CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP THÔNG TIN DI ĐỘNG

Câu Câu 1 Nội dung câu hỏi GSM là viết tắt của A. Global System for Mobile Technology B. Global System for Mobile Communications C. Global Shared Memory D. General System for Mobile Communications Tần số làm việc của hệ thống GSM là: a) 800 và 1800 Mhz b) 800, 900, 1800 và 1900 Mhz c) 900, 1800, 1900 Mhz d) 900, 1800 MHz Một kênh sóng mang GSM có độ rộng a) 200 KHz. b) 45 MHz. c) 200 MHz. d) 35 MHz. Điều chế trong GSM là a. QPSK b. 64QAM c. GMSK d. PSK Kỹ thuật truy nhập trong GSM? A. TDMA B. FDMA C. CDMA D. A và B. Băng tần sử dụng của P-GSM 900 đường lên là: a) 890-915 Mhz. b) 890-960 Mhz c) 935-960 Mhz. d) 900-925 Mhz. Băng tần sử dụng của P-GSM 900 đường xuống: a) 890-915 Mhz. b) 890-960 Mhz c) 935-960 Mhz. d) 900-925 Mhz. Băng tần sử dụng của GSM 1800 đường lên là: a) 1710-1785 Mhz. b) 1805-1850 Mhz. c) 1700-1750 Mhz d) 1805-1880 Mhz Băng tần sử dụng của GSM 1800 đường xuống: a) 1710-1785 Mhz. b) 1805-1850 Mhz. c) 1700-1750 Mhz d) 1805-1880 Mhz Khoảng cách giữa tần số đường lên và tần số đường xuống trong GSM 900 là bao nhiêu ? a, 25 MHz b, 35 MHz c, 45 MHz d, 95 MHz Đáp án B Mức độ 1

Câu 2

b

2

Câu 3

a

2

Câu 4

c

2

Câu 5

d

1

Câu 6

a

1

Câu 7

c

1

Câu 8

a

2

Câu 9

d

2

Câu 10

c

1

Câu 11

Câu 12

Câu 13

Câu 14

Câu 15

Câu 16

Câu 17

Câu 18

Câu 19

Câu 20 Câu 21

Khoảng cách giữa tần số đường lên và tần số đường xuống trong GSM1800 là bao nhiêu ? a, 35 MHz b, 45 MHz c, 90 MHz d, 95 MHz Số kênh trong băng tần GSM1800 là a) 124. b) 243. c) 364. d) 374. Số kênh trong băng tần GSM900 là a) 32 b) 64 c) 124 d) 128 Việc mã hóa thoại được thực hiện ở đâu: a) MS và TRC. b) BSC và TRC. c) MSC và MS d) Tất cả đều sai Giao thức kết nối giữa MS và BTS sử dụng giao thức báo hiệu a) MAP. b) LAPDm. c) LAPD. d) BSSAP. Giao thức kết nối giữa BSC và MSC sử dụng giao thức báo hiệu a) MAP. b) ISUP. c) LAPD. d) BSSAP. Chuyển mạch kênh thoại trong thông tin di động được thực hiện tại a) BSC. b) HLR. c) MSC. d) BTS. Chức năng chính của BSC a) Quản lý tài nguyên vô tuyến. b) Báo hiệu về phía MSC và BTS. c) Giám sát, bảo dưỡng. d) Tất cả chức năng trên. Một TRE khi phát sóng ở chế độ bình thường (Fullrate) có thể đáp ứng tối đa bao nhiêu cuộc gọi đồng thời: a) 4 b) 6 c) 8 d) 10 Một luồng E1 có bao nhiêu TimeSlot a) 8 b) 32 c) 64 d) 128 Loại luồng truyền dẩn cơ bản sử dụng cho việc kết nối từ BTS về BSC là gì ? a. T1 b. E1

d

1

d

1

c

1

a

1

b

2

d

2

c

1

d

1

c

1

b b

1 1

Truyền dẫn. Các MS thuộc vùng nào sẽ cùng nhận được bản tin paging a) MS cùng MSC. 63 Công nghệ GPRS thuộc thế hệ nào a) 2G.5Kbps d 1 b 1 d 3 c 3 b 1 b 1 a 1 d 2 a 2 a a 1 2 . MSC/VLR. BSC. 64 d. b) 2. PCU. d) Không làm gì cả.MSC/VLR. d) 3G.BSC. PCU. MSC b) BTS. STM1 d.75G. d) BTS. 31 c. 6. c) MS cùng LAC.MSC/VLR. BSC. Khi MS đi ra khỏi vùng phủ sóng rồi quay lại vùng phủ sóng cũ mà chưa hết thời gian update định a) LU định kỳ. BSC. Giao diện giữa BTS và BSC được gọi là giao diện gì a) Giao diện Ater b) Giao diện Abis c) Giao diện A d) Giao diện Atermux Giao diện giữa MS và BTS được gọi là giao diện gì a) Giao diện Um b) Giao diện Abis c) Giao diện A d) Giao diện RSL Giao diện giữa BSC và TC được gọi là giao diện gì a) Giao diện Ater b) Giao diện Abis c) Giao diện A d) Giao diện Atermux Giao diện giữa TC và MSC được gọi là giao diện gì a) Giao diện Ater b) Giao diện Abis c) Giao diện A d) Giao diện Atermux Mục đích của việc thu phân tập là gì: a) Để thu được tín hiệu tốt hơn b) Để tiết kiệm công suất thu/phát của BTS c) Để tiết kiệm công suất thu/phát của MS d) Tất cả đều đúng Tốc độ của kênh Haft Rate (Bán tốc) là bao nhiêu? a.HLR. TRAU.5G. TRAU. HLR c) BTS. b) LU attach/detach.PCU. c) LU nomal. d) MS cùng BSC. Các phần tử chính trong mạng di động gồm có: a) BTS. c) 2. HLR. 32 b.Câu 22 Câu 23 Câu 24 Câu 25 Câu 26 Câu 27 Câu 28 Câu 29 Câu 30 Câu 31 Câu 32 c. b) MS cùng CI. FE Một luồng STM1 bằng bao nhiêu luồng E1 ? a.

0 b. với một BTS có cấu hình 4/4/4 thì số timeslot sử dụng cho lưu lượng TCH của tất cả TRX là a. RACH b. 6.5 c. mỗi sector chỉ khai riêng 1 timeslot (TS) dùng cho SDCCH.5Kbps b. SDCCH c. 31 Luồng vu hồi abis 2 có tác dụng a. 1 b. 13Kbps BTS kết nối trực tiếp đến a) BSC b) TRAU c) PCU d) MSC BTS kết nối với BSC có thể dùng các loại truyền dẫn nào a) Viba b) Quang c) Vệ tinh d) Tất cả đều đúng Một trạm thu phát sóng (BTS) cấu hình 2/2/2 hoạt động ở chế độ Full Rate. c. 10Kbps c. Giúp share tải trên luồng abis 1 b.5 Tilt là gì ? d 2 a 1 d 1 d 1 d 1 b 1 a 3 a 3 b 2 c 1 .7Kbps d. 2. 30 d.7Kbps d. BCCH Trên khung PCM ở giao diện Abis. Cùng lúc BTS này có thể phục vụ cho: a) 48 thuê bao b) 47 thuê bao c) 45 thuê bao d) 42 thuê bao Trong khung PCM ở giao diện Abis. a. b đều đúng d. 32 Khi sử dụng bộ kết hợp Combiner để kết nối 2 TRX thì công suất phát của các TRX giảm bao nhiêu dB a. 1. tín hiệu O&M thường được khai báo trên timeslot nào? a. 3 c. Có tác dụng dự phòng. 16 c. a. b đều sai Một MS muốn thực hiện cuộc gọi thì kênh đầu tiên MS sẽ sử dụng là a. 36 c. TCH d. 6. 6. 12 c. 13Kbps Tốc độ của kênh Full Rate (Toàn tốc) là bao nhiêu? a. 24 b.Câu 33 Câu 34 Câu 35 Câu 36 Câu 37 Câu 38 Câu 39 Câu 40 Câu 41 Câu 42 b. khi luồng abis 1 bị lỗi trạm vẫn phát sóng bình thường. 10Kbps c.

Là hướng của anten so với phương Bắc b. Là độ cao treo anten c. b) Dải tần sử dụng. Là hướng của anten. Là kích thước của anten Azimuth là gì ? a. Là góc cụp/ngẫng của anten d.Câu 43 Câu 44 Câu 45 Câu 46 Câu 47 Câu 48 Câu 49 Câu 50 Câu 51 Câu 52 a. b. Là kích thước của anten Viettel sử dụng bao nhiêu tần số trong giải tần GSM900 a) 39 b) 40 c) 41 d) 42 Chức năng chính của card thu phát TRX: a) Điều chế và giải điều chế cao tần b) Điều khiển luồng truyền dẫn tại trạm c) Lưu cấu hình của trạm d) Không có chức năng nào kể trên Trạm BTS đang sử dụng bao nhiêu cảnh báo ngoài: a) 3 b) 5 c) 8 d) 16 Khoảng cách (m) lớn nhất từ trạm BTS đến trường học để triển khai EDGE trường học: a) 200 b) 300 c) 400 d) 500 Mức thu (dBm) tối thiểu cho phép triển khai EDGE trường học là a) -58 b) -68 c) -78 d) -88 Mục đích downtilt anten là a) Tăng mức thu b) Tăng vùng phủ c) Giảm mức thu d) Giảm vùng phủ Góc tilt điện của anten Katerin 739636 là a) 0 b) 3 c) 6 d) 9 Vùng phủ 1 trạm BTS phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây a) Bán kính antena. d) Cả ba yếu tố trên. Là góc cụp/ngẫng của anten d. c) Công suất phát. Chức năng chính của TRE a) Điều chế và giải điều chế cao tần b) Điều khiển luồng truyền dẫn tại trạm c) Lưu cấu hình của trạm d) Không có chức năng nào kể trên a 1 d 2 a 1 b 1 d 1 c 1 d 1 c 1 d 2 a 2 . Là độ cao treo anten c.

Câu 53 Câu 54 Câu 55 Câu 56 Câu 57 Câu 58 Câu 59 Câu 60 Câu 61 Câu 62 Câu 63 Chức năng chính của khối Duplexer a) Kết nối với anten và thu phát đồng thời b) Ghép/tách các tín hiệu từ/tới TRE c) Thực hiện thu phân tập d) Tất cả các chức năng trên Mục đích của việc tăng cấu hình trạm BTS là a) Tăng vùng phủ b) Tăng dung lượng phục vụ c) Tăng mức thu d) Tăng lưu lượng Mục đích việc giảm cấu hình trạm BTS là a) Giảm dung lượng b) Tăng hiệu suất sử dụng mạng c) Cả 2 đều đúng d) Không có câu đúng Thông qua NOCpro. chúng ta có thể giám sát được các lỗi nào sau đây của trạm BTS: a) Mất điện b) Mất luồng c) Hỏng phần cứng d) Tất cả các lỗi trên Lý do phải đấu ring cho trạm a) Mở rộng dung lượng trạm b) Dự phòng khi sự cố xảy ra không làm down trạm c) Nâng cao KPI của trạm d) Tất cả mục đích trên Giá trị điện trở đất (Ohm) yêu cầu cho nhà trạm BTS khu vực đồng bằng là a) <= 1 b) <=2 c) <=3 d) <=4 Tốc độ tối đa kênh O&M khai trong BTS là bao nhiêu: a) 16 Kb/s b) 32 Kb/s c) 128 Kb/s d) 64 Kb/s Trong trạm BTS một TRX chiếm bao nhiêu TimeSlot dùng cho thoại (TCH) trên luồng Abis a) 2 TS b) 3 TS c) 6 TS d) 8 TS Tốc độ tối đa kênh báo hiệu của TRX (RSL. LAPD) khai trong BTS là bao nhiêu: a) 32 Kb/s b) 64 Kb/s c) 128 Kb/s d) 16 Kb/s Cảnh báo ngoài "Mất điện lưới" (đấu với card cảnh báo ngoài) BTS Nokia(Alcatel) được định nghĩa ở chân cảnh báo số: a) 1 (1) b) 2 (14) c) 6 (11) d) 5 (13) Cảnh báo ngoài "Chạy máy phát" (đấu với card cảnh báo ngoài) BTS d 2 b 1 c 1 d 1 b 1 d 2 d 1 a 4 b 2 d 2 a 2 .

Connector. GPS. Thay feeder+jumper từ 900 sang 1800 c. Máy OTDA d. Thay card điều khiển SUMA/ESMA f...Câu 64 Câu 65 Câu 66 Câu 67 Câu 68 Câu 69 Câu 70 Câu 71 Câu 72 Nokia(Alcatel) được định nghĩa ở chân cảnh báo số: a) 6 (14) b) 5 (13) c) 5 (2) d) 2 (13) Cảnh báo ngoài "Cạn nguồn acquy" BTS Nokia(Alcatel) được định nghĩa ở chân cảnh báo số: a) 1 (3) b) 3 (9) c) 8 (11) d) 2 (13) a) 1 (2) b) 2 (1) c) 1 (5) d) 3 (6) Cảnh báo ngoài "AC Mail Fail" BTS Nokia(Alcatel) được định nghĩa ở chân cảnh báo số: a) 1 (2) b) 2 (1) c) 1 (5) d) 3 (6) Nguyên nhân nào sau đây gây ra mất phân tập thu ở BTS ? a) Hỏng 1 port thu trên Duplxer b) Suy hao trên một tuyến cáp RF (Jumper. Feeder. Thực hiện cuộc gọi hình ảnh (Video call) từ MS c. c. Máy Bird. Ảnh hưởng đến tất cả các dịch vụ di động. Thay anten từ 900 sang 1800 h. b. Kết nối MS vào mạng LAN c 2 b 2 a 2 d 1 d 1 d 2 a 1 h 3 a 3 . Thay card Combiner và Duplexer từ 900 sang 1800 d. Tất cả các phần cứng trên Sử dụng dịch vụ EDGE người dùng có thể: a. Chỉ ảnh hưởng đến cuộc gọi b. Ở trạm BTS muốn đổi cấu hình trạm GSM900 thành GSM1800 thì cần thay đổi phần cứng nào? a. Thay card TRE900 sang TRE1800 b. Thiết bị dùng để xác định lỗi tỷ số sóng đứng: a. a+c+f g. van thoát sét từ 900 sang 1800 e.) c) Hỏng 1 Ănten d) Tất cá đúng Cảnh báo ngoài của trạm BTS sử dụng theo nguyên tắc nào? a Thường đóng b Thường hở c Mức điện áp cao d Mức điện áp thấp Khi thực hiện thay đổi LAC của trạm BTS sẽ ảnh hưởng đến: a. Không ảnh hưởng đến bất cứ dịch vụ di động d. Truy cập Internet từ MS hoặc máy tính b. Chỉ ảnh hưởng đến nhắn tin c. Thay Connector. Máy Tems.

STP Mục đích của việc giảm cấu hình trạm: a. Để đạt được cấu hình lớn nhất d. Tăng vùng phủ cho trạm Tại sao phải nâng cấp cấu hình trạm BTS: a. Tăng tài nguyên cho trạm d. Thuê bao attach là : a. Khách hàng nói đầu thuê bao bên kia không nghe được gì. Mất liên lạc tại 01 hoặc nhiều trạm PSTN. VLR và MSC c. Tất các đều đúng Đơn vị thời lượng gián đoạn thông tin Line*h/ngày là đơn vị tính cho thời lượng gián đoạn thông tin của mạng nào: a. GMSC. Tối ưu tài nguyên b. Mạng ADSL d. DSLAM với tổng số lượng khách hàng ≥ 200 thuê bao d. c. Mạng di động b. Cả 2 câu trên đều đúng. d. Tăng lưu lượng cho trạm c. c. b. b. Để chống nghẽn b. Mạng di động b.Câu 73 Câu 74 Câu 75 Câu 76 Câu 77 Câu 78 Câu 79 Câu 80 Câu 81 Câu 82 d. HLR và VLR d. HLR. Khách hàng nói chuyện nghe không rõ tiếng. Mạng ADSL d. GMSC. Cả 2 câu trên đều đúng. Tất cả các node trên Trong các node VLR. STP node nào có chức năng chuyển mạch thoại a. Là tất cả các thuê bao đã khai báo trên hệ thống Thuê bao registered là : a. Mạng ADSL và PSTN Đơn vị thời lượng gián đoạn thông tin BTS*h/ngày là đơn vị tính cho thời lượng gián đoạn thông tin của mạng nào: a. d 1 a 1 d 2 a 2 c 2 a 1 a 1 d 1 a b 1 1 . Mất liên lạc ≥ 05 trạm tại các tỉnh/TP có số trạm trên 100 trạm. Để cho đủ cấu hình trạm c. Chỉ ở HLR b. Mạng PSTN c. Chỉ ở VLR c. Mạng PSTN c.STP dữ liệu của thuê bao được lưu trữ ở: a. MSC. Trong các node VLR. Mất liên lạc ≥ 03 trạm tại các tỉnh/TP có số trạm ≤ 100 trạm c. b. Mạng ADSL và PSTN Theo quy định sự cố nghiêm trọng là sự cố: a. GMSC và VLR d. Là thuê bao đang bật máy mà hệ thống tổng đài đang quản lý. Chỉ là thuê bao đang bật máy mà hệ thống tổng đài đang quản lý. b. Là thuê bao attach hoặc thuê bao attach đã tắt máy chưa quá 24h c. Tất cả đều sai. Để tăng vùng phủ của trạm Nghẽn kênh TCH dẫn đến: a. d. MSC và GMSC b. Tất cả các trường hợp trên đều đúng. Là thuê bao đã tắt máy chưa quá 24 h. HLR. Máy cầm tay của khách hàng mất sóng. MSC.

Điện áp của bình d. Ắc qui D. 5 Mức điện áp acquy (V) để tủ nguồn xuất cảnh báo cạn nguồn theo quy định là a. Biến AC sang DC D. Là tất cả các thuê bao đã khai báo trên mạng Các nguồn dưới đây đâu là nguồn cung cấp điện một chiều A. 54 Mức điện áp ngắt (V) để bảo vệ ăcquy theo quy định là a. Bảo vệ thiết bị BTS c. Bảo vệ thiết bị truyền dẫn d. 48 Ý nghĩa của việc cắt điện áp thấp (BLVD) là: a.xanh Phương pháp nào sau đây dùng để thiết lập giá trị ngưỡng BLVD cho tủ nguồn a Thiết lập thông qua máy đo acquy BITE3 d 1 c 1 b 1 d 1 d 1 b 1 a 1 c 1 a 1 d b 1 1 . Biến đổi DC sang AC và ngược lại C.8 d.5 c. B. Biến AC sang DC và ngược lại Hiện tại.Đỏ d Vàng . 2 b. 43. Khả năng cấp dòng cho tải c. 48 b.Đen b Xanh . Độ lớn của bình b. A. 2 b. Độ nặng của bình c. 3 c.Đỏ c Trắng . Thời gian trạm down kể từ khi cúp điện b. 4 d. Số ampe giờ (Ah) Dung lượng acquy (Ah) quyết định yếu tố nào sau đây a. 44. Tất cả đều đúng Hệ thống tiếp đất cho trạm bằng dây màu a.2 b. 52 d. Bảo vệ tuổi thọ acquy b. Tất cả các yếu tố trên Số Rectifier tối đa có thể lắp cho tủ nguồn Delta dùng ở trạm BTS là a. 4 d. chúng ta đang khai thác bao nhiêu cảnh báo ngoài cho BTS lấy từ tủ nguồn a. 3 c. Thời gian nạp đầy acquy d. Xanh . C đều đúng Bộ nắn điện (Rectifier ) là thiết bị dùng để? A. Pin C. 46. 5 So sánh dung lượng acquy căn cứ vào a.Câu 83 Câu 84 Câu 85 Câu 86 Câu 87 Câu 88 Câu 89 Câu 90 Câu 91 Câu 92 Câu 93 d. 50 c. Bộ nắn điện (rectifier) B. Biến đổi DC sang AC B.

mắc song song 8 bình với nhau thì dung lượng tổng là: a) 240Ah b) 120Ah c) 960Ah d) 480Ah. mắc nối tiếp 4 bình thành 1 tổ sau đó mắc song song 2 tổ với nhau thì dung lượng tổng là: a) 96VDC b) 48VDC c) 24VDC d) 12VDC Dòng nạp cho acquy theo khuyến nghị là a 10A b 12A c 15A d 10% dung lượng acquy Tủ nguồn có 3 Rectifier. c) -12 VDC. nếu rút 1 rectifier thì trạm sẽ bị a Down trạm ngay lập tức b Chập chờn luồng truyền dẫn c Đưa cảnh báo hỏng rectirier d Không có hiện tượng gì xảy ra Nguồn điện sử dụng cho tủ BTS là nguồn a) 220VAC.Câu 94 Câu 95 Câu 96 Câu 97 Câu 98 Câu 99 Câu 100 Câu 101 Câu 102 Câu 103 b Thiết lập thông qua phần mềm kết nối với máy tính c Thiết lập từ hệ thống giám sát của NOC d Giá trị này là mặc định và không thể thay đổi giá trị này Trạm BTS đang hoạt động bình thường. Có 8 bình acquy. mắc nối tiếp 4 bình thành 1 tổ sau đó mắc song song 2 tổ với nhau thì dung lượng tổng là: a) 240Ah b) 120Ah c) 960Ah d) 480Ah. mỗi bình 12VDC-120Ah. mỗi bình 12VDC-120Ah. mỗi bình 12VDC-120Ah. Có 8 bình acquy. Có 8 bình acquy. b) 110VAC. mỗi bình 12VDC-120Ah. d) -48VDC. mỗi Rectifier có công suất là 1800W thì công suất đầu ra là: a) 1800W b) 54W c) 5400W d) 3600W Tủ nguồn tích hợp V3.V5 có chức năng phân phối cung cấp nguồn … cho trạm BTS a) AC và DC b) DC c) AC d) Tất cả đều đúng Cách lắp bộ lọc sét vào tải bảo vệ? c 1 d 2 c 2 d 2 a 2 Bto ttt 2 d 2 c 3 c 1 b 2 . mắc song song 8 bình với nhau thì điện áp tổng là: a) 96VDC b) 48VDC c) 24VDC d) 12VDC Có 8 bình acquy.

Trực tiếp từ tủ nguồn b. Outdoor Unit b. Sự khác nhau cơ bản về phần cứng giữa thiết bị viba Alcatel 7Ghz và 15Ghz là: a. Khác nhau cả IDU và ODU c. Lắp song song. Optical Density Units d. c. Xử lý tín hiệu trung tần và cao tần. IDU c. IDU và ODU c. b. Khác nhau về ODU d. Tất cả đều đúng. Tất cả đều sai ODU trong viba là từ viết tắt của: a. IDU b. Xử lý cao tần d. Cắt vỏ cáp – Cắt giấy bạc – Hàn đầu ti – Ấn connector – Cố định connector. d. 70 Ohm Trình tự làm connector cho cáp đồng trục viba nào sau đây là đúng: a. Bức xạ tín hiệu ra không gian. Trực tiếp từ bộ phối nguồn trên Rack truyền dẫn d. c. Không cần nguồn Username và password mặc định để đăng nhập vào hệ thống viba alcatel là: a) Username: admin Password: admin d 1 b 1 d 3 a 2 a 1 a 2 c 2 c 3 b d 3 3 . Lắp thông qua hạ áp. Tín hiệu trung tần trong viba được xử lí tại khối nào? a. 75 Ohm b. Xử lý tín hiệu băng tần gốc. Cắt vỏ cáp và giữ lưới bạc – Cắt giấy bạc bọc quang nhựa – Cắt lớp nhựa – Hàn đầu ti – Ấn connector – Cố định connector Chức năng chính của IDU trong viba là: a. Ănten Tín hiệu cao tần trong viba được xử lí tại khối nào? a. ODU d. b. d. ODU d. Khác nhau về IDU b. 120 Ohm d.Câu 104 Câu 105 Câu 106 Câu 107 Câu 108 Câu 109 Câu 110 Câu 111 Câu 112 Câu 113 a. Tất cả đều đúng Cáp đồng trục nối giữa IDU và ODU Alcatel có trở kháng bao nhiêu Ohm: a. IDU b. Output Display Unit c. Xử lý trung tần c. Cắt vỏ cáp – Cắt lớp nhựa – Hàn đầu ti – Ấn connector – Cố định connector. Cắt vỏ cáp và bỏ lưới bạc . Output Digital Units Chức năng chính của khối ODU trong viba là: a. Ănten Khối ODU trong viba được lấy nguồn từ: a. Xử lý tín hiệu băng tần gốc b. c. Lắp nối tiếp. 50 Ohm c. b. IDU và ODU c.Cắt giấy bạc bọc quang nhựa – Cắt lớp nhựa – Hàn đầu ti – Ấn connector – Cố định connector.

Câu 114 Câu 115 Câu 116 Câu 117 Câu 118 Câu 119 Câu 120 Câu 121 Câu 122 Câu 123 b) Username: admin Password: 123456 c) Username: USER Password: 123456 d) Username: USER Password: USER Để thay đổi phân cực cho angten thì a) Xoay angten b) Dùng tua-vit thay đổi vị trí của ống dẫn sóng phía sau angten. Thành phần chịu lực chính là dây rư¬ờng. 16 x 2Mbps b. tách ra khỏi cấu trúc cáp. d) Không thay đổi phân cực được. Để xác định thời điểm thay điện cực máy hàn b. Tăng số lần phóng hồ quang cực đại của điện cực d. E1*h/ngày b. Là cáp có chứa sợi Leaf d. Hoạt động rất tốt d. Là cáp có chứa sợi Leaf Thời lượng gián đoạn thông tin của mạng Truyền dẫn được tính theo đơn vị nào? a. E1*h/tuần c. 15W b. E1*h/tháng d. Để cân chỉnh vị trí điện cực d. Lưu lượng tối đa mà Viba Nec Pasolink V4 hỗ trợ là: a) 32 x 2Mbps b) 1 x STM-1 c) 16 x 2Mbps d) Tất cả đều đúng Lưu lượng tối đa mà Viba Nec Pasolink MX hỗ trợ là: a. Bảo đảm sự hoạt động ổn định của máy hàn b. b. c. 1 x STM-1 Khi một tuyến viba có mức thu là -300dBm thì sẽ xảy ra hiện tượng gì? a. 32 x 2Mbps c. Cáp quang số 8 là loại cáp có đặc điểm a. chống gặm nhấm chịu lực nén và chống ăn mòn hoá học rất tốt. d. 40 x 2Mbps d. Cả 3 đơn vị trên. 18W c. Thành phần chịu lực chính là dây rư¬ờng. Chịu lực là các thành phần phi kim trong cấu trúc cáp. tách ra khỏi cấu trúc cáp. 20W Mục đích của các thao tác bảo dưỡng máy hàn sợi quang a. Chập chờn b. c. c) Dùng chương trình cấu hình từ IDU. Cả ba mục trên đều đúng Mục đích của chức năng đếm số lần phóng hồ quang của máy hàn sợi quang ? a. chống gặm nhấm chịu lực nén và chống ăn mòn hoá học rất tốt. Công suất max thiết bị Metro100 là bao nhiêu a. Không hoạt động được Cáp ADSS là loại cáp có đặc điểm a. Để cân chỉnh công suất hồ quang c. Có các thành phần chống n¬ước. Giảm số lần phóng hồ quang cực đại của điện cực c. Hoạt động tốt c. b. Có các thành phần chống n¬ước. Chịu lực là các thành phần phi kim trong cấu trúc cáp. Để xác định khoảng thời gian phóng hồ quang cho mỗi lần hàn b 1 c 4 c 4 d 2 c 4 d 1 a 3 b 4 a 4 a 3 .

b. RIM 352(RSP-12D) 2 Card RSP ở vị trí slot bao nhiêu? A.c đều đúng. Cả a. Giao diện trên Honet/RIM kết nối lên RSM/ESM (hoặc AM/CM) được cung cấp bởi Board nào ? A. RSA B. Chỉ duy nhất 1 Frame B. Cả a. phải thực hiện thao tác nào trong các thao tác dưới đây: a.ASL32 C. C. ADSL D.15 D. Thiết lập chế độ hàn tự động nhận sợi b. Slot 5 và 6 C. Bộ chuyển mạch thuê bao B. Slot 0. Slot 9 và 10 Card nguồn PWX của RIM352 chiếm ở vị trí Slot bao nhiêu? A.c đúng.1 và slot 22. Slot 0. 700W b.16 B. 3 Frame kế tiếp nhau a 3 b 4 d 1 b 1 a 1 c 2 d 2 d 2 c 2 d b 1 4 .1 và slot 16. 2 Frame kế tiếp nhau C. Slot 0. Thiết lập chế độ căn chỉnh lõi sợi Công suất max thiết bị OSN3500 là bao nhiêu a.b. DTF C. Subscriber line test function. Cả a. Slot1. A & B Honet/RIM là: A. 760W c. Slot 7 và 8 D.2 và slot 15. Giảm công suất hồ quang d.b.2 và slot 23. E 1/T 1 B.1 và slot 14.c sai Chức năng Card TSS dùng làm gì ? A. D.1 và slot 24. Bộ tập trung thuê bao đầu xa C.2 và slot 16.Cả a. Slot 3 và 4 B.17 Card nguồn PWX của RIM 608 chiếm ở vị trí Slot bao nhiêu? A. Bộ tập trung thuê bao trung kế D. Tăng công suất hồ quang c. Honet/Rim kết nối với ESM/RSM (hoặc AM/CM) thông qua giao diện gì? A.c sai. B.24 C. SDH C. Tất cả đều đúng Card Test TSS có thể sử dụng: A. Analog subscriber internal line test function.DSL D. Slot 1. RSP D. 800W Card thuê bao tương tự của hệ thống Huawei C&C08 là (…) A. Slot 1. Slot 0.23 B. Analog terminal test function.Câu 124 Câu 125 Câu 126 Câu 127 Câu 128 Câu 129 Câu 130 Câu 131 Câu 132 Câu 133 Câu 134 Khi muốn hàn nối hai đầu sợi quang khác loại sợi.17 C.25 D.ASL B.b.

b. Cả 3 loại card trên Đèn “Run” trên card ASL/ASL32 ở trạng thái “ON” (sáng) nghĩa là: A. ET16 D. 8Hz B. Cả a. Cả 3 đều đúng Phát biểu nào sau đây là đúng? A. B. Cả a. 25Hz( 75VAC. Card trong quá trình load dữ liệu. Mỗi card thuê bao chỉ có thể có 2 port IB Trong các chức năng BORSCHT của card ASL32 thì B là chức năng gì? A. Nguồn B. Honet có 5 card thuê bao thì số thuê bao của Honet đó có là 160 thuê bao C. 6 C.b đều sai D. Cà a. Board nguồn PWX cung cấp dòng rung chuông là bao nhiêu Hz( VAC/ mA)? A. 20Hz( 75VAC. 16Hz C. 3 D.c sai Card test có thể phục vụ cùng một lúc bao nhiêu thuê bao? A. Card hoạt động bình thường. Báo chuông D. Chỉ cung cấp nguồn ±5V B.300mA) D.400mA) Honet 160 có tối đa bao nhiêu Card ASL32? A. 8kHz D. Cung cấp nguồn ±5V. STU C. Bảo vệ quá áp C. Cả a. ring (75VAC) C. 31 thuê bao trong Honet đó cùng hoạt động C. a 4 a 1 .c sai.b. 4 D. 2 C. Nguồn d 4 a 1 a 3 b 3 d 3 c 3 d 3 c 1 d 2 c. 16kHz Honet/RIM có thể kết nối vật lý với RSM/ESM thông qua các board cung cấp giao tiếp E1 nào? A. 20Hz( 70VAC/300 mA) B. 32 thuê bao trong Honet đó cùng hoạt động D. Card bị lỗi D. DTF B. Cả 3 đều sai Với 1 card RSP thông thường thì Honet sẽ xảy ra nghẽn khi có hơn: A. 30 thuê bao trong Honet đó cùng hoạt động B. 1 B. b đều đúng Trong các chức năng BORSCHT của card ASL32 thì "C" là chức năng gì? A. C. Số thuê bao trong 1 card có thể không theo thứ tự nên số thiết bị cũng không nhất thiết phải theo thứ tự và ta có thể thay đổi được B. 25Hz( 50VAC/ 400mA) C. 5 B. Tất cả đều sai Card nguồn PWX có chức năng: A. Bộ lập/giải mã Tốc độ lấy mẫu TDM của tín hiệu thoại (64kbps) là: A.Câu 135 Câu 136 Câu 137 Câu 138 Câu 139 Câu 140 Câu 141 Câu 142 Câu 143 Câu 144 Câu 145 D. Honet có thể hoạt động mà không cần có card TSS D.

Bảo vệ quá áp C. c 1 b 3 c 1 c 1 c 1 b 1 a 1 a 4 c a 2 4 . 4000 d. bị chặn chiều gọi đi mặc dù không nợ cước thì: A. 4&5 phát.255.4 B. Vì cả hai lý do trên D. 16 bits.255.255. Các chân ra luồng ở RJ45 của modem Loop như sau: A. Gọi CallCenter 6250119 để báo CC để sớm đồng bộ cho khách hàng.0 C.16 C. B.168. 64 bits. Gọi lên số của NOC KV3 để đồng bộ cước.255.Câu 146 Câu 147 Câu 148 Câu 149 Câu 150 Câu 151 Câu 152 Câu 153 Câu 154 Câu 155 B. 4096 Số bit dùng để mã hoá 1 địa chỉ IP. Vì còn có thông tin báo hiệu. Báo chuông D.352 C.168. 1&2 thu. 1&2 thu.1q của Cisco a.0 B. 2048 c.168. 192. 192. b. Vì còn có thông tin đồng bộ. Cổng mà giao thức FTP dùng để truyền dữ liệu.0 Số Vlan có thể tạo trên 1 thiết bị Switch theo chuẩn 802. C.255. 192. Vì dung các timeslot còn lại để dự phòng. Để đến kỳ thanh toán cước tháng sau sẽ được phục hồi. 1024 b. 2&3 thu C.160 B.khác Địa chỉ IP nào sau đây có thể được phép gán cho một máy tính trong mạng LAN : A.1. Báo hiệu Khi thuê bao bị bất đồng bộ về cước. 4&5 phát D.1.255. 8 bits. Reset Honet Có thể sử dụng 2 loại card ASL và ASL32 trên cùng một Honet hay không? A.1.0 D.255 255.255.168. 192.0 255.256 255. 32bits. B. c. d.64 D. Có B.255. 3&4 phát B. Không Vì sao 1 E1 có 32 timeslot nhưng không sử dụng hết 32 kênh cho thoại? A.1. C. Cả 3 câu đều sai Honet 60 của hệ thống Huawei C&C08 có dung lượng tối đa bao nhiêu thuê bao? A. ( Hiện nay đang dùng phổ biến) a. D.32 D.704 Card thuê bao ASL của hệ thống Huawei C&C08 có dung lượng tối đa bao nhiêu thuê bao? A.5 255.

được cung cấp 3 địa chỉ IP tĩnh b. Data Link d.7.Câu 156 Câu 157 Câu 158 Câu 159 Câu 160 Câu 161 Câu 162 Câu 163 Câu 164 a. Transport C. 25 d. winconfig B.20. 224.11 C. 80 e. PSTN của viettel phải sử dụng Splitter trong trường hợp nào thì vừa có khả năng đàm thoại vừa có khả năng kết nối Internet cùng một lúc. a.162. Physical Lớp nào chịu trách nhiệm điều phối truyền thông thông tin ngang cấp giữa các hệ thống trong mạng A. Session B. 172. Home C trọn gói. 192. Network c. Cả 2 phương án a và b đúng Khách hàng sử dụng dịch vụ ADSL. ipconfig /all Bạn hãy cho biết hiện nay khi khách hàng đăng ký dịch vụ của Viettel. 23 Trong hệ điều hành Microsoft Windows. Network D. ipconfig C. winconfig B. 20 b. được cung cấp 3 địa chỉ IP tĩnh d. Dịch vụ PSTN c. tracert Các thiết bị router được định nghĩa hoạt động trong phân lớp nào của mô hình OSI? a) Physical b) Transport c) Data Link d) Network e) Routing Lớp nào chịu trách nhiệm điều khiển luồng.11 Dùng lệnh nào sau đây để kiểm tra một tên miền cho một trang web bất kỳ? a. xác nhận (acknowledgment) và cơ chế cửa sổ a. Transport b. Nslookup e. Netstat Trong hệ điều hành Microsoft Windows. 21 c.0. lệnh nào sau đây được sử dụng để chuẩn đoán sự cố mạng: A. 203. được cung cấp 3 địa chỉ IP tĩnh c. Telnet b. ifconfig D. Dịch vụ ADSL b. lệnh nào sau đây được sử dụng để kiểm tra địa chỉ MAC của card mạng máy tính : A. ipconfig C. thì gói giá nào được cung cấp địa chỉ IP tĩnh và được tối đa bao nhiêu ? a. Office trọn gói.1 D. Trecert c.168. ping D.3.1.10. Data Link Trong các địa chỉ nào sau đây là địa chỉ private: A. Dir d.10 B. Net C trọn gói. Cả 2 dịch vụ trên một đôi dây b 4 d 3 c 2 b 3 b 2 d 1 d 2 d 1 c 1 .

tốt độ truyền nhận dữ liệu của các card mạng hiện nay là bao nhiêu? a. VCI:0. Bridge C.100Mbps c. Tăng nhiễu c. Bạn hãy cho biết các thông số VCI. c. VPI của Viettel là bao nhiêu? a. 3 và 5 c. Sử dụng các bảng địa chỉ tương ứng với các segment kết nối vào và các loại giao thức sử dụng trên segment đó Các thiết bị router được định nghĩa hoạt động trong phân lớp nào của mô hình OSI? a. Tất cả các đáp án a. 2 cặp D.b. d. Đảm bảo cho việc giảm số lượng người dùng trên mỗi phân mảnh d. Physical b. 10Mbps b. 3 và 6 e. Tăng suy hao. 2 máy c. Data Link a 1 a 1 d 1 a 1 f 1 b 1 d 1 e 1 c 4 d 4 . Hub B. b. có 1 chân trung tâm d. Router E. Tất cả 10 máy Câu nào đúng về đầu RJ-45 a. Giảm việc truyền các khung dạng multicast và broadcast. có 8 chân b. C ả a v à d Khi kết nối mạng LAN sử dụng kết nối GigabitEthernet cáp UTP (4 cặp dây đồng xoắn). ta cần phải chú ý những chân nào trên đầu RJ-45 ? a. VPI:0 Trong một hệ thống kết nối mạng con 10 máy. Không ảnh hưởng gì. 3 cặp B. Tất cả các đáp án trên Việc phân mảnh mạng LAN bằng các Bridges: a. 5 máy d. 5 và 7 f. Tiến hành tại lớp 3 b. VCI:35 b. 4 cặp Trong môi trường Ethernet.c Các thiết bị mạng đang được sử dụng phổ biến hiện nay: A. 1 và 2 b. 1 máy b.1Gbps d. có 4 chân c. c đều đúng Điện trở mạch vòng của dây thuê bao lớn ảnh hưởng gì tới tín hiệu ADSL? a. VCI:8. VPI:35 c. không dùng được với cáp UTP Khi bấm cáp chéo UTP. để chia sẻ thông tin tất cả các máy tính với nhau thì share ở bao nhiêu máy? a. Transport c. Tăng lỗi bit.Câu 165 Câu 166 Câu 167 Câu 168 Câu 169 Câu 170 Câu 171 Câu 172 Câu 173 Câu 174 d. bao nhiêu cặp dây sẽ được sử dụng? A. 1 cặp C. 7 và 8 d. b.Cả a. VPI:8. Switch D.

Do lỗi thiết bị đầu cuối C. Phân đoạn mạng hay chia nhỏ mạng thành nhiều phần nhỏ dễ quản lý hơn. 196Ω/km Điện trở vòng (RV) đối với đường dây 0. 57Ω/km B. Asymmetric Data Subscriber Line C. Khi nhấc máy đàm thoại có tín hiệu sôi rè. Bridge phân đoạn mạng b.7mm là bao nhiêu? A. Tất cả đều đúng Khoảng tần số sử dụng trên đường dây ADSL2+ cho kênh Downlink. 190Ω/km B. 131Ω/km D. Asymmetric Digital Subscriber Link D. Asymmetric Data Subscriber Link Điện trở RAE và RBE là điện trở? A.208 MHz d 4 b 4 c 4 b 1 c 1 b 4 a 4 d 4 a 1 c a 4 4 .Câu 175 Câu 176 Câu 177 Câu 178 Câu 179 Câu 180 Câu 181 Câu 182 Câu 183 Câu 184 Câu 185 d. 196Ω/km Điện trở vòng (RV) đối với đường dây 0. Bridge tạo các liên mạng c. Routing Đặc điểm nào trong các đặc điểm sau là của thiết bị switch mà không phải là đặc điểm của thiết bị repeater? a. nhiễu…nguyên nhân là do: A. 131Ω/km D. c. 72. Hỗ trợ đồng thời các tốc độ 10/100 Mbps d. Network e. Tái tạo và truyền dẫn tín hiệu b. Cả A&B đều đúng Điện trở vòng (RV) đối với đường dây 0. Điện trở cách điện của 2 đôi dây B.4mm là bao nhiêu? A. A. 190Ω/km B. 57Ω/km D. Asymmetric Digital Subscriber Line B. Dùng để kết nối 2 segment Ethernet b. Điện trở cách điện của từng sợi A. Xếp hàng trong LAN d. Mất tín hiệu phối thoại B. Chuyển gói dựa trên địa chỉ đích của frame Lợi ích của việc phân đoạn mạng bằng Bridge a.5mm là bao nhiêu? A. Do lỗi Splister C. Bridge bắt đầu chuyển frame đi trước khi nhận được toàn bộ frame Nhược điểm của việc sử dụng bridge để lọc thông tin mạng? a. B với đất. D. 290Ω/km C. 296Ω/km C. Bridge lọc frame Khi khách hàng dùng cả 2 dịch vụ A&P trên cùng 1 đôi dây. Bridge cho phép quảng bá các datagram d. Do lỗi Modem B.2Ω/km C. Được triển khai như là 1 lớp trong mô hình OSI c. 96Ω/km ADSL viết tắt của từ gì? A. Cả A & B đều đúng Trong trường hợp khách hàng sử dụng A bình thường nhưng không có tín hiệu P nguyên nhân là do: A. 138 kHz – 2. Điện trở vòng của đôi dây AB C.

Virtual Channel Identifier và Virtual Private Indentifier D. … Khoảng tần số sử dụng trên đường dây ADSL2+ cho kênh Uplink. Do modem.vn.208 MHz. 30kHz – 138kHz. 138 kHz . Tất cả các đáp án trên đều đúng. Khi chuyển chế độ quay Bridge báo lỗi 691(Access denied because user name or password was invalid on the domain) có nghĩa là gì? (chọn nhiều đáp án). 0kHz – 4kHz. 12 card .Câu 186 Câu 187 Câu 188 Câu 189 Câu 190 Câu 191 Câu 192 Câu 193 Câu 194 B. Do trên trạm bị mất phối PSTN trên Net d. Do máy điện thoại b. Office trọn gói. Virtual Control Identifier và Virtual Private Indentifier Lớp Application là lớp thứ mấy trong mô hình TCP/IP A. VPI và VCI viết tắt của từ gì ? A. 1104kHz – 2. B.com. A. Ping đến Bras của khu vực đó c. thì gói giá nào được cung cấp địa chỉ IP tĩnh và được tối đa bao nhiêu ? a. Virtual Channel Identifier và Virtual Path Indentifier B. D.1104 kHz. 14 card .d 4 c 4 a 2 C 2 d 1 d 1 d 1 e 2 c 3 . 138 kHz – 2. Account bị khoá do nợ cước. Ping đến ip 203. Thiết bị Dslam MA5300 cung cấp tối đa bao nhiêu port và card thuê bao? a. Lỗi Card mạng D. A. Do bộ lọc Spliter. a.com. được cung cấp 3 địa chỉ IP tĩnh b. c. d. được cung cấp 3 địa chỉ IP tĩnh d. 624 port c. Virtual Control Identifier và Virtual Path Indentifier C. Do trên trạm bị mất phối ADSL trên thoại. b. 138 kHz .113. được cung cấp 3 địa chỉ IP tĩnh c.com…) e.vn…) d. 672 port A. dantri. Sai Username và Password B.208 MHz. Ping đến web site trong nước (vnexpress. Do bộ lọc Spliter c. C. 576 port b. Home C trọn gói. Đ/c hãy cho biết hiện nay khi khách hàng đăng ký dịch vụ của Viettel. Tất cả các câu trên đều đúng. google. tạm ngưng. 2 B. Tất cả các đáp án trên đều đúng Đối với khách hàng dùng cả ADSL và PSTN khi xảy ra tình trạng có PSTN nhưng không có ADSL thì khả năng sự cố là gì? a. D.com. Lỗi port C.188. 1104kHz – 2. 4 D. Cả 2 phương án a và b đúng Theo hướng dẫn đo kiểm chất lượng đường kết nối ADSL việc kiểm tra độ trễ và tỉ lệ truyền các gói tin thành công từ máy tính khách hàng đến Internet thì NVKT cần ping các địa chỉ nào sau đây. Ping đến web site quốc tế (yahoo. Net C trọn gói. 3 Đối với khách hàng dùng cả ADSL và PSTN khi xảy ra tình trạng có ADSL nhưng không có PSTN thì khả năng sự cố là gì? a.1 b. 13 card .tuoitre.208 MHz. 1 C.1104 kHz C.net.

ESMB d. 6 d. 720 port Thiết bị Dslam IES5000 cung cấp tối đa bao nhiêu port và card thuê bao? a. 6 card . 15 card .1 module b.188. 8 card . 4 c. ADLA b. 432 port Loại card nào là card điều khiển của DSLAM IP Huawei a.113.4 module Thiết bị DSLAM Huawei MA530x có bao nhiêu module nguồn.1 B.3module d.2 module c.113. 203. a. ESHA Loại card nào là card điều khiển Của DSLAM ATM Huawei MA5105 a.4 module Thiết bị DSLAM ECI SAM 960 có bao nhiêu module nguồn. ADLE c. 288 port b.3module d. 384 port d. Cả 2 địa chỉ trên D. 2 b. 960 C. đồng chí thường cài đặt giá trị DNS trong modem là: A. MMXC DSLAM MA5103 đấu được tối đa bao nhiêu luồng E1? a. 336 port c.131. 9 card . a.2 module c.3module d. Không cần cài đặt thông số này Khi cấu hình modem ADSL (modem không phải do Viettel cung cấp cho khách hàng).1 module b. a.113. Không cần cài đặt thông số này DSLAM MA5605 cung cấp tối đa số khách hàng là A.1 C. EADA b.2 module c.1 C. 7 card . 64 B. 672 B. Cả 2 địa chỉ trên D. 480 Khi cấu hình modem ADSL (modem do Viettel cung cấp cho khách hàng).131. 12 C. 203.1 B. EADB c. MIMA d. 203.4 module c 3 c 1 c 1 d 3 a 3 d 1 c 1 a 2 b 1 b 1 b 1 .Câu 195 Câu 196 Câu 197 Câu 198 Câu 199 Câu 200 Câu 201 Câu 202 Câu 203 Câu 204 Câu 205 d.1 module b. 448 D. đồng chí thường cài đặt giá trị DNS trong modem là: A.188. 8 Thiết bị DSLAM_MA5300 hỗ trợ tối đa bao nhiêu tín hiệu line ADSL? A. 32 Thiết bị DSLAM Zyxel IES 5000 có bao nhiêu module nguồn. 203.113.

4xE1 . 64 port d.113. 172. 2xE1 . 4xE1. Zyxel:1000/full Huawei:auto/auto b.26 d.254 D. 6xE1.y B.203.c Địa chỉ server mail.113.x.203.203.x. download 2Mbps và Upload 1Mbps b. Zyxel:1000/full Huawei:1000/full d.16. 16xE1.com.16.x.113.188. download10Mbps và Upload 1Mbps d.viettel.252 c.203.131.15 a 2 a 2 b 3 c 2 a 1 a 1 d 1 b 2 e 1 e 1 . 16xE1.131. download 24Mbps và Upload 1Mbps Địa chỉ server mail. 64 port Thiết bị Dslam MA5103 cấp cấp tối đa bao nhiêu port và sử dụng bao nhiêu luồng E1? a.vn của Viettel là gì a. 172. 192 port Port mode nào cần khai báo khi cấu hình DSLAM Zyxel kết nối với DSLAM Huawei? a.203. Zyxel:auto/auto Huawei:auto/auto Nếu một DSLAM có IP là 172. 8xE1. Zyxel:1000/full Huawei:auto/full c.10 d.1 b.16.113.113.vn dùng cho khách hàng của Viettel là gì a.Câu 206 Câu 207 Câu 208 Câu 209 Câu 210 Câu 211 Câu 212 Câu 213 Câu 214 Câu 215 Thiết bị Dslam MA5105 cấp cấp tối đa bao nhiêu port và sử dụng bao nhiêu luồng E1? a. 32 port b. thiết lập tham số Bit per second ở chế độ default nào ? a 9600 b 115200 c 2400 d 57600 Tốc độ download và Upload tối đa của dịch vụ ADSL a.y C.131. thiết lập tham số Bit per second ở chế độ default nào ? a 9600 b 115200 c 2400 d 57600 Dùng máy tính kết nối trực vào cổng Serial trên Card điều khiển của thiết bị DSLAM HUAWEI và sử dụng ứng dụng Hyper Terminal. 172.16.x.1 b.25 c.203. 192 port b.252 Dùng máy tính kết nối trực vào cổng Serial trên Card điều khiển của thiết bị DSLAM ZyXEL và sử dụng ứng dụng Hyper Terminal.188.1 e.viettel.188.203.188. 8xE1 . thiết lập tham số Bit per second ở chế độ default nào ? a 9600 b 115200 c 2400 d 57600 Dùng máy tính kết nối trực vào cổng Serial trên Card điều khiển của thiết bị DSLAM ECI và sử dụng ứng dụng Hyper Terminal. 192.y thì địa chỉ gateway của DSLAM này có giá trị là: A. 32 port c. 384 port c.x. download 8Mbps và Upload 896Kbps c.113.113.113.188.203.168. 384 port d.Câu b.

Là nơi giao tiếp giữa cáp gốc và cáp nhánh. d) 4 máy Thuê bao PSTN ở trạng thái đặt tổ hợp. 48v DC. b. xuyên âm và tạp âm lớn. Là giao diện giữa thiết bị chuyển mạch và cáp thuê bao. Là cáp từ thiết bị chuyển mạch đến MDF. 24v DC. Là cáp từ giá đấu dây tới tủ cáp. Là cáp từ thiêts bị đến MDF Tủ cáp là gì? a.Câu 216 Câu 217 Câu 218 Câu 219 Câu 220 Câu 221 Câu 222 Câu 223 Câu 224 Câu 225 Câu 226 Câu 227 e. b. b. Tương tự c. c. Là cáp từ MDF này đến MDF khác. Tủ cáp. d. Cáp nhanh bị huỷ hoại. b. Hệ thống bịt kín mối nối cáp được gọi là gì? a. c. Là cáp từ tủ cáp tới hộp cáp b. b. 24v AC. Dùng để chuyển đổi dạng tín hiệu số từ máy tính thành tín hiệu tương tự chuyển lên đường dây thuê bao và ngược lại. Cả hai câu trên đều đúng.d Theo bạn Modem Safecom 2 port( 1 USB và 1 Ethernet) có thể cung cấp cho mấy máy. Là cáp từ giá đấu dây tới tủ cáp c. Tín hiệu trên đường dây thuê bao từ DSLAM đến modem khách hàng là tín hiệu: a. Cả 2 câu trên đều đúng.Câu c. Dây nhảy c. b. b. Số. Điện trở cách điện kém dẫn đến : a. Suy hao truyền dẫn cao. b. Cáp chính b. d. Thế nào là cáp thứ cấp: a. Cáp nhánh. Dùng để chuyển đổi tín hiệu số + 5v từ máy tính thành tín hiệu số + 48v chuyển lên đường dây thuê bao và ngược lại. Thế nào là cáp chính? a. c. b) 2 máy c) 3 máy. Là giao diện giữu cáp chính và cáp phối. điện áp trên đường dây đo được: a. a) 1 máy. Gia nhiệt tăng c. Măng sông cáp d. Hộp cáp. Giá đấu dây. c. 48 v AC. Cáp phụ Câu nào dưới đây mô tả đúng về mạng LAN b 1 b 1 b 1 a 1 a 1 a 1 a 1 a 1 c 1 c 1 b 1 a 1 . c. Là giao diện giữa cáp phối và cáp thuê bao. Đôi dây xoắn để nối chéo giữa các phiến nối MDF hoặc phến nối tủ cáp được gọi là: a. c. Là giao diện giữa cáp chính và cáp phối. Hộp cáp là gì ? a . Modem ADSL có tác dụng gì: a. Là giao diện giữa cáp phối và cáp thuê bao.

8 Cơ chế hoạt động của DSLAM giống thiết bị nào nhất sau: a. Bằng nhau. 2048/512 b 1 c 2 b 2 a 4 b 4 a 1 c 1 b 4 d 4 b 1 . Switch c.15.1. giới hạn về địa lý b. netstat. Nâu. 8192 c.1 b. Xanh đậm. Telnet b.11. Dùng cung cấp kết nối dial-up c Có thể sử dụng trong vùng có phạm vi lớn. 5 B.3 và 192.11. Trong mạng máy tính dùng giao thức TCP/IP và đều dùng Subnet Mask là 255. Tất cả cá câu trên.25.100. Mạng LAN chỉ sử dụng trong khu vực có phạm vi nhỏ. Cam/Trắng. Xanh lá cây/Trắng.168. Lệnh nào dưới đây được dùng để xác định đường truyền (trong hệ điều hành Windows) a.1 và 192.Câu 228 Câu 229 Câu 230 Câu 231 Câu 232 Câu 233 Câu 234 Câu 235 Câu 236 Câu 237 a. Trecer c. Bridge Theo quy định triển khai spanning-tree. Nhanh hơn. Xanh lá cây/Trắng. Nâu/Trắng . 0111 b. giá trị priority được gán cho DSLAM là bao nhiêu ? a.100. Xanh lá Cây d. 2048/640 C. Xanh đậm/Trắng b. 1664/640 B. Theo chuẩn Cisco thì quy tắc đôi màu nào có chức năng nhận và truyền tín hiệu : a. 32768 Tốc độ Down/up load của gói NetC A. Công nghệ LAN nào sử dụng CSMA/CD? a.255. Nâu /trắng. Xanh đậm/Trắng c. Token Ring c.0 thì cặp máy tính nào sau đây liên thông.168. Cam. Nâu. 192. b.15. Xanh đậm.15 và 192. 6 C.100.186.255. 111 d. Nslookup d. 4096 b. Xanh đậm. 192. 16384 d. 192. Router d. Cam .254 c. c.16 d. Ethernet b.168.168.26. không bị giới hạn về địa lý d Mạng LAN dùng để kết nối từ nhà cung cấp dịch vụ (ISP) tới khách hàng Tốc độ gửi số theo phương thức tông ( Tone) so với phương thức xung (Pulse): a.2 Số 7 trong hệ thập phân được mã hoá bởi mã BCD như thế nào? a. Chậm hơn. 172. Hub b.1 và 172. a. Nâu . 00111 c.168. 7 D. FDDI d. 1110 Mô hình OSI có bao nhiêu lớp? A.

1664/512 B. ADSL b. 1024/512 D. 1664/512 Câu 13 Tốc độ Down/up load của gói HomeE A. ADSL2+ d. xDSL d 1 c 1 a 1 . các profile khai báo trên DSLAM phải được khai báo là: a. 2048/640 C. 1536/512 Tốc độ Down/up load của gói HomeC A.Câu 238 Câu 239 Câu 240 D. 2048/640 C. 1536/512 Theo quy định của Viettel. ADSL2 c. 1664/640 B. 1664/512 D.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful