HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG KHOA VIỄN THÔNG I

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2011

ĐỀ CƯƠNG THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
(ÁP DỤNG CHO TẤT CẢ SINH VIÊN D07VT1,2)

1. THỜI GIAN THỰC TẬP:
+ 05 tuần (01/6 đến 01/7/2011) thực tập tại các đơn vị trong VNPT; + 03 tuần (04/7 đến 22/7/2011) thực tập chuyên sâu theo chuyên ngành tốt nghiệp tại các phòng TNTH của Học viện + 01 tuần (từ 25/7 đến 29/7/2011) viết Báo cáo và bảo vệ thực tập TN tại các Bộ môn trong Khoa.

2. NỘI DUNG THỰC TẬP:
2.1 THỰC TẬP CHUNG TẠI CÁC ĐƠN VỊ TRONG VNPT:  Tìm hiểu nội qui, an toàn lao động. điều chỉnh, hoặc lựa chọn một số trong các nội dung thực tập dưới đây cho phù hợp với tình hình thực tế trang thiết bị hiện có tại đơn vị): 2.1.1 Thông tin quang - Tìm hiểu về mạng Thông tin quang ở nơi thực tập, ở Việt Nam và trên thế giới. - Tìm hiểu cấu trúc, bố trí, đấu nối thiết bị Thông tin quang hiện có trên mạng ở nơi thực tập. - Tìm hiểu và tham gia đo thử, xử lý sự cố trên thiết bị và hệ thống Thông tin quang PDH và SDH; tìm hiểu nguyên lý và thực tập thao tác một số loại máy đo chuyên dụng cụ thể ở nơi thực tập: + Đo thử đặc tuyến phát xạ của Laser + Công suất phát và bộ nhạy của máy thu + Đo thử lỗi bit, khảo sát ảnh hưởng của suy hao đối với BER - Tìm hiểu quy trình và thực trạng khai thác, bảo dưỡng thiết bị Thông tin quang ở nơi thực tập. 2.1.2 Thông tin Vô tuyến * Vi ba số - Tìm hiểu cấu hình hệ thống Vi ba số - Tìm hiểu về tổ chức modul chuẩn hoá các khối trong thiết bị (RMP150, ATFH, DRS3/140…) - Tìm hiểu tổ chức liên kết các khối để thực hiện truyền dẫn - Tìm hiểu các loại Phidơ, Anten, độ cao lắp đặt hiệu quả, phương thức cực tính truyền sóng. - Tìm hiểu về tổ chức đầu vào/ra các đường tín hiệu số.

 Thực tập các nội dung theo chuyên môn (giáo viên hướng dẫn và đơn vị cơ sở có thể

1

đấu nối. .Tìm hiểu các tham số và thực hành các thủ tục tạo. khai thác.Tìm hiểu các thủ tục giao tiếp lệnh . . truyền hình số hiện đang khai thác. * Thông tin vệ tinh . lưu lượng thông tin qua đài. các ứng dụng của thuê bao nhóm  Quản trị trung kế . Ghép nối thiết bị.Tìm hiểu chung về đài mặt đất: Sơ đồ khối hệ thống thiết bị đài mặt đất. từ BTS đến BSC của một trạm BTS. xoá..Tìm hiểu hệ thống khai thác bảo dưỡng O & MC .Tìm hiểu cách bố trí thiết bị MSC. tiêu chuẩn A của trạm mặt đất. các thông số đánh giá.Hiển thị phân tích các bản tin về thuê bao . thay đổi… .Hiển thị. phân tích cấu hình. BSC.Tìm hiểu thuê bao nhóm. bảo dưỡng  Quản trị thuê bao . hệ thống truyền hình số .Tìm hiểu các trạm vệ tinh: Cấu hình. Modem IDR….Tìm hiểu về tổ chức cấp nguồn trạm * Thông tin di động . . Các dịch vụ trong tương lai có thể qua hệ thống vệ tinh 2.Tìm hiểu đấu nối các trạm và các vệ tinh . cáp từ ITMC tới PHA và ngược lại từ LNA . vị trí trạm mặt đất HAN-01A trong hệ thống Intersat. Thực hiện phép đo.Nắm được phương pháp đấu vòng kiểm tra tại chỗ và từ xa của đường truyền Vi ba số. Up &Downconverter.Tìm hiểu tổ chức của trung tâm di động .1. thiết bị và các bước thực hiện bài đo tỷ số lỗi của một hệ thống thông tin giả lập.Tìm hiểu các giao diện đấu nối (Các giao diện với thiết bị vào ra.Trung kế dùng báo hiệu số 7 +Các điều kiện thiết lập mạng báo hiệu số 7 trong tổng đài + Hiển thị các CIC và phân tích bản tin + Thay đổi các tham số trên CIC 2 . tham số cần thiết. HLR.Tìm hiểu cấu hình của hệ thống thực tế tại cơ sở .Bài tập thực hành: Giới thiệu mục đích. băng từ…) .Tìm hiểu các dịch vụ: Các dịch vụ hiện đưa qua đài.Tìm hiểu các loại thuê bao tổng đài có thể cung cấp . ổ đĩa. . hệ thống tracking. BTS của trung tâm.Tìm hiểu tổ chức tổng thể mạng thông tin di động. tài liệu khai thác cần thiết cho các trạm mặt đất.3 Chuyển Mạch  Cấu hình hệ thống . nhận xét và đánh giá kết quả. An ten. .Tìm hiểu quá trình thiết lập một luồng thông tin: Tuần tự tiến hành. HPA & LNA.Tìm hiểu thiết bị cụ thể: hệ thống CMA .Tìm hiểu đo kiểm thuê bao. phân tích các thông số . hệ thống truyền hình tương tự. . VLL.Tìm hiểu đấu nối từ anten đến BTS.

Tìm hiểu các bước xử lý lỗi và cảnh báo .Tìm hiểu giám sát cước . xem các thông số đã đổi ở công tơ cước. chùm kênh báo hiệu.Phân tích các bản tin cảnh báo .Phân tích các bản tin lỗi . chùm kênh báo hiệu và kênh báo hiệu (COC) + Phân tích các thủ tục khai báo +Thực hành khai báo điểm báo hiệu. chùm kênh báo hiệu và kênh báo hiệu (COC) phân tích bản tin +Thực hành thay đổi các tham số về điểm báo hiệu.Tìm hiểu về các phương pháp đo kiểm đánh giá chất lượng công trình ngoại vi 3 .  Quản lý lỗi và cảnh báo . kênh báo hiệu (COC) +Thực hành tạo gọi và phân tích cuộc gọi dùng báo hiệu số 7 Quản trị mã và biên dịch Tìm hiểu kế hoạch đánh số Thực hành hiển thị.Phân tích các chức năng phát hiện lỗi và cảnh báo .Cấu trúc và các thành phần cấu thành công trình ngoại vi .Tìm hiểu về cáp kim loại + Cáp xoắn + Cable đồng trục + Cáp chuyên dụng + Đấu nối cáp + Những kết cuối cáp .Tìm hiểu các loại cước được sử dụng .Thực hành hiển thị cước của từng thuê bao. mã nội hạt Tìm hiểu các vấn đề liên quan  Quản trị Cước . hướng báo hiệu.+ Hiển thị các thông tin về điểm báo hiệu. quản lý tập trung…) . hướng báo hiệu.1. tạo mới. thay đổi mã tổng đài.Tìm hiểu các thủ tục tra cứu 2.Tìm hiểu các thủ tục lấy cước từ tổng đài .Thực hành thay đổi các thông số cước .4 Mạng viễn thông  Mạng và công trình ngoại vi Tìm hiểu về mạng ngoại vi ở nơi thực tập: .Tìm hiểu các phương thức quản lý cước (quản lý tại tổng đài.Tìm hiểu về công trình hỗ trợ và bảo vệ công trình ngoại vi + Hỗ trợ bảo vệ cơ học + Chống sét . hướng báo hiệu.

Tìm hiểu cấu hình mạng PSTN khu vực thực tập .v. đánh giá và cho điểm (theo thang điểm 10) của đơn vị thực tập. đấu nối khai thác  Mạng PSTN . LAN.+ Đo kiểm các hệ thống cáp + Đánh giá chất lượng các công trình hỗ trợ bảo vệ . thực tập chuyên sâu và phải có nhận xét.Tìm hiểu về công nghệ MAN-ethernet. đấu nối khai thác + Thực hành thiết lập cấu hình các phần tử .) .2 THỰC TẬP CHUYÊN SÂU THEO CHUYÊN NGÀNH TỐT NGHIỆP: + Sinh viên sẽ đăng ký thực tập theo 4 chuyên ngành: Chuyển mạch. PHỤ TRÁCH KHOA 4 . tham số kỹ thuật. các giải pháp kết nối mạng . 3. chỉ trình bày những nội dung đã tìm hiểu/thực hiện trong thời gian thực tập (một số nội dung trong mục 2).Tìm hiểu về hệ thống báo hiệu được sử dụng trong mạng PSTN  Mạng IP. Thông tin quang. proxy. tham số kỹ thuật. v.Thiết bị DSLAM.Tìm hiểu/thực hành cài đặt và cấu hình LAN để truy cập Internet (địa chỉ IP.Tìm hiểu MAN + Sơ đồ kết nối + Số luồng kết nối .Modem khách hàng : chủng loại. DSLAM – HUB + Chủng loại.Tìm hiểu số luồng kết nối (E1) giữa các nút mạng . Báo cáo không quá 30 trang. Báo cáo thực tập gồm hai phần: thực tập chung. khai thác công trình ngoại vi ở nơi thực tập  Mạng truy nhập băng rộng Tìm hiểu mạng truy nhập ADSL : .Số luồng kết nối .Tìm hiểu/thực hành đấu nối và kiểm tra kết nối LAN .Sơ đồ kết nối . sơ đồ nguyên lý. Vô tuyến. Mạng viễn thông và thực tập chuyên sâu các phòng TNTH dưới sự hướng dẫn của các thầy cô trong Khoa. Quyển báo cáo nộp về Văn phòng Khoa (hoặc tại các bộ môn trong khoa) chậm nhất vào ngày 22/7/2011.Tìm hiểu thiết bị MSAN 2. MAN . BÁO CÁO THỰC TẬP: Sinh viên viết và bảo vệ Báo cáo kết quả thực tập tốt nghiệp trong thời gian theo mục 1. subnet.Tìm hiểu hệ thống quản lý.

TS. NGUYỄN TIẾN BAN 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful