GVHD: T.

s Nguyễn Thị Bích Thu

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH

BÀI TẬP NHÓM

QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
Đề tài:

BẢN PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC GIÁM ĐỐC HÀNH CHÍNH-NHÂN SỰ

GVHD:T.s Nguyễn Thị Bích Thu Nhóm thực hiện: Cuồng Phong Hội QTNL3_09

Nhóm: Cuồng Phong Hội

GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu

NỘI DUNG BÀI PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
I.

Giai đoạn 1: Xác định công việc và mục tiêu phân tích
1.

Mục đích của phân tích công việc:

- Mục đích chung nhất của phân tích công việc này là thiết lập thủ tục để lựa chọn nhân sự,đào tạo nhân viên,phát triển các công cụ để đánh gia thành tích và thiết lập hệ thống trả lương. - Cung cấp các thông tin về:yêu cầu của công việc là gì,những đặc điểm nhân viên cần có để thực hiện tốt công việc đó. - Cơ sở để bố trí,luân chuyển đào tạo nhân viên với mức chi phí thấp nhất. - Đánh giá công việc và thông qua đó xác định cấu trúc lương công bằng. - Dự đoán tính chất của các công việc tương lai. 2. Xác định những công việc cần phân tích - Đầu tiên,xác định được vị trí phân tích là: giám đốc hành chính nhân sự của tập đoàn Mai Linh-chi nhánh Bắc Trung Bộ. - Tiếp theo cần tìm hiểu những công việc mà chức vụ đó làm là gì? - Tiếp cận người đang giữ vị trí hiện tại cần phân tích. - Xây dựng câu hỏi phỏng vấn và bản câu hỏi để phục vụ cho việc phân tích. - Gởi câu hỏi và bản câu hỏi cho người giữ vị trí cần phân tích - Nhận kết quả và tiến hành xử lý thông tin,làm bản phân tích công việc. 3. Ai tiến hành phân tích công việc - Nhóm Cuồng Phong Hội trực tiếp tham gia tiến hành phân tích công việc. Điều này sẽ cung cấp nguồn thông tin hữu hiệu về vị trí công việc ( Giám đốc hành chính-nhân sự) được đánh giá một cách khách quan. Mặt khác, phân tích công việc hướng vào việc miêu tả những hoạt động công việc độc lập của người giữ chức vụ được phân tích nên đôi khi không đánh giá được hết mọi mặt của vấn đề,chưa nhận rõ được mức độ quan trọng,sự phức tạp của công việc . 4. Sử dụng biểu đồ và cơ cấu tổ chức a. Sơ đồ cấu trúc phòng
PHÒNG HCNS

Hành chính
- Thư ký, trợ lý - Văn thư lưu trữ - Lễ tân, lái xe TGĐ - VSMT. - Dịch vụ hành chính

QL nguồn nhân lực
- Tuyển dụng. - Đào tạo. - Định mức, lương. - Chế độ chính sách - Đánh giá kết quả làm việc - Quan hệ lao động - Thi đua, K.thưởng, kỷ luật

CNTT

Nhóm: Cuồng Phong Hội

Cập nhật quy chế nghĩa vụ và chế độ chính sách cho nhân viên. thưởng của CBNV và các chế độ chính sách. • nPhốinhợp thực hoạt các g của việc ng và xác nhận chế độ công chức năng khác tác phí cho CBNV đi công tác Các g Phá Phònđơn vịt • Tư vấđộng và bố trí nhân về chuyên môn nghiệngvụ và định Điều n.Công việc chính của giám đốc nhân sự thì không liên quan đến công nghệ nhiều mà chủ yếu là sử dụng các kỹ năng mềm. thiết bị văn phòng.phạm vi của các hoạt động.s Nguyễn Thị Bích Thu b. BHYT • Đóng và thanh toán bảo hiểm cho CBNV toàn Công ty Đối thủ cạnh • So sánh.khả năng. Loại dữ liệu: . Phòng Quản lý • Phối hợp thực hiện và hoàn thiện các quy trình. o cáo công tác quản – hoạt h chínnhân sự. hỗ trợ về nghiệp vụ – Cty mẹ chuyên môn.Dữ liệu định lượng : sự đo lường bằng số. Ban CNTT • Báou cáo g và bố trí nhân viên Phòng Tài chính Điề độn công việc và yêu cầu tư vấn. Các phòng ban • Điều động và bố trí nhân viên khác Chế độ lương. thưởng của CBNV và các chế độ chính sách.Dữ liệu định tính: mô tả hoạt động công việc.phẩm chất và các thiết bị liên quan đến công việc. Các đơn vị cung • Tuyển nhân sự. Kế toán Chế độ lương Các phòng ban Ứ g tiề cho các hiện độn công phò liên quan.GVHD: T. thiết lập các chiến lược nhân sự phù hợp tranh Phòng. hỗ trợ. xác nhận kế hoạch và mục tiêu của Công ty. Cấp phát văn phòng phẩm và các công việc liên quan khác II. bảo dưỡng máy móc.phẩm chất và thiết bị liên quan đến công việc. Trao đổi thông tin. ứng lao động Các đơn vị cung • Cung cấp. Đảm bả sự phác đơn theo c nh hướng củ Tập đoàn ty. Nhóm: Cuồng Phong Hội . thuộc doanh Chế độ lương thưởng của CBNV và các chế độ chính sách. . . ứng dịch vụ hành chính khác BHXH. Giai đoạn 2: Chuẩn bị phân tích công việc 1. kiểm soát viên cho các hoạt độ p nhằm nâng thành n Kinh c viên trự triể hướng trong công tác hàch vụ và thương hiệu. sửa chữa. chất lượng dị nh chính nhân sự.Sử dụng hệ thống cấp độ về khả năng và năng lực .sự am hiểu về con người và bản chất của công việc nên công việc này ở cấp độ những hoạt động nền tảng. CNTT. thủ tục quy chế chất lượng liên quan đến quản lý nguồn nhân lực. Mối quan hệ của phòng trong công việc Cá nhân/ Đơn vị Công việc liên hệ với các Cá nhân/ Đơn vị bên ngoài Công ty Cơ quan • Đăng ký sử dụng lao động và thang bảng lương làm căn cứ Sở LĐTB-XH đóng BHXH theo quy định của Pháp luật lao động hiện hành. Bộ phận Công việccliên hệ vớiicáccbộ phận thuộcinội bộ đơn vị thuộc nội bộ Công việ liên hệ vớ cá bộ phận ngoà đơn vị nhưng Ban • Báo cáo công việc hệ thốu g Tậh nhiện về toàn bộ các chương và chịn trác p đoà m Ban Giám c – • nh. cao uy tín. quy chế trị hànđộng h – nhân sự của Công trị HC Công ty mẹ các đơn vị trực thuộccủa Côngoty và cát triển vị trựđịthuộc Công a hành chính & CNTT .khả năng . công tác quảnty & TổngTổ chứđốc trì Bá chính sách.

loại hình hoạt động của công ty. . kỹ năng. số lượng. thời gian biểu. quần áo đồng phục.Thông báo tuyển dụng của công ty. Vị trí công việc được miêu tả rõ nhất bằng sơ đồ. chế độ lương bổng. 2. Thông tin về các yêu cầu đặc điểm. báo. các kiến thức hiểu biết liên quan đến thực hiện công việc. tính năng tác dụng.Các tài liệu liên quan đến tập đoàn Mai Linh. Các thông tin về điều kiện thực hiện công việc: Bao gồm các thông tin liên quan đến các vấn đề điều kiện làm việc như sự cố gắng về thể lực. Nguồn phi con người . . trang bị dụng cụ được sử dụng trong quá trình sử dụng công việc. điều kiện vệ sinh lao động. Những yếu tố cơ bản tạo thành công việc là: Trách nhiệm. điều kiện tổ chức hoạt động. Thông tin để thực hiện phân tích công việc: Để thực hiện phân tích công việc được chính xác cần phải sử dụng các loại thông tin dưới đây: 1. như phương pháp làm việc. cô Nguyễn Thị Lệ Thủy. 4.… ( Những thông tin này em thu thập ở trên mạng internet. của công ty. các yếu tố của thành phần công việc.GVHD: T. hao phí thời gian thực hiện công việc. Thông tin về tình hình thực hiện công việc:Các thông tin được thu nhập trên cơ sở của công việc thực tế thực hiện công việc..) 2. kết quả và điều kiện kinh tế Nhóm: Cuồng Phong Hội . các thuộc tính cá nhân. trình độ chuyên môn... chủng loại của các máy móc..Cần xin tài liệu về các mối quan hệ có liên quan. Thông tin về yêu cầu nhân sự:Bao gồm tất cả các yêu cầu về nhân viên thực hiện công việc như học vấn. thông tin..s Nguyễn Thị Bích Thu a) b) Nguồn thông tin thu thập: Nguồn con người: Giám đốc hành chính-nhân sự của tập đoàn Mai Linh Bắc Trung Bộ. cũng như webside của công ty. 5. 3.Các tài liệu liên quan đến công việc quản trị nhân sự.

Thu thập thông tin  o o thời gian tìm hiểu chức vụ Giám đốc hành chính-nhân sự và tiếp cận người giữ chức vụ này-cô Nguyễn Thị Lệ Thủy.GVHD: T.  Phương pháp thu thập thông tin Các phương pháp được sử dụng là: Bản câu hỏi: o Lập bảng câu hỏi o Tiến hành thu thập thông tin o Xử lý thông tin o Đưa thông tin đã xử lý vào bảng phân tích công việc Phỏng vấn: Xây dựng bảng câu hỏi phỏng vấn qua mail o Tiến hành thu xếp . lựa chọn buổi phỏng vấn và tiến hành phỏng vấn Đưa thông tin phỏng vấn được vào bảng phân tích Nhật kí ngày làm việc o Tiến hành thu thập và xử lí thông tin III.nhóm đã gởi câu hỏi phỏng vấn và bản câu hỏi qua mail: Qua BẢN CÂU HỎI PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC Phần 1: Thông tin chung về đối tượng Nhóm nghề nghiệp: Quản trị nhân sự Chức danh: Giám đốc hành chính-nhân sự Họ và tên: Nguyễn Thị Lệ Thủy Người trả lời các câu hỏi sau đây là ai ? o Giám đốc hành chính-nhân sự o Người giám sát o Chuyên gia tư vấn o Đối tượng khác…………… Trình độ văn hóa trung bình của người đang làm việc này: o Tốt nghiệp 12 o Đại học o Trình độ cao hơn Phần 2: Kiểm tra Số nhân viên trực thuộc sẽ quản lý? o Không có ai Nhóm: Cuồng Phong Hội .s Nguyễn Thị Bích Thu 3. Giai đoạn 3: Thu thập và phân tích dữ liệu 1.

GVHD: T. giấy chứng nhận nghề nghiệp ? o Có o Không Mức độ sử dụng kiến thức hoặc kỹ năng này thường xuyên như thế nào? o Hàng giờ o Hàng ngày o Hàng tuần o Hàng tháng o Hàng năm Mức độ quan trọng của kiến thức kỹ năng? o Cao o Trung bình Nhóm: Cuồng Phong Hội . Số lượng: ………. Số lượng: cô quản lý theo mô hình tập đoàn nên dưới cô có 7 trưởng phòng nhân sự thuộc 7 đơn vị thành viên và tại phòng làm việc của cô thì có 5 nhân viên.s Nguyễn Thị Bích Thu o NV chuyên môn. o NV giám sát hoặc quản lý. Số lượng: ………… o NV tập sự. kỹ năng cần để làm việc ? o Kinh tế o Quản trị kinh doanh o Luật o Quản trị kinh doanh:Bán hàng và Marketing o Quản trị kinh doanh: Tài chính o Ngoại ngữ o Quản trị kinh doanh: Quản lý. bao gồm cả quản lý nhân sự/nguồn nhân lực o Khác: ……… …………… Bằng cấp. học nghề. Mức độ thường xuyên được cấp trên kiểm tra ? o Hầu như liên tục đối với mọi nhiệm vụ o Các nhiệm vụ chính được kiểm tra thường xuyên o Các nhiệm vụ chính không được kiểm tra thường xuyên o Hầu như không bị giám sát Mục đích của việc kiểm tra? o Đào tạo o Đánh giá thành tích o Kiểm tra công việc o Dự thảo ngân sách o Huấn luyện hoặc tư vấn o Khác: …………………………………… Mức độ quan trọng của việc được kiểm tra ? o Là một phần nhỏ của công việc o Cần nhưng không là thiết yếu o Thực sự thiết yếu Phần 3: Kiến thức và kỹ năng Loại kiến thức..

điện thoại. thay đổi quyền giám sát o Thiết lập. sửa chữa Phần 4: Các quyết định quản lý và kinh doanh Các quyết định liên quan đến nhân lực ? o Tăng. máy cộng. photocoppy. máy tính. o Xem xét lập kế hoạch khen thưởng. tổ o Từng bộ phận. đào tạo.…) Bạn làm gì với thiết bị này ? o Vận hành. lấy thành phẩm o Tháo. kiểm soát nó o Phục vụ cho việc soản thảo các văn bản liên quan. giảm tiền lương. thay đổi các thủ tục.s Nguyễn Thị Bích Thu o Thấp Đòi hỏi về việc đi công tác của vị trí này? o Trong khu vực o Ngoài khu vục o Qua đêm o Không có Sử dụng thiết bị văn phòng? o Máy in. phòng ban Nhóm: Cuồng Phong Hội . o Giám sát.GVHD: T. phúc lợi o Thiết lập.… o Máy tính lớn o Thiết bị bàn phím khác (laptop. o Thiết lập hệ thống đánh giá. máy chữ. o Kiểm tra. tuyển chọn. chẩn đoán o Bảo trì. fax. o Lưu trữ hồ sơ nhân viên. đếm tiền. lắp. tiếp liệu. chính sách trong công việc o Phân công trách nhiệm nhân viên o Tất cả các ý trên Các hoạt động liên quan đến chiến lược dài hạn ? o Hoạch định và đề ra chính sách tổng quan. o Chiêu mộ. o Truyền đạt chính sách. o Tất cả ý trên Mức độ vai trò đóng góp trong các quyết định? o Tôi cung cấp thong tin hoặc đầu vào cho những người ra quyết định o Tôi đưa ra những ý kiến đề xuất cho những người ra quyết định o Tôi ra quyết định nhưng cần phải có ý kiến chấp thuận của người giám sát tôi o Tôi có thẩm quyền cao nhất đối với quyết định này Cấp cao nhất bị ảnh hưởng bởi các quyết định? o Từng nhân viên o Từng nhóm. giảm số lượng nhân viên o Tăng.

hướng dẫn.s Nguyễn Thị Bích Thu o Toàn doanh nghiệp Mức độ trách nhiệm tham gia trong các quyết định? o Không chịu trách nhiệm o Giao người khác làm o Làm việc cùng người khác o Đích thân thực hiện Phần 5: Ngôn ngữ Khi làm việc sử dụng ngôn ngữ ? o Sử dụng một ngôn ngữ:……………. chỉ thị. mệnh lệnh o Đưa thông tin. học nghề o Nhân viên cùng phòng o Những người giám sát o Cấp trên o Tất cả ý trên. Đối tượng giao tiếp bên ngoài? o Khách hàng o Phóng viên o Nhà cung ứng o Các tổ chức. phỏng vấn. tư vấn họ o Giám sát họ. Bạn làm gì trong các giao tiếp ? o Nhận thông tin. Sử dụng ngôn ngữ để làm gì? o Soạn thảo o Dịch. o Kết hợp nhiều ngôn ngữ: tiếng Việt và tiếng Anh………………. tóm tắt o Phát biểu o Bàn bạc.… o Tất cả ý trên. hiệp hội.GVHD: T.. trao đổi o Thương lượng.. đàm phán o Sắp xếp lịch cho họ o Huấn luyện. hiệu chỉnh o Ghi chép. cộng đồng o Những nhà quản lý ở nơi khác Nhóm: Cuồng Phong Hội . đàm phán o Tất cả ý trên Phần 6: Môi trường làm việc Những người có giao tiếp bên trong? o Nhân viên tập sự..

trong đó gồm 2 nghìn xe các loại. + Năm 2006.Wedsite: www.08% so với năm 2006. · Đào tạo · Tư vấn & quản lý Thương Mại . vốn điều lệ đã là 380 tỷ đồng.doanh thu đạt trên 2. trong đó gồm 4 nghìn xe taxi các loại.tên của công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là người sáng lập.mailinh.400 tỷ đồng. nâng tổng vốn lên 707.000. 250 xe tốc hành 16 chỗ ngồi. + Đến năm 2007. vốn điều lệ của MLG đã tăng lên 980 tỷ đồng. lĩnh vực hoạt động và sự phát triển của công ty) như thế nào? . phát hành được 32. thậm chí nhiều hơn mới có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. thời gian làm việc của cô khoảng 10h/ngày. .Thời gian hình thành:Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.quản trị hành chính. wedside. Mai Linh đã thu hút được trên 15 000 cán bộ nhân viên làm việc tại 6 khu vực trong cả nước và nước ngoài. 3) Thời gian làm việc một ngày của cô là bao nhiêu giờ? Thông thường. đạt mức tăng trưởng vượt bậc. Nhóm: Cuồng Phong Hội .164. tổng giá trị tài sản là 1 nghìn tỷ đồng. tiền thân là Công ty TNHH Mai Linh. . được thành lập vào ngày 12/07/1993 với số vốn ban đầu chỉ là 300 triệu đồng.Địa chỉ trụ sở Đà Nẵng: số 92-94 đường 2 tháng 9 quận Hải Châu 2) Cô có thể cho con biết nhiệm vụ chính của cô trong công ty là gì? .quản lý bộ phận và công nghệ thông tin. cô có thể giới thiệu cho chúng em biết sơ về công ty Mai Linh (về thời gian hình thành.427 cổ phần.Nhiệm vụ chính của cô trong công ty là: quản lý nguồn nhân lực.GVHD: T.Điện thoại: 05113 522333 .Sự phát triển: + Năm 2002. tăng 100. 15 năm qua. Hiện nay. Dưới sự điều hành của Ông Hồ Huy. 250 xe cho thuê. chuyển thành Công ty cổ phần có vốn điều lệ là 68 tỷ đồng.270. 2 chiếc xe du lịch 4 chỗ và 25 nhân viên. Công ty đã liên tục gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp trong hoạt động sản xuất kinh doanh.Lĩnh vực hoạt động: · Vận tải · Tài chính · CNTT & truyền thông · Du lịch · Xây dựng .vn . Mai Linh đã mở rộng hoạt động kinh doanh tại 52 tỉnh thành trong cả nước với trên 100 công ty thành viên thuộc 8 lĩnh vực ngành nghề.716. tổng giá trị tài sản 200 tỷ đồng.s Nguyễn Thị Bích Thu BẢN CÂU HỎI PHỎNG VẤN 1) Đầu tiên.

nhiệm vụ của mình cô có liên hệ với phòng.s Nguyễn Thị Bích Thu 4) Theo cô. ban. hướng dẫn áp dụng các chính sách tuyển dụng của Công ty.  Đào tạo • Dự báo nhu cầu đào tạo. giai đoạn đầu luôn là giai đoạn khó khăn nhất nhưng nếu bạn đam mê bạn sẽ vượt qua tất cả 5) Để thực hiện chức năng.biết lắng nghe người khác… 7)Trong công tác quản lý nguồn nhân lực thì theo cô những nhiệm vụ chính là gì? Những nhiệm vụ chính đó là:  Tuyển dụng • Hoạch định chiến lược.các đối thủ cạnh tranh… 6)Theo cô. dự báo nhu cầu tuyển dụng hàng năm và đề xuất thực hiện các chính sách tuyển dụng nhân sự. nghiệp vụ để thu thập xử lý các thông tin về nguồn nhân lực của Công ty. • Phân tích chi tiết công việc. quy trình tuyển dụng. • Theo dõi và đánh giá biến động nhân sự trong Công ty. • Kiểm soát việc tuyển dụng và biến động nhân sự của các đơn vị thành viên. • Xác định sự khác biệt về trình độ năng lực thực tế của CBNV so với tiêu chuẩn cần thiết trong mô tả công việc. • Triển khai áp dụng và đóng góp ý kiến về các quy trình tuyển dụng nhằm đảm bảo chất lượng của toàn Công ty theo ISO 9001:2000. • Lập và thực hiện kế hoạch. mệt mỏi với công việc hiện tại hay không? Tất nhiên là trong công việc nào thì đôi lúc cũng có những lúc như thế. các chương trình đào tạo tại chỗ cho khối cán bộ quản lý và nhân viên văn phòng. các đơn vị thành viên về kỹ năng.phòng quản lý chất lượng… . Nhóm: Cuồng Phong Hội . lập kế hoạch đào tạo theo định hướng từ Tập đoàn (mẹ) và từ thực tế nhu cầu của Công ty. xác định nguồn tuyển dụng và thành lập hội đồng tuyển dụng. • Theo dõi tiến bộ về trình độ năng lực của CBNV trong Công ty. theo dõi hợp đồng lao động. chính sách của Công ty. • Lập.phòng phát triển kinh doanh. • Lập kế hoạch. • Thực hiện và phối hợp với các bộ phận thực hiện tuyển dụng.các đơn vị cung ứng lao động.thuyết phục.GVHD: T. • Quản lý hồ sơ CBNV. trong quá trình làm việc có khi nào cô cảm thấy chán nản. • Hướng dẫn cho CBQL các phòng chức năng. chính sách tuyển dụng của Công ty. một nhà quản trị nguồn nhân lực cần có những kĩ năng nào là cần thiết? Để trở thành một nhà quản trị nguồn nhân lực thực sự thì theo cô kĩ năng đầu tiên cần phải có đó là biết hoạch định và phát triển nguồn nhân lực sau đó là những kĩ năng của một nhà quản trị như là kĩ năng giao tiếp.Bên ngoài: cơ quan sở LDTB-XH.đơn vị nào trong và ngoài công ty không? -Bên trong: cô liên hệ với nhiều phòng ban như:phòng tài chính kế toán. chi nhánh theo đúng quy chế.

 Định mức. • Thực hiện chế độ lương . chính sách nguồn nhân lực về đào tạo CBNV trong toàn Công ty. huấn luyện và bồi dưỡng CBNV trong Công ty theo chính sách. khen thưởng. chi nhánh. quy trình tính lương nhằm đảm bảo chất lượng của toàn Công ty. chi nhánh và các phòng chức năng trong việc thực hiện quy trình. • Kiểm soát việc chấm công và thực hiện việc tính lương. • Tổ chức và theo dõi công tác đào tạo cho CBNV. chăm sóc – đãi ngộ tại Công ty & kiểm soát các đơn vị thành viên trực thuộc. định mức lao động. tuyên truyền các quy định của Nhà nước. kỷ luật. đánh giá hiệu quả đào tạo. • Quản lý về công tác chế độ chính sách về lương. lương thưởng • Tham gia áp dụng các quy trình định mức lao động. xí nghiệp và các trung tâm trực Công ty về các chiến lược. BHXH. Giám Đốc các đơn vị thành viên. nội quy của Công ty. • Kiểm soát việc lập kế hoạch. • Bổ nhiệm – sắp xếp – bố trí nhân viên hợp lý..  Đánh giá đề bạt CBNV • Đánh giá năng lực làm việc của CBQL và đề xuất việc đề bạt CBNV trong Công ty theo quy chế và quy trình đánh giá CBNV. • Giải quyết khiếu nại. • Nhóm: Cuồng Phong Hội . • Áp dụng các quy trình đánh giá nhân viên nhằm đảm bảo chất lượng của toàn Công ty theo ISO 9001:2000. Công ty liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. chế độ phụ cấp. chính sách lương thưởng theo quy định của tập đoàn. • Cập nhật. khen thưởng.s Nguyễn Thị Bích Thu Triển khai áp dụng và góp ý kiến về các quy trình đào tạo nhằm đảm bảo chất lượng của Công ty theo ISO 9001:2000. • Kiểm soát việc thực hiện đánh giá kết quả làm việc của nhân viên theo đúng quy định của Công ty. tư vấn cho các phòng chức năng của Công ty. thắc mắc của nhân viên theo quy định Luật pháp và chính sách Công ty. • Hướng dẫn cho Giám Đốc các đơn vị thành viên về chiến lược. • Cung cấp thông tin cần thiết thuộc nghiệp vụ của phòng cho Ban lãnh đạo và các phòng ban chức năng có thẩm quyền. • Hướng dẫn. tổ chức đào tạo. quy định của Tập đoàn. tư vấn cho Giám Đốc các đơn vị thành viên. BHYT cho CBNV trong toàn Công ty. kỹ năng đánh giá kết quả làm việc của nhân viên.GVHD: T. phù hợp với năng lực của từng nhân viên và bộ máy tổ chức.thưởng thống nhất theo quy định.. • Hướng dẫn. chính sách nguồn nhân lực.  Quan hệ lao động và tạo môi trường làm việc • Thiết lập các chính sách về quan hệ lao động trong Công ty. • Xây dựng quy chế.

tổng hợp các báo cáo về biến động nhân sự. giảm chi phí.. giám sát việc thực hiện quy chế đồng phục tại các đơn vị trực thuộc theo đầu mối quản lý HCNS đơn vị.  Quản lý việc in ấn biểu mẫu.GVHD: T. chỉ đạo cho các đơn vị thành viên. quản lý văn hóa số của Công ty. an toàn bảo hộ lao động. có hệ thống. phân tích. • Triển khai. tuyệt đối không xảy ra tranh chấp. • Kiểm tra tình hình thực hiện so với chỉ tiêu. thư tín giao dịch về quản trị nguồn nhân lực. vệ sinh môi trường.  Quản lý tài sản. • Thống kê. ban hành và lưu trữ văn bản hành chính áp dụng đồng nhất trong Công ty & các đơn vị trực thuộc theo quy định. giám sát việc thực hiện các quy định Luật pháp và nội quy.  Quản lý việc thực hiện giờ giấc làm việc. lưu trữ • Xây dựng và hoàn thiện cơ sở dữ liệu quản lý văn bản hành chính. • Phối hợp xây dựng và hoàn chỉnh cơ sở dữ liệu quản lý tài sản nhằm đáp ứng công tác cấp phát và kiểm kê tài sản được nhanh chóng. đánh giá. kiểm soát chi phí điện thoại di động.. • Tư vấn.v…và tình hình thực hiện của các đơn vị trong Công ty cho Ban lãnh đạo Công ty & các bộ phận chức năng Tập đoàn theo quản lý ngành dọc và lưu hồ sơ.những nhiệm vụ nào quan trọng? Những nhiệm vụ đó là:  Quản lý công tác văn thư. phòng cháy chữa cháy. ADSL một cách chặt chẽ. • Kiểm tra. xung đột về vi phạm quyền lợi của nhân viên. • Cập nhật danh bạ của Công ty theo quy định của Công ty mẹ và theo dõi việc cấp phát. an ninh. điện thoại bàn. kế hoạch đã đề ra trong công tác quản trị nguồn nhân lực và nhận xét.s Nguyễn Thị Bích Thu Xem xét. xử lý các vi phạm về quản lý. hiệu quả. chính sách của Công ty. tổng hợp • Soạn thảo văn bản. thu hồi. biểu mẫu in ấn áp dụng trong Công ty nhằm đáp ứng việc tìm kiếm và thực thi văn bản một cách có hiệu quả. định mức. nghĩa vụ của nhân viên. • Triển khai thực hiện qui chế soạn thảo. cơ sở vật chất phục vụ cho hoạt động của Công ty. internet. điều hành nguồn nhân lực theo đúng thẩm quyền quy định trong công tác quản lý nguồn nhân lực. • Nhóm: Cuồng Phong Hội .v. … 8) Theo cô trong công tác quản trị hành chính. bao bì. Đảm bảo các chính sách trên phải được thực hiện tốt. đầy đủ.  Quản lý việc thực hiện qui chế đồng phục • Cấp phát đồng phục theo quy định & kiểm soát việc thực hiện quy chế đồng phục tại Công ty. tiền lương.  Văn thư. hướng dẫn cho Giám đốc các đơn vị thành viên về việc triển khai chế độ chính sách của nhà nước và của Công ty về quyền lợi. kiểm soát chi phí hành chính.

phân tích & báo cáo cho Ban lãnh đạo Công ty & Ban CNTT.Còn việc tăng lương cho nhân viên thì công ty cô quy định là 2 năm tăng một lần nhưng hiếm có trường hợp 2 năm mà để khuyến khích cán bộ nhân viên làm việc có thành tích tốt thì thường tăng lương trước niên hạn có thể là 6 tháng. • Quy trình đánh giá kết quả làm việc của nhân viên. sửa chữa. • Quản lý và thực hiện sao lưu dữ liệu tại Công ty. • Quy trình kiểm soát hồ sơ.có thể là một năm hoặc có thể chưa tới 2 năm thì đã tăng rồi.  Quản lý công tác hậu cần (nước uống. • Quản lý phần cứng và phần mềm các thiết bị ngoại vi và server. • Giám sát. … 10) Các quy trình làm việc của phòng hành chính nhân sự là gì? • Quy trình tuyển dụng. phòng cháy chữa cháy. 12) Số ngày nghỉ tối đa mà nhân viên được nghỉ phép trong một năm là bao nhiêu? • Nhóm: Cuồng Phong Hội . • Tổng hợp thông tin. • Triển khai mô hình hệ thống CNTT tại Công ty theo qui định của ban CNTT. giám sát sao lưu dữ liệu các đơn vị thành viên trong Công ty. bổ nhiệm. hỗ trợ về nghiệp vụ cho các đơn vị trực thuộc Công ty. quy chế của Công ty. ổn định. • Quy trình đào tạo. • Xử lý. • Kiểm tra việc chấp hành nội quy. nâng cấp và bảo trì hệ thống mạng nội bộ tại Công ty. quét virus. học tập.GVHD: T. … 11) Chế độ lương và việc tăng lương trong công ty cô thường được tiến hành bao lâu một lần? Phòng hành chính nhân sự của cô thì được hưởng lương theo thời gian làm việc. • Kiểm tra định kỳ & bảo trì hệ thống máy tính: Lắp đặt. • Quy trình điều động. an toàn bảo hộ lao động trong Công ty. điều hành công tác tổ chức sự kiện cho các cuộc hội nghị. an ninh. tài liệu. … 9) Trong phần công nghệ thông tin cô sẽ làm những gì?  Đảm bảo hệ thống thông tin tại Công ty hoạt động liên tục. khắc phục kịp thời các sự cố máy tính & hỗ trợ trực tuyến cho người sử dụng.  Tư vấn.….  Quản lý. hướng dẫn. nâng cấp (thay thế) những thiết bị hư hỏng. lễ tân.s Nguyễn Thị Bích Thu Xây dựng ý thức tự giác về giờ giấc làm việc. hoa tặng khách. quà tặng. giữ gìn vệ sinh môi trường. hội họp. • Quy trình kiểm soát cơ sở vật chất. khánh tiết.

sáng thứ bảy hàng tuần sẽ họp phòng HCNS để kiểm soát việc thực hiện KH công việc trong tuần và giải đáp vướng mắc trong công việc. 120. chiều thứ sáu hàng tuần tham gia họp giao ban toàn tập đoàn.Hướng dẫn công việc cho CB dưới quyền (đào tạo trong công việc).Nghiên cứu văn bản tài liệu liên quan. NHẬT KÍ NGÀY LÀM VIỆC * Buổi sáng : . a.Tiếp nhận đơn thư yêu cầu của các phòng ban/CBNV (đã thông qua cán bộ chuyên trách của phòng HCNS).Đọc báo trên mạng 30 phút .150 phút . . Phân loại dữ liệu STT Dữ liệu 1 Nếu nhân viên không vi phạm kỉ luật và hoàn thành tốt nhiệm vụ thì 2 năm tăng 1 lần(nhưng đa số là thường được tăng sớm hơn 2 Dữ liệu định lượng • Dữ liệu định tính Nhóm: Cuồng Phong Hội .s Nguyễn Thị Bích Thu Thường thì số ngày nghỉ tối đa mà nhân viên được nghỉ trong một năm là 12 ngày. Tra cứu vận dụng trong từng tình huống cụ thể.Chỉ lấy thông tin ở một thời điểm nhất định chứ không tổng hợp thông tin từ nhiều mốc thời gian khác nhau.địa điểm nhóm sẽ tiến hành phỏng vấn và gởi bản câu hỏi(nếu cô có thời gian) hoặc thời gian nhóm sẽ gởi câu hỏi phỏng vấn và bản câu hỏi qua mail cho cô. 2. Nhận chỉ đạo và KH triển khai công việc tuần/tháng kế tiếp.Cung cấp thời gian. 3. . * Buổi chiều . Nguồn sai lệch.trao đổi bàn bạc thống nhất và đề xuất giải pháp . Xem xét hướng đề xuất giải quyết trước khi quyết định vấn đề hoặc hẹn lịch làm việc cụ thể (nếu cần) Đặc biệt. Đặc biệt.Trước khi bắt đầu thu thập thông tin thì nhóm đã chủ động trình bày rõ ràng mục đích của của vệc phân tích công việc này với cô Thủy và nhờ cô giúp đỡ để hoàn thành tốt công việc. Trả lời bằng văn bản hoặc qua điện thoại.Thu thập thông tin từ một người là cô Thủy-Giàm đốc hành chính-nhân sự. 4. . Làm cho tổ chức sẵn sàng. Phân tích dữ liệu công việc.Tiếp nhận chỉ đạo của lãnh đạo . .còn trường hợp làm việc trong môi trường độc hại thì được nghỉ thêm 2 ngày nhưng công ty cô thì ko có nên nhân viên được nghỉ phép tối đa 12 ngày.GVHD: T. .Xem xét trao đổi các vấn đề về chuyên môn với cán bộ chuyên viên liên quan trong phòng nhằm giải quyết những công việc đã hẹn/chốt lịch làm việc từ trước.

biết cách đặt câu hỏi và chia sẻ Những phẩm cần có của một nhà quản trị nhân sự:trung thực. quy định của Tập đoàn Cô quản lý 7 đơn vị thành viên bao gồm 7 trưởng phòng nhân sự Nhân viên phòng hành chính nhân sự được hưởng lương theo thời gian làm việc. huấn luyện và bồi dưỡng CBNV trong Công ty theo chính sách.. Nhóm: Cuồng Phong Hội . lập kế hoạch đào tạo theo định hướng từ Tập đoàn (mẹ) và từ thực tế nhu cầu của Công ty. Phân loại nguồn thu thập thông tin . máy in. Kiểm soát việc chấm công và thực hiện việc tính lương. chế độ chính sách thi đua khen thưởng & quan hệ lao động. .tận tụy gắn bó với công việc.s Nguyễn Thị Bích Thu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 năm). quản trị hành chính tại Công ty.Nguồn con người: cô Thủy cung cấp các thông tin liên quan đến công việc của cô . máy photocopy.có tinh thần trách nhiệm cao.GVHD: T.. Kiểm soát việc lập kế hoạch. công việc quản trị nhân sự 4. điện thoại. Theo cô kĩ năng cần thiết và quan trọng của một nhà quản trị là kĩ năng lắng nghe: quan tâm và hiểu những gì người khác nói.nhân sự .Mục đích: tìm hiểu và phân tích được vị trí giám đốc hành chính .bản câu hỏi. khen thưởng. • • • • • • • • • • • b. fax.nhật kí ngày làm việc + Phỏng vấn qua mail: tạo cơ hội để thu thập thông tin một cách xác thực và có thể nhận được mọi giải thích về những thắc mắc của người phỏng vấn về công việc đang được phân tích.Phạm vi dự án: tập đoàn Mai Linh và cô Nguyễn Thị Lệ Thủy-Giám đốc hành chính. . tổ chức đào tạo. chế độ phụ cấp.tiêu chuẩn cần thiết để có thể trở thành một giám đốc hành chính-nhân sự. Nhiệm vụ chính của giám đốc nhân sự là thiết lập các chiến lược. BHXH. Phương tiện làm việc: Máy tính.tâm huyết. Dự báo nhu cầu đào tạo.nhân sự có vai trò.kĩ năng.Nguồn phi con người: tài liệu liên quan đến công ty. Số ngày nghỉ nhân viên được nghỉ tối đa một năm là 12 ngày. chính sách trong công tác quản trị nguồn nhân lực. BHYT cho CBNV trong toàn Công ty Quản lý công tác tuyển dụng. + Bản câu hỏi: Thu thập một số lượng lớn thông tin trong thời giamn ngắn mà khi phỏng vấn chưa thể trả lời được. Báo cáo và tái kiểm tra dữ liệu công việc.nhiệm vụ gì trong công ty?Những yêu cầu.Các phương pháp sử dụng: phỏng vấn qua mail. đào tạo.

các đơn vị thành viên trực thuộc trong công tác quản trị nguồn nhân lực.tính thường xuyên của những nhiệm vụ và khi nào nhiệm vụ được hoàn tất.s Nguyễn Thị Bích Thu + Nhật kí ngày làm việc:Ghi lại những nhiệm vụ. điều hành hoạt động của phòng HCNS Công ty.công việc đã và đang tiến hành. • Cập nhật thông tin. … liên quan đến công tác nguồn nhân lực. quy trình quy định. Quan hệ công việc Báo cáo trực tiếp cho Báo cáo gián tiếp cho Bên ngoài • Phòng. chính sách trong công tác quản trị nhân sự. hỗ trợ các phòng nghiệp vụ. • Quản lý công tác tuyển dụng. II. Công việc liên hệ với các Cá nhân/ Đơn vị bên ngoài Công ty Cá nhân/ Đơn vị Kết quả Nhóm: Cuồng Phong Hội .GVHD: T. giúp việc cho Ban lãnh đạo Công ty về việc thiết lập các chiến lược. quản trị hành chính có hiệu quả và đúng pháp luật. • Duy trì kỷ luật & đảm bảo cơ sở vật chất. BẢN MÔ TẢ CÔNG VIỆC • Tên công việc: Giám đốc hành chính-nhân sự • Người giữ chức vụ hiện tại: Nguyễn Thị Lệ Thủy • Tên công ty: Tập đoàn Mai Linh I. điều kiện làm việc tốt cho CBNV Công ty. đào tạo. Tóm tắt công việc • Tham mưu. quản trị hành chính nhằm đảm bảo tính thống nhất trong toàn hệ thống. giám sát thực hiện. • Chỉ đạo. chế độ chính sách thi đua khen thưởng & quan hệ lao động. đầu mối nghiệp vụ HCNS các đơn vị thành viên 1. soạn thảo/ hoàn thiện các văn bản. kiểm soát thường xuyên và tham mưu. Sở LĐ-TBXH • Các đơn vị cung ứng lao động • Cơ quan ban ngành chức năng khác có liên quan GĐ HCNS CBNV phòng HCNS. quản trị hành chính tại Công ty. • Quản lý. Sở LĐ-TBXH • Các đơn vị cung ứng lao động • Cơ quan ban ngành chức năng khác có liên quan Ban lãnh đạo Công ty Trưởng ban Tổ chức Hành chính Tập đoàn Nội bộ Bên ngoài Ban lãnh đạo Tập đoàn ngành/ khu vực • Phòng.

GVHD: T. Công việc liên hệ với các bộ phận ngoài đơn vị thuộc nội bộ hệ thống MLG Phòng ban/ Bộ phận Kết quả Ban Tổ chức hành chính Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu. • Nắm bắt. cập nhật thông tin để đảm bảo thực hiện đúng Pháp luật 2. 3. Công việc liên hệ với các bộ phận thuộc nội bộ đơn vị Phòng ban/ Bộ phận Kết quả Ban Tổng Giám đốc • Báo cáo công việc và chịu trách nhiệm về công tác quản trị nhân sự. Sở LĐTB & XH Các đơn vị cung ứng lao động Cơ quan ban ngành chức năng có liên quan • Cập nhật quy chế về nghĩa vụ và chế độ chính sách cho nhân viên • Tuyển nhân sự • Tạo hình ảnh tốt đẹp cho công ty với các cơ quan chính quyền.s Nguyễn Thị Bích Thu Phòng. Nhóm: Cuồng Phong Hội . quản trị hành chính tại Công ty. • Tạo quan hệ tốt và hỗ trợ khách hàng. đối tác.

• Duy trì việc thực hiện nội qui qui chế của CBNV trong Công ty. Hoạch định chiến lược nguồn nhân lực trên cơ sở mục tiêu. • Nghiên cứu. thông tin liên lạc và bảo mật thông tin trong đơn vị phụ trách. đào tạo. quan hệ lao động & kiểm soát công tác quản trị HC trong Công ty theo đúng quy định của Luật pháp và chủ trương. • Tư vấn. định hướng phát triển nhân lực.  Với các đồng nghiệp. đánh giá. quản trị hành chính. soạn thảo và trình ký các văn bản. đảm bảo sử dụng có hiệu quả NNL & tài sản. • Thực hiện việc đánh giá năng lực CBNV để chủ động về nguồn nhân lực (số lượng và chất lượng) & quản lý hồ sơ CBNV. an toàn cho CBNV. • Phân tích chi tiết công việc. quản trị hành chính cho Công ty. nghiệp vụ để thu thập xử lý các thông tin về nguồn nhân lực của Công ty theo cơ cấu tổ chức.III. chiến lược kinh doanh của Công ty. • Thực hiện công tác tính chế độ cho CBNV Công ty. • Hướng dẫn. quản trị hành chính từ Công ty mẹ & soạn thảo/ hoàn thiện các văn bản triển khai áp dụng tại Công ty. Công việc tác nghiệp: • Đầu mối tiếp nhận thông tin liên quan về các văn bản. lương thưởng. các đơn vị trực thuộc. hỗ trợ kịp thời và quản lý. bộ phận hoạch định. đào tạo. Xây dựng các quy định về chế độ chính sách.  Với đầu mối nghiệp vụ HCNS tại các đơn vị thành viên • Quản lý chỉ đạo về nghiệp vụ chuyên môn công tác đối với các BP nhân sự các đơn vị thành viên trực thuộc về công tác tuyển dụng. chính sách về quản trị nguồn nhân lực. quyết định theo đúng thẩm quyền. kiểm tra.. Các nhiệm vụ có tính chiến lược: • Đề xuất và tham mưu cho Ban TGĐ các chiến lược. Các nhiệm vụ chính GVHD: T.s Nguyễn Thị Bích Thu Nội dung Các tiêu chí đo lường. lập kế hoạch & thực hiện đào tạo và tuyển dụng nhân sự cho mỗi phòng. tạo môi trường làm việc thân thiện. quy trình liên quan trên cơ sở tham chiếu các quy định của Công ty mẹ và triển khai thực hiện tại Công ty. chuyên nghiệp. 2. chính sách của ban lãnh đạo Tập đoàn. hiệu quả. phòng ban khác: • Theo dõi và đánh giá tình hình nhân lực trong Công ty đề xuất thực hiện các chính sách phát triển nguồn nhân lực. • Tổ chức thực hiện công tác quản trị hành chánh văn phòng. lưu trữ. đánh giá thi đua & quan hệ lao động. • Phối hợp với các Trưởng phòng. đôn đốc các đầu mối nghiệp vụ của đơn vị trực thuộc thực hiện đúng các quy định về chế độ chính sách của nhà nước và củ công Nhóm: Cuồng PhongaHội ty. đánh giá 1. văn thư. kiểm soát việc . quy định về công tác văn thư. cơ sở vật chất. đề xuất cơ cấu tổ chức tại Công ty & các đơn vị thành viên đảm bảo tính chuyên nghiệp. bộ phận. lương thưởng. các đơn vị thành viên. • Tổ chức thực hiện và kiểm soát các hoạt động chức năng về tuyển dụng. quy trình.

s Nguyễn Thị Bích Thu Nhóm: Cuồng Phong Hội .GVHD: T.

động viên nhân viên. tận tụy gắn bó với công việc Điềm tỉnh. Kỹ năng lắng nghe: quan tâm và hiểu những gì người khác nói. quan hệ lao động. tâm huyết. . phúc lợi cho nhân viên. Khả năng hoạch định và phát triển nguồn nhân lực theo yêu cầu phát triển của công ty. Trung thực. Biết cách thiết lập và duy trì những mối quan hệ giữa người và người. và chuyển hóa thành thông tin có ích dưới dạng văn bản. khả năng làm việc độc lập khi công việc yêu cầu. Quản trị kinh doanh. Có khả năng làm việc nhóm và lãnh đạo mọi người đạt được mục tiêu đề ra. Có hiểu biết về tiêu chuẩn chất lượng theo ISO. Thành thạo tin học văn phòng và các phần mềm ứng dụng có liên quan Kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương trở lên. quản lý nguồn nhân lực như tuyển dụng. Kỹ năng tư vấn. nghe và hiểu thông tin. huấn luyện. Khả năng giao tiếp và đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành. Độ tuổi trung bình từ 28 trở lên. đào tạo. Luật. biết cách đặt câu hỏi và chia sẻ. Có kiến thức chuyên sâu về Luật lao động. Có khả năng đọc. Có tinh thần trách nhiệm cao. giải đáp thắc mắc và biết cách giúp đỡ người khác. Biết cách truyền đạt thông tin cho cấp trên và nhận thông tin phản hồi từ cấp dưới. Có kiến thức về công việc văn phòng. chính xác và hiệu quả làm cho người nghe dễ tiếp nhận. Kỹ năng trình bày rõ ràng. Khả năng thích ứng và linh hoạt với công việc áp lực cao. hiểu biết về hệ thống thông tin nhân sự. quản lý sắp xếp và lưu trữ hồ sơ. chín chắn Chủ động trong công việc.GVHD: T. chuyên môn • • Ngoại ngữ Vi tính 2 3 Kinh nghiệm Độ tuổi • • • • • • • • • • • • • 5 Phẩm chất • • • • Nhóm: Cuồng Phong Hội 1 4 Các kỹ năng Tiêu chuẩn Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Quản trị nguồn nhân lực. Khả năng thuyết phục.s Nguyễn Thị Bích Thu BẢN TIÊU CHUẨN THỰC HIỆN CÔNG VIỆC • Tên công việc:Giám đốc hành chính-nhân sự • Người giữ chức vụ hiện tại: Nguyễn Thị Lệ Thủy • Tên công ty: Tập đoàn Mai Linh STT Tiêu thức • Kiến thức văn hóa.

Nhóm đã phân tích công việc: Giám đốc hành chính-nhân sự dựa vào sự hướng dẫn của cô và sự giúp đỡ của cô Nguyễn Thị Lệ Thủy (người giữ chức vụ đó). Nhóm xin chân thành cảm ơn cô! Nhóm: Cuồng Phong Hội . Giai đoạn 4: Đánh giá Dựa vào 10 tiêu chuẩn để đánh giá phương pháp phân tích công việc: Mục đích phục vụ Tính linh hoạt Sự tiêu chuẩn hóa Sự chấp nhận của người sử dụng Đào tạo cần thiết Kích cỡ mẫu Phương pháp Độ tin cậy Thời gian để hoàn tất Chi phí Lời kết của nhóm Trên đây là bài phân tích công việc của nhóm Cuồng Phong Hội.s Nguyễn Thị Bích Thu IV.Do nhóm còn chưa hiểu rõ lắm về phân tích công việc nên không thể tránh những thiếu sót mong cô có thể góp ý kiến cho nhóm để bài làm của nhóm được tốt hơn.GVHD: T.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful