CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

* * *

BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
( Năm học 2010 – 2011) Kính gửi : Phòng GD & ĐT Huyện Từ Liêm. Tên tôi là : Nguyễn Thị Thanh Loan. Sinh ngày : 2-6-1980 Chức vụ: giáo viên. Đơn vị công tác: Trường THCS Tây Mỗ. Trong năm học vừa qua, tôi được BGH phân công giảng dạy môn Địa lí khối 8 và 9. Sau quá trình phấn đấu, cố gắng tôi đã đạt được một số thành tích như sau: - Hoàn thành tốt nhiệm vụ giảng dạy của năm học. - Bồi dưỡng được một học sinh tham gia đội tuyển học sinh giỏi môn địa lí của Huyện. - Tham gia và đóng góp ý kiến các chuyên đề của Phòng giáo dục, của tổ chuyên môn một cách đầy đủ và hiệu quả. - Năm thứ ba liên tiếp đạt giáo viên giỏi cấp trường. - Tham gia hội thi giáo viên giỏi Huyện môn địa lí của Phòng giáo dục Huyện và đạt giải Ba. - Hai năm liên tiếp có sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A cấp trường và dự thi cấp Huyện. - Được sự yêu mến, tin tưởng của đồng nghiệp, học sinh và PHHS. Hà Nội, ngày 15-4-2011 Người viết báo cáo

Nguyễn Thị Thanh Loan

17 HSTT .Hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. K: 20. cụm.65 %.CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ĐỘC LẬP .35%) . . Tên tôi là : Nguyễn Thuý Hường. Về môn Văn 7D: 87.Trong công tác chuyên môn: Về môn văn 6A : 100% trên TB ( Giỏi: 17. 6A .8 % trên TB ( G: 9. Về môn GDCD : 7A. Trong năm học vừa qua. Sinh ngày : 03 . Sau quá trình phấn đấu. sát sao với học sinh . yêu mến của học sinh và PHHS. . Chức vụ : Giáo viên. tôi được BGH phân công : chủ nhiệm lớp 7D . 7C: 97. của tổ chuyên môn một cách đầy đủ và hiệu quả. dạy GDCD khối 7. Hà Nội. .Năm thứ ba liên tiếp đạt giáo viên giỏi cấp trường. cố gắng tôi đã đạt được một số thành tích như sau: . .B. ngày 15-4-2011 Người viết báo cáo Nguyễn Thuý Hường .D: 100% trên TB .06% . Khá: 47.Tham gia và đóng góp ý kiến các chuyên đề của Phòng giáo dục.7% . Lớp đạt: 7 HS giỏi.Trong công tác chủ nhiệm: là một chủ nhiệm năng động. TB: 2.HẠNH PHÚC * * * BÁO CÁO THÀNH TÍCH CÁ NHÂN ( Năm học 2010 – 2011) Kính gửi : Phòng GD & ĐT Huyện Từ Liêm.1984 Đơn vị công tác: Trường THCS Tây Mỗ.5% trên TB. TB: 32. .83%. .8%) .Bốn năm liên tiếp có sáng kiến kinh nghiệm đạt loại A cấp trường và dự thi cấp Huyện. chịu khó.TỰ DO . dạy ngữ văn lớp 7D. 36 HS đạt hạnh kiểm Tốt.Tham gia hội thi giáo viên giỏi Huyện môn HĐNGLL của Phòng giáo dục Huyện và đạt giải Ba. được sự tin tưởng.10 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful