1. Đánh giá khả năng triển khai VoIP trên nền mạng IP sẵn có 2.

Nghiên cứu bảo mật WIMAX và thuật toán AES 3. Tối ưu các thông số tách sóng thuê bao trong MC-CDMA 4. Nghiên cứu các phương pháp giảm nhiễu ICI trong OFDM 5. Nghiên cứu kỹ thuật lưu lượng trong mạng IP/WDM 6. Chuyển giao mềm, điều khiển công suất trong CDMA 7. Nghiên cứu kỹ thuật CLUSTERING và giao thức LEACH 8. Mô phỏng đánh giá chấ lượng kênh truyền trong WIMAX 9. Giải pháp công nghệ và thiết kế mạng MAN TPĐN 10. Tính toán thiết kế mạng thông tin vệ tinh VSAT 11. Nghiên cứu về QoS trong mạng IP/WDM 12. Hệ thống định vị toàn cầu GPS ứng dụng trong hàng không 13. Kỹ thuật bảo vệ và khôi phục đường dẫn trong mạng MPLS 14. Giải pháp nâng cao chất lượng trong hệ thống MIMO 15. Tìm hiểu IP trong mạng WMD 16. Nghiên cứu về NGN và định tuyến trong NGN 17. Các giải pháp đảm bảo chất lượng dịch vụ trên nền mạng IP 18. Công nghệ truyền hình di động DVB-H và hoạch định mạng 19. Thiết kế hệ thống CDMA cho thủ đô Viêng Chăn 20. Phương pháp xử lý tín hiệu trong công nghệ WIMAX 21. MC-CDMA trong việc cải thiện chất lượng kênh truyền 22. Nghiên cứu tổng quan về WIMAX và nhiễu trong WIMAX 23. OFDM và mô phỏng IEEE 802.11a WLAN bằng SIMULINK 24. Phương pháp mã hóa không gian- thời gian trong hệ thống MIMO 25. Nghiên cứu bảo mật trong WIMAX 26. Hệ thống MC-CDMA và các kỹ thuật tách sóng 27. Giám định chất lượng trong hệ thống CDMA 28. Hệ thống thông tin vệ tinh và thiết kế tuyến 29. OFDM và ứng dụng cho truyền hình số mặt đất DVB-T 30. Đánh giá BER trong OFDM – WIMAX 31. Giải pháp phân tập không gian thời gian trong WCDMA 32. Hiện tượng tán sắc và các phương pháp bù trong hệ thống WDM 33. OFDM trong WIMAX 34. Điều khiển công suất và chuyển giao mềm CDMA 35. IP trên mạng 3G 36. Kỹ thuật xử lý tín hiệu trong WIMAX 37. Sắp xếp kênh dữ liệu trong OBS 38. Điều khiển truy cập trong WIMAX 39. Giải pháp MPLS VPN 40. Ứng dụng công nghệ WIMAX 41. Cân bằng tải trong MPLS 42. IP di động và chuyển mạch MPLS 43. Quang báo giao tiếp PC 44. HSPDA và giải pháp đo thử

81. 50. 63. 86. 67. 57. 65. 62. 72. 58. 76. 59. 64. 52. 70.hạ cách ILS trong hàng không Đồng bộ định thời trong hệ thống MC-CDMA Nghiên cứu chuyển mạch chùm quang Robot công nghiệp Nghiên cứu kỹ thuật trải phổ Nghiên cứu quá trình thu phát tín hiệu Ước lượng kênh truyền trong OFDM Khảo sát hệ thống thông tin vệ tinh Đọc file ảnh từ MMC CARD Kỹ thuật OFDM và ứng dụng Giải pháp mạng riêng ảo Ứng dụng kỹ thuật MIMO-OFDM Kỹ thuật MC-CDMA và DS-CDMA MPLS và khôi phục đường dẫn . 46. 73. Điều khiển công suất trong VMTS WIMAX dùng công nghệ OFDM Chất lượng trong điện thoại IP VoIP và định tuyến Định tuyến trong WDM Quang báo giao tiếp bàn phím PC Quy hoạch mạng WIMAX Điều khiển nhiệt độ mỏ hàn Triệt nhiễu trong GSM Mã CI giảm PARR trong OFDM Quy hoạch W – CDMA 2008-2013 Điều khiển đèn trong công viên Robot tự động tham gia robocon VN 2008 Mã khối trong hệ thống MIMO Điều khiển thiết bị điện qua mạng điện thoại OFDM trong truyền hình số Tổng quan W – CDMA Điều khiển công suất trong MC-CDMA Nhận dạng ký tự quang học Quy hoạch mạng thông tin di động Ứng dụng kỹ thuật trải phổ Các thuật toán điều khiển công suất Ứng dụng vi điều nhúng Các phương pháp giảm tỉ số PARR Thiết kế và thi công robot Ứng dụng thuật toán ML Ứng dụng ASIC Thiết kế topo logic Công nghệ truyền thông UWB Tổng đài chăm sóc khách hàng Nghiên cứu hệ thống đường dẫn. 61. 77. 75. 80. 68. 47. 51. 82. 66. 79.45. 69. 60. 87. 54. 56. 83. 48. 49. 55. 84. 71. 53. 85. 74. 88. 78.

Chuyển giao mềm trong UMTS 91. Thiết kế thi công robot tự động 118.89. So sánh PARR của hệ thống FI-OFDM và wavelet OFDM 100. WIMAX và khả năng triển khai 96. Định tuyến ràng buộc và lấn chiếm 95. Bảo mật trong WIMAX 93. Nâng cấp GSM lên WCDMA 107. Trải phổ và tạo chuỗi PN 124. Thiết kế bộ đệm giúp nâng hệ số chuyển mạch 113. Điều khiển công suất trong UMTS 90. Kỹ thuật lưu lượng trong MPLS 101. Nghiên cứu kỹ thuật quản lý băng thông động 108. NGN và cấu hình Asterisk 116. Xếp lịch để tối ưu hóa truyền dữ liệu 106. Quy hoạch hệ thống WCDMA 114. Diffserv và MPLS trong đảm bảo QoS 99. Điều khiển tắc nghẽn trong NGN 92. Nghiên cứu công nghệ nhận dạng và ứng dụng 122. OFDM và các phương pháp giảm PARR 105. Phân tích lưu lượng thoại –IP 109. Ứng dụng của máy phát OFDM trong WIMAX 123. Xây dựng tổng đài dựa trên mã nguồn 104. Nghiên cứu và ứng dụng PsoC trong điều khiển 112. Thiết kế robot tự động 103. Kỹ thuật OFDM và mô phỏng kỹ thuật Rocean 119. SDMA dùng anten mảng 97. Mã Turbo trong CDMA 2000 94. Giải pháp thiết kế WLAN tại ĐHĐN 111. Ứng dụng OFDM trong di động . Các cơ chế thích nghi trong OFDM 102. Thiết kế hệ thống giám sát và điều khiển công nghiệp 120. Nghiên cứu và xây dựng các giải pháp VPN 115. Thiết kế mạch điều khiển từ xa dùng FPGA 117. Kỹ thuật Radio over Fiber 98. Mạng IP/WDM và định tuyến IP 121. Xây dựng mô hình truyền hình quan Internet 110.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful