Chuyên đề thực tập

GVHD:Trần Thị Đức

LỜI MỞ ĐẦU

Ngày nay,khi nền kinh tế Thế Giới đang trên đà phát triển ngày càng cao thì nền kinh tế Việt Nam cũng đang từng bước phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và quốc tế.Hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp ngày càng đa dạng,phong phú và sôi động đòi hỏi pháp luật và các biện pháp kinh tế của nhà nước phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế phát triển.Đặc biệt,trong công cuộc công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước do Đảng và Nhà Nước lãnh đạo,các doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng,đã và đang trở thành xương sống trụ cột,là mạch máu của nền kinh tế quốc dân.Do đó,để nền kinh tế phát triển mạnh và bền vững trước hết đòi hỏi doanh nghiệp phải tồn tại và phát triển vững mạnh.Trong cơ chế mới,với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế nên tính độc lập tự chủ trong các doanh nghiệpngày càng cao,đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải năng động,sáng tạo trong kinh doanh,phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình,bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi.Muốn như vậy,một mặt các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm,hàng hóa vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập để bù đắp chi phí bỏ ra trong quá trình kinh doanh và trong thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà Nước,mặt khác,các doanh nghiệp phải thực hiện biện pháp quản lý mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình một cách có hiệu quả nhất vì đây là lĩnh vực gắn liền với hoạt động kinh tế tài chính đảm nhiệm hệ thống tổ chức thông tin làm căn cứ để ra quyết định kinh tế.

anh. Nội dung chuyên đề gồm 3 chương: • Chương I:Đặc điểm chung về công ty cổ phần đầu tư VNNP Việt Nam • Chương II:Thực tế công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty cổ phần đầu tư VNNP Việt Nam.chị trong phòng kế toán của công ty cổ phần đầu tư VNNP Việt Nam. • Chương III:Một số đánh giá và đề xuất nhằm hoàn thiện công tác bán hàng và xác đinh kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư VNNP Việt Nam. . Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng của công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh trong toàn bộ công tác hạch toán của các doanh nghiệp kinh doanh nói chung và công ty cổ phần đầu tư VNNP Việt nam nói riêng.của các cô.kế toán cung cấp các thông tin kinh tế tài chính hiện thực.chú.cùng với những kiến thức lý luận đã được học ở trường và sự hướng dẫn giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn Hà Mai Anh.Chuyên đề thực tập GVHD:Trần Thị Đức Với tư cách là công cụ quản lý kinh tế tài chính.tạo cơ sở cho nhà quản trị doanh nghiệp kịp thời đưa ra các quyết định đúng đắn hiệu quả giúp doanh nghiệp lớn mạnh và phát triển.có giá trị pháp lý và độ tin cậy cao giúp nhà quản lý và các đối tượng liên quan đánh giá đúng tình hình hoạt động của doanh nghiệp.sau một thời gian nghiên cứu thực tế em đã viết chuyên đề”Hoạt động kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần VNNP Việt Nam”làm báo cáo thưc tập tốt nghiệp của mình.

000 Trải qua hơn 10 năm hoạt động công ty đã có những bước phát triển vượt bậc.Quá trình hình thành và phát triển của công ty Tên công ty:công ty cổ phần đầu tư VNNP Việt Nam Tên viết tăt: Địa chỉ Fax MST :số 16 ngách 40 ngõ 260 Cầu Giấy-Hà Nội : :0105010206 Điện thoại : Hình thức công ty:Công ty cổ phần Lĩnh vực hoạt động:kinh doanh thời trang. Năm 2007 công ty tiếp tục phát triển và kinh doanh thêm lĩnh vực vận tải.000. Đến năm 2003 đã phát triển thành:công ty cổ phần đầu tư VNNP Việt Nam và lúc này ngành nghề kinh doanh đã được mở rộng thêm nghành thời trang với số lượng cán bộ công nhân viên lên tới 105 người.Chuyên đề thực tập GVHD:Trần Thị Đức Chương I ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VNNP VIỆT NAM I.vận tải và hỗ trợ giáo dục Vốn điều lệ :6.000. .năm 1998 Công ty đầu tư VNNP Việt Nam được thành lập với nghành nghề kinh doanh hỗ trợ giáo dục và tư vấn quản lý và có tên là:Công Ty TNHH VNNP Việt Nam-số lượng cán bộ công nhân viên là 16 người.

Chức năng.Đảm bảo hoạt động hiệu quả.nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động của công ty: 1.Quy mô hoạt động rộng lớn.đáp ứng nhu cầu tiêu dùng .khắp 3 miền Bắc.thực hiện các nhiệm vụ đối với nhà nước .hiện nay Công Ty cổ phần đầu tư VNNP Việt Nam đã có các chi nhánh tại: • Chi nhánh 1:Bắc Ninh • Chi nhánh 2:Vĩnh Phúc • Chi nhánh 3:Ninh Bình • Chi nhánh 4:Quận 1-Sài Gòn • Chi nhánh 5:Đà Nẵng Số cán bộ công nhân viên làm việc cho công ty đã lên tới 160 người.Trung.nhiệm vụ: .Nam .Đặc điểm kinh doanh của công ty: .chức năng: Hoạt động sản xuất kinh doanh thời trang.Thị trường kinh doanh ngày càng được mở rộng ra khắp các vùng miền trên cả nước.nâng cao trình độ cho cán bộ công nhân viên.Tổ chức lao động theo đúng pháp luật và ngành nghề theo đung giấy phép kinh doanh .chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho cán bộ công nhân viên 3. II.Chuyên đề thực tập GVHD:Trần Thị Đức Cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư đầy đủ và tiện nghi hơn.vận tải và hỗ trợ giáo dục Sản phẩm sản xuất kinh doanh chính của công ty là: • Sản phẩm thời trang • Dịch vụ vận tải • Dịch vụ hỗ trợ giáo dục và tư vấn quản lý Thị trường hoạt động của công ty là thị trường khắp cả nước 2.

G N P. TK P.P KD TT T.P ĐP đầu vào T.hỗ trợ giáo dục và tư vấn quản lý.P KT may T.P GN T. KD TT P. III.P TK T.chức năng.P KD vận tải T.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý: 2. KT P. ĐP đầu vào P.P KT T.vận tải.sản phẩm kinh doanh là thời trang.Chuyên đề thực tập GVHD:Trần Thị Đức . hỗ trợ GD 2. KT M P.P NS T. KD P.P hỗ trợ GD P. NS P.thị trường rộng lớn ở cả 3 miền .sơ đồ tổ chức bộ máy: Hội đồng quản trị Tổng giám đốc Giám đốc nhân sự Giám đốc điều hành vận tải Giám đốc điều hành thời trang Giám đốc tài chính GĐ điều hành hỗ trợ GD T.công ty cổ phần-doanh nghiệp ngoài quốc doanh không có vốn của Nhà Nước .1.Tổ chức bộ máy của công ty: 1.nhiệm của từng cấp: .

Tổ chức bộ máy kế toán tại công ty: 1. .1.1. giám đốc tài chính.P KT tổng hợp chung Thủ quỹ KT CN KT GT TP KT DT KT K KT CN KT GT DV KT DT KT TT KT NH KT TV 2. nhiệm vụ của các phân hệ kế toán trong công ty: 2.Tổng giám đốc 2.2.Chuyên đề thực tập 2.phòng KT TT (kiêm KT tổng hợp) P.1.1.Sơ đồ bộ máy kế toán: GVHD:Trần Thị Đức Giám đốc tài chính Kế toán Trưởng (T.4Trưởng phòng IV.P KT HT GD (kiêm KT tổng hợp) P.Hội đồng quản trị 2.3.phòng KT VT (kiêm KT tổng hợp) P.P) P.1.Giám đốc 2.1.

Đơn vị tiền tệ: tiền Việt Nam(VNĐ) Sổ sách áp dụng: .sổ nhật kí chung . kế toán ngân hàng.10. 2.9. kế toán giá thành thành phẩm. 2. 2. kế toán tiền vay.2. 2.nhật kí thu tiền . kế toán kho GVHD:Trần Thị Đức 2.sổ chi tiết các tài khoản . kế toán công nợ. 2.4. 2.……………… Sơ đồ kế toán theo hình thức nhật kí chung: . kế toán thanh toán(đối với lĩnh vực kinh doanh hỗ trợ giáo dục và tư vấn quản lý).dịch vụ. phó phòng kế toán.6.3.nhật kí chi tiền .7.8. 2.Công tác tổ chức tại công ty: Chế độ kế toán áp dụng:theo quyết định 48 Niên độ kế toán:bắt đầu từ ngày 01/01 và kết thúc vào ngày 31/12 năm dương lịch. V. kế toán doanh thu.5.Chuyên đề thực tập 2. kế toán trưởng.

Chuyên đề thực tập GVHD:Trần Thị Đức .

Chuyên đề thực tập Chứng từ kế toán GVHD:Trần Thị Đức Sổ nhậtký đặc biệt Sổ nhật ký chung Sổ.thẻ KT chi tiết Bảng tổng hợp Chi tiết SỔ CÁI Bảng cân đối Số phát sinh Báo cáo tài chính Ghi chú: Ghi hàng ngày Ghi cuối tháng.hoặc định kỳ Quan hệ đối chiếu Chương II THỰC TẾ CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VNNP VIỆT NAM .

1 Đặc điểm của bán hàng: 1.các phương thưc thu tiền hàng 1.1.1. 1. 1.4. 2.2 Doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu 1.kế toán giá vốn hàng bán 2.các phương thưc bán hàng trong doanh nghiệp 1.2.1.1.2.phương pháp kế toán và một số nghiệp vụ chủ yếu liên quan đến doanh thu bán hàng.1.3.2.2.phương pháp kế toán giá vốn.doanh thu bán hàng 1.3.1.khái niệm bán hàng.kế toán doanh thu bán hàng: 2.phạm vi và thời điểm xác định bán hàng.Chuyên đề thực tập I.2.giá bán hàng hóa 1.tài khoản sử dụng:632 2.1.2.3.1.3. 2.2.2.tài khoản sử dụng:511 2.4.2.kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 2.4.2.các chứng từ sổ sách sử dụng 2.Kế toán quá trình bán hàng: GVHD:Trần Thị Đức 1.3.lý luận chung về bán hàng.5.1.531 .1.1.các khoản giảm trừ doanh thu 1.doanh thu thuần 2.kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo phương thức bán hàng của công ty: 2.1.nhiệm vụ của kế toán quá trình bán hàng 1.6.doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu.tài khoản sử dụng:532. 1.

đặc điểm chi phí của hoạt động 1.phương pháp hạch toán II.kế toán chi phí bán hàng 1.sơ đồ giảm giá hàng bán.2.4.1. *sơ đồ quá trình kế toán được nhập trên phần mềm kế toán.1.2.sơ đồ hàng bán bị trả lại 2.2.lý luận chung về chi phí hoạt động kinh doanh 1.phương pháp hạch toán * sơ đồ các quá trình kế toán bán hàng phát sinh 1.tài khoản sử dụng:641 1.1.2.kế toán chi phí của hoạt động kinh doanh GVHD:Trần Thị Đức 1.1.kế toán xác định kết quả kinh doanh 2.tài khoản sử dụng:911 2.tài khoản sử dụng:642 1.Thực tế kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần VNNP Việt Nam.2. .4.4.2.1.1.2.1.3.3.phương pháp hạch toán *sơ đồ quá trình kết chuyển kết quả kinh doanh của doanh nghiệp III. 2.2.Chuyên đề thực tập 2.nhiệm vụ của kế toán chi phí trong doanh nghiệp 1.phương pháp hạch toán *sơ đồ quá trình kế toán quản lý doanh nghiệp phát sinh 1.3.Kế toán xác định kết quả kinh doanh: 1.1.1.chứng từ và sổ sách sử dụng của kế toán các khoản chi phí khác 2.4.2.1.kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp 1.

Chuyên đề thực tập GVHD:Trần Thị Đức .

Ưu điểm 2. Nhược điểm II.Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả kinh doanh ở công ty cổ phần đầu tư VNNP Việt Nam .Đánh giá chung về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần VNNP Việt Nam 1.Chuyên đề thực tập Chương III GVHD:Trần Thị Đức MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VNNP VIỆT NAM I.

mặc dù còn nhiều hạn chế song kết quả thu được trong quá trình kinh doanh trong những năm qua là thật sự to lớn.hiện đại hóa và nền kinh tế đang hoạt động theo cơ chế thị trường có sự điều tiết quản lý của Nhà Nước.chị trong phòng kế toán công ty cổ phần đầu tư VNNP Việt Nam.anh.Chuyên đề thực tập GVHD:Trần Thị Đức KẾT LUẬN Đất nước ta đang trong thời kỳ công nghiệp hóa.chú.Việc công ty cổ phần đầu tư VNNP Việt Nam vượt qua được các khó khăn của cơ chế mới có thể nói là cả một sự nỗ lực bền bỉ. . Ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn nhiệt tình của cô giáo hướng dẫn Hà Mai Anh và sự giúp đỡ của cô.

Chuyên đề thực tập GVHD:Trần Thị Đức .

đặc điểm tổ chức bộ máy………………………………….. .tổ chức bộ máy kế toán……………………………………………… V..sơ đồ tổ chức bộ máy…………………………………………..quá trình hình thành và phát triển……………………………………3 II...Chuyên đề thực tập MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU GVHD:Trần Thị Đức Chương I:ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VNNP VIỆT NAM I..đặc điểm kinh doanh của công ty………………………………. 2. IV....chức năng nhiệm vụ và đặc điểm hoạt đông của công ty……………4 1. 1.4 3.công tác tổ chức tại công ty…………………………………………… Chương II:THƯC TẾ CÔNG TÁC BÁN HÀNG VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VNNP VIỆT NAM..nhiệm vụ……………………………………………………….tổ chức bộ máy của công ty………………………………………….4 III..chức năng………………………………………………………4 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful