Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát Tan An Phat Equip Co.

, Ltd

www.tapvn.com

MÔ HÌNH THỰC HÀNH KHÍ CỤ ĐIỆN
Mục đích:
    Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị. Biết sử dụng và lắp đặt các thiết bị bảo vệ mạng điện. Làm quen với các loại khí cụ điện. Ứng dụng của khí cụ điện.

Nội dung thực hành:
       Thực hành nguồn điện 1 pha, 3 pha. Thực hành sử dụng cầu chì, aptomat. Thực hành các loại công tắc, nút nhấn, đèn báo… Cầu dao chuyển mạch. Các đèn báo nguồn, báo pha. Rơle bảo vệ thấp áp, quá áp. Các đồng hồ đo và hiển thị dòng điện, điện áp, công suất, nhiệt độ…

Thực hành công tắc tơ:
        Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của công tắc tơ. Ứng dụng của công tắc tơ. Đọc các thông số kỹ thuật ghi trên nhãn của công tắc tơ. Xác định cực đấu dây vào cuộn hút. Xác định các tiếp điểm. Đấu mạch điện công tắc tơ. Kiểm tra kỹ lại mạch. Hoạt động thử.

Thiết bị đào tạo dạy nghề

Page 1

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát Tan An Phat Equip Co., Ltd Thực hành nút nhấn:
       Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại nút nhấn. Ứng dụng của nút nhấn. Các lắp đặt và sử dụng nút nhấn. Đọc thông số kỹ thuật của nút nhấn. Xác định các cực và các cặp tiếp điểm của công tắc. Đấu mạch điện nút nhấn. Kiểm tra và hoạt động.

www.tapvn.com

Thực hành Rơle thời gian:
        Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Rơ le thời gian. Biết đấu nối, kiểm tra, và xác định các thông số kỹ thuật của Rơ le. Đọc các thông số kỹ thuật và các ký hiệu ghi trên nhãn Rơ le. Xác định cực cấp nguồn. Xác định các tiếp điểm. Đấu nối mạch điện Rơ le. Điều chỉnh thời gian trễ trên Rơ le. Kiểm tra và hoạt động thử.

Thực hành Rơle điện từ:
       Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Rơle điện từ. Biết đấu lắp, kiểm tra và xác định các thông số kỹ thuật của Rơle điện từ. Đọc các thông số kỹ thuật ghi trên nhãn Rơle. Xác định các cực đấu dây và cuộn hút. Xác định các tiếp điểm thường đóng, thường mở. Đấu nối mạch điện. Kiểm tra và chạy thử.

Thiết bị đào tạo dạy nghề

Page 2

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát Tan An Phat Equip Co., Ltd

www.tapvn.com

Thực hành Rơle nhiệt:
        Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Rơle nhiêt. Biết sử dụng đấu lắp và điều chỉnh Rơle nhiệt. Đọc các thông số kỹ thuật và các ký hiệu ghi trên nhãn Rơ le. Xác định cực cấp nguồn. Xác định các tiếp điểm. Đấu nối mạch điện Rơle. Điều chỉnh thời gian trễ trên Rơle. Kiểm tra và hoạt động thử.

Thực hành các loại công tắc:
    Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của công tắc chuyển mạch. Biết đấu lắp và kiểm tra các loại công tắc và ứng dụng của công tắc rong mạch điện, điều khiển. Đấu nối mạch điện với công tắc. Kiểm tra và hoạt động thử.

Thực hành Aptomat:
        Là loại khí cụ điện dùng để đóng cắt điện bằng tay hoặc tự động khi có sự cố tải hoặc ngắn mạch. Tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của aptomat. Biết đấu lắp, sử dụng aptomat. Đọc thông số của aptomat ghi trên nhãn. Xác định các tiếp điểm. Các cơ cấu tác động của aptomat. Đấu nối mạch điện Kiểm tra và hoạt động thử.

Thiết bị đào tạo dạy nghề

Page 3

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát Tan An Phat Equip Co., Ltd

www.tapvn.com

MÔ HÌNH THỰC HÀNH MÁY ĐIỆN VÀ ĐỘNG CƠ ĐIỆN

Đặc điểm chung:
    Mô hình thực hành các loại máy điện và động cơ điện nhằm trang bị cho học viên kiến thức về các thiết bị điện, trang bị điện và truyền động điện. Giúp học viên dễ dàng tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của hệ thống truyền động điện và cung cấp điện. Nắm vững được những ưu, khuyết điểm của từng loại động cơ và biết cách sử dụng, điều khiển và lựa chọn thiết bị phù hợp và tối ưu nhất. Để vận hành có hiệu quả cũng như sửa chữa thuận tiện cho các thiết bị trên, chúng ta cần phải hiểu biết những tính năng chủ yếu và nguyên lý hoạt động của một số thiết bị thông dụng. Cụ thể là: Động cơ điện xoay chiều 3 pha. Động cơ điện xoay chiều 1 pha. Động cơ điện 1 chiều. Máy phát điện, máy biến áp, Supvolter…

   

Bao gồm các module thực hành:
               Mô hình cắt bổ máy điện 1 chiều. Mô hình cắt bổ máy điện xoay chiều. Mô hình cắt bổ động cơ 3 pha đồng bộ. Mô hình cắt bổ động cơ 3 pha không đồng bộ. Mô hình cắt bổ động cơ 1 chiều. Mô hình cắt bổ động cơ 1 pha. Mô hình cắt bổ động cơ 3 pha. Mô hình cắt bổ động cơ 3 pha Roto dây quấn. Mô hình cắt bổ máy biến áp 1 pha. Mô hình cắt bổ máy biến áp 3 pha. Mô hình cắt bổ Supvolter. Mô hình cắt bổ máy phát 1 pha. Mô hình hoà đồng 2 bộ máy phát. Mô hình chứng minh tính chất thuân nghịch của động cơ – máy phát điện 1 chiều. Mô hình hòa đồng 2 bộ máy phát điều khiển bằng tay và tự động bằng mạch điện từ.

Thiết bị đào tạo dạy nghề

Page 4

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát Tan An Phat Equip Co., Ltd
           

www.tapvn.com

Mô hình hòa đồng 2 bộ máy phát điều khiển bằng tay và tự động bằng mạch điện từ. Mô hình hòa đồng bộ máy phát và điện lưới. Mô hình dàn trải máy điện xoay chiều. Mô hình dàn trải máy điện đồng bộ. Mô hình dàn trải động cơ xoay chiều 1 pha. Mô hình dàn trải động cơ một chiều. Mô hình dàn trải động cơ 3 pha không đồng bộ. Mô hình dàn trả động cơ 3 pha Roto dây quấn. Mô hình dàn trải máy phát điện một pha. Mô hình dàn trải máy biến áp 1 pha. Mô hình dàn trải máy biến áp 3 pha. Mô hình dàn trải Supvolter.

Các bài thực hành:
      Tìm hiểu cấu tạo của các thiết bị thực hành. Nguyên lý hoạt động của các thiết bị. Xác định đặc tính của từng thiết bị thực hành. Học cách đấu nối và vận hành thiết bị. Tìm hiểu hoạt động và hiệu suất của thiết bị. Điều khiển, thử tải cho thiết bị.

Thiết bị đào tạo dạy nghề

Page 5

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát Tan An Phat Equip Co., Ltd

www.tapvn.com

MÔ HÌNH THỰC HÀNH ĐẤU NỐI ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ

Đặc điểm chung:
    Mô hình thực hành đấu nối và điều khiển động cơ giúp học viên hiểu được hệ thống trang bị điện và nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển động cơ. Hiểu được đặc tính, cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ. Biết cách lắp ráp và đấu nối được mạch điện cho động cơ. Biết cách sử dụng các loại khí cụ điện trong điều khiển và bảo vệ động cơ.

Thiết bị đào tạo dạy nghề

Page 6

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát Tan An Phat Equip Co., Ltd Các thông số kỹ thuật và thiết bị chính:
           Nguồn điện hoạt động xoay chiều 1 pha, 3 pha. Các thiết bị đo lường, kiểm tra và bảo vệ điện. Công tắc, nút nhấn, đèn báo. Cầu chì, cầu dao 1 pha và 3 pha. Bộ khởi động từ contactor, khởi động mềm bằng biến tần. Aptomat 1 pha, 3 pha. Rơle thời gian. Rơle điện từ. Rơle nhiệt. Điện trở, tụ bù, cuộn kháng. Các động cơ điện.

www.tapvn.com

Nội dung thực hành:
   Thực hành tìm hiểu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của động cơ. Thực hành tìm hiểu và phân tích các phương pháp điều khiển động cơ. Thực hành tìm hiểu và phân tích các phương pháp đấu nối động cơ.

Các bài thực hành có thể thực hiện được:
                 Xác định cực tính các đầu dây động cơ xoay chiều 3 pha. Đấu dây động cơ xoay chiều 3 pha Roto lồng sóc và Roto lồng sóc 2 tốc độ. Đấu dây ĐC 3pha thành ĐC 1 pha. Đấu ĐC không đồng bộ 1 pha. Khởi động ĐC không đồng bộ 1 pha bằng cầu dao đảo mạch. Mạch đảo chiều ĐC không đồng bộ 1 pha. Đấu dây 3 pha sử dụng công tắc tơ. Đấu dây động cơ xoay chiều 3 pha 2 tốc độ ∆/YY. Đấu dây động cơ xoay chiều 3 pha 2 tốc độ Y/YY. Lắp mạch điện điều khiểnĐC xoay chiều 3 pha bằngkhởi động từ đơn. Lắp mạch điều khiển động cơ xoay chiều 3 pha bằng khởi động từ đơn có Rơle thời gian. Điều khiển ĐC 3 pha dùng Switch để chuyển hai chế độ điều khiển. Điều khiển ĐC 3 pha dùng Role thời gian để chuyển hai chế độ làm việc . Điều khiển ĐC 3 pha có phương pháp nhử kết hợp Switch. Điều khiển ĐC 3 pha có thử nháp dùng 2 nút nhấn. Mạch điều khiển động cơ 3pha tại 2 vị trí. Mạch khởi động ĐC theo trình tự dùng nút nhấn.

Thiết bị đào tạo dạy nghề

Page 7

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát Tan An Phat Equip Co., Ltd
                  

www.tapvn.com

Mạch khởi động ĐC theo trình tự dùng Role thời gian. Mạch đảo chiều quay ĐC xoay chiều 3 pha bằn khởi động từ kép. Mạch tự động giới hạn hành trình và đổi chiều quay ĐC. Mạch tự động giới hạn hành trình và đổi chiều quay ĐC có Role thời gian. Mạch điều khiển ĐC Rôto lồng sóc hai tốc độ Y/YY. Mạch điện tự động chuyển đổi cấp tốc độ ĐC Rôto lồng sóc hai tốc độ Y/YY. Mạch điện khởi động ĐC bằng đổi nối Y/∆ Mạch hãm tái sinh ĐC 3 pha . Mạch hãm ngược ĐC 3 pha . Mạch tự động đổi nguồn điện. Mạch tự động mở máy ĐC. Mạch khởi động và hãm ĐC . Mạch tạo tiếp điểm thường hở đóng chậm của Role thời gian. Mạch tạo tiếp điểm thường đóng mở chậm của Role thời gian. Mạch tự động ngắt ĐC 3pha. Mạch đảo chiều ĐC 3 pha . Mạch điều khiển ĐC theo trình tự. Mạch khởi động ĐC với cuộn kháng. Mạch mở máy ĐC bằng trở phụ.

Thiết bị đào tạo dạy nghề

Page 8

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát Tan An Phat Equip Co., Ltd

www.tapvn.com

MÔ HÌNH THỰC HÀNH ĐO LƢỜNG ĐẠI LƢỢNG ĐIỆN

Đặc điểm kỹ thuật:
Mô hình thực hành đo lường điện cung cấp cho học viên những kiến thức, kỹ năng thực hành và kiểm chứng lại lý thuyết đã học về hệ thống đo lường điện. Giúp học viên biết được các nguyên lý đo lường trong hệ thống điện. Biết cách lắp đặt, đo lường các đại lượng điện. Biết sử dụng thành thạo các thiết bị đo, bảo dưỡng các thiết bị và biết ứng dụng trong thực tế.

Thông số kỹ thuật:
        Bộ nguồn: cầu dao, nguồn xoay chiều 1pha, 3 pha, nguồn DC điều chỉnh được, ổ ra, đèn báo. Khối đo dòng điện. Khối đo điện áp. Khối đo công suất. Bộ đo vạn năng hiển thị số. Bộ đo vạn năng hiển thị kim. Khối tải trở. Khối biên trở và công tắc.

Nội dung thực hành:
         Giới thiệu về dụng cụ đo và các nguyên tắc đo lường điện. Đo dòng điện 1 chiều, xoay chiều. Đo điện áp 1 chiều và xoay chiều. Đo công suất của tải 1 pha và 3 pha. Đo điện trở, điện cảm, điện dung. Đo tần số dòng điện. Đo tốc độ động cơ. Đo hệ số cosφ của phụ tải 1 pha và 3 pha. Đo nhiệt độ phụ tải.

Thiết bị đào tạo dạy nghề

Page 9

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát Tan An Phat Equip Co., Ltd

www.tapvn.com

MÔ HÌNH THỰC HÀNH TRANG BỊ ĐIỆN MÁY CÔNG CỤ
Đặc điểm chung:
Mô hình dàn trải hệ thống cung cấp điện các máy công cụ mô phỏng hệ thống điện của các máy công cụ. Giúp học viên dễ dàng nắm bắt các nguyen lý cơ, phân tích và xử lý sự cố như nguyên lý mạch, mạch điện, điều khiển điện, thao tác vận hành... Mô hình được thiết kế khoa học, thẩm mỹ, an toàn và thao tác thuận tiện.

Thông số kỹ thuật:
      Nguồn điện sử dụng: AC 380V/50Hz (3 pha 5 dây). Công suất định mức 1.5 kW. Nhiệt độ môi trường -10 ~ 60oC. Aptomat 3 pha,cầu dao, cầu chì bảo vệ. Contactor, rele bảo vệ điều khiển, công tắc chuyển mạch, nút nhấn. Đồng hồ đo dòng điện, điện áp.

Nội dung thực hành:
     Khảo sát tìm hiểu sơ đồ nguyên lý mạch điện máy công cụ. Đấu nối các thiết bị trong mạch điện. Đấu nối nguồn điện cho hệ thống. Kiểm tra hoạt động của hệ thống. Phân tích mạch điện, chẩn đoán lỗi và cách sửa chữa, thay thế .

Thiết bị đào tạo dạy nghề

Page 10

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát Tan An Phat Equip Co., Ltd

www.tapvn.com

MÔ HÌNH THỰC HÀNH TRANG BỊ ĐIỆN MÁY TIỆN

Đặc điểm kỹ thuật:
       Kích thước mô hình: bàn kích thước1200x800x800, khung bàn bằng thép sơn tĩnh điện. Mặt bàn bằng gỗ, bàn có ngăn kéo. Khung giá thiết bị bằng thép sơn tĩnh điện, panel có in chỉ dẫn. Sơ đồ mạch điện, các thiết bị. Bố trí các thiết bị khoa học và thẩm mỹ giúp học viên dễ dàng tìm hiểu và thực hành. Nguồn hoạt động 3 pha. Thiết bị có khả năng mô phỏng và khắc phục lỗi.

Thiết bị đào tạo dạy nghề

Page 11

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát Tan An Phat Equip Co., Ltd Các thiết bị chính:
           Nút dừng. Nút nhấn Công tắc, khởi động từ. Rơ le thời gian, rơ le nhiệt. Đồng hồ đo dòng, áp, công suất. Aptomat 3 pha, 1 pha. Cầu dao 3 pha. Cầu chì 1 pha, 3 pha. Đèn báo. Động cơ 3 pha. Công tắc đánh pan.

www.tapvn.com

Nội dung thực hành:
     Tìm hiểu cấu tạo, sơ đồ nguyên lý hoạt động của mô hình. Phân tích sơ đồ mạch điện máy tiện. Đấu nối nguồn điện, kiểm tra và hoạt động thử. Phân tích tìm hiểu mạch điện, điều khiển chẩn đoán các lỗi. Phương pháp sửa chữa, thay thế và bảo trì các thiết bị.

Thiết bị đào tạo dạy nghề

Page 12

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát Tan An Phat Equip Co., Ltd

www.tapvn.com

MÔ HÌNH THỰC HÀNH TRANG BỊ ĐIỆN MÁY PHAY

Đặc điểm kỹ thuật:
       Kích thước mô hình: bàn kích thước1200x800x800, khung bàn bằng thép sơn tĩnh điện. Mặt bàn bằng gỗ, bàn có ngăn kéo. Khung giá thiết bị bằng thép sơn tĩnh điện, panel có in chỉ dẫn. Sơ đồ mạch điện, các thiết bị. Bố trí các thiết bị khoa học và thẩm mỹ giúp học viên dễ dàng tìm hiểu và thực hành. Nguồn hoạt động 3 pha. Thiết bị có khả năng mô phỏng và khắc phục lỗi.

Thiết bị đào tạo dạy nghề

Page 13

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát Tan An Phat Equip Co., Ltd

www.tapvn.com

Các thiết bị chính:
           Nút nhấn. Nút dừng. Công tắc. Rơ le thời gian, rơ le nhiệt. Đồng hồ đo dòng, áp, công suất. Aptomat 3 pha, 1 pha. Cầu dao 3 pha. Cầu chì 1 pha, 3 pha. Đèn báo. Động cơ 3 pha. Công tắc đánh pan.

Nội dung thực hành:
     Tìm hiểu cấu tạo, sơ đồ nguyên lý hoạt động của mô hình. Phân tích sơ đồ mạch điện máy phay. Đấu nối nguồn điện, kiểm tra và hoạt động thử. Phân tích tìm hiểu mạch điện, điều khiển chẩn đoán các lỗi. Phương pháp sửa chữa, thay thế và bảo trì các thiết bị.

Thiết bị đào tạo dạy nghề

Page 14

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát Tan An Phat Equip Co., Ltd

www.tapvn.com

MÔ HÌNH THỰC HÀNH TRANG BỊ ĐIỆN MÁY BÀO
Đặc điểm kỹ thuật:
       Kích thước mô hình: bàn kích thước1200x800x800, khung bàn bằng thép sơn tĩnh điện. Mặt bàn bằng gỗ, bàn có ngăn kéo. Khung giá thiết bị bằng thép sơn tĩnh điện, panel có in chỉ dẫn. Sơ đồ mạch điện, các thiết bị. Bố trí các thiết bị khoa học và thẩm mỹ giúp học viên dễ dàng tìm hiểu và thực hành. Nguồn hoạt động 3 pha. Thiết bị có khả năng mô phỏng và khắc phục lỗi.

Các thiết bị chính:
           Nút nhấn. Nút dừng. Công tắc. Rơ le thời gian, rơ le nhiệt. Đồng hồ đo dòng, áp, công suất. Aptomat 3 pha, 1 pha. Cầu dao 3 pha. Cầu chì 1 pha, 3 pha. Đèn báo. Động cơ 3 pha. Công tắc đánh pan.

Nội dung thực hành:
     Tìm hiểu cấu tạo, sơ đồ nguyên lý hoạt động của mô hình. Phân tích sơ đồ mạch điện máy bào. Đấu nối nguồn điện, kiểm tra và hoạt động thử. Phân tích tìm hiểu mạch điện, điều khiển chẩn đoán các lỗi. Phương pháp sửa chữa, thay thế và bảo trì các thiết bị.

Thiết bị đào tạo dạy nghề

Page 15

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát Tan An Phat Equip Co., Ltd

www.tapvn.com

MÔ HÌNH THỰC HÀNH TRANG BỊ ĐIỆN MÁY KHOAN

Đặc điểm kỹ thuật:
       Kích thước mô hình: bàn kích thước1200x800x800, khung bàn bằng thép sơn tĩnh điện. Mặt bàn bằng gỗ, bàn có ngăn kéo. Khung giá thiết bị bằng thép sơn tĩnh điện, panel có in chỉ dẫn. Sơ đồ mạch điện, các thiết bị. Bố trí các thiết bị khoa học và thẩm mỹ giúp học viên dễ dàng tìm hiểu và thực hành. Nguồn hoạt động 3 pha. Thiết bị có khả năng mô phỏng và khắc phục lỗi.

Thiết bị đào tạo dạy nghề

Page 16

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát Tan An Phat Equip Co., Ltd Các thiết bị chính:
           Nút nhấn. Nút dừng. Công tắc, khởi động từ. Rơ le thời gian, rơ le nhiệt. Đồng hồ đo dòng, áp, công suất. Aptomat 3 pha, 1 pha. Cầu dao 3 pha. Cầu chì 1 pha, 3 pha. Đèn báo. Động cơ 3 pha. Công tắc đánh pan.

www.tapvn.com

Nội dung thực hành:
     Tìm hiểu cấu tạo, sơ đồ nguyên lý hoạt động của mô hình. Phân tích sơ đồ mạch điện máy khoan. Đấu nối nguồn điện, kiểm tra và hoạt động thử. Phân tích tìm hiểu mạch điện, điều khiển chẩn đoán các lỗi. Phương pháp sửa chữa, thay thế và bảo trì các thiết bị.

Thiết bị đào tạo dạy nghề

Page 17

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát Tan An Phat Equip Co., Ltd

www.tapvn.com

MÔ HÌNH THỰC HÀNH TRANG BỊ ĐIỆN MÁY DOA
Đặc điểm kỹ thuật:
                  Kích thước mô hình: bàn kích thước1200x800x800, khung bàn bằng thép sơn tĩnh điện. Mặt bàn bằng gỗ, bàn có ngăn kéo. Khung giá thiết bị bằng thép sơn tĩnh điện, panel có in chỉ dẫn. Sơ đồ mạch điện, các thiết bị. Bố trí các thiết bị khoa học và thẩm mỹ giúp học viên dễ dàng tìm hiểu và thực hành. Nguồn hoạt động 3 pha. Thiết bị có khả năng mô phỏng và khắc phục lỗi.

Các thiết bị chính:
Nút nhấn. Nút dừng. Công tắc. Rơ le thời gian, rơ le nhiệt. Đồng hồ đo dòng, áp, công suất. Aptomat 3 pha, 1 pha. Cầu dao 3 pha. Cầu chì 1 pha, 3 pha. Đèn báo. Động cơ 3 pha. Công tắc đánh pan.

Nội dung thực hành:
     Tìm hiểu cấu tạo, sơ đồ nguyên lý hoạt động của mô hình. Phân tích sơ đồ mạch điện máy doa. Đấu nối nguồn điện, kiểm tra và hoạt động thử. Phân tích tìm hiểu mạch điện, điều khiển chẩn đoán các lỗi. Phương pháp sửa chữa, thay thế và bảo trì các thiết bị.

Thiết bị đào tạo dạy nghề

Page 18

Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát Tan An Phat Equip Co., Ltd

www.tapvn.com

MÔ HÌNH THỰC HÀNH TRANG BỊ ĐIỆN MÁY MÀI

Đặc điểm kỹ thuật:
       Kích thước mô hình: bàn kích thước1200x800x800, khung bàn bằng thép sơn tĩnh điện. Mặt bàn bằng gỗ, bàn có ngăn kéo. Khung giá thiết bị bằng thép sơn tĩnh điện, panel có in chỉ dẫn. Sơ đồ mạch điện, các thiết bị. Bố trí các thiết bị khoa học và thẩm mỹ giúp học viên dễ dàng tìm hiểu và thực hành. Nguồn hoạt động 3 pha. Thiết bị có khả năng mô phỏng và khắc phục lỗi.

Các thiết bị chính:
           Nút nhấn. Nút dừng. Công tắc. Rơ le thời gian, rơ le nhiệt. Đồng hồ đo dòng, áp, công suất. Aptomat 3 pha, 1 pha. Cầu dao 3 pha. Cầu chì 1 pha, 3 pha. Đèn báo. Động cơ 3 pha. Công tắc đánh pan.

Nội dung thực hành:
     Tìm hiểu cấu tạo, sơ đồ nguyên lý hoạt động của mô hình. Phân tích sơ đồ mạch điện máy khoan. Đấu nối nguồn điện, kiểm tra và hoạt động thử. Phân tích tìm hiểu mạch điện, điều khiển chẩn đoán các lỗi. Phương pháp sửa chữa, thay thế và bảo trì các thiết bị.

Thiết bị đào tạo dạy nghề

Page 19

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful