CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP

Trang i

LỜI CẢM ƠN
Trong quá trình học tập tại Trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, em đã
được các Thầy Cô truyền đạt một nền tảng kiến thức thật vững chắc qua các môn học đại
cương lẫn chuyên ngành để làm hành trang bước vào cuộc sống. Khi thực tập tại Công ty
TNHH TM Tam Liên, em đã được các anh chị Phòng Kế toán tạo điều kiện cho em bổ
sung thêm kiến thức, kinh nghiệm thực tế vốn trừu tượng qua sách vở trở nên sống động
hơn trong điều kiện thực tế, giúp em có thể thấy rõ sự khác biệt giữa lý thuyết và thực tiễn
trong nền kinh tế thị trường hiện nay.
Nay em đã hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp, em xin gửi lời cảm ơn chân thành:

Quý Thầy Cô khoa Tài chính- Kế toán trường Cao đẳng Kinh tế Thành phố Hồ

Chí Minh, những người đã dày công dạy dỗ và truyền đạt kiến thức cho em trong suốt quá
trình học tập tại trường.

Ban Giám Đốc Công ty TNHH TM Tam Liên cùng các anh chị Phòng Kế toán đã

tạo điều kiện thuận lợi và giúp đỡ em tìm kiếm, thu thập tài liệu để hoàn thành chuyên đề
tốt nghiệp này.

Và đặc biệt em xin gửi tấm lòng biết ơn sâu sắc đến cô Nguyễn Thị Thanh Trang,

cô là người hướng dẫn trực tiếp và tận tình giúp đỡ, chỉ bảo và đóng góp nhiều ý kiến quý
báu cho em trong suốt quá trình thực tập vừa qua, giúp em hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp
một cách tốt nhất.
Tuy nhiên với khả năng và trình độ còn hạn chế của một sinh viên thực tập, bước đầu đi
vào thực tế còn bỡ ngỡ, nên chuyên đề thực tập này sẽ khó tránh khỏi những thiếu sót. Em
kính mong nhận được sự đóng góp quý báu của các Thầy Cô và các anh chị ở Công ty để
chuyên đề được hoàn thiện hơn.
Một lần nữa, em xin cảm ơn tất cả mọi người trong Công ty và Cô hướng dẫn. Em xin
chúc Quý Công ty và Cô Nguyễn Thị Thanh Trang luôn luôn dồi dào sức khoẻ và thành
công trong cuộc sống.
Trân trọng kính cảm ơn
Sinh viên
Trần Nguyễn Gia Linh
GVHD: NGUYỄN THỊ THANH TRANG

SVTH: TRẦN NGUYỄN GIA LINH

ngày tháng năm Xác nhận của Đơn vị GVHD: NGUYỄN THỊ THANH TRANG SVTH: TRẦN NGUYỄN GIA LINH .HCM.CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Trang ii Tp.

....................................................................HCM........................................................... ..................................... .................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Trang iii ......... Tp......................................................................................................................................................... ngày tháng năm Xác nhận của Đơn vị GVHD: NGUYỄN THỊ THANH TRANG SVTH: TRẦN NGUYỄN GIA LINH ........................................ ................... ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................ .................................................................................................................................................... ....................... ........................................................................................................ ............................................ .................................

............4 Phạm vi hoạt động........6 1...............3 1...................... 1................................................8 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp........................2 1...........................................................2 Chức năng.4..........................................................................................................4....................................................... nhiệm vụ của từng phòng ban.............1 Thuận lợi....................................... CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH...................................4 Kế toán chi phí bán háng..............................................4... 1........................4 1.............. 1................1 Những vấn đề chung về kế toán doanh thu........................ 1....................................... GVHD: NGUYỄN THỊ THANH TRANG SVTH: TRẦN NGUYỄN GIA LINH ....3 Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty.. 1.............5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp....................4 Thuận lợi...7 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác...................................... 1............1 CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU TỔNG QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TM TAM LIÊN.............4 1...........................................CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Trang iv MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU...............................................1 Sơ đồ tổ chức quản lý...... 1.................2...............................................................................3 Phương hướng phát triển...........3.............................2....................2.............................2 Chức năng.............................................................. khó khăn và phương hướng phát triển của công ty.................................. 1.........................................................................................................................6 Kế toán doanh thu hoạt động tài chính và chi phí tài chính..........................................................................................3 Quyền hạn...................................................................................... 1................................2 Nhiệm vụ.......................................2 Kế toán doanh thu......................................................................... quyền hạn và phạm vi hoạt động của công ty TNHH TM Tam Liên.................................................................................6 1..6 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU............................................................. 1............6 1.......... 1...................3....................................................................................2 1...................................................................3 Kế toán giá vốn hàng bán.............................2 Khó khăn..........2............................1 Khái quát về quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH TM Tam Liên..................................... nhiệm vụ.............................2 1....... chi phí và xác định kết quả kinh doanh............................... 1....1 Chức năng.....

......................................... 2...........1...5 Thuận lợi................1 Tổng quan về công ty TNHH TM Tam Liên..................................... 2....4 Kế toán chi phí bán háng......... GVHD: NGUYỄN THỊ THANH TRANG SVTH: TRẦN NGUYỄN GIA LINH ......................3 Phạm vi hoạt động........................... chi phí và xác dịnh kế quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Tam Liên.....................................2..... 2........ 2............1 Khái quát về quá trình hình thành và phát triển công ty.10 Kế toán xác đinh kết quả kinh doanh.................. 2..................................................... 2............... 2......2... 2.........................................................................3 Kế toán giá vốn hàng bán...........................................7 Tổ chứa bộ máy kế toán........ 2..1. 2.................................................1... 3...18 Hệ thống sử dụng tài khoản tại công ty.................1................................ 2...............2..........2.1.................................................................................CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Trang v 1.................. 2...............................................xã hội của công ty...... quyền hạn của công ty TNHH TM Tam Liên.................2 Kế toán các khoản làm giảm doanh thu............ 2...1.......9 Hình thức kế toán áp dụng tại công ty....................................................8 Kế toán thu nhập khác và chi phí khác................2 Kiến nghị........................................................1.. 2.... CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ................................................ nhiệm vụ.......................................4 Điều kiện kinh tế ..... CHƯƠNG 2: THỰC TIỄN KẾ TOÁN DOANH THU........................................................ 2..7 Kế toán chi phí hoạt động tài chính....... 2......... 2.6 Cơ cấu tổ chức quản lý...................................................... 2........................ 2................... 2...............2. CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM TAM LIÊN......................................1 Nhận xét.........2..........................................2.....1 Kế toán doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ.....................9 Kế xác định kết quả kinh doanh................................ khó khăn và phương hướng phát triển công ty.........2...............2.........9 Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp..............5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp....................2..... 3......6 Kế toán doanh thu tài chính.......1.......2 Thực tiễn kế toán doanh thu....2 Chức năng.......................................................................................................... 2..............................

....CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP Trang vi KẾT LUẬN.................................................................... PHỤ LỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO GVHD: NGUYỄN THỊ THANH TRANG SVTH: TRẦN NGUYỄN GIA LINH .................................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful