QA Hướng dẫn sử dụng QuickTest Pro (QTP) Huong dan su dung QuickTest Pro.

doc

Version: 1.0 04/03/2010

Hướng dẫn cài đặt QuickTest Pro (QTP)
Version 1.1

Revision History
Date 2010/03/04 Version 1.0 Description Tạo phiên bản đầu tiên Author Nguyễn Tuấn Tú

PeaceSoft Solutions Corporation

© PeaceSoft, 2006

Page 1

..................12 PeaceSoft Solutions Corporation © PeaceSoft........................................................................................................3 Tạo file dữ liệu test...................................................3 2.....................................................................................................................................................3 2........................................................................................................QA Hướng dẫn sử dụng QuickTest Pro (QTP) Huong dan su dung QuickTest Pro.................................6 2.....................................................4 Chạy tự động các bước test.....................................10 Tài liệu kiếm thêm...............3 2.........................................................................................0 04/03/2010 Mục lục 1.......................................................9 2...... Về tài liệu này............................................................2 Ghi lại các bước test........ 2006 Page 2 .........................................................................1 Giới thiệu giao diện chương trình................................. Hướng dẫn sử dụng.................doc Version: 1.......

Về tài liệu này Đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng QTP của nhóm QA Tài liệu này gồm các mục chính sau  Giới thiệu giao diện chương trình  Ghi lại các bước test  Chạy tự động các bước test 2.doc Version: 1. ở đây tôi chọn [Web] -> click [OK] để tiếp tục PeaceSoft Solutions Corporation © PeaceSoft.QA Hướng dẫn sử dụng QuickTest Pro (QTP) Huong dan su dung QuickTest Pro. 2006 Page 3 .0 04/03/2010 Hướng dẫn sử dụng QTP 1. Hướng dẫn sử dụng 2. menu của QTP 1) Mở chương trình QTP: Start > Programs > QuickTest Professional > QuickTest Professional 2) Màn hình [Add-in Manager] -> bạn test sản phẩm dùng công nghệ nào thì tick vào checkbox công nghệ đó.1 Giới thiệu giao diện chương trình Mục này sẽ giới thiệu giao diện.

bạn phải biết cửa sổ chính của QuickTest. Hình ảnh bên dưới dưới biểu diễn 1 cửa sổ chính QuickTest sẽ xuất hiện sau khi bạn ghi lại test.doc Version: 1.QA Hướng dẫn sử dụng QuickTest Pro (QTP) Huong dan su dung QuickTest Pro. 2006 Page 4 .0 04/03/2010 3) Trước khi bạn bắt đầu tạo những test. với tất cả toolbars và Data Table và những ô Active Screen được hiển thị Title Bar Menu Bar Toolbars Test Pane Data Table Active Screen Status Bar  Title bar: Hiển thị tên của test hiện tại đang mở  Menu bar: Hiển thị những menu của QuickTest commands  Standar toolbar: Chứa những buttons để giúp bạn quản lý test của bạn PeaceSoft Solutions Corporation © PeaceSoft.

hoạt động. 2006 Page 5 . kiểm tra cú pháp. và làm việc với Object Spy  Automation toolbar chứa những button giúp bạn trong quá trình kiểm thử  Insert toolbar chứa những button giúp bạn trong việc chèn những bước.doc Version: 1.QA Hướng dẫn sử dụng QuickTest Pro (QTP) Huong dan su dung QuickTest Pro. và giá trị output trong test của bạn  Edit toolbar chứa những button giúp bạn trong việc chỉnh sửa những bước test của bạn PeaceSoft Solutions Corporation © PeaceSoft.0 04/03/2010  View toolbar: Chứa những buton để hiển thị ô khác nhau nó có thể giúp bạn trong quá trình kiểm thử  Tools toolbar: chứa những button để giúp bạn thiết lập những tùy chọn. những checkpoint.

2 Ghi lại các bước test Mục này hướng dẫn thực hiện ghi lại các bước thực hiện test 1) Chọn File\New\Test để tạo mới 1 kịch bản test. cho phép bạn hiển thị chi tiết riêng lẽ hoạt động hay toàn bộ test flow  Test pane: chứa Keyword View và Expert View tabs)  Active Screen Cung cấp 1 hình ảnh ứng dụng của bạn được chụp lại nó xuất hiện khi bạn thực hiện bước nào đó trong lúc ghi lai từng phần  Data Table.doc Version: 1.QA Hướng dẫn sử dụng QuickTest Pro (QTP) Huong dan su dung QuickTest Pro. 2006 Page 6 .0 04/03/2010  Debug toolbar chứa những button giúp bạn trong quá trình gỡ rối test  Action toolbar chứa những buton và danh sách những hoạt động. Giúp bạn biểu diễn tham số test của bạn 2. PeaceSoft Solutions Corporation © PeaceSoft.

2006 Page 7 . tắt tất cả các trình duyệt khác) 3) Bạn chọn 1 trong 2 radiobutton và click [OK]: .0 04/03/2010 2) Tạo Record (lưu ý: chỉ sử dụng trình duyệt IE.QA Hướng dẫn sử dụng QuickTest Pro (QTP) Huong dan su dung QuickTest Pro.Open the following address: ghi lại các bước test với address được khai báo PeaceSoft Solutions Corporation © PeaceSoft.Record and run test on any open browser: thực hiện ghi lại các bước test trên trình duyệt đang dùng .doc Version: 1.

doc Version: 1.QA Hướng dẫn sử dụng QuickTest Pro (QTP) Huong dan su dung QuickTest Pro. VD: thao tác trên form [Đăng nhập] PeaceSoft Solutions Corporation © PeaceSoft.0 04/03/2010 4) Lúc này trạng thái của Record: 5) Bạn thực hiện thao tác dữ liệu giả lên form theo cách mà chúng ta định test. 2006 Page 8 .

ví dụ mouse button sử dụng khi kích vào image  Documentation: Tự động mô tả bước đó làm gì với câu ngắngọn dễ hiểu  Assignment: Gán 1 giá trị đến hay từ 1 biến ví bạn có thể sử dụng giá trị sau cùng trong test. lúc này mọi hoạt động thực hiện trên form vừa rồi đều được ghi lại một cách chi tiết. ví dụ. 2006 Page 9 . PeaceSoft Solutions Corporation © PeaceSoft.3 Tạo file dữ liệu test  Mỗi trường dữ liệu đầu vào trên form sẽ tương ứng với mỗi cột dữ liệu trong bảng tính dạng Excel. (vd: Trường [username] sẽ tương ứng cột A)  Mỗi dòng là 1 trường hợp dữ liệu test.doc Version: 1. utility object. function call.QA Hướng dẫn sử dụng QuickTest Pro (QTP) Huong dan su dung QuickTest Pro. Cột này mặc định không hiển thị 7) Dừng việc ghi.  Item: cho mỗi bước (test object.0 04/03/2010 6) 9auk hi thực hiện trên form xong ta quay lại với QuickTest. kích hay chọn  Value: những giá trị đối số cho thao tác được chọn. bấm [Stop] 2. hay statement) trong cây icon-based biểu diễn thứ bậc  Operation: Thao tác thực hiện trên Item.

2006 Page 10 .0 04/03/2010 2.QA Hướng dẫn sử dụng QuickTest Pro (QTP) Huong dan su dung QuickTest Pro. Kết quả test sẽ xuất hiện ở cửa sổ: PeaceSoft Solutions Corporation © PeaceSoft.doc Version: 1.4 Chạy tự động các bước test 1) Run test với dự liệu vừa tạo 2) Chọn đường dẫn chứa kết quả + click [OK] 3) Trang [Đăng nhập] sẽ tự động chạy với dữ liệu test vừa xây dựng.

2006 Page 11 .QA Hướng dẫn sử dụng QuickTest Pro (QTP) Huong dan su dung QuickTest Pro. Những bước được thực thi trong khi test chạy được trình bày bởi những icon trong cây. Lặp lại bảng tóm tắt cho biết lấn lặp nào được cho qua và lần nào là lỗi. lỗi. Bạn có thể chỉ thị cho QuickTest để chạy 1 test hay action nhiều lần hơn bắng cách sử dụng những tập khác nhau của dữ liệu trong mỗi lần chạy.0 04/03/2010  Cửa sổ trái hiển thị cây kết quả. icon-based hiển thị những bước được thực thi trong khi test đang chạy. và mỗi lần lặp được đánh số  Cửa sổ bên phải hiển thị những kết quả chi tiết test. Bảng tóm tắt trạng thái cho biết số lượng checkpoints hay reports được cho qua.doc Version: 1. Cấy kết quả được tổ chức theo những Web page được gặp trong khi test chạy và có thể trải ra để hiển thị mỗi bước. và nêu lên những cảnh báo trong lúc test 4) Đóng “Test Results” 5) Lưu kịch bản test: File/Save/TestName The end. Mỗi lần test chạy được gọi lặp lại. PeaceSoft Solutions Corporation © PeaceSoft.

một kỹ thuật scripting (lập trình trong kiểm tra tự động) hiện đại.doc Version: 1. • ActiveX. • QTP hỗ trợ Unicode (UTF-8. Loại phần mềm hỗ trợ QTP giúp chúng ta KTPM theo hướng chức năng trên rất nhiều loại chương trình phần mềm khác nhau. Cung cấp dữ liệu kiểm tra rõ ràng và dễ hiểu. QTP thực hiện KTTĐ trên nhiều trình duyệt cùng lúc tốt hơn những TT khác. Các Đặc điểm chính: Dễ sử dụng.0 04/03/2010 Tài liệu kiếm thêm. Đây cũng là công cụ áp dụng phương pháp Keyword-Driven. nên tên gọi của nó đầy đủ là: HP Mercury QuickTest Pro. Netscape hoặc AOL. KTTĐ giúp giảm bớt công sức thực hiện. PeaceSoft Solutions Corporation © PeaceSoft. XML chạy trong trình duyệt Internet Explorer. Nó cũng phù hợp trong tình huống chuyển giao công việc mà người mới tiếp nhận chưa có thời gian hoặc không hiểu script vẫn có thể thực hiện kiểm tra PM theo đúng yêu cầu.com) phát hành. Tuy nhiên Mercury chỉ hỗ trợ sẵn một số loại chương trình thông dụng như: • Ứng dụng Windows chuẩn/Win32. QuickTest Professional là một Test Tool dùng để kiểm tra chức năng (functional test) và cho phép thực hiện kiểm tra hồi qui (regression test) một cách tự động. UTF-16). thì chỉ cần cập nhật lại Object Repository (OR . Thực tế cho thấy.được giải thích ở phần sau) để QTP nhận ra sự thay đổi đó mà không cần thay đổi bất cứ test script nào. 2006 Page 12 . thống nhất quản lý Object Repository. Ví dụ khi ứng dụng thay đổi nút tên "Login" thành "Đăng nhập".QA Hướng dẫn sử dụng QuickTest Pro (QTP) Huong dan su dung QuickTest Pro. Qua thực tế cho thấy việc áp dụng kiểm tra tự động (KTTĐ) hợp lý sẽ mang lại thành công cho hoạt động KTPM. Tuy nhiên không phải mọi việc kiểm tra đều có thể tự động hóa. Kiểm tra phiên bản mới của ứng dụng với rất ít sự thay đổi. tăng độ tin cậy. Trước đây. Phần mềm HP Quick Test Pro là phần mềm kiểm soát việc test tự động những chức năng của một sản phẩm phần mềm khác. Một số loại chương trình khác đòi hỏi chúng ta phải cài đặt thêm thành phần bổ sung của chương trình thì mới thực hiện kiểm tra được. do hãng Mercury (www. • Ứng dụng web theo chuẩn HTML. tạo test script nhanh. Phần mềm QuickTest Pro là một bộ phận (module) của hệ thống Mercury Quality Center bao gồm nhiều module phần mềm phối hợp với nhau để quản lý toàn bộ quy trình đảm bảo chất lượng sản phẩm phần mềm. Hỗ trợ làm việc theo nhóm thông qua sự chia sẻ thư viện. bảo trì.mercury. • Visual Basic. Sau này. giảm sự nhàm chán và rèn luyện kỹ năng lập trình cho kiểm tra viên (KTV). Test Tool (TT) trong lĩnh vực phát triển phần mềm là công cụ giúp thực hiện việc kiểm tra PM một cách tự động. cho phép kiểm tra viên bổ sung test case bằng cách tạo file mô tả cho nó mà không cần phải chỉnh sửa hay bổ sung bất cứ script nào cả. tập đoàn HP đã mua lại toàn bộ hãng Mercury.

2006 Page 13 . Đây là ngôn ngữ dễ học. Bên cạnh đó mỗi Action cũng có một DataTable cho riêng mình. Netscape 1. Chế độ Expert View của QuickTest Professional là chế độ soạn thảo dành cho VBScript. Hỗ trợ Unicode: Hỗ trợ Unicode với các ứng dụng đa ngôn ngữ (multi-language). Hỗ trợ các môi trường mới: mới CRM ERP dụng ứng các và 7 Explorer Internet bit. Firefox 2. Hỗ trợ XML cho báo cáo: Lưu trữ kết quả kiểm tra dưới dạng XML. loại khác dùng theo từng Action. QTP còn có khả năng cấu hình hệ thống bằng ngôn ngữ Windows Script. DataTable: Nơi lưu dữ liệu phục vụ cho kiểm tra tự động.0. Trình dò lỗi mới: Cho phép KTV kiểm soát lỗi khi viết test case. d. một loại dùng chung trong nhiều test script. khả năng trộn. Trình phát triển mới (IDE): Môi trường soạn thảo mới. QTP có khả năng hiểu test script của Mercury Winrunner (một công cụ kiểm tra khác của Mercury). mềm dẻo cho tùy biến và sử dụng. c. Sau khi tiến hành so sánh QuickTest Professional sẽ tự động ghi lại kết quả vào Test Results (nơi lưu kết quả khi chạy test script). Hỗ trợ đa giao tiếp: Cho phép người dùng mở và soạn thảo đồng thời nhiều hàm thư viện và Object Repository. từ đó cho phép tùy biến báo cáo.QA Hướng dẫn sử dụng QuickTest Pro (QTP) Huong dan su dung QuickTest Pro. Khi ra lệnh cho QuickTest Professional ghi lại thao tác người dùng lên PM thì trong OR sẽ tự động phát sinh thành phần đại diện cho những đối tượng trên PM vừa được thao tác. 64 XP Windows 2. Phần mềm ử dụng ngôn ngữ VBScript để viết test script. Trong một test script có thể có nhiều Action. Một test script sẽ có một DataTable được dùng chung cho tất cả các Action. Để xem OR. Flex Macromedia 8. Action: Giống như thủ tục hay hàm trong các ngôn ngữ lập trình khác.5. Checkpoint: Có thể hiểu là nơi kiểm tra trong test script. b. khi chạy nó sẽ thực hiện so sánh kết quả thực tế khi kiểm tra PM với kết quả mong đợi.doc Version: 1.NET web Các thành phần quan trọng trong QuickTest Professional: a. chọn menu Tools > Object Repository. nhập/xuất ra file XML Thư viện hàm mới : Chia sẻ các thư viện hàm giữa các nhóm KTV Kiểm tra tài nguyên: Kiểm tra tài nguyên cần thiết trước khi thực thi lệnh kiểm tra tự động. rất giống ngôn ngữ VBA. HTML. . Action ghi lại các bước thực hiện kiểm tra tự động và nó có thể được sử dụng lại nhiều lần. mô tả các đối tượng trong PM được kiểm tra. Object Repository (OR): Cấu trúc theo dạng cây. Quản trị từ khóa: Quản lý từ khóa trong quá trình sử dụng.0 04/03/2010 Với chức năng Recovery Scenarios. Quản trị Object Repository : Phối hợp giữa các KTV qua việc đồng bộ hóa dữ liệu. QTP cho phép xử lý những sự kiện hoặc lỗi không thể đoán trước có thể làm script bị dừng trong khi đang chạy. Ngoài việc dùng VBScript để tương tác với PM được kiểm tra. PeaceSoft Solutions Corporation © PeaceSoft. Nâng cấp khả năng kéo thả: Kéo thả các bước kiểm tra trong môi trường ngôn ngữ tự nhiên. Đây được xem là cầu nối để test script tương tác với PM được kiểm tra. OR có thể tổ chức thành 2 loại.

QA Hướng dẫn sử dụng QuickTest Pro (QTP) Huong dan su dung QuickTest Pro. Việc ứng dụng nó hợp lý chắc chắn sẽ giúp giảm công sức của kiểm tra viên đồng thời làm tăng chất lượng PM. với tỷ trọng gia công phần mềm ngày càng lớn tại các công ty phần mềm.doc Version: 1. người viết cho rằng kiểm tra phần mềm tự động với những công cụ như QuickTest Professional rất đáng để các doanh nghiệp phần mềm quan tâm nghiên cứu. QuickTest Professional là một Test Tool mạnh mẽ có khả năng hỗ trợ đắc lực cho kiểm tra viên. 2006 Page 14 . Trong điều kiện Việt Nam hiện nay. PeaceSoft Solutions Corporation © PeaceSoft.0 04/03/2010 Với nhiều chức năng ưu việt như đã đề cập bên trên. đầu tư và ứng dụng.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times