Phòng kinh doanh Nhóm Đỗ Văn Hiếu

BÁO CÁO CÔNG TÁC TUẦN Từ ngày 12/6/2011 đến 17/6/2011
1. Công tác khách hàng Chăm sóc KH cũ Ngày thu 2 thu 3 thu 4 thu 5 thu 6 thu 7 Số lượng 12 15 20 25 Tiềm năng 2 3 2 4 Gặp tư vấn trực tiếp Số lượng Tiềm năng Đặt chỗ Giao dịch Đặt cọc Tổng cộng

72

11

0

0

0

0

0

2. Công tác Marketing Online và Offline Bom tin nhắn Ngày thu 2 thu 3 thu 4 thu 5 thu 6 thu 7 Số lượng 50 100 100 150 Phản hồi 10 20 25 34 Thiết lập cuộc hẹn 1 2 3 2 Số lượng 15 5 5 5 5 Đăng tin Phản hồi Thiết lập cuộc hẹn Số lượng Bom Email Phản hồi Salesphone Thiết lập Số lượng Phản hồi cuộc hẹn 12 20 25 28 12 18 22 25 Thiết lập Số lượng cuộc hẹn 0 Phát tờ rơi Phản hồi Thiết lập cuộc hẹn Số lượng Gửi thư Phản hồi Thiết lập cuộc hẹn

400

89

8

35

0

0

0

0

0

85

77

0

0

0

0

0

0

0

3. Khách hàng đi xem dự án Tình hình KH đi xem dự án Ngày thu 5 thu 6 thu 7 Đăng ký Hủy KH đến sàn nhưng không đi KH đi xem DA Ghi chú

-

2 DI XE RIENG

4. Phòng hoặc Nhóm tự đánh giá: Các nội dung thông điệp triển khai trong tuần: + Tư vấn khách hàng: + Marketing Online: + Marketing Offline: + Địa điểm phát thư, phát tờ rơi:

Tồn đọng :

Đề xuất:

5. Kế hoạch công tác tuần tiếp theo (28/03/2011 đến 5/04/2011)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 03 năm 2011 Người báo cáo

Nguyễn Văn A

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful