Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự do- Hạnh Phúc ----------   --------Đà nẵng, ngày 20 tháng 01 năm

2010

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN
Kính gửi: - Chi bộ khoa Hóa – trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng; Đoàn trường Đại học Bách Khoa; Liên chi Đoàn Khoa Hóa.

Tôi tên là: Lê Vũ Khánh Trang. Hiện học tập tại lớp 06SH. Để có cơ sở cho việc bình xét vào Đảng. Tôi xin kiểm điểm lại quá trình học tập, rèn luyện trong những năm qua như sau: I. Ưu điểm: 1/ Về chính trị tư tưởng: Tuyệt đối tin tưởng vào đường lối của Đảng, vào con đường tiến lên CNXH mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân đã lựa chọn. Không hoang mang giao động trước những biến cố tình hình chính trị trong và ngoài nước hay những luận điệu xuyên tạc của kẻ thù. Không ngừng học tập, trau dồi lý luận chính trị đặc biệt là hệ thống lý luận chủ nghĩa Mác - Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh, coi đây là kim chỉ nam cho phương hướng chính trị của bản thân. Nghiêm túc chấp hành tốt đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước; các quy định của trường. 2. Đạo đức, lối sống: Bản thân tôi luôn có lối sống giản dị, trong sạch, lành mạnh, khiêm tốn, hoà nhã với mọi người; không cục bộ, bè phái, đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa cơ hội và những biểu hiện tiêu cực khác, góp phần xây dựng lớp đoàn kết vững mạnh. Luôn nghiêm chỉnh chấp hành quy định của sinh viên, nội quy của trường, khoa, lớp. Có ý thức học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 3. Về học tập:

Chi đoàn 06SH là một chi đoàn hoạt động rất mạnh về nhiều mặt như học tập. 6/2007 cùng một số thành viên khác trong câu lạc bộ tham gia cuộc thi “Vũ Hội Tuổi Trẻ” và đạt giải cao nhất. Bên cạnh đó tôi luôn cố gắng trau dồi ngoại ngữ ( tham gia cuộc thi “ I love English”. II.. tham gia câu lạc bộ khiêu vũ trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng. luôn nghiêm túc thực hiện các quy định. tôi luôn tích cực hoạt động. tìm kiếm và dịch tài liệu tiếng anh chuyên ngành. đôi khi còn nhút nhát chưa dám nói ra chính kiến của mình. thúc đẩy các bạn tham gia tích cực và đầy đủ các phong trào do đoàn trường và liên chi đoàn tổ chức.). học hỏi.. Ngoài những giờ học trên lớp tôi cùng bạn bè học nhóm để trao đổi. . 4. tổ chức các phong trào mang tính sáng tạo trong sinh viên. giải quyết các công việc chưa thấu tình đạt lí. Đôi lúc tính tình còn nóng nảy. tổ chức các chương trình văn nghệ của Liên chi như chương trình văn nghệ chào mừng Ngày nhà giáo Việt Nam. Đồng thời tôi luôn cố gắng tổ chức các phong trào hoạt động trong chi đoàn để các bạn đoàn viên trong lớp xích lại gần nhau hơn.69 ( theo thang điểm 10). nội quy của nhà trường. kết quả học tập khá. tôi luôn đưa các phong trào đoàn về tới các bạn sinh viên. văn nghệ. chăm chỉ và cố gắng trong học tập. là chi đoàn suất sắc được Liên chi đoàn khoa Hoá khen tặng năm học 2007 -2008 và chi đoàn suất sắc được Đoàn trường Đại học Bách Khoa Đà Nẵng khen tặng năm 2008 -20009. đặc biệt là hoạt động văn nghệ như làm MC. đoàn kết hơn. năng nổ tham gia các hoạt động trong khoa. có rất nhiều ý tưởng sáng tạo nhưng lại không kiên nhẫn theo đuổi tới cùng. tôi đã triển khai. cùng giúp đỡ nhau trong học tập và cuộc sống. Là một phó bí thư chi đoàn. Do đó. giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. nhiều khi hoạt động chưa hiệu quả. thể thao. tham gia các hoạt động xã hội như tham gia chiến dịch tình nguyện hè 2007 ( Tiếp sức mùa thi và Vì Tây Nguyên thân yêu). Công tác phong trào: Là một uỷ viên BCH Liên chi đoàn từ khi mới bước vào giảng đường đại học. năm học 2006-2009 tổng kết đạt 7.Là một sinh viên tôi luôn đạt nhiệm vụ học tập lên hàng đầu. hiến máu nhân đạo. Nhược điểm: Là một người hoạt động Đoàn lâu năm nhưng đôi lúc tôi cảm thấy sự nhiệt tình của mình bị giảm sút. trong trường.

Kính trình lãnh đạo các cấp xem xét xem xét.Trên đây là toàn bộ bản kiểm điểm cá nhân của tôi trong những năm qua./. Người kiểm điểm .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful