NHẬT KÝ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

* Ngày: 17/3/2011:
- Sáng: Ra trạm Thú y huyện Văn Lãng đưa giấy giới thiệu thực tập cho
trưởng trạm.
Nghe trưởng trạm giới thiệu các cán bộ thú y trong trạm và phổ biến
tình hình dịch bệnh của huyện trong thời gian gần đây.
-Chiều: Cùng cán bộ thú y điều trị chó ốm tại thị trấn Na Sầm.
* Ngày: 18/3/2011:
- Sáng: Đến trạm tìm hiểu tài liệu.
- Chiều: Cùng cán bộ thú y khám và điều trị trâu (2 con) bị tiên mao
trùng tại thôn Bản Gioong xã Trùng Quán.
* Ngày: 19/3/2011: Chợ phiên
- Sáng: Tiêm vacxin phòng bệnh dịch tả lợn (163 con)
- Chiều: cùng cán bộ ty khám và điều trị lợn bị tụ huyết trùng tại xã
Trùng quán ( 17 con ). Tiêm thuốc điều trị streptomycin 30mg/kgP +
penicillin 20.000IU/ lần.
* Ngày: 20/3/2011: cùng cán bộ ty điều trị lợn bị tụ huyết trùng tại xã
Trùng quán ( 17 con ). Tiêm thuốc điều trị streptomycin 30mg/kgP +
penicillin 20.000IU/ lần.(tiếp)
* Ngày: 21/3/2011:
- Sáng: Đi cùng cán bộ thú y khám và chữa triệu chứng bệnh lở mồm
long móng tại xã Tân Lang (7 con).
Điều trị chó tại xã Tân thanh.
- Chiều: Thăm trang trại gà ở xã Hoàng Việt.
* Ngày: 22/3/2011:

.000IU/ lần. trâu bị tiên mao trùng và đi tiêm lợn bị ghẻ (7 con). 2 . bò. .(tiếp). * Ngày: 28/3/2011: .Sáng: Chẩn đoán và điều trị trâu bị tiên mao trùng tại xã Thanh Long (4 con). * Ngày: 31/3/2011: Đi cùng thú y viên xã Hoàng Việt điều trị lợn bị tụ huyết trùng. .Chiều: Khám trâu bị lở mồm long móng tại xã Tân Lang (6 con).2 .Chiều: Điều tra tình hình lở mồm long móng trâu bò tại thôn Bản Tăm xã Tân Tác. * Ngày: 23/3/2011: . .Sáng: Tiêm vacxin phòng bệnh dịch tả lợn (238 con). Đi cùng cán bộ thú y tịch thu lợn bị lở mồm long móng (12 con). * Ngày: 25/3/2011: .Sáng: cùng cán bộ ty điều trị lợn bị tụ huyết trùng tại xã Trùng quán ( 17 con ). * Ngày: 1/4/2011: . * Ngày: 29-30/3/2011: Điều tra tình hình dịch bệnh và tổng số lượng trâu. Tiêm thuốc điều trị streptomycin 30mg/kgP + penicillin 20.Chiều: * Ngày: 24/3/3011: Chợ phiên .Sáng: đi cùng cán bộ thu y giúp gia đình chữa bệnh cho lợn bi lmlm tại xã Tân Lang (tiếp).Sáng: Đến trạm tìm hiểu tài liệu.Chiều: Đến trạm tìm hiểu tài liệu. * Ngày: 26/3/2011: đi cùng cán bộ thú y kiểm tra 12 * Ngày: 27/3/2011: Nghỉ. lợn tại xã Hoàng Việt.Chiều: Đi cùng các cán bộ thú y tiêu hủy lợn bị lở mồm long móng (12 con). .Sáng: Đi cùng cán bộ thú y điều tra tình hình dịch lở mồm long móng tại xã Trùng Khánh.

* Ngày: 14/4/2011: . * Ngày: 9/4/2011: Nghỉ.Sáng: Cùng cán bộ thú y đi triển khai công tác tiêm phòng lở mồm long móng trâu. . . * Ngày: 12/4/2011: . * Ngày: 6/4/2011: Cùng cán bộ thú y điều tra tình hình dịch lở mồm long móng và hướng dẫn phòng bệnh tại thôn Nà Liền xã Thanh Long. .Chiều: Khám và điều trị bò.Sáng: tiêm vacxin phòng bệnh dịch tả lợn (175 con). * Ngày: 4/4/2011: .Sáng: Tiêm vacxin phòng bệnh dịch tả lợn (121 con). * Ngày: 11/4/2011: Nghỉ. * Ngày: 8/4/2011: . 3 .Sáng: Tiêm chó ốm tại xã Hoàng Việt. bò tại xã Tân Tác. * Ngày: 10/4/2011: Nghỉ. * Ngày: 2/4/2011: Chợ phiên .Chiều: Nghỉ.Sáng: Tiêm lợn bị đóng dấu tại thôn Nà Chà.Chiều: Khám lợn bị lepto tại Na Sầm (7 con). chó ốm tại xã Tân Lang.3 . .chiều: nghỉ * Ngày: 13/4/2011: Đến trạm tìm hiểu tài liệu. Điều trị lợn bị đóng dấu (2 con) và ghẻ lợn (8 con) tại thôn Nà Chà xã Tân Lang. * Ngày: 7/4/2011: Chợ phiên . .Chiều: Nghỉ * Ngày: 5/4/2011: Đến trạm tìm hiểu tài liệu.Sáng: Tiêm vacxin phòng bệnh dịch tả lợn (134 con).Chiều: Đến trạm tìm hiểu tài liệu. * Ngày: 3/4/2011: Nghỉ.

* Ngày: 18/4/2011: Đến trạm tìm hiểu tài liệu. bò tại thôn Nà Luông xã Tân Tác (43 con). khử trùng dụng cụ thú y để chuẩn bị cho công tác tiêm phòng. + Tiêm sắt cho lợn con tại thị trấn Na Sầm. * Ngày: 28/4/2011: 4 . * Ngày: 26/4/2011: Nghỉ. * Ngày: 20/4/2011: Nghỉ. Nà Slảng xã Tân Tác (84 con). * Ngày: 27/4/2011: Đi tiêm phòng lở mồm long móng trâu.Chiều: Rửa. * Ngày: 24/4/2011: Nghỉ. * Ngày: 17/4/2011: Chợ phiên Tiêm vacxin phòng bệnh dịch tả lợn (274 con). bò tại thôn Nà Mần. * Ngày: 25/4/2011: Đi tiêm phòng lở mồm long móng trâu. bò tại thôn Bản Cấn xã Tân Tác (37con).Sáng: Cùng cán bộ thú y đi triển khai công tác tiêm phòng lở mồm long móng trâu. * Ngày: 16/4/2011: Đi tiêm phòng vacxin lở mồm long móng trâu. * Ngày: 21/4/2011: Nghỉ. * Ngày: 22/4/2011: Đi tiêm phòng lở mồm long móng trâu.4 . .chiều: Tiêu hủy vịt nhập lậu trái phép (90kg) do đội quản lý thị trường chống buôn lậu tịch thu được. * Ngày: 19/4/2011: Đến trạm tìm hiểu tài liệu. * Ngày: 23/4/2011: Nghỉ. bò tại thôn Bản Giỏong (64con). bò tại xã Trùng Quán. * Ngày: 15/4/2011: .

* Ngày: 2/5/2011: Chợ phiên Tiêm vacxin phòng bệnh dịch tả lợn (228 con). * Ngày: 30/4/2011: Nghỉ. * Ngày: 1/5/2011: Nghỉ. * Ngày: 3/5/2011: Nghỉ. 5 . * Ngày: 29/4/2011: Đến trạm tìm hiểu tài liệu.5 Đi điều trị vịt bị bệnh tụ huyết trùng tại thôn Tổng Kịt xã Trùng Quán (15 con).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful