BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO



BÁO CÁO
THỰC TẬP TỐT NGHIỆP
ĐỀ TÀI:………………………………………………………………………………………………………….
Đơn vị thực tập:…………………………………………………………………………....................................

Giáo viên hướng dẫn:
………………………

Sinh viên thực tập:……………………………
Lớp: …………………………………………...
Khóa: ………………………………………….
Hệ: …………………………………………….

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011

Trang bìa bao gồm đầy đủ các nội dung sau: (Bộ giáo dục và đào tạo. Trang 2: Nhận xét và cho điểm của Giảng viên 3. Nội dung thu hoạch (tương ứng phần B) 5. Tên trường. Giới thiệu khái quát về chuyế đi:  Chương trình tour  Sơ đồ tuyến đi  Giới thiệu khái quát về tuyến đi và điểm tham quan II. khả năng xử lí tình huống? III. Tên chuyến đi. thu nhận ở những điểm đó những vấn đề gì? (có thể minh họa bằng hình ảnh)  Vị trí. Lời kết (tương ứng phần C) 6. cỡ chữ 13 B.CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Tp. Kết luận:  cảm nhận chuyến đi?  Một số đề xuất khác? . cám ơn…) 4. hướng khắc phục của các Cơ sở lưu trú. nhân viên. ngày … tháng … năm 2011 ĐỀ CƯƠNG VIẾT BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP (Dành cho tất cả các chương trình đi thực tập của sinh viên Khoa Du Lịch) A. các điểm phục vụ trong chuyến đi. Lời mở đầu: (giới thiệu. khả năng phục vụ)?  Tinh thần và thái độ làm việc?  Tinh thần và thái độ phục vụ?  Trình độ chuyên môn nghiệp vụ?  Trình độ ngoại ngữ. Ngày … tháng … năm … thực hiện) 2. tuyến đi?  Thời gian tổ chức chuyến đi đã phù hợp hay chưa phù hợp? C. Lớp. Hình thức trình bày: 1.HCM. Phông chữ Unicode. Nội dung thu hoạch: I. hạn chế. Nhận xét: về ưu điểm. Họ tên SV thực hiện. quy mô (số lượng phòng. Những nhận xét tổng hợp:  Cách tổ chức chuyến đi. Khoa.

 Lưu ý bài báo cáo thực tập:  Không quá 15 trang cho tuyến City tour và Phan Thiết. .  Không quá 40 trang cho tuyến Xuyên Việt.  Không quá 25 trang cho tuyến Miền Tây – Nha Trang – Đà Lạt.

Hướng dẫn viên du lịch với tour ………………. Sự nghiệp đổi mới của Ngành du lịch Việt Nam hoặc đơn vị thực tập? 8. Thực trạng và một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại quầy lễ tân khách san (đang thực tập)? 4. Thực trạng và những giải pháp phát triển nguồn nhân lực du lịch Việt Nam và nguồn nhân lực tại ………………. Một số giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh doanh của đơn vị đang thực tập. Môi trường? Một số giải pháp nhằm bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển du lịch?  Lưu ý: Sinh viên chọn một đề tài để làm báo cáo tốt nghiệp . Thị trường du lịch? Những biện pháp phát triển của Thị trường du lịch Việt nam? 11. (Khách sạn. Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại cơ sở lưu trú (đang thực tập)? 2. 13. Kinh doanh dịch vụ ăn uống tại …………………… Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ tại nhà hàng (đang thực tập)? 3. Sản phẩm du lịch.HCM. Kinh doanh hoạt động lưu trú tại …………………. công ty – nơi đang thực tập)? 9. (tự chọn)? 6.TRUNG TÂM THỰC TẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Tp. Thực trạng và một số giải pháp tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch Việt Nam hoặc của đơn vị thực tập? 12. Kinh doanh lữ hành tại …………………….. Kinh doanh tại …………. những biện pháp phát triển nguồn du lịch Việt Nam hoặc của đơn vị đang thực tập? 10. Thực trạng và một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của Hướng dẫn viên du lịch? 5. Một số biện pháp xây dựng tour du lịch nội địa? 7. ngày … tháng … năm 2011 ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP 1.(đơn vị đang thực tập).

NỘI DUNG CÔNG VIỆC VÀ THỜI GIAN THỰC TẬP: 1.. Số lần nghỉ không lý do: …………………lần 6. Nội dung công việc: Bộ phận tham gia thực tập: ……………………………………………….lần 5. Thời gian làm việc tại mỗi bộ phận: ………………………. 2. Số lần đi muộn: ………………….Điện thoại: …………………………. tuần 3. ………………………………………. Sáng kiến đề xuất (nếu có): ……………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ……………… . ……………………………………….HCM.. Công việc cụ thể được phân công tại bộ phận: …………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………. 2. Điện thoại: ………………………….. ngày … tháng … năm 2011 BẢNG ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC TẬP Khách sạn thực tập: ……………………………………………………………………. I.TRUNG TÂM THỰC TẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Tp. Số giờ làm việc trong ngày: ……………………………… giờ 4. Địa chỉ: …………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… Thời gian thực tập: Từ … / … / 2011 đến … / … /2011 Sinh viên thực tập: NGUYỄN VĂN A Lớp: K QT NH-KS Cán bộ hướng dẫn – giám sát: 1. Giáo viên Khoa du lịch phụ trách thực tập: …………………………………………..

9 Giỏi: 8 – 8.9 Trung bình: 5 – 6. KHẢ NĂNG – THÁI ĐỘ LÀM VIỆC VÀ KẾT QUẢ CÔNG VIỆC: Đánh giá theo 5 mức độ: Thang điểm 100/10 Yếu: dưới 5 Khá: 7 – 7. nắm bắt yêu cầu mới Tính chủ động trong công việc Tinh thần trách nhiệm đối với công việc Mức độ hòa hợp thân thiện với đồng sự trong bộ phận Thái độ phục vụ khách. đóng dấu) ĐỀ CƯƠNG HƯỚNG DẪN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP . Những đánh giá cụ thể: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tiêu chí đánh giá Thực hiện đầy đủ các yêu cầu cần thiết Mức độ thành thục các thao tác Kỹ năng sắp xếp và phối hợp các công việc hợp lý Khả năng tiếp thu. tác phong làm việc Chất lượng thực hiện công việc được giao Trình độ ngoại ngữ (nếu có điều kiện đánh giá) Điểm trung bình: Điểm số Điểm chữ 2..9 Xuất sắc: 9 – 10 1. Nhận xét khác (nếu có): …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………. PHỤ TRÁCH HUẤN NGHIỆP ĐÀO TẠO CỦA BỘ PHẬN THỰC TẬP Ngày … tháng … năm 2011 GĐ KHÁCH SẠN (Ký tên.II.

Chính xá hóa đề tài: . .Trình độ hiểu biết. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MỘT BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP: Nội dung của một báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm 3 phần: . 2. giáo viên hướng dẫn. khả năng tìm hiểu.Khả năng tài chính và thời gian cho phép. yên tâm phấn đấu ngành nghề đã chọn.Qua khảo sát ở tổ. 2.Số liệu thu nhập. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: Mục tiêu “Giáo dục là Quốc sách hàng đầu” của Đảng. SOẠN THẢO ĐỀ CƯƠNG VẮN TẮT: Nội dung có thể như sau: . lượng kiến thức đã thu thập. 3.Qua nghiên cứu sách vở và thực tiễn.Tránh chọn đề tài quá lớn. . Làm thế nào để chọn đề tài: . Đợt thực tập nhằm mục đích: 1.viết báo cáo.Phần mở đầu: .Soạn thảo đề cương. Về tư tưởng: .(Dùng cho sinh viên chuyên ngành Quản trị Du lịch và Khách sạn) A. lớp. nhà hàng đi thực tập tại một số khách sạn – nhà hàng với thời gian hai tháng sau phần học lý thuyết tại trường. . . CHỌN ĐỀ TÀI: 1. các nguồn cung ứng. khả năng thu thập… . I. sự kiện. Điều kiện chọn đề tài: .Giúp sinh viên định hướng nghề nghiệp. . sưu tầm.Chọn đề tài. B. không đủ năng lực thực hiện.Chọn lấy một đề tài để viết II. với nguyên lý: “Lý thuyết gắn liền với thực tế”. Nhà trường tổ chức cho sinh viên ngành Quản trị du lịch – khách sạn. Để thực hiện nguyên lia đó. nâng cao kiến thức thông qua việc nhận thức các hoạt động thực tiễn của đợn vị thự tập.Dựa vào số liệu. . Nhà nước.Xóa bỏ những nhận thức sai lệch về ngành nghề. Về kiến thức: Giúp cho sinh viên củng cố. .

. 1. dễ đọc. Chức năng. 5. mỗi chương đặt một tiêu đề mang tính bao quát nội dung của chương đó. 2. Khái quát tình hình du lịch thế giới: II.Phần nội dung: . Khái quát tình hình du lịch tỉnh. 2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài: Hoạt động thực tiễn của khách sạn – nhà hàng. Tên đơn vị. thực nghiệm … 7. Mỗi chương lại chia ra nhiều mục.2………. Thời gian nghiên cứu: 2 tháng. Lý do chọn đề tài. địa chỉ. I……………. Phương pháp nghiên cứu: Đọc tài liệu.1……… 1. 1.2………. Tên đề tài. quan sát.2………… 1.1…………. 6. Chương I: KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH DU LỊCH THẾ GIỚI. công ty… Phần II: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU: Gồm nhiều chương. thành phố nơi thực tập: Chương II: … (sinh viên sự đặt tựa đề) Đây là phàn viết về đơn vị đến thực tập 1. trò chuyện. 1…………. . 8.2.1………… 11. 4. điện thoại. DU LỊCH VIỆT NAM VÀ DU LỊCH ĐỊA PHƯƠNG NƠI THỰC TẬP: I. tiểu mục để dễ viết. nhiệm vụ chủ yếu của đơn vị.2. 1. Khái quát tình hình du lịch Việt Nam: III. 3.. Nhiệm vụ nghiên cứu: Làm rõ lý luận với thực tiễn. Mục đích nghiên cứu (xem mục A). cơ quan chủ quản. Địa điểm nghiên cứu: Khách sạn.Phần kết luận: Phần I: DẪN LUẬN HOẶC MỞ ĐẦU: 1.. nhà hàng. Ví dụ: Chương I …….1.

.Các kiểu phục vụ ăn.Nhà bếp.Qui trình đón tiếp. kỹ thuật phục vụ. Phương tiện vận chuyển.Chức năng.Nhân sự.Phương tiện. uống.Thực đơn. Các loại cơ sở vật chất khác. sơ đồ cấu tạo công ty. 9. Đặc điểm sản xuất. sổ sách. .Nhân sự. công cụ. . đơn vị. Bộ phận phòng: .Nhiệm vụ. dịch vụ của đơn vị.Chức năng.Qui trình đón tiếp.Quầy bar.Phương tiện. 4. 10. phục vụ một đoàn khách đến lưu trú tại khách sạn (check in – check out) 3. kinh doanh. . Bộ phận nhà hàng: .Nhiệm vụ. 5. . . Giá cả. Quy hoạch khách sạn. 8. quầy giải khát. . Chương III: …… (sinh viên tự đặt tựa đề) Đây là phần trình bày nội dung các khâu nghiệp vụ chủ yếu trong hoạt động khách sạn: 1. công cụ.Nhiệm vụ. . .Nhân sự. . . 11 Sơ bộ nhận xét về thế mạnh. Cơ cấu tổ chức.Qui trình. phục vụ một đoàn khách đến lưu trú tại khách sạn (check in – check out) 2.Chức năng. . . . 6. sổ sách. .3. Bộ phận tiếp tân: . Hạng khách sạn: Trang thiết bị tiện nghi … 7. . Các loại dịch vụ và chất lượng phục vụ. khó khăn của đơn vị.

Các biểu mẫu. ứng dụng đề tài. Nộp đề tài tại văn phong khoa hoặc giáo viên hướng dẫn. Nộp đề tài cho công ty xác nhận. 2. Đề xuất. 3. Trang 4: Nhận xét của giáo viên hướng dẫn chấm đề tài. Viết chính thức. (theo đề tài) Phần III: KẾT LUẬN. Kết cấu đề tài có thể như sau: .Đảm bảo đúng thời gian thông qua đề cương vắn tắt với giáo viên hướng dẫn. . trang trí. Trang 3: Nhận xét của đơn vị thực tập..Nộp bài đúng ngày qui định. những chuyên gia. 6. 3. Giới thiệu nơi có thể ứng dụng đề tài. Trang 7: Bắt đầu viết đề tài (phần 1). nhược điểm khi nghiên cứu đề tài. phụ lục: Ở vị trí sau cùng (sau phần 3) 4. Một số biện pháp nhằm nâng cao……….  Bảng tài liệu tham khảo: Theo thứ tự chữ cái. 2. 8. Đóng bài. Trang 5 và 6: Mục lục và ký hiệu những chỗ viết tắt.4. 3. . Chuẩn bị các biểu mẫu thống kê. Những tồn tại. Trang 2: Lời cảm ơn. 4. 4.Phần 2: 45 trang. KIẾN NGHỊ 1. Viết nháp theo đề cương đã chọn trên đây. kiến nghị. tạo điều kiện để nghiên cứu. Chú ý đảm bảo tính cân đối của các chương mục (xem phần hướng dẫn).  Phụ lục (không hạn chế) III.Phần 1: 2 – 5 trang. 2. Những qui định: . hình ảnh minh họa. 5. Đánh giá kết quả nghiên cứu đề tài (tóm tắt các chương đã viết). Thứ tự trang: Trang 1: Theo mẫu. 7. . VIẾT BÁO CÁO: 1. .Phần 3: 3 trang. Lưu ý: 1. Tranh thủ sự góp ý của giáo viên hướng dẫn.

Đồng thời phản ánh ý thức. tích cực làm việc để đạt được kết quả cao.Độ lớn tối thiểu 50 trang khổ A4 (không tính phụ lục).5. tinh thần học tập của người học. Font chữ “Time new roman”. Do đó. khoảng cách giữa các dòng tối đa là 1. thận trọng. cỡ chữ 13. khả năng chuyên môn. . Cuối cùng xin kính chúc các bạn sinh viên đạt kết quả cao trong học tập và thực tập cuối khóa! The end .Đóng bìa cứng.Viết một mặt giấy. tất cả những sinh viên viết chuyên đề phải hết sức chú ý. khả năng phân tích tổng hợp. chính xác. Việc đánh giá chuyên đề phải được thông qua một tập thể giáo viên có kinh nghiệm bảo đảm tính khách quan. . Nội dung chuyên dề phản ánh trình độ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful