ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II

MÔN: TIẾNG VIỆT LỚP 4
Họ và tên:.........................................................................................
Lớp: ......................................................................................................
II. PHẦN ĐỌC HIỂU:(5điểm) thời gian 20 phút.
Dựa vào nội dung bài đọc “BÀI THƠ VỀ TIỂU ĐỘI XE KHÔNG KÍNH”(sgk Tiếng Việt 4/2
trang 71), chọn ý đúng trong các câu trả lời dưới đây.
1. Ai là tác giả của bài thơ?
a.  Phạm Tiến Duật.
b.  Phạm Hổ.
C.  Phạm Đình Ân.
2. Vì sao xe không có kính?
a.  Vì lái xe chưa kịp lắp kính cho xe thì phải lên đường.
b.  Vì bom giật, bom rung, kính vỡ mất rồi.
c.  Vì lái xe tháo kính cất đi cho khỏi vỡ.
3. Tinh thần lạc quan của các chiến sĩ lái xe tiểu đội xe không kính được thể hiện qua những
câu thơ nào?
a.  Ung dung buồng lái ta ngồi. Nhìn đất nhìn trời, nhìn thẳng.
b.  Những chiếc xe từ trong bom rơi. Đã về đây họp thành tiểu đội.
c.  Thấy sao trời và đột ngột cánh chim. Như sa, như ùa vào buồng lái.
4. Tinh thần đồng đội của các chiến sĩ lái xe tiểu đội xe không kính được thể hiện qua những
câu thơ nào?
a.  Ung dung buồng lái ta ngồi. nhìn đất nhìn trời, nhìn thẳng.
b.  Những chiếc xe từ trong bom rơi. Đã về đây họp thành tiểu đội.
c.  Thấy sao trời và đột ngột cánh chim. Như sa, như ùa vào buồng lái.
5. Tư thế hiên ngang của các chiến sĩ lái xe tiểu đội xe không kính được thể hiện qua những
câu thơ nào?
a.  Ung dung buồng lái ta ngồi. nhìn đất nhìn trời, nhìn thẳng.
b.  Những chiếc xe từ trong bom rơi. Đã về đây họp thành tiểu đội.
c.  Thấy sao trời và đột ngột cánh chim. Như sa, như ùa vào buồng lái.
6. Bài thơ trên thuộc chủ đề nào?
a.  Vẻ đẹp muôn màu.
b.  Những người quả cảm.
c.  Khám phá thế giới.
7. Có mấy câu kể “Ai là gì?” trong đoạn văn sau?
Anh Kim Đồng là một người liên lạc rất can đảm. Tuy không chiến đấu ở mặt trận, nhưng
nhiều khi đi liên lạc, anh cũng gặp những giây phút hết sức hiểm nghèo.
a. 1.
b. 2
c. 3
8. Dòng nào dưới đây chỉ gồm những từ cùng nghĩa với từ dũng cảm?
a.  Can đảm, gan dạ, gan lì, táo bạo, bạc nhược, nhu nhược.
b.  Can đảm, gan dạ, anh dũng, anh hùng, hèn hạ, hèn mạt.
c.  Can đảm, gan dạ, gan lì, táo bạo, anh dũng, anh hùng.
9. Em hãy đặt 2 câu kể theo kiểu câu Ai là gì?
a. Hà Nội là …………………………………………………….................
b. Bạn Hương là………………………………........................……………

Tập làm văn: (5 điểm-Thời gian 25 phút) Em hãy tả một cây hoa (hoặc một cây cho bóng mát) mà em thích. .2.

....………………………………….5 điểm) Cho 2m2 3cm2 = .. b) Trong các phân số trên....... ........................ 9 10 D......................... 2003cm2 D. ...........................……………………………………… 2 3 4 ……………………………………….. 3 2 B.......... 23cm2 B...............................................Trắc nghiệm: Câu 1: ( 1 điểm) a) Viết phân số chỉ phần gạch chéo trong các hình sau : .. 3 Câu 2: ( 0..................................... 20003cm2 Câu 3: ( 0.. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là : A.......... 2 là : ............................... 4 4 9 …………………………………………….……………………………………… 2/ Tìm X: (2 điểm) a/ X - 3 1 = 8 2 b/ X x 4 12 = 12 6 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ......5 điểm) Phân số nào sau đây lớn hơn 1 : 12 13 A......... 203cm2 C... Bài tập: 1/ Tính: (2 điểm) 6 3 10 5 4 5 ……………………………………... B.........……………………………… a/ 5 + b/ 4 c/ 3 x d/ 7 : ……………………………………............ Lớp : .....................cm2.............KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG GKII Môn : Toán 4 ............................. A............ phân số bằng phân số ... Thời gian : 45 phút Họ và tên : ....................... 4 5 C......

....... ..... a...... 7 15 7 12 ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………………………….......………………………. 3/a/ Viết các phân số sau theo thứ tự từ bé đến lớn (1 điểm) 2 15 6 13 ..............................................…………………………………………………............…………………….................... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ........... Mảnh vườn được chia làm hai phần: trồng cam và trồng bưởi....... 4/ (2 điểm) Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 48 m... Tính diện tích mảnh vườn đó? b.............. ............................................ chiều rộng ngắn hơn chiều dài 18m...... ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………..................………………………………………………………………………………………………………................... Tính diện tích trồng cam............ Biết diện tích trồng cam bằng 2 5 diện tích mảnh vườn. .. b/ So sánh hai phân số: 1 60 và 2 120 (1 điểm) ……………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………… …………........................

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful