trang 65

bảng phụ. Kiến thức: Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính. Ổn định lớp (1’).HS: Sách giáo khoa. 2. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Hãy nêu cách chèn thêm cột ? Cách Chọn cột → Insert Columns 5 chèn thêm hàng ? Chọn hàng → Insert Rows Hãy nêu cách xóa cột ? Cách xóa Chọn cột → Edit Delete 5 GV: Lê Sỹ Chiến Trang 66 . Kỹ Năng: Học sinh biết làm một bảng tính đẹp. làm việc có khoa học. Chuẩn bị: . biết sử dụng cách copy công thức. II.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 38 20 03/01/2010 Ngày dạy 12/01/2010 16/01/2010 Tiết dạy 3 3 Lớp 7/6 7/7 Thực hành §6: TRÌNH BÀY BẢNG ĐIỂM LỚP EM I. xem trước bài ở nhà. . III. Mục tiêu: 1. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận. Tiến trình lên lớp: 1. 2.GV: Giáo trình. 3.

...................... IV......2 HS: đọc kỹ và nghiên cứu đề bài Mở bảng tính lớp em đã được lu trong bài thực hành 4 ...............Giáo án Tin học 7 hàng ? Năm học 2009-2010 Chọn hàng → Edit Delete 3...... định dạng................ ............Chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra học kỳ I..................................... sử dụng công thức........... Củng cố: . kiểu chữ khác nhau........ sử dụng công thức....... kẻ đờng biên và tô màu nền.............Thực hiện các công tác định dạng giống nh hình 66 GV : yêu cầu Thựchiện định dạng văn bản với phông chữ.......... ........................................................ GV: triển khai tiết 1 cho học sinh làm bài tập 1............ Dặn dò: .. Hàng 1 có các ô A1 đến G1 được gộp thành 1 ô và nộ dung được căn giữa bảng Nội dung Bài tập 1: Thực hành định dạng văn bản và số........... căn chỉnh dữ liệu và tô màu a) Lập trang tính hình 67 b) Lập công thức để tính mật độ dân số (ngời/km2) của BRUNAY trong ô E6 sau đó sao chép công thức vào các ô tơng ứng của cột E để tính mật độ dân số của các nớc còn lại c) Chèn thêm các hàng trống cần thiết...................... định dạng số để có trang tính tơng ứng nh hình 68 d)Lu bảng tính trên với tên Các nớc DNA Hoạt động 2: : Thực hành thành lập trang tính...... căn chỉnh dữ liệu và tô màu GV: tiết 2 của bài này triển khai cho hs lam bài tập 2 HS: nghiên cứu đề bài và làm bài 2 4..... ....... Rút kinh nghiệm: ........ Bài tập 2: Thực hành thành lập trang tính.Nhận xét đánh giá tiết thực hành 5.............Thực hành trên máy nếu có điều kiện...................................... căn chỉnh dữ liệu...... cỡ chữ.................. ....................... GV: Lê Sỹ Chiến Trang 67 ... tô màu văn bản...................... cột thực hiện các thao tác định dạng văn bản.... điều chỉnh hàng....... định dạng.Nhận xét đánh giá cho điểm theo từng nhóm............. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Hoạt động 1: Triển khai nội dung thực hành...........................

....... Chuẩn bị: .... xem trước bài ở nhà.... 2........... 3...... Kỹ Năng: Rèn luyện thao tác định dạng trang tính với kiến thức đã học ở Microsoft Word vận dụng vào bảng tính Excel........ III........ cỡ chữ.......... Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm GV: Lê Sỹ Chiến Trang 68 .. Mục tiêu: 1.... Biết kẻ đường biên và tô màu nền cho ô tính....... Thực hiện định dạng phông chữ............. Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 39 21 10/01/2010 Ngày dạy 19/01/2010 23/01/2010 Tiết dạy 1 1 Lớp 7/6 7/7 Bài 6: ĐỊNH DẠNG TRANG TÍNH (tt) I. Kiến thức: Định dạng trang tính...... bảng phụ...... Căn lề trong ô tính.... Ổn định lớp (1’)........ II..... Tiến trình lên lớp: 1....GV: Giáo trình........Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 ......... kiểu chữ và tô màu chữ... 2....... Biết tăng hoặc giảm số chữ thập phân của dữ liệu số..... .....HS: Sách giáo khoa.............. Thái độ: Học sinh dễ liên tưởng về ý nghĩa các nút lệnh định dạng của Excel hoàn toàn giống với các nút lệnh tương ứng trong Word..

mép phải ô.Nháy mũi tên ở ô font . Căn lề trong ô tính: (Merge và Trang 69 . Đại diện 2 nhóm lên trình bày thao tác ? Đề canh lề trong ô tính cần thực hiện các bước nào.Nháy mũi tên ở ô size .Chọn ô (các ô) cần định dạng .Chọn ô (các ô) cần định dạng nút lệnh cỡ chữ.Chọn cỡ chữ thích hợp Tương tự giới thiệu lại chức năng của các c. trong bảng tính Excel 2.Nháy vào nút Font Color. Thay đổi phông chữ: GV: Giới thiệu cách thay đổi phông chữ . gạch GV: Giới thiệu cách thay đổi font màu chân (U). GV nêu công dụng của nút GV: Lê Sỹ Chiến 3. HS: Quan sát hình 57. căn thẳng giữa ô.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Hãy nêu cách chèn thêm cột ? Cách chèn thêm hàng ? Hãy nêu cách xóa cột ? Cách xóa hàng ? Chọn cột → Insert Columns Chọn hàng → Insert Rows Chọn cột → Edit Delete Chọn hàng → Edit Delete 5 5 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Em hãy nhắc lại cách thay đổi phông chữ 1. Thay đổi cỡ chữ: .Chọn ô (các ô) cần định dạng . Em hãy nhắc lại cách thay đổi phông màu . để thay trong Microsoft Word ? đổi kiểu chữ đậm (B). 58 trang 52 sách giáo khoa GV cho HS hoạt động nhóm thao tác căn mép trái ô. HS trả lời GV chốt lại. nghiêng (I).Chọn phông chữ thích hợp b. kiểu chữ. Chọn màu phông: .Chọn ô (các ô) cần định dạng trong Excel . cỡ chữ và kiểu trong Microsoft Word ? chữ: GV nhận xét câu trả lời của HS a. Định dạng phông chữ. Thay đổi kiểu chữ: .Nháy chọn các chữ .

.............. Kiến thức: Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính...... 3........................ III......... Kỹ Năng: Học sinh biết làm một bảng tính đẹp. 5... ........ IV.... Dặn dò: .....................Thực hành trên máy nếu có điều kiện......... Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận............. Mục tiêu: 1... làm việc có khoa học... 2................. kiểu chữ và chọn màu font và canh lề trong ô tính.......... bảng phụ.GV: Giáo trình............................ II.............. Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp 19/01/2010 3 7/6 40 21 10/01/2010 23/01/2010 3 7/7 Thực hành §6: TRÌNH BÀY BẢNG ĐIỂM LỚP EM (tt) I.......... cỡ chữ.. 2..... Rút kinh nghiệm: ....... xem trước bài ở nhà......................... Ổn định lớp (1’).................... Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Hãy nêu cách chèn thêm cột ? Cách Chọn cột → Insert Columns 5 chèn thêm hàng ? Chọn hàng → Insert Rows Hãy nêu cách xóa cột ? Cách xóa Chọn cột → Edit Delete 5 hàng ? Chọn hàng → Edit Delete GV: Lê Sỹ Chiến Trang 70 . Củng cố: ........................Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Center) 4.. .................... biết sử dụng cách copy công thức....HS: Sách giáo khoa. Tiến trình lên lớp: 1..Gọi các học sinh lên thực hiện thao tác định dạng phông chữ.. Chuẩn bị: .........

.......................... tô màu văn bản.......... Rút kinh nghiệm: .................... Củng cố: ....... định dạng....................................................................................... .................... Bài tập 2: Thực hành thành lập trang tính.. cỡ chữ................................ ...... định dạng số để có trang tính tơng ứng nh hình 68 d)Lu bảng tính trên với tên Các nớc DNA Hoạt động 2: : Thực hành thành lập trang tính........................... Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Hoạt động 1: Triển khai nội dung thực hành......................... .... điều chỉnh hàng.... định dạng..... GV: Lê Sỹ Chiến Trang 71 ....................Nhận xét đánh giá cho điểm theo từng nhóm................ IV.. sử dụng công thức.................... căn chỉnh dữ liệu và tô màu GV: tiết 2 của bài này triển khai cho hs lam bài tập 2 HS: nghiên cứu đề bài và làm bài 2 4. kẻ đờng biên và tô màu nền................. căn chỉnh dữ liệu và tô màu a) Lập trang tính hình 67 b) Lập công thức để tính mật độ dân số (ngời/km2) của BRUNAY trong ô E6 sau đó sao chép công thức vào các ô tơng ứng của cột E để tính mật độ dân số của các nớc còn lại c) Chèn thêm các hàng trống cần thiết.................... căn chỉnh dữ liệu..................................... Hàng 1 có các ô A1 đến G1 được gộp thành 1 ô và nộ dung được căn giữa bảng Năm học 2009-2010 Nội dung Bài tập 1: Thực hành định dạng văn bản và số.. sử dụng công thức.................Thực hành trên máy nếu có điều kiện........ cột thực hiện các thao tác định dạng văn bản.......................... kiểu chữ khác nhau... ..Giáo án Tin học 7 3............................ Dặn dò: ......................2 HS: đọc kỹ và nghiên cứu đề bài Mở bảng tính lớp em đã được lu trong bài thực hành 4 ................................... GV: triển khai tiết 1 cho học sinh làm bài tập 1.Chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra học kỳ I.....Thực hiện các công tác định dạng giống nh hình 66 GV : yêu cầu Thựchiện định dạng văn bản với phông chữ...................................... .Nhận xét đánh giá tiết thực hành 5...................

bảng phụ. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Hãy nêu cách chèn thêm cột ? Cách Chọn cột → Insert Columns 5 chèn thêm hàng ? Chọn hàng → Insert Rows Hãy nêu cách xóa cột ? Cách xóa Chọn cột → Edit Delete 5 hàng ? Chọn hàng → Edit Delete GV: Lê Sỹ Chiến Trang 72 . 2. làm việc có khoa học.GV: Giáo trình. xem trước bài ở nhà. Mục tiêu: 1.HS: Sách giáo khoa. Ổn định lớp (1’). Chuẩn bị: . Kỹ Năng: Học sinh biết làm một bảng tính đẹp. III. Kiến thức: Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận. 2. Tiến trình lên lớp: 1. 3. ngày 16 tháng 01 năm 2010 KÝ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG Trần Phương Giang Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 41 22 10/01/2010 Ngày dạy 23/01/2010 26/01/2010 Tiết dạy 1 1 Lớp 7/7 7/6 Bài 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH I. .Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Biên Hòa. biết sử dụng cách copy công thức. II.

3. Bottom.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 3. Điều chỉnh ngắt trang.Right: Lề phải Portrai: hướng giấy đứng Landscape: hướng giấy nằm ngang GV: Lê Sỹ Chiến Nội dung 1.Right: Lề phải 3.Previous: xem trang trớc . 4. Chọn Portrait chọn hướng giấy đứng Landscape chọn hướng giấy nằm ngang. Nháy chuột để mở trang Page 2. Sử dụng lệnh Page Break Preview (xem ngắt trang) trong bảng chọn View.Next: xem trang tiếp theo . HS: thực hiện lệnh View/ Page Break Preview HS: đọc nội dung thông tin trong SGK Có mấy bước thực hiện: Hoạt động 2: Đặt lề và hướng giấy in GV: Để Đặt lề và hướng giấy in ta phải thực hiện lệnh nh thế nào? HS: Tìm hiểu các mục trong hộp thoại . Các bước thực hiện: 1. Xem trớc trang in. Nháy chuột mở trang Margins . Đặt lề và hướng giấy in.Next: xem trang tiếp theo . Kéo thả đường kẻ xanh đến vị trí em muốn.Các đờng màu xanh là các đờng ngắt trang. Đa con trỏ chuột vào đờng gắt trang con trỏ chuột chuyển thành Hoặc 3.Close: đóng cửa sổ 2.Bottom: lề dới .Close: đóng cửa sổ Hoạt động 2: : Điều chỉnh ngắt trang Gv: Sử dụng lệnh Page Break Preview ở đâu.Bottom: lề dới . . Left. In trang tính Nháy vào nút Print trên thanh công cụ Trang 73 .Previous: xem trang trớc . Nháy vào nút Print Preview (xem trớc khi in) . 2. a) Đặt lề: 1. Hiển thị trang ở chế độ Page Break Preview 2.Top: Lề trên . Thực hiện lệnh file/ Page setup hộp thoại xuất hiện.Left: Lề trái . Bottom để thiết đặt lề b) chọn hướng giấy in. 1. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Hoạt động 1 Xem trớc trang in GV: Print Preview (xem trớc khi in) GV: Các từ sau có nghĩa nh thế nào . Thay đổi các số trong các ô Top.Left: Lề trái .Top: Lề trên .

II.....HS: Sách giáo khoa...................... 3...Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 4...... Mục tiêu: 1......GV: Giáo trình.Làm cách nào để có thể thay đổi hướng giấy in của trang tính? 5....................Thực hành trên máy nếu có điều kiện................................ Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận.............. III..... .................................. Kỹ Năng: HS biết điều chỉnh các dấu ngắt trang phù hợp với yêu cầu in.........................Làm cách nào để có thể điều chỉnh được các trang in cho hợp lí? ..................................... Tiến trình lên lớp: 1......................... Dặn dò: ........... 2............ 2....................... Bài mới: GV: Lê Sỹ Chiến Trang 74 ............. ....... Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 42 22 10/01/2010 Ngày dạy 23/01/2010 26/01/2010 Tiết dạy 2 3 Lớp 7/7 7/6 Thực hành §7: IN DANH SÁCH LỚP EM I......... Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Kiểm tra kỷ năng thực hành trên máy các thao tác định dạng trang tính của học sinh........ IV.. xem trước bài ở nhà................ .. Rút kinh nghiệm: ................... Thiết lập lề và hướng giấy cho trang in....... 3............. Ổn định lớp (1’)..................................................................................... Kiến thức: HS biết kiểm tra trang tính trớc khi in........................................................................................ làm việc có khoa học.. Chuẩn bị: .................................. .......................... phòng máy. Củng cố: .

................................................................................ HS: tìm hiểu các chức năng của công cụ Print Preveiw Hoạt động 2: Thực hành thành lập trang tính.......................................Chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra học kỳ I... căn chỉnh dữ liệu và tô màu Năm học 2009-2010 Nội dung I.......................... a) b) c) Bài tập 3: Định dạng và trình bày trang tính GV: tiết 2 của bài này triển khai cho hs làm bài tập 2 HS: nghiên cứu đề bài và làm bài 2 HS: Định dạng và trình bày trang tính 4........... Dặn dò: ................... sử dụng công thức.. GV: triển khai tiết 1 cho học sinh làm bài tập 1...... Bài tập 2: Thiết đặt lề trang in..............2 HS: đọc kỹ và nghiên cứu đề bài .............................. IV................... cỡ chữ.................................... Củng cố: ..........................Thực hiện các công tác định dạng giống nh hình 80 GV : yêu cầu Thực hiện định dạng văn bản với phông chữ. liệt kê các hớng khắc phục những khiếm khuyết đó.Giáo án Tin học 7 Hoạt động của thầy và trò Hoạt động 1: Triển khai nội dung thực hành............... Rút kinh nghiệm: .......Nhập bảng thông tin hình 80 .. định dạng................................. . kiểu chữ khác nhau.................................................Nhận xét đánh giá cho điểm theo từng nhóm.............. Nội dung Bài tập 1: Kiểm tra trang tính trớc khi in a) Sử dụng thanh công cụ Print Preveiw............................................................... ..... ................. . b) Tìm hiểu các chức năng của các nút lệnh trên thanh công cụ Print Preveiw c) Sử dụng nút lệnh Page Break Preview d) Nghi nhận lại các khiếm khuyết về ngắt trang và trên các trang in..............................Thực hành trên máy nếu có điều kiện..................... GV: Lê Sỹ Chiến Trang 75 ........ ........................Nhận xét đánh giá tiết thực hành 5. hớng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang.......

Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Hãy nêu cách chèn thêm cột ? Cách Chọn cột → Insert Columns 5 chèn thêm hàng ? Chọn hàng → Insert Rows Hãy nêu cách xóa cột ? Cách xóa Chọn cột → Edit Delete 5 hàng ? Chọn hàng → Edit Delete 3. 3. Mục tiêu: 1. . Kỹ Năng: Học sinh biết làm một bảng tính đẹp. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận.HS: Sách giáo khoa.GV: Giáo trình. xem trước bài ở nhà. Ổn định lớp (1’). 2. làm việc có khoa học. biết sử dụng cách copy công thức. Tiến trình lên lớp: 1. II. Bài mới: GV: Lê Sỹ Chiến Trang 76 . Chuẩn bị: . bảng phụ.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 43 23 24/01/2010 Ngày dạy 30/01/2010 02/02/2010 Tiết dạy 1 1 Lớp 7/7 7/6 Bài 7: TRÌNH BÀY VÀ IN TRANG TÍNH (tt) I. III. 2. Kiến thức: Thực hiện các thao tác căn chỉnh dữ liệu và định dạng trang tính.

Đa con trỏ chuột vào đờng gắt trang con trỏ chuột chuyển thành Hoặc 6.Các đờng màu xanh là các đờng ngắt trang. Hiển thị trang ở chế độ Page Break Preview 5.Top: Lề trên . Bottom. Sử dụng lệnh Page Break Preview (xem ngắt trang) trong bảng chọn View.Right: Lề phải Portrai: hướng giấy đứng Landscape: hướng giấy nằm ngang GV: Lê Sỹ Chiến 2.Bottom: lề dới . a) Đặt lề: 1. Chọn Portrait chọn hướng giấy đứng Landscape chọn hướng giấy nằm ngang.Top: Lề trên . Điều chỉnh ngắt trang. Thực hiện lệnh file/ Page setup hộp thoại xuất hiện.Close: đóng cửa sổ Hoạt động 2: : Điều chỉnh ngắt trang Gv: Sử dụng lệnh Page Break Preview ở đâu.Left: Lề trái . Đặt lề và hướng giấy in. Thay đổi các số trong các ô Top.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Hoạt động của thầy và trò Hoạt động 1 Xem trớc trang in Nội dung 1.Next: xem trang tiếp theo . Nháy chuột mở trang Margins .Left: Lề trái . Bottom để thiết đặt lề b) chọn hướng giấy in. GV: Print Preview Nháy vào nút Print Preview (xem trớc khi in) . Nháy chuột để mở trang Page 2.Bottom: lề dới . 1. Xem trớc trang in. In trang tính Nháy vào nút Print trên thanh công cụ Trang 77 . 3. Left. Các bước thực hiện: 4.Right: Lề phải 3. HS: thực hiện lệnh View/ Page Break Preview HS: đọc nội dung thông tin trong SGK Có mấy bước thực hiện: Hoạt động 2: Đặt lề và hướng giấy in GV: Để Đặt lề và hướng giấy in ta phải thực hiện lệnh nh thế nào? HS: Tìm hiểu các mục trong hộp thoại . 4. .Close: đóng cửa sổ (xem trớc khi in) GV: Các từ sau có nghĩa nh thế nào .Previous: xem trang trớc .Next: xem trang tiếp theo . Kéo thả đường kẻ xanh đến vị trí em muốn.Previous: xem trang trớc . 2.

............ Củng cố: .............. III.... Dặn dò: ........................ Bài mới: Hoạt động của thầy và trò GV: Lê Sỹ Chiến Nội dung Trang 78 ................................................Làm cách nào để có thể điều chỉnh được các trang in cho hợp lí? .................... Chuẩn bị: ................................ Mục tiêu: 1. 2................................. Rút kinh nghiệm: .......... II.........Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 4.................. IV....................HS: Sách giáo khoa...... Ổn định lớp (1’)........... xem trước bài ở nhà...................................................... 3............... 3.............................. Thiết lập lề và hướng giấy cho trang in................................ Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Kiểm tra kỷ năng thực hành trên máy các thao tác định dạng trang tính của học sinh........... .................... Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 44 23 24/01/2010 Ngày dạy 30/01/2010 02/02/2010 Tiết dạy 2 3 Lớp 7/7 7/6 Thực hành §7: IN DANH SÁCH LỚP EM (tt) I.......... phòng máy..................... Kỹ Năng: HS biết điều chỉnh các dấu ngắt trang phù hợp với yêu cầu in.............. làm việc có khoa học..................................Thực hành trên máy nếu có điều kiện............. Kiến thức: HS biết kiểm tra trang tính trớc khi in............. 2............. Tiến trình lên lớp: 1..... .................Làm cách nào để có thể thay đổi hướng giấy in của trang tính? 5............................... Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận.............. ..GV: Giáo trình. ..

...................................................................................... a) b) c) Bài tập 3: Định dạng và trình bày trang tính GV: tiết 2 của bài này triển khai cho hs làm bài tập 2 HS: nghiên cứu đề bài và làm bài 2 HS: Định dạng và trình bày trang tính 4.. ..............Giáo án Tin học 7 Hoạt động 1: Triển khai nội dung thực hành. Nội dung Bài tập 1: Kiểm tra trang tính trớc khi in e) Sử dụng thanh công cụ Print Preveiw... ........................ định dạng... IV..... ...................Chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra học kỳ I.................... Củng cố: ..........................................2 HS: đọc kỹ và nghiên cứu đề bài ...Nhận xét đánh giá tiết thực hành 5.................................Thực hành trên máy nếu có điều kiện....................... GV: triển khai tiết 1 cho học sinh làm bài tập 1................... cỡ chữ........................Nhập bảng thông tin hình 80 ............................. kiểu chữ khác nhau.......... ............. f) Tìm hiểu các chức năng của các nút lệnh trên thanh công cụ Print Preveiw g) Sử dụng nút lệnh Page Break Preview h) Nghi nhận lại các khiếm khuyết về ngắt trang và trên các trang in. sử dụng công thức......... hớng giấy và điều chỉnh các dấu ngắt trang.... HS: tìm hiểu các chức năng của công cụ Print Preveiw Hoạt động 2: Thực hành thành lập trang tính......................................................................................Thực hiện các công tác định dạng giống nh hình 80 GV : yêu cầu Thực hiện định dạng văn bản với phông chữ............ căn chỉnh dữ liệu và tô màu Năm học 2009-2010 I........................................ Rút kinh nghiệm: ................... Bài tập 2: Thiết đặt lề trang in...... GV: Lê Sỹ Chiến Trang 79 ......................Nhận xét đánh giá cho điểm theo từng nhóm............ ............... liệt kê các hớng khắc phục những khiếm khuyết đó........ Dặn dò: ....

2. III. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm HS1: Cách kiểm tra một trang tính trớc khi in. . Mục tiêu: 1. Kỹ Năng: Học sinh biết thực hiện theo các bước và hình dung được các thao tác trên màn hình.HS: Sách giáo khoa.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Biên Hòa. ngày 30 tháng 01 năm 2010 KÝ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG Trần Phương Giang Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 45 24 31/01/2010 Ngày dạy 06/02/2010 09/02/2010 Tiết dạy 1 1 Lớp 7/7 7/6 Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU I. Kiến thức: Thực hiện các thao tác sắp xếp dữ liệu trong trang tính.? HS2: Cách thiết kế một trang in ? GV: cho hs nhận xét câu trả lòi của bạn gv đánh giá cho điểm GV: Lê Sỹ Chiến Trang 80 . làm việc có khoa học.GV: Giáo trình. bảng phụ. Ổn định lớp (1’). 2. KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Biên Hòa. xem trước bài ở nhà. Chuẩn bị: . 3. Tiến trình lên lớp: 1. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận. II. lọc dữ liệu theo yêu cầu. ngày …… tháng …… năm 200….

Hoạt động 3: Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất) nháy nút để sắp xếp giảm dần VD: Trang tính dới đây là kết quả thi đấu của đoàn vận động viên các nớc tham gia SEAGAME 22 h86 để sắp xếp theo thứ hạng các nớc theo tông số huy chơng đạt được. nháy OK 4.Giáo án Tin học 7 3. em có thể thực hiện nh sau. Chọn Top (lớn nhất) hay Bottom (nhỏ nhất) 2. LỌC CÁC HÀNG CÓ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT (HAY NHỎ NHẤT) Tiếp nối bước lọc chúng ta thực hiện các thao tác tiếp theo nh sau: 1.84 GV: đa ra cách sắp xếp dữ liệu Năm học 2009-2010 Nội dung I. Sắp xếp dữ liệu Muốn sắp xếp dữ liệu ta thực hiện theo các bước sau: 1. Nháy nút trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc Ly ý : HS nếu không thấy nút công cụ trên thì giáo viên hớng dận cách lấy nh ơ SGK H85 HS: rút ra cá bước thực hiện Hoạt động 2: Lọc dữ liệu HS: Quan sát hình 88 đua ra nhận xét GV: Bước 1: Chuẩn bị gồm những thao tác nào? HS: Quan sát hình 89. Mở bảng chọn Data / Filter / Auto Filter bảng chon hiện ra 1. 83 . Củng cố: GV: Lê Sỹ Chiến Trang 81 . Bước 2: lọc Là bước chọn tiêu chuẩn để lọc. Chọn hoặc nhấp số hàng cần nhập. HS: lu ý sau khi thực hiện xong ta cần chú ý. Bước 1: Chuẩn bị 1. LỌC DỮ LIỆU 1. • để thoát khỏi chế độ lọc em chọn lại lệnh Data --> Filter --> xoá đánh dấu Auto Filter III. Nháy vào nút 6 trên hàng tiêu đề cột • Chọn lệnh Data --> Filter --> Show all hiển thị toàn bộ danh sách. 3.90 Sau khi thực hiện bước này em thấy ô hình 90 xuất hiện cái gì ? GV: Bước 2: lọc HS: Quan sát hình 91 Chọn tiêu chuẩn để lọc. Nháy chuột vào một ô trong vùng dữ liệu cần lọc. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Hoạt động 2: Sắp xếp dữ liệu HS: quan sát bảng hình 82. II. 2. Nháy chuột chọn một ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu 2.

..................... Kiến thức: HS Biết thực hiện các thao tác sắp xếp dữ liệu trong trang tính................... .Thực hành trên máy nếu có điều kiện........................................ 2...........HS: Sách giáo khoa........... Bài thực hành: Hoạt động của thầy và trò Hoạt động 1: Hỏi bài cũ HS1: Sắp xếp dữ liệu? GV: Lê Sỹ Chiến Nội dung HS1: Trả lời Trang 82 .............................. làm việc có khoa học........................... Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 46 24 31/01/2010 Ngày dạy 06/02/2010 09/02/2010 Tiết dạy 2 3 Lớp 7/7 7/6 Thực hành §8: AI LÀ NGỜI HỌC GIỎI I...... 3.... xem trước bài ở nhà.................................................. .. Kỹ Năng: HS Biết khái niệm lọc dữ liệu và thực hiện các bước lọc dữ liện theo yêu cầu.....Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu? 5.............................. .................................... IV........................ Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận.....................Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể dung lệnh gì của EXCEL? . Chuẩn bị: ....................GV: Giáo trình.... ............... 3........ Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Kiểm tra kỷ năng thực hành trên máy các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu của học sinh.....Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 ............................ Dặn dò: ..... Tiến trình lên lớp: 1... II.. Rút kinh nghiệm: .............................................................. phòng máy.................................................................. Ổn định lớp (1’). Mục tiêu: 1.............Lọc dữ liệu là gì? hãy nêu một vài ví dụ thực tế? .............. III............ 2................

HS: lu ý sau khi thực hiện xong ta cần chú ý. LỌC DỮ LIỆU 1. sắp xếp và lọc dữ Hoạt động 4: Đánh giá và cho điểm theo liệu. GV: Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất) Hoạt động 3: Bài tập Học sinh làm bài tập 1. Nháy chuột chọn một ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu 4. Nháy vào lệnh Data --> Filter --> xoá đánh nút 6 trên hàng tiêu đề cột dấu Auto Filter Chọn tiêu chuẩn để lọc. 6. Nháy chuột vào một ô trong vùng dữ liệu cần lọc. NỘI DUNG 1. Bước 1: Chuẩn bị GV : Lọc dữ liệu 1. GV: Bước 2: lọc 2. a) b) GV: Lê Sỹ Chiến Trang 83 .2. Mở bảng chọn Data / Filter / Auto Filter • GV: Chọn lệnh Data --> Filter --> bảng chon hiện ra Show all hiển thị toàn bộ danh sách. Bước 2: lọc • để thoát khỏi chế độ lọc em chọn lại Là bước chọn tiêu chuẩn để lọc. Nháy nút trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc nháy nút để sắp xếp giảm dần II.Giáo án Tin học 7 HS2: Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể dung lệnh gì của EXCEL? GV: cho hs nhận xét câu trả lòi của bạn gv đánh giá cho điểm Hoạt động 2: Nội dung thực hành Năm học 2009-2010 HS 2: trả lời I. Sắp xếp dữ liệu Muốn sắp xếp dữ liệu ta thực hiện theo các bước sau: 3.3 mỗi tiết 1 bài III. LỌC CÁC HÀNG CÓ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT (HAY NHỎ NHẤT) Tiếp nối bước lọc chúng ta thực hiện các thao tác tiếp theo nh sau: 4. Chọn hoặc nhấp số hàng cần nhập. nháy OK Tiết 1 Bài 1: Sắp xếp và lọc dữ liệu a) b) c) Bài 2: Lập trang tính. Chọn Top (lớn nhất) hay Bottom (nhỏ nhất) 5. 1. Bảng hình 95 từng nhóm.

............... xem trước bài ở nhà. II..HS: Sách giáo khoa............ ........................ Kiến thức: Thực hiện các thao tác sắp xếp dữ liệu trong trang tính... ......Nhận xét đánh giá tiết thực hành 5........ III..Chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra học kỳ I...... Ổn định lớp (1’)...... 2................? HS2: Cách thiết kế một trang in ? GV: cho hs nhận xét câu trả lòi của bạn gv đánh giá cho điểm 3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận.............. .. Rút kinh nghiệm: ........ ...... Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp 23/02/2010 1 7/6 47 25 07/02/2010 27/02/2010 1 7/7 Bài 8: SẮP XẾP VÀ LỌC DỮ LIỆU (tt) I.............. Bài mới: GV: Lê Sỹ Chiến Trang 84 .................... bảng phụ................. 2.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 c) Bài tập 3: tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc dữ liệu 4.. lọc dữ liệu theo yêu cầu............. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm HS1: Cách kiểm tra một trang tính trớc khi in..... Củng cố: ...... Dặn dò: ................. làm việc có khoa học............ Kỹ Năng: Học sinh biết thực hiện theo các bước và hình dung được các thao tác trên màn hình...GV: Giáo trình............ Tiến trình lên lớp: 1............ Mục tiêu: 1.... IV...Thực hành trên máy nếu có điều kiện... Chuẩn bị: ...............Nhận xét đánh giá cho điểm theo từng nhóm......................... 3.........

83 . Mở bảng chọn Data / Filter / Auto Filter bảng chon hiện ra 1. Hoạt động 3: Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất) nháy nút để sắp xếp giảm dần VD: Trang tính dới đây là kết quả thi đấu của đoàn vận động viên các nớc tham gia SEAGAME 22 h86 để sắp xếp theo thứ hạng các nớc theo tông số huy chơng đạt được. LỌC CÁC HÀNG CÓ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT (HAY NHỎ NHẤT) Tiếp nối bước lọc chúng ta thực hiện các thao tác tiếp theo nh sau: 7. Sắp xếp dữ liệu Muốn sắp xếp dữ liệu ta thực hiện theo các bước sau: 5.84 GV: đa ra cách sắp xếp dữ liệu Năm học 2009-2010 Nội dung I. II. Nháy chuột vào một ô trong vùng dữ liệu cần lọc.Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có thể dung lệnh gì của EXCEL? GV: Lê Sỹ Chiến Trang 85 .90 Sau khi thực hiện bước này em thấy ô hình 90 xuất hiện cái gì ? GV: Bước 2: lọc HS: Quan sát hình 91 Chọn tiêu chuẩn để lọc. HS: lu ý sau khi thực hiện xong ta cần chú ý. Củng cố: . Bước 2: lọc Là bước chọn tiêu chuẩn để lọc. Bước 1: Chuẩn bị 1. Nháy chuột chọn một ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu 6. Chọn Top (lớn nhất) hay Bottom (nhỏ nhất) 8. • để thoát khỏi chế độ lọc em chọn lại lệnh Data --> Filter --> xoá đánh dấu Auto Filter III. nháy OK 4. LỌC DỮ LIỆU 1. Chọn hoặc nhấp số hàng cần nhập. 9. Nháy nút trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc Ly ý : HS nếu không thấy nút công cụ trên thì giáo viên hớng dận cách lấy nh ơ SGK H85 HS: rút ra cá bước thực hiện Hoạt động 2: Lọc dữ liệu HS: Quan sát hình 88 đua ra nhận xét GV: Bước 1: Chuẩn bị gồm những thao tác nào? HS: Quan sát hình 89. 2. Nháy vào nút 6 trên hàng tiêu đề cột • Chọn lệnh Data --> Filter --> Show all hiển thị toàn bộ danh sách. em có thể thực hiện nh sau.Giáo án Tin học 7 Hoạt động của thầy và trò Hoạt động 2: Sắp xếp dữ liệu HS: quan sát bảng hình 82.

.........Hãy nêu các bước cần thực hiện khi lọc dữ liệu? 5........................ Bài thực hành: Hoạt động của thầy và trò Hoạt động 1: Hỏi bài cũ HS1: Sắp xếp dữ liệu? HS2: Để sắp xếp danh sách dữ liệu em có GV: Lê Sỹ Chiến Nội dung HS1: Trả lời Trang 86 ....... Dặn dò: ........Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 ....................... 3.....Lọc dữ liệu là gì? hãy nêu một vài ví dụ thực tế? ............... Kỹ Năng: HS Biết khái niệm lọc dữ liệu và thực hiện các bước lọc dữ liện theo yêu cầu................................. ..... ..................... IV........... Mục tiêu: 1.......... III...................................................................... 3........... Tiến trình lên lớp: 1...... xem trước bài ở nhà...... 2.. ......................................................HS: Sách giáo khoa............ II....................... Rút kinh nghiệm: ................................ Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Kiểm tra kỷ năng thực hành trên máy các thao tác sắp xếp và lọc dữ liệu của học sinh.................................... Ổn định lớp (1’).............................. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận........................... Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 48 25 14/02/2010 Ngày dạy 23/02/2010 27/02/2010 Tiết dạy 3 2 Lớp 7/6 7/7 Thực hành §8: AI LÀ NGỜI HỌC GIỎI (tt) I........ làm việc có khoa học........ ...................................GV: Giáo trình. Kiến thức: HS Biết thực hiện các thao tác sắp xếp dữ liệu trong trang tính.............................. 2........ phòng máy.. Chuẩn bị: .................................Thực hành trên máy nếu có điều kiện.......

Giáo án Tin học 7 thể dung lệnh gì của EXCEL? GV: cho hs nhận xét câu trả lòi của bạn gv đánh giá cho điểm Hoạt động 2: Nội dung thực hành Năm học 2009-2010 HS 2: trả lời I. GV: Bước 2: lọc 2. Mở bảng chọn Data / Filter / Auto Filter • GV: Chọn lệnh Data --> Filter --> bảng chon hiện ra Show all hiển thị toàn bộ danh sách. LỌC DỮ LIỆU 1. HS: lu ý sau khi thực hiện xong ta cần chú ý. Nháy nút trên thanh công cụ để sắp xếp theo thứ tự tăng dần hoặc nháy nút để sắp xếp giảm dần II.3 mỗi tiết 1 bài III. Bước 1: Chuẩn bị GV : Lọc dữ liệu 1. Nháy vào lệnh Data --> Filter --> xoá đánh nút 6 trên hàng tiêu đề cột dấu Auto Filter Chọn tiêu chuẩn để lọc. Bước 2: lọc • để thoát khỏi chế độ lọc em chọn lại Là bước chọn tiêu chuẩn để lọc. Nháy chuột chọn một ô trong cột em cần sắp xếp dữ liệu 8. LỌC CÁC HÀNG CÓ GIÁ TRỊ LỚN NHẤT (HAY NHỎ NHẤT) Tiếp nối bước lọc chúng ta thực hiện các thao tác tiếp theo nh sau: 10. Chọn hoặc nhấp số hàng cần nhập. Nháy chuột vào một ô trong vùng dữ liệu cần lọc. NỘI DUNG 1. a) b) c) GV: Lê Sỹ Chiến Trang 87 . Chọn Top (lớn nhất) hay Bottom (nhỏ nhất) 11.2. 1. GV: Lọc các hàng có giá trị lớn nhất (hay nhỏ nhất) Hoạt động 3: Bài tập Học sinh làm bài tập 1. nháy OK Tiết 1 Bài 1: Sắp xếp và lọc dữ liệu a) b) c) Bài 2: Lập trang tính. Sắp xếp dữ liệu Muốn sắp xếp dữ liệu ta thực hiện theo các bước sau: 7. sắp xếp và lọc dữ Hoạt động 4: Đánh giá và cho điểm theo liệu. Bảng hình 95 từng nhóm. 12.

.......................................... ...... ngày 22 tháng 02 năm 2010 KÝ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG Trần Phương Giang GV: Lê Sỹ Chiến Trang 88 ..........Thực hành trên máy nếu có điều kiện...... Củng cố: ............ ......Nhận xét đánh giá cho điểm theo từng nhóm.. IV...................................... Biên Hòa................. ngày …… tháng …… năm 200…............................................Chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra học kỳ I.....Nhận xét đánh giá tiết thực hành 5..................... KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Biên Hòa........................ Dặn dò: ....................Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Bài tập 3: tìm hiểu thêm về sắp xếp và lọc dữ liệu 4.............................. .................. Rút kinh nghiệm: .....

Ổn định lớp (1’). Học sinh biết khởi động. . Chuẩn bị: . III. 3. làm việc có khoa học. bài tập mẫu. II. 10 phải có điều kiện gì? Nêu thao tác … thực hiện sắp xếp dữ liệu? HS2. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm HS1. xem trước bài ở nhà. Dữ liệu trong cột cần sắp xếp Cùng loại. đóng phần mềm. Mục tiêu: 1.HS: Sách giáo khoa. Biết thực hiện lệnh Simplify và Plot. bài soạn.Giới thiệu phần mềm: Trang 89 . 2. tác dụng của phần mềm. Thuyết trình. Kiến thức: Biết được ý nghĩa. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 49 26 21/02/2010 Ngày dạy 02/3/2010 06/3/2010 Tiết dạy 1 1 Lớp 7/6 7/7 Bài : HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH I. Tiến trình lên lớp: 1. gợi mở. Nhận biết được các thành phần có trên màn hình chính 2. Nêu thao tác lọc dữ liệu? 10 3. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò HĐ1: Tìm hiểu phần mềm GV: Lê Sỹ Chiến Nội dung 1.GV: Giáo trình. Kỹ Năng: Học sinh biết cách thực hiện lệnh bằng bảng chọn và bằng cách gõ trực tiếp lệnh từ dòng lệnh. bảng phụ.

HĐ 4: Tìm hiểu các lệnh tính toán đơn 4.Algebra Tools: Các công cụ tính toan đại số.Cửa sổ vẽ đồ thị hàm số: hiển thị kết quả của lệnh vẽ. .TIMText Tools: Các công cụ biên soạn Giới thiệu màn hình (nếu có tranh hoặc bài giảng. a) Tính toán các biểu thức đơn giản: + Tìm hiểu lệnh Simplify + Lệnh Simplify: GV: Lê Sỹ Chiến Trang 90 .Màn hình làm việc: phần mềm. HĐ 3: Tìm hiểu màn hình làm việc của 3. . dùng máy chiếu lên) .Khởi động phần mềm: mềm: ? Giống như một số phần mềm khác.Data Tools: Các công cụ xử lí dữ liệu. nó có những cách nào để khởi động. có hữu ích mềm gì? Có lợi ích như thế nào? với học sinh THCS .Toolkit là phần mềm toán học. C1: Nháy đúp vào biểu tượng trên Nhận xét và bổ sung màn hình nền \ Nháy vào ô giữa (ô Công cụ đại số) để bắt đầu làm việc.Cửa sổ dòng lệnh: gõ dòng lệnh .Thanh tiêu đề: Hiển thị tên CT. .Là công cụ hỗ trợ giải bài tập. Có 3 chức năng chính: . các nút điều khiển cửa sổ. tính toán Nhận xét và bổ sung và vẽ đồ thị.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 ? Đọc phần 1 và cho biết Toolkit là phần . . Nhận xét và bổ sung.Các lệnh tính toán đơn giản: giản.Cửa sổ làm việc chính: hiển thị kết quả thực hiện lệnh.Là công cụ tương tác học toán. ? Tìm hiểu sgk và nêu các thành phần có trên màn hình. .Thanh bảng chọn: nơi thực hiện các lệnh chính của phần mềm . HĐ2: Tìm hiểu cách khởi động phần 2.

. B3: Nhấn OK: thực hiện lệnh Cancel: Huỷ lệnh -> Kết quả hiển thị tại cửa sổ làm việc chính.Nhập biểu thức chứa x cần vẽ đồ thị.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 ? Để thực hiện phép toán với phân số ta .Lệnh dùng để tính toán giá trị biểu thức. thực hiện những bước nào.Cách 1: thực hiện từ bảng chọn: B1: Nhấn vào Algebra \ Simplify B2: Xhht Simplify .Lệnh dùng để vẽ trực tiếp các đồ thị hàm Giới thiệu cửa sổ 2D Graph Function số đơn giản. gõ lệnh: Plot y=3*x+1 B2: Nhấn Enter Trang 91 .Cách 1: thực hiện từ bảng chọn: B1: Plot \ 2D\ Graph Function B2: Xhht 2DGraph Function .Đồ thị của hàm số sẽ xh trên cửa sổ vẽ đồ thị . Gõ biểu thức toán học cần rút gọn Cách 2: Chú ý: có thể dùng để tính toán các biểu B1: Tại cửa sổ dòng lệnh. Simplify 1/5 + 3/4 B2: Nhấn Enter + Tìm hiểu lệnh Plot + Lệnh Plot: Giới thiệu cú pháp. cách thực hiện . .Thực hiện nhiều lệnh Plot có thể vẽ được nhiều độ thị đồng thời trên cửa sổ vẽ đồ thị GV: Lê Sỹ Chiến Cách 2: B1: Tại cửa sổ dòng lệnh.Cú pháp: Plot y=<hàm số của x> .Cú pháp: Thực hiện 1/5 + 3/4 Simplify <Biểu thức cần rút gọn? Giới thiệu hộp thoại Simplify . .Nhập phạm vi trục X B3: Nhấn OK .Gõ biểu thức toán học cần rút gọn. gõ lệnh: thức toán học chứa số hoặc cả số lẫn chữ.

........... làm việc có khoa học....GV: Giáo trình............ 5......... ............ phòng máy.......... Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp 02/3/2010 3 7/6 50 26 21/02/2010 06/3/2010 2 7/7 Thực hành: HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH I.........Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 4.......... Nhận biết được các thành phần có trên màn hình chính... Kỹ Năng: Thực hành thao tác thực hiện lệnh bằng bảng chọn và bằng cách gõ trực tiếp lệnh từ dòng lệnh. Tiến trình lên lớp: 1. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận.........Lệnh Simplify....... Dặn dò: ................. IV..... Thực hiện lệnh Simplify và Plot với một số ví dụ........ 2.....Thực hành trên máy nếu có điều kiện............ .............. II............................ 2.............. xem trước bài ở nhà................. đóng phần mềm............ lệnh Plot...............HS: Sách giáo khoa................. Củng cố: .......... Mục tiêu: 1... 3.... Chuẩn bị: ..... Kiến thức: Thực hành thao tác khởi động... Ổn định lớp (1’).... III... Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Nêu công dụng của lệnh Simplify? Dùng để tính toán giá trị biểu thức 5 Nêu công dụng của lệnh Plot? Dùng để vẽ trực tiếp các đồ thị hàm 5 GV: Lê Sỹ Chiến Trang 92 ......... Rút kinh nghiệm: ....................

hình .Nhận xét và bổ sung cách khác. HĐ 2: Tìm hiểu màn hình làm việc của 2. màn hình nền \ Nháy vào ô giữa (ô Công . Nhận xét và bổ sung.Khởi động phần mềm: phần mềm C1: Nháy đúp vào biểu tượng trên ? Nêu thao tác khởi động. .TIMText Tools: Các công cụ biên soạn bài giảng. các nút điều khiển cửa sổ.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 số đơn giản 3.Cửa sổ vẽ đồ thị hàm số: hiển thị kết quả của lệnh vẽ. .Thực hành với lệnh Simplify và Plot: ? Thực hiện tính toán biểu thức sau: GV: Lê Sỹ Chiến Trang 93 .Data Tools: Các công cụ xử lí dữ liệu. HĐ 3: Thực hành thao tác với lệnh Simplify và Plot ? ý nghĩa của lệnh là gì ? Nêu cú pháp của lệnh 3.Cửa sổ dòng lệnh: gõ dòng lệnh . ? Quan sát và nêu các thành phần trên màn .Algebra Tools: Các công cụ tính toan đại số. .Màn hình làm việc: phần mềm.Cửa sổ làm việc chính: hiển thị kết quả thực hiện lệnh.Thanh tiêu đề: Hiển thị tên CT.Thanh bảng chọn: nơi thực hiện các lệnh chính của phần mềm . cụ đại số) để bắt đầu làm việc. Bài thực hành: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Nội dung bài thực hành: HĐ1: Thực hiện các cách khởi động 1. .

gõ lệnh: Simplify 1/5 + 3/4 B2: Nhấn Enter b) Lệnh Plot: . .Gõ biểu thức toán học cần rút gọn. hướng dẫn ? Cho biết kết quả thực hiện ? ý nghĩa của lệnh ? Nêu cú pháp lệnh ? Thực hiện vẽ đồ thị hàm số sau: Y=3*x+1 Năm học 2009-2010 a) Lệnh Simplify: .Quan sát từng nhóm thực hiện.Cách 1: thực hiện từ bảng chọn: B1: Plot \ 2D\ Graph Function B2: Xhht 2DGraph Function . ? Thực hiện lệnh với biểu thức sau: x^3*y^4+2*x^3*y^4 . sửa theo hệ số của x B2: Nhấn Enter ? Thực hiện lệnh để vẽ đồ thị sau: y= 1/x + 3*x ? Nêu kết quả vừa thực hiện . .Lệnh dùng để vẽ trực tiếp các đồ thị hàm số đơn giản. .Lệnh dùng để tính toán giá trị biểu thức.Cách 2: . Cách 2: B1: Tại cửa sổ dòng lệnh.Cách 1: thực hiện từ bảng chọn: B1: Nhấn vào Algebra \ Simplify B2: Xhht Simplify .Quan sát. theo dõi.Đồ thị của hàm số sẽ xh trên cửa sổ vẽ đồ B1: Tại cửa sổ dòng lệnh.Cú pháp: Plot y=<hàm số của x> . gõ lệnh: thị Plot y=3*x+1 ? Quan sát kết quả.Nhập phạm vi trục X B3: Nhấn OK .Nhận xét và bổ sung GV: Lê Sỹ Chiến Trang 94 .Cú pháp: Simplify <Biểu thức cần rút gọn? .Nhập biểu thức chứa x cần vẽ đồ thị. (1/5+3/4) B3: Nhấn OK: thực hiện lệnh → Kết quả hiển thị tại cửa sổ làm việc chính. (3*x+1) .Giáo án Tin học 7 1/5 + 3/4 Giới thiệu hộp thoại Simplify Gõ biểu thức toán học cần rút gọn ? Nêu kết quả vừa thực hiện ? Cách khác thực hiện lệnh Chú ý: có thể dùng để tính toán các biểu thức toán học chứa số hoặc cả số lẫn chữ.

.......................... Rút kinh nghiệm: ........ Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận....... Thuyết trình.............................................Lệnh Simplify. Mục tiêu: 1.................. Kỹ Năng: Học sinh biết cách thực hiện lệnh bằng bảng chọn và bằng cách gõ trực tiếp lệnh từ dòng lệnh............. Tiến trình lên lớp: 1........................Thực hành trên máy ở nhà...........HS: Sách giáo khoa........... 5............................ Chuẩn bị: ....... 3.... Củng cố: . Kiến thức: Biết được ý nghĩa. ..........Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 4..... 2.. II... Dặn dò: ............ làm việc có khoa học........... gợi mở....... Bài mới: GV: Lê Sỹ Chiến Trang 95 . Nhận biết được các thành phần có trên màn hình chính 2.. bài soạn................... IV......... Ổn định lớp (1’)....... Biết thực hiện lệnh Simplify và Plot..... Nêu thao tác lọc dữ liệu? 10 3........................ Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 51 27 28/02/2010 Ngày dạy 09/3/2010 13/3/2010 Tiết dạy 1 1 Lớp 7/6 7/7 Bài : HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH (tt) I.... bảng phụ............... lệnh Plot...................... bài tập mẫu......... Học sinh biết khởi động.. đóng phần mềm...... 10 phải có điều kiện gì? Nêu thao tác … thực hiện sắp xếp dữ liệu? HS2............. III.......... Dữ liệu trong cột cần sắp xếp Cùng loại....... Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm HS1...... nếu có điều kiện......... ............ tác dụng của phần mềm................ .....GV: Giáo trình... xem trước bài ở nhà..................

Giới thiệu phần mềm: ? Đọc phần 1 và cho biết Toolkit là phần .TIMText Tools: Các công cụ biên soạn Giới thiệu màn hình (nếu có tranh hoặc bài giảng. tính toán Nhận xét và bổ sung và vẽ đồ thị.Cửa sổ dòng lệnh: gõ dòng lệnh .Cửa sổ làm việc chính: hiển thị kết quả thực hiện lệnh.Algebra Tools: Các công cụ tính toan đại số.Là công cụ hỗ trợ giải bài tập.Thanh bảng chọn: nơi thực hiện các lệnh chính của phần mềm . nó có những cách nào để khởi động. HĐ2: Tìm hiểu cách khởi động phần 2.Các lệnh tính toán đơn giản: GV: Lê Sỹ Chiến Trang 96 . ? Tìm hiểu sgk và nêu các thành phần có trên màn hình. HĐ 4: Tìm hiểu các lệnh tính toán đơn 4. . C1: Nháy đúp vào biểu tượng trên Nhận xét và bổ sung màn hình nền \ Nháy vào ô giữa (ô Công cụ đại số) để bắt đầu làm việc. . dùng máy chiếu lên) . HĐ 3: Tìm hiểu màn hình làm việc của 3. .Toolkit là phần mềm toán học. .Data Tools: Các công cụ xử lí dữ liệu. các nút điều khiển cửa sổ. Nhận xét và bổ sung.Khởi động phần mềm: mềm: ? Giống như một số phần mềm khác.Màn hình làm việc: phần mềm.Là công cụ tương tác học toán.Cửa sổ vẽ đồ thị hàm số: hiển thị kết quả của lệnh vẽ. có hữu ích mềm gì? Có lợi ích như thế nào? với học sinh THCS . Có 3 chức năng chính: . .Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Hoạt động của thầy và trò Nội dung HĐ1: Tìm hiểu phần mềm 1.Thanh tiêu đề: Hiển thị tên CT.

. Gõ biểu thức toán học cần rút gọn Cách 2: Chú ý: có thể dùng để tính toán các biểu B1: Tại cửa sổ dòng lệnh. gõ lệnh: thức toán học chứa số hoặc cả số lẫn chữ.Gõ biểu thức toán học cần rút gọn.Cách 1: thực hiện từ bảng chọn: B1: Nhấn vào Algebra \ Simplify B2: Xhht Simplify .Cú pháp: Thực hiện 1/5 + 3/4 Simplify <Biểu thức cần rút gọn? Giới thiệu hộp thoại Simplify . B3: Nhấn OK: thực hiện lệnh Cancel: Huỷ lệnh -> Kết quả hiển thị tại cửa sổ làm việc chính.Nhập biểu thức chứa x cần vẽ đồ thị. gõ lệnh: Plot y=3*x+1 B2: Nhấn Enter Trang 97 . Simplify 1/5 + 3/4 B2: Nhấn Enter + Tìm hiểu lệnh Plot + Lệnh Plot: Giới thiệu cú pháp. .Lệnh dùng để vẽ trực tiếp các đồ thị hàm Giới thiệu cửa sổ 2D Graph Function số đơn giản.Cú pháp: Plot y=<hàm số của x> .Lệnh dùng để tính toán giá trị biểu thức.Đồ thị của hàm số sẽ xh trên cửa sổ vẽ đồ thị . thực hiện những bước nào.Cách 1: thực hiện từ bảng chọn: B1: Plot \ 2D\ Graph Function B2: Xhht 2DGraph Function .Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 giản.Nhập phạm vi trục X B3: Nhấn OK . a) Tính toán các biểu thức đơn giản: + Tìm hiểu lệnh Simplify + Lệnh Simplify: ? Để thực hiện phép toán với phân số ta . cách thực hiện . .Thực hiện nhiều lệnh Plot có thể vẽ được nhiều độ thị đồng thời trên cửa sổ vẽ đồ thị GV: Lê Sỹ Chiến Cách 2: B1: Tại cửa sổ dòng lệnh.

.... Ổn định lớp (1’)............. 2...........Lệnh Simplify... Dặn dò: ................... Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Nêu công dụng của lệnh Simplify? Dùng để tính toán giá trị biểu thức 5 Nêu công dụng của lệnh Plot? Dùng để vẽ trực tiếp các đồ thị hàm 5 GV: Lê Sỹ Chiến Trang 98 .. 5... đóng phần mềm......... Tiến trình lên lớp: 1................................... .............Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 4........ Thực hiện lệnh Simplify và Plot với một số ví dụ........... Kiến thức: Thực hành thao tác khởi động.. làm việc có khoa học......................... III................... Củng cố: ...... Mục tiêu: 1... 3... II........HS: Sách giáo khoa........................... IV.. Nhận biết được các thành phần có trên màn hình chính. phòng máy.Thực hành trên máy nếu có điều kiện................ lệnh Plot................GV: Giáo trình. Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn Ngày dạy Tiết dạy Lớp 09/3/2010 3 7/6 52 27 28/02/2010 13/3/2010 2 7/7 Thực hành: HỌC TOÁN VỚI TOOLKIT MATH (tt) I..... 2... Rút kinh nghiệm: ........... .. Chuẩn bị: ......... xem trước bài ở nhà... Kỹ Năng: Thực hành thao tác thực hiện lệnh bằng bảng chọn và bằng cách gõ trực tiếp lệnh từ dòng lệnh............. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận................

Nhận xét và bổ sung. các nút điều khiển cửa sổ.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 số đơn giản 3.Khởi động phần mềm: phần mềm C1: Nháy đúp vào biểu tượng trên ? Nêu thao tác khởi động. cụ đại số) để bắt đầu làm việc.Cửa sổ vẽ đồ thị hàm số: hiển thị kết quả của lệnh vẽ. .Thanh tiêu đề: Hiển thị tên CT.Màn hình làm việc: phần mềm.Nhận xét và bổ sung cách khác.Thanh bảng chọn: nơi thực hiện các lệnh chính của phần mềm . HĐ 2: Tìm hiểu màn hình làm việc của 2. .Cửa sổ dòng lệnh: gõ dòng lệnh .Data Tools: Các công cụ xử lí dữ liệu. . hình . Bài thực hành: Hoạt động của thầy và trò Nội dung Nội dung bài thực hành: HĐ1: Thực hiện các cách khởi động 1.TIMText Tools: Các công cụ biên soạn bài giảng.Cửa sổ làm việc chính: hiển thị kết quả thực hiện lệnh. màn hình nền \ Nháy vào ô giữa (ô Công .Thực hành với lệnh Simplify và Plot: ? Thực hiện tính toán biểu thức sau: GV: Lê Sỹ Chiến Trang 99 .Algebra Tools: Các công cụ tính toan đại số. HĐ 3: Thực hành thao tác với lệnh Simplify và Plot ? ý nghĩa của lệnh là gì ? Nêu cú pháp của lệnh 3. ? Quan sát và nêu các thành phần trên màn . .

Lệnh dùng để tính toán giá trị biểu thức.Đồ thị của hàm số sẽ xh trên cửa sổ vẽ đồ B1: Tại cửa sổ dòng lệnh. . . gõ lệnh: Simplify 1/5 + 3/4 B2: Nhấn Enter b) Lệnh Plot: . sửa theo hệ số của x B2: Nhấn Enter ? Thực hiện lệnh để vẽ đồ thị sau: y= 1/x + 3*x ? Nêu kết quả vừa thực hiện .Nhập biểu thức chứa x cần vẽ đồ thị. . (3*x+1) . theo dõi. ? Thực hiện lệnh với biểu thức sau: x^3*y^4+2*x^3*y^4 .Nhập phạm vi trục X B3: Nhấn OK .Quan sát. hướng dẫn ? Cho biết kết quả thực hiện ? ý nghĩa của lệnh ? Nêu cú pháp lệnh ? Thực hiện vẽ đồ thị hàm số sau: Y=3*x+1 Năm học 2009-2010 a) Lệnh Simplify: .Nhận xét và bổ sung GV: Lê Sỹ Chiến Trang 100 .Cú pháp: Simplify <Biểu thức cần rút gọn? .Cách 2: . Cách 2: B1: Tại cửa sổ dòng lệnh. gõ lệnh: thị Plot y=3*x+1 ? Quan sát kết quả.Cách 1: thực hiện từ bảng chọn: B1: Plot \ 2D\ Graph Function B2: Xhht 2DGraph Function .Lệnh dùng để vẽ trực tiếp các đồ thị hàm số đơn giản. (1/5+3/4) B3: Nhấn OK: thực hiện lệnh → Kết quả hiển thị tại cửa sổ làm việc chính.Giáo án Tin học 7 1/5 + 3/4 Giới thiệu hộp thoại Simplify Gõ biểu thức toán học cần rút gọn ? Nêu kết quả vừa thực hiện ? Cách khác thực hiện lệnh Chú ý: có thể dùng để tính toán các biểu thức toán học chứa số hoặc cả số lẫn chữ.Quan sát từng nhóm thực hiện.Gõ biểu thức toán học cần rút gọn.Cách 1: thực hiện từ bảng chọn: B1: Nhấn vào Algebra \ Simplify B2: Xhht Simplify .Cú pháp: Plot y=<hàm số của x> .

.... ngày 13 tháng 3 năm 2010 KÝ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG Trần Phương Giang GV: Lê Sỹ Chiến Trang 101 ......................................................... Dặn dò: ....... Củng cố: .Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 4....Lệnh Simplify............................. ........................................................ nếu có điều kiện.. 5........................................................ IV.................................... ........................................Thực hành trên máy ở nhà........ Biên Hòa........................................ Rút kinh nghiệm: .......................................................................................................... lệnh Plot...

Nháy chọn một hàng chọn Format/ Rows Câu 5: Trong Excel để xóa cột hoặc hàng ta thực hiện: GV: Lê Sỹ Chiến Trang 102 . Nháy đúp chuột vào dữ liệu c. Nháy chọn một hàng chọn Insert/ Columns b. Độ rộng của cột b. Nháy chọn một cột chọn Insert/ Rows d. Không thể thay đổi được Câu 2: Trong Excel muốn điều chỉnh độ rộng cột hoặc hàng vừa khít với dữ liệu ta thực hiện: a. Độ rộng của cột và độ cao của dòng d. Độ cao của dòng c. Nháy chuột trên thanh công thức Câu 3: Trong Excel muốn chèn thêm cột ta thực hiện a. Nháy chọn một cột chọn Insert/ Columns b. Nháy chọn một cột chọn Format/ Columns c. Nháy chọn một cột chọn Format/ Rows Câu 4: Trong Excel muốn chèn thêm hàng ta thực hiện a.Phần trắc nghiệm (3 điểm) Câu 1: Trong chương trình bảng tính Excel ta có thể thay đổi a. Nháy đúp chuột trên vạch phân cách d. Nháy chuột vào dữ liệu b.Nháy chọn một hàng chọn Format/Columns c.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 53 28 07/3/2010 Ngày dạy 16/3/2010 20/3/2010 Tiết dạy 1 1 Lớp 7/6 7/7 Kiểm tra 1 tiết: KIỂM TRA 45 PHÚT Môn: Tin học – Lớp 7 (Giữa chương II) I. Nháy chọn một hàng chọn Insert/ Rows d.

Biết cách tạo biểu đồ. định dạng kiểu chữ c. Chọn cột hoặc hàng chọn File/Delete c. 2. Hướng giấy đứng 4……… 4. Kiến thức: Biết minh hoạ số liệu bằng biểu đồ. Kỹ Năng: Học sinh biết thực hiện theo các bước và hình dung được các thao tác trên màn hình. HS: Quan sát hình 96. Top c. Bottom d. Portrait a. Chọn cỡ chữ Câu 8: Hãy ghép hai cột cho đúng 1. Chọn cột hoặc hàng chọn Edit/Delete b. chỉnh sửa biểu đồ. Căn lề b. Landscape b.HS: Sách giáo khoa. Ổn định lớp (1’). II. 3. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận. =C4+D6 d. Hướng giấy ngang II. 2. …… 1. làm việc có khoa học.GV: Giáo trình. III. Chọn phông chữ d. Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Minh hoạ số liệu bằng biểu đồ. xem trước bài ở nhà. =D2+F7 Câu 7: Trong Excel các nút sau dùng để: a.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 a. =C3+D5 b. Chuẩn bị: . Chọn cột hoặc hàng chọn Insert/Delete d. Tiến trình lên lớp: 1. . MINH HOẠ SỐ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ. Trang 103 . một số dạng biểu đồ cơ bản. Lề trên 2……….97 GV: Lê Sỹ Chiến Nội dung I. Ta sao chép ô E10 sang ô G12 ta được: a. 2.Phần tự luận (7 điểm) Câu 1: Trình bày các bước kẻ đường biên trong Excel? Câu 2: Trình bày các bước thay đổi phông chữ và cỡ chữ? Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 54 28 07/3/2010 Ngày dạy 16/3/2010 20/3/2010 Tiết dạy 3 2 Lớp 7/6 7/7 Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ I. =3C+D5 c. Lề dưới 3……… 3. phòng máy. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Nêu công dụng của lệnh Simplify? Dùng để tính toán giá trị biểu thức 5 Nêu công dụng của lệnh Plot? Dùng để vẽ trực tiếp các đồ thị hàm 5 số đơn giản 3. Mục tiêu: 1. Chọn cột hoặc hàng chọn Format/Delete Câu 6: Trong ô E10 có công thức =A1+B3.

rõ ràng trực quan hơn. GV: Đó là đang còn ít cột ít hàng. Nháy liên tiếp nút next rồi nháy nút Finish Cụ thể như sau: Trang 104 . TẠO BIỂU ĐỒ B1: Chọn một ô trong miền có dữ liệu cần vẽ biểu đồ B2: Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ. MỘT SỐ DẠNG BIỂU ĐỒ GV: Cho học sinh đọc và tìm hiểu nội dung. Có máy dạng biểu đồ? HS: Quan sát hình 98 3 dạng biểu đồ cơ bản Biểu đồ cột: Tạo biểu đồ GV: để thực hiện tạo được một biểu đồ đơn giản ta thực hiện theo các bước sau đây: HS: tìm hiểu các bước cụ thể qua các bước sau: HS: quan sát hình 102 Các bước thực hiện ? GV: Lê Sỹ Chiến Biểu đồ đờng gấp khúc: Biểu đồ hình tròn: III. Hình 97 II.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Ta có bản số liệu GV: so sánh quan sát sô liệu ở 2 hình HS: hình 97 dễ quan sát hơn. B2. Hình 96 Dưới đây biểu diễn dữ liệu trong trang tính trên dới dạng biểu đồ Tìm hiểu Một số dạng biểu đồ.

Dặn dò: GV: Lê Sỹ Chiến Trang 105 .Cho tiêu đề biểu đồ. Chọn dạng biểu đồ trong nhóm. Chọn vị trí lu biểu đồ 2.Hãy nêu một sô dạng biểu đồ thờng được hay sử dụng nhất? .Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bang dữ liệu? 5. 1. Cho chú giải trục đứng Bước 4: Vị trí đặt biểu đồ. Chọn nhóm biểu đồ 2. Cho chú giải trục ngang 3.Cột X? HS: đọc chú ý Vị trí đặt biểu đồ ? HS: đọc lu ý Chỉnh sửa biểu đồ Nháy vào nút Chart Wizard trên thanh công cụ. 1. 1.Cột Y ? . Bước 3: Các thông tin giải thích biểu đồ 1. CHỈNH SỬA BIỂU ĐỒ 1. 3. 2. Thay đổi vị trí của biểu đồ Để thay đổi được vị trí của biểu đồ ta nháy chuột lên biểu đồ để chọn rồi kéo thả chuột đến vị trí mới.Tiêu đề . 2. Nháy vào nút Finish để kết thúc IV. Nháy NEXT sang bước tiếp theo. 2. Nháy vào NEXT để sang bước 2 Bước 2: Xác định miền dữ liệu. Kiểm tra miền dữ liệu và sửa đổi. Củng cố: . Xác định miền dữ liệu ? HS: quan sát hình vẽ 105 Các bước thực hiện ? Tìm hiểu ví dụ hình 106 GV: các thông tin giải thích biểu đồ: .Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Bước 1: Chọn dạng biểu đồ.Thay đổi dạng biểu đồ nháy vào mũi tên của nút công cụ (nh hình vẽ112) để mở bảng chọn Chọn kiểu biểu đồ thích hợp Xóa biểu đồ Nháy chuột vào biểu đồ rồi nhấn phím DELETE Sao chép biểu đồ vào văn bản WORD Nháy chuột vào biểu đồ rồi nháy nút lệnh COPY Mở văn bản WORD và nháy vào nút lệnh paster trên thanh công cụ của WORD 4. Chọn dãy dữ liệu cần minh hoạ theo hành hay cột 3.

....GV: Giáo trình....... xem trước bài ở nhà............. chỉnh sửa biểu đồ........... Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ đơn giản.. Kiến thức: Biết minh hoạ số liệu bằng biểu đồ........... III..... Rút kinh nghiệm: ............... Tiến trình lên lớp: 1. Mục tiêu: 1.... Chuẩn bị: .HS: Sách giáo khoa....... 3.............. Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm HS1: Sắp xếp dữ liệu? Hs trả lời.............. 2. Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 55 29 14/3/2010 Ngày dạy 23/3/2010 27/3/2010 Tiết dạy 1 1 Lớp 7/6 7/7 Bài thực hành: TẠO BIỂU ĐỒ ĐỂ MINH HỌA I........................................... nếu có điều kiện.................... một số dạng biểu đồ cơ bản... IV........... Kỹ Năng: Biết biết nhập các công thức và hàm vào ô tính...... II. .. Bài thực hành: Hoạt động của thầy và trò Nội dung thực hành GV: Lê Sỹ Chiến Nội dung I.......................................................... Ổn định lớp (1’).......Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 ...Thực hành trên máy ở nhà....... NỘI DUNG 1..... 2...................................................... TẠO BIỂU ĐỒ Trang 106 ....................... ........................ Biết cách tạo biểu đồ............... làm việc có khoa học...... 10 HS2: Để sắp xếp danh sách dữ liệu 10 em có thể dung lệnh gì của EXCEL? 3........ Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận.................... ........................................ phòng máy....

Chọn kiểu biểu đồ thích hợp. Nháy vào nút Finish để kết thúc 2. Chọn vị trí lu biểu đồ 4. GV: Lê Sỹ Chiến . GV: chú ý chỗ đặt biểu đồ Năm học 2009-2010 Bước 1: Chọn dạng biểu đồ.3. Nháy liên tiếp nút next rồi nháy nút Finis HS: Thực hiện cụ thể như thế nào? HS: lưu ý sau khi thực hiện xong ta cần chú ý. Nháy vào NEXT để sang bước 2 Bước 2: Xác định miền dữ liệu. Xóa biểu đồ: Nháy chuột vào biểu đồ rồi nhấn phím DELETE Sao chép biểu đồ vào văn bản WORD: Nháy chuột vào biểu đồ rồi nháy nút lệnh COPY Bài tập Học sinh làm bài tập 1. Nháy vào nút Chart Wizard trên thanh công cụ. Kiểm tra miền dữ liệu và sửa đổi. Bước 3: Các thông tin giải thích biểu đồ 1. Chọn nhóm biểu đồ Chọn dạng biểu đồ trong nhóm. CHỈNH SỬA BIỂU ĐỒ 1. nháy NEXT sang hộp thoại tiếp theo.Giáo án Tin học 7 GV : Tạo biểu đồ B1: Chọn một ô trong miền có dữ liệu cần vẽ biểu đồ B2: Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ. Mở văn bản WORD và nháy vào nút lệnh paster trên thanh công cụ của WORD. B2. II.Cho tiêu đề biểu đồ. 2. Chọn dãy dữ liệu cần minh hoạ theo hành hay cột. Bài tập Bài 1: Lập trang tính và tạo biểu đồ a) b) c) d) Bài 2: Tạo và thay đổi dạng biểu đồ a) b) c) d) Bài tập 3: Xử lí dữ liệu và tạo dạng biểu đồ a) b) c) Trang 107 . Đánh giá và cho điểm theo từng nhóm.2. Cho chú giải trục đứng Bước 4: Vị trí đặt biểu đồ.Thay đổi dạng biểu đồ: Nháy vào mũi tên của nút công cụ (nh hình vẽ112) để mở bảng chọn. 2. Thay đổi vị trí của biểu đồ Để thay đổi được vị trí của biểu đồ ta nháy chuột lên biểu đồ để chọn rồi kéo thả chuột đến vị trí mới. 3. Cho chú giải trục ngang 3.

.... ................. IV............ 3.... II................ HS: Quan sát hình 96.. Ổn định lớp (1’)............. xem trước bài ở nhà........ chỉnh sửa biểu đồ...... III............... Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 56 29 14/3/2010 Ngày dạy 23/3/2010 27/3/2010 Tiết dạy 3 2 Lớp 7/6 7/7 Bài 9: TRÌNH BÀY DỮ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ (tt) I..... ....................................... . Dặn dò: . Rút kinh nghiệm: .............. phòng máy..... Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Minh hoạ số liệu bằng biểu đồ..........................................HS: Sách giáo khoa............................ Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Nêu công dụng của lệnh Simplify? Dùng để tính toán giá trị biểu thức 5 Nêu công dụng của lệnh Plot? Dùng để vẽ trực tiếp các đồ thị hàm 5 số đơn giản 3.......Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 4.......... 2........................ Củng cố: ....................... Kiến thức: Biết minh hoạ số liệu bằng biểu đồ.............................Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu? 5..... Mục tiêu: 1. Chuẩn bị: .......GV: Giáo trình.............. làm việc có khoa học.................. nếu có điều kiện........................... 2.97 GV: Lê Sỹ Chiến Nội dung I.Hãy nêu một số dạng biểu đồ thờng được hay sử dụng nhất? .... Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận........... Tiến trình lên lớp: 1.... Biết cách tạo biểu đồ.. Trang 108 .............Thực hành trên máy ở nhà............... MINH HOẠ SỐ LIỆU BẰNG BIỂU ĐỒ............ Kỹ Năng: Học sinh biết thực hiện theo các bước và hình dung được các thao tác trên màn hình. một số dạng biểu đồ cơ bản.............

GV: Đó là đang còn ít cột ít hàng. Hình 96 Dưới đây biểu diễn dữ liệu trong trang tính trên dới dạng biểu đồ Tìm hiểu Một số dạng biểu đồ. B2. rõ ràng trực quan hơn. Hình 97 II. Có máy dạng biểu đồ? HS: Quan sát hình 98 3 dạng biểu đồ cơ bản Biểu đồ cột: Tạo biểu đồ GV: để thực hiện tạo được một biểu đồ đơn giản ta thực hiện theo các bước sau đây: HS: tìm hiểu các bước cụ thể qua các bước sau: HS: quan sát hình 102 Các bước thực hiện ? GV: Lê Sỹ Chiến Biểu đồ đờng gấp khúc: Biểu đồ hình tròn: III.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Ta có bản số liệu GV: so sánh quan sát sô liệu ở 2 hình HS: hình 97 dễ quan sát hơn. TẠO BIỂU ĐỒ B1: Chọn một ô trong miền có dữ liệu cần vẽ biểu đồ B2: Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ. Nháy liên tiếp nút next rồi nháy nút Finish Cụ thể như sau: Trang 109 . MỘT SỐ DẠNG BIỂU ĐỒ GV: Cho học sinh đọc và tìm hiểu nội dung.

Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bang dữ liệu? 5. 5. Dặn dò: GV: Lê Sỹ Chiến Trang 110 . Chọn dạng biểu đồ trong nhóm. Nháy NEXT sang bước tiếp theo. Nháy vào NEXT để sang bước 2 Bước 2: Xác định miền dữ liệu. 4. Chọn vị trí lu biểu đồ 6. 2.Hãy nêu một sô dạng biểu đồ thờng được hay sử dụng nhất? .Cho tiêu đề biểu đồ. Bước 3: Các thông tin giải thích biểu đồ 1. CHỈNH SỬA BIỂU ĐỒ 1. Cho chú giải trục ngang 3. Chọn nhóm biểu đồ 5.Thay đổi dạng biểu đồ nháy vào mũi tên của nút công cụ (nh hình vẽ112) để mở bảng chọn Chọn kiểu biểu đồ thích hợp Xóa biểu đồ Nháy chuột vào biểu đồ rồi nhấn phím DELETE Sao chép biểu đồ vào văn bản WORD Nháy chuột vào biểu đồ rồi nháy nút lệnh COPY Mở văn bản WORD và nháy vào nút lệnh paster trên thanh công cụ của WORD 4.Tiêu đề . 6. 5.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Bước 1: Chọn dạng biểu đồ. Thay đổi vị trí của biểu đồ Để thay đổi được vị trí của biểu đồ ta nháy chuột lên biểu đồ để chọn rồi kéo thả chuột đến vị trí mới. 4. Kiểm tra miền dữ liệu và sửa đổi.Cột X? HS: đọc chú ý Vị trí đặt biểu đồ ? HS: đọc lu ý Chỉnh sửa biểu đồ Nháy vào nút Chart Wizard trên thanh công cụ. Củng cố: .Cột Y ? . Cho chú giải trục đứng Bước 4: Vị trí đặt biểu đồ. Nháy vào nút Finish để kết thúc IV. Chọn dãy dữ liệu cần minh hoạ theo hành hay cột 6. Xác định miền dữ liệu ? HS: quan sát hình vẽ 105 Các bước thực hiện ? Tìm hiểu ví dụ hình 106 GV: các thông tin giải thích biểu đồ: . 2.

.......................................... ........ KÝ DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU Biên Hòa................... nếu có điều kiện..Thực hành trên máy ở nhà........................................................................................................... ngày 22 tháng 3 năm 2010 KÝ DUYỆT CỦA TỔ TRƯỞNG Trần Phương Giang GV: Lê Sỹ Chiến Trang 111 ...................................... IV.................................................................................... ................................. ........................................................ Rút kinh nghiệm: ...................................................................................................................................Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 .......... ngày …… tháng …… năm 200…................. Biên Hòa.............................................

NỘI DUNG 1. Thực hiện được các thao tác tạo biểu đồ đơn giản. TẠO BIỂU ĐỒ Trang 112 . II.GV: Giáo trình. Mục tiêu: 1. 2.Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 57 30 21/3/2010 Ngày dạy 30/3/2010 03/4/2010 Tiết dạy 1 1 Lớp 7/6 7/7 Bài thực hành: TẠO BIỂU ĐỒ ĐỂ MINH HỌA (tt) I. chỉnh sửa biểu đồ. Bài thực hành: Hoạt động của thầy và trò Nội dung thực hành GV: Lê Sỹ Chiến Nội dung I. III. Tiến trình lên lớp: 1. 2. Chuẩn bị: . xem trước bài ở nhà. . Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm HS1: Sắp xếp dữ liệu? Hs trả lời. 10 HS2: Để sắp xếp danh sách dữ liệu 10 em có thể dung lệnh gì của EXCEL? 3. 3. phòng máy. Kỹ Năng: Biết biết nhập các công thức và hàm vào ô tính. Ổn định lớp (1’). Kiến thức: Biết minh hoạ số liệu bằng biểu đồ.HS: Sách giáo khoa. một số dạng biểu đồ cơ bản. Biết cách tạo biểu đồ. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận. làm việc có khoa học.

GV: chú ý chỗ đặt biểu đồ Năm học 2009-2010 Bước 1: Chọn dạng biểu đồ.3.2. Mở văn bản WORD và nháy vào nút lệnh paster trên thanh công cụ của WORD. Bước 3: Các thông tin giải thích biểu đồ 1. Xóa biểu đồ: Nháy chuột vào biểu đồ rồi nhấn phím DELETE Sao chép biểu đồ vào văn bản WORD: Nháy chuột vào biểu đồ rồi nháy nút lệnh COPY Bài tập Học sinh làm bài tập 1. II. Chọn kiểu biểu đồ thích hợp. Chọn vị trí lu biểu đồ 8. Chọn nhóm biểu đồ Chọn dạng biểu đồ trong nhóm. Thay đổi vị trí của biểu đồ Để thay đổi được vị trí của biểu đồ ta nháy chuột lên biểu đồ để chọn rồi kéo thả chuột đến vị trí mới. 7. Đánh giá và cho điểm theo từng nhóm. 2. B2.Cho tiêu đề biểu đồ. GV: Lê Sỹ Chiến . Nháy vào nút Finish để kết thúc 2. nháy NEXT sang hộp thoại tiếp theo. Cho chú giải trục ngang 3. Nháy vào nút Chart Wizard trên thanh công cụ. Cho chú giải trục đứng Bước 4: Vị trí đặt biểu đồ. Kiểm tra miền dữ liệu và sửa đổi.Thay đổi dạng biểu đồ: Nháy vào mũi tên của nút công cụ (nh hình vẽ112) để mở bảng chọn. CHỈNH SỬA BIỂU ĐỒ 1. Bài tập Bài 1: Lập trang tính và tạo biểu đồ a) b) c) d) Bài 2: Tạo và thay đổi dạng biểu đồ a) b) c) d) Bài tập 3: Xử lí dữ liệu và tạo dạng biểu đồ a) b) c) Trang 113 . 2. Chọn dãy dữ liệu cần minh hoạ theo hành hay cột. Nháy liên tiếp nút next rồi nháy nút Finis HS: Thực hiện cụ thể như thế nào? HS: lưu ý sau khi thực hiện xong ta cần chú ý. Nháy vào NEXT để sang bước 2 Bước 2: Xác định miền dữ liệu.Giáo án Tin học 7 GV : Tạo biểu đồ B1: Chọn một ô trong miền có dữ liệu cần vẽ biểu đồ B2: Nháy nút Chart Wizard trên thanh công cụ.

.. Tiến trình lên lớp: 1.. .....HS: Sách giáo khoa...............Nêu các bước cần thực hiện để tạo biểu đồ từ một bảng dữ liệu? 5.. Vẽ được hình......... Dặn dò: ....... Mục tiêu: 1..... 2...Hãy nêu một số dạng biểu đồ thờng được hay sử dụng nhất? .....................................GV: Giáo trình........................ Biết cách khởi động..... Biết các công cụ và điều khiển hình......................... Kỹ Năng: Thực hiện thành thạo thao tác trên.... ............ Giới thiệu phần mềm GV: Lê Sỹ Chiến Trang 114 ............................ Biết cách mở............................ Kiểm tra bài cũ (4’) Đề bài Đáp án Biểu điểm Nêu công dụng của lệnh Simplify? Dùng để tính toán giá trị biểu thức 5 Nêu công dụng của lệnh Plot? Dùng để vẽ trực tiếp các đồ thị hàm 5 số đơn giản 3.........Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 4............................ thoát khỏi phần mềm.. Rút kinh nghiệm: ........ phòng máy... xem trước bài ở nhà........... làm việc có khoa học........ nếu có điều kiện..Thực hành trên máy ở nhà............................. Tiết PPCT Tuần dạy Ngày soạn 58 30 21/3/2010 Ngày dạy 30/3/2010 03/4/2010 Tiết dạy 3 2 Lớp 7/6 7/7 Bài: HỌC VẼ HÌNH HỌC ĐỘNG VỚI GEOGEBRA I....... ghi tệp........ IV... Củng cố: .......... .. Kiến thức: Học sinh biết và phân biệt được các thành phần chính trên màn hình...... III.. 2......... Chuẩn bị: ... 3................... Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận.......................... Bài mới: Hoạt động của thầy và trò Nội dung GV: Phần mềm Geoebra cho phép thiết kế 1.. Ổn định lớp (1’).................................... Hình thành thái độ nghiêm túc..................... chú ý trong giờ học II........

4. .Khu vực trung tâm.Ghi tệp: File -> Save.xls còn với Geogebra là . với Word có phần mở rộng là . GV: Để thoát khỏi phần mềm ta làm ntn? e) Thoát khỏi phần mềm File -> Exit. GV: Yêu cầu HS khởi động phần mềm Geo và từng HS thực hiện thao tác vẽ tam giác trên máy tính.Mở tệp: File -> Open. Vẽ hình đầu tiên: Tam giác ABC tam giác ABC. ? Cách mở và lưu với tệp Geogebra? Năm học 2009-2010 2. Gõ tên ở ô File name -> Save. b) Mở tệp ? Để thoát khởi phần mềm ta làm ntn? c) Thoát khỏi phần mềm GV: Yêu cầu HS thoát khỏi phần mềm Geo. Làm quen với phần mềm a) Khởi động . Excel là . ? Để thực hiện thao tác di chuyển ta sử dụng nút lệnh nào? GV: Yêu cầu HS thực hiện di chuyển các điểm A.Giáo viên kiểm tra việc thực hành vẽ ta giác của từng máy. B. . GV: Yêu cầu HS lưu lại các tệp hình đã vẽ.ggb.Giáo án Tin học 7 các hình để học hình học trong chương trình môn Toán ở phổ thông… GV: Tương tự như các phần mềm khác em hãy thử nêu cách khởi động với phần mềm Geogebra? .doc.Thanh công cụ. GV: Giới thiệu các công cụ vẽ và điều khiển hình có trong phần mềm. a) Lưu tệp GV: Yêu cầu HS mở lại các tệp đã lưu. sửa lỗi và nhận xét ý thức thực hành. C. . GV: Treo bảng phụ hướng dẫn HS cách vẽ 3. c) Các công cụ vẽ và điều khiển màn hình d) Mở và ghi tệp vẽ hình . kết quả của mỗi máy. GV: Lê Sỹ Chiến Trang 115 .Thanh bảng chọn. Chọn tệp cần mở -> Open. b) Giới thiệu màn hình . ? Để chọn một công cụ ta làm ntn? GV: Chúng ta đã biết.Sau khi khởi động phần mền thì màn hình làm việc chính gồm những thành phần gì? GV: Treo bảng phụ giới thiệu các thành phần chính của phần mềm Geogebra. Củng cố: .Nháy đúp chuột biểu tượng của Geogebra.

.........................Thực hành trên máy ở nhà.................................................................................................................................................................... nếu có điều kiện................ Rút kinh nghiệm: ....Hướng dẫn HS đọc tiếp các phần còn lại bài học vẽ hình học động với Geogebra. .............Giáo án Tin học 7 Năm học 2009-2010 5........................................................................................... .. Dặn dò: .................................. GV: Lê Sỹ Chiến Trang 116 . IV.......................................................................................... .....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful