ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TP.

HÀ NỘI BCH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI --------------------LCĐ VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG BẢN BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN Họ và tên: Nguyễn Hữu Quang Ngày sinh: 29/09/1990. Chi đoàn: Điện tử viễn thông 12 K54. Nơi công tác: BCH LCĐ Viện Điện Tử - Viễn Thông. Điện thoại 0973326771. Chức vụ: Ủy viên mở rộng BCH LCĐ Viện Điện Tử Viễn Thông. Những thành tích đã đạt được trong năm học 2010 – 2011:
• •

Nam/ nữ: Nam.

Tham gia hỗ trợ, theo dõi và kiểm tra ĐH Chi Đoàn các chi đoàn trực thuộc . Trực tiếp triển khai Sổ Nhật kí đoàn viên tới các chi Đoàn trong toàn Viện,Tham gia phát sổ đoàn cho các anh chị khóa 51.

• Tham gia Đại hội Đại biểu BCH Đoàn trường ĐH Bách Khoa Hà Nội lần thứ 31.

Tham gia tổ chức Chương trình Hội trại – hội diễn văn nghệ WELCOME TO FET. Tham gia tổ chức các chương trình Giới thiệu ngành nghề, Hội nghị học tốt, phát động phong trào sinh viên nghiên cứu khoa học.

• Tham gia tổ chức Giải bóng đá FET-CUP và K53 OPEN CUP. • Cùng với CLB SV NCKH tổ chức các buổi Seminar về học tập và NCKH cho sinh Viện ĐTVT.

Tham gia xây dựng thư viện E-book giành cho sinh viên Viện Điện Tử - Viễn Thông.

Kết quả học tập học kỳ I năm học 2010 – 2011: 3.5 XÁC NHẬN CỦA BCH LCĐ VIỆN ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 2011 Người viết báo cáo (Ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Hữu Quang

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful